Anatoli Gantwarg voor een jaar geschorst

Post Reply
Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Post by Dieter » Wed Sep 05, 2007 11:27

Waarom nu een textueel nieuwe verklaring? was de eerste te duidelijk een verontschuldiging van Gantwarg? of wat is de reden?
Hebben we het nu over een verklaring van de vereniging en de KNDB of ondersteund ook Gantwarg deze uitspraak? en in hoeverre is Hildering tevreden met dit excuus (als het dat al is) en gaat hij nu inderdaad niet meer naar de rechter?
Genoeg vragen nog lijkt me, maar in elk geval zal de verklaring mede van Gantwarg moeten komen om te spreken over een zaak die met een sisser is afgelopen.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Verklaring

Post by Henk de Witt » Wed Sep 05, 2007 12:38

Bert Zwart wrote:Is de aanklacht van Henk nu ingetrokken? Henk?
Bert, ik heb besloten zowel mijn klacht bij Tuchtcommisie als mijn brieven aan de Bondsraad te handhaven. Ik zal uitleggen waarom.

KNDB-bestuur
Haitze Meurs en Marcel Kosters hebben aanwijsbaar gelogen in deze kwestie. Geen leugentjes om bestwil, maar leugens om iemand die van en voor de damsport leeft uit de bond te gooien. Leef je maar eens in, dit is heel erg. Daarnaast hebben ze zich nog eens buitengewoon onfatsoenlijk gedragen. Ze hebben namelijk in de aanloop naar het royement hun aantijgingen tegen Gantwarg al publiek gemaakt, terwijl hij formeel nog de kans had om zich te verdedigen. Ik citeer nog even uit de KNDB-brief van 12 april:
'Because after all you may be right'.
Intussen gooide men alvast puur subjectieve beschuldigingen aan Gantwargs adres op straat. Geleidelijk aan echter is de KNDB van het offensief in het defensief geraakt. Uiteindelijk heeft men eieren voor zijn geld gekozen. Maar vast staat dat ze zich zeer onethisch hebben gedragen en daarmee veel ellende hebben veroorzaakt. Kunnen deze mensen nog met goed fatsoen blijven zitten. M.i. alleen als men volmondig erkent welke grote fouten men heeft gemaakt, daarvoor excuses aanbiedt en belooft zoiets nooit meer te zullen doen. Wanneer ze opening van zaken geven waarom ze tot hun gedrag zijn gekomen, blijken er wellicht verzachtende omstandigheden te zijn. Ik kan me voorstellen dat ze in paniek zijn geraakt door het aftreden van Nederlanders in het FMJD-bestuur en af zijn gegaan op de praatjes van Hildering c.s.
Eerlijk gezegd zie ik nog geen begin van zelfkritiek. Men wil snel zand over de kwestie strooien en doorgaan als voorheen.

Verklaring
De verklaring die gisteren in eerste instantie door Piet Bouma op het forum werd gezet, blijkt niet de goede verklaring te zijn geweest. Een blunder in deze heikele kwestie, die een paar mensen onnodig een slapeloze nacht heeft gekost. In die eerste verklaring wordt 'mede namens Gantwarg' gesproken. Gantwarg was hierover echter niet benaderd en zou ook nooit ingestemd hebben. Zijn probleem met de afgetreden FMJD-bestuurders was dat zij het willens en wetens niet zo nauw namen met de statuten en de reglementen van de FMJD. Plus het feit dat Hildering zich gedroeg als een onverlichte despoot. Na zijn aftreden is Hildering een persoonlijke oorlog tegen Gantwarg begonnen. De aandacht is daardoor afgeleid van de perikelen in de FMJD. Die liggen er echter nog. Van Gantwarg kan in dit stadium dus nooit verlangd worden dat hij de integriteit van de afgetreden FMJD-bestuurders onderschrijft. Een nieuw bestuur van de FMJD zal de spoken uit het verleden moeten opruimen, het beste lijkt nog steeds het instellen van een grondig, onafhankelijk onderzoek. Daaruit moet blijken hoe integer de afgetreden bestuurders waren.

De tweede verklaring -nu wel de juiste hoop ik- is een stuk beter. Duidelijk is dat de passage over de persoonlijke integriteit van leden van de FMJD voor rekening is van KNDB en Van Stigt Thans. Gantwarg blijft hier -terecht- buiten. Je kunt over deze passage je wenkbrauwen fronsen, zeker als je ziet hoe Hildering zich zelf heeft ontmaskerd op dit forum. KNDB en Van Stigt Thans zullen daar toch ook wel iets van gelezen hebben. Bovendien heeft Van Stigt Thans de beschikking over e-mail verkeer tussen Gantwarg en Hildering waarin Hildering allerlei dreigementen uit aan het adres van Gantwarg, o.a. 'It can also lead to corrective measures to you personally....' en meer van dat fraais. De e-mails zijn op dit forum gepubliceerd.
Je kunt je echter voorstellen dat Van Stigt Thans hier verder geen problemen over wilde maken. Zij staan buiten het conflict in de FMJD en hun belang is vooral opheffing van het royement en weer lekker gaan dammen.

Bondsraad
De Bondsraad speelt een sleutelrol. Opnieuw is gebleken dat de raad zeer zwak is. De meeste leden van de raad zullen daar met goede bedoelingen zijn gaan zitten. Maar op 23 juni had de Bondsraad onmiddellijk in moeten grijpen en het royementsbesluit moeten schorsen, alle signalen stonden op rood. Een paar dingen waren immers duidelijk. Het ging niet om een conflict in de KNDB, maar om een intern conflict in de FMJD waar men te weinig vanaf wist. Er lag een uitspraak van de Tuchtcommissie waarbij nog eens werd vastgesteld dat het om een FMJD-conflict ging. In de KNDB-brief van 12 april jl. waarin Gantwarg de wacht werd aangezegd ontbraken harde feiten, er werden allerlei subjectieve beschuldigingen en insinuaties gefabriceerd. En dan was er het royement van Tjalling Goedemoed enkele jaren geleden, waarbij het KNDB-bestuur ernstig in de fout was gegaan. Ondanks al deze zaken liep de meerderheid van de Bondsraad slaafs achter het bestuur aan.
Ook nu zijn er geen aanwijzingen dat men lering wil trekken uit het gebeurde. Zand erover, op de oude voet doorgaan, dat schijnt als vanouds het parool te zijn. Okee, de statuten zullen aangepast worden, er zal gesleuteld worden aan een reglement voor de Commissie van Beroep. Dat is het makkelijke verhaal. Maar durft de Bondsraad Haitze Meurs en Marcel Kosters te confronteren met het feit dat ze gelogen hebben? Men wil het graag vriendelijk houden, men is bang dat bestuurders aftreden enzovoorts. Maar op die manier wordt het KNDB-cultuurtje in stand gehouden. Een cultuur van elkaar niet de waarheid durven zeggen, belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en tenslotte af en toe uitwassen zoals in de affaires Goedemoed en Gantwarg. Het is eigenlijk een vreselijke, verstikkende cultuur. Het valt mij altijd weer op hoe snel in de KNDB zakelijke kritiek onmiddellijk wordt vertaald naar een persoonlijk aanval op deze of gene. Vervolgens wordt op allerlei, vaak geniepige manieren de tegenaanval ingezet. Zelfs als ik zeg dat Meurs en Kosters hebben gelogen is dat geen persoonlijke aanval, maar iets wat feitelijk vast staat.
Voorlopig heb ik geen oplossing voor dit bondsraadsprobleem. Verandering van cultuur is een taai, tijdrovend proces. Ik hoop dat er naar aanleiding van de kwestie Gantwarg weer een paar mensen bij zijn gekomen die het belang inzien van eerlijkheid in de discussie zonder aanziens des persoons. Het opstellen van een gedragscode voor KNDB-bestuurders naar aanleiding van deze affaire zou een begin kunnen zijn.

Bert Zwart
Posts: 2199
Joined: Tue Sep 30, 2003 01:52

Post by Bert Zwart » Wed Sep 05, 2007 12:54

Ik begrijp je overwegingen Henk. Succes!

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Wed Sep 05, 2007 19:31

Dieter wrote:Waarom nu een textueel nieuwe verklaring? was de eerste te duidelijk een verontschuldiging van Gantwarg? of wat is de reden?
Hebben we het nu over een verklaring van de vereniging en de KNDB of ondersteund ook Gantwarg deze uitspraak? en in hoeverre is Hildering tevreden met dit excuus (als het dat al is) en gaat hij nu inderdaad niet meer naar de rechter?
Genoeg vragen nog lijkt me, maar in elk geval zal de verklaring mede van Gantwarg moeten komen om te spreken over een zaak die met een sisser is afgelopen.
website De Telegraaf, wo 05 sep 2007, 17:59
http://www.telesport.nl/2113523/___Roye ... heven.html

Royement Anatoli Gantwarg opgeheven

door Harm Wiersma

AMSTERDAM - Oud-wereldkampioen dammen, Anatoli Gantwarg, mag opnieuw spelen in de Nederlandse competitie.


Image
Anatoli Gantwarg


In een verklaring van dinsdagavond stond aanvankelijk vermeld dat Damclub Van Stigt Thans mede namens de betrokken topspeler betreurt dat de integriteit van de bestuurders van de Werelddambond (FMJD) en Europese dambond (EDC) in twijfel is getrokken. De oud-wereldkampioen heeft alleen volgens eigen bewering geen excuses aangeboden. Hij blijft achter zijn opvatting staan dat in de damwereld allerlei duistere praktijken plaatsvinden. De betrokken verklaring was niet afgestemd met de topspeler zelf.

De sponsor van de Schiedamse damclub waar Gantwarg voor speelt, dreigde met een kort geding en door het royement in te trekken zijn de verdere voorbereidingen voor het kort geding ook beëindigd. Bondsraadvoorzitter Fred Versteeg uit den Haag heeft bemiddeld in de verklaring, die is opgesteld door damclubvoorzitter Frits Luteyn en KNDB-voorzitter Haitze Meurs. Er wordt evenwel geen melding gemaakt van grove procedurele fouten en nalatigheden die binnen het krachtenveld van de betrokken bonden zijn gemaakt. De betrokken partijen uit de damwereld moeten hieruit hun conclusies trekken, maar de verwachting is dit met een laken van gedoogbeleid overtrokken zal worden. Hierbij de in allerijl aangepaste nieuwe verklaring, waarin het conflict voorlopig is beslecht, volledig in tegenspraak met een eerdere stuitende verklaring, die 10 uur eerder was vrijgegeven.

pieter hildering
Posts: 70
Joined: Mon May 26, 2003 16:51

Post by pieter hildering » Wed Sep 05, 2007 20:53

Met verbazing heb ik kennis genomen van dit akkoord tussen de KNDB en van Stigthans in deze zaak. Het is jammer dat ik dit via het web heb moeten vernemen. Blijkbaar is de actie van de KNDB niet goed voorbereid en heeft uiteindelijk dit als resultaat gehad. Is de zaak nu voorbij?? Integendeel ik heb zelf een paar avonden mij in het geheel verdiept en heb inmiddels de proces stukken afgerond. Dit is om het goed te doen een tijdrovend project maar dat is het mij wel waard. Ik denk dat de beschuldigingen geuit door Gantwarg : Corruptie, diefstal, niet veantwoorden van EURO 50.000 en later 100.000 etc. zeer duidelijk publiekelijk zijn gemaakt.
Ben ik nu teleurgesteld? Integendeel.
Het is wel zo dat sponsoring in deze sport voorbij is, de lopende verplichtingen worden gerespecteerd maar nieuwe verplichtingen worden niet meer door mij of het bedrijf aangegaan.
Na het proces is het tijd voor een nieuwe episode in mijn leven, buiten de damsport.
Beschouw dit dan ook als mijn laatste bijdrage op dit forum.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Wed Sep 05, 2007 21:34

Eric van Dusseldorp wrote:Stille diplomatie heeft tot een accoord geleid.

Fraaie diplomaten waren dat die Pieter Hildering niet eens gekend hebben in dit accoord, zodat hij het accoord via het forum moest vernemen.
Dat het stilletjes ging kun je dus wel zeggen, maar om nou te spreken van diplomatie... Ongelooflijk weer! Ook dat Piet Bouma de eerste verklaring moet intrekken omdat die grove onjuistheden bevatte. Wat een rotzooi. Waar moet dat heen?

User avatar
Klaas van der Laan
Posts: 894
Joined: Wed Sep 24, 2003 13:19
Real name: Klaas van der Laan

Re: Verklaring

Post by Klaas van der Laan » Wed Sep 05, 2007 22:03

Henk de Witt wrote: ... Bert, ik heb besloten zowel mijn klacht bij Tuchtcommisie als mijn brieven aan de Bondsraad te handhaven. Ik zal uitleggen waarom...
Beste Henk,
Over veel zaken dachten we nogal verschillend en ik moet er niet aan denken dat jij ooit bepalende zeggenschap krijgt.
Ondanks diepe frustraties en verbijstering in deze affaire heb ik me buiten de diskussies gehouden omdat jij steeds perfect verwoord wat ik ook voel. Dank voor al je tijd en moeite die je hier in heb gestopt. Een keiharde sanering is nu nog de enige optie met toekomst. De bondsraad zal zijn ambitie moeten waarmaken want ik heb geen zin lid te zijn van zo'n foute club; hoe mooi het spelletje ook is.
Dus als steunbetuiging dit schouderklopje. Je staat niet alleen en het volgende rondje is van mij.

Eric van Dusseldorp
Posts: 4245
Joined: Tue Sep 30, 2003 22:11

Post by Eric van Dusseldorp » Thu Sep 06, 2007 22:20

Hanco Elenbaas wrote:Waar moet dat heen?
Pollens, je hebt gelijk, als het ware.
http://www.youtube.com/watch?v=uFNl3RL4yj8

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Fri Sep 07, 2007 12:51

Naar mijn idee heeft de discussie op dit forum enorm bij gedragen aan de opheffing van het royement van Gantwarg. Natuurlijk was er de gebruikelijke ruis, waren er de gebruikelijke belletjetrekkers, de gebruikelijke ongecontroleerde verhalen en geruchten. Dat is nu eenmaal eigen aan internet. Ondanks dat is dankzij dit forum de zaak in de openbaarheid gekomen en stukje bij beetje een helderder beeld ontstaan. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Ik moest mijn eerdere brieven aan de Bondsraad aanpassen. Hieronder de nieuwe brief die ik geschreven heb. Daarin werp ik een aantal vragen op en vraag om een onderzoek. Graag publiceer ik deze brief weer op dit forum. Na verloop van tijd kunnen we zien wat er van terecht is gekomen.
---------------------
Aan de Bondsraad van de KNDB

p/a Dorpsstraat 43/a
6991 HE Rheden

Delft, 6 september 2007

Kwestie Gantwarg, nieuw verzoek

Geachte afgevaardigden,

In mijn brieven aan u van 26 augustus en 2 september jl. vroeg ik om het royement van Gantwarg op te schorten. De argumenten in deze brieven blijven van kracht. Het verzoek zelf is achterhaald. Na bemiddeling van de vice-voorzitter van de Bondsraad, Fred Versteeg, is er een akkoord bereikt tussen KNDB-bestuur en damclub Van Stigt Thans. Het royement is van de baan.

Wat mij betreft is daarmee de kous echter niet af. Er blijven vele vragen hoe het zover heeft kunnen komen. De kwaliteit en integriteit van de betrokken KNDB-bestuurders en de Commissie van Beroep zijn hierbij nadrukkelijk in het geding. M.i. kan daarom de Bondsraad niet volstaan met enkele aanpassingen van statuten en reglementen.

Ik verzoek de bondsraad om een onderzoek in te stellen waarbij o.a. de volgende vragen aan de orde komen:

- hoe is het KNDB-bestuur er toe gekomen om partij te kiezen in een conflict binnen de FMJD, en daarmee deel te worden van dit conflict, terwijl er geen gedegen feitenonderzoek lag naar de achtergronden van dit conflict?

- waarom is de suggestie van het NOC*NSF om arbitrage toe te passen in het FMJD-conflict in de wind geslagen?

- wanneer en bij wie is het idee geboren om Gantwarg te straffen met royement? Is deze mogelijkheid besproken tussen KNDB-bestuurders en FMJD-bestuurders die betrokken waren bij het conflict?

- waarom heeft het KNDB-bestuur een eerdere uitspraak van de Tuchtcommissie (waarin werd gesteld dat het hier een interne FMJD-zaak betrof en dus geen strafzaak in KNDB-verband en dat er bovendien geen sprake was van onbehoorlijke handelingen in strijd met wezenlijke belangen van de damsport of de KNDB) genegeerd?

- hoe is het KNDB-bestuur er toe gekomen om drie betrokken FMJD-bestuurders bij voorbaat te bestempelen als 'volgens iedere standaard zeer betrouwbaar, bekwaam en eerlijk'? Er ligt nog steeds geen feitenonderzoek.
En hoe kan het zijn dat het KNDB-bestuur blijkens de gemeenschappelijke verklaring met Van Stigt Thans nog steeds vasthoudt aan de integriteit van deze bestuurders, terwijl één van hen, Pieter Hildering, zich inmiddels publiekelijk heeft ontpopt als een despoot die wild om zich heen slaat en die het dreigement tot normale omgangsvorm heeft verheven?

- hoe is het KNDB-bestuur gekomen tot de brief van 12 april jl. aan het adres van Gantwarg waarin tal van onjuistheden staan? Hoe kwam men er bij om te schrijven dat Gantwarg roddels en geruchten op internetfora had verspreid, terwijl Gantwarg nooit actief is op internetfora? Hoe kwam men erbij dat hij FMJD-bestuurders beschuldigd zou hebben van het stelen van geld van de FMJD, terwijl hij een dergelijke beschuldiging nooit heeft gedaan? Heeft men deze valse informatie van een externe bron en heeft men dit klakkeloos overgenomen? Of heeft men dit zelf bedacht? Waarom is men niet op de gedachte van hoor en wederhoor gekomen?

- hoe kan het dat de brief van 12 april, waarin Gantwarg formeel nog de kans kreeg zich te verdedigen en royement te ontlopen, naar een groot aantal instanties werd gestuurd, waarmee de (vals gebleken) beschuldigingen aan zijn adres op straat werden gegooid?

- welke belangen heeft het KNDB-bestuur afgewogen toen royement aan de orde kwam? Heeft men er aan gedacht dat Gantwarg half april als trainer intensief bezig was met de voorbereiding van Kees Thijssen op het WK en de voorbereiding van Nina Hoekman op het WK vrouwen en heeft men zich gerealiseerd dat deze voorbereiding door de brief van 12 april ernstig verstoord zou worden? Heeft men gedacht aan de belangen van Van Stigt Thans? Heeft men gedacht aan de belangen van de Damacademie? Heeft men gedacht aan de belangen van Gantwarg zelf? Heeft men nagedacht over de reacties die een royement zou oproepen?
Als men aan deze zwaarwegende belangen heeft gedacht, waarom heeft men dan niet een rustiger route gekozen?: Eerst meer feitenmateriaal verzamelen. Gantwarg horen. De Tuchtcommissie consulteren over de uitspraak Hildering versus Gantwarg. De bondsraad in een vroeg stadium informeren en consulteren.
Als men in het geheel niet aan bovengenoemde belangen heeft gedacht -en dat vermoeden komt toch sterk op- zijn deze mensen dan wel geschikt om een dambond te leiden?

- hoe kan het dat de Bondsraad niet actiever is opgetreden in deze kwestie, zeker gezien de ervaringen in de affaire Goedemoed?

- hoe kan het dat de Commissie van Beroep tien weken is bezig geweest, slechts één partij heeft gehoord en uiteindelijk een summier A-4tje heeft geproduceerd met vier overwegingen, die alle vier de plank mis slaan? Is deze commissie misschien onder druk gezet, zo ja door wie?

- hoe heeft het kunnen gebeuren dat één van de leden van de commissie zich al van te voren publiekelijk had uitgesproken over de schuldvraag, dat hij tijdens de werkzaamheden van de commissie een besloten gedeelte van de bondsraad over deze zaak bijwoonde, dat hij tevens deel uitmaakt van het bestuur van de FMJD en als internationaal arbiter belangen heeft bij goede relaties met FMJD-bestuurders?


Er zijn denk ik nog veel meer vragen. M.i. kan zo’n onderzoek de tijd en energie die het kost ten volle waard zijn. Mits het uitgangspunt is dat men serieus wil werken aan verbetering van de kwaliteit van bestuur. In de KNDB is dit niet vanzelfsprekend, integendeel, er gaan nu al weer stemmen op om de zaak snel te vergeten en te doen of er niets gebeurd is. Dat zou m.i. een grote fout zijn.
Het onderzoek zou zonder aanziens des persoons moeten zijn, in handen van mensen met een onafhankelijke geest en een stevig karakter.

Met vriendelijke groet,

Henk de Witt
Oosteinde 154b
2611 SR Delft
015-2134311
hdewitt@orange.nl

Joop
Posts: 52
Joined: Wed Apr 07, 2004 14:44
Location: Utrecht

Post by Joop » Sat Sep 08, 2007 00:47

pieter hildering wrote: Het is wel zo dat sponsoring in deze sport voorbij is, de lopende verplichtingen worden gerespecteerd maar nieuwe verplichtingen worden niet meer door mij of het bedrijf aangegaan.
Het zou mooi zijn als Hiltex dan nog voor de laatste keer weet te vlammen. Net als Meurs vorig jaar. Wel jammer voor de damsport dat er binnen 2 jaar toch 2 bekende (grote) sponsors aftreden. Is dat nou hoe het moet?

Fijn dat Henk alles wil doorzetten en van geen ophouden weet. Misschien dat Henk mooi voorzitter kan worden, kan de delfste telling ingevoerd worden, gantwarg wordt bondstrainer en iedereen is gelukkig en de damsport komt in gouden tijden terecht. holladiee

Eric van Dusseldorp
Posts: 4245
Joined: Tue Sep 30, 2003 22:11

Post by Eric van Dusseldorp » Sat Sep 08, 2007 09:16

Joop wrote:
pieter hildering wrote: Het is wel zo dat sponsoring in deze sport voorbij is, de lopende verplichtingen worden gerespecteerd maar nieuwe verplichtingen worden niet meer door mij of het bedrijf aangegaan.
Het zou mooi zijn als Hiltex dan nog voor de laatste keer weet te vlammen. Net als Meurs vorig jaar. Wel jammer voor de damsport dat er binnen 2 jaar toch 2 bekende (grote) sponsors aftreden. Is dat nou hoe het moet?

Fijn dat Henk alles wil doorzetten en van geen ophouden weet. Misschien dat Henk mooi voorzitter kan worden, kan de delfste telling ingevoerd worden, gantwarg wordt bondstrainer en iedereen is gelukkig en de damsport komt in gouden tijden terecht. holladiee
Dan richten we toch gewoon een nieuwe bond op? Wellicht komen de twee sponsors dan ook wel weer terug.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Post by Jaap van Galen » Sun Sep 09, 2007 22:16

Vraag blijft omtrent het waarom van het bestuur en de vraag wat men nu bereikt heeft met haar acties.
Het bestuur royeert Gantwarg vanwege zijn "uitlatingen". Niet Gantwarg zelf maar zijn club verklaart dat dat niet zo bedoeld is. Blijkbaar voldoende om de schorsing in te trekken.
Het bestuur maakt in het proces wat je toch op minst "vormfouten" mag noemen. Niets over dat in de uiteindelijke verklaring.
Het bestuur beweegt Hildering ertoe (of geeft toch op zijn minst het laatste zetje) om definitief als sponsor te stoppen.

Uiteindelijk dus geen goede motivatie waarom, ook geen motivatie waarom nu toch niet, en ook nog een belangrijke sponsor die stopt.

Waarom op deze manier?

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Tue Sep 11, 2007 13:51

Jaap van Galen wrote:Vraag blijft omtrent het waarom van het bestuur en de vraag wat men nu bereikt heeft met haar acties.
Het bestuur royeert Gantwarg vanwege zijn "uitlatingen". Niet Gantwarg zelf maar zijn club verklaart dat dat niet zo bedoeld is. Blijkbaar voldoende om de schorsing in te trekken.
Het bestuur maakt in het proces wat je toch op minst "vormfouten" mag noemen. Niets over dat in de uiteindelijke verklaring.
Het bestuur beweegt Hildering ertoe (of geeft toch op zijn minst het laatste zetje) om definitief als sponsor te stoppen.

Uiteindelijk dus geen goede motivatie waarom, ook geen motivatie waarom nu toch niet, en ook nog een belangrijke sponsor die stopt.

Waarom op deze manier?
Jaap, een paar dingen. De zaken die Gantwarg in de FMJD heeft aangekaart liggen er nog steeds. Ooit zal dat toch een keer goed uitgezocht moeten worden. De poging hem de mond te snoeren via een actie van de KNDB was volgens mij bij voorbaat tot mislukken gedoemd maar heeft wel veel ellende aangericht.

De cultuur in de damwereld kent tal van curieuze aspecten. De agressieve Hildering heeft op alle mogelijke manieren het onderzoek van Gantwarg proberen te dwarsbomen en heeft daarbij vanaf het begin met persoonlijke consequenties voor Gantwarg gedreigd. Hij was bij Gantwarg aan het verkeerde adres. Uiteindelijk zag Hildering zich gedwongen af te treden (volkomen terecht naar mijn mening) en dan komt het. Hildering heeft Gantwarg gedwarsboomd, aangevallen en bedreigd, maar is dan plotseling slachtoffer. Hij draait het zo dat Gantwarg hem uit de FMJD heeft gewerkt. Hoezo? Heeft Gantwarg hem soms geroyeerd als FMJD-bestuurder? Het gekke is nu dat deze truc in de damwereld werkt. Flink wat mensen in de damwereld zagen Hildering in eerste instantie als slachtoffer.

Het royement door de KNDB was een zeer agressieve actie. De meerderheid van de Bondsraad steunde deze agressieve actie. De Commissie van Beroep steunde deze agressieve actie. Als je nu sommige van deze mensen hoort praten dan is het net of het om een onschuldig foutje ging, een niemendalletje bijna. Ach, iedereen maakt wel eens een foutje. Ik heb mijn klacht bij de Tuchtcommissie tegen het KNDB-bestuur gehandhaafd. Ook heb ik een aantal vragen bij de Bondsraad neergelegd. Sommige mensen die medeverantwoordelijk waren voor het royement proberen al weer de slachtofferrol aan te nemen. Zij zijn niet agressief geweest, nee, ze zijn het slachtoffer van een agressieve Henk de Witt die een paar vragen stelt die elk bondsraadslid zou kunnen stellen. Sommige mensen proberen mij al een eventueel toekomstig opstappen van bestuursleden en bondsraadsleden in de schoenen te schuiven. Dat is de hypocriete cultuur in de dambond ten voeten uit.

Dat Hildering stopt als sponsor is jammer wat het geld betreft. Het is echter zijn beslissing en op geen enkele manier de mensen aan te rekenen die zich niet laten intimideren door dit baasje. Strandwachter heeft er op gewezen dat er risico's zitten aan dambestuurders die tevens sponsor zijn. Het afhaken van externe sponsors heeft ertoe geleid dat de damwereld steeds afhankelijker is geworden van mecenassen in de damwereld zelf. Het is mooi dat deze mensen geld in de damwereld willen stoppen, maar het afhaken van externe sponsors is een signaal.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Tue Sep 11, 2007 17:09

Henk de Witt wrote:
Jaap van Galen wrote:Vraag blijft omtrent het waarom van het bestuur en de vraag wat men nu bereikt heeft met haar acties.
Het bestuur royeert Gantwarg vanwege zijn "uitlatingen". Niet Gantwarg zelf maar zijn club verklaart dat dat niet zo bedoeld is. Blijkbaar voldoende om de schorsing in te trekken.
Het bestuur maakt in het proces wat je toch op minst "vormfouten" mag noemen. Niets over dat in de uiteindelijke verklaring.
Het bestuur beweegt Hildering ertoe (of geeft toch op zijn minst het laatste zetje) om definitief als sponsor te stoppen.

Uiteindelijk dus geen goede motivatie waarom, ook geen motivatie waarom nu toch niet, en ook nog een belangrijke sponsor die stopt.

Waarom op deze manier?
Jaap, een paar dingen. De zaken die Gantwarg in de FMJD heeft aangekaart liggen er nog steeds. Ooit zal dat toch een keer goed uitgezocht moeten worden. De poging hem de mond te snoeren via een actie van de KNDB was volgens mij bij voorbaat tot mislukken gedoemd maar heeft wel veel ellende aangericht.

De cultuur in de damwereld kent tal van curieuze aspecten. De agressieve Hildering heeft op alle mogelijke manieren het onderzoek van Gantwarg proberen te dwarsbomen en heeft daarbij vanaf het begin met persoonlijke consequenties voor Gantwarg gedreigd. Hij was bij Gantwarg aan het verkeerde adres. Uiteindelijk zag Hildering zich gedwongen af te treden (volkomen terecht naar mijn mening) en dan komt het. Hildering heeft Gantwarg gedwarsboomd, aangevallen en bedreigd, maar is dan plotseling slachtoffer. Hij draait het zo dat Gantwarg hem uit de FMJD heeft gewerkt. Hoezo? Heeft Gantwarg hem soms geroyeerd als FMJD-bestuurder? Het gekke is nu dat deze truc in de damwereld werkt. Flink wat mensen in de damwereld zagen Hildering in eerste instantie als slachtoffer.

Het royement door de KNDB was een zeer agressieve actie. De meerderheid van de Bondsraad steunde deze agressieve actie. De Commissie van Beroep steunde deze agressieve actie. Als je nu sommige van deze mensen hoort praten dan is het net of het om een onschuldig foutje ging, een niemendalletje bijna. Ach, iedereen maakt wel eens een foutje. Ik heb mijn klacht bij de Tuchtcommissie tegen het KNDB-bestuur gehandhaafd. Ook heb ik een aantal vragen bij de Bondsraad neergelegd. Sommige mensen die medeverantwoordelijk waren voor het royement proberen al weer de slachtofferrol aan te nemen. Zij zijn niet agressief geweest, nee, ze zijn het slachtoffer van een agressieve Henk de Witt die een paar vragen stelt die elk bondsraadslid zou kunnen stellen. Sommige mensen proberen mij al een eventueel toekomstig opstappen van bestuursleden en bondsraadsleden in de schoenen te schuiven. Dat is de hypocriete cultuur in de dambond ten voeten uit.

Dat Hildering stopt als sponsor is jammer wat het geld betreft. Het is echter zijn beslissing en op geen enkele manier de mensen aan te rekenen die zich niet laten intimideren door dit baasje. Strandwachter heeft er op gewezen dat er risico's zitten aan dambestuurders die tevens sponsor zijn. Het afhaken van externe sponsors heeft ertoe geleid dat de damwereld steeds afhankelijker is geworden van mecenassen in de damwereld zelf. Het is mooi dat deze mensen geld in de damwereld willen stoppen, maar het afhaken van externe sponsors is een signaal.
Het verhaal van Henk de Witt komt totaal niet overeen met de versie van Pieter Hildering.
Pieter Hildering is bezig een rechtszaak aan te spannen tegen Anatoli Gantwarg.
Niet Henk de Witt of Anatoli Gantwarg of Pieter Hildering, maar de rechter zal bepalen wat er werkelijk gebeurd is en wie er wel of niet veroordeeld wordt.

Christian van der Schaaf
Posts: 411
Joined: Thu Oct 02, 2003 09:30

Post by Christian van der Schaaf » Tue Sep 11, 2007 22:31

Niet Henk de Witt of Anatoli Gantwarg of Pieter Hildering, maar de rechter zal bepalen wat er werkelijk gebeurd is en wie er wel of niet veroordeeld wordt.
Gut gut Hanco toch. De rechter zal bepalen wat er werkeljk gebeurd is.....

Laat me niet lachen.

Geen enkele rechter zal hier een zinnig oordeel over kunnen geven. Slechts een meewarige glimlach zal ons deel zijn.

Post Reply