Nieuwe damboeken

LastigeKnul
Posts: 99
Joined: Tue Oct 22, 2019 13:42
Real name: Eric van t Hof

Re: Nieuwe damboeken

Post by LastigeKnul » Tue Mar 09, 2021 12:35

Biografiën van damspelers?

Bestaan er eigenlijk biografiën van damspelers? Uit de schaakwereld ben ik bekend met een tamelijk groot aantal biografiën van grote schaakspelers, boeken van soms 300 of 400 pagina's dik, die het gehele leven van zo'n schaker beschrijven vanaf de geboorte (of zelfs daarvoor) tot aan het overlijden. Wetenswaardigheden over de omstandigheden waarin hij of zij het spel heeft geleerd, maar ook zaken als familie, schoolopleiding, en werk. Aangevuld met partijen, toernooiverslagen e.d. Ik ben een groot liefhebber van dat soort boeken.

Ik ken de boeken van Sijbrands over Baba Sy en Andreiko, maar dit zijn meer partijverzamelingen dan biografieën.

Het boek "Roozenburg" uit 2005 gaat iets meer de kant op van het soort biografie waarnaar ik op zoek ben. En ook het boek "Damgeheim Staatsgeheim" van Koeperman is sterk (auto-) biografisch, hoewel ik ook ergens gelezen heb dat Koeperman sommige verhalen over zichzelf verzonnen zou hebben.

Enfin, mijn vraag is: welke biografieën of autobiografieën van damspelers zijn er?

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Tue Mar 09, 2021 21:26

LastigeKnul wrote:
Tue Mar 09, 2021 12:35
Biografiën van damspelers?

Bestaan er eigenlijk biografiën van damspelers? Uit de schaakwereld ben ik bekend met een tamelijk groot aantal biografiën van grote schaakspelers, boeken van soms 300 of 400 pagina's dik, die het gehele leven van zo'n schaker beschrijven vanaf de geboorte (of zelfs daarvoor) tot aan het overlijden. Wetenswaardigheden over de omstandigheden waarin hij of zij het spel heeft geleerd, maar ook zaken als familie, schoolopleiding, en werk. Aangevuld met partijen, toernooiverslagen e.d. Ik ben een groot liefhebber van dat soort boeken.

Ik ken de boeken van Sijbrands over Baba Sy en Andreiko, maar dit zijn meer partijverzamelingen dan biografieën.

Het boek "Roozenburg" uit 2005 gaat iets meer de kant op van het soort biografie waarnaar ik op zoek ben. En ook het boek "Damgeheim Staatsgeheim" van Koeperman is sterk (auto-) biografisch, hoewel ik ook ergens gelezen heb dat Koeperman sommige verhalen over zichzelf verzonnen zou hebben.

Enfin, mijn vraag is: welke biografieën of autobiografieën van damspelers zijn er?
Jan Bom
Henk Smit
Jannes
Wim de Jong
Frans Hermelink
Nico Kocken
Jules Bourquin
Met uitzondering van het boek Jannes gaan deze boeken toch vooral over het dammen zelf.

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Tue Mar 09, 2021 21:29

LastigeKnul wrote:
Tue Mar 09, 2021 12:35
Biografiën van damspelers?

Bestaan er eigenlijk biografiën van damspelers? Uit de schaakwereld ben ik bekend met een tamelijk groot aantal biografiën van grote schaakspelers, boeken van soms 300 of 400 pagina's dik, die het gehele leven van zo'n schaker beschrijven vanaf de geboorte (of zelfs daarvoor) tot aan het overlijden. Wetenswaardigheden over de omstandigheden waarin hij of zij het spel heeft geleerd, maar ook zaken als familie, schoolopleiding, en werk. Aangevuld met partijen, toernooiverslagen e.d. Ik ben een groot liefhebber van dat soort boeken.

Ik ken de boeken van Sijbrands over Baba Sy en Andreiko, maar dit zijn meer partijverzamelingen dan biografieën.

Het boek "Roozenburg" uit 2005 gaat iets meer de kant op van het soort biografie waarnaar ik op zoek ben. En ook het boek "Damgeheim Staatsgeheim" van Koeperman is sterk (auto-) biografisch, hoewel ik ook ergens gelezen heb dat Koeperman sommige verhalen over zichzelf verzonnen zou hebben.

Enfin, mijn vraag is: welke biografieën of autobiografieën van damspelers zijn er?
Pieter Hildering
John Sadiek
Beide boeken zijn vers van de pers.

LastigeKnul
Posts: 99
Joined: Tue Oct 22, 2019 13:42
Real name: Eric van t Hof

Re: Nieuwe damboeken

Post by LastigeKnul » Thu Mar 11, 2021 12:18

Henk, bedankt voor de antwoorden. Via de mail kreeg ik nog de volgende tips:

Ton Sijbrands - Dammer (Welling, 1973), 94 pagina's

En verder:

Isidore Weiss (autobiografie)
Comment je suis devenu champion du monde (Ghestem)
Marcel Deslauriers (Koops, 2014)
De parel van de mijnstreek over Ferdi Okrogelnik
Woldouby (Westerveld)
Amadou Kandie (Westerveld)
Raichenbach (Westerveld)
Baba Sy (Westerveld)

Commentaar: de focus ligt bij dat soort boeken vrijwel volledig op het damtechnische deel uit de oeuvre van bewuste speler. Het biografische deel blijft toch voornamelijk beperkt tot een situatieschets, hoe zag de wereld er toen uit. Van persoonlijke informatie over deze spelers blijf je grotendeels verstoken.

Daarnaast heb ik zelf nog wel enkele korte biografieën gevonden, zoals

Damcarrièrre in een notendop van Harm Wiersma (Weenink 2016), 20 pagina's
Verschillende in memoriams en interviews in diverse damtijdschriften zoals Dammen

En een groot aantal korte biografieën van dammers die een connectie hebben met Groningen, Friesland of Drenthe in het monumentale en onvolprezen werk Dammen Als Cultureel Erfgoed (Van der Nap, 2018). De kwaliteit en gedetailleerdheid van deze twee boeken is eigenlijk wat ik zoek.

Ter vergelijking, de Amerikaanse uitgever MacFarland heeft een groot aantal biografieën van schaakgrootheden uitgegeven, zie bijvoorbeeld hier. Volledigheidshalve moet ik daarbij vermelden dat dergelijke boeken meestal door (amateur-) historici worden geschreven, die schaken als hobby hebben, maar vooral geïnteresseerd zijn in de geschiedenis.

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Sat Mar 27, 2021 11:20

Vooraankondiging.
Het 5de deel in de serie Gewoon Positiespel/Common Positional Play van Johan Krajenbrink is in aantocht en verschijnt waarschijnlijk in mei.
Damboeken.nl voegt hier een klein cadeautje bij.
Maar let op: maximaal één cadeautje per persoon en alleen voor wie koopt bij damboeken.nl (eerste 100 klanten). Dus op=op.
Bestellen kan nu al. De boeken Gewoon Positiespel 5 en Common Positional Play 5 kosten 16,00 euro per stuk. Verzendkosten binnen Nederland zijn 4,00 euro bij bestelling bij damboeken.nl. Stuur uw bestelling naar damboek@xs4all.nl.

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Fri Apr 09, 2021 13:08

Het vijfde deel van de serie Gewoon Positespel / Common Positional Play verschijnt op 16 april.
GEWOON POSITIESPEL 5 (GPS 5)
Gewoon positiespel 5 (GPS 5) is verschenen in het Nederlands en óók in het Engels! Nieuw damboek van Johan Krajenbrink. Gebaseerd op 30 jaar training geven. Formaat:170x240 mm en 98 pagina’s. ISBN/EAN: 978-90-830601-2-5 Een citaat uit de inleiding van Gewoon positiespel 5:
Door Coen Bommel ben ik op het idee gekomen voor GPS 5. En door Chizhov... En door Herman van Silfhout... In mijn trainingen met Coen Bommel kwam de vroeger vooral in Bennekom en in Gelderland bekende topspeler en damtrainer Herman van Silfhout in een gesprek langs en zijn benamingen voor sommige posities. Daardoor moest ik denken aan een uitspraak ooit van Chizhov dat hij wist welke standen, welke sleutelstanden, voor hem kansrijk waren. Opeens dacht ik: daar kan ik wat mee doen. Dat is een mooi idee voor deze GPS-serie. In voorbereiding op een training met Coen Bommel dacht ik hier verder over na en ik koos voor één soort sleutelstand die zich in mijn ogen zeer goed leent voor deze serie. Het is het soort sleutelstand dat kans geeft op centrumomsingeling en op klassiek en trouwens op nog wel meer. En past dat goed in deze serie? Ja, ik vind van wel: het is weer een andere manier om positiespel te trainen. (…)
Aanpak De aanpak in deel 5 is weer anders dan in de delen 1 tot en met 4. Sleutelstanden zijn nu het uitgangspunt. Sleutelstanden die bepaalde systemen tot gevolg kunnen hebben: vooral de centrumomsingeling en het klassiek. Doel van de eerdere delen was heel duidelijk om de lezer actief te laten worden: veel opdrachten. Dat is nu ook het geval. Op allerlei manieren gaat de lezer bezig met deze sleutelstanden. Daar cirkelen we steeds om heen met verschillende opdrachten. Opdrachten zijn goed: zelf denken en zelf bedenken! Niet klakkeloos alleen maar naspelen. De lezer zal daarom op allerlei manieren bezig gaan met de sleutelstanden en dat is toch weer een wat andere manier om te kijken naar positiespel. Je gaat nadenken over een heleboel:
1. Wat is een sleutelstand?
2. Kan ik zelf een sleutelstand bedenken?
3. Weet ik wat ik met de sleutelstand kan doen?
4. Interessant: hoe krijg ik eigenlijk een sleutelstand?
5. Wat zijn mogelijke variaties?
6. Wat als ik blind toespeel naar een sleutelstand?
7. Kan ik vervolgens al mijn kennis ook omzetten in mooie maar ook passende filmpjes?
8. Weet ik inmiddels de filmpjes ook in te zetten voor tijdverdeling en voor rekenstanden?
Bestelinformatie Gewoon positiespel 5:
- 16 euro in de directe verkoop.
- 20 euro via de post (binnen Nederland), dus dat is inclusief de verzendkosten.
Verkoop via de standaard verkoopadressen.
Alleen bij aankoop via damboeken.nl (damboek@xs4all.nl) krijgt u het boekje Krajenbrink Combineert er bij cadeau (maximaal 1 per klant en er zijn 100 boekjes dus OP=OP).

COMMON POSITIONAL PLAY 5 (CPP 5)
Common positional play 5 (CPP 5) has been published in English! New draughts book by Johan Krajenbrink. Based on thirty years of training experience. Size: 170x240 mm and 98 pages. ISBN/EAN: 978-90-830601-3-2 A short passage from the introduction of Common positional play 5:
Coen Bommel gave me the idea for CPP 5. And Chizhov… And Herman van Silfhout… In my training sessions with Coen Bommel the top player and draughts coach mostly known in Bennekom and Gelderland in the past, Herman van Silfhout, popped up in a conversation and his names for certain positions. This made me remember Chizhov once saying that he knew which positions, which key positions, were favourable to him. Suddenly I thought: I can do something with this. This is a good idea for this CPP series. While preparing for a training session with Coen Bommel I contemplated this some more and I chose one type of key position which in my opinion lends itself well to this series. It’s the type of key position that opens up the possibility of a central surrounding and of classic and of some more things by the way. Does this go well with the rest of the series? Yes, I believe it does: it is yet another way of training positional play.
(…)
Approach The approach in part 5 differs from the approach in parts 1 to 4. Key positions are the starting point here. Key positions which can have certain systems as a consequence: mainly the surrounding of the centre and the classic. Goal of the earlier parts was clearly to get the reader to be active: a lot of exercises. This is the case here as well. The reader will engage with these key positions in all sorts of ways. We keep circling these with various exercises. Exercises are a good thing: to think and to come up with things yourself! Not merely replaying indiscriminately. The reader will therefore engage with the key positions in a variety of ways, which again is a slightly other way of looking at positional play. You will think about a lot of things:
1. Wat is a key position?
2. Can I come up with a key position myself?
3. Do I know what I can do with the key position?
4. Interesting: how do I attain a key position?
5. What are the possible variations?
6. What if I blindly play towards a key position?
7. Can I subsequently also convert all of my knowledge into beautiful and fitting films?
8. Do I also know to use the films for the division of time and for calculation positions by now?
Sales information Common positional play 5:
- 16 euro in direct sale.
Sales via the standard sales addresses.
Only when purchasing via damboeken.nl (damboek@xs4all.nl) you will receive the booklet Krajenbrink Combines as a gift (maximum 1 per customer and there are only 100 booklets available)
GP 5 kaft.jpg
GP 5 kaft.jpg (84.99 KiB) Viewed 15105 times
combineert Krajenbrink.jpg
combineert Krajenbrink.jpg (188.33 KiB) Viewed 15105 times
.
Attachments
CPP 5 kaft.jpg
CPP 5 kaft.jpg (81.08 KiB) Viewed 15105 times

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Sat Apr 10, 2021 13:45

De serie damboeken met werk van problemisten, uitgegeven in Odessa (Ukraïne), is nu vrijwel compleet te koop op http://damboeken.nl/damboeken%20odessa.html.
Ook de ontbrekende delen zijn binnenkort verkrijgbaar.
Per deel is aangegeven hoeveel diagrammen er op 100 velden zijn en hoeveel op 64 velden.
Bestellen kan door een email te sturen naar damboek@xs4all.nl.
Prijs 24 euro per boek.
Vanaf 3 boeken 23 euro per boek.
Vanaf 6 boeken 22 euro per boek.
Vanaf 10 boeken 21 euro per boek.
Vanaf 15 boeken 20 euro per boek.
odessa A.jpg
odessa A.jpg (196.3 KiB) Viewed 14938 times
odessa B.jpg
odessa B.jpg (208.27 KiB) Viewed 14938 times
odessa C.jpg
odessa C.jpg (183.25 KiB) Viewed 14938 times

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Nieuwe damboeken, Dirk van den Berg

Post by henk stoop » Mon May 10, 2021 15:17

Van af vandaag te koop.
Een serie van 18 deeltjes op A5 formaat met in totaal 4306 composities van Dirk van den Berg (1942-2004).
De boekjes kosten 5 euro per stuk of 75 euro voor de hele serie.
Verzendkosten binnen Nederland: 3,00 (één boekje) 4,10 (2 t/m 10 boekjes) 6,75 (11 of meer boekjes.
Bestellen kan via damboeken.nl / damboek@xs4all.nl
van den berg 1.jpg
van den berg 1.jpg (156.48 KiB) Viewed 13337 times
van den berg 2.jpg
van den berg 2.jpg (156.45 KiB) Viewed 13337 times
van den berg 3.jpg
van den berg 3.jpg (156.79 KiB) Viewed 13337 times
20210510_132023.jpg
20210510_132023.jpg (134.42 KiB) Viewed 13337 times
20210510_132035.jpg
20210510_132035.jpg (176.62 KiB) Viewed 13337 times

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Thu May 27, 2021 22:07

In April I made the booklet Krajenbrink Combineert / Krajenbrink Combines with 100 game positions from games of Johan Krajenbrink. All with a tactical twist. You can get it for free if you buy a book from the series Common Positional Play or Gewoon positiespel.
Now there are two more titles in this series of booklets: Heusdens Combineert 1 / Heusdens Combines 1 and Heusdens Combineert 2 / Heusdens Combines 2.
You get one of these two booklets for free if you buy at least for 25 euro from the website www.damboeken.nl If you buy for at least 50 euro you get both.
Please notice:
1 Every title there are exact 100 copies printed. And there will never been a reprint.
2 Every customer gets a maximum of 1 booklet of each title.
combineert Heusdens.jpg
combineert Heusdens.jpg (147.38 KiB) Viewed 11393 times

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Wed Aug 25, 2021 20:49

Tiny Mous wrote: Na een aantal jaren van opzoekwerk en reconstructie van de belangrijkste damfeiten van onze vereniging, heb ik
mijn best gedaan deze vast te leggen in een boekwerk van bijna 300 pagina’s.
Ik had altijd al de wens de historie van de vereniging en mijn eigen verzamelde gegevens te vereeuwigen in een
mooi naslagwerk. Dat is gelukt.
Het boek bestaat uit vijftig hoofdstukken waarin ik aandacht schenk aan elk verenigingsseizoen, markante
clubleden en als afsluiting een uitgebreid hoofdstuk met interessante statistische overzichten over de periode
1971 – 2021.
mous 1.jpg
mous 1.jpg (59.95 KiB) Viewed 7268 times
mous 2.jpg
mous 2.jpg (115.06 KiB) Viewed 7268 times
mous 3.jpg
mous 3.jpg (108.57 KiB) Viewed 7268 times
mous 4.jpg
mous 4.jpg (86.11 KiB) Viewed 7268 times
mous 5.jpg
mous 5.jpg (126.67 KiB) Viewed 7268 times
Het boek is in een beperkte oplage gedrukt in kleur op A4-formaat, bevat 300 pagina’s en heeft een “hardcover” omslag.
De minimumprijs van het boek is € 35,-- (excl. verzendkosten), maar om de drukkosten volledig te kunnen dekken is een extra bijdrage uiteraard welkom.
Wanneer je geïnteresseerd bent één of meerdere exemplaren te kopen, mail dan even naar Tiny!
Tiny Mous (e-mail: cartin.mous@gmail.com / Tel. 06-38753257)

Het boek is ook verkrijgbaar bij damboeken.nl, email dan naar damboek@xs4all.nl.

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Wed Sep 01, 2021 13:33

In April I made the booklet Krajenbrink Combineert / Krajenbrink Combines with 100 game positions from games of Johan Krajenbrink. All with a tactical twist. You can get it for free if you buy a book from the series Common Positional Play or Gewoon positiespel.
In May followed the booklets Heusdens Combineert 1 / Heusdens Combines 1 and Heusdens Combineert 2 / Heusdens Combines 2.
Now is also number 4 published: Chizhov Combineert / Chizhov Combines.
You get one of these booklets for free if you buy at least for 25 euro from the website www.damboeken.nl If you buy for at least for 50 euro you get two, with 75 euro you get three and with 100 euro you get four.
Please notice:
1 Every title there are exact 100 copies printed. And there will never been a reprint.
2 Every customer gets a maximum of 1 booklet of each title.
combineert Chizhov x.jpg
combineert Chizhov x.jpg (110.87 KiB) Viewed 6521 times

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Sat Sep 11, 2021 18:26

Vandaag is het meesterwerk van Arie van der Stoep, Jan de Ruiter en Wim van Mourik verschenen.
Chess, Draughts, Morris & Tables in Past & Present.
369 pagina´s over bordspellen en hun positie in de samenleving in verleden en heden. Met meer dan 300 afbeeldingen en foto´s. Het boek is in full colour en met hardcover.
chess draughts.jpg
chess draughts.jpg (174.54 KiB) Viewed 4568 times
O.a. te bestellen bij damboeken.nl (damboek@xs4all.nl).
Verzendkosten binnen Nederland zijn 5,75, of 4,50 naar een DHL pakketpunt.
En bij damboeken.nl krijgt u er een cadeautje bij uit de serie "dammer combineert" (mits je ze nog niet alle vier hebt).

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Re: Nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Sun Sep 19, 2021 09:33

Edward Buzinsky schreef jaren geleden een prachtig boek voor de jeugd. Damalfabet is in het Pools, maar de taal is voor de bestudering niet relevant.
Inmiddels is de 4e druk verschenen. Veel wijzigingen t.o.v. de 3e druk. 242 pagina´s met meer dan 1000 diagrammen.
Nu te bestellen bij damboeken.nl (damboek@xs4all.nl) voor 14 euro.
alfabet 4e.jpg
alfabet 4e.jpg (42.06 KiB) Viewed 2857 times

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

Geforceerd winnen in klassieke posities, Kalmakov

Post by henk stoop » Thu Sep 23, 2021 11:39

Andrej Kalmakov schreef in het Russisch een aantal interessante damboeken.
Deze boeken worden nu vertaald naar het Nederlands en naar het Engels.
Deel 4 is nu klaar en beschikbaar voor de verkoop.
Geforceerd winnen in klassieke posities.
Forced wins in classic positions.

Het boek is op A5 formaat en telt 60 pagina´s met 204 diagrammen.
Te koop bij damboeken.nl (damboek@xs4all.nl) voor slechts 5 euro + porto.
Graag aangeven of je de Nederlandse of de Engelse versie wilt.
20210923_105111.jpg
20210923_105111.jpg (120.43 KiB) Viewed 2177 times
20210923_105222.jpg
20210923_105222.jpg (112.54 KiB) Viewed 2177 times
20210923_112025.jpg
20210923_112025.jpg (92.39 KiB) Viewed 2177 times
20210923_105141.jpg
20210923_105141.jpg (136.16 KiB) Viewed 2177 times
20210923_105202.jpg
20210923_105202.jpg (125.43 KiB) Viewed 2177 times

henk stoop
Posts: 928
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

serie Odessa deel 31

Post by henk stoop » Wed Oct 06, 2021 16:11

Deel 31 in de serie problemisten, uitgegeven in Odessa Oekraïne is verschenen. Binnenkort leverbaar in Nederland (het pakket is onderweg).
20,00 euro met tot 1 november gratis verzending binnen Nederland!
Bestellen kan al door een email te sturen naar damboek@xs4all.nl
328 pagina´s met ruim 1100 diagrammen, allemaal 100-velden standen
odessa 31.jpg
odessa 31.jpg (450.62 KiB) Viewed 837 times
Info:
Het 31e boek van de Odessa-serie "Op de dam-as van Charkov" is opgedragen aan de problemisten van de stad, die altijd leidend is geweest in de ontwikkeling van damproblemen in de Oekraïne. Honderden bekende en niet-gepubliceerde werken van inwoners van Charkov, vroeger en nu, vertegenwoordigen een hele reeks ideeën en zijn gericht aan de lezers van het boek - spelers en componisten, hun coaches, en fans van damkunst.
De hoofdstukken "Over de dam inval in Sebastopol" en "De overwinning van Anatoly Uvarov" zijn opgedragen aan de meest productieve auteur en Krim-patriot, wiens creatieve erfgoed nog steeds nauwgezette analyse vereist.
Academicus Ivan Timofeevich Kobtsev geeft een lezing "Zowel beginners als kampioenen!.." over populaire technieken van het 100-velden spel.
Internationale grootmeester S. Yushkevich reflecteert op de systemen voor het evalueren van composities en analyseert de resultaten van de Odessa-wedstrijd voor problemen in 1987.
De meesterwerken van een andere vertegenwoordiger van de nimfen van Charkov-auteurs, de internationale grootmeester Alexander Roma, die nu in de Verenigde Staten woont, zullen naar we hopen de lezers van het boek veel plezier bezorgen.
En ten slotte is de publicatie van het onderzoek van de FMZHD-meester S. Ustyanov begonnen, die een verzameling 4x4-damcombinaties verzamelde.

The 31st book of the Odessa TV series "On the drauhts axis of Kharkiv" is dedicated to the problemists of the city, which has always been a leader in the development of draughts problems in Ukraine. Hundreds of well-known and unpublished works of Kharkiv residents, past and present, represent a whole range of ideas and are addressed to consumers of this content - game players and composers, their coaches, simple fans of draughts.
The chapters "On the Draughts raid of Sevastopol" and "The Victory of Anatoly Uvarov" are dedicated to the most productive author and Crimean patriot, whose creative heritage still requires scrupulous analysis.
Academician Ivan Timofeevich Kobtsev gives a lecture "Both beginners and champions!.." about popular techniques of the 100-squares game.
International grandmaster S. Yushkevich reflects on the systems of evaluating compositions and analyzes the results of the Odessa competition of problems in 1987.
The masterpieces of another representative of the nymphs of Kharkiv authors, international grandmaster Alexander Roma, who now lives in the United States, we hope, will give great pleasure to the readers of the book.
And, finally, the publication of the research of the FMZHD master S. Ustyanov has begun, who collected a collection of 4x4 draughts combinations.

Post Reply