DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post Reply
Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Frans de Jonge » Mon Oct 30, 2017 16:03

Komende zaterdag is er weer een Bondsraadsvergadering. Dan staan het werkplan 2018 en de bijbehorende begroting op agenda. En dit allemaal binnen de vastgestelde meerjarenvisie waaronder een afgesloten 4-jarig topsportovereenkomst met NOC*NSF. Tevens wordt een 2-tal bestuurskandidaten voorgedragen. De demissionaire penningmeester, Jeanine van der Horst en de voorzitter van DEZ Culemborg, Robert-Jan van der Akker. Hiermee wordt een begin gemaakt met de verjonging van het bestuur. Zelf heb ik van mijn kandidatuur afgezien, om de verjonging niet te blokkeren en hopelijk volgen op Robert-Jan snel andere talentvolle jongere bestuurders. Zelf blijf ik het bestuur nog wel over herstructureringen adviseren. Dan moet je denken aan een gewenste commissie-/werkgroepstructuur, e.d.
Het bestuur staat voor de moeilijke opgave om bij een teruglopend ledental toch de begroting rond zien te krijgen. Ben benieuwd hoe het bestuur dit voor komend jaar gaat oppakken.
Daarnaast zijn er ambities om de daling van het ledental weer aan te pakken door de ontwikkeling en uitrol van de befaamde aanvalsplannen. Daar wordt momenteel puik werk geleverd door een aantal ambitieuze dammers, technische staf en medewerkers Bondsbureau. Dit laatste kan alleen succesvol worden als er kader is om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Op zich is dit ook een aanvalsplan waard! En mogelijk moet je niet het bestaande kader daarmee nog meer mee belasten maar moet je echt met nieuw kader beginnen. Dit kunnen bijvoorbeeld oudere jeugddammers zijn, maar ook docenten of ouders die met wat begeleiding het nieuwe kader bij vooral school- en jeugddammen willen gaan vormen.
Aangezien dit bestuur en de Bondsraad met elkaar met een schone lei beginnen, kunnen we een coöperatief overleg verwachten. In een tijd van een krimpend ledental en van afnemende budgetten is dit ook echt wel nodig.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Michel Stempher » Mon Oct 30, 2017 20:13

Frans de Jonge wrote:Komende zaterdag is er weer een Bondsraadsvergadering. Dan staan het werkplan 2018 en de bijbehorende begroting op agenda. En dit allemaal binnen de vastgestelde meerjarenvisie waaronder een afgesloten 4-jarig topsportovereenkomst met NOC*NSF. Tevens wordt een 2-tal bestuurskandidaten voorgedragen. De demissionaire penningmeester, Jeanine van der Horst en de voorzitter van DEZ Culemborg, Robert-Jan van der Akker. Hiermee wordt een begin gemaakt met de verjonging van het bestuur. Zelf heb ik van mijn kandidatuur afgezien, om de verjonging niet te blokkeren en hopelijk volgen op Robert-Jan snel andere talentvolle jongere bestuurders. Zelf blijf ik het bestuur nog wel over herstructureringen adviseren. Dan moet je denken aan een gewenste commissie-/werkgroepstructuur, e.d.
Het bestuur staat voor de moeilijke opgave om bij een teruglopend ledental toch de begroting rond zien te krijgen. Ben benieuwd hoe het bestuur dit voor komend jaar gaat oppakken.
Daarnaast zijn er ambities om de daling van het ledental weer aan te pakken door de ontwikkeling en uitrol van de befaamde aanvalsplannen. Daar wordt momenteel puik werk geleverd door een aantal ambitieuze dammers, technische staf en medewerkers Bondsbureau. Dit laatste kan alleen succesvol worden als er kader is om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Op zich is dit ook een aanvalsplan waard! En mogelijk moet je niet het bestaande kader daarmee nog meer mee belasten maar moet je echt met nieuw kader beginnen. Dit kunnen bijvoorbeeld oudere jeugddammers zijn, maar ook docenten of ouders die met wat begeleiding het nieuwe kader bij vooral school- en jeugddammen willen gaan vormen.
Aangezien dit bestuur en de Bondsraad met elkaar met een schone lei beginnen, kunnen we een coöperatief overleg verwachten. In een tijd van een krimpend ledental en van afnemende budgetten is dit ook echt wel nodig.
Allemaal leuk en aardig, maar momenteel zie ik dat 20K aan verenigingsondersteuning niet wordt uitgegeven in het lopende boekjaar en ik zie dat dat bedrag maar van de begroting van 2018 is afgehaald. Dit terwijl er genoeg aanvalsplannen lopen (bijvoorbeeld damclub Apeldoorn en uitbreiding van regiowerking Noord).

Johan Haijtink schrijft in Het Damspel dat het bestuur voldoende doet, maar dat niemand de handschoen oppakt. Ik zie juist dat die handschoen wel degelijk wordt opgepakt, maar dat er vervolgens geen budget is om dergelijke plannen te steunen. Het vreemde is dat de PODB in het gesprek met de nieuwe KNDB-voorzitter heeft aangegeven wat het nodig heeft voor het uitvoeren van dergelijke aanvalsplannen en vervolgens blijft het helemaal stil vanuit de KNDB. Terwijl er in het lopende boekjaar dus nog 20k openstaat....

Als ik niet word overtuigd van de goede bedoelingen van het schrappen van die 20K aan verenigingsondersteuning, zal ik de begroting niet steunen. Ik heb in elk geval niet meteen een goed gevoel hierover.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Frans de Jonge » Mon Oct 30, 2017 21:01

Michel Stempher wrote:
Frans de Jonge wrote:Komende zaterdag is er weer een Bondsraadsvergadering. Dan staan het werkplan 2018 en de bijbehorende begroting op agenda. En dit allemaal binnen de vastgestelde meerjarenvisie waaronder een afgesloten 4-jarig topsportovereenkomst met NOC*NSF. Tevens wordt een 2-tal bestuurskandidaten voorgedragen. De demissionaire penningmeester, Jeanine van der Horst en de voorzitter van DEZ Culemborg, Robert-Jan van der Akker. Hiermee wordt een begin gemaakt met de verjonging van het bestuur. Zelf heb ik van mijn kandidatuur afgezien, om de verjonging niet te blokkeren en hopelijk volgen op Robert-Jan snel andere talentvolle jongere bestuurders. Zelf blijf ik het bestuur nog wel over herstructureringen adviseren. Dan moet je denken aan een gewenste commissie-/werkgroepstructuur, e.d.
Het bestuur staat voor de moeilijke opgave om bij een teruglopend ledental toch de begroting rond zien te krijgen. Ben benieuwd hoe het bestuur dit voor komend jaar gaat oppakken.
Daarnaast zijn er ambities om de daling van het ledental weer aan te pakken door de ontwikkeling en uitrol van de befaamde aanvalsplannen. Daar wordt momenteel puik werk geleverd door een aantal ambitieuze dammers, technische staf en medewerkers Bondsbureau. Dit laatste kan alleen succesvol worden als er kader is om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Op zich is dit ook een aanvalsplan waard! En mogelijk moet je niet het bestaande kader daarmee nog meer mee belasten maar moet je echt met nieuw kader beginnen. Dit kunnen bijvoorbeeld oudere jeugddammers zijn, maar ook docenten of ouders die met wat begeleiding het nieuwe kader bij vooral school- en jeugddammen willen gaan vormen.
Aangezien dit bestuur en de Bondsraad met elkaar met een schone lei beginnen, kunnen we een coöperatief overleg verwachten. In een tijd van een krimpend ledental en van afnemende budgetten is dit ook echt wel nodig.
Allemaal leuk en aardig, maar momenteel zie ik dat 20K aan verenigingsondersteuning niet wordt uitgegeven in het lopende boekjaar en ik zie dat dat bedrag maar van de begroting van 2018 is afgehaald. Dit terwijl er genoeg aanvalsplannen lopen (bijvoorbeeld damclub Apeldoorn en uitbreiding van regiowerking Noord).

Johan Haijtink schrijft in Het Damspel dat het bestuur voldoende doet, maar dat niemand de handschoen oppakt. Ik zie juist dat die handschoen wel degelijk wordt opgepakt, maar dat er vervolgens geen budget is om dergelijke plannen te steunen. Het vreemde is dat de PODB in het gesprek met de nieuwe KNDB-voorzitter heeft aangegeven wat het nodig heeft voor het uitvoeren van dergelijke aanvalsplannen en vervolgens blijft het helemaal stil vanuit de KNDB. Terwijl er in het lopende boekjaar dus nog 20k openstaat....

Als ik niet word overtuigd van de goede bedoelingen van het schrappen van die 20K aan verenigingsondersteuning, zal ik de begroting niet steunen. Ik heb in elk geval niet meteen een goed gevoel hierover.

Ook toen de post Verenigingsondersteuning nog groter was, was niet bekend of en hoe je daarvoor als club in aanmerking kon komen. Ik zit nog in een werkgroep Verenigingsondersteuning met Bert Roest en Johan Pronk. Die is al heel lang niet meer bij elkaar geweest. Bij mij kwam de gedachte wel eens op dat de post verenigingsondersteuning vooral bedoeld was als fakepost. Een goeddoenertje naar de Bondsraad toe als teken dat er iets aan breedtesport werd gedaan, maar niet met de bedoeling om daar iets mee te doen. Maar dat is wel heel slecht van me gedacht. Maar alle gekheid op een stokje. De aanvalsplannen zijn 1, maar ondersteuning, ook financieel, is punt 2 wat geregeld moet worden. Anders stranden de aanvalsplannen. En stel dat je er per jaar 10 gaat uitvoeren bij kansrijke verenigingen/regio's met bijvoorbeeld gemiddeld € 1000 over 2 jaar, dan kan je al heel wat opstarten.
Ik ben het met je eens Michel, er moet een serieus bedrag aan aanvalsplannen komen en laat de werkgroep Verenigingsondersteuning t.b.v. het bestuur daarvoor de toekenningscriteria ontwikkelen. En wordt ook lid van de werkgroep Verenigingsondersteuning om jullie ervaringen mee te geven naar de implementatie van aanvalsplannen elders in Nederland. Wordt a.s. zaterdag vervolgd
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2232
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue Oct 31, 2017 01:11

Het probleem is natuurlijk dat het financiële plaatje van de KNDB lek is. De bondsraad mag dan allerlei vragen hebben gesteld, een motie van wantrouwen hebben aangenomen en betrokken zijn bij de formatie van een nieuw bestuur, maar de in november, januari, maart en juni actuele vragen betreffende financiën zijn nog steeds actueel.

Een (begin van een) nieuw bestuur betekent niet, dat de financiële problemen nu vanzelf zijn opgelost. De eind vorig jaar door het demissionaire bestuur met vier jaar verlengde arbeidscontracten blijven van kracht en de KNDB blijft interen op het eigen vermogen enkel om aan haar vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Bovendien zegt de summiere tekst bij de begroting 2018 ondermeer:

"Subisidies
De subsidieopbrensten voor algemeen functioneren is geheralloceerd naar leven lang sport, welke onder de post opbrengsten VO en ledenservice is gepresenteerd."


Voor zover ik het meen te begrijpen kan dit - bovenop de al geschetste interende situatie - twee dingen betekenen:

A). De KNDB blijft de jaarlijkse NOC*NSF bijdrage Algemeen Functioneren (prognose 2017 35.000 euro) ontvangen en blijft deze in kosten van het professioneel apparaat steken. Alleen noemt de KNDB dit voortaan Leven Lang Sporten. Een vooral cosmetische maar sympathieke actie vanuit de KNDB die erop gericht is om de organisatie meer bewust te maken van haar breedtesport taak dan wel uitdaging. Een wat mij betreft onwaarschijnlijke verklaring.

B). Meer waarschijnlijk: de KNDB ontvangt de NOC*NSF bijdrage Algemeen Functioneren niet meer van NOC*NSF. Zoals eerder al door NOC*NSF aangekondigd. Maar de KNDB blijft vooralsnog natuurlijk wel de kosten van het professioneel apparaat maken. Oftewel de KNDB heeft te maken met een nieuw en jaarlijks gat van 35.000 euro. Bovenop het al bestaande gat....

Tegelijkertijd echter heeft NOC*NSF een potje 'Leven Lang Sporten' beschikbaar gemaakt ter grootte van eenzelfde bedrag als de bijdrage Algemeen Functioneren. Specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van breedtesport. Bijvoorbeeld het op scholen strooien met gratis damsets. De KNDB echter vult dit in door de kosten van het professioneel apparaat die voorheen onder 'Algemeen Functioneren' vielen voortaan onder het specifieke 'Leven Lang Sporten' te schuiven. Los van de vraag of NOC*NSF dit accepteert, is vooral de vraag of de KNDB gediend is met een dergelijke handelwijze. De voorheen uit 'Algemeen Functioneren' betaalde kosten van kopieerapparaat of boekhouder hebben weinig te maken met de ontwikkeling van breedtesport.

Wellicht is er een derde uitleg. In ieder geval hoop ik dat dit belangrijke punt ter vergadering opgehelderd gaat worden...

"2 producten en diensten
Voor de producten en diensten is de prognose 2017 aangehouden.Tevens is rekening gehouden met de afwikkeling van de bondswinkel.
Subsidieaanvraag voor 2018 is bij het opstellen van de begroting nog niet ingediend. Hierbij is uitgegaan dat de hoogte van de subsidie gelijk blijft in 2018 aan 2017.
"

Gelijk blijven van aan ledentallen gekoppelde subsidies lijkt in een krimpende bond niet vanzelfsprekend...? Wat is de basis voor het uitgaan van gelijk blijvende subsidies?

Anyway. Dus de bondsraad (die alweer vergeten lijkt dat de KNDB zich in financiële crisis bevindt) gaat vragen om geld voor verenigingsondersteuning. Waarop het bestuur zegt: ja sorry dat kan, maar dan 'moet' de contributie omhoog. Daarop zou de bondsraad moeten zeggen: nee, de overige kosten moeten omlaag. Contributie verhoging is geen optie omdat dit meer leden en clubjes uitnodigt het KNDB-lidmaatschap per direct te heroverwegen. Bovendien subsidieert het de instandhouding van een niet afdoende voor de KNDB opleverende organisatie(wijze). Een contributieverhoging betaalt niet voor verenigingsondersteuning maar betaalt voor instandhouding van het professioneel apparaat. Overigens zal contributieverhoging door versterkte uitstroom per saldo niets of zelfs negatief opleveren.

En nog steeds is de opbouw van de financiering(svoorwaarden) van KNDB-kosten niet duidelijk. Waar gaat het heen met NOC*NSF beleid (zie die 'herallocatie' van de bijdrage 'Algemeen Functioneren)? Is NOC*NSF misschien van mening dat de bonden en bondjes hun organisatiekern 100% zelf moeten kunnen bedruipen - oftewel dat de KNDB haar overhead voortaan 100% uit contributie dient te financieren - en dat NOC*NSF vervolgens zorgt voor de krenten in de pap en de kers op de taart met geoormerkte bijdragen voor topsport en breedtesport initiatieven? Houdt de KNDB dan in ieder geval zichzelf en haar (bondsraads)leden niet voor de gek als zij de kosten van haar organisatiekern onder voor breedtesport bedoelde subsidies schuift? Zouden die gelden niet gestopt moeten worden in promotie- en / of spelmaterialen? Of als in loonkosten dan op zijn minst in de kosten van een breedtesport dan wel marketing medewerker? In plaats van in de kosten voor bijvoorbeeld een boekhouder?
Last edited by Marcel Kosters on Thu Nov 02, 2017 06:20, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Ton van Namen
Posts: 198
Joined: Mon Feb 13, 2017 07:23
Real name: Ton van Namen

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Ton van Namen » Tue Oct 31, 2017 08:07

Frans de Jonge wrote: Daarnaast zijn er ambities om de daling van het ledental weer aan te pakken door de ontwikkeling en uitrol van de befaamde aanvalsplannen. Daar wordt momenteel puik werk geleverd door een aantal ambitieuze dammers, technische staf en medewerkers Bondsbureau. Dit laatste kan alleen succesvol worden als er kader is om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Op zich is dit ook een aanvalsplan waard! En mogelijk moet je niet het bestaande kader daarmee nog meer mee belasten maar moet je echt met nieuw kader beginnen. Dit kunnen bijvoorbeeld oudere jeugddammers zijn, maar ook docenten of ouders die met wat begeleiding het nieuwe kader bij vooral school- en jeugddammen willen gaan vormen.
+1
Marcel Kosters wrote:Het probleem is natuurlijk dat het financiële plaatje van de KNDB lek is. De bondsraad mag dan allerlei vragen hebben gesteld, een motie van wantrouwen hebben ingediend en betrokken zijn bij de formatie van een nieuw bestuur, maar de in november, januari, maart en juni actuele vragen betreffende financiën zijn nog steeds actueel.

Een (begin van een) nieuw bestuur betekent niet, dat de financiële problemen nu vanzelf zijn opgelost. De eind vorig jaar door het demissionaire bestuur met vier jaar verlengde arbeidscontracten blijven van kracht en de KNDB blijft interen op het eigen vermogen enkel om aan haar vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Bovendien zegt de summiere tekst bij de begroting 2018 ondermeer:

"Subisidies
De subsidieopbrensten voor algemeen functioneren is geheralloceerd naar leven lang sport, welke onder de post opbrengsten VO en ledenservice is gepresenteerd."


Voor zover ik het meen te begrijpen kan dit - bovenop de al geschetste interende situatie - twee dingen betekenen:

A). De KNDB blijft de jaarlijkse NOC*NSF bijdrage Algemeen Functioneren (prognose 2017 35.000 euro) ontvangen en blijft deze in kosten van het professioneel apparaat steken. Alleen noemt de KNDB dit voortaan Leven Lang Sporten. Een vooral cosmetische maar sympathieke actie vanuit de KNDB die erop gericht is om de organisatie meer bewust te maken van haar breedtesport taak dan wel uitdaging. Een wat mij betreft onwaarschijnlijke verklaring.

B). Meer waarschijnlijk: de KNDB ontvangt de NOC*NSF bijdrage Algemeen Functioneren niet meer van NOC*NSF. Zoals eerder al door NOC*NSF aangekondigd. Maar de KNDB blijft vooralsnog natuurlijk wel de kosten van het professioneel apparaat maken. Oftewel de KNDB heeft te maken met een nieuw en jaarlijks gat van 35.000 euro. Bovenop het al bestaande gat....

Tegelijkertijd echter heeft NOC*NSF een potje 'Leven Lang Sporten' beschikbaar gemaakt ter grootte van eenzelfde bedrag als de bijdrage Algemeen Functioneren. Specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van breedtesport. Bijvoorbeeld het op scholen strooien met gratis damsets. De KNDB echter vult dit in door de kosten van het professioneel apparaat die voorheen onder 'Algemeen Functioneren' vielen voortaan onder het specifieke 'Leven Lang Sporten' te schuiven. Los van de vraag of NOC*NSF dit accepteert, is vooral de vraag of de KNDB gediend is met een dergelijke handelwijze. De voorheen uit 'Algemeen Functioneren' betaalde kosten van kopieerapparaat of boekhouder hebben weinig te maken met de ontwikkeling van breedtesport.

Wellicht is er een derde uitleg. In ieder geval hoop ik dat dit belangrijke punt ter vergadering opgehelderd gaat worden...

"2 producten en diensten
Voor de producten en diensten is de prognose 2017 aangehouden.Tevens is rekening gehouden met de afwikkeling van de bondswinkel.
Subsidieaanvraag voor 2018 is bij het opstellen van de begroting nog niet ingediend. Hierbij is uitgegaan dat de hoogte van de subsidie gelijk blijft in 2018 aan 2017.
"

Gelijk blijven van aan ledentallen gekoppelde subsidies lijkt in een krimpende bond niet vanzelfsprekend...? Wat is de basis voor het uitgaan van gelijk blijvende subsidies?

Anyway. Dus de bondsraad (die alweer vergeten lijkt dat de KNDB zich in financiële crisis bevindt) gaat vragen om geld voor verenigingsondersteuning. Waarop het bestuur zegt: ja sorry dat kan, maar dan 'moet' de contributie omhoog. Daarop zou de bondsraad moeten zeggen: nee, de overige kosten moeten omlaag. Contributie verhoging is geen optie omdat dit meer leden en clubjes uitnodigt het KNDB-lidmaatschap per direct te heroverwegen. Bovendien subsidieert het de instandhouding van een niet afdoende voor de KNDB opleverende organisatie(wijze). Een contributieverhoging betaalt niet voor verenigingsondersteuning maar betaalt voor instandhouding van het professioneel apparaat. Overigens zal contributieverhoging door versterkte uitstroom per saldo niets of zelfs negatief opleveren.

En nog steeds is de opbouw van de financiering(svoorwaarden) van KNDB-kosten niet duidelijk. Waar gaat het heen met NOC*NSF beleid (zie die 'herallocatie' van de bijdrage 'Algemeen Functioneren)? Is NOC*NSF misschien van mening dat de bonden en bondjes hun organisatiekern 100% zelf moeten kunnen bedruipen - oftewel dat de KNDB haar overhead voortaan 100% uit contributie dient te financieren - en dat NOC*NSF vervolgens zorgt voor de krenten in de pap en de kers op de taart met geoormerkte bijdragen voor topsport en breedtesport initiatieven? Houdt de KNDB dan in ieder geval zichzelf en haar (bondsraads)leden niet voor de gek als zij de kosten van haar organisatiekern onder voor breedtesport bedoelde subsidies schuift? Zouden die gelden niet gestopt moeten worden in promotie- en / of spelmaterialen? Of als in loonkosten dan op zijn minst in de kosten van een breedtesport dan wel marketing medewerker? In plaats van in de kosten voor bijvoorbeeld een boekhouder?
Ook hier +1.
Vooral eens dat een contributieverhoging tot versnelde ledendaling en grotere financiele problemen leidt. Dat is dus geen oplossing.

Ik zie alleen niets in het uitdelen van gratis dambordjes (zonder follow-up plan hoe de gebruikers van deze bordjes KNDB-lid te maken) en in het aanstellen van een marketingmedewerker. Zolang veel clubs niet echt geinteresseerd zijn in ledenwerving en ledenbehoud is het zinloos om geld te stoppen in marketing en eigenlijk ook in topsport.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2232
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue Oct 31, 2017 08:38

Ton van Namen wrote:(...)Ik zie alleen niets in het uitdelen van gratis dambordjes (zonder follow-up plan hoe de gebruikers van deze bordjes KNDB-lid te maken).
Hoe verdienen de fabrikanten van inktjet printers hun geld?... Leg een damspel tussen twee kinderen in en zij gaan ermee spelen. Maar dan moet er wel een damspel zijn. Daarom: strooien met goedkope damspelen!
Ton van Namen wrote:(...) en in het aanstellen van een marketingmedewerker.
Hoeft wat mij betreft ook niet. Maar als NOC*NSF een met fulltime coaches vergelijkbare regeling heeft voor een marketing medewerker of -manager zal dat toch beduidend meer opleveren dan dat dat kost. Al was het maar omdat marketing en communicatie de afgelopen decennia volledig ontbraken in het DNA van de KNDB professionele (en voor een groot deel dito met betrekking tot de vrijwillige) organisatie. Maar nogmaals, enkel als de KNDB zo iemand vrijwel 'cadeau' krijgt en het geld niet op andere wijze 'mag' uitgeven. Want zo'n per jaar 60.000 euro kostende marketing persoon kan niet op boksen tegen het resultaat van 60.000 en voor hetzelfde geld gedistribueerde goedkope damsets (zie de eerder hier gepubliceerde foto's en links van prima damsets voor belachelijk weinig geld) die hoe dan ook 120.000 kinderen aan het dammen zetten. In 1 jaar tijd.
Ton van Namen wrote:Zolang veel clubs niet echt geinteresseerd zijn in ledenwerving en ledenbehoud is het zinloos om geld te stoppen in marketing (...)
Dat is een dodelijke denkfout.

De KNDB moet niet met scherp willen schieten en met het zoveelste kansloze plan aan clubjes en potentiële vrijwilligers trekken die toch niet willen. Of simpelweg niet meer kunnen. Of uitsluitend in zee gaan met de op de vingers van twee handen te tellen clubs die nog wel wat willen en kunnen. Dat zet geen zoden aan de dijk en dat treft geen enkel doel. Die clubs die het nu zonder de KNDB goed doen zullen het zonder de KNDB goed blijven doen en zullen met de KNDB weinig tot geen volume groei weten te realiseren. Simpelweg omdat op vrijwilligers draaiende damclubs nu eenmaal kleinschalig zijn. En de zieltogende clubs die het nu zonder de warme hand van de KNDB moeten stellen zullen ook met die warme hand van de KNDB blijven zieltogen. Dat hebben zowel KNDB als clubs inmiddels ruimschoots bewezen.

Daarom moet de KNDB met hagel schieten. In een jaar tijd 60.000 damsets. Minimaal 120.000 kinderen die in aanraking komen met dat leuke spel. Met zulke aantallen tref je altijd doel.

Als follow up naar die 120.000 moet je je als KNDB in eerste instantie helemaal niet richten op bestaande clubs of op club vrijwilligers. Die heeft de KNDB immers toch al bijna niet meer. En voor zover ze er zijn is er een generatiekloof van een halve eeuw of is die kloof er niet, maar is er onvermogen om nieuwe leden, laat staan nieuwe kinderen een beetje op te vangen. Geen KNDB kadercursus die dat kan oplossen. Het zit in de aard van het beestje. Dat is een enorme zwakte en je moet geen huis op ijs bouwen.

Waar ligt dan de kracht voor de KNDB? In het feit dat dammen een van de weinige sporten is, die ook online beoefend kan worden. Dat er wel een leger aan vrijwillige IT-ontwikkelaars binnen de KNDB rond loopt. Dat de aard van de dam activiteiten dusdanig is, dat eigenlijk alles met een website of app georganiseerd is of kan worden. En relatief eenvoudig ook.

Daarom: strooi die damborden uit. Plak er - als je geen geld hebt voor een in DamZ huisstijl geproduceerd bord - een DamZ sticker op met verwijzing naar damz.nl. En met op die sticker 1 belofte die de KNDB altijd en met minimale inspanning waar kan maken. Bijvoorbeeld: Kijk op DamZ.nl voor de kalender met alle schooldam toernooien in Nederland. Nog liever natuurlijk (maar dan moet je wel iets hebben dat werkt en aanspreekt): Ga naar Damz.nl en speel online met kinderen uit heel Nederland en daarbuiten. Daar komen op lokaal niveau zero vrijwilligers aan te pas. Vrijwilligers immers heeft de KNDB niet. Dat was in 2004 al zo en dat gaat in 2017 echt niet beter worden. Accepteer dat en werk daarmee en daar omheen. Zodra de eerste successen geboekt worden, kan het aantal vrijwilligers vervolgens ook weer toenemen.

Want als zulke volumes nieuwe mensen (kinderen met betrokken ouders die in de bloei van hun leven staan) aan het dammen slaan, gaan steeds grotere aantallen liefhebbers en nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers aan de KNDB-strijkstok blijven hangen. Ik geloof daar absoluut in en zie dit - voor een organisatie die tot taak heeft de promotie en bevordering van het spel in de breedste zin van het woord - onder alle omstandigheden als veel zinvoller dan ieder jaar zo ongeveer een half miljoen euro (vergelijk met bijvoorbeeld 1 jaar op pilot basis 60.000 euro) te verbranden aan een organisatiewijze en bijbehorende kosten die aantoonbaar niet opleveren.

"Stupidity is doing the same thing over and over again and expecting a different result."
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Fred van Amersfoort » Tue Oct 31, 2017 10:58

Het is 2 voor 12 of later. Laten we die laatste jaren dat er nog geld is dat dan ook gewoon benutten. Geoormerkt geld voor de top inzetten maar ook die 20 k voor VO. Niets te verliezen toch? Met 20 k kun je toch wel op 10 plekken fors aan de slag gaan? Ik zal mijn banknummer doorgeven en hoppa.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by playforstacks » Tue Oct 31, 2017 15:49

Marcel Kosters wrote:
Ton van Namen wrote:(...)Ik zie alleen niets in het uitdelen van gratis dambordjes (zonder follow-up plan hoe de gebruikers van deze bordjes KNDB-lid te maken).
Hoe verdienen de fabrikanten van inktjet printers hun geld?... Leg een damspel tussen twee kinderen in en zij gaan ermee spelen. Maar dan moet er wel een damspel zijn. Daarom: strooien met goedkope damspelen!
Marcel jij loop al een tijdje mee, hoe denk jij dat het komt dat dit kwartje bij maar zeer weinig mensen nog gevallen is?
Hoe kan het zijn dat diezelfde mensen elke keer weer (papieren)"plannen" verzinnen die lijken op plannen die al gedaan zijn en altijd zeer vrijwilligers intensief zijn? Om dan achteraf te (kunnen) zeggen dat het plan niet zo succesvol was omdat de vrijwilligers er niet waren.

een organisatie die niet kan leren van haar fouten en het niet durft een nieuwe aanpak te omarmen, zelfs niet als ze totaal met de rug tegen de muur staan , zal per definitie niet een organisatie zijn die nog lang zal bestaan.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by playforstacks » Tue Oct 31, 2017 15:55

Marcel Kosters wrote:
De KNDB moet niet met scherp willen schieten en met het zoveelste kansloze plan aan clubjes en potentiële vrijwilligers trekken die toch niet willen. Of simpelweg niet meer kunnen. Of uitsluitend in zee gaan met de op de vingers van twee handen te tellen clubs die nog wel wat willen en kunnen. Dat zet geen zoden aan de dijk en dat treft geen enkel doel.

"Stupidity is doing the same thing over and over again and expecting a different result."
Waarom wordt deze weg dan elke keer bewandeld? Ik vraag mij af of het besluitproces hiervoor wel op een integere manier tot stand komt. Er is geld te verdelen, daar kun je of mensen van de KNDB mee aan het werk houden (en dus betalen om "plannen" te maken) of je kunt het investeren in damsets. Maar bij dat laatste profiteren de mensen binnen de KNDB daar niet van (maar de damsport destemeer!).

Of zie jij een andere reden Marcel dat er elke keer voor dit doodlopende pad wordt gekozen?

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2232
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue Oct 31, 2017 16:22

Fred van Amersfoort wrote:Het is 2 voor 12 of later. Laten we die laatste jaren dat er nog geld is dat dan ook gewoon benutten. Geoormerkt geld voor de top inzetten maar ook die 20 k voor VO. Niets te verliezen toch? Met 20 k kun je toch wel op 10 plekken fors aan de slag gaan? Ik zal mijn banknummer doorgeven en hoppa.
Hoho. Binnen de begrote 20k voor "VO" is ook 12,5k opgenomen voor afschrijving winkelvoorraad (=ledenservice). Blijft over 7,5k voor jouw bankrekening. Of zou daar nog overhead in de vorm van cluster-uren af moeten?

Verder, "de laatste jaren dat er nog geld is": er is juist geen geld. Dat is het probleem. Er zijn alleen tevoren ingekochte diensten. Waar nog vanuit het eigen vermogen op moet worden toegelegd ook. Je bedoelt waarschijnlijk te zeggen dat er over een paar jaar weer geld is en er geen ingekochte diensten meer zijn. Tot die tijd kan de KNDB inderdaad maar beter zo goed mogelijk gebruik maken van die diensten. En ondertussen alvast goed nadenken en voorsorteren op hoe de KNDB het in de toekomst jaarlijks vrijkomende (contributie)geld het beste kan inzetten en laten renderen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Fred van Amersfoort » Tue Oct 31, 2017 16:56

Drommels en nog eens drommels Marcel. Wie had dat gedacht. Van tonnen voor topsport naar een fakebedrag voor VO. Hoe dan ook, dit is het moment waar we het jaren geleden al over hadden. De suikerpot is leeg en de vrijwillige brandweer moet gaan blussen.

Paul van de Veen
Posts: 500
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Wed Nov 01, 2017 01:14

Vraagje..

We hebben bij EDC nu een trosje jongeren 6 tot 10 jaar aan het dammen via een gemeentelijke Zapcard constructie.
Ik wil elk van die kids een dambordje meegeven als hun Zapcard vol is en ze zich op de volgende sport gaan oriënteren.
Uiteraard plak ik er aan de achterkant wel een stickertje EDC, KNDB en DamZ op. Dat is het probleem niet.

Waar haal ik 10, 20, 30 goedkope dambordjes + schijven vandaan tegen dermate lage kosten dat ik het wel gratis kan weggeven?

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Frans de Jonge » Wed Nov 01, 2017 07:18

Paul van de Veen wrote:Vraagje..

Waar haal ik 10, 20, 30 goedkope dambordjes + schijven vandaan tegen dermate lage kosten dat ik het wel gratis kan weggeven?
Ik heb dezelfde vraag. Misschien kan de KNDB een grote partij goedkoop inkopen en de verenigingen aanbieden. Wie o wie weet waar het goedkoopste materiaal te vinden is. En is daar eventueel een sponsor voor te vinden? Je zou toch denken dat het interessant voor sponsoren kan zijn als er vele duizenden borden bij scholen terecht komen.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Piet Bouma
Posts: 3546
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Piet Bouma » Wed Nov 01, 2017 09:40

Frans de Jonge wrote:
Paul van de Veen wrote:Vraagje..

Waar haal ik 10, 20, 30 goedkope dambordjes + schijven vandaan tegen dermate lage kosten dat ik het wel gratis kan weggeven?
Ik heb dezelfde vraag. Misschien kan de KNDB een grote partij goedkoop inkopen en de verenigingen aanbieden. Wie o wie weet waar het goedkoopste materiaal te vinden is. En is daar eventueel een sponsor voor te vinden? Je zou toch denken dat het interessant voor sponsoren kan zijn als er vele duizenden borden bij scholen terecht komen.
Zouden deze jongeren, die vaak flink digitaal georiënteerd zijn, niet meer gebaat zijn met een aantal apps en linken?
Zoals de app Damwijs van Marcel Nijman en de app Scan Dammen van Tim Vermeulen.
De damservers die er nu zijn: https://www.damz.nl/ en http://playdraughts.nl/.
En ook https://slagzet.com
https:toernooibase.kndb.nl More than 316.000 games on applet, more than 1.107.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2232
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed Nov 01, 2017 10:00

Frans de Jonge wrote:
Paul van de Veen wrote:Vraagje..

Waar haal ik 10, 20, 30 goedkope dambordjes + schijven vandaan tegen dermate lage kosten dat ik het wel gratis kan weggeven?
Ik heb dezelfde vraag. Misschien kan de KNDB een grote partij goedkoop inkopen en de verenigingen aanbieden. Wie o wie weet waar het goedkoopste materiaal te vinden is. En is daar eventueel een sponsor voor te vinden? Je zou toch denken dat het interessant voor sponsoren kan zijn als er vele duizenden borden bij scholen terecht komen.
Voor de zekerheid post ik nog een keer wat ik op pagina 97 in de draad 'Bondsraad' heb gepost.

Image
Image

Deze borden zijn vanaf 1,25 dollar (momenteel 1,06 euro) per set hier https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 4409FGvwc5 te verkrijgen. Wat kleiner dan het wedstrijdformaat, maar ideaal voor op tafeltjes in een basisschool lokaal. De korte armpjes kunnen ook een stuk beter bij de overkant komen om dam te halen. Ter vergelijking: de laatste overhaul van damz.nl door de professionele organisatie kostte 30.000 euro.

Image

Voor wie het dambord niet alleen als damspel maar ook als communicatiemiddel wil gebruiken - bijvoorbeeld vorm gegeven in dezelfde huisstijl als damz.nl, voorzien van Pinky en KNDB-logo, verwijzing naar damz.nl en op de andere zijde van het dambord wellicht een crash course dammen (spelregels, slagzetjes, toernooi roostertje, interview) - kan naar verluidt vanaf zo'n 4 euro per set bij de Turkse dambond terecht:

Image
Image

Edit: Een dergelijke damset zal elders vast ook voor rond de euro te produceren zijn als de oplage groot genoeg is. Ik meen te weten dat het klassieke KNDB zakdambordje (geproduceerd in Hong Kong of Shenzhen) na tussenpersoon (dus niet af fabriek) nog steeds maar enkele euro's kost. Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit bordje in grotere hoeveelheden ook rond de euro te produceren is. En dan plakt de producent er nog een DamZ sticker over de gehele buitenkant voor je op. Met in opgevouwen staat op de ene zijde verwijzing naar DamZ.nl, Pinky mascotte, KNDB logo. En op de andere zijde spelregels, diagrammetje met slagzet, suggestie hoe met vier vriendjes en vriendinnetjes zelf een toernooitje te spelen.

In 2018 heeft de KNDB 125.000 euro aan contributie inkomsten begroot. Bovenstaande prijzen laten zien dat 125.000 euro nog altijd een substantieel bedrag is en dat het zonde is dat dit bedrag volledig in vaste lasten wordt verzonken. Waarna er ook nog aan het eigen vermogen onttrokken moet worden om geheel aan die vaste verplichtingen te kunnen voldoen. Toch lijkt me het ieder jaar 5.000 (je moet bescheiden beginnen) 'gratis' damsets het land insturen minstens zo productief als ieder jaar 125.000 euro en meer in salariskosten steken. En dat zijn keuzes waar je als organisatie toch voor komt te staan als je al decennia krimpt, je opbrengsten structureel lager zijn dan je vaste lasten en er geen enkele aanwijzing is dat je organisatie zichzelf voldoende aanpast om te overleven.

Edit: ook het in fors volume distribueren van gratis damsets brengt organisatorische uitdaging met zich mee. Maar wel te behappen uitdaging. Het vinden van een producent om je ontwerp (inclusief communicatie uitingen op het bord in de huisstijl van DamZ) te produceren en in China op het (goedkope) zeecontainer schip te zetten is geen raket wetenschap. Of je bestelt gewoon een bestaand bordje, zie de link hierboven.

De uitdaging ligt in de distributie in Nederland. Ik zou zeggen: regel 25 vrijwilligers uit het hele land die naar de Rotterdamse haven komen om de eerste 5.000 damsets in ontvangst te nemen. Kunnen we eerst nog een mooi sneldam toernooi spelen alvorens weer met de sets huiswaarts te keren.
Die 25 vrijwilligers, dat lukt gegarandeerd. Hen wordt enkel gevraagd te distribueren, niet meer. Hoe en waar te distribueren en hoe dat makkelijk in kaart te brengen en houden, daar zou het KNDB professioneel apparaat goed over kunnen nadenken.

Zelf zou ik met mijn 200 damsets met Google Maps de dichtst bij mijn clublokaal liggende basisscholen in kaart brengen. En de scholen waar de jeugdleden op zitten. Bij voorkeur en in eerste instantie zou ik me richten op groepen 3,4,5 en 6. Omdat kinderen in deze groepen nog jaren te gaan hebben alvorens zij de kritieke overstap naar de middelbare school maken en dus alle tijd hebben om het spel goed te leren kennen en heel leuk te gaan vinden.

Ook zou ik nadenken over hoe ik bij een school en met die damsets een klas binnen stap. Ook hier zou het KNDB professioneel apparaat met een handreiking op 1 A4 of een gelikte flyer kunnen komen. De KNDB had natuurlijk ook een 'Kenmerk' educatieve introductie methode met speciale handleiding voor juf of meester. Maar die is er niet meer en ik denk dat het in eerste instantie ook korter, krachtiger en in ieder geval goedkoper kan.

Ik wil de juf of meester namelijk gereedschap in handen geven waarmee ze de klas aan het werk kunnen zetten. Bijvoorbeeld een Toernooibase competitie module (via DamZ te benaderen) die op het Digibord getoond kan worden en waarmee de juf of meester eenvoudig een competitie in de klas kan organiseren. Een link naar DamMentor of Slagzet.com waarbij slagzetjes klassikaal opgelost kunnen worden. Bij dat alles is verder geen club of vrijwilliger nodig anders dan voor het afleveren van de zeg 15-30 damsets per klas. Natuurlijk zal ik daar zelf vanuit mijn club - omdat wij die mogelijkheid en aanvullende ambitie hebben - uitnodiging aan toevoegen voor bezoek aan onze (jeugd)clubavond en de mogelijkheid van enkele lessen op school door iemand van mijn club. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Leg het dambord neer tussen de kinderen. Geef de juf of meester eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool(s) waarmee hij / zij de kinderen bezig kan houden en laat ze verder vooral lekker aanrommelen.

De KNDB vervolgens kan iedere juf en meester met damsets in de klas (dus niet enkel de sport contact persoon van een school of de schooldirecteur) rechtstreeks op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en al ontwikkelende (de KNDB immers laat de IT en het enthousiasme en ondernemerschap van de nieuwe beoefenaars het werk doen en zoekt niet in haar vergrijsde ledenbestand naar vrijwilligers die er niet zijn) bouwt de KNDB zo een relatie op. Die wellicht weer tot een nieuw project kan leiden. Bijvoorbeeld het stimuleren van de oprichting van schooldam clubs of een schooldam lidmaatschap. Maar voor dat soort zaken moet de KNDB zo veel project factoren samen en op een lijn brengen dat het zeer onverstandig zou zijn dat nu al als doel te hebben. Het is veel motiverender om haalbare tussendoelen te hebben. Deze te bereiken, vervolgens te bezien of het volgende tussendoel nog bijstelling behoeft en vervolgens weer gaan.

Maar goed, inmiddels ben ik een beetje afgedwaald. Hierboven enkele handreikingen over hoe dan wel waar goedkope damsets te vinden. Met dat spel - dat is ons product! - begint het. En dat spel is ijzersterk. Met name omdat het zich geheel zelfstandig laat beoefenen. Prachtig natuurlijk dat wij zodra we bij een (schooldam)partij toezien de behoefte voelen om aan te wijzen hoe het beter kan en moet. Maar dat is voor het eerste spelplezier nergens voor nodig. En als er vanuit die grote aantallen behoefte wordt gevoeld aan 'meer', dan moeten we zorgen - allereerst via IT - dat alle benodigde informatie en tools (competitie software, online dammen, online trainen, liefst ook allemaal in app vorm) laagdrempelig voor het grijpen is. En vanuit dat digitale vangnet kan de KNDB vervolgens zien hoe daar fysieke en betalende deelnemers (leden) aan KNDB-competities en -trainingen van te maken.

Dus daarmee - met het fysiek spel zelf - moeten we de hort op. Dat spotgoedkope en fysieke spel(letje) is ons prachtige uithangbord. Niet wat voor relatief duur betaald beleidsplan ook. Laten we hopen dat de bijbehorende volume groei inderdaad de aanwezigheid van een professioneel apparaat noodzakelijk maakt om alles te 'handlen'. Eerst veel mensen die dat spelletje spelen, daarna misschien een organisatie die hen bedient.
Last edited by Marcel Kosters on Wed Nov 01, 2017 10:18, edited 6 times in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply