Tavira-Open 2011

Post Reply
Bert Zwart
Posts: 2199
Joined: Tue Sep 30, 2003 01:52

Re: Tavira-Open 2011

Post by Bert Zwart » Mon Jan 30, 2012 22:27

Wat zou Johan in dit geval gedaan hebben?

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Tavira-Open 2011

Post by Frans de Jonge » Mon Jan 30, 2012 22:43

Cor van Dusseldorp wrote: Verrassend dat je een brief van de voorzitter krijgt.
Je zou namelijk verwachten dat WvM, wanneer zij zich benadeeld voelen door je uitspraken, dit aanhangig zouden hebben gemaakt bij de tuchtcommissie.
Dan had je ook nog gewoon jouw versie van het verhaal kunnen geven, en had de tuchtcommissie een gewogen uitspraak kunnen doen.
Als oud-lid van de Tuchtcommissie lijkt mij een klacht bij de Tuchtcommissie in plaats van een aanklacht bij het bestuur inderdaad ook een logische weg als je je benadeeld voelt.

Artikel 8
Strafbaar is het opzettelijk of schuldig:
a. Handelen of nalaten in strijd met de statuten of reglementen van de KNDB en de provinciale
en bijzondere bonden, alsmede van het Nationaal Dopingreglement Nederlands Recht.
b. Handelen of nalaten in strijd met besluiten van de Bondsraad en andere bestuurlijke organen
van de KNDB en de provinciale en bijzondere bonden.
c. Handelen, strafbaar naar Nederlands recht, gepleegd tijdens of in verband met activiteiten
van de KNDB , de provinciale en bijzondere bonden en de verenigingen en hun organen.
d. Onbehoorlijk handelen in woord, geschrift of daad, waardoor de belangen van de damsport
of de KNDB in al zijn geledingen worden geschaad.

Hoofdstuk 4: Behandeling van een klacht
Artikel 16
a. Een ieder die daarbij een redelijk belang heeft kan een strafbare handeling als bedoeld in dit
reglement aanhangig maken bij de tuchtcommissie.
b. De klacht moet schriftelijk en gemotiveerd worden gemeld aan de tuchtcommissie, per adres
het bondsbureau van de KNDB en bevat minimaal een duidelijke omschrijving van de
strafbare handeling, de plaats en het tijdstip waarop deze handeling heeft plaatsgevonden
en (voor zover bekend) de naam en het adres van de beschuldigde.
c. Een klacht moet gedagtekend zijn en ondertekend door de melder (de aangever) en dient
voorzien te zijn van zijn naam en adres.
d. Klachten moeten binnen drie maanden nadat het vermoede strafbare feit is gepleegd, dan
wel aan het licht is gekomen, door het bondsbureau zijn ontvangen, zulks op straffe van
niet-ontvankelijkheid.
Artikel 17
Het bondsbureau stuurt aan de melder binnen vijf dagen na de ontvangst van de klacht een
ontvangstbevestiging.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: Tavira-Open 2011

Post by Hanco Elenbaas » Tue Jan 31, 2012 15:22

Dat is appels met peren vergelijken, scheidsrechter. Bovendien heeft Groenteboer zich al knollen voor citroenen laten verkopen. :shock:

martijn vissers
Posts: 20
Joined: Fri Nov 03, 2006 08:17

Re: Tavira-Open 2011

Post by martijn vissers » Tue Jan 31, 2012 17:00

Een officiële aanklacht is geen appelepap. Het lijkt me in dit geval zeker een poging waard (geweest?) de kool en de geit te sparen.

User avatar
Jan Pieter
Posts: 2430
Joined: Sat Sep 27, 2003 05:37
Real name: Jan Pieter Drost

Re: Tavira-Open 2011

Post by Jan Pieter » Tue Jan 31, 2012 21:50

ildjarn wrote:Iedereen was die uitspraken al lang weer vergeten, en wat doet WvM? Het domste dat ze kunnen doen: er weer aandacht aan geven.
Inderdaad. Die teksten van groenteboer was ik al vergeten, maar deze pathetische actie van Westerhaar zal me nog lang bijblijven. Jammer dat groenteboer zijn bijdragen heeft gewist. Een tuchtzaak kan hij volgens mij met het volste vertrouwen tegemoet zien. Vrijheid van meningsuiting heet zoiets, daar is ooit nog hard voor gevochten.
Last edited by Jan Pieter on Tue Jan 31, 2012 23:51, edited 1 time in total.

Piet Bouma
Posts: 3531
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Tavira-Open 2011

Post by Piet Bouma » Tue Jan 31, 2012 22:37

Bert Zwart wrote:Wat zou Johan in dit geval gedaan hebben?
Interessante vraag Bert.
In het verleden werd er wel eens rücksichtslos een royement uitgesproken, zonder dat een tuchtcommissie in beeld kwam.
Groenteboer komt er nog genadig van af. :D
https:toernooibase.kndb.nl More than 305.000 games on applet, more than 1.025.000 results, more than 12.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.700 inserted tournaments!

martijn vissers
Posts: 20
Joined: Fri Nov 03, 2006 08:17

Re: Tavira-Open 2011

Post by martijn vissers » Tue Jan 31, 2012 23:04

Piet Bouma wrote:
Bert Zwart wrote:Wat zou Johan in dit geval gedaan hebben?
Interessante vraag Bert.
In het verleden werd er wel eens rücksichtslos een royement uitgesproken, zonder dat een tuchtcommissie in beeld kwam.
Groenteboer komt er nog genadig van af. :D
Hoho, het is nog niet voorbij. Groenteboer doet immers geen afstand van zijn eigen mening. Cruciaal, natuurlijk.

Als de slachtoffers in het gelijk worden gesteld, zal Johan een straf moeten bedenken voor Stempherpraat. Hij zal dus nog menig uurtje over deze belangwekkende zaak mogen dubben. Ach ja, het haalt de gedachten weer even af van bijzaken als NOC/NSF.

Post Reply