Tiebreak

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - AVG 400

Post by clp » Mon Aug 31, 2020 14:30

Ratingsystemen voorafgaande aan het Elo-systeem, b.v. Ingo en Harkness, gedroegen zich (veelal) lineair, volgens Elo rechthoekig. Een bekend systeem, inmiddels min of meer vergeten, is de "regel van 400":

De AVG 400 performance rating voor een toernooi wordt zo bepaald (bron wiki EN):
 1. Per overwinning, de rating van de tegenstander plus 400,
 2. Per nederlaag, de rating van de tegenstander minus 400,
 3. en deel de som door het aantal gespeelde partijen.
Omgekeerd, gegeven een ratingverschil DP, dan is de verwachte score gelijk aan DP / 800 + 50%. Deze formule is een lineaire benadering van de verwachte Elo score. Een DP = 200 geeft 75% als verwachte score (Elo = 75,9%).

De Amerikaanse schaakbond (USCF) gebruikt dit schema ("the old provisional rating formula") nog steeds voor beginnende spelers en spelers met een 0 of 100% score. Zie: Mark E. Glickman & Thomas Doan, The US Chess Rating system, Special rating formula, p.9.

Wat gebeurt er als het ratingverschil groter is dan 400? In dat geval wordt de verwachte score groter dan 100%. De werkelijke score zal altijd minder zijn, met als gevolg ratingverlies. De speler die wint zal ratingpunten verliezen. De speler die verliest gaat erop vooruit. Bijvoorbeeld:
 • X1 --> X3, X2 --> X3, X3 --> X4
Stel nu dat X1 een extra partij speelt tegen X4 en wint, dan zal in de lineaire ratings de extra overwinning bestraft worden. De nieuwe volgorde wordt dan: X2 > X1 > X3 > X4. We kunnen eenvoudig controleren dat AVG 400: 166⅔, 300, -100, -366⅔.

Dit fundamentele gebrek is door Elo gerepareerd door het lineaire verband te vervangen door een S-vormige curve tussen 0 en 100%. In excel: verwacht scorepercentage = NORM.VERD.N(ratingverschil; 0; 2000/7; WAAR).

De volgorde van de AVG 400 rating is gelijk aan de volgorde van recursive buchholz (en de least squares rating).
 • AVG 400 = (lsq * 800) / par (par = 1,2,3 voor schaken, dammen en voetbal respectievelijk).
 • least squares rating = 0.208⅓, 0.375, -0.125 -0.458⅓, par =1

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak

Post by clp » Fri Oct 02, 2020 17:09

x = Vladimir Milshin
y = Russisch kampioenschap 2020
 • rElo..... relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
 • lsq...... least squares / recursive Buchholz
 • grs12... generalized row sum
 • f-bets.. fair bets
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/st ... r=21&taal=

Pl        Name N + - Pts s|Rk rElo|Rk  rBhz|Rk grs12|Rk f-bets|score
 1 Alexander Getmanski 7 3 0 10 3| 2 283| 2 0.568| 2 4.441| 3 15.42| 2223
 2  Vladimir Milshin 7 3 0 10 3| 1 296| 1 0.608| 1 4.539| 1 16.99| 1111
 3   Ilya Deriglazov 7 3 0 10 3| 3 258| 3 0.513| 3 4.349| 2 16.05| 3332
 4  Sergey Belosheev 7 2 0  9 2| 4 219| 4 0.425| 4 3.077| 4 12.49| 4444
 5    Ivan Trofimov 7 3 2  8 1| 5  90| 5 0.179| 5 1.399| 8  2.94| 5558
 6     Igor Pavlov 6 1 1  6 0| 6  79| 6 0.117| 7 0.205| 6  5.38| 6776
 7    Evgeni Gurkov 6 1 1  6 0| 9 -122| 9 -0.211| 8 -0.503| 7  3.56| 9887
 8  Aleksei Bolshakov 6 1 2  5 -1| 8 -98| 8 -0.211| 9 -1.532| 9  1.83| 8999
 9 Alexander Rastegaev 7 1 1  7 0| 7  60| 7 0.115| 6 0.426| 5  6.1| 7665
10  Anatoli Tatarenko 6 1 3  4 -2|11 -249|11 -0.497|10 -3.24|10  1.36| bbaa
11   Dmitry Valikov 6 1 3  4 -2|12 -263|12 -0.53|11 -3.391|11  0.86| ccbb
12   Vasiliy Markin 6 1 4  3 -3|10 -185|10 -0.418|12 -4.105|13  0.39| aacd
13  Alexandr Chekeyev 6 0 4  2 -4|13 -368|13 -0.657|13 -5.664|12  0.62| dddc
14        Dummy 0 0 0  0 0|14   |14    |14    |14    | eeee

==> Unaniem voor Vladimir, met dank aan zijn overwinning op Igor Pavlov.
Last edited by clp on Thu Oct 08, 2020 23:44, edited 1 time in total.

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - Zelfconsistent en monotoon

Post by clp » Mon Oct 05, 2020 11:28

Het tiebreaksysteem kent aan alle spelers een tiebreakrating toe. In de context van een tiebreaksysteem noemen we een speler X1 zwakker (<), even sterk (=) of sterker (>) dan X2, als de rating van X1 kleiner, gelijk of groter is dan de rating van X2.

X --> Y betekent: X wint van Y.
X <-> Y betekent: X wint van Y en Y wint van X.

Zelfconsistentie (SC) van een tiebreaksysteem komt neer op het volgende (zie: preferences, p.2).
Stel dat twee spelers een zelfde aantal partijen in een toernooi hebben gespeeld en de eerste speler:
 1. behaalt een beter resultaat tegen even sterke of sterkere tegenstanders of
 2. behaalt tegen sterkere spelers een gelijk resultaat
dan moet de eerste speler hoger worden geplaatst dan de tweede speler in de ratingvolgorde.

Om naast zelfconsistent ook monotoon (SCM) te zijn, is het vereist dat als de eerste speler uitsluitend extra "overwinningen" behaalt en / of de tweede speler uitsluitend extra "verliezen" heeft, dan moet de eerste speler hoger blijven dan de tweede speler in de rating-volgorde.

Een ratingsysteem is niet-SCM als er tenminste één tegenvoorbeeld bestaat.
Omgekeerd, als er geen tegenvoorbeeld bestaat dan is de ratingmethode consistent en monotoon.
 1. Relatieve Elo-rating op een ondeelbaar domein, en de GRS-methode voldoen aan SCM.
 2. Directe methoden, zoals wedstrijdpunten, Buchholz en SB zijn tamelijk ongevoelig voor de kracht van de tegenstander en daarom onverenigbaar met zelfconsistentie.
 3. Recursieve buchholz, AVG 400 en de least-squares-methode voldoen aan zelfconsistentie, maar zijn niet monotoon. Als het ratingverschil groot genoeg is dan wordt winst beloond met ratingverlies, en verlies met ratingwinst.
 4. De Fide performance rating (Rp) wordt bepaald op basis van de gemiddelde tegenstanderrating. Een lage rating van een tegenstander kan de gemiddelde rating zover naar beneden halen, dat een overwinning daar niet tegenop kan wegen.
 5. Hetzelfde effect zien we in het moyenne systeem: overwinningen tegen spelers met een zwakker moyenne kunnen bestraft worden met verlies.
Nietmonotoon, verlies door winst

X1 --> X3,
X2 --> X3, X3 --> X4 (zie: fusion fig5).

De SCM-tiebreakvolgorde is gelijk aan: X1 = X2 > X3 > X4.
De AVG 400-rating is gelijk aan: 300, 300, -100, -500.

Stel nu dat X1 een extra partij speelt tegen X4 en wint. Als gevolg van deze overwinning duikelt X1 naar de tweede plaats en schuift X2 op naar de eerste plaats. De bijbehorende AVG 400-rating is gelijk aan: 167, 300, -100, -367. De winnaar verliest en de verliezer wint ratingpunten.

Dit onrecht wordt hersteld als ook X2 van X4 wint:
De AVG 400-rating wordt: 200, 200, -100, -300. Alle lineaire ratingen zijn behept met dit euvel. Elo heeft dit probleem opgelost door de "rechthoekige" verwachtingsfunctie te vervangen door een s-vormige kromme tussen 0 en 100%.

Wedstrijdpunten voldoen niet aan SCM
 
  X1   X2
  |   |
  v   v
  X3 --> X4

De wedstrijdpuntenvolgorde is gelijk aan: X1 = X2 = X3 > X4 (zie: fusion fig3).

Er geldt:
X1 > X2: X1 en X2 hebben beiden gewonnen. De tegenstander van X1 (X3) is sterker dan de tegenstander van X2 (X4).
X1 > X3: de tegenstander van X1 (X3) is sterker dan de tegenstander van X3 (X4). X3 heeft verder uitsluitend verloren.
X2 > X3: X2 en X3 hebben beiden gewonnen van X4, maar X3 heeft verder uitsluitend verloren.

Dit is in tegenspraak met X1 = X2 = X3.

De SCM-volgorde is gelijk aan: X1 > X2 > X3 > X4.

SCM: geen tegenvoorbeeld
Indien X1 --> X2 --> X3 --> X1 dan geldt X1 = X2 = X3.

Een rondtoernooi heeft een unieke SCM-volgorde

  X1 <-> X3  
  |   ^
  v   |
  X2 ----+


In dit voorbeeld is de unieke SCM volgorde is gelijk aan: 1,2,3 voor X1, X2, X3 achtereenvolgens.
We kunnen dit (informeel) als volgt inzien: we voegen voor iedere speler een remise tegen zichzelf toe. Nu hebben alle spelers dezelfde tegenstanders ontmoet. De SCM volgorde is gelijk aan de volgorde van de wedstrijdpunten.

De SCM volgorde is niet per definitie uniek
Stel nu dat X2 in het vorige voorbeeld een twee extra partijen speelt tegen X3 en wint.

Pl Nn | X1 X2 X3| N + = - P s| Rk rElo| Rk GRS0| Rk GRS3| Rk  GRS6 | 
 1 X1 | xxx  2 1 | 2 1 1 0 3 1| 1 153| 1 21/7| 1  2| 2  65/39| 
 2 X2 | 0  xxx 222| 4 3 0 1 6 2| 2  85| 2 12/7| 1  2| 1  80/39| 
 3 X3 | 1  000 xxx| 4 0 1 3 1 -3| 3 -238| 3 -33/7| 3  -4| 3 -145/39|
 
We zien drie toegestane SCM-volgordes:
(1) X1 > X2 > X3 (GRS, epsilon = 0, y = 9, =LSQ = rBhz = AVG 400)
(2) X1 = X2 > X3 (GRS, epsilon = 3, y = 12)
(3) X1 < X2 > X3 (GRS, epsilon = 6, y = 15)

Relatieve Elo op een deelbaar domein is niet strikt monotoon
Stel X1 en X2 winnen van X3. Dan zijn X1 en X2 "oneindig" sterker dan X3. Meer overwinningen voor X1 of X2 tegen X3 voegen niets toe.

Referenties
Pavel Chebotarev & Elena Shamis, From Incomplete Preferences to Ranking via Optimization, arXiv:math/0602552v1, 1997.
Pavel Chebotarev & Elena Shamis, Preference fusion when the number of alternatives exceeds two: indirect scoring procedures, arXiv:math/0602171v3 , 1999.

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - Recursive Buchholz

Post by clp » Tue Oct 13, 2020 09:52

clp wrote:
Wed Jun 19, 2019 11:25

Calculation:
s ............. Score percentage - 50% (plus-score percentage)
Eenvoudiger is het om de bepaling van scoringspercentage aan te passen:

Let
N ............ Number of games
s ............ aggregate skew symmetric score
Rb ........... Recursive Buchholz ratings
RbOpp ...... Average Opponents Rb-ratings
vectors indexed by players.

Rb is a solution of:

Rb = RbOpp + s / N
ΣRb = 0

Op deze manier gedefinieerd is de recursive Buchholz (rBhz) de helft van aan de least squares rating.

Stel we bepalen de recursieve Buchholz rating (rBhz') op basis van het score percentage - 50%, in plaats van s / N.

Als de uitslagen optellen tot een constante , bijvoorbeeld 2-0, 0-2, 1-1 of 1-0, 0-1, ½-½ dan heeft dat geen effect op de volgorde: rBhz is rechtevenredig aan RBhz' met een factor gelijk aan de maximale score, schaken = 1, dammen = 2.

Echter bij voetbal uitslagen, 0, 1, 3, ontstaat er een verschil zoals uit het volgende voorbeeld blijkt:

 Cross tab.| Skew Sym.|N Pt s | %± s/N |Rbhz rBhz'|lsq|
 A . 1 3 | . 0 1½ |2 4 1½ | 1/6 3/4 | 1/2 5/27 | 1 |
 B 1 . 1 | 0 . 0 |2 2 0 |-1/6 0 | 0 -1/27 | 0 |
 C 0 1 . |-1½ 0 .  |2 1 -1½ |-1/3 3/4 |-1/2 -4/27 |-1 |


clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak - EK Emmen 2012

Post by clp » Tue Dec 29, 2020 13:39

x = Alexey Chizhov
y = Europees Kampioenschap KNDB Emmen 2012
 • rElo..... TPR / relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
 • RBhz.... recursive Buchholz
 • grs68... generalized row sum
 • fbets... fair bets
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/ap ... wed=632426

Code: Select all


 Pl Title        Name Cn Rtg N Pts ±W ±%W| Rk rElo| Rk  RBhz| Rk grs68| Rk fbets|Score
 1 gmi   Alexey Chizhov ru 2375 9 12 3 17 | 1 2767| 1 0.523| 1 5.793| 1 50.20| 1111
 2 gmi   Guntis Valneris lv 2406 9 12 3 17 | 2 2717| 2 0.444| 2 5.671| 3 36.21| 2223
 3 gmi      Pim Meurs nl 2372 9 12 3 17 | 3 2715| 3 0.430| 3 5.649| 2 37.00| 3332
 4  mi   Ainur Shaibakov ru 2323 9 12 3 17 | 7 2681| 5 0.393| 5 5.553| 6 31.20| 7556
 5 gmi Murodullo Amrillaev ru 2339 9 12 3 17 | 8 2665| 8 0.375| 4 5.556| 8 26.28| 8848
 6 gmi    Kees Thijssen nl 2341 9 11 2 11 | 6 2685| 6 0.391| 8 3.844| 5 32.27| 6685
 7 gmi  Anatoli Gantvarg by 2370 9 11 2 11 | 4 2703| 4 0.429| 6 3.977| 4 33.33| 4464
 8 gmi Alexander Georgiev ru 2445 9 11 2 11 | 11 2586| 9 0.317| 9 3.809| 9 24.94| b999
 9 gmi    Ron Heusdens nl 2316 9 11 2 11 | 5 2690| 7 0.389| 7 3.905| 7 27.12| 5777
 10 gmi  Edvard Buzinskij lt 2316 9 11 2 11 | 10 2590| 10 0.295| 10 3.783| 10 22.86| aaaa
 11 gmi    Roel Boomstra nl 2402 9 11 2 11 | 12 2545| 12 0.282| 11 3.696| 12 18.99| ccbc
 12  mi    Artem Ivanov ua 2346 9 11 2 11 | 16 2449| 18 0.150| 15 3.546| 22 8.82|
 13  mi  Andrei Tolchykau by 2333 9 11 2 11 | 19 2438| 14 0.169| 14 3.547| 14 11.29|
 14     Anton Permyakov ru 2118 9 11 2 11 | 34 2375| 31 0.094| 16 3.490| 30 6.13|
 15 gmi     Vadim Virny de 2386 9 11 2 11 | 23 2427| 17 0.155| 13 3.568| 19 10.01|
 16 gmi   Martin Dolfing nl 2366 9 11 2 11 | 22 2430| 15 0.169| 12 3.570| 21 9.10|
 
==> Unaniem voor Alexey, met dank aan zijn overwinningen op Wouter Sipma, Ron Heusdens en Murodullo Amrillaev.

Het volgende overzicht geeft een beeld van de top-16:

Code: Select all

           Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pt
1     Alexey Chizhov . 1 1 . 2 1 1 1 2 . 1 . . . . . 12
2     Guntis Valneris 1 . . 1 1 1 . . 1 1 . . . . . . 12
3        Pim Meurs 1 . . 1 . 1 . . 1 1 . . . . . . 12
4     Ainur Shaibakov . 1 1 . . . 1 1 1 . . . . . . . 12
5   Murodullo Amrillaev 0 1 . . . . 1 . . . . . . . . . 12
6      Kees Thijssen 1 1 1 . . . 1 . 1 . . . . . . . 11
7    Anatoli Gantvarg 1 . . 1 1 1 . . 1 1 . . . . . . 11
8   Alexander Georgiev 1 . . 1 . . . . . . . . 1 . . . 11
9      Ron Heusdens 0 1 1 1 . 1 1 . . . . . . . . . 11
10    Edvard Buzinskij . 1 1 . . . 1 . . . . . . . . . 11
11     Roel Boomstra 1 . . . . . . . . . . . . . . . 11
12      Artem Ivanov . . . . . . . . . . . . . . . . 11
13    Andrei Tolchykau . . . . . . . 1 . . . . . . . . 11
14    Anton Permyakov . . . . . . . . . . . . . . . . 11
15      Vadim Virny . . . . . . . . . . . . . . . . 11
16     Martin Dolfing . . . . . . . . . . . . . . . . 11

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak

Post by clp » Thu May 06, 2021 10:17

Coppa Città di Verona Italie 2021 (Rapid)

x = Alessio Scaggiante, Daniele Macali
y = Coppa Città di Verona Italie 2021 (Rapid)
 • rElo..... relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
 • A400... AVG 400
 • Pev..... Perron eigenvector
 • f-bets.. fair bets
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/st ... afko=23&r=

Code: Select all

 Pl FMJD-id           Name Cn Rtg N + = - Pt Wp SB |Rk rElo|Rk A400|Rk  Pev|Rk f-bets|score
 1  17237 mf  Alessio Scaggiante it 2219 6 4 2 0 10 46 74 | 2 2947| 1 536| 1 24.09| 2 53.19| 2112
 2  15266 mf    Daniele Macali it 2145 6 4 2 0 10 46 74 | 1 2952| 2 510| 2 22.84| 1 58.17| 1221
 3  18383       Enes Habilaj it 2069 6 4 2 0 10 39 64 | 7 2558| 6 372| 5 17.51| 7 12.40| 7657
 4  11123 mf    Loris Milanese it 2160 6 3 3 0 9 46 64 | 3 2904| 3 450| 3 21.19| 3 45.06| 3333
 5  12925 mf     Luca Lorusso it 2111 6 3 3 0 9 44 63 | 6 2755| 4 405| 4 18.05| 4 29.79| 6444
 6  11127 mf Aboubacar Sadikh Diop sn 2180 6 4 2 1 9 43 56 | 4 2781| 5 390| 7 13.62| 6 18.35| 4576


==> WP en SB zijn gelijk voor plaats 1 en 2. Verder een gemengd beeld.
Last edited by clp on Thu May 06, 2021 12:23, edited 1 time in total.

ildjarn
Posts: 1528
Joined: Tue Aug 22, 2006 15:38
Real name: Joost de Heer

Re: Tiebreak

Post by ildjarn » Thu May 06, 2021 11:09

Is hier iets niet goed gegaan? Zou Enes Habilaj met zijn score niet, ongeacht welke tiebreaker je gebruikt, minimaal als derde geeindigd moeten zijn?
Lasst die Maschinen verhungern, Ihr Narren...
Lasst sie verrecken!
Schlagt sie tot -- die Maschinen!

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Tiebreak

Post by clp » Thu May 06, 2021 12:48

De rank is de volgorde volgens het tiebreakcriterium, bijvoorbeeld rElo, toegepast als zelfstandig criterium. Rank 7 betekent dat er 6 spelers zijn met een hogere relatieve Elo rating. Wanneer we de tiebreakcriteria als subcriteria gebruiken, dan zou Enes op de derde plaats eindigen zoals je terecht constateert. Omdat er gesorteerd wordt op: Pt = 10 en binnen deze groep volgens rElo.

De reden dat Enes relatief laag eindigt is het gevolg van de tegenstanders die Enes heeft ontmoet:

Code: Select all

        Name 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041
1 Alessio Scaggiante . . . 1 . 1 2 . 2 . . . . . . . . . . . 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2   Daniele Macali . . . 1 1 2 . . . . . 2 . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . .
3    Enes Habilaj . . . . . . . 2 . 1 1 . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

De overwinning van Enes op speler 41 wordt niet hoog gewaardeerd.

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Tiebreak - 2021 K v Rusland Sochi

Post by clp » Thu Jun 10, 2021 21:57

Kampioenschap van Rusland 2021

x = Ivan Trofimov
y = Kampioenschap van Rusland 2021
 • rElo..... relatieve Elo rating (Elo - Ch 3.4)
 • Rbhz.... recursive Buchholz
 • f-bets.. fair bets

Code: Select all

Pl Title        Name Rtg Pt N + - Pts ± ±%W| full truncated Solkoff MSolk  Rn  |Rk rElo|Rk RBhz|Rk fbets|score
 1 gmi    Ivan Trofimov 2282 12 9 3 0 12 3 0.17| 87 78 68 58 47 36 24 12| 75| 2255.00| 2 2504| 4 .319| 1 25.63| 241
 2 gmi Alexander Getmanski 2355 12 9 3 0 12 3 0.17| 87 77 67 57 47 36 24 12| 75| 2273.33| 3 2504| 1 .362| 2 24.89| 312
 3 gmi  Alexander Georgiev 2446 12 9 3 0 12 3 0.17| 87 77 67 57 47 36 24 12| 75| 2255.56| 1 2508| 2 .360| 4 24.62| 124
 4 gmi Alexander Shvartsman 2379 12 9 3 0 12 3 0.17| 85 76 67 57 47 36 24 12| 73| 2265.89| 4 2501| 3 .357| 3 24.80| 433
Overzicht paring groep ± 3 t/m 1.

Code: Select all


Pl Title        Name Rtg Pt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 1 gmi    Ivan Trofimov 2282 12 . 1 1 1 1 1 2 1 . . . . . . . . 2 . . . . . . . 2 .
 2 gmi Alexander Getmanski 2355 12 1 . 1 1 1 . 1 . 1 2 2 . . 2 . . . . . . . . . . . .
 3 gmi  Alexander Georgiev 2446 12 1 1 . 1 . 1 1 1 . 2 . 2 . . . 2 . . . . . . . . . .
 4 gmi Alexander Shvartsman 2379 12 1 1 1 . 1 . 1 2 . . . . . . 1 . 2 2 . . . . . . . .
 5  mf Marsel Sharafutdinov 2194 11 1 1 . 1 . 1 . . . . . 2 2 1 1 . . . . 1 . . . . . .
 6  mf   Fidan Ishmuratov 2176 11 1 . 1 . 1 . . 1 1 1 1 . . 2 . . . . . . . 2 . . . .
 7 gmi   Andrej Kalmakov 2347 10 0 1 1 1 . . . . 1 . . 1 . . 2 1 . . . 2 . . . . . .
 8  mi   Nikolai Gulyaev 2304 10 1 . 1 0 . 1 . . 1 1 . . 2 . 1 . . 2 . . . . . . . .
 9  mi  Nicolay Germogenov 2300 10 . 1 . . . 1 1 1 . 1 . . . 1 1 1 . 2 . . . . . . . .
10        Janis Safin 2166 10 . 0 0 . . 1 . 1 1 . . . . . . . 1 . . . 2 . . 2 2 .
11  mf  Aleksei Bolshakov 2117 10 . 0 . . . 1 . . . . . 2 0 1 . 1 . . 1 2 . . . . . .
12  mf   Alexander Ldokov 2116 10 . . 0 . 0 . 1 . . . 0 . . . 2 2 . . . 1 . . 2 . 2 .
13       Roman Ldokov 2108 10 . . . . 0 . . 0 . . 2 . . 1 . . . 0 . . 1 2 . 2 . .
FMJD Results page

Tiebreak volgordes:

---> gelijke prestatie maar tegen sterkere tegenstanders (rElo, RBhz). Geen beslissing tussen Getmanski en Georgiev.
---> gelijke weerstand maar een betere prestatie (fair bets); Trofimov, met dank aan de overwinning op Kalmakov.

clp
Posts: 100
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Tiebreak - Wereldkampioenschap Paramaribo 1988

Post by clp » Wed Jun 16, 2021 14:26

Wereldkampioenschap Paramaribo 1988

x = Sijbrands / Gantwarg
y = Wereldkampioenschap Paramaribo 1988
 • SB...... Sonneborn-Berger
 • f-bets.. fair bets
Sijbrands en Gantwarg hebben identiek gescoord met uitzondering tegen Autar en van Aalten. Omdat Autar en van Aalten beiden 19 punten hebben behaald, zullen de klassieke tiebreakcriteria zoals Wp, Wpl, truncated Solkoff (volledig berekend) en SB geen verschil laten zien. In dit voorbeeld zien we dat fair bets een hoger scheidend vermogen heeft.

Code: Select all

 Pl Title            Name Cn rating N + = - Pts| SB| f-bets Rk
 1  gmi       Alexey Chizhov ru  2400 19 11 8 0 30| 525| 56.91 1
 2           Ton Sijbrands nl    19 8 11 0 27| 445| 35.58 3
 3  gmi      Anatoli Gantvarg by  2386 19 8 11 0 27| 445| 35.62 2
 4  gmi     Alexander Baliakin nl  2417 19 6 13 0 25| 416| 29.34 4
 5  gmi       Guntis Valneris lv  2403 19 7 11 1 25| 398| 25.45 7
 6  gmi       Mamina N`Diaye ml  2310 19 5 14 0 24| 425| 28.19 5
 7  gmi     Michael Korenievski ru  2372 19 5 14 0 24| 407| 26.88 6
 8  gmi          Rob Clerc nl  2402 19 6 12 1 24| 390| 23.46 8
 9  gmi        Gérard Jansen nl  2377 19 5 13 1 23| 379| 21.80 9
 10  mi Jose Leandro Teixeira Borba br  2227 19 4 13 2 21| 360| 20.02 10
 11  gmi     Hendrik van der Zee nl  2363 19 3 13 3 19| 321| 15.61 11
 12  gmi        Eduard Autar sr  2323 19 3 13 3 19| 307| 14.23 12
 13  gmi      Geert van Aalten nl  2311 19 4 11 4 19| 306| 13.71 13
 14  mi   Jose Maria Silva Filho br  2319 19 6 6 7 18| 259| 10.64 14
 15  mi         John Sadiek sr  2335 19 2 9 8 13| 182|  5.55 15
 16             Hugo Kemp sr  2165 19 2 8 9 12| 168|  4.86 16
 17  mf       Olivier Bonnave fr  2252 19 1 7 11 9 | 153|  4.41 18
 18  mf       Daniel Issalène   2184 19 2 5 12 9 | 142|  4.62 17
 19         Johannes Alfaisi sr  2236 19 2 4 13 8 | 94|  1.99 19
 20  mf      Miguel J. Wallen cr  2242 19 1 2 16 4 | 50|  1.15 20
Kruistabel.

Code: Select all

 Pl Title            Name Cn rating 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920
 1  gmi       Alexey Chizhov ru  2400 X 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
 2           Ton Sijbrands nl     1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
 3  gmi      Anatoli Gantvarg by  2386 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
 4  gmi     Alexander Baliakin nl  2417 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
 5  gmi       Guntis Valneris lv  2403 0 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
 6  gmi       Mamina N`Diaye ml  2310 1 1 1 1 1 X 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1
 7  gmi     Michael Korenievski ru  2372 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
 8  gmi          Rob Clerc nl  2402 0 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
 9  gmi        Gérard Jansen nl  2377 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
 10  mi Jose Leandro Teixeira Borba br  2227 1 1 1 1 1 0 1 1 1 X 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2
 11  gmi     Hendrik van der Zee nl  2363 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 1 1 0 1 2 2 2
 12  gmi        Eduard Autar sr  2323 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 1 1 1 2 2 2
 13  gmi      Geert van Aalten nl  2311 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 X 0 2 1 2 1 1 2
 14  mi   Jose Maria Silva Filho br  2319 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 X 1 2 2 1 2 2
 15  mi         John Sadiek sr  2335 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 X 1 1 1 2 2
 16             Hugo Kemp sr  2165 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 X 1 1 1 2
 17  mf       Olivier Bonnave fr  2252 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 X 2 0 0
 18  mf       Daniel Issalène   2184 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 X 0 2
 19         Johannes Alfaisi sr  2236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 X 1
 20  mf      Miguel J. Wallen cr  2242 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 X
Wereldkampioenschap Paramaribo 1988

Tiebreak volgordes:

---> Miniem verschil voor Gantwarg op basis van fair bets.

Post Reply