Bondsraad

Post Reply
Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraad

Post by Piet Bouma » Mon Jul 10, 2017 19:22

Marcel Kosters wrote:
Ton van Namen wrote:Het is jammer dat de bondsraad deze werkwijze, die in mijn ogen zeer transparant is, niet gevolgd heeft :cry:
Ik hoop een beetje op voortschrijdend inzicht en ik hoop op van de eerste motie-shock herstelde bondsraadsleden. Bovendien neem ik aan dat zeker de indieners van de motie van wantrouwen dit voorstel - of een willekeurig ander voorstel dat de transparante en democratische gang van zaken rond de formatie van een nieuw KNDB-bestuur borgt (en, heel belangrijk, zelfs de schijn van kliekvorming voorkomt) - zullen omarmen.
Ik kan begrijpen dat de bondsraad (want ik ga ervan uit dat Frans de Jonge draagvlak heeft van de bondsraad, en niet op eigen houtje opereert) er voor kiest wat minder transparant te zijn.
Overigens vind ik het bericht over de procedure en verdere informatie van 6 juli op de KNDB-site wel weer transparant….

Maar eerder hebben we hier de wijze mannen Haijtink en Van den Hoek al afgebrand. Dan is het wel logisch dat er verder geen namen en rugnummers meer genoemd worden. Laat de bondsraad in alle rust haar werk doen.
https:toernooibase.kndb.nl More than 308.000 games on applet, more than 1.058.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.900 inserted tournaments!

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 20:56

Marcel Kosters wrote:
Ton van Namen wrote:Het is jammer dat de bondsraad deze werkwijze, die in mijn ogen zeer transparant is, niet gevolgd heeft :cry:
Ik hoop een beetje op voortschrijdend inzicht en ik hoop op van de eerste motie-shock herstelde bondsraadsleden. Bovendien neem ik aan dat zeker de indieners van de motie van wantrouwen dit voorstel - of een willekeurig ander voorstel dat de transparante en democratische gang van zaken rond de formatie van een nieuw KNDB-bestuur borgt (en, heel belangrijk, zelfs de schijn van kliekvorming voorkomt) - zullen omarmen. Het alternatief is een niet legitiem bestuur. Ik ben benieuwd wie daar in wil zitten.
De procedure die word gevolgd is de procedure die in de statuten staat.(lijkt mij transparant je zou hem eens moeten opzoeken) Ik snap het probleem niet. Verder is er voor gekozen om niet letterlijk elke naam op dit forum te zetten waar een balletje werd opgegooid of mogelijk diegene bestuursrol zou zien zitten.

Verder is er door de bondsraad op de KNDB site gezet wat we ongeveer zoeken als mensen namen weten kunnen ze deze melden bij de bondsraad (bondsraadsleden) of de provincies die het dan ook zullen doorgeven aan de KNDB.

Verder is de enige "kliekvorming" (weer een mooi beeldvormingswoord van gladde Marcel) momenteel tussen de bondsraadsleden die er mee bemoeien en reageren op mogelijke kandidaten. Voor verschillende kandidaten zullen mogelijk ook nog verschillende "klieks" ontstaan. Zo werkt een democratisch proces. Verder heb ik het idee dat binnen de bondsraad iedereen onafhankelijk is en we allemaal hetzelfde willen namelijk hele goede bestuurders die instaat zijn in te schatten welk beleid de damsport nu nodig heeft.

Het kan dus op heel veel manieren gaan lopen het kan dat de bondsraad in volledigheid achter voorgestelde namen gaan staan. Het kan ook zijn dat toch verschillende mensen andere kandidaten willen en dan zullen er mogelijk meerdere kandidaten worden voorgedragen en komen er verschillende stemrondes in de bondsraad om te bepalen wie het word. Elk KNDB lid kan de vergadering ook bij wonen dus heel transparant verder.

Wieger Wesselink
Posts: 1127
Joined: Sat Jun 28, 2003 13:22
Location: Eindhoven, The Netherlands
Contact:

Re: Bondsraad

Post by Wieger Wesselink » Mon Jul 10, 2017 21:26

Thijs, petje af voor jouw tomeloze inzet om alle stemmingmakerij hier de kop in te drukken!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2192
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Mon Jul 10, 2017 21:56

Bondsraad,

1. Organiseer de bestuursformatie op transparante en democratische wijze. Kortom zorg voor maximaal draagvlak voor een nieuw bestuur;
2. Zorg dat u inzicht krijgt in KNDB-financiën zodat u daar een inhoudelijke discussie over kunt voeren en besluiten over nemen.

Neem in het kader van punt 1 vooral ook even notie van:

Paul Sier: ,,Ik mag wel stellen dat ik een van de animators achter deze motie van wantrouwen was , in nauw overleg met Frans en Thijs."

En van:

"Van: paul sier
Verzonden: zaterdag 17 juni 2017 13:16
Aan: Wieger Wesselink; Paul Oudshoorn; Sijmen Hansen; Cor Westerveld; Bart Jonker; h.elenbaas Elenbaas; Daan van Os;Ruud Kloosterman; Ruud Groot; Kees Thijssen; Piet Karregat; Piet Bouma; Harm Wiersma; Wouter Ludwig
Onderwerp:

YES !!

Ik hoor net dat het volledige bestuur is afgetreden !

De motie van wantrouwen kreeg 6 stemmen VOOR en 5 stemmen TEGEN.
Het bestuur heeft na kort beraad de eer aan zichzelf gehouden.

We hebben met vereende krachten achter de schermen veel gedaan om dit voor elkaar te krijgen.
Vanuit de Bondsraad waren Frans de Jonge en Thijs v/d Broek de grote animatoren , waarvoor mijn hartelijke dank heren !

We dienen nu de komende tijd te bekijken welk bestuur er gaat komen en of die in samenspraak met ons ALLE stukken gaat aanleveren , op basis waarvan
we kunnen beoordelen in hoeverre we de Topsportkliek kunnen gaan ontmantelen.

Dit is een geweldige dag voor het dammen !

Groet,
Paul"

In geval u vindt dat deze bestuurscrisis benut moet worden om de ene intransparante 'kliek' (ik citeer uit de tekst hierboven) door een andere intransparante kliek te vervangen bent u klaar, want dan lijken Paul en Frans het samen al voor u te hebben geregeld.

Zelf vind ik het niet gezond voor de KNDB om terug te vallen op hetzij een kliekje hetzij op oud bestuurders. Maar meningen in ieder geval hier op dit forum verschillen. En dat mag. Het is natuurlijk ook enkel uw (in)actie als lid van het hoogste beslis orgaan van de KNDB die hier bepalend gaat zijn. En terecht. Succes.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Casper van der Tak
Posts: 734
Joined: Fri Dec 19, 2003 02:05
Location: Beijing / Laveno-Mombello

Re: Bondsraad

Post by Casper van der Tak » Mon Jul 10, 2017 22:05

Ik heb meer vertrouwen in het proces van bestuursvorming (volgens mij zal dat bij Frans zuiver verlopen en anders horen we vanzelf Thijs wel) dan in de omschrijving van de taken waarmee deze het veld ingestuurd zal gaan worden en de visie op de interactie tussen bestuur en BR.

Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat geen namen gecirculeerd worden, gezien de omgangsvormen hier op dit forum.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Mon Jul 10, 2017 22:12

Eens........Met Wieger

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 22:16

Tegen deze stemmingmakerij kan ik niet op :) . Al 4de keer die onzin mailtjes worden gepost.
Paul heeft je wel tuk Marcel. In die mailwisseling zei hij overduidelijk zulke dingen om je op de kast te jagen, dat is aardig gelukt zo te zien :lol:

Verder Marcel als je er zo van overtuigd bent dat Paul mij aangestuurd zou hebben, heb ik er geen probleem mee om heel mijn mailbox aan 3 onafhankelijke mensen te laten zien en al het contact met Paul voor de motie. Aangezien mij dit werk en gedoe kost wil ik hier dan wel 10k op zetten dat als deze 3 mensen van oordeel zijn dat Paul geen invloed heeft gehad op mijn stem voor de motie. Misschien kunnen Dieter en Paul van de Veen ook wel wat bijleggen die lijken het ook allemaal zo zeker te weten. (dat ik voor het karretje ben gespannen, als ze het niet serieus zouden menen zou het best grappig zijn)
Ik ga hier verder niet op reageren ik wacht tot jij of iemand anders verder ingaat op bovenstaand aanbod.

dan de inhoud :
Marcel Kosters wrote:
2. Zorg dat u inzicht krijgt in KNDB-financiën zodat u daar een inhoudelijke discussie over kunt voeren en besluiten over nemen.

Ik zit er aan te denken ook meteen voor de volgende vergadering een voorstel te doen voor vorming van een werkgroep die dit gaat doen. Ik zit nog te denken hoe ik het voorstel vorm laat krijgen zodat het de meeste kans van slagen heeft. Input daarover is gewenst!

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 22:29

Verder ben ik tot nu toe zeer tevreden hoe het gaat. Ook al hadden we een soort van afgesproken binnen de bondsraad er niet teveel over vertellen wil ik bijvoorbeeld best aangeven hoe het vandaag ging.

vandaag kregen alle BR leden in de middag een mail van een BR lid die mogelijk een goede kandidaat had die het ook zag zitten. Zowel voor als tegenstemmers hebben al positief gereageerd. Andere BR leden reageren dan met voor en nadelen en in vergelijking met andere kandidaten.

En binnen de bondsraad zal het op een gegeven moment misschien ook wel een discussie worden over kandidaten. Ik denk echter niet dat die discussie tussen voor- en tegenstanders van de motie is maar meer dwars door de bondsraad net zoals vaak is met voorstellen in de bondsraad. Lijkt mij allemaal gezond te gaan ook al blijft een minpuntje dat veel BR leden zich afzijdig houden. (Maar dat los je toch niet op wat je ook doet)

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraad

Post by Piet Bouma » Mon Jul 10, 2017 22:30

playforstacks wrote:Tegen deze stemmingmakerij kan ik niet op :) . Al 4de keer die onzin mailtjes worden gepost.
Paul heeft je wel tuk Marcel. In die mailwisseling zei hij overduidelijk zulke dingen om je op de kast te jagen, dat is aardig gelukt zo te zien :lol:
Paul is natuurlijk de architect van deze coup.....:)
Paul gebruikt altijd fantastische stijlfiguren. Vooral met het indrukwekkende wij betrekt hij allerlei mensen meteen in het complot...... Partners in crime....
Laten we wel wezen mensen.
Paul heeft een uitgesproken mening, die hij bij mensen waarmee hij vrij regelmatig e-mail contact heeft, neerlegt.
Met Paul heb ik ook vrij regelmatig e-mail contact gehad, waarbij we het meer oneens zijn, dan eens (en dat kan natuurlijk). Hij zal waarschijnlijk meteen instemmend knikken. :)

Ik ga ervan uit dat ieder bondsraadslid (ook die vertegenwoordiger uit Limburg, Dieter) naar eer en geweten op persoonlijke basis de motie gesteund heeft c.q. afgewezen. Daar is m.i. geen beinvloeding van Paul bij geweest.

De damwereld is klein en ongetwijfeld heeft Marcel nog iets met Paul te schillen.
Maar laat die e-mail maar die e-mail.
We (want we zijn allemaal de KNDB) zitten met de thans ontstane situatie.
En het lijkt me dat de Bondsraad een goede weg is ingeslagen voor een nieuw bestuur.
Laat dat proces gewoon gebeuren en eind augustus/begin september zien we wat dat voor resultaat heeft.
https:toernooibase.kndb.nl More than 308.000 games on applet, more than 1.058.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.900 inserted tournaments!

User avatar
Ganesha
Posts: 676
Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07

Re: Bondsraad

Post by Ganesha » Mon Jul 10, 2017 22:33

Ton van Namen wrote:
Ganesha wrote:
Marcel Kosters wrote:
Ik vind het echt ongelooflijk dit maar steeds uit jouw mond te horen Marcel.

Ik vind dat Frans de Jonge dit prima doet. Een mooie functie omschrijving, waarbij verbinden juist centraal staat. Verbinden met de provinciale bonden, breedte en topsport en ook nog met FMJD/EDC.

Beter te luisteren naar een Paul Sier dan naar Marcel Kosters die in de uitvoering steeds op die punten tekort is geschoten die hij nu als belangrijke voorwaarden eist!
Beste Daan,

Ik kan het helaas niet met je eens zijn.
Het bestuursprofiel (waarvoor ik niet alleen Frans verantwoordelijk houd, het is geplaatst na overleg met de overige bondsraadsleden, zo heb ik vernomen) , zoals geplaatst op de KNDB-site, suggereert een mooie toekomst voor de KNDB.
Ik denk dat die suggestie niet reeel is, namelijk :
1) De KNDB heeft serieuze financiele problemen.
2) De plannen, zoals gepresenteerd door de bondsraad, hebben in het verleden gefaald. En zonder een serieuze analyse waarom ze gefaald hebben, zullen ze opnieuw falen. Wat mij betreft (en ik geloof dat ik daar niet alleen in sta) zijn zij meer een droom dan een realistisch plan.

Wat dat betreft geven naar mijn mening Henk de Witt, Casper vd Tak, Marcel Kosters, Piet Bouma en mogelijk ook Thijs vd Broek blijk van een meer realistische benadering. De financien (en contractuele verplichtingen) zijn een bottle-neck. En die dienen eerst opgelost te worden, voordat we andere (geld kostende) plannen gaan bedenken.

Tenslotte krijg ik de indruk dat je plannen van Marcel afwijst, puur omdat hij ze indient. Niet omdat ze inhoudelijk falen.
Dat vind ik ongezond.
En ja, ik ben me ervan bewust dat de jonge Marcel als bestuurder in het verleden niet altijd een goede beslissing genomen heeft. Maar veel van deze gevallen heeft hij toegegeven (een kwaliteit die je niet bij veel mensen ziet).

Ik denk dat Marcel ondertussen veel wijzer is. En om eerlijk te zijn, ik denk dat hij op dit moment de ideale voorzitter van de KNDB zou zijn.
Hij verdient een tweede kans. En ik denk dat hij dat waar zal maken. Hij heeft een realistisch toekomstscenario voor de KNDB in gedachten en zal in ieder geval een faillissement voor de KNDB voorkomen.
(iets wat met de huidige onrealistische plannen van de bondsraad wel dreigt).
Beste Ton,

Je mag best de plannen van de BR onrealistisch vinden.Ieder zijn mening. Zelfs mag jij positief zijn over de oudere Marcel. Echter ik spreek over een Marcel van 0-3 jaar geleden. ik beoordeel hem op zijn daden. Mooi praterij over transparantie heb ik niets mee. Marcel plaats hier wel de mail van Paul Sier aan hem, maar niet zijn eerdere mail aan Paul Sier. Dat vind ik opvallend genoeg om nog steeds in te zien dat Marcel niets veranderd is, Transparantie van anderen eisen zonder zelf transparant te zijn.

In Marcel een nieuwe voorzitter te zien!! Dan begrijp jij er niets van en dat vind ik vreemd gezien de loopbaan die jij hier geschetst hebt. Ken jij Marcel nog vanuit andere situaties dan hier op het Forum. Ik leer graag ook over onvermoede capaciteiten van Marcel Kosters.

User avatar
Ganesha
Posts: 676
Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07

Re: Bondsraad

Post by Ganesha » Mon Jul 10, 2017 22:37

playforstacks wrote:Verder ben ik tot nu toe zeer tevreden hoe het gaat. Ook al hadden we een soort van afgesproken binnen de bondsraad er niet teveel over vertellen wil ik bijvoorbeeld best aangeven hoe het vandaag ging.

vandaag kregen alle BR leden in de middag een mail van een BR lid die mogelijk een goede kandidaat had die het ook zag zitten. Zowel voor als tegenstemmers hebben al positief gereageerd. Andere BR leden reageren dan met voor en nadelen en in vergelijking met andere kandidaten.

En binnen de bondsraad zal het op een gegeven moment misschien ook wel een discussie worden over kandidaten. Ik denk echter niet dat die discussie tussen voor- en tegenstanders van de motie is maar meer dwars door de bondsraad net zoals vaak is met voorstellen in de bondsraad. Lijkt mij allemaal gezond te gaan ook al blijft een minpuntje dat veel BR leden zich afzijdig houden. (Maar dat los je toch niet op wat je ook doet)
Thijs als jullie bovenstaande hebben afgesproken, stop dan met transparant te zijn. Lijkt mij een goede afspraak. Jullie, de BR, moeten tot een goed bestuur komen

Casper van der Tak
Posts: 734
Joined: Fri Dec 19, 2003 02:05
Location: Beijing / Laveno-Mombello

Re: Bondsraad

Post by Casper van der Tak » Mon Jul 10, 2017 22:42

playforstacks wrote:Ik zit er aan te denken ook meteen voor de volgende vergadering een voorstel te doen voor vorming van een werkgroep die dit gaat doen. Ik zit nog te denken hoe ik het voorstel vorm laat krijgen zodat het de meeste kans van slagen heeft. Input daarover is gewenst!
Zit nu met een werk deadline, maar dit hou je van me tegoed. Stuur me een herinnering als je niet binnen een week of zo van me hoort.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Bondsraad

Post by Michel Stempher » Mon Jul 10, 2017 22:50

Dit is dus exact de reden waarom we niet met namen gaan lopen strooien: zodra er een naam op tafel ligt, vinden dammers het cool om meteen te gaan roeptoeteren over de persoon in kwestie. Zoals Thijs van den Broek, mijn collega in de Bondsraad, ook al heeft aangegeven worden de personen in kwestie binnen de Bondsraad vertrouwelijk besproken. Dit lijkt me veel vruchtbaarder dan een publieke schandpaal opzetten.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 22:58

Ganesha wrote:
playforstacks wrote:Verder ben ik tot nu toe zeer tevreden hoe het gaat. Ook al hadden we een soort van afgesproken binnen de bondsraad er niet teveel over vertellen wil ik bijvoorbeeld best aangeven hoe het vandaag ging.

vandaag kregen alle BR leden in de middag een mail van een BR lid die mogelijk een goede kandidaat had die het ook zag zitten. Zowel voor als tegenstemmers hebben al positief gereageerd. Andere BR leden reageren dan met voor en nadelen en in vergelijking met andere kandidaten.

En binnen de bondsraad zal het op een gegeven moment misschien ook wel een discussie worden over kandidaten. Ik denk echter niet dat die discussie tussen voor- en tegenstanders van de motie is maar meer dwars door de bondsraad net zoals vaak is met voorstellen in de bondsraad. Lijkt mij allemaal gezond te gaan ook al blijft een minpuntje dat veel BR leden zich afzijdig houden. (Maar dat los je toch niet op wat je ook doet)
Thijs als jullie bovenstaande hebben afgesproken, stop dan met transparant te zijn. Lijkt mij een goede afspraak. Jullie, de BR, moeten tot een goed bestuur komen

We hebben iig afgesproken om de namen vertrouwelijk te houden ja (Zoals Michel hierboven schrijft). En dat doe ik dan ook. Maar het lijkt mij ook ongezond als ik mensen als Dieter en Paul van Veen allerlei zaken laat roepen die gewoon onjuist zijn. Het is duidelijk dat zij beiden gewoon uit zijn op onrust en het proces willen verstoren, waarschijnlijk om achteraf dan te zeggen zie je wel hoe slecht die motie was.
Het kan natuurlijk ook gewoon in hun aard liggen om overal tegen te zijn ze waren eerst ook beiden tegen handelen van het bestuur nu is het bestuur weg dus zoeken ze wat anders.

Marcel heeft mogelijk wel echt bepaalde zorgen die ik voor een deel ook zeker deel. De bondsraad moet zo zuinig mogelijk met deze unieke kans omspringen ik denk dat dat voor een groot deel ook zeker gebeurt. Ook al zou het nog beter zijn als alle BR leden actiever op zoek zouden gaan naar kandidaten en actiever in het proces zouden zijn. Frans heeft iig een redelijk mandaat gekregen om er echt op uit te gaan maar ook andere BR leden kunnen best namen voordragen zoals toevallig vandaag gebeurde.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Jul 10, 2017 23:31

Casper van der Tak wrote:
playforstacks wrote:Ik zit er aan te denken ook meteen voor de volgende vergadering een voorstel te doen voor vorming van een werkgroep die dit gaat doen. Ik zit nog te denken hoe ik het voorstel vorm laat krijgen zodat het de meeste kans van slagen heeft. Input daarover is gewenst!
Zit nu met een werk deadline, maar dit hou je van me tegoed. Stuur me een herinnering als je niet binnen een week of zo van me hoort.
bedankt! En zal ik zeker doen!

Post Reply