Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 2020

Post Reply
User avatar
Andrew Tjon A Ong
Posts: 1272
Joined: Tue Nov 04, 2003 14:04
Location: Maarssen

Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 2020

Post by Andrew Tjon A Ong » Mon Mar 16, 2020 15:50

Aan:
- deelnemers NK algemeen 2020
- belanghebbenden

Beste NK-deelnemer,

Gezien de nog steeds voortdurende verspreiding van het coronavirus en de wederom nieuwe steeds ingrijpender maatregelen voor de Nederlandse samenleving hebben de besturen van de Koninklijke Nederlandse Dambond en van Stichting Aanzet na onderling overleg helaas moeten besluiten om het Nederlands Kampioenschap van Nederland 2020 te verplaatsen naar een later moment in het jaar.

Dit besluit is mede genomen na overleg met het NOC*NSF. Ofschoon dit een triest besluit is voor velen (spelers, damliefhebbers, organisatoren, sponsoren, subsidiënten en Hotel van Saaze) willen alle partijen bijdragen aan hun maatschappelijke medeverantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan.

Stichting Aanzet is in nauw overleg met de KNDB en Hotel van Saaze op zoek naar latere periode dit jaar. Hopelijk wordt het later dit jaar een mooi festijn. Voornoemde partijen zullen daarvoor weer hun best doen. Ik heb grote bewondering voor de bestuurders van Stichting Aanzet, die ondanks deze grote tegenvaller hun best blijven doen om een mooie evenement voor de damsport en voor onze topsporters te realiseren. En dat ze daar goed in zijn hebben ze veelvuldig in het verleden bewezen!

Ik hoop dat je later onder gunstiger omstandigheden een mooi kampioenschap mag meemaken.

Voor vragen kan je altijd bij mij of bij het bondsbureau terecht.

Met vriendelijke groet,
Frans de Jonge
voorzitter KNDB, namens het bestuur van de KNDB

Image
Bron: Facebook Groep "International Draughts"
https://marktplaza.nl/winkels/damboekshop

Post Reply