KNDB Ledenaantallen

Post Reply
Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Fred van Amersfoort » Sun Feb 12, 2017 10:38

Henk Stoop speelt nog even klarinet op het eerste dek van de Titanic

Frans de Jonge
Posts: 672
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sun Feb 12, 2017 13:21

Van mijn goede damvriend Paul Sier deze noodkreet uit zijn damhart. Het zijn er velen die me met soortgelijke opvattingen aanklampen. Er is niet alleen een afkalvend ledenaantal maar ook afkalvend draagvlak voor het (traag op gang komende) beleid. Dat zou best wel eens de versnelde krimp kunnen verklaren.

Frans ,

Op het damforum lees ik dat Thijs van de Broek nu ook de "misleidingen" van de KNDB in relatie tot het NOC-NSF-beleid vermeldt. Zie het betreffende topic op het damforum ; viewtopic.php?f=65&t=7633&start=45

Ik heb daar de afgelopen jaren uitvoerig met damvrienden over gemaild, met jou voorop. Je kent al mijn standpunten; ik zal ze niet herhalen ... zucht... we worden moe van dit KNDB-gezwel.

Reeds in december 2015 mailde ik het NOC/NSF, als bezorgd damliefhebber en -bestuurder. Onderstaand de reactie die ik destijds kreeg van NOC , bij monde van Jolina Broesder. Zie vooral ook dat zij schrijft: "Wij hebben verder geen reden te twijfelen aan de opgegeven leden aantallen. Deze zijn getoetst en verantwoord."

De ledenaantallen werden DESTIJDS al INCORRECT opgegeven aan het NOC/NSF , vermoedelijk om zodoende de "graai-bedragen" voor enkele (slechts 3 !) grootverdieners veilig te stellen.
Maar ze zijn de afgelopen jaren wellicht in NOG veel ernstigere mate foutief voorgesteld.
Of denk je dat de Topsportkliek echt open heeft aangegeven bij het NOC/NSF dat we dan nu wel een mooie "NEP-wereldkampioen" hebben, maar ook vele honderden leden zijn kwijtgeraakt ??!!! "Ikke dacht ut nie he" , om het eens zorgvuldig te formuleren

Ik vraag je om deze mail even naar Thijs , Fred en andere betrokkenen te mailen. Desgewenst plaats je het ook op het Forum.

Nog 1x dan , en ik ben ECHT normaliter niet zo'n schreeuwer ; DE LEDEN WORDEN AL 10 jaar IN DE ZEIK GENOMEN !!!!

Veenendaal is van NUL toegevoegde waarde en slechts een VOORWAARDE geweest om aan het "graaigeld" te komen voor de Topsportkliek. Het heeft NUL bijgedragen aan het DAMMEN. Het heeft daarentegen wel jaarlijks een fors bedrag aan huur (8.500 - 9.500 meen ik) gekost. Arjan de Vries is bondsdirecteur van de dambond.
Commentaar Sier: HAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA
Wat de man doet weet niemand. En of ie OOIT 1 DAMschijf heeft aangeraakt is ook onbekend.
De man staat daarentegen wel voor een substantieel bedrag op de loonlijst.
Louter omdat de man en zijn organisatie een weg openen naar....."het graaigeld" van het NOC/NSF.

En zo kunnen we nog even doorgaan.

STOP met DEZE TOPSPORT ! NIET omdat we tegen Topsport zijn. Nee , Siertje is heeeeeeeeeeel erg voor Topsport.
Maar NIET ten koste van het dammen en ten koste van een zinkend schip.
Elke weldenkende bond zou moeten begrijpen dat een zinkend schip EERST gered moet worden, alvorens je het kunt restaureren en als fraaie ouwe botter weer het IJsselmeer kunt opsturen.
Als je dan Topsport wil, laat dat dan over aan de markt (individuele leden , sponsoren...). Als die markt er niet is....dan is er blijkbaar geen dringende behoefte aan topsport. Zo werkt dat nu eenmaal.

Als je 3 kwartjes hebt, dan kun je geen gulden uitgeven. De KNDB heeft 3700 leden en doet met haar Topsportbeleid alsof dat er 37.000 zijn.

De Jeu de Boules Bond - schreef ik ook al jaren terug - heeft 5x !!! meer leden dan de dambond. Maar de jeu de boulers hebben GEEN TD en GEEN bondscoach.

Groet en een goed weekend verder,
Paul Sier
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2136
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Sun Feb 12, 2017 13:30

Dit is een financieel probleem.

De KNDB staat aan het begin(!) van het eerste(!) jaar van de vierjarige(!) beleidscyclus 2017-2020. Geldschieters NOC*NSF en Ministerie van VWS werken met dezelfde vierjarige cyclus. En het is in deze context, dat de KNDB tien seconden na het startschot van de marathon uitgeput onderuit gaat! Nadat in november 2016 notabene het apparaat al 25% fte (Full Time Employment) had ingeleverd. Als je dan meteen weer onderuit gaat, helpen een extra slokje contributie water en een pleister voor het bloeden niet. Het pakt het onderliggende probleem niet aan.

Het is bekend dat het ledental (sinds jaren tachtig) onafgebroken daalt. Jaap van Galen maakte dat met een trend analyse extra inzichtelijk. In 2011 heeft de KNDB zich onder aanhoudende druk van NOC*NSF bij het sportcluster Landjuweel in Veenendaal gevoegd. De gedachte was en is dat dit de KNDB organisatie versterkt. Daarmee moest de neergaande trend stoppen.

Vijf jaar later heeft de clustering niet gebracht wat deze primair had moeten brengen. De dalende trend heeft zich voortgezet en de situatie is nu zo, dat een clubje van 3.000 leden de bestuurlijke en financiële lasten van een professioneel waterhoofd (Landjuweel) en die van een bureaucratische en paternalistische omgeving (NOC*NSF en VWS) moet opbrengen.

Meer geld naar Landjuweel brengen is niet de oplossing, dat hebben de laatste vijf jaar bewezen. Het ledental zal verder teruglopen en er moeten meer contributie verhogingen volgen. Contributie verhogingen waarmee de KNDB zichzelf in de voet schiet. Want de prijs / kwaliteit verhouding is zoek.

Binnen een begroting van een aantal tonnen was 10.000 euro gereserveerd voor een aanvalsplan. Die 10.000 euro nu blijken amper nadat de inkt van de begroting is opgedroogd alsnog nodig om het zojuist met 25% afgeslankte apparaat in de lucht te kunnen houden. De begroting gaat op aan vaste lasten. Het is afwachten hoe het financieel jaar 2017 verder verloopt. En vervolgens mag de begroting voor 2018 weer worden rond gebreid met weer minder leden die dit samen mogen opbrengen.

De KNDB heeft een aanzienlijk vermogen: wend dit vermogen aan om de bestaande verplichtingen en afspraken voor zover mogelijk af te wikkelen met het professioneel apparaat. En ga door als een club van vrijwilligers. Die misschien Landjuweel inhuurt om een dag in de week de (afgeslankte!!!) administratie te voeren.

De eerste jaren - vooralsnog is de neergaande trend niet gekeerd! - mag gerekend worden met circa 100.000 euro aan contributie inkomsten. Binnen dat bedrag moet het mogelijk zijn om jaarlijks circa de helft te reserveren voor aanvalsplan. Ironisch genoeg meer ruimte voor de KNDB om te ondernemen en daadwerkelijk wat te doen binnen een dramatisch gekrompen begroting. Misschien ook wel een goed moment om de KNDB afdracht met 5 euro te verlagen in plaats van te verhogen.

- Schaf reiskostenomslag KNDB competitie af: dat scheelt administratie. Ter compensatie indelen niet alleen op aantal uit- en thuiswedstrijden, maar ook op kilometers per team. Opgelet: als de andere voorwaarden voor de KNDB competitie gehandhaafd blijven, wordt de KNDB competitie een money maker. Omdat nu een groot deel van kosten KNDB competitie wordt geboekt op kosten van administratie door professioneel apparaat. Dit zouden inkomsten zijn die bovenop de hierboven genomen 100.000 zouden komen.
- Schaf de hard copy verschijningsvorm van Het Damspel af. Dit scheelt verzend- en drukkosten. Stuur het blad in PDF en per e-mail rechtstreeks naar alle leden. Bevordert anno 2017 het contact met en de binding met de leden. Dwingt de KNDB organisatie om hier werk van te maken.
- Natuurlijk moeten Nederlandse talenten en topspelers in alle categorieën naar EK’s en WK’s blijven gaan. Mogelijk is dit - bij wegvallen professioneel apparaat - niet meer subsidiabel door NOC dan wel VWS. Dit zou een hele forse post kunnen worden binnen de nieuwe begroting. Beperk in dat geval de financiële ondersteuning tot 1 speler per categorie. Het gaat alleen om de reiskosten: verblijf wordt voor de eerste speler standaard door de organisatie van EK of WK betaald. Voor jeugd moet ook een (vrijwillige) begeleider mee. Voordeel is dat EK’s en WK’s voor alle jeugd categorien tezamen worden georganiseerd. Vanzelfsprekend zijn nummers 2 en 3 indien van toepassing vrij om op eigen kosten eveneens te gaan.
- Handhaaf zo mogelijk centrale jeugd (en desgewenst top) trainingen. Zie of dit met huidige betaalde trainers kan of dat hier ook op vrijwillige basis gewerkt kan worden. Draag niet meer bij aan fulltime talentontwikkeling of topsport. Dat moet extern gefinancierd of dat houdt op.
- Organisatie van EK en WK in Nederland zal bij ontbreken professioneel apparaat niet meer subsidiabel zijn. Door sterk aangescherpte voorwaarden is dat nu met professioneel apparaat overigens ook al vrijwel onmogelijk.
- Accepteer dat aantal podiumplaatsen Nederland in internationale jeugdwedstrijden (aanvankelijk) sterk kan zakken. Hoewel: talent zal altijd zijn weg vinden.
- Accepteer dat Nederland - afhankelijk van opstelling huidige topspelers - internationaal ook bij de senioren wellicht belangrijk terrein verliest. Zoals gezegd: vanzelfsprekend ondersteunen we onze kampioen om Nederland internationaal te vertegenwoordigen. Maar een full time topsport programma (waar bijvoorbeeld ook topsporter A status met bijbehorend bescheiden maandelijks inkomen aan vast hangt) kan de KNDB niet langer zelf financieren. Vanzelfsprekend moet het toegejuicht en waar mogelijk door KNDB ondersteund worden als topspeler(s) en / of KNDB topsport zelf sponsoring vinden.

Bovenstaand betoog richt zich niet tegen het aanhouden van een professioneel apparaat of de mensen die daarin werkzaam zijn. Het betoog richt zich op continuïteit van de KNDB. De kosten zijn in redelijkheid niet meer op te brengen en de trend naar de toekomst is duidelijk. Er moet ingegrepen worden. De toekomst zal leren of de KNDB als vrijwilligersclub verder zal krimpen (maar niet langer naar beneden gedrukt door de last van het professioneel apparaat) of dat de nieuw beschikbare zuurstof kan leiden tot nieuw elan en nieuwe groei. De KNDB staat qua omvang veel dichter bij de go-bond met amper 1000 leden dan bij de schaakbond met 20.000 leden of de bridgebond met 115.000 leden. Als ik me niet vergis, heeft (of had!) de go-bond welgeteld 1 part-time medewerker. Tegenover de KNDB momenteel 7.

Naar mijn mening moet de KNDB naar een dramatisch gekrompen begroting met ironisch genoeg belangrijk meer speelruimte.
Last edited by Marcel Kosters on Sun Feb 12, 2017 14:30, edited 6 times in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 672
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sun Feb 12, 2017 13:57

Marcel Kosters wrote:Dit is een financieel probleem.

De KNDB staat aan het begin(!) van het eerste(!) jaar van de vierjarige(!) beleidscyclus 2017-2020. Geldschieters NOC*NSF en Ministerie van VWS werken met dezelfde vierjarige cyclus. En het is in deze context, dat de KNDB tien seconden na het startschot van de marathon uitgeput onderuit gaat! Nadat in november 2016 notabene het apparaat al 25% fte (Full Time Employment) had ingeleverd. Als je dan meteen weer onderuit gaat, helpen een extra slokje contributie water en een pleister voor het bloeden niet. Het pakt het onderliggende probleem in ieder geval niet aan.

Het is bekend dat het ledental (sinds jaren tachtig) onafgebroken daalt. Jaap van Galen maakte dat met een trend analyse extra inzichtelijk. In 2011 heeft de KNDB zich onder aanhoudende druk van NOC*NSF bij het sportcluster Landjuweel in Veenendaal gevoegd. De gedachte was en is dat dit de KNDB organisatie versterkt. Daarmee moest de neergaande trend stoppen.

Vijf jaar later heeft de clustering niet gebracht wat deze primair had moeten brengen. De dalende trend heeft zich voortgezet en de situatie is nu zo, dat een clubje van 3.000 leden de bestuurlijke en financiële lasten van een professioneel waterhoofd (Landjuweel) en die van een bureaucratische en paternalistische omgeving (NOC*NSF en VWS) moet opbrengen.

Meer geld naar Landjuweel brengen is niet de oplossing, dat hebben de laatste vijf jaar bewezen.
Het ledental zal verder teruglopen en er moeten meer contributie verhogingen volgen. Contributie verhogingen waarmee de KNDB zichzelf in de voet schiet. Want de prijs / kwaliteit verhouding is zoek.

Binnen een begroting van een aantal tonnen was 10.000 euro gereserveerd voor een aanvalsplan. Die 10.000 euro nu blijken amper nadat de inkt van de begroting is opgedroogd alsnog nodig om het zojuist met 25% afgeslankte apparaat in de lucht te kunnen houden. De hele begroting gaat op aan vaste lasten. Het is nog maar afwachten hoe het financieel jaar 2017 verder verloopt. En vervolgens mag de begroting voor 2018 weer worden rond gebreid met weer minder leden die dit samen mogen opbrengen.

De KNDB heeft een aanzienlijk vermogen: wend dit vermogen aan om de bestaande verplichtingen en afspraken voor zover mogelijk af te wikkelen met het professioneel apparaat. En ga door als een club van vrijwilligers. Die misschien Landjuweel inhuurt om een dag in de week de (afgeslankte!!!) administratie te voeren.

De eerste jaren - vooralsnog is de neergaande trend niet gekeerd! - mag gerekend worden met circa 100.000 euro aan contributie inkomsten. Binnen dat bedrag moet het mogelijk zijn om jaarlijks circa de helft te reserveren voor aanvalsplan. Ironisch genoeg meer ruimte voor de KNDB om te ondernemen en daadwerkelijk wat te doen binnen een dramatisch gekrompen begroting. Misschien ook wel een goed moment om de KNDB afdracht met 5 euro te verlagen in plaats van te verhogen.

Schaf reiskostenomslag KNDB competitie af: dat scheelt administratie. Ter compensatie indelen niet alleen op aantal uit- en thuiswedstrijden, maar ook op kilometers per team.
Opgelet: als de andere voorwaarden voor de KNDB competitie gehandhaafd blijven, wordt de KNDB competitie een serieuze money maker. Omdat nu een groot deel van kosten worden geboekt op kosten van administratie competitie door professioneel apparaat. Dit zouden inkomsten zijn die bovenop de hierboven genomen 100.000 zouden komen.
Schaf de hard copy verschijningsvorm van Het Damspel af. Dit scheelt verzend- en drukkosten. Stuur het blad in PDF en per e-mail rechtstreeks naar alle leden. Bevordert anno 2017 het contact met en de binding met de leden. Dwingt de KNDB organisatie om hier werk van te maken.
Natuurlijk moeten Nederlandse talenten en topspelers in alle categorieën naar EK’s en WK’s blijven gaan. Mogelijk is dit - bij wegvallen professioneel apparaat - niet meer subsidiabel door NOC dan wel VWS. Dit zou een hele forse post kunnen worden binnen de nieuwe begroting. Beperk in dat geval de financiële ondersteuning tot 1 speler per categorie. Het gaat alleen om de reiskosten: verblijf wordt voor de eerste speler standaard door de organisatie van EK of WK betaald. Voor jeugd moet ook een (vrijwillige) begeleider mee. Voordeel is dat EK’s en WK’s voor alle jeugd categorien tezamen worden georganiseerd. Vanzelfsprekend zijn nummers 2 en 3 indien van toepassing vrij om op eigen kosten eveneens te gaan.
Handhaaf zo mogelijk centrale jeugd (en desgewenst top) trainingen. Zie of dit met huidige betaalde trainers kan of dat hier ook op vrijwillige basis gewerkt kan worden. Draag niet meer bij aan fulltime talentontwikkeling of topsport. Dat moet extern gefinancierd of dat houdt op.
Organisatie van EK en WK in Nederland zal bij ontbreken professioneel apparaat niet meer subsidiabel zijn. Door sterk aangescherpte voorwaarden is dat nu met professioneel apparaat overigens ook al vrijwel onmogelijk.
Accepteer dat aantal podiumplaatsen Nederland in internationale jeugdwedstrijden (aanvankelijk) sterk kan zakken. Hoewel: talent zal altijd zijn weg vinden.
Accepteer dat Nederland - afhankelijk van opstelling huidige topspelers - internationaal ook bij de senioren wellicht belangrijk terrein verliest. Zoals gezegd: vanzelfsprekend ondersteunen we onze kampioen om Nederland internationaal te vertegenwoordigen. Maar een full time topsport programma (waar bijvoorbeeld ook topsporter A status met bijbehorend bescheiden maandelijks inkomen aan vast hangt) kan de KNDB niet langer zelf financieren. Vanzelfsprekend moet het toegejuicht en waar mogelijk door KNDB ondersteund worden als topspeler(s) en / of KNDB topsport zelf sponsoring vinden.

Bovenstaand betoog richt zich niet tegen het aanhouden van een professioneel apparaat of de mensen die daarin werkzaam zijn. Het betoog richt zich op continuïteit van de KNDB. De kosten zijn in redelijkheid niet meer op te brengen en de trend naar de toekomst is duidelijk. Er moet ingegrepen worden. De toekomst zal leren of de KNDB als vrijwilligersclub verder zal krimpen (maar niet langer naar beneden gedrukt door de last van het professioneel apparaat) of dat de nieuw beschikbare zuurstof kan leiden tot nieuw elan en nieuwe groei. De KNDB staat qua omvang veel dichter bij de go-bond met amper 1000 leden dan bij de schaakbond met 20.000 leden of de bridgebond met 115.000 leden. Als ik me niet vergis, heeft (of had!) de go-bond welgeteld 1 part-time medewerker. Tegenover de KNDB momenteel 7.

Naar mijn mening moet de KNDB naar een dramatisch gekrompen begroting met ironisch genoeg belangrijk meer speelruimte.
Marcel, ik onderschrijf je analyse en oplossingsrichting van harte. De analyse is glashelder. En inderdaad benut het eigen vermogen om de continuïteit van de KNDB te realiseren.[Met dergelijke beperkte ledenaantallen als bijna die van de GO organisatie kan een organisatie van vrijwilligers tegen aanzienlijk lagere kosten meer goodwill en resultaat bereiken. En die € 10.000 is nu een schijntje t.o.v. wat er aan vaste lasten opgaat wat niet gericht is op groei.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by playforstacks » Sun Feb 12, 2017 14:32

henk stoop wrote:Wat een appels met peren vergelijken hier.
Als je de ledenaantallen van 1 januari 2015 niet weet dan is niet vast te stellen of het aantal afmeldingen per 1 januari normaal is of juist niet. Het ledenaantal is nu in ieder geval hoger dan 6 weken geleden.
Henk ik denk dat wij het voor het eerst eens zijn.
Dit hele voorstel deugd van geen kanten van het bestuur
gegoochel met getallen waarvan de meeste feitelijk onjuist zijn zoals:

1. in het voorstel telling 31-12-2015 staat dat er totaal 4451 leden waren
FOUT! er waren op 31-12-2015 5027 leden

2. In het voorstel staat dat er op 31-12-2016 totaal 4067 leden waren
FOUT! er waren op 31-12-2016 totaal 4620 leden

3. in het voorstel staat dat er op 1-1-2017 totaal 3583 leden waren

Zoals ook de bovenstaande en mijn eigen berekeningen klopt dit niet en word er om een of ander reden gedaan dat er minder leden zijn?? op basis van mijn berekeningen zitten we op 1-1-2017 rond de 4000 leden. Ik denk dat het aannemelijk is dat ik gelijk heb aangezien ik ook gelijk heb met de punten 1 en 2 die om een of andere reden?? lager zijn weergegeven dan ze daadwerkelijk zijn.

4. Er staat dat in November de "extreme" daling nog niet bekend was
FOUT ik heb ze zelf daarop gewezen hoe het zat met de ledenaantallen en de manier van tellen. Verder is er helemaal geen extreme daling de lijn van daling word gewoon doorgetrokken zoals verwacht. Zoals Frans zegt niks nieuws.

5. er staat dat er voor contributiegelden 145000 begroot was
FOUT ik was er zelf bij en heb de werkelijke begroting voor mij liggen er was 150000 begroot.

Sorry hoor maar ik geloof echt niet meer dat dit oprechte fouten zijn zeker door de manipulatie met procenten die Henk hierboven ook al benoemd.
Dit zaakje stinkt.

User avatar
VibeMan
Posts: 518
Joined: Sat Jan 10, 2004 20:05

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by VibeMan » Sun Feb 12, 2017 16:27

Fred van Amersfoort wrote:Mijn mening is dat voorzitter Vermeulen nu moet aftreden. Hardnekkig een te eenzijdig beleid voeren is fataal. Hierbij is het woord "hardnekkig" essentieel.
Fred, misschien heb je gelijk en is het tijd voor een frisse wind. Je hebt vast al over een opvolger nagedacht? Welke kandidaten staan op jouw lijstje?

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Fred van Amersfoort » Sun Feb 12, 2017 17:35

Ik zie Marcel Kosters een hele analyse geven. Eerder was hij hier niet toe bereid herinner ik me. Hoe dan ook heb ik vrij lang betoogd dat ik Marcel als deel van het probleem zag en niet als deel van de oplossing. Die visie herhaal ik. Vele jaren alles doen om in het buitenland landen te werven. alles gericht op subsidie en topsport. In mijn analyse is dat de kern van het verval. We moeten of afscheid nemen van dit type bestuurders of andersom afscheid nemen van de KNDB. De hardnekkigheid, de arrogantie, het eenzijdige......het is om te kotsen.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2136
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Sun Feb 12, 2017 22:39

Fred van Amersfoort wrote:Ik zie Marcel Kosters een hele analyse geven. Eerder was hij hier niet toe bereid herinner ik me. Hoe dan ook heb ik vrij lang betoogd dat ik Marcel als deel van het probleem zag en niet als deel van de oplossing. Die visie herhaal ik. Vele jaren alles doen om in het buitenland landen te werven. alles gericht op subsidie en topsport. In mijn analyse is dat de kern van het verval. We moeten of afscheid nemen van dit type bestuurders of andersom afscheid nemen van de KNDB. De hardnekkigheid, de arrogantie, het eenzijdige......het is om te kotsen.
Wat goed om te zien dat je weer onder je put deksel uit bent gekomen Fred! Jij klein minderwaardig mannetje. Hoe kom je erbij dat ik, in alle opzichten superieur aan jou, arrogant zou zijn? Ik ben de bescheidenheid zelve.

Je hebt gelijk dat ik tien jaar in het KNDB-bestuur heb gezeten en een belangrijk aandeel heb in het gevoerde beleid. Ik weet dus waar ik het over heb. Maar die opmerking over mijn motivatie om nieuwe landen te werven (in het buitenland: ja, waar anders?) klopt niet helemaal. Dat heb ik je al eens geprobeerd uit te leggen. Mijn motivatie heeft niets te maken met subsidies en alles met wereld heerschappij. Jij stuk putdeksel flora. Buig!

Nu we ons hart hebben gelucht, lijkt het me leuk je weer eens bij een toernooi tegen te komen. Want dammen kunnen we ook al niet. Jij nog een beetje minder dan ik. Weet je nog, onze eerste keer samen, inmiddels misschien wel vijftien jaar geleden? Wamel? En daarna IJmuiden? Ik ben mijn verheven zelf gebleven, maar jij bent sindsdien een keer per ongeluk met een grote hoop mee gespoeld, vrees ik. Dat geeft niet, want ik heb iedereen even lief en jou net iets meer dan de rest. Hoezeer je die rot-kop van mij ook niet kunt zien, als ik me de frasering goed herinner.

Nog even inhoudelijk: ik ben met je eens dat geen bestuurders moeten worden gerecycled die een duidelijk aandeel hebben in de nu ontstane situatie en daar hoor ik zeker bij. Daarnaast denk ik ook dat ik niet beschikbaar zou zijn, maar dat is irrelevant.

Nu ik erover nadenk weet ik eigenlijk niet zo goed, waarin wij wel van mening verschillen. Misschien dat dat wel de reden is, dat je een beetje opgewonden bent geraakt toen je mijn analyse las. En dat ik het oprecht leuk zou vinden je weer eens te ontmoeten. Ik stel voor dat we elkaar voor nu met rust laten en de grote mensen hun discussie laten voeren. Ondertussen mag je als je braaf blijft mijn schoenen poetsen.

Arrogant. Hoe kom je erbij!
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Jacob_de_Vries
Posts: 10
Joined: Fri Dec 30, 2005 19:34
Real name: Jacob de Vries
Location: Sneek
Contact:

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Jacob_de_Vries » Sun Feb 12, 2017 23:09

Hoe zit het eigenlijk met de contributie afdracht per kalenderjaar i.p.v. per seizoen? Volgens mij was dat gewoon een boekhoudkundig geintje om het aantal leden hoog te houden.

Ik kan me voorstellen dat het nu problemen veroorzaakt.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Fred van Amersfoort » Sun Feb 12, 2017 23:21

De kas leeg en de leden weg. Jij bent absoluut medeverantwoordelijk Marcel Kosters. Dat zei ik vooraf en dat zeg ik ook achteraf nu de feiten jou ingehaald hebben. Ik heb dat keer op keer onderbouwd maar alles was negatieve onzin. En nu moet er extra contributie geheven worden? No way. Ik wil overigens benadrukken dat ik je volledig vertrouw dat je de reizen en hotels vrijwel geheel of zelfs volledig zelf betaald hebt. Dat is mijn punt nooit geweest. Mijn punt was en is de blinde beleidsfocus op topsport die geleid heeft tot afhankelijkheid van externe geldstromen en het verwaarlozen van de breedtesport. Hoewel ik niet twijfel aan jouw goede intenties heeft jouw focus en jouw verbale kracht mede geleid tot een fataal beleid. Dat vond ik en dat vind ik nog steeds. Dat ik jou een aardige vent vond staat daar helemaal los van. Verwijt ik het alleen jou? Nee. Nog meer verwijt ik het aan de figuren rondom jou heen die geen weerwoord konden, wilden of durfden te geven. Beleid gericht op Verweggistan terwijl in onze eigen steden en dorpen club na club omviel. 7 betaalde kracht op 3500 dammers........Bizar

Michel Stempher
Posts: 1106
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Michel Stempher » Sun Feb 12, 2017 23:32

Jacob_de_Vries wrote:Hoe zit het eigenlijk met de contributie afdracht per kalenderjaar i.p.v. per seizoen? Volgens mij was dat gewoon een boekhoudkundig geintje om het aantal leden hoog te houden.

Ik kan me voorstellen dat het nu problemen veroorzaakt.
Jep. En er wordt wel veel meer gegoocheld met cijfers. En dan willen ze het tekort nu ook nog eens op de leden gooien. De grap is dat dit geen enkele garantie biedt voor verbetering. Het is op zich een buitengewoon kwalijke kwestie die nu bestaat, zeker doordat het bestuur meerdere malen is gewezen in het verleden door verschillende personen op deze misstanden. Destijds verweerde het bestuur zich door zich te beroepen op het feit dat de huidige boekhouding conform NOC*NSF-afspraken is. Echter, om dan ook het aantal leden van 31-12-2016 te nemen in plaats van 1-1-2017 bij de begroting van 2017 is een zeer grote blunder. Maar goed, dit is mijn versie van het verhaal en misschien verweert het bestuur zich uitstekend op de komende Bondsraadsvergadering (11 maart). Dit wil ik eerst afwachten voordat ik meedoe aan speculaties van enkele mensen op dit forum. Feit is helaas wel dat er een zeer grote blunder is gemaakt welke wellicht zeer grote consequenties kan hebben nog los van het eenmalige tekort van 17.500 euro.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Fred van Amersfoort » Sun Feb 12, 2017 23:42

Michel, vroeger had je nog wel eens een mening. Wat is er gebeurd met je?

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by playforstacks » Mon Feb 13, 2017 09:20

het blijft doodstil vanuit de KNDB, vragen worden niet beantwoord andere bonsdraadleden gaan niet inhoudelijk in op de gegevens die ik aandraag. Net een mail gestuurd in de hoop dat er wel inhoudelijk hierover gepraat kan gaan worden. Een bondsraadslid vond het wederom nodig mij om mijn toon aan te vallen ipv inhoudelijk in te gaan op wat ik zeg. Ter informatie de mail die ik heb gestuurd
Beste Jelmer

Hierbij voeg ik de notulen van de 1 na laatste vergadering toe waarbij ik aan heb gekaart hoe het met de ledenaantallen zit (als ook op meerdere andere plaatsen).

Thijs van den Broek vindt verder de cijfers over de ledenaantallen misleidend. Op 1 januari zijn er minder leden dan op 31 december daarvoor, men registreert niet de unieke leden maar neemt dubbeltellingen mee, leden van de bijzondere bonden worden meegerekend, afmeldingen worden niet tussentijds verwerkt. Wat Thijs van den Broek zegt, klopt. Maar het cijfer in het jaarverslag is conform de voorschriften van NOC*NSF, het ledenaantal per 31 december moet nu eenmaal vermeld worden. Dubbele leden betalen ook dubbel contributie en horen dus in het aantal thuis. De bijzondere bonden zijn gelieerd aan de KNDB die voor hen een kassiersfunctie heeft: ook die leden meetellen is conform de afspraken. Thijs van den Broek vindt het trucs om de ledenaantallen hoog te houden. Dat is niet zo, het is verslaglegging conform de regels. Maar het bestuur zal bezien of er opeen andere wijze een meer inzichtelijk overzicht kan komen, inclusief verloopcijfers. Jelmer Martens vraagt nogmaals aandacht voor de toonzetting. We zitten hier allemaal voor hetzelfde doel. Thijs van den Broek wil kritisch zijn en het zeggen als hij iets geen goed beleid vindt.

Zie je Jelmer ook toen zat je te zeiken over de toon terwijl ik de KNDB wilde behoeden voor een begrotingsgat van 17500 euro waar we nu mee opgescheept zitten!
Is het werkelijk zo moeilijk om in te gaan op wat ik inhoudelijk zeg?

Daarnaast heb ik bondsbureau totaal niet aangevallen, integendeel! Het bondsbureau had mij toen der tijd zelf de gegevens gestuurd waarop ik kon baseren dat de ledenaantallen misleidend en niet kloppend waren! Ik val wel het bestuur aan en dat lijkt mij meer dan terecht.
Dat je de vete met een TD erbij sleept om een inhoudelijke discussie te vermijden is zwak. Daarnaast is die vete er helemaal niet meer en heb ik zelfs voor deze vergadering samen gewerkt met de TD tot de tot stand koming van mij voorstel tot een nieuwe opzet voor het NK.

weet je wat ik onacceptabel vind, dat bondsraadsleden zoals jij om een of andere reden mij niet serieus nemen als ik de bel luid vanaf een half jaar geleden over de ledenaantallen! Ik heb daar ook veel tijd ingestoken om dat uit te zoeken, ook vrijwillig en je moet eens zien wat voor negatieve energie ik terug krijg van iemand zoals jij terwijl ik wel gelijk had en heb daarover.

Wachten op advies van FICO is onzin, het is duidelijk aan het voorstel vol met fouten (zie vorige mail) dat bestuur geen enkel idee heeft hoe zij financieel de KNDB weer goed kan laten functioneren. Een contributie verhogen voorstellen, op deze manier, na enorme blunders is een hele kwalijke zaak.

Voor de duidelijkheid er is helemaal geen scherpe daling! De daling is gewoon zoals verwacht maar Jelmer jij snapt nog steeds niet dat het bestuur in het voorstel jou probeert te manipuleren met getallen die gewoon niet kloppen. Neem bijvoorbeeld dat er 145000 begroot zou zijn. Terwijl in de begroting toch echt 150000 staat. En zie mijn andere punten waar je niet de ballen voor hebt om inhoudelijk op in te gaan.

Groet Thijs

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Fred van Amersfoort » Mon Feb 13, 2017 09:53

Thijs zegt gewoon hele rake dingen. Dan kunnen we het over de toon hebben, het is gewoon beter om het over de inhoud te hebben. In mijn Deltastuk omschreef ik die cultuur al eerder "dat we geneigd zijn te kijken wie iets zegt en niet wat hij zegt". Met daarbij aansluitend de cultuur dat "wie in het bestuur zit dit doet met de beste intenties, dit vrijwillig en op eigen kosten doet, en dat het DUS ongepast is kritiek te leveren". Tenslotte is te lang de aanname gehuldigd dat als we maar een wereldkampioen leveren, dit automatisch tot nieuwe aanwas en groei zou leiden. Een aanname die al eerder, namelijk bij de wereldtitel van Roozenburg, onjuist is gebleken. Immers, ook toen kromp de KNDB gewoon door, ondanks die wereldtitel. Op wat oplevingen na krimpt de KNDB al 50/60 jaar. Zo waren er in de provincie Groningen in de jaren 60 nog 50 verenigingen, nu nog amper 50 aangesloten dammers. Een ander hardnekkig iets is dat personen in functies komen waar je analytisch vragen bij kunt hebben. Namelijk personen van clubs van amper 10 leden, clubs waar dus op lokaal nivo de noodtoestand zou moeten heersen. Juist daar zou de energie gestopt moeten worden. Een verstandig mens gaat niet eerst de tomatentuin in Spanje harken terwijl het hier regent en het dak lekt. Nooit wordt eens de vraag gesteld of het profdammen daadwerkelijk iets heeft opgeleverd, of dat het juist de laatste sociale samenhang beschadigd heeft. En zo zijn er naast de feitelijke statistiek van Jaap van Galen vooral de omstreden aannames die leiden tot onverstandig beleid. Iedereen die zich een beetje verdiept in de materie kan zien dat al vanaf 1970 het beleid vrijwel ongewijzigd is gericht op jeugd, top en technische damvaardigheden. Wat minimaal nodig is, is een verstandige discussie over alternatief beleid. Wat mij betreft een omslag in denken richting breedtesport met behoud van topsport maar een duidelijke wijziging van prioriteit en middelen dus. Het feit alleen al dat je die discussie niet normaal mag aangaan omdat je dan in de hoek van "onbehoorlijk" wordt gezet is het grootste probleem. Het moet duidelijk radicaal anders en dat kan niet met personen die deze discussie stelselmatig geweigerd hebben of wegens andere belangen verstoord hebben. Om die reden is de vraag of dit bestuur kan aanblijven een logische en volgens mij terechte vraag.

Frans de Jonge
Posts: 672
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: KNDB Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Mon Feb 13, 2017 14:13

Fred van Amersfoort wrote:Thijs zegt gewoon hele rake dingen. Dan kunnen we het over de toon hebben, het is gewoon beter om het over de inhoud te hebben. In mijn Deltastuk omschreef ik die cultuur al eerder "dat we geneigd zijn te kijken wie iets zegt en niet wat hij zegt". Met daarbij aansluitend de cultuur dat "wie in het bestuur zit dit doet met de beste intenties, dit vrijwillig en op eigen kosten doet, en dat het DUS ongepast is kritiek te leveren". Tenslotte is te lang de aanname gehuldigd dat als we maar een wereldkampioen leveren, dit automatisch tot nieuwe aanwas en groei zou leiden. Een aanname die al eerder, namelijk bij de wereldtitel van Roozenburg, onjuist is gebleken. Immers, ook toen kromp de KNDB gewoon door, ondanks die wereldtitel. Op wat oplevingen na krimpt de KNDB al 50/60 jaar. Zo waren er in de provincie Groningen in de jaren 60 nog 50 verenigingen, nu nog amper 50 aangesloten dammers. Een ander hardnekkig iets is dat personen in functies komen waar je analytisch vragen bij kunt hebben. Namelijk personen van clubs van amper 10 leden, clubs waar dus op lokaal nivo de noodtoestand zou moeten heersen. Juist daar zou de energie gestopt moeten worden. Een verstandig mens gaat niet eerst de tomatentuin in Spanje harken terwijl het hier regent en het dak lekt. Nooit wordt eens de vraag gesteld of het profdammen daadwerkelijk iets heeft opgeleverd, of dat het juist de laatste sociale samenhang beschadigd heeft. En zo zijn er naast de feitelijke statistiek van Jaap van Galen vooral de omstreden aannames die leiden tot onverstandig beleid. Iedereen die zich een beetje verdiept in de materie kan zien dat al vanaf 1970 het beleid vrijwel ongewijzigd is gericht op jeugd, top en technische damvaardigheden. Wat minimaal nodig is, is een verstandige discussie over alternatief beleid. Wat mij betreft een omslag in denken richting breedtesport met behoud van topsport maar een duidelijke wijziging van prioriteit en middelen dus. Het feit alleen al dat je die discussie niet normaal mag aangaan omdat je dan in de hoek van "onbehoorlijk" wordt gezet is het grootste probleem. Het moet duidelijk radicaal anders en dat kan niet met personen die deze discussie stelselmatig geweigerd hebben of wegens andere belangen verstoord hebben. Om die reden is de vraag of dit bestuur kan aanblijven een logische en volgens mij terechte vraag.
Het zal niemand verbazen dat ik als mede-auteur van het Deltaplan het (weer) volledig eens ben met Fred. Vrijwilligheid en inzet hoeft niets te zeggen over de kwaliteit van het besturen. Het Bestuur is niet met een succesvol beleid bezig. De neergang lijkt alleen maar groter te worden. Ik maak me veel zorgen over de uitgestippelde koers met aanvalsplannen. Er is een schijntje van € 10.000 voor uitgetrokken. Die wordt bij tegenvallers gelijk weer ingeleverd. De ambities lijken niet van harte omarmd te worden.
In 2018 weer een WK in eigen land. Weer een tweekamp tussen Roel en een uitdager of andersom. Straks holt iedereen weer achter dit WK aan en dreigt het risico dat de breedtesport weer het kind van de rekening wordt.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Post Reply