nieuwe damboeken

Post Reply
henk stoop
Posts: 901
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

nieuwe damboeken

Post by henk stoop » Fri May 25, 2018 00:09

Van het standaardwerk Alle Typezetjes / Tous les Coups Pratiques van Arie van der Stoep is een 2e druk verschenen.
Het is een verbeterde versie met nieuwe diagrammen, ingebonden en met harde kaft.
Prijs is 20 euro. Verzendkosten binnen Nederland zijn 3,80, dus totaal 23,80. Verzendkosten naar Frankrijk en België (naar een DPD-afhaalpunt) zijn 8,50, dus totaal 28,50.
De verkoop start komend weekend.
Stuur een email naar damboek@xs4all.nl om het boek te bestellen.

Vanaf 9 juni zijn beschikbaar de volgende boeken van Johan Krajenbrink:
- 2e druk Gewoon Positiespel 1 (12 euro)
- 1e druk Gewoon Positiespel 2 (14 euro)
- 1e druk Common Positional Play 2 (14 euro)
Verzendkosten zijn nog niet bekend.

Reserveren kan al. Je kunt het boek dan laten opsturen of afhalen bij één van de toernooien waar damboeken.nl binnenkort staat:
- 9 juni NK sneldammen
- 16 juni NK sneldammen jeugdteams
- Polska Gra Open
- Nijmegen Open
- Brunssum Open

Zie ook http://www.damboeken.nl, de niet-commerciële website voor damboeken en spelmateriaal.

Waarom kopen bij damboeken.nl?
Alhoewel de damboekenmarkt relatief klein is lijkt het er op dat het aantal verkopers van damboeken alleen maar toeneemt.
Damboeken.nl is de enige verkoper van damboeken waarbij niets aan de strijkstok blijft hangen. Het gehele netto resultaat wordt gebruikt om het jeugddammen te sponsoren. Denkt u daar ook aan voor dat u beslist waar u een damboek koopt.

Koops
Posts: 459
Joined: Fri Oct 10, 2003 20:58

Re: nieuwe damboeken

Post by Koops » Mon Jun 11, 2018 11:11

GEWOON POSITIESPEL 2

Gewoon positiespel 2 is verschenen in het Nederlands en óók in het Engels!
Nieuw damboek van Johan Krajenbrink. Gebaseerd op 30 jaar training geven.
Formaat:170x240 mm en 77 pagina’s.
ISBN/EAN: 978-90-816975-6-9.

Twee citaten uit de inleiding van Gewoon positiespel 2:
“Toen ik Gewoon positiespel 1 deze titel gaf, wist ik nog niet zeker of er wel een deel 2 zou komen. Ik begreep dat ik genoeg materiaal en ideeën zou hebben, máár zou het eerste deel wel aanslaan bij de dammers in ons eigen land en ook bij dammers wereldwijd? Het is vanzelfsprekend heel wat motiverender om te publiceren als het vervolgens ook verkocht wordt, dan dat je blijft zitten met dozen vol onverkochte damboeken op een zolder of in een kelder. In de éérste weken van de verkoop van Gewoon positiespel 1 merkte ik dat het boek gelukkig wel aansloeg.”
“Dit leerboek is bij uitstek geschikt voor de gewone dammer. De gewone dammer kan flink vooruit gaan door dit boek. De gewone dammer is de hoofdpersoon van dit boek en dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het namenregister, net als bij deel 1. En heel sterke dammers dan, hebben die niets aan dit boek? Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat inderdaad maar weinig topspelers deel 1 gekocht hebben. Ik zou denken: niet heel slim… Kennis van het spel van gewone dammers is wezenlijk om heel productief te zijn. Bovendien: het is toch interessant voor sterke dammers om hun mening te toetsen aan die van mij?”

Bestelinformatie Gewoon positiespel 2:
- E.14 in de directe verkoop.
- E.18 via de post, dus dat is inclusief de verzendkosten. Bedrag van E.18 overmaken naar banknummer NL56INGB0005023903 van J.C. Krajenbrink te Bemmel. Let op: laat uw adresgegevens achter, dat gaat vaak mis en niet per se automatisch goed.
- Ook verkoop via Henk Stoop: http://www.damboeken.nl
- Ook verkoop via Andrew Tjon A Ong: email tjonaong@gmail.com
- Ook verkoop via Leo Hovestadt http://www.raindroptime.com (voorheen KNDB bondswinkel).
Attachments
Voor FMJD NL.png
Voor FMJD NL.png (991.49 KiB) Viewed 3655 times

Koops
Posts: 459
Joined: Fri Oct 10, 2003 20:58

Re: nieuwe damboeken

Post by Koops » Mon Jun 11, 2018 11:12

COMMON POSITIONAL PLAY 2

Common positional play 2 has been published in English!
New draughts book by Johan Krajenbrink. Based on thirty years of training experience.
Size: 170x240 mm and 77 pages.
ISBN/EAN: 978-90-816975-7-6.

A short passage from the introduction of Common positional play 2:
“When I gave Common positional play 1 its title I didn’t know for sure whether there would ever be a part 2. I understood I would have enough material and ideas, but would the first part be a success with the draughts players in our own country and players worldwide? Needless to say it´s a lot more motivating to publish when it´s actually sold, rather than to get stuck with an attic or basement filled with boxes of unsold books. In the first few weeks of the sale of Common positional play 1 I fortunately noticed that the book happened to catch on”.
“This book is pre-eminently suitable for the common draughts player. The common player can develop a lot with the help of this book. The common player is the main character of this book and that shows, for example, in the name index, as in part 1. What about very strong players, do they gain nothing from this book? I can’t be sure, but indeed I don’t believe a lot of top players have bought part 1. I would think: not very clever…. Knowledge of the game of common players is essential to be productive. Moreover: isn’t it interesting for strong players to compare their opinions to my own?”

Sales information Common positional play 2:
- E.14 in direct sale.
- Correspondence about transportation costs via e.ton@hetnet.nl.
- Additional sales via Henk Stoop: http://www.damboeken.nl
- Additional sales via Andrew Tjon A Ong: email tjonaong@gmail.com
- Additional sales via Leo Hovestadt http://www.raindroptime.com (previously KNDB shop).
Attachments
Voor FMJD EN.png
Voor FMJD EN.png (998.02 KiB) Viewed 3654 times

Koops
Posts: 459
Joined: Fri Oct 10, 2003 20:58

Re: nieuwe damboeken

Post by Koops » Thu Jun 21, 2018 11:57

GEWOON POSITIESPEL 1 – HERDRUK!

Herdruk Gewoon positiespel 1 is verschenen in het Nederlands! Damboek van Johan Krajenbrink. Een enkele fout is eruit gehaald en het vlekje op de foto op de achterflap is weggehaald. Gebaseerd op 30 jaar training geven. Formaat:170x240 mm en 93 pagina’s. ISBN/EAN: 978-90-816975-5-2.

Een korte passage uit de inleiding van Gewoon positiespel1:
“Gewoon positiespel met gewone thema’s die bij uitstek passen bij gewone spelers. Lang heb ik dit boek in mijn hoofd de titel gegeven Niets aan de hand omdat het vaak standen zijn die heel gewoon lijken, posities waarin niet veel lijkt te gebeuren. Wat is er eigenlijk aan de hand? Maar ik denk dat Gewoon positiespel 1 toch een betere titel is. Al die verzamelde diagrammen, door al die jaren heen, gaan over het positiespel van de gewone dammer. En dat bedoel ik niet denigrerend, waarom zou ik? Het is het gewone positiespel dat bijna niet opvalt. Het is het gewone positiespel in al die gewone partijen dat niet opvalt, en daarom niet of nauwelijks is terecht gekomen in al die damleerboeken. Al die diagrammen bekijkend, die ik heb verzameld in zoveel jaren: dàt is de basis voor de gewone dammer. Dat zijn de thema’s waar de gewone dammer van kan leren. Dàt zijn de thema’s waar de gewone dammer tegenaan loopt, telkens weer.”

Bestelinformatie Gewoon positiespel 1 - Herdruk:
- E.12 in de directe verkoop. - E.16 via de post, dus dat is inclusief de verzendkosten. Bedrag van E. 16 overmaken naar banknummer NL56INGB0005023903 van J.C. Krajenbrink te Bemmel. Let op: laat uw adresgegevens achter, dat gaat vaak mis en niet per se automatisch goed. - Ook verkoop via Henk Stoop: http://www.damboeken.nl - Ook verkoop via Andrew Tjon A Ong: email tjonaong@gmail.com - Ook verkoop via Leo Hovestadt http://www.raindroptime.com (voorheen KNDB bondswinkel)
Attachments
VoorkantNLnieuw - 2edruk.jpg
VoorkantNLnieuw - 2edruk.jpg (1.02 MiB) Viewed 3425 times

henk stoop
Posts: 901
Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02

damboeken

Post by henk stoop » Thu Jul 05, 2018 19:10

Speciale aanbiedingen gedurende Herritage open (14 juli), Nijmegen open (22-28 juli) en Brunssum Open (3-11 augustus).
Bij besteding van minimaal 10 euro bij de damstand van damboeken.nl krijgt u het boek Dicht en Ondicht in Opende van Hindurk Boersma gratis.

Koops
Posts: 459
Joined: Fri Oct 10, 2003 20:58

Re: nieuwe damboeken

Post by Koops » Wed Jul 11, 2018 09:11

For our international friends:

If you want to buy “Common positional 2” from Johan Krajenbrink: this is possible in Litouwen during the EC YOUTH 2018 in the first week of august. See the message above for the contents of the book.

If you would like to buy the book, please pre-order and send an e-mail to e.ton@hetnet.nl

Post Reply