Het Slotervaartziekenhuis

Post Reply
Christian van der Schaaf
Posts: 411
Joined: Thu Oct 02, 2003 09:30

Het Slotervaartziekenhuis

Post by Christian van der Schaaf » Tue Jan 07, 2014 17:05

Amsterdam , 07-01-2014


Betreft: Het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam


Geachte heren Asscher en Van der Laan,

Door een wrange speling van het lot zag Wouter Bos zich gedwongen het noodlijdende "too big to fail" VUMC te slijten aan het AMC, daar waar het zieltogende Slotervaartziekenhuis het slachtoffer dreigt te worden van hebberige erfgenamen en kissebissende bestuurders.

Enige jaren terug leken voor het VUMC de gouden bergen ten hemel te groeien, en werd het geld verkwanseld aan de banken. Daarentegen werd het reeds jaren mismanaged Slotervaart gered door Aysel Erbudak. Met een reeks simpele maatregelen. waaronder het wegknippen van een managementlaag recht onder de directeurspositie (opbrengst vijf miljoen per jaar) wist zij het ziekenhuis weer rendabel te maken.

Het is met ziekenhuizen net als met plant- en diersoorten: Minder diversiteit is slecht. Het nieuw gecreëerde monstrum VUMC-AMC dreigt in plaats van een "centre of excellence" aan de Amstel te zijn, er juist in te verzakken, de bureaucratie van grote ziekenhuizen kennende.

En passent gaat Bos een eigen softwaresysteem ontwikkelen. Weet U wel hoe duur dat is? Het blijft per slot van rekening overheidsgeld dat dit allemaal moet bekostigen. Eveneens dreigt door deze actie +- dertig jaar facturatie onder het vloerkleed te verdwijnen, facturatie waar van alles mis mee kan zijn. Maar dit terzijde.

U heeft in Amsterdam wel malafide pooiers en projectontwikkelaars uitgekocht, het zou voor U een kleine moeite moeten zijn de erven Schram uit te kopen.

Het is mijns inziens geen toeval dat juist mensen als Kalbfleisch (adviseur AFM notabene) en Winter (keiharde ziekenhuissanneerder) zich op het Slotervaartkadaver gestort hebben. De nog immer staatssteun gebruikende ING, evenals de zich jarenlang misdragende Achmea (meer info bij ondergetekende) liggen op de loer nog enige kruimels op te pikken.

Ik ken het Slotervaart als een goed ziekenhuis met betrokken personeel, hét voordeel van kleinschaligheid.

Dit alles is een schrijnend onrecht.

Met vriendelijke groet,

Christian van der Schaaf, onafhankelijk zich ergerende, heeft veel gewerkt met kleine en grote ziekenhuizen.

Eric van Dusseldorp
Posts: 4245
Joined: Tue Sep 30, 2003 22:11

Re: Het Slotervaartziekenhuis

Post by Eric van Dusseldorp » Tue Jan 07, 2014 18:52

Mooi.
Wij hebben een gemeenschappelijk soort ergenissen, Christian.
http://www.ericsdamsite.com
http://www.thailandopen.nl
http://dammen.startpagina.nl

Post Reply