Schaken zonder remise

Post Reply
User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Schaken zonder remise

Post by Henk de Witt » Sun Jun 09, 2019 14:00

Ook bij het schaken begint het remiseprobleem te knellen. Op dit moment is Norway Chess aan de gang in Stavanger. Norway Chess (vanaf 2013) is een jaarlijks rondtoernooi met tien wereldtoppers. Dit jaar wordt met een afwijkende puntentelling gespeeld, remise is niet mogelijk. Hoe werkt het?

2-0 of 1½-½
Een winstpartij levert 2 punten op in plaats van 1. Wordt het remise dan is de uitslag ½-½. Vervolgens wordt er gesnelschaakt om nog 1 punt. Wit krijgt 7 minuten, zwart 10. Eindigt het snelschaken in remise dan wordt dit omgezet in 1-0 voor zwart. Dit wordt opgeteld bij de uitslag van ½-½ in de reguliere partij, zodat de score 1½-½ wordt. Men noemt dit een 'Armageddonpartij'.

speeltempo
Ook het speeltempo is aangepast. In de reguliere partij krijgen de spelers elk twee uur voor de hele partij, na 40 zetten krijgt men er 10 seconden per zet bij. Bij het sneldammen krijgt wit zeven minuten en zwart tien. Na 60 zetten krijgen de spelers er 3 seconden per zet bij.

Mijn eerste, oppervlakkige indruk is dat er bij de schakers heel wat serieuzer en opener over het vraagstuk van de remise wordt nagedacht en gediscussieerd dan bij de dammers. Maar ik kan me vergissen, zo vaak begeef ik me niet op schaaksites. In elk geval is het mooi dat men op zo'n zwaar bezet, prestigieus toernooi durft te experimenteren. Er zijn ook al andere experimenten geweest, waarbij de spelers bijvoorbeeld de stukken achter de pionnenrij ad random en onzichtbaar voor de tegenstander konden opstellen. Op die manier hoopt men de bestaande theorie te omzeilen en tot meer beslissingen te komen.

dammen en schaken, een vergelijking
Het remiseprobleem bij het schaken is nog lang niet zo groot als bij het dammen. Maar zoals gezegd, het begint af en toe wel te knellen. Bij de WK-match Carlsen-Caruana vielen in twaalf partijen twaalf remises. Het aantal beslissingen bij Boomstra-Schwarzman was oneindig veel groter, namelijk één beslissing in twaalf partijen. In principe is het remiseprobleem bij het schaken moeilijker oplosbaar dan bij het dammen. Immers dammen is een veroveringsspel waarbij men eenvoudig met puntentellingen kan werken. Dit sluit ook aan bij de beleving van kinderen, die in het begin geneigd zijn de geslagen stukken te tellen: 'Ik heb meer meester.' Bij het schaken is het alles of niets, het gaat erom de koning te veroveren, ongeacht de hoeveelheid stukken die men heeft veroverd. Oplossingen bij het schaken doen daarom op het eerste gezicht wat gekunsteld aan, maar waar een wil is, is een weg. Zo blijkt maar weer eens.

Post Reply