Bondsraad

Post Reply
User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sun Jul 09, 2017 16:18

Henk de Witt wrote:(...)Het gaat om een heel andere manier van denken dan we tot dusverre in de dambond hebben gezien. De vraag is of we die omslag in denken kunnen maken.(...)
Eens.

Wat dat betreft blijf ik me zorgen maken over gebrek aan transparantie in de zoektocht naar een nieuw bestuur. In wat een eenmalige kans is om een eenheidsbestuur te formeren dat de KNDB een zwieperd de goede kant op geeft.

Als zwieperd zou ik bijvoorbeeld een ledental van 2750 in plaats van 2500 in 2020 beschouwen. Met heel misschien en alleen als alles meezit een dan voor het eerst genoteerde ledentoename, hoe bescheiden ook. Want een breuk met een tot dan ononderbroken (!!!!) 35-jarige trend.

Worden alle talenten en vooral talentencombinaties aangeboord? Want niet alleen jouw favoriete bestuurskandidaat, maar nog vier toppers met wie hij kan lezen en schrijven kunnen alleen nu samen een nieuw bestuur vormen. Afzonderlijk denken zij niet aan een KNDB-uitdaging, maar samen misschien wel.

Tussen haakjes, waarom grijpt de bondsraad dit al afdoende beladen moment aan om het bestuur te verkleinen en welk probleem denkt ze daarmee op te lossen? Ik verwacht uitsluitend meer en nieuwe problemen. Juist nu zou moeten gelden: hoe meer kundige hoofden en handen in het bestuur, hoe beter.

Ik hoop ook, dat de inbreng in dit proces van mensen buiten de bondsraad die een aandeel claimen in het tot stand komen en aannemen van de motie van wantrouwen niet onevenredig groot is. "Het ontmantelen van de topsportkliek" lijkt me geen doel op zich en ook niet getuigen van een damsport brede en levensvatbare visie. Dat verwacht ik ook niet van een inmiddels - en helaas!!!!! - teloor gegane 100% topsport club.

Als deze mensen het zijn die in samenwerking met de bondsraad nu al zo'n beetje een bestuur hebben geformeerd (want ik meen tussen de regels van het op kndb.nl gepubliceerde bericht van Frans de Jonge te lezen dat de formatie vordert), ben ik niet overtuigd dat hier de voor de KNDB best mogelijke selectie uit voort komt. Ik kan de plank 100% mis slaan, maar de door de bondsraad gekozen methodiek en door de bondsraad gepubliceerde informatie laten royaal ruimte voor deze mogelijkheid.

Van de motie-brengers heb ik geleerd dat het geen kwaad kan een gezonde dosis wantrouwen te hebben. Als er 1 onderwerp voor de toekomst is dat nu alle aandacht en daarmee ook wantrouwen verdient, is het wel de formatie van een nieuw bestuur. Ik heb van enkele motie brengers geleerd dat je ergste fantasien waar zijn tot het tegendeel is bewezen en de tot nu beschikbaar gestelde informatie doet dat laatste niet.

Bondsraadslid Thijs hint aan een combinatie van ervaren bestuurders en gedreven nieuwkomers. Bestuurlijke ervaring is inderdaad gewenst, maar hopelijk is die ervaring buiten het hoofdbestuur van de KNDB opgedaan. In het algemeen omdat dit een open geest m.b.t. de organisatie van de KNDB kan bevorderen en meer specifiek omdat het handig is om een bestuur te hebben dat in deze allereerst financiële crisis (de bestuurlijke crisis heeft de bondsraad er bovenop gestapeld) nog op zakelijke wijze naar de professionele organisatie kan kijken zonder gehinderd te worden door met de jaren gegroeide vriendschappelijke relaties.
Last edited by Marcel Kosters on Mon Jul 10, 2017 08:43, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraad

Post by Piet Bouma » Sun Jul 09, 2017 21:13

Fred van Amersfoort wrote:Zo rond 1971 en korte tijd daarna tikte de KNDB de 10.000 leden aan.
Er werd een eigen bondsburo geopend
Profdammen werd mogelijk
Rond 2011 nog 6000 leden?
Sportcluster
NocNSf norm
2017 nog iets meer dan 3000 leden.
Het lijkt me dat Fred hier de kern/essentie raakt.
2021: 1500 a 2000 leden. Alle goede bedoelingen ten spijt voor inspanningen tot ledenwinst lijkt me dat de realiteit.
Dan is er geen ruimte meer voor topsport gesubsidieerd door de KNDB en alle aanverwante zaken zoals cluster, trainingen e.d.
In de profielschets voor bestuurders, mis ik dan ook één ding. Het moeten keiharde saneerders zijn.
Om de KNDB nog een zachte landing in 2021 te garanderen (want voor 2021 is zij ongetwijfeld gebonden aan allerlei contracten), dient in mijn opinie de KNDB dan omgebouwd te zijn tot een digitale serviceorganisatie ten dienste van de breedtesport.
Waarschijnlijk volledig gedragen door vrijwilligers.
https:toernooibase.kndb.nl More than 310.000 games on applet, more than 1.071.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sun Jul 09, 2017 22:25

Yep. Overigens zou die voorgestelde werkgroep misschien een deel van het ondankbare saneerwerk op zich kunnen nemen. Het bestuur van zeker zo'n klein clubje als de KNDB moet tenslotte ook een beetje gezellig blijven. En voor de gehoopte ommekeer is een vrolijke wipneus weer beter dan een sanerende haviksneus.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Ganesha
Posts: 676
Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07

Re: Bondsraad

Post by Ganesha » Mon Jul 10, 2017 10:33

Marcel Kosters wrote:
Henk de Witt wrote:(...)Het gaat om een heel andere manier van denken dan we tot dusverre in de dambond hebben gezien. De vraag is of we die omslag in denken kunnen maken.(...)
Eens.

Wat dat betreft blijf ik me zorgen maken over gebrek aan transparantie in de zoektocht naar een nieuw bestuur. In wat een eenmalige kans is om een eenheidsbestuur te formeren dat de KNDB een zwieperd de goede kant op geeft.

Ik vind het echt ongelooflijk dit maar steeds uit jouw mond te horen Marcel.

Ik vind dat Frans de Jonge dit prima doet. Een mooie functie omschrijving, waarbij verbinden juist centraal staat. Verbinden met de provinciale bonden, breedte en topsport en ook nog met FMJD/EDC.

Beter te luisteren naar een Paul Sier dan naar Marcel Kosters die in de uitvoering steeds op die punten tekort is geschoten die hij nu als belangrijke voorwaarden eist!

Ton van Namen
Posts: 198
Joined: Mon Feb 13, 2017 07:23
Real name: Ton van Namen

Re: Bondsraad

Post by Ton van Namen » Mon Jul 10, 2017 11:29

Ganesha wrote:
Marcel Kosters wrote:
Henk de Witt wrote:(...)Het gaat om een heel andere manier van denken dan we tot dusverre in de dambond hebben gezien. De vraag is of we die omslag in denken kunnen maken.(...)
Ik vind het echt ongelooflijk dit maar steeds uit jouw mond te horen Marcel.

Ik vind dat Frans de Jonge dit prima doet. Een mooie functie omschrijving, waarbij verbinden juist centraal staat. Verbinden met de provinciale bonden, breedte en topsport en ook nog met FMJD/EDC.

Beter te luisteren naar een Paul Sier dan naar Marcel Kosters die in de uitvoering steeds op die punten tekort is geschoten die hij nu als belangrijke voorwaarden eist!
Beste Daan,

Ik kan het helaas niet met je eens zijn.
Het bestuursprofiel (waarvoor ik niet alleen Frans verantwoordelijk houd, het is geplaatst na overleg met de overige bondsraadsleden, zo heb ik vernomen) , zoals geplaatst op de KNDB-site, suggereert een mooie toekomst voor de KNDB.
Ik denk dat die suggestie niet reeel is, namelijk :
1) De KNDB heeft serieuze financiele problemen.
2) De plannen, zoals gepresenteerd door de bondsraad, hebben in het verleden gefaald. En zonder een serieuze analyse waarom ze gefaald hebben, zullen ze opnieuw falen. Wat mij betreft (en ik geloof dat ik daar niet alleen in sta) zijn zij meer een droom dan een realistisch plan.

Wat dat betreft geven naar mijn mening Henk de Witt, Casper vd Tak, Marcel Kosters, Piet Bouma en mogelijk ook Thijs vd Broek blijk van een meer realistische benadering. De financien (en contractuele verplichtingen) zijn een bottle-neck. En die dienen eerst opgelost te worden, voordat we andere (geld kostende) plannen gaan bedenken.

Tenslotte krijg ik de indruk dat je plannen van Marcel afwijst, puur omdat hij ze indient. Niet omdat ze inhoudelijk falen.
Dat vind ik ongezond.
En ja, ik ben me ervan bewust dat de jonge Marcel als bestuurder in het verleden niet altijd een goede beslissing genomen heeft. Maar veel van deze gevallen heeft hij toegegeven (een kwaliteit die je niet bij veel mensen ziet).

Ik denk dat Marcel ondertussen veel wijzer is. En om eerlijk te zijn, ik denk dat hij op dit moment de ideale voorzitter van de KNDB zou zijn.
Hij verdient een tweede kans. En ik denk dat hij dat waar zal maken. Hij heeft een realistisch toekomstscenario voor de KNDB in gedachten en zal in ieder geval een faillissement voor de KNDB voorkomen.
(iets wat met de huidige onrealistische plannen van de bondsraad wel dreigt).

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Mon Jul 10, 2017 13:07

Tons kwalificaties zijn te veel eer voor mij en op dat punt zullen Daan en ik het hartgrondig eens zijn. Behalve Daan zal ik daar meer medestanders in hebben. Voor alle duidelijkheid en geruststelling: ik ben niet opnieuw beschikbaar als bestuurslid of zelfs voorzitter van de KNDB.

Maar ik sta voor mijn bijdrage als KNDB-bestuurder destijds. Daar heb ik geen reserves bij en ik vind leuk dat Ton - iemand aan wiens mening ik zelf waarde hecht - aan mij dacht. Ik ben soms net een (ijdel) mens.

Ik heb proberen benadrukken dat de huidige crisis niet alleen een dreiging maar ook een kans met zich meebrengt om de KNDB te vernieuwen. Daar passen geen oud-bestuurders bij. De KNDB heeft nog steeds een fors aantal (combinaties van) capabele leden om samen een fris bestuur te vormen. Zeker omdat nu niet alleen binnen maar ook buiten de gebruikelijke cirkeltjes gekeken kan worden.

Mijn hoop is dat de KNDB bondsraad:

A) Zich ten volle bewust is van de historische kans van een compleet nieuw te vormen bestuur;
B) Op transparante en democratische wijze tot de formatie van een nieuw bestuur komt.

Ondertussen lijkt het er voor de buitenwacht steeds meer op dat inderdaad een coupe gepleegd wordt door het bondsraad smaldeel onder leiding van Frans de Jonge in samenwerking met Paul Sier. En dat de rest van de bondsraad - de hier oorverdovend stille en volstrekte meerderheid van de bondsraad (hoi, waar zijn jullie?!) - dit laat gebeuren.

KNDB-lid Paul Sier heeft evenveel recht om gehoord te worden door de bondsraad als ieder ander KNDB-lid. Maar niet meer. Het heeft er nu de schijn van dat Sier en De Jonge achter de schermen aan het frummelen zijn. En waar schijn is, is vuur, is het devies zeker van de huidige bondsraad alsmede Sier.

Mijn verzoek is: frummel in openheid en stel iedereen in de gelegenheid met Frans te frummelen. Zelf ben ik tot drie maal toe door Frans gevraagd om een lijstje met ‘mijn’ kandidaten en ik heb drie maal aangeleverd. Maar hoe krijgen alle KNDB-leden gelegenheid hun inbreng te leveren en wat doet Frans daarmee en met wie doet hij dat?

In de huidige setting bekruipt mij steeds meer het gevoel dat de bondsraad ruimschoots onvoldoende maatregelen heeft genomen voor de borging van een transparante en democratische selectie van bestuurskandidaten. Die moet niet door 1 man gerund worden maar door 3 man. Gekozen vanuit alle leden van de bondsraad, niet alleen vanuit bijvoorbeeld de indieners van de motie.

Juist de indieners van een motie van wantrouwen tegen een bestuur dat onvoldoende transparantie en inzicht gaf en indieners die ontevreden zijn over inspraak van (bondsraads)leden in bijvoorbeeld topsport beleid en bijbehorende aanstellingen zullen dit begrijpen.
Last edited by Marcel Kosters on Mon Jul 10, 2017 14:08, edited 2 times in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Mon Jul 10, 2017 13:38

Ter onderbouwing: op zaterdag 17 juni ontving ik (na in februari eerdere mail wisselingen tussen Sier en mij over de financiën van de KNDB, topsport etc. alsmede mijn rol en mede verantwoordelijkheid voor de situatie die niet van de ene op de andere dag is ontstaan) van Paul Sier een aan mij gericht bericht. Hij ergerde zich aan mijn schrijfsels op dit forum en verzocht me hier niet meer te schrijven. Een verzoek dat ik aanvankelijk - en naar Sier mij later uitlegde ten onrechte - interpreteerde als een gebod.

De ter zake doende kern van zijn bericht was:

,,Ik mag wel stellen dat ik een van de animators achter deze motie van wantrouwen was , in nauw overleg met Frans en Thijs."


Ik reageerde met een kort en misschien een beetje bot "Als jij inderdaad een van de animators bent, nodig ik je uit om onderstaand bericht in het kader van transparantie integraal op laatste.info te plaatsen. Verder zul je begrijpen dat ik niet veel waarde hecht aan jouw mening. Of welke idioot ook die mensen mond-dood wenst te maken."

In combinatie met onderstaand bericht en tot dusver niet transparante bestuursformatie zijn mijn zorgen over een onvoldoende democratisch proces hopelijk voldoende onderbouwd.
ontvangen van een bondsraadslid wrote: ontvangen van een bondsraadslid wrote:
Van: Oostra, Anne
Verzonden: zaterdag 17 juni 2017 17:55
Aan: bondsraadsleden@kndb.nl
CC: bondsbureau@kndb.nl; Hans Vermeulen; penningmeester@kndb.nl
Onderwerp: Fwd: FW:

Ter info. "Transparant" zegt Thijs op forum en Paul is geen lid van de KNDB.
Hopelijk maandag een nieuw interimbestuur? Frans en Thijs nemen nu hun verantwoordelijkheid?

Groet,
Anne Oostra
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: paul sier
Datum: 17 juni 2017 15:39:26 EEST
Aan: "voorzitter@kndb.nl" <voorzitter@kndb.nl>, "secretaris@kndb.nl" <secretaris@kndb.nl>, "penningmeester@kndb.nl" <penningmeester@kndb.nl>
Onderwerp: FW:
Van: paul sier
Verzonden: zaterdag 17 juni 2017 13:16
Aan: Wieger Wesselink; Paul Oudshoorn; Sijmen Hansen; Cor Westerveld; Bart Jonker; h.elenbaas Elenbaas; Daan van Os;Ruud Kloosterman; Ruud Groot; Kees Thijssen; Piet Karregat; Piet Bouma; Harm Wiersma; Wouter Ludwig
Onderwerp:

YES !!

Ik hoor net dat het volledige bestuur is afgetreden !

De motie van wantrouwen kreeg 6 stemmen VOOR en 5 stemmen TEGEN.
Het bestuur heeft na kort beraad de eer aan zichzelf gehouden.

We hebben met vereende krachten achter de schermen veel gedaan om dit voor elkaar te krijgen.
Vanuit de Bondsraad waren Frans de Jonge en Thijs v/d Broek de grote animatoren , waarvoor mijn hartelijke dank heren !

We dienen nu de komende tijd te bekijken welk bestuur er gaat komen en of die in samenspraak met ons ALLE stukken gaat aanleveren , op basis waarvan
we kunnen beoordelen in hoeverre we de Topsportkliek kunnen gaan ontmantelen.

Dit is een geweldige dag voor het dammen !

Groet,
Paul
Last edited by Marcel Kosters on Mon Jul 10, 2017 16:19, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 15:22

Marcel dit heb je al een keer (of 2?) gepost toch ? Ik denk dat ik eerder ook al onderbouwt heb dat ik een volledig onafhankelijk BR lid ben. (En met iedereen contact heb die contact wil hebben over KNDB zaken)

verder als je dan toch tot 2 maal zo "transparant" wil zijn. Wil ik dat ook best zijn. Ik zal de mailwisseling die ik heb gezien tussen jou en Paul hier niet plaatsen. Maar ook jij schelde Paul de huid vol wat ik toch vreemd vond want jij hebt het ook wel over mijn de toon gehad.
Verder raad ik je aan jezelf te herpakken en niet zulke persoonlijke conflicten hier op het forum uit te gaan proberen te spelen (of mensen in kwaad daglicht te brengen). Dit gaat namelijk behoorlijk ten koste van de inhoud die je aanlevert die zeker van waarde kan zijn voor de KNDB als daar iets mee gedaan gaat worden.

Ik vind overigens jou en Paul beiden prima kerels en heb met beiden wel over damzaken gemaild (net zoals met velen andere). Ik heb jou ook gevraagd om input over een nieuw bestuur dat wilde jij niet met mij delen. Dan moet je ook niet zo krampachtig doen lijkt mij. Elk lid kan elk BR lid gewoon aanspreken en zijn input geven of vragen stellen. Transparantie is op die manier gewoon te krijgen.

Verder sluit ik mij aan bij Ton het lijkt mij (zeker in deze tijd) dat we het vooral bij de inhoud houden en wat iemand zegt en niet zozeer wie.

Verder deel ik je frustratie dat (zoals eigenlijk altijd al) een groot deel van de BR zich afzijdig houd. Maar ik heb al vaker aangekaart dat de Bondsraad op dat gebied niet goed functioneert en mensen onvoldoende kennis hebben van de KNDB organisatie.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 15:41

Marcel Kosters wrote:
KNDB-lid Paul Sier heeft evenveel recht om gehoord te worden door de bondsraad als ieder ander KNDB-lid. Maar niet meer. Het heeft er nu de schijn van dat Sier en De Jonge achter de schermen aan het frummelen zijn. En waar schijn is, is vuur, is het devies zeker van de huidige bondsraad alsmede Sier.

Mijn verzoek is: frummel in openheid en stel iedereen in de gelegenheid met Frans te frummelen. Zelf ben ik tot drie maal toe door Frans gevraagd om een lijstje met ‘mijn’ kandidaten en ik heb drie maal aangeleverd. Maar hoe krijgen alle KNDB-leden gelegenheid hun inbreng te leveren en wat doet Frans daarmee en met wie doet hij dat?
Je doet hier Frans echt zwaar te kort mee. Volgens mij heeft Frans letterlijk met zo'n beetje iedereen zitten "frummelen" de afgelopen weken! (je bent soms echt een glad persoon om zulke woorden te gebruiken voor een bepaalde beeldvorming, politiek niks voor jou? :wink: )

Verder kan iedereen die een geschikte kandidaat heeft die aan de profielschets voldoet elk BR lid benaderen. BR leden zijn net mensen ze hebben een email adres en een telefoon. En er zijn er zelfs een paar die publiekelijk van alles roepen en via velen kanalen bereikbaar zijn zelfs anoniem als je het perse wil. En als dat BR lid het een geschikte kandidaat vind stelt dat BR lid diegene voor in de bondsraad en straks in de vergadering waarna er op democratische wijze gestemd kan worden. De procedure is ook heel transparant deze staat namelijk gewoon in de statuten van de KNDB en hoe je de BR leden kan bereiken staat ook op de KNDB site.

Ik kan alleen maar gokken waar dit soort aparte posts vandaan komen. Misschien komt het wel omdat het BR lid waar jij je lijstje met namen aan door heeft gegeven zelf niet perse vertrouwen heeft in sommige namen daarvan? Dan kun je het vast bij een ander BR lid proberen lijkt mij.

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Bondsraad

Post by Dieter » Mon Jul 10, 2017 15:46

Marcel Kosters wrote:Ter onderbouwing: op zaterdag 17 juni ontving ik (na in februari eerdere mail wisselingen tussen Sier en mij over de financiën van de KNDB, topsport etc. alsmede mijn rol en mede verantwoordelijkheid voor de situatie die niet van de ene op de andere dag is ontstaan) van Paul Sier een aan mij gericht bericht. Hij ergerde zich aan mijn schrijfsels op dit forum en verzocht me hier niet meer te schrijven. Een verzoek dat ik aanvankelijk - en naar Sier mij later uitlegde ten onrechte - interpreteerde als een gebod.

De ter zake doende kern van zijn bericht was:

,,Ik mag wel stellen dat ik een van de animators achter deze motie van wantrouwen was , in nauw overleg met Frans en Thijs."

Ik reageerde met een kort en misschien een beetje bot "Als jij inderdaad een van de animators bent, nodig ik je uit om onderstaand bericht in het kader van transparantie integraal op laatste.info te plaatsen. Verder zul je begrijpen dat ik niet veel waarde hecht aan jouw mening. Of welke idioot ook die mensen mond-dood wenst te maken."

In combinatie met onderstaand bericht en tot dusver niet transparante bestuursformatie zijn mijn zorgen over een onvoldoende democratisch proces hopelijk voldoende onderbouwd.
ontvangen van een bondsraadslid wrote: ontvangen van een bondsraadslid wrote:
Van: Oostra, Anne
Verzonden: zaterdag 17 juni 2017 17:55
Aan: bondsraadsleden@kndb.nl
CC: bondsbureau@kndb.nl; Hans Vermeulen; penningmeester@kndb.nl
Onderwerp: Fwd: FW:

Ter info. "Transparant" zegt Thijs op forum en Paul is geen lid van de KNDB.
Hopelijk maandag een nieuw interimbestuur? Frans en Thijs nemen nu hun verantwoordelijkheid?

Groet,
Anne Oostra
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: paul sier
Datum: 17 juni 2017 15:39:26 EEST
Aan: "voorzitter@kndb.nl" <voorzitter@kndb.nl>, "secretaris@kndb.nl" <secretaris@kndb.nl>, "penningmeester@kndb.nl" <penningmeester@kndb.nl>
Onderwerp: FW:
Van: paul sier
Verzonden: zaterdag 17 juni 2017 13:16
Aan: Wieger Wesselink; Paul Oudshoorn; Sijmen Hansen; Cor Westerveld; Bart Jonker; h.elenbaas Elenbaas; Daan van Os;Ruud Kloosterman; Ruud Groot; Kees Thijssen; Piet Karregat; Piet Bouma; Harm Wiersma; Wouter Ludwig
Onderwerp:

YES !!

Ik hoor net dat het volledige bestuur is afgetreden !

De motie van wantrouwen kreeg 6 stemmen VOOR en 5 stemmen TEGEN.
Het bestuur heeft na kort beraad de eer aan zichzelf gehouden.

We hebben met vereende krachten achter de schermen veel gedaan om dit voor elkaar te krijgen.
Vanuit de Bondsraad waren Frans de Jonge en Thijs v/d Broek de grote animatoren , waarvoor mijn hartelijke dank heren !

We dienen nu de komende tijd te bekijken welk bestuur er gaat komen en of die in samenspraak met ons ALLE stukken gaat aanleveren , op basis waarvan
we kunnen beoordelen in hoeverre we de Topsportkliek kunnen gaan ontmantelen.

Dit is een geweldige dag voor het dammen !

Groet,
Paul
Dit heb ik niet eerder gezien al geeft Thijs aan dat het er al twee keer eerder op dit forum stond. Maar dit is natuurlijk wel het toonbeeld van absolute gekte dat een ex KNDB lid hier de animator is geweest met twee BR leden en dat dit ons de huidige situatie heeft opgeleverd. Frans, Thijs voor welk ongelofelijk dom karretje hebben jullie je laten spannen. Knap hoor, ik hoop dat jullie nog steeds trots zijn op deze actie.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 16:14

Dieter wrote:
Dit heb ik niet eerder gezien al geeft Thijs aan dat het er al twee keer eerder op dit forum stond. Maar dit is natuurlijk wel het toonbeeld van absolute gekte dat een ex KNDB lid hier de animator is geweest met twee BR leden en dat dit ons de huidige situatie heeft opgeleverd. Frans, Thijs voor welk ongelofelijk dom karretje hebben jullie je laten spannen. Knap hoor, ik hoop dat jullie nog steeds trots zijn op deze actie.
Dieter en nog paar andere kunnen het blijkbaar niet accepteren dat ik een onafhankelijk BR lid ben. Ik laat mij voor geen enkel karretje spannen behalve voor mijn eigen karretje en in dat karretje zit niks anders dan de belangen van de damsport en de belangen van de KNDB.

Verder ga ik niet ontkennen dat er mogelijk veel wantrouwen is ontstaan tegen het ex-bestuur doordat ik een aantal zaken aan het licht heb gebracht. bijvoorbeeld:

1. ledenaantallen inzichtelijk gemaakt en laten zien dat dit beleid deze neerwaartse spiraal niet tegen gaat houden
2. het contributieverhoging voorstel tegen gehouden en inhoudelijk beargumenteerd dat dit met onjuiste onderbouwing werd voorgesteld door het bestuur.
3. De bondsraad erop gewezen dat het financieel rampzalig gaat en dat de KNDB zonder daarin de bondsraad in mee te nemen een nieuwe cylus tot 2020 heeft afgesloten. Deze keuze werd niet eerlijk voorgelegd aan de bondsraad (ik vermoed omdat de persoonlijke belangen binnen de KNDB te groot waren) wat als gevolg heeft dat de KNDB enorm in de problemen zit nu.
4. Aangetoond dat dit bestuur totaal niet transparant is en mij meerdere male cruciale informatie heeft geweigerd.

Verder heb ik gedaan wat je van een bondsraadslid mag verwachten, als ik daarmee een animator ben dan is dat maar zo. Voor mij is de allergrootste animator van het opgestapte bestuur het bestuur zelf en de verkeerde prioriteiten die een deel van het bestuur duidelijk had.

Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bondsraad

Post by Paul van de Veen » Mon Jul 10, 2017 17:28

Dieter wrote:
Dit heb ik niet eerder gezien al geeft Thijs aan dat het er al twee keer eerder op dit forum stond. Maar dit is natuurlijk wel het toonbeeld van absolute gekte dat een ex KNDB lid hier de animator is geweest met twee BR leden en dat dit ons de huidige situatie heeft opgeleverd. Frans, Thijs voor welk ongelofelijk dom karretje hebben jullie je laten spannen. Knap hoor, ik hoop dat jullie nog steeds trots zijn op deze actie.
Dieter, volledig mee eens.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Mon Jul 10, 2017 18:44

Een tijd terug postte ik een voorstel over hoe het bestuur ingevuld kan worden met medename van ieders inbreng en met vermijding van ook maar de schijn van kliekvorming.

Voorstel - Formatie Hoofdbestuur KNDB

De bondsraad benoemt uit haar midden drie raadsleden, belast met de formatie van een Hoofdbestuur KNDB. Dat is heel snel te regelen.

Ieder bondsraadslid stuurt binnen de bondsraad in reply all drie namen van de momenteel zitting hebbende raadsleden. Bij die drie namen mag hij NIET zijn eigen naam zetten. De drie leden van wie de naam het meest genoemd wordt, worden tot de formatie commissie geroepen.

De bondsraad publiceert de samenstelling van de formatie commissie met e-mailadres formatie@kndb.nl op kndb.nl. Tezamen met een oproep aan alle KNDB-leden om zichzelf en/of anderen te nomineren als kandidaat bestuurslid. Ieder commissielid ontvangt via formatie@kndb.nl dezelfde e-mails met kandidaten namen. Alle KNDB-leden mogen namen van kandidaten aan formatie@kndb.nl sturen.

Na het sluiten van de deadline bepaalt ieder lid van de commissie allereerst wie van de bestuurskandidaten hij ‘voorzitter waardig’ vindt. Hij noteert deze namen en nummert deze in volgorde van zijn voorkeur. Waarbij de kandidaat met nummer 1 de eerste voorkeur heeft etc. De commissieleden leggen hun lijstjes naast elkaar en tellen van iedere kandidaat de nummering op. De kandidaat met de laagste som is kandidaat nummer 1, de kandidaat met de op een na laagste som is kandidaat nummer 2, etc.

De commissie nodigt de bovenste drie kandidaten die zich bereid en beschikbaar tonen uit voor een gesprek. Een commissielid doet dat per standaard e-mail met cc aan formatie@kndb.nl.

Op basis van deze drie gesprekken (fysiek, niet telefonisch) kiest de commissie de kandidaat voorzitter. De commissie publiceert de naam van de kandidaat voorzitter en geeft de KNDB-leden opnieuw gelegenheid zich als kandidaat bestuurslid te melden of zich als kandidaat bestuurslid terug te trekken.

Na het verstrijken van deze deadline treedt de kandidaat voorzitter toe tot de formatie commissie en selecteert de commissie kandidaten voor de overige zes vacatures. Daarbij is de commissie vrij zich - afhankelijk van het aantal beschikbare kandidaten en de binnen de commissie aanwezige consensus - per vacature te beperken tot een kandidaat en (al dan niet telefonisch) gesprek.

De stem van de kandidaat voorzitter telt bij de stemming over kandidaten dubbel. De gedachte hierachter is dat de voorzitter (m/v) met zijn bestuursteam uit de voeten moet kunnen. Tegelijkertijd mag van iedere serieus door de voorzitters kandidaat beoogde bestuurskandidaat worden verondersteld dat tenminste een commissielid de voorzitter hierin kan steunen.

Zo kan de KNDB op transparante wijze tot een breed gedragen bestuur komen en doet de KNDB er ook alles aan, om in deze unieke situatie het talent uit alle hoeken en gaten naar boven te halen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Ton van Namen
Posts: 198
Joined: Mon Feb 13, 2017 07:23
Real name: Ton van Namen

Re: Bondsraad

Post by Ton van Namen » Mon Jul 10, 2017 18:51

Marcel Kosters wrote:Een tijd terug postte ik een voorstel over hoe het bestuur ingevuld kan worden met medename van ieders inbreng en met vermijding van ook maar de schijn van kliekvorming.

Voorstel - Formatie Hoofdbestuur KNDB

De bondsraad benoemt uit haar midden drie raadsleden, belast met de formatie van een Hoofdbestuur KNDB. Dat is heel snel te regelen.

Ieder bondsraadslid stuurt binnen de bondsraad in reply all drie namen van de momenteel zitting hebbende raadsleden. Bij die drie namen mag hij NIET zijn eigen naam zetten. De drie leden van wie de naam het meest genoemd wordt, worden tot de formatie commissie geroepen.

De bondsraad publiceert de samenstelling van de formatie commissie met e-mailadres formatie@kndb.nl op kndb.nl. Tezamen met een oproep aan alle KNDB-leden om zichzelf en/of anderen te nomineren als kandidaat bestuurslid. Ieder commissielid ontvangt via formatie@kndb.nl dezelfde e-mails met kandidaten namen. Alle KNDB-leden mogen namen van kandidaten aan formatie@kndb.nl sturen.

Na het sluiten van de deadline bepaalt ieder lid van de commissie allereerst wie van de bestuurskandidaten hij ‘voorzitter waardig’ vindt. Hij noteert deze namen en nummert deze in volgorde van zijn voorkeur. Waarbij de kandidaat met nummer 1 de eerste voorkeur heeft etc. De commissieleden leggen hun lijstjes naast elkaar en tellen van iedere kandidaat de nummering op. De kandidaat met de laagste som is kandidaat nummer 1, de kandidaat met de op een na laagste som is kandidaat nummer 2, etc.

De commissie nodigt de bovenste drie kandidaten die zich bereid en beschikbaar tonen uit voor een gesprek. Een commissielid doet dat per standaard e-mail met cc aan formatie@kndb.nl.

Op basis van deze drie gesprekken (fysiek, niet telefonisch) kiest de commissie de kandidaat voorzitter. De commissie publiceert de naam van de kandidaat voorzitter en geeft de KNDB-leden opnieuw gelegenheid zich als kandidaat bestuurslid te melden of zich als kandidaat bestuurslid terug te trekken.

Na het verstrijken van deze deadline treedt de kandidaat voorzitter toe tot de formatie commissie en selecteert de commissie kandidaten voor de overige zes vacatures. Daarbij is de commissie vrij zich - afhankelijk van het aantal beschikbare kandidaten en de binnen de commissie aanwezige consensus - per vacature te beperken tot een kandidaat en (al dan niet telefonisch) gesprek.

De stem van de kandidaat voorzitter telt bij de stemming over kandidaten dubbel. De gedachte hierachter is dat de voorzitter (m/v) met zijn bestuursteam uit de voeten moet kunnen. Tegelijkertijd mag van iedere serieus door de voorzitters kandidaat beoogde bestuurskandidaat worden verondersteld dat tenminste een commissielid de voorzitter hierin kan steunen.

Zo kan de KNDB op transparante wijze tot een breed gedragen bestuur komen en doet de KNDB er ook alles aan, om in deze unieke situatie het talent uit alle hoeken en gaten naar boven te halen.

Het is jammer dat de bondsraad deze werkwijze, die in mijn ogen zeer transparant is, niet gevolgd heeft :cry:

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Mon Jul 10, 2017 19:13

Ton van Namen wrote:Het is jammer dat de bondsraad deze werkwijze, die in mijn ogen zeer transparant is, niet gevolgd heeft :cry:
Ik hoop een beetje op voortschrijdend inzicht en ik hoop op van de eerste motie-shock herstelde bondsraadsleden. Bovendien neem ik aan dat zeker de indieners van de motie van wantrouwen dit voorstel - of een willekeurig ander voorstel dat de transparante en democratische gang van zaken rond de formatie van een nieuw KNDB-bestuur borgt (en, heel belangrijk, zelfs de schijn van kliekvorming voorkomt) - zullen omarmen. Het alternatief is een niet legitiem bestuur. Ik ben benieuwd wie daar in wil zitten.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply