Ledenaantallen

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Ledenaantallen

Post by Henk de Witt » Tue Jan 15, 2019 14:05

Men kan de ledenaantallen van de KNDB per 31 december 2018 vinden op https://goo.gl/XMbiLM.
Tov 2017 daalde het aantal senioren licht, van 3.231 naar 3.138*. Een daling van 93, een kleine 3%. Enkele opvallende cijfers: Groningen steeg van 75 naar 91. Vermoedelijk komt dit door de club in Winschoten die van de Nieuwe Noorder DamBond overstapte naar de KNDB. Opvallend is de forse daling in Drenthe, van 169 naar 143. Daar is waarschijnlijk ook een bijzondere reden voor, ik vermoed een vereniging die bij een andere provincie is ingedeeld. De grootste damprovincie, Gelderland, steeg licht, van 653 naar 663. De sterke daling van Friesland ging door: van 309 naar 275.

Bij de jeugd was er een stijging bij de welpen (+8) en de pupillen (+12). Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het DamZ-project. Het aantal aspiranten (-12) en junioren (-18) daalde. In heel Nederland zijn er nog 45 junioren, waarvan 15 in Gelderland. Op eerbiedige afstand volgt Noord-Holland met 6 junioren. Op de derde plaats staat Zuid-Holland met 5 junioren.
Enkele voorbeelden van het verloop onder de jeugd:

Gelderland: 44 welpen, 43 pupillen, 21 aspiranten, 15 junioren
Drenthe: 26 welpen, 29 pupillen, 7 aspiranten, 3 junioren
Noord-Holland: 18 welpen, 25 pupillen, 11 aspiranten, 6 junioren
Overijssel: 5 welpen, 18 pupillen, 6 aspiranten, 1 junior

De provincies Friesland, Utrecht, Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Limburg hebben nauwelijks jeugd.

De bond kan dus de kinderen niet vasthouden als ze in de middelbare schoolperiode komen. De clubs zien blijkbaar geen kans om nieuwe leden in de aspirant- en juniorenleeftijd te werven.
De aandacht lijkt zich vooral te richten op de jongste jeugd. Plaatselijk levert dit succes op, maar de realiteit is dat de kinderen afhaken als ze wat ouder worden en dat er nauwelijks visie/beleid is om dammen voor de oudere jeugd aantrekkelijk te maken.

* Ik heb de leden via de bijzondere bonden buiten beschouwing gelaten. Ik weet niet in hoeverre je dan dubbel gaat tellen.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2110
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Tue Jan 15, 2019 14:44

31 december 2017
kndbledenbestand2017.jpg
kndbledenbestand2017.jpg (128.24 KiB) Viewed 2974 times
30 juni 2018
kndbledenbestandzomer.jpg
kndbledenbestandzomer.jpg (121.38 KiB) Viewed 2965 times
31 december 2018
kndbledenbestand.jpg
kndbledenbestand.jpg (128.8 KiB) Viewed 2982 times
- Als senior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van twintig jaar bereikt of bereikt heeft.
- Als junior wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste zeventien en ten hoogste negentien jaar bereikt of bereikt heeft.
- Als aspirant wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste veertien en ten hoogste zestien jaar bereikt of bereikt heeft.
- Als pupil wordt aangemerkt degene die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van tenminste elf en ten hoogste dertien jaar bereikt of bereikt heeft.
- Als welp wordt aangemerkt diegene die in het lopende kalenderjaar maximaal de leeftijd van tien jaar bereikt.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Tue Jan 15, 2019 21:35

Dank voor de cijfers Marcel

De cijfers laten zien dat ons ledenaantal op 31 december van 4620 in 2016 naar 4276 in 2017 tot 4137 in 2018 is gedaald.
Ofwel een daling van ruim 10% in 2 jaar.

Mooie jubelverhalen in het Damspel, maar dit is nooit vermeld.

En ach ja, sommigen zullen weer zeggen dat de daling in het afgelopen toch fors minder was dan het jaar daarvoor.
Maar ook die daling is groter dan je op grond van demografische ontwikkelingen kan verklaren.

Wanneer gaat die alarmbel eindelijk rinkelen?

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Wed Jan 16, 2019 22:12

Meest opvallend is het forse ledenverlies in 2017, ruim 7%.
En dat in het jaar vlak na de tweekamp Boomstra-Groenendijk die zo veel aandacht trok.
Betekent dit het failliet van het KNDB-beleid met de inzet op topdammen i.p.v. breedtesport?

Het forum lijkt overigens symbool te staan voor het KNDB-beleid.
De alarmbellen worden niet aangezet, maar In stilte wordt het einde afgewacht.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2110
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Wed Jan 16, 2019 23:37

Jaap van Galen wrote:
Tue Jan 15, 2019 21:35
(...)
Wanneer gaat die alarmbel eindelijk rinkelen?
:D

Ebbo de Jong kaartte het ledental aan bij de sluiting van de WK-match zondag: kijk vanaf 7:22:29 in onderstaande video.De draad 'Bondsraad' viewtopic.php?f=65&t=7739 trekt uitgebreid aan de alarmbel.

In het verlengde van deze draad 'Bondsraad' lanceerde ik eind 2017 de DamZ! strategie. Deze is gericht op de huidige KNDB beleid cyclus 2017-2020. Met als insteek dat het licht per 31-12-2020 wel zo'n beetje uitgaat bij de KNDB in haar huidige organisatievorm. Nog eens vier jaar met deze kleine organisatie en dit professionele waterhoofd gaat bruin niet trekken. Met een decennia teruglopend ledenbestand moeten we de KNDB-strategie en organisatie daarom drastisch herzien. Zie daar de DamZ! volume strategie. In het verlengde van de DamZ! strategie lanceerden Paul van de Veen en ik per ommegaande de DamZ! DamSet.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 669
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Thu Jan 17, 2019 06:54

Hoeveel inspanningen zijn er al geweest, ook in De Bondsraad via het "Deltaplan". Nu weer via DamZ! Het Bestuur, maar ook de Bondsraad signaleren de neergaande trends qua ledenaantallen en vooral de jeugd, maar een visie is nog niet ontvouwd en gedragen. Bij het WK is deze gelaten houding ook hoorbaar in interviews met onze voorzitter en wordt -gelaten- verwezen naar ledendaling van andere sportbonden. De visieontwikkeling binnen Bestuur en Bondsraad gaat stroperig. Misschien is het ook beter om het niet via de oude structuren te organiseren, maar lokaal en regionaal op te pakken. Uiteindelijk gaat het ook niet om leden aantallen maar aantallen beoefenaren/liefhebbers.

Eerdaags organiseert de KNDB verkiezingen voor een nieuwe Bondsraad. In plaats van de huidige 21 zullen er naar verwachting 15 nieuwe Bondsraadsleden verkozen worden. Kandidaten kunnen zich kandideren via verenigingen die via hun leden weer stemmen voor de nieuwe Bondsraadsleden. Hopelijk kandideren zich dan dammers die gaan voor nieuw beleid en aanpak. Ik hoop dat de "Marcels" en vernieuwers zich aanmelden en ook gekozen worden.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Piet Bouma
Posts: 3508
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Ledenaantallen

Post by Piet Bouma » Thu Jan 17, 2019 10:44

Marcel Kosters wrote:
Wed Jan 16, 2019 23:37
Jaap van Galen wrote:
Tue Jan 15, 2019 21:35
(...)
Wanneer gaat die alarmbel eindelijk rinkelen?


De draad 'Bondsraad' viewtopic.php?f=65&t=7739 trekt uitgebreid aan de alarmbel.

In het verlengde van deze draad 'Bondsraad' lanceerde ik eind 2017 de DamZ! strategie. Deze is gericht op de huidige KNDB beleid cyclus 2017-2020. Met als insteek dat het licht per 31-12-2020 wel zo'n beetje uitgaat bij de KNDB in haar huidige organisatievorm. Nog eens vier jaar met deze kleine organisatie en dit professionele waterhoofd gaat bruin niet trekken. Met een decennia teruglopend ledenbestand moeten we de KNDB-strategie en organisatie daarom drastisch herzien. Zie daar de DamZ! volume strategie. In het verlengde van de DamZ! strategie lanceerden Paul van de Veen en ik per ommegaande de DamZ! DamSet.
Het resultaat van de DamZ! Damset campagne zien we tot dusver maar beperkt in de ledentallen terug.
Als we ervan uitgaan dat de doelgroep voornamelijk welpen en pupillen betreft is er een stijging van 28 leden in deze twee categorieën ten opzichte van 31-12-2017. (Ik laat de daling bij aspiranten en junioren maar even buiten beschouwing).
De damwereld (niet de KNDB) heeft 18.200 x € 3,-- = € 54.600 geïnvesteerd in de Damsets.
Dan lijkt het erop dat de strategie voor de KNDB niet werkt. Al heeft de KNDB daarin ook niet meegewerkt door bijv. Marcel en Paul carte blanche te geven in de DamZ! websites, die tot dusver een kwijnend bestaan leiden.

Mogelijk dat er wel een boost in het schooldammen basisonderwijs is. Maar dat zou onderzocht moeten worden. Je zou de cijfers van de deelname aan de provinciale schooldamtoernooien (voorwedstrijden voor de nationale wedstrijden, die we wel in kaart hebben) van 2017 en nu 2018 eens naast elkaar moeten leggen.
Kunnen provincies die binnenkort ophikken? Dat zou wel mooi zijn.
Als daar geen significante stijging waarneembaar is, dan moet je de conclusie trekken dat de uitrol van Damsets vrijwel geen toegevoegde waarde aan georganiseerd jeugddammen heeft gegeven, ondanks de positieve uitstraling.
https:toernooibase.kndb.nl More than 288.000 games on applet, more than 920.000 results, more than 11.000 games broadcasted semi-live, more than 8.400 inserted tournaments!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2110
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Thu Jan 17, 2019 11:13

De initiatieven DamZ! en Regiowerking Noord werken en worden gedragen. Het zijn geen KNDB plannen zonder draagvlak en resultaat.

DamZ! en Regiowerking Noord versterken elkaar. Voor de hand ligt, dat de producten van deze initiatieven in elkaar schuiven. Regiowerking Noord heeft organisatorische en educatieve expertise en materialen, DamZ! heeft met de damset en website de basis infrastructuur en identiteit.

Het ligt voor de hand, de identiteit van Regiowerking Noord materialen DamZ! te maken. Het ligt ook voor de hand, dat het landelijke DamZ! de Regiowerking Noord expertise biedt aan DamZ! afnemers. Samen promoten en versterken DamZ! en Regiowerking Noord nu al het DamZ! en KNDB merk.

Zo'n 100 van de 172 bij de KNDB aangesloten clubs zijn inmiddels met de DamZ! DamSet bezig.
Meer dan 60 Nederlandse basisscholen hebben de DamZ! DamSet al in de klas, nog voordat we de scholen op grote schaal hebben benaderd. Tussen de 300 en 400 individuele damliefhebbers bedrijven met het weggeven van 1 of meer DamZ! DamSets al de simpelste en leukste dampromotie die er is. De DamZ! opzet is zo laagdrempelig, dat iedere damliefhebber kan meedoen.

De DamZ! DamSet is dan ook de nieuwe KNDB beleidsbasis die ondanks het omvallen van de organisatie op club, provinciaal en landelijk niveau nog steeds overal in Nederland uitgerold kan worden. En dat gebeurt dan ook. Dat zijn precies het draagvlak en de activering die de KNDB nodig heeft. Niet alleen het KNDB-bestuur, maar het bestuur van iedere sportbond in Nederland kan daar alleen maar natte dromen van hebben.

Tot nu laat de KNDB deze historische kans echter onbenut. Op enig moment - na de vorige week teruggetreden secretaris - zullen ook de andere bestuursleden terugtreden. DAT lijkt mij het logische moment voor de nieuwe bondsraad om de initiatieven DamZ! en Regiowerking Noord te vragen om een voorstel voor de formatie van een nieuw KNDB-bestuur.

Het is in deze twee strategische initiatieven, dat de toekomst van de KNDB ligt. De bestuurskandidaten hoeven niet uit de gelederen van deze initiatieven te komen, maar moeten bij deze initiatieven passen. Zo kan de KNDB de kracht van deze initiatieven benutten en versterken, twee kansen die de KNDB nu onbenut laat.

Daarnaast moet er gegeven de situatie van bond en sport een homogene bondsraad komen. Een, die hout kan hakken met het nieuwe KNDB-bestuur.

KNDB Prioriteit 1: verdere uitrol, uitwerking en ondersteuning van de initiatieven DamZ! en Regiowerking Noord.

KNDB Prioriteit 2: toepassen van met DamZ! en Regiowerking Noord geleerde lessen elders in de organisatie, zodat de aanwas in leden niet beperkt blijft tot de jongste doelgroep.

KNDB Prioriteit 3: de financiële maatregelen van dit KNDB-bestuur consolideren en waar nodig aanscherpen.

KNDB Prioriteit 4: verkopen van onze (top)sport met behulp van media en IT. Natuurlijk (in technische en organisatorische zin) in samenhang met de ontwikkelingen onder 1. Dit is vooral (IT) infrastructuur en (organisatie, presentatie en communicatie) skills ontwikkelen: zorgen dat we onze topsport kunnen verkopen. Dat verkopen moeten we hoe dan ook in de vingers krijgen, of onze (top)sport er in de toekomst klassiek, Delfts, Killer of hoe ook uit ziet.

KNDB Prioriteit 5. Moderniseren dan wel professionaliseren van ons spel als topsport: format (inclusief bedenktijd) en zo mogelijk spelregel(s), telling, etc.

Zo vormen we een organisatie met duidelijke focus en met elkaar samen hangende prioriteiten. Van beleidsvorming (bondsraad) naar bestuur naar uitvoering.

We moeten toch een keertje kiezen. En gaan!

Bovenstaand is sneller te realiseren dan velen misschien denken. Want DamZ! en Regiowerking zijn er en draaien. Dit voorjaar volgen verkiezingen voor de nieuwe bondsraad en in juni is de voorzitter periodiek aftredend.

Wie doet mee?!
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Piet Bouma
Posts: 3508
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Ledenaantallen

Post by Piet Bouma » Thu Jan 17, 2019 12:58

Marcel Kosters wrote:
Thu Jan 17, 2019 11:13
De initiatieven DamZ! en Regiowerking Noord werken en worden gedragen. Het zijn geen KNDB plannen zonder draagvlak en resultaat.
Regiowerking Noord lijkt inderdaad enigszins te werken...,
In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel is in de leeftijdscategorie pupillen/welpen een stijging van 20 leden ten opzichte van 31-12-2017.
In de overige provincies is hier het saldo 0.
De bijzondere bonden (Frysk Spul?) hebben in deze leeftijdscategorie een stijging van 8 leden.

Maar.....
Echter, in totaal stijgt het jeugdledenaantal in die vier noordelijke provincies met 3 leden. Er zit een klap (flinke teruggang) in de leeftijdscategorie aspiranten/junioren.
Hetzelfde geldt voor de overige provincies (-11 in totaal qua jeugdleden).
Bijzondere bonden: plus 11 qua totaal aantal jeugdleden. Als dat Dambond Frysk Spul is, dan doen die het in totaal beter.

Het meer volume draaien in de jongste leeftijdsgroep (Regiowerking Noord?) heeft dus (nog?) niet geleid tot meer jeugd in de aspiranten/juniorengroep. Integendeel.
Daarmee blijft de conclusie van Henk de Witt: "maar de realiteit is dat de kinderen afhaken als ze wat ouder worden en dat er nauwelijks visie/beleid is om dammen voor de oudere jeugd aantrekkelijk te maken." overeind staan.

En dat is het probleem waar we volgens mij al jarenlang mee worstelen. Hoe houd je die oudere jeugd geïnteresseerd in het (georganiseerde) dammen?
Jaap kan jij deze conclusie ook vanuit eerder onderzoek onderschrijven?
https:toernooibase.kndb.nl More than 288.000 games on applet, more than 920.000 results, more than 11.000 games broadcasted semi-live, more than 8.400 inserted tournaments!

Fred van Amersfoort
Posts: 1778
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Ledenaantallen

Post by Fred van Amersfoort » Thu Jan 17, 2019 13:30

Op lokaal niveau is natuurlijk nog best iets te halen. In Apeldoorn wordt de clubavond inmiddels trouw bezocht met meestal 14/16 mensen. Dankzij de DamZ sets van Paul en Marcel geven we ook voor het eerst in 35 jaar weer damles op een school. Verder organiseren we best veel evenementen. Vrij veel publiciteit en een zeer redelijke website. De sfeer is goed, de clubavonden gezellig. De KNDB benutten en bevragen we waar we iets nodig hebben, puur ondersteunend. Dat werkt prima. De rest doen we zelf, dat werkt gewoon sneller en beter.

Paul van de Veen
Posts: 489
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Ledenaantallen

Post by Paul van de Veen » Thu Jan 17, 2019 13:42

Michel Stempher schreef me over de deelname aan het PK van Overijssel voor de jeugd:
"Ik snap er helemaal niks van, maar wàt een succes ineens, helemaal uit het niets!
Meer dan een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. Even vanaf 2012 een overzicht:

2012: 17
2013: 21
2014: 16
2015: 20
2016: 8
2017: 12
2018: 14
2019: 31!!!"

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2110
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Thu Jan 17, 2019 13:57

In reactie op Piet Bouma:

Regiowerking Noord is in 2015 gestart. De eerste zending DamZ! DamSets arriveerde in april 2018. Intussen zijn 100 clubs, 60 scholen en 400 liefhebbers in Nederland met DamZ! en jeugddammen bezig. Zie ook de al verschillende malen door Michel Stempher en Paul van de Veen gedeelde meest recente cijfers over deelname in jeugdwedstrijden in Overijssel. Die cijfers bewegen alvast de goede kant op.

Je kunt naar de ledencijfers van 31 december 2018 kijken en zeggen: ik zie dat nog niet zo sterk terug. Je kunt ook naar de cijfers van die geactiveerde 100 clubs, 60 scholen en 400 liefhebbers kijken en je afvragen wanneer je dat terug gaat zien in de ledencijfers. En wat daar wellicht nog voor moet gebeuren.

Bij de Haarlemse Damclub organiseren we sinds april onze DamZ! jeugd clubavond. Daar zijn jeugdleden Carlos en Adel uit voortgekomen. In november (anderhalve maand geleden) organiseerden we ons eerste DamZ! schooldam toernooi. Hier hebben we - tot nu - ruim 20 paspoortdammers op onze DamZ! jeugd clubavond aan overgehouden. Van deze paspoortdammers hebben gedurende de eerste 5 (van in totaal 10) avonden 5 dammers uit zichzelf aangegeven, na afloop van de paspoortlessen lid te worden van de club (en daarmee natuurlijk van de KNDB). Maar op dit moment zie ik eigenlijk nog niet wie van al die paspoortdammers niet lid gaat worden van de club.

In reactie op Henk de Witt: (...) ,,Maar de realiteit is dat de kinderen afhaken als ze wat ouder worden en dat er nauwelijks visie/beleid is om dammen voor de oudere jeugd aantrekkelijk te maken." 

1. Inderdaad is dat voor velen een tot nu onoverkomelijk probleem. Niet overigens voor de Haarlemse Damclub en een aantal andere clubs, waar benjamins pupillen worden, pupillen aspiranten, aspiranten junioren en junioren senioren. Vaak zie je wel een soort van afvalrace. De kunst is zo te organiseren, dat die afval zo klein mogelijk is. Wat dat betreft ook ontzettend leuk om te zien, dat onze 10 paspoortavonden tot nu alles behalve een afvalrace zijn. In tegendeel. Eerste avond 16 kinderen, tweede avond 18, derde en vierde avond 22 en afgelopen maandag 24 kinderen. Als je eenmaal een kritisch volume doorbreekt, versterkt dat aan alle kanten.

2. Het afvalprobleem bij 1. is overigens geen argument om niet zeer logisch in te zetten op de jongste en makkelijkst binnen te halen doelgroep. Tenzij je “Ik haal maar geen adem meer want uiteindelijk ga ik toch dood.” een valide argument vindt. Dat mag, maar dan ga je inderdaad dood en wel subiet.

3. Door volume te realiseren wordt dammen nog leuker. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. En hoe meer vreugd, hoe meer reden om te blijven dammen.

4. Zie KNDB prioriteit 2: de lessen geleerd bij KNDB prioriteit 1 ook elders in de organisatie toepassen zodat we ledenaanwas niet alleen in de jongste doelgroep realiseren. Bij lancering van de DamZ! strategie gaf ik aan, dat we deze organisatie en marketing benadering op alle doelgroepen kunnen toepassen. En dat voor de hand ligt, om op termijn - zodra de organisatie van DamZ! volwassen is - ook voor DamXL (aspiranten en junioren) en oudere doelgroepen te organiseren. Tot nu heeft de KNDB geen van de in 2017 aangedragen DamZ! verzoeken en suggesties opgepakt, van school lidmaatschap en het gezamenlijk benaderen van alle bij de KNDB aangesloten verenigingen tot en met het proberen vinden van financiering om het vliegwiel sneller te doen draaien etc etc. DamZ! pusht vooralsnog niet op: ‘maak die kinderen lid’ maar ‘zet die kinderen aan het dammen’. De KNDB zou als zij slim was een ‘pull’ organiseren die clubs en scholen niet alleen stimuleert om kinderen aan het dammen te zetten, maar hen ook lid te maken.

Tenslotte nog een relativering: ondanks niet inhaken KNDB en ondanks overal neergaande trend daalt de jongste jeugd dus niet. En daar waar de KNDB ieder jaar tonnen verbrandt en geen trendbreuk realiseert, doen DamZ! en Regiowerking Noord dat met clubs en liefhebbers in het land met aanzienlijk beperktere middelen al wel. Ik hoop dat de bondsraad dat zeer scherp op het netvlies heeft zodra de formatie van een nieuw bestuur actueel wordt.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Piet Bouma
Posts: 3508
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Ledenaantallen

Post by Piet Bouma » Thu Jan 17, 2019 16:27

@Paul en @ Fred.
Lokale en provinciale successen moeten we delen, koesteren en hopelijk verder uitbouwen.
Daar is niks mis mee.

Maar ik probeer wel te zoeken naar de trend en of er een omslag plaatsvind.
En een heel belangrijke is bijvoorbeeld de deelname aan provinciale schooltoernooien, nu na ongeveer een jaar DamSet.
Hoeveel deelname per provincie van teams? Meer teams dan vorig jaar? (En volgend jaar?) Kunnen we dat met elkaar inventariseren?
En dit jaar ook weer de ledenaantallen per 31-12-2019. Blijven jeugdleden hangen en maken ze die overstap naar aspiranten/junioren.
Blijven monitoren.
Want deelname bij de welpen/pupillen in Overijssel spectaculaire stijging. Maar deelname gecombineerde klasse asp-jun: 3.
En daar word ik niet blij van.

De trend dat heel veel verenigingen, scholen en particulieren DamSets afnemen is ook heel mooi.
Het is een heel laagdrempelige binnenkomer.
Uiteindelijk gaat het erom dat die jonge jeugdgroep ook blijft dammen en de overstap naar verenigingen maken.
Marcel schetst een mooi beeld. Maar het beeld zie ik niet in Drenthe en Groningen terug, als ze al vanaf 2015 bezig zijn.
Terugloop van aspiranten en junioren.
https:toernooibase.kndb.nl More than 288.000 games on applet, more than 920.000 results, more than 11.000 games broadcasted semi-live, more than 8.400 inserted tournaments!

Frans de Jonge
Posts: 669
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Thu Jan 17, 2019 16:33

En wie weet hoe het bij het schaken zit en of en waarom ze daar succesvol zijn?
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Thu Jan 17, 2019 23:47

Piet Bouma wrote:
Thu Jan 17, 2019 12:58
Marcel Kosters wrote:
Thu Jan 17, 2019 11:13
De initiatieven DamZ! en Regiowerking Noord werken en worden gedragen. Het zijn geen KNDB plannen zonder draagvlak en resultaat.
Regiowerking Noord lijkt inderdaad enigszins te werken...,
In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel is in de leeftijdscategorie pupillen/welpen een stijging van 20 leden ten opzichte van 31-12-2017.
In de overige provincies is hier het saldo 0.
De bijzondere bonden (Frysk Spul?) hebben in deze leeftijdscategorie een stijging van 8 leden.

Maar.....
Echter, in totaal stijgt het jeugdledenaantal in die vier noordelijke provincies met 3 leden. Er zit een klap (flinke teruggang) in de leeftijdscategorie aspiranten/junioren.
Hetzelfde geldt voor de overige provincies (-11 in totaal qua jeugdleden).
Bijzondere bonden: plus 11 qua totaal aantal jeugdleden. Als dat Dambond Frysk Spul is, dan doen die het in totaal beter.

Het meer volume draaien in de jongste leeftijdsgroep (Regiowerking Noord?) heeft dus (nog?) niet geleid tot meer jeugd in de aspiranten/juniorengroep. Integendeel.
Daarmee blijft de conclusie van Henk de Witt: "maar de realiteit is dat de kinderen afhaken als ze wat ouder worden en dat er nauwelijks visie/beleid is om dammen voor de oudere jeugd aantrekkelijk te maken." overeind staan.

En dat is het probleem waar we volgens mij al jarenlang mee worstelen. Hoe houd je die oudere jeugd geïnteresseerd in het (georganiseerde) dammen?
Jaap kan jij deze conclusie ook vanuit eerder onderzoek onderschrijven?
Hoi Piet,

Voor deze conclusie is geen ledenonderzoek nodig.
Kijk simpelweg naar de verhoudingen tussen pupillen, aspiranten en junioren en dan schrik je wel even.
Als je zoals in het ledenonderzoek personen in de tijd volgt wordt die conclusie niet anders.

Wat ook uit het ledenonderzoek bleek is dat daardoor inmiddels de gehele generatie t/m 40 jaar door de jaren heen ook vrijwel is verdwenen in het ledenbestand.
En daarmee dus de zo benodigde verfrissende input in onze damsport.

Het niet kunnen vasthouden van jongeren is daarmee volgens mij inderdaad een erg belangrijk probleem.

Post Reply