DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post Reply
Frans de Jonge
Posts: 673
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Frans de Jonge » Tue Nov 14, 2017 12:28

Fred van Amersfoort wrote:Ok ok, jullie hebben het toch vrij aardig aangetoond. Pinky mag blijven. Lang leve Pinky. Pinky for ever.
Voor gratis consumpties laat Fred zich wel in dat pak hijsen.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Fred van Amersfoort » Tue Nov 14, 2017 12:36

Frans, voor de juiste hoeveelheid drankjes doe ik een hoop kunstjes. Maar er zijn grenzen natuurlijk. Als er nu eens een buitengewoon leuke dame in dat pak plaatsneemt zorg ik wel voor het vervoer.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Henk de Witt » Tue Nov 14, 2017 14:18

Coherent bestuursbeleid
Wat in alle KNDB-besturen die ik heb gekend heeft ontbroken is een doordacht, coherent bestuursbeleid. Op een of andere manier is het dammen in handen gekomen van zeer traditioneel ingestelde mensen, huiverig voor verandering. De weinige overgebleven mensen die zo'n beleid zouden kunnen formuleren hebben de damwereld teleurgesteld de rug toegekeerd, doen nog iets in hun club of spelen in stilte hun partijtje. Een enkeling publiceert nog eens iets, een artikel in Het Damspel bijvoorbeeld. Als daar al op gereageerd wordt, niet door KNDB-bestuursleden of bondsraadsleden. Hoewel het formuleren van een coherent beleid maar weinigen gegeven is, heeft iedereen er wel een mening over. Vaak gaat het dan om losse onderdelen, incidentele plannetjes en ideetjes. Het ego van bestuurders is ook in het geding. Een modern denkende bestuurder begrijpt dat hij een aantal dingen niet begrijpt. Hij gaat actief op zoek naar mensen die de kennis wel in huis hebben. Hij stelt zich vragend, lerend op. Dit type bestuurder kennen we in de dambond niet of nauwelijks. Als het gaat om specifieke vakkennis, bijvoorbeeld op het gebied van de financiën of ict dan is er geen probleem. Bij het formuleren van beleid ligt dit veel gevoeliger. Status en ego komen in het geding. En, dit klinkt onaardiger dan het bedoeld is, ook domheid. Ik heb dambestuurders werkelijk de meest tenenkrommende onzin horen verkondigen. Onmiddellijk moet ik dit verzachten, iemand die domme dingen zegt hoeft geen dom persoon te zijn, hij kan op bepaalde gebieden zelfs heel slim zijn.
Ik werk graag met concrete voorbeelden uit eigen praktijk.

Vrouwendammen
Tussen 1990 en 2005 heb ik veel aandacht besteed aan het vrouwendammen in Delft. Met een zeker succes mag ik wel zeggen. Ik noem het vrouwentoernooi met 60 deelneemsters eind jaren negentig met vrijwel de hele toenmalige vrouwentop. Nina Hoekstra, Tanja Chub, Vitalia Doumesh en kort daarachter speelsters als Barbara Graas, Linda Schnieders, Christien Fung, Jacqueline Schouten e.a. Zij speelden in een groep van 30 clubspeelsters. Tegelijkertijd speelden 30 recreanten, waaronder drie gemeenteraadsleden, om het kampioenschap van Delft.
Naar alle maatstaven in de damwereld was dit toernooi redelijk uniek, dacht ik. Althans, ik heb nog nooit gehoord van een vrouwentoernooi elders met 30 recreanten. Opvallend was ook de grote, voor dambegrippen dan, publieke belangstelling. Blijkbaar werd dit toch als een bijzonder toernooi gezien.
Dit is maar één voorbeeld van een hele reeks evenementen waarbij speciale aandacht werd besteed aan het vrouwendammen. Daar zat een gedachte achter. Al eerder heb ik geschreven dat het mij in mijn privéleven was opgevallen dat er genoeg vrouwen zijn die dammen leuk vinden. Waarom dan het clichébeeld van dammen als spel voor doorgaans grijze heren? Dat is toch raar, nietwaar? Man of vrouw, het zijn gelijkwaardige individuen. Toch verdient dammen als gemengde sport de voorkeur. De sfeer wordt anders, bij ziekte van een clublid wordt er ziekenhuisbezoek georganiseerd voordat de patiënt na een maand of drie blijkt te zijn overleden.
Zoals hier op het forum verschillende keren terecht is gesteld begint het wekken van belangstelling voor het dammen met boeien. Niet met haastig proberen zieltjes te winnen.

Dat boeien is dacht ik aardig gelukt. In mijn club stuitte ik op een aantal eigenaardigheden. Bestuursleden en enkele gewone leden bleken nog nooit van welke feministische golf dan ook te hebben gehoord. Een enkel oud mannetje weigerde aanvankelijk zelfs om tegen een vrouw te spelen. Ja lieve forumlezers, je maakt wat mee in de damwereld. Ten tijde van bovenstaand toernooi was Theo van den Hoek voorzitter van de KNDB geworden. Theo had aanvankelijk hard moeten lachen toen hij in de folder las dat er plaats was voor maximaal 60 speelsters. Theo dacht aan een marketingtruc of zoiets. Nu was ik wel in voor een ietwat onorthodoxe benadering zo nu en dan. Maar het maximum van 60 speelsters was geen grap, de zaal liet niet meer toe. Was ik dan zo zeker van mijn zaak dat ik dacht wel om en bij 60 damsters bij elkaar te kunnen krijgen? Ja. Toen Theo bijgekomen was van het lachen, kwam hij royaal over de brug met een bijdrage uit het Promotiefonds. Dat was bij eerdere KNDB-bestuurders wel anders geweest. Al die gekke dingen van Henk de Witt, ze probeerden de hand stevig op de knip te houden.
Boeien dus, uiteindelijk kwamen er ook vrouwen op de club dammen. Op het hoogtepunt waren er acht vrouwelijke senioren en twaalf meisjesleden, van wie een deel ook bij de senioren damde. Daarmee was het doel bereikt, een gemengde club.
In 2009 behaagde het de KNDB-bestuurderen om mij de promotie- en vernieuwingsprijs toe te kennen. Men vergat hierbij mijn rol in het vrouwendammen te noemen. Niet toevallig, ik denk dat men het echt vergeten was. Onlangs stapte ik een tassenzaak binnen en wie staat daar? Iris Vermeulen, de winnares destijds bij de recreanten. Zij is nooit lid geworden maar damt thuis regelmatig met haar zoon en vroeg mij of ik nog weer eens een vrouwentoernooi ga organiseren. Zij zou zeker mee doen.

Nooit heeft iemand mij gevraagd, hoe lukt het jou om zoveel vrouwen aan het dammen te krijgen? Het zou toch duidelijk moeten zijn dat er in mijn hoofd een dosis kennis en vaardigheden aanwezig is om dit voor elkaar te krijgen, daar hoeven we niet vals bescheiden over te doen. Ook heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat ik deze kennis graag wilde delen. Natuurlijk.

Hoe het niet moet
Marcel Kosters, KNDB-bestuurslid toen ik de vernieuwingsprijs kreeg, suggereert nu, enigszins vals, jaja, het is niet onopgemerkt gebleven, dat mijn kennis verouderd zou zijn. Op Facebook komt hij jongere dammers tegen met 'frisse' ideeën. Echt? Geweldig nieuws! Maar.. zijn deze ideeën ook elders gepubliceerd? Zijn deze ideeën wel eens in de praktijk getoetst en zo ja zijn het goede ideeën gebleken? Of is er sprake van nieuwe ballonnetjes die men later leeggelopen en futloos op vuilnisbelt aantreft. Ik ben sceptisch, sorry.
Marcel is een enthousiaste damliefhebber, zeer ijverig ook. Ik zie ook goede bijdragen van hem, bijvoorbeeld waar het gaat over de financiële toestand van de KNDB. Maar hij praat iets te veel naar mijn smaak over zaken waarvan hij duidelijk geen verstand heeft. Hij is bepaald geen uitzondering. Mijn advies aan schoenmaker Marcel: blijf bij je leest, hol niet door, neem af en toe wat gas terug. Een mens kan niet alles weten. Stel je af en toe vragend, lerend op, schiet niet meteen in de verdediging als je gewezen wordt op te snelle, te gemakkelijke, te stellige uitspraken. Uitspraken over dammen als 'ijzersterk product' terwijl de vellen en de lellen erbij hangen, daar koop je echt niets voor. Vervolgens koppig herhalen dat het toch echt waar is van dat ijzersterke product, dat we alleen betere 'verkopers' nodig hebben.. nou ja. Manoury stelde in de achttiende eeuw al vast dat er een onvolmaaktheid aan dat 'ijzersterke' product kleefde. Kom dan niet aan met een warrig verhaal over computers, netflix en spotify, waarvan Manoury geen weet had. Totaal irrelevant. Natuurlijk had Manoury daar geen weet van. Evenmin kon hij weten hoe extreem het zou worden met al die remises. Maar dat hier een probleem lag, een onvolmaaktheid, dat zag hij toen al. Hij had meer gelijk dan hij kon bevroeden. Is het zo moeilijk om hem postuum dat gelijk te geven? Probeer het maar eens, valt best mee.
Marcel heeft het ook bij verkeerde eind dat mijn ideeën verouderd zouden zijn, voor het gemak beperk ik me even tot het voorbeeld van het vrouwendammen. Het geldt overigens ook voor ledenwerving in bredere zin. De onderliggende analyse, de wervingsmethoden, die zijn in principe niet veranderd. Die zullen over dertig jaar ook niet veranderd zijn. Hooguit maak je gebruik van nieuwe middelen, zoals nu Facebook.
Mijn kennis, zeker gezien de deplorabele staat waarin het vrouwendammen verkeert, dreigt helaas verloren te gaan. Ik ben niet van plan om een boek te schrijven. a. Er zijn bijna geen dammers meer. b. De weinige dammers die er nog zijn zullen het toch niet lezen. c. Zou de enkeling die het wel leest in staat zijn om via schriftelijke informatie zich de kennis en methoden eigen te maken en dan ook nog eens toepassen?
Nu zou ik bijna Hans de Knikker vergeten. Hans is ook veel te bescheiden. Niet dat Hans 'mijn leerling' zou zijn. Nee, hij heeft in Reeuwijk op eigen wijze vanaf niets een club opgebouwd. Begonnen met jeugd, met veel aandacht voor meisjes. Een aantal is als volwassene blijven dammen en speelt een rol in de organisatie.

Dam Z
Ik heb de ontwikkeling van DamZ nog meegemaakt als jeugdleider. Het is duidelijk dat daar door een groep mensen met groot enthousiasme aan is gewerkt. Je moet dit ook zien tegen de achtergrond van de opkomst van internet, de al zichtbare crisis in de damsport, het idee dat hier - jeugd/internet - de oplossing ligt. Dat het € 100.000 heeft gekost, dat zag men toen kennelijk als een verantwoorde investering. Dat je iets moet met internet is duidelijk, alleen de verwachtingen zijn te hoog gespannen geweest. Voor de meeste kinderen blijft, net als bij volwassenen, het fysieke gezelschap het belangrijkst. Het populairste spelletje bij kinderen is het oudste spelletje: Krijgertje.
Bij het ontbreken van een coherent beleid zie je steeds weer het aanhollen achter 'iets'. Internet, Chinese borden. Ton van Namen, Frans de Jonge en anderen hebben gelijk: het is geen probleem om kinderen aan het dammen te krijgen. Het gaat om de follow up. Nu haken ze als jongvolwassene massaal af.
Bestuurders staan nog steeds met de handen in het haar. Hoe kan dit nu? Ik zou zeggen, lees het interview met Bastienne De Rooij in het meinummer van De Problemist. Een intelligent en mooi opgeschreven interview. Bastienne is de dochter van de bekende problemist Leen de Rooy. Zij heeft ook nog even gedamd, maar haastig gestopt als veertienjarige. Bestuurders lees dit artikel! Eigenlijk zou het voor elke bestuurder, bij club, provincie of KNDB verplichte kost moeten zijn. Dan hoef je geen exit poll onder jeugdige 'damverlaters' te houden. En bij enig nadenken ga je ook zien dat hier iets aan te doen valt.

Paul van de Veen
Posts: 496
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Tue Nov 14, 2017 18:30

Fred van Amersfoort wrote:Frans, voor de juiste hoeveelheid drankjes doe ik een hoop kunstjes. Maar er zijn grenzen natuurlijk. Als er nu eens een buitengewoon leuke dame in dat pak plaatsneemt zorg ik wel voor het vervoer.
Maar die hádden we toch al?
Wie heeft zich nu al die tijd bij al die events in dat Pinky pak gehesen? Guess who.
Ik kan één ding verklappen. Het was níet Henk de Witt.

Piet Bouma
Posts: 3521
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Piet Bouma » Wed Nov 15, 2017 11:57

Er worden hier allerlei ideeën gespuid: flyeren met damborden, aanvalsplannen, kleine successen met Pinky, concept Delfts Damfestival met veel aandacht voor recreanten. En een roep om coherent bestuursbeleid.
Telkens met de fantastische ambitie om het ledenaantal van de KNDB omhoog te krikken c.q. in ieder geval te stabiliseren.
Maar ik vraag me wel af. Zijn we niet door de vloer gezakt (het negatieve plafond)? Ik bedoel, hebben we niet de kritische grens voor reproducerend vermogen (opvolging door hetzelfde aantal nieuwe dammers) al lang over(of onder)schreden?

De lokale (vaak) kleine damclubs (de enthousiastelingen uitgezonderd) hebben niet meer het vermogen om nieuwe aanwas via onder meer jeugdclubs of andere activiteiten aan zich te binden. Nee, we fuseren, we vormen combinatieteams, zodat we ons huidige competitiegebouw met teams en onderlinge competitie zoveel mogelijk in stand houden. En langzamerhand houden steeds meer clubs er mee op.
Nationaal hebben we – ondanks een succes van een nieuwe Nederlandse wereldkampioen en flink wat publiciteit – (uitzonderingen daargelaten) geen spontane toeloop gekregen van nieuwe leden, die zich massaal wilden storten op het mooie damspel.

Kortom, moeten we ons niet voorbereiden op nog veel meer kelderen in ledenaantallen (bijv. over 10 jaar 2000 leden)? En moeten we daarbij dan niet speerpunten benoemen, dat we in een aantal regio’s damcentra (denksportcentrums?) hebben. Bijv. Tilburg, Maastricht, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Wageningen, Amsterdam, Utrecht, Enschede etc., waar damliefhebbers vanuit de regio hun spel kunnen spelen (op meerdere avonden en middagen) en waar dan voldoende kader (aantallen mensen) aanwezig is, om in ieder geval in de naaste omgeving te proberen aanwas te halen bij scholen, hbo- en universitaire opleidingen etc.
Redeneren vanuit een heel defensief negatief scenario waarbij je in die centra (grote damclubs) de damsport nog flink grootschalig kunt beoefenen en nog in kunt zetten op popularisering van de damsport.
Zou dit niet de opgave zijn?
https:toernooibase.kndb.nl More than 300.000 games on applet, more than 982.000 results, more than 12.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.200 inserted tournaments!

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Fred van Amersfoort » Wed Nov 15, 2017 12:43

Dat wat Piet schrijft kan altijd nog en is een beetje het Isis scenario. Verslagen worden en terugtrekken achter de linies. Belangrijker is om te leren van fouten. Wie koos er ooit voor om bakken geld binnen te halen voor de top met de AANNAME dat na het behalen van resultaten de aanwas vanzelf wel zou komen? Ik heb jaren terug al betoogd dat het omgekeerde scenario, te veel focus op titels, status, dammen benaderen als betaald werk, wat mij betreft eerder de aanname rechtvaardigt dat de gewone liefhebber vervreemd raakte van zijn club, clubavond en de sociale ontmoeting. Het ging niet om het spel maar om de knikkers. Het behalen van een plek in een tiental ging niet meer via de onderlinge of met trouwe opkomst maar met betaalde spelers. Voor nieuwkomers werd het tussen al die getrainde elite al helemaal een zinloze missie. Een veel gehoord geluid van de ouderen hier is dat zij stopten toen het "professionalisme" werd ingevoerd. Afgelopen zaterdag sprak ik nog een ervaren dammer die liever te doen heeft met 10 matige dammers op de clubavond dan met het binnenhalen van enkele toppers. De meeste toppers spelen geen onderlinge en verkassen voor een paar euro vaker van club dan de gemiddelde bouwvakker van onderbroek. Het idee van Piet is geen slecht idee maar ik geloof nog steeds dat er vele liefhebbers thuis zitten die na een paar duwtjes in de rug best weer op hun eigen nivo willen dammen. Tegelijk zit het scenario van Piet wel behoorlijk dicht bij de werkelijkheid. De jaren zijn verstreken en het heeft op een paar dozijn talent geen ruk opgeleverd.

Paul van de Veen
Posts: 496
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Wed Nov 15, 2017 18:09

Het lijkt mij dat beiden hier beslist gelijk hebben.
Ja, doemscenario is dat dammen zich moet concentreren op die regio's en locaties waar het met o.a. voldoende kader nog steeds wel lukt.
Dan ontstaat zo'n beetje het Asterix en Obelix syndroom. p kleine plaatsen wordt hardnekkig weerstand geboden tegen de vernietiging.
Toch werd ooit heel Gallië van de Romeinen bevrijd. Lees, heel Nederland gaat ooit weer dammen.
Hmm. Daar zullen nog wel wat mondiale rampen voor nodig zijn.

Tegelijkertijd, nu toch nog niet in doemscenario's vervallen. De focus in het verleden was verkeerd. Men vergat de basis.
Maar met een andere focus kan dammen nog steeds succesvol zijn. Kinderen vinden het een leuk spel. Dat is heel wat!
Er zijn op dit forum al voldoende basismogelijkheden voor genoemd. O.a. gaan schieten met hagel. Als dat allemaal niks wordt, so be it.
Maar niet a priori van een mislukking uitgaan. Zelf heb ik grote moeite om nu al van het doemscenario uit te gaan.
Liever onder het motto: "Do not go gentle into that night but rage, rage, against the dying of the light."
Last edited by Paul van de Veen on Wed Nov 15, 2017 23:45, edited 1 time in total.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Fred van Amersfoort » Wed Nov 15, 2017 18:35

Ik ben het met Paul eens.

Piet Bouma
Posts: 3521
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Piet Bouma » Wed Nov 15, 2017 22:55

Fred van Amersfoort wrote:Ik ben het met Paul eens.
Toch denk ik dat we reëel moeten zijn. Vanaf 2004 is naast de impuls naar topdammen ook flink ingezet met bijv. DamZ, DamMentor etc. op jeugd. Cees de Leeuw en Eva Houtjes (en ook de schooldamcoordinatoren Gerrit Visscher en Jan Voortman) hebben vanuit de KNDB flink wat energie ingezet op het jeugddammen. En ongetwijfeld zal het nieuwe bestuur ook opnieuw daar veel energie in steken.
Maar de follow-up bij heel, heel veel clubs is er niet. Het “kader” verdwijnt met rasse schreden, of wordt oud. Hoeveel clubs hebben nog bijvoorbeeld een jeugdleider in vergelijking met de jaren 80? In Friesland gaat het volgens mij verschrikkelijk hard met ledenverlies. Ik heb wat minder inzicht in andere provincies.
Maar met een speerpuntenbeleid (kansrijke centrale plaatsen door KNDB ondersteunen), kun je een structuur met kader overeind houden.

Ik moet er niet aan denken dat we in Leeuwarden met Huizum en Damcombinatie Fryslân over 10 jaar allebei nog met een vijftiental dammers spelen en dat we concluderen dat omliggende clubs zoals bijv. Britsum, Drachten, Harlingen, Dokkum, De Toer Grou allemaal het loodje hebben gelegd en dat overblijvende spelers ook gewoon gestopt zijn. En dat die 2x vijftien ook niet bij machte zijn om dan nog het tij nog te keren. Dan kun je misschien op dit moment beter streven naar grote clubs van 60 of meer leden, die vanuit dat bolwerk mogelijk een tiental mensen hebben, dat als kader die lokale ledenwerving, jeugdbeleid, organiseren schooldammen, organiseren recreantentoernooien, organiseren dammen overdag etc. etc. nog wel voor haar rekening kan nemen.
En niks dan lof voor kleine clubs, die dit momenteel ook nog kunnen realiseren en er is geen enkel argument tegen volop strijden tegen de ondergang, against the dying of the light. En niks dan lof voor personen, die proberen weer nieuwe (oude) damclubs het leven in te blazen.
Maar met samenwerken en met meer handen kan die strijd wel eens veel beter gaan.
https:toernooibase.kndb.nl More than 300.000 games on applet, more than 982.000 results, more than 12.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.200 inserted tournaments!

Paul van de Veen
Posts: 496
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Wed Nov 15, 2017 23:45

Ook helemaal mee eens.
De aanval kiezen is goed. Maar je verdediging op orde hebben is ook goed.
Dus meer verenigingen die mét elkaar regionaal beleid gaan maken.
En provincies die over hun provinciegrenzen heen gezamenlijk beleid gaan maken.
Tegelijkertijd krachtige initiatieven ontwikkelen richting jeugd, richting senioren, kortom richting breedtesport.

Paul van de Veen
Posts: 496
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Thu Nov 16, 2017 15:22

Vandaag kwamen er 72 Chinese dambordjes binnen.
Image
Afmetingen iets minder dan 20x20.
Met schijven in het doosje neemt het weinig ruimte in.
Image

De schijven zijn tot mijn verbazing magnetisch. Had ik niet begrepen.
Zolang je niet hoeft te beginnen lijkt het me een interessant spelletje, dat dammen. :)
Image

De schijven zijn wat hoog maar het lijkt mij voor wat het kost absoluut een keurig productje.
Mooier en beter dan uitgestanste kartonnen schijven.
Image

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Dieter » Thu Nov 16, 2017 20:19

Wat kosten die bordjes? lijkt me wel leuk om bij jeugd te gebruiken of als promo materiaal in te zetten.

Paul van de Veen
Posts: 496
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Thu Nov 16, 2017 20:33

Per 5000 stuks ongeveer € 1,--

Gerard de Groot
Posts: 351
Joined: Mon Jul 07, 2003 22:09
Location: the Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Gerard de Groot » Thu Nov 16, 2017 21:29

Paul van de Veen wrote:Per 5000 stuks ongeveer € 1,--
Netjes!
Heb je een linkje?

Paul van de Veen
Posts: 496
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Fri Nov 17, 2017 02:08

Zie eerdere mails van Marcel Kosters.
Ik heb nu een supplier die via Alibaba het spul voor dergelijke prijzen verkoopt.
Maar niet te lang nadenken over de betalingen voor arbeid daar in China. :shock:
Vandaag van Bondsbureau stickers en spelregelfolder binnen gekregen. Het begint al een compleet pakketje te worden.

Post Reply