Is dammen een kinderspel?

Post Reply
User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Is dammen een kinderspel?

Post by Henk de Witt » Mon Feb 26, 2018 17:31

Is dammen een kinderspel?

Volkskrant-ombudsman Jean-Pierre Geelen schreef op 23 februari jl. een openhartig, genuanceerd stuk over de beëindiging van de rubriek van Ton Sijbrands. Bijna terloops stond er een zinnetje in over het imago van het dammen. Schaken staat voor 'intellectueel', dammen is een 'kinderspel'. De beeldvorming van dammen als kinderspel bestaat zeker in landen als Italië en Frankrijk, daar kan ik uit eigen ervaring over mee praten. In Nederland ligt de negatieve beeldvorming breder: 'Saai', 'ouwe mannetjes in achterafzaaltjes' enz. Huisdammers kunnen in familie- en vriendenkring niemand meer vinden om tegen te spelen. Lid worden van een damclub is twee bruggen te ver. Uiteindelijk gaan ze bridgen of wordfeud spelen.
Nog maar vijftig jaar geleden werd dammen gezien als een respectabele denksport. Allereerst wil ik vaststellen dat er maar één verantwoordelijke is voor de snelle ommekeer ten kwade in de beeldvorming: de damwereld. De damwereld dacht (en denkt in meerderheid nog steeds) dat men zich niet hoeft aan te passen aan veranderende tijden. De buitenwereld moet zich aanpassen. Boze brieven aan de Volkskrant bevestigen dit beeld nog maar eens. Hoewel ik de denkwijze van behoudende dammers ken, heb ik toch weer met stijgende verbazing het egocentrische karakter van sommige brieven gelezen. 'Ik ben al heel lang abonnee en lees ’s zaterdags als eerste de rubriek van Ton Sijbrands', was de teneur van verschillende brieven. Ja, als dammer kan ik me dat goed voorstellen. Maar 99% van de Volkskrantlezers las deze rubriek niet als eerste, sterker zij lazen de rubriek in het geheel niet. De bozebriefschrijvers bevestigen dat de damwereld het contact met de bevolking is verloren. De vraag zou natuurlijk moeten zijn: 'Waarom leest 99% de damrubriek niet?' En vervolgens 'Wat kunnen wij doen om het imago van de damsport te verbeteren? Waaraan moet een damrubriek voldoen om aantrekkelijk te zijn voor een breed lezerspubliek.'

Gezien mijn leeftijd geniet ik de twijfelachtige eer dat ik de snelle verandering van het imago van de damsport heb meegemaakt. Ik kan zelfs een duidelijk omslagpunt aanwijzen. Dat was de WK-match Sijbrands-Andreiko, 1973. De ‘match van de eeuw’ werd in de publiciteit de ‘match van de geeuw.’ Twintig partijen, achttien remises. Dit had voor de damwereld een waarschuwing moeten zijn, een zeer serieuze waarschuwing. Korte tijd later bleek dat genoemde match geen incident was. Rond 1980 was dammen definitief een remisesport geworden. De damsport was dood. Maar nog niet begraven, mits de damsport zich snel zou aanpassen. Natuurlijk gingen er stemmen op om dat te doen. Topdammers als Jannes van der Wal, Rob Clerc en Anatoli Gantwarg lieten van zich horen. In 1984 was er het Volmactoernooi waarin geëxperimenteerd werd met een telling die later bekend zou worden als Delftse telling. Echter, alles was aan dovemansoren gericht. De damsport, ooit in hoog aanzien, bleek gedomineerd te worden door beperkte geesten die van geen verandering wilden horen. Diverse bestuurders lieten weten dat ze de vele remises helemaal niet erg vonden. Dat is misschien een te respecteren, vreedzaam standpunt, maar hoe komt dit op de buitenwereld over? Als kind heb ik nog het spelletje boter-kaas-en-eieren gespeeld. Leuk, tot je wat ouder werd en er achter kwam dat als beide partijen goed opletten, het altijd in remise eindigde. Topdammen is een boter-kaas-en-eieren spelletje geworden. Op een oneindig veel hoger niveau, dat wel, maar toch.
Dezelfde beperkte geesten die elke aanpassing hebben geblokkeerd zijn echter niet onder de indruk. Als organisator van toptoernooien waarin het aantal remises sterk werd gereduceerd kreeg ik tal van verwensingen naar mijn hoofd. ‘Die Delftse telling van jou is flauwekul.’ ‘Dit is geen damvernieuwing maar damvernieling.’ Toen wij een keer de telling 4-0, 3-1, 2-2 vervingen door 2-0, 1½-½, 1-1, kreeg ik een reactie van een KNDB-bestuurder: 'Zie je wel, je vertrouwt je eigen telling niet, je hebt hem al weer veranderd.' Nu zou je kunnen denken dat deze bestuurder weinig begrip had van getalsverhoudingen. Dit was niet het geval, hij was als wiskundige verbonden aan een universiteit. Een bondsraadslid meende dat je met de Delftse telling Nederlands kampioen zou kunnen worden door louter remises te spelen (sic). Hij bracht het later tot KNDB-voorzitter. Foppe de Haan zou zeggen 'Dit is geen hoog niveau.' Tegenwoordig zijn de reacties weer wat anders getint. Of ik soms denk dat de leden zullen toestromen als er minder remises worden gespeeld. Dat denk ik helemaal niet. Een provinciale bestuurder die tegenwoordig erg actief is op het forum had een 'eureka-moment'. Dammen was een 'symmetrische' sport, daar horen nu eenmaal remises bij. Wartaal dus. Later bedacht hij iets anders. Het remiseprobleem was geen probleem van de damsport, maar van topspelers als Alexander S. en Alexander G. Wie zijn dat nou weer, vraagt u zich misschien af. Verdachten in een remiseproces?

Beperkt denkende mensen breng je zomaar niet op andere gedachten. De een houdt een ronkend verhaal in de bondsraad. Strekking: gewoon even een paar blikken vrijwilligers opentrekken en die vrijwilligers goed opleiden. Hoppa! Een ander maakt zich druk voor het op grote schaal verspreiden van goedkope bijbels.. herstel, damborden. Dan gaan de mensen vanzelf weer dammen. Denkt hij.
Een eenvoudige waarheid is aan hen niet besteed: Een negatief imago betekent dat mensen niet bij jouw club willen horen. Per definitie, dit hoeft niet bewezen te worden. Oxfam Novib kan er van meepraten. De blikkenopener zou zich eerst eens kunnen afvragen wat zijn eigen rol is geweest, en nog is, in de teloorgang van de damsport. De bijbelverkoper kan zich afvragen of zijn klanten weer in het scheppingsverhaal gaan geloven als ze het onder ogen krijgen.

Tijd voor een afronding:
* Dammen als sport is dood, al zo’n veertig jaar, de bond zag niets in reanimatie
* Het corpus is nog niet definitief begraven, maar ruikt sterk
* Het grote publiek, media en sponsors houden niet van een dode sport
* Sommige dammers bedrijven graag de liefde met een dode sport
* Het grote publiek en een minderheid van de dammers walgt hiervan
* Dammen is voor kinderen, die in de middelbare schoolperiode zullen afhaken
* Dammen is voor ouderen, die al heel lang dammen. Het zal hun tijd wel duren
* Dammen is voor een klein groepje jonge, goed getrainde, zeer sterke spelers
* Zij zijn gedoemd veel, waanzinnig veel tijd te besteden aan het spelen van remise tegen elkaar
* Wil je genieten van topdammen? Van echte spanning, strijd en beslissingen in de Champions League van het dammen?
* Zoek dan geestverwanten en organiseer zelf toernooien
* Hou necrofielen en bijbelverkopers op afstand
* Ik adviseer topdammers om een eigen organisatie op te zetten
* Wil je een leuke club? Stop met die ene lange partij op de clubavond
* Organiseer meer leuke, gezellige sneldamavonden, geef de club meer een sooskarakter
* Ga niet in een lullig zaaltje zitten, maar zoek een mooie locatie
* Daar willen mensen best iets voor betalen, een avondje in het café kost ook gauw € 25
* Streef naar een gemengde club, 30% vrouwen binnen tien jaar is zeker haalbaar
* Verwacht niets van de bond, de bond heeft de damsport dood laten gaan
* De bond heeft aan het 'bevorderen van de damsport' een heel aparte uitleg gegeven
* Toch heeft de bond nog nut, denk aan de nationale competitie en opleiding van talenten

De tijd van dammen als hooggewaardeerde denksport is voorbij en komt niet meer terug. Plaatselijk is het opzetten van een leuke club en organiseren van mooie toptoernooien zeker nog mogelijk. Het geeft veel voldoening om daar bij te zijn, en nog meer om daaraan een bijdrage te leveren.

Post Reply