Bondsraad

Post Reply
playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Bondsraad

Post by playforstacks » Sun Mar 12, 2017 12:12

Marcel Kosters wrote:De scepsis over Thijs’ selectie van informatie eerder in deze draad neem ik terug.

Thijs heeft het bestuur verzocht al zijn berichten met de bondsraad te delen. Uit deze berichten blijkt dat Thijs’ communicatie naar het bestuur scherp van toon was.

Het vanuit de bondsraad aangetekende protest tegen Thijs’ toon is te begrijpen. En ook Thijs’ gefrustreerde reactie daarop is weer scherp. Maar inhoudelijk slaat Thijs - voor zover de door bestuur en Thijs geleverde stukken laten zien - de spijker op de kop.

Hieronder een interpretatie van de bevindingen van Thijs:

In november 2016 neemt de bondsraad de begroting 2017 aan. Deze is abusievelijk gebaseerd op de ledencijfers per 31 december 2015. De begroting had gebaseerd moeten zijn op de ledencijfers per 1 januari 2016. Of had, als bewust met de cijfers van 2015 was gewerkt, een trendmatige correctie extra moeten krijgen die rekening houdt met ledendalingen na zowel 31 december 2015 als 31 december 2016. Thijs heeft dat cijfermatig laten zien met twee in deze draad gepubliceerde documenten.

De KNDB hanteerde tot voor kort een systeem waarbij leden zich op ieder moment konden aanmelden, maar alleen per 31 december konden afmelden. Dit betekent zoals Thijs heeft uitgelegd, dat het ledental per 1 januari 2016 beduidend lager lag dan het ledental per 31 december 2015. Omdat alle afmeldingen over 2015 in de nacht van 31 december op 1 januari werden verwerkt.

Op Thijs’ vraag waarom de ledencijfers per 31 december 2015 in plaats van de ledencijfers per 1 januari 2016 zijn gebruikt, antwoordt het bestuur dat met de beschikbare ledencijfers is gewerkt.

Thijs kon in februari 2017 beschikken over de ledencijfers per 1 januari 2017. Daarom veronderstelt hij dat dit ook in november 2016 mogelijk moet zijn geweest voor de ledencijfers per 1 januari 2016.

Het zou onduidelijkheid wegnemen als het bestuur toelicht waarom de ledencijfers per 1 januari 2016 niet beschikbaar waren in november 2016 en waarom vervolgens als reparatiemiddel geen dubbele trend correctie is toegepast. Vergissen is menselijk.

Thijs heeft geen onderkenning of verklaring gezien van wat een administratieve vergissing lijkt te zijn. Ook lijkt de motivatie voor het voorstel contributieverhoging bedoeld om deze simpele maar meldenswaardige vergissing te verbloemen.

Voor een voorspoedig verloop van de vergadering zou het helpen als wordt uitgelegd hoe het nu zit, want in de tot nu aan Thijs gegeven antwoorden komt dit onvoldoende uit de verf.

Vervolgens kan de vergadering zich richten op wat nu van de hoogste urgentie is voor de KNDB:

- Met negatief FiCo advies kan het voorstel tot contributie verhoging worden ingetrokken;
- De bondsraad kan verzoek aan bestuur / FiCo / werkgroep richten om de financieringsbronnen en financieringsvoorwaarden van KNDB-kosten zo snel mogelijk inzichtelijk aan de bondsraad te presenteren. Om hiermee gefundeerde besluiten te nemen.

Hopelijk onderkennen bestuur, bondsraad en medewerkers de urgentie van doorpakken. Met het intrekken van het voorstel tot contributieverhoging wordt geen extra druk gezet op de uitstroom van KNDB-leden en KNDB-clubs en dat staat zoals eerder betoogd voorop. Maar het ledental en daarmee de contributie inkomsten blijven dalen en dus moeten binnen het kader van een gelijk blijvende contributie ingrijpende maatregelen worden genomen. En daarvoor moeten allereerst de financieringsbronnen en financieringsvoorwaarden van KNDB-kosten inzichtelijk worden.

Helaas Marcel, de urgentie van doorpakken werd niet onderkent in de vergadering.
Zoals je hierboven vermeld werd wel het contributie voorstel ingetrokken.
In het vooroverleg van de bondsraad was er door de bondsraad nog helder uitgezet wat er moest gebeuren namelijk het instellen van een FiCO/werkgroep met bondsraadsleden die de KNDB kosten inzichtelijk moeten maken aan de bondsraad. Er was een ingekomen stuk met voorstel dat daarvoor lag van 2 bondsraadsleden.
Op het einde staken deze Bondsraadsleden hun vinger op en zeiden dat dit voorstel nog in stemming gebracht moest worden aangezien dit ook bij de ingekomen stukken als voorstel stond. Waarop de secretaris en de voorzitter zeiden dat het niet meer in stemming mocht worden gebracht omdat dan bij de vaststelling van de agenda deze voorstellen (die bij de ingekomen stukken stonden) op de agenda gezet hadden moeten worden. De slappe incapabele bondsraadsleden staarde wat voor zich uit, ze stotterde nog wat. En zeiden verdrietig "ow ik dacht dat al op de agenda stond". Ik kon mijn ogen niet geloven hoe totaal zwak deze hele bondsraad is. Als dit mijn voorstel was en ik wist dat de Bondsraad dit voorstel steunde omdat dit duidelijk was bij de voorvergadering. Had ik verzocht de vergadering te schorsen om alsnog een schriftelijke motie te maken met de Bondsraad over dit onderwerp en die in te dien. Zodat dit deze vergadering alsnog besloten kon worden.
Nu is er helemaal niks en de Bondsraad staat totaal buitenspel.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Sun Mar 12, 2017 12:45

Vermeulen en Oostra: wegwezen. opstappen. NU

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2203
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sun Mar 12, 2017 18:31

@Thijs en @Fred: in juni herkansing in alle opzichten voor alle partijen. Niemand kan om de financiële realiteit heen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Sun Mar 12, 2017 21:54

Ik zou er best bij willen zijn......

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bondsraad

Post by Frans de Jonge » Sun Mar 12, 2017 22:04

Fred van Amersfoort wrote:Ik zou er best bij willen zijn......
Leden kunnen gewoon de Bondsraadsvergadering bijwonen. Afgelopen zaterdag was een andere Forumbezoeker aanwezig bij de BR als toehoorder.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Mar 13, 2017 03:59

Inmiddels heb ik al wat genuanceerd. (en ga in loop van de komende weken nog alle vragen beantwoorden maar voor nu)

Ik ben er wel van overtuigd dat de penningmeester het beste met de damsport voor heeft en een idee heeft welk beleid daarvoor nodig is. Ook ben ik zins gisteren er nog meer van overtuigd dat voorzitter Hans Vermeulen het beste voor heeft met de topsport.

Zonder dat veel bondsraadsleden het nu al door hebben was er echt een "game changer" tijdens de vergadering. de penningmeester die de vorige vergadering nog (met zichtbare moeite) de vergadering een misleidend cijfer presenteerde (namelijk 0.89 euro contributie geld gaat maar naar topsport), kon deze onzin in deze vergadering niet meer volhouden.
Ze gaf toe dat het voorstel tot contributie verhoging een soort wanhoop was voor verandering. "een signaal" omdat er "geen fuck naar breedtesport gaat"
En ja de penningmeester kan dit als geen ander weten, ook al wisten we dit eigenlijk allemaal al wel.

Maar ga er maar aan staan als vrijwillige penningmeester daar wat aan te doen met een totaal professioneel apparaat (met grote persoonlijke belangen) en een sluwe topsportvoorzitter, Het is nu aan de bondsraad om in actie te komen en deze "game changer" om te zetten in daadwerkelijk beleidsverandering en verbetering van de organisatie voor de damsport.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Mar 13, 2017 11:33

Fred van Amersfoort wrote:De discussie begint zinloos te worden: Een bestuur en een bondsraad die niet in staat blijkt om bij een zeer kleine bond het werkelijke ledental te noemen is simpelweg onbekwaam. Omdat je moeilijk het hele voetbalteam naar huis kunt sturen moeten we maar beginnen bij de trainer en de manager: bij ons zijn dat secretaris en voorzitter. Wat nu nodig is, is een keiharde staatsgreep. Vanaf heden ben ik uw legerleider en bent u omsingeld. Zet uw auto in de berm, maak de weg vrij, mijn tanks moeten er langs. Wij stappen nu uit de NOC/NSF en we gaan nu afscheid nemen van het bondsburo.

Het is bizar om te zien hoe ongelofelijk groot het verschil is tussen de betrokken leden hier op het forum en in de bonsraadleden. Als ik ook maar iets kritisch zeg over dit bestuur word er meteen door mij heen gepraat door Jelmer Martens om te zeggen dat hij de "toon" niet juist vind.
Elk inhoudelijk argument wat ik wil maken werd zaterdag op deze manier gesaboteerd en het bestuur maakt hier dankbaar gebruik van.
Je zou eens bij zo'n vergadering moeten zijn, zelfs mensen die hier een grote mond hebben zijn daar zo tam opeens. Ik snap het gewoon niet en de ledenvertegenwoordigers zullen nooit iets gaan ondernemen zeker niet op korte termijn.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Mon Mar 13, 2017 11:55

Weet ik Thijs. Het zou niet moeten gaan om toon maar om inhoud. Het is een bekende truc van managers. Als de inhoud hen niet bevalt gaat men zeuren over de toon. Jelmer is echt een heel prettig persoon in de omgang. Hij is mijn clubgenoot. Mijn tank kan ook sturen. Maar bij mij gaat het om inhoud, ik ga niet kijken wie ik wel mag en wie wat minder. Ik vind een groot deel van die bondsraad slapzakken. Inhoudelijke slapzakken bedoel ik dan. Tja, dan remt mijn tank niet, ook niet voor mensen die ik mag. Dus Thijs, als je mijn hulp nodig hebt, je zegt het maar en ik ben er. Jouw inhoud klopt, mijn inhoud klopt ook. Dat we er niet populair mee worden zal mij een zorg zijn.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Mar 13, 2017 12:13

Fred van Amersfoort wrote:Weet ik Thijs. Het zou niet moeten gaan om toon maar om inhoud. Het is een bekende truc van managers. Als de inhoud hen niet bevalt gaat men zeuren over de toon. Jelmer is echt een heel prettig persoon in de omgang. Hij is mijn clubgenoot. Mijn tank kan ook sturen. Maar bij mij gaat het om inhoud, ik ga niet kijken wie ik wel mag en wie wat minder. Ik vind een groot deel van die bondsraad slapzakken. Inhoudelijke slapzakken bedoel ik dan. Tja, dan remt mijn tank niet, ook niet voor mensen die ik mag. Dus Thijs, als je mijn hulp nodig hebt, je zegt het maar en ik ben er. Jouw inhoud klopt, mijn inhoud klopt ook. Dat we er niet populair mee worden zal mij een zorg zijn.
Ik geloof zeker dat Jelmer buiten de vergadering (gewoon tijdens beoefenen van hobby dammen) heel prettig in de omgang is. Hij is denk ik ook zeker wel een van de slimmere bondsraadsleden is mijn idee (cijfermatig iig).

Het probleem is dat hij op een of andere manier dit bestuur heilig acht (en dit beleid miss ook?), en als die ziet dat een BR lid zoals ik het bestuur dan op de inhoud klem zet probeert hij dat op die manier te saboteren. Ik heb Jelmer meerdere keren gevraagd als hij het niet eens was met woorden als "onwaar" of "misleidend" om inhoudelijk er op in te gaan waarom die woorden in die situatie niet gepast zouden zijn (bijvoorbeeld bij de ledenaantallen). Dit weigert hij dan (of hij kan het niet, inhoudelijk als ik zulke woorden gebruik zijn die altijd heel goed inhoudelijk onderbouwt).

Hij heeft al vaker gezegd dat de vergadering niet zo onfatsoenlijk moet worden als de tweede kamer, ik vind de beste man wereldvreemd maar er ontstaat wel makkelijk een beeld rond mij omdat dit soort (waarschijnlijk in de omgang aardige) figuren mij elke keer aanvallen om de toon. Normale mensen kunnen dan echt gaan denken dat ik daar echt onbeschoft bezig ben terwijl alles wat ik zeg inhoudelijk is en daar gebruik ik inderdaad soms scherpe bewoordingen bij (zoals misleiden, voor de gek houden, incorrect, onwaar, ) maar dat lijkt mij mijn goed recht als onafhankelijk bondsraadslid.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Mon Mar 13, 2017 12:37

Het is simpel Thijs.....heel simpel. Ik ben hier op dit forum ook aangepakt vanwege mijn afwijkende visie. Ik deel uit en ik incasseer. Als ik iemand niet mag die toch nuttig werk doet: dan val ik niet aan. Mag ik iemand juist wel maar is hij inhoudelijk zwak en schadelijk? Ok dan benoem ik dat gewoon. Ik vind dat je het inhoudelijk met iemand helemaal oneens mag zijn, elkaar keihard mag aanpakken. Als je dan allebei klasse hebt is het na afloop handen schudden en een biertje drinken. Ik stond 10 jaar gelden al te roepen: weg met de bondsraad. Precies om de reden die jij hier nu omschrijft.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Mar 13, 2017 13:14

Fred van Amersfoort wrote:Het is simpel Thijs.....heel simpel. Ik ben hier op dit forum ook aangepakt vanwege mijn afwijkende visie. Ik deel uit en ik incasseer. Als ik iemand niet mag die toch nuttig werk doet: dan val ik niet aan. Mag ik iemand juist wel maar is hij inhoudelijk zwak en schadelijk? Ok dan benoem ik dat gewoon. Ik vind dat je het inhoudelijk met iemand helemaal oneens mag zijn, elkaar keihard mag aanpakken. Als je dan allebei klasse hebt is het na afloop handen schudden en een biertje drinken. Ik stond 10 jaar gelden al te roepen: weg met de bondsraad. Precies om de reden die jij hier nu omschrijft.
Het frustrerende is dat ik eigenlijk vind dat heel veel bondsraadsleden een afwijkende mening hebben. Als ik onder de leden kijk (en alle leden die niet eens onder dit beleid lid willen zijn) hebben wij helemaal geen afwijkende mening meer wij vertellen gewoon wat de meeste leden ook vinden. Gek genoeg is dit nog niet terug te zien in het beleid doordat de bondsraad geen goede afspiegeling is van de dammers.
Ik deel je mening helemaal ik vind deze voorzitter niks omdat die alleen om topsport geeft en breedtesport hij geen taak vind van de KNDB. Als hij weg zou gaan zou ik prima nog met hem door een deur kunnen en praatje kunnen maken als ik hem ergens zou ontmoeten. Zelfde geldt voor mij zelfs voor de secretaris ook al heeft die het wel wat persoonlijker gemaakt door juist mij voor de vergadering geen informatie meer te willen geven. Ik vind het jammer dat Jelmer het ook persoonlijk probeert te maken dit gaf hij ook na de vergadering aan naar mij toe.

de bondsraad (vertegenwoordiging van de leden) is er nu eenmaal en dat zou het hoogste orgaan moeten zijn binnen de KNDB (volgens de regels) helaas hebben zij geen enkele invloed op het gevoerde beleid.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Mar 13, 2017 13:29

Ton van Namen wrote:
De eerste vraag is nu dus :" Wat stuurt het bondsbureau op (en welk totaal staat er onderaan de dump)"
Komt dat getal overeen met het getal wat NOCNSF publiceert of komt het overeen met wat op de KNDB site staat ?

(of om het nog gezelliger te maken, krijgen we een nieuw getal ?).

Volgens mij heb jij een ingang op het bondsbureau, die je dat wel kan vertellen.
Ja ik heb een ingang bij het bondsbureau. Helaas heeft het bestuur het beeld willen schetsen rond mij dat ik dermate veel informatie zou vragen dat zij dat niet meer hoeven te leveren. Iets dat echt feitelijk onjuist is. Ik heb vrijwel nooit informatie gekregen. Zelfs mensen hier op het forum vonden deze uitleg van de secretaris mogelijk aannemelijk omdat ik hier op het forum ook heel actief ben.

Zulke beeldvorming kun je alleen bestrijden met kei harde cijfers, ik heb daarom besloten dat ik mijn informatie verzoeken tussen de vergaderingen ga nummeren. Zodat dit bestuur nooit meer informatie kan weigeren op grond dat ik teveel zou vragen van de organisatie. Daar komt dan ook bij kijken dat ik dit nummer niet te hoog wil laten oplopen en eerst zelf alles wat openbaar is goed wil uitzoeken of ik daar een antwoord kan vinden. Mocht dat niet lukken zal ik mijn eerste informatieverzoek naar de KNDB sturen hierover.

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraad

Post by Piet Bouma » Mon Mar 13, 2017 14:29

Ik word een beetje moe van het verhaal over de ledenaantallen. Dat is m.i. niet de essentie waar het om gaat. Lijkt me zelfs een bliksemafleider te worden.

In 2016 heeft de bondsraad (met één onthouding) ingestemd met het meerjarenbeleidsplan van de KNDB.
Prioriteiten:
- Schooldammen
- Breedtesport
- Communicatie
- Verenigingsondersteuning
- Topsport
Dat is dus kader stellend. De bondsraad heeft zich gecommitteerd aan het in stand houden van de topsport (ook door het aannemen van het jaarplan 2017).

In het meerjarenbeleidsplan wordt ook gesproken over.
Aanvalsplannen
- jeugd
- ouderen
- meisjes
Dit alles onder het motto: “We gaan hier niet alleen gezellig doen”.
De bondsraad heeft een controlerende taak betreffende het uitvoeren van de beleidsplannen.

In punt 4.2 van de agenda is gesproken over de voortgang van het meerjarenbeleidsplan.
Thijs, kun je aangeven hoe de voortgang is en of er daadwerkelijk al aanvalsplannen vanuit het bestuur (als uitvoerend orgaan) in de steigers staan?
Of is er alleen gezellig over de ledenaantallen gesproken?
https:toernooibase.kndb.nl More than 308.000 games on applet, more than 1.058.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.900 inserted tournaments!

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Mon Mar 13, 2017 14:44

Vreselijk. Wil je hier nu wel of niet zijn Buma? De ene keer wil je niets, heeft het toch allemaal geen zin etc. De andere keer kom je ons de maat nemen over wat belangrijk is en wat niet. Nu Kiezen .

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraad

Post by playforstacks » Mon Mar 13, 2017 15:08

Piet Bouma wrote:Ik word een beetje moe van het verhaal over de ledenaantallen. Dat is m.i. niet de essentie waar het om gaat. Lijkt me zelfs een bliksemafleider te worden.

In 2016 heeft de bondsraad (met één onthouding) ingestemd met het meerjarenbeleidsplan van de KNDB.
Prioriteiten:
- Schooldammen
- Breedtesport
- Communicatie
- Verenigingsondersteuning
- Topsport
Dat is dus kader stellend. De bondsraad heeft zich gecommitteerd aan het in stand houden van de topsport (ook door het aannemen van het jaarplan 2017).

In het meerjarenbeleidsplan wordt ook gesproken over.
Aanvalsplannen
- jeugd
- ouderen
- meisjes
Dit alles onder het motto: “We gaan hier niet alleen gezellig doen”.
De bondsraad heeft een controlerende taak betreffende het uitvoeren van de beleidsplannen.

In punt 4.2 van de agenda is gesproken over de voortgang van het meerjarenbeleidsplan.
Thijs, kun je aangeven hoe de voortgang is en of er daadwerkelijk al aanvalsplannen vanuit het bestuur (als uitvoerend orgaan) in de steigers staan?
Of is er alleen gezellig over de ledenaantallen gesproken?

Piet, ik denk dat je moe van het verhaal over de ledenaantallen word omdat jij niet door hebt hoe belangrijk dat is. Dit jaar zijn er 600 (volledig betalende contributie leden van de provincies) teveel begroot (17500 euro) om een sluitende begroting te krijgen voor 2017.

Door die ledenaantallen (en daaraan vast zittende contributie inkomsten) eens echt duidelijk te krijgen in combinatie met correct begroten. Ga ik er voor zorgen dat er door juist begroten geen sluitende begroting gaat komen voor 2018 (zonder de leden nog meer uit te melken) Dit zal de KNDB op die manier dwingen te herstructureren en andere keuzes qua prioriteiten te maken (namelijk breedtesport).


Je somt wat leuke dingen op waar de KNDB zich zogenaamd mee "bezig" houd. Ja er zijn een aantal vrijwilligers verbonden aan de KNDB die iets doen op die gebieden.
De punten die jij noemt Piet zijn een papieren werkelijkheid om mensen het idee te geven dat deze bond echt prioriteit geeft aan de breedtesport. Zoals de penningmeester ook al aangaf, De KNDB is een topsport bond. En er gaat "geen fuck naar de breedtesport".
Prioriteit geef je niet door mooie woorden en plannen die jij noemt Piet, prioriteit geeft je door als hele organisatie bezig te gaan met die prioriteiten die je stelt. Zowel in mankracht als financieel.

financieel is 1 ding glashelder "er gaat geen fuck naar de breedtesport" zoals de penningmeester dat zegt.
Zulke mooie plannen op papier zijn dan ook pure misleiding, er word nog wel iets gedaan maar het is echt minimaal en volledig op basis van vrijwilligers terwijl de rest van de organisatie zich professioneel bezig houd met de topsport.

Post Reply