Anatoli Gantwarg voor een jaar geschorst

Post Reply
pieter hildering
Posts: 70
Joined: Mon May 26, 2003 16:51

Post by pieter hildering » Thu Aug 30, 2007 22:11

Henk je moet niet zo zeuren. Ten eerste ben ik niet machtdronken en zeker niet rancuneus. Ik wil gewoon recht op een fatsoenlijke behandeling zeker als jouw vriend tot op dit moment niets heeft aangetoond van zijn beschuldigingen welke op geen enkele manier onderbouwd zijn. Echter jouw vriend heeft in dit geval de verkeerde getroffen. Ik heb de middelen en mogelijkheden dit recht af te dwingen. dat is geen rancune maar komt voort uit mijn opvoeding dat je op moet komen voor je rechten en de rechten van anderen die die mogelijkheid niet hebben.
Dit is zeer principieel. Op het moment dat Gantwarg financiele verdachtmakingen uit dan is er gewoon een grens gepasseerd. Ik heb ook geen hekel aan jou maar tot mijn vriendenkring behoor je niet en dat zal er ook niet van komen daarvoor verschillen wij te veel.

Het gaat bij mij zeker niet om macht zoals je verondersteld echter dammen heeft mij veel goed gebracht en dan moet je ook wat terug doen. De financien zijn in orde, het plezier is mij ontnomen maar het geheel moet nu alleen nog afgerond worden.

Jouw vriend moet ondanks zijn leeftijd nog veel leren. Op een controle lid rust een verantwoording welke hij publiekelijk heeft misbruikt ten overstaan van allen en zowel op nationaal als internationaal niveau.

Dan moet je ook je verantwoording nemen. Daar schort het aan bij jouw vriend. In dat opzicht garandeer ik je dat ik wel consequent ben en mijn verantwoording neem.

Het zou je sieren er zelf niet om heen te draaien want volgens jou heeft jouw vriend helemaal niets verkeerd gedaan. Goeie vriend.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Thu Aug 30, 2007 22:25

mikkeltje wrote:Letterlijk staat er

Ik weet dat veel spelers niet tevreden zijn, maar zij zijn voor een groot deel afhankelijk van het spel en de verdiensten daarin.....

Bovendien ik lid van een speciale financiele commissie van de FMJD en heb het recht, maar het probleem is - tot nog toe zijn mij de noodzakelijke documenten geweigerd. Maar ik ga door en zal de waarheid bewijzen.

Ik ben ervan overtuigd dat in die documenten veel negatiefs is verborgen, ik geloof zelfs tot diefstal aan toe.

Trouwens, waar zie je nog, dat een organisatie als de EDC, zijn financiele zaken doet zonder een bankrekening?

Alleen dat feit zegt al veel. Het is duidelijk dat hier iets niet schoon is.

Ik kan nog veel meer pretenties (beschuldigingen) over het huidig bestuur zeggen.

En daarna volgt een verhaal over hoe Wit Rusland wordt vergeleken met een derde wereld damland, terwijl dat land derde van de wereld is geeindigd.
Deze bijdrage had ik nog niet gezien toen ik mijn vorige post plaatste. Blijkbaar beheerst Mikkeltje het Russisch, dank voor de vertaling. Er staat wat er staat, een verdenking dus, geen concrete beschuldiging. (De cyrillische letters worden bij mij verbasterd, ik heb ze weggehaald).

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Thu Aug 30, 2007 22:47

Henk de Witt wrote:
mikkeltje wrote:Letterlijk staat er

Ik weet dat veel spelers niet tevreden zijn, maar zij zijn voor een groot deel afhankelijk van het spel en de verdiensten daarin.....

Bovendien ik lid van een speciale financiele commissie van de FMJD en heb het recht, maar het probleem is - tot nog toe zijn mij de noodzakelijke documenten geweigerd. Maar ik ga door en zal de waarheid bewijzen.

Ik ben ervan overtuigd dat in die documenten veel negatiefs is verborgen, ik geloof zelfs tot diefstal aan toe.

Trouwens, waar zie je nog, dat een organisatie als de EDC, zijn financiele zaken doet zonder een bankrekening?

Alleen dat feit zegt al veel. Het is duidelijk dat hier iets niet schoon is.

Ik kan nog veel meer pretenties (beschuldigingen) over het huidig bestuur zeggen.

En daarna volgt een verhaal over hoe Wit Rusland wordt vergeleken met een derde wereld damland, terwijl dat land derde van de wereld is geeindigd.
Deze bijdrage had ik nog niet gezien toen ik mijn vorige post plaatste. Blijkbaar beheerst Mikkeltje het Russisch, dank voor de vertaling. Er staat wat er staat, een verdenking dus, geen concrete beschuldiging. (De cyrillische letters worden bij mij verbasterd, ik heb ze weggehaald).
Om nóg precieser te zijn: Gantwarg beschuldigt het FMJD-bestuur ervan dat hij het van diefstal verdenkt.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Post by Jaap van Galen » Thu Aug 30, 2007 22:53

Henk de Witt wrote:Er staat wat er staat, een verdenking dus, geen concrete beschuldiging.
Henk, even een vraagje.
Heeft Gantwarg volgens jou iets fout gedaan, iets onverstandigs, iets doms, heeft hij exact gedaan wat je zou moeten doen, heeft hij slechts vanuit positieve intenties verdachtmakingen gespuid, of niets van dat alles, maar hoe zou jij dat dan omschrijven?
Last edited by Jaap van Galen on Thu Aug 30, 2007 23:14, edited 2 times in total.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Thu Aug 30, 2007 23:11

pieter hildering wrote:Henk je moet niet zo zeuren. Ten eerste ben ik niet machtdronken en zeker niet rancuneus.
Schei nou toch uit Pieter, je loopt overal te roepen dat je Gantwarg wil kapot maken. 'Ik maak hem af', 'oog om oog' en meer van dat fraais.
Pieter Hildering wrote: Ik wil gewoon recht op een fatsoenlijke behandeling zeker als jouw vriend tot op dit moment niets heeft aangetoond van zijn beschuldigingen welke op geen enkele manier onderbouwd zijn.
Hou toch op. Iedereen heeft de e-mail kunnen lezen waarin jij Gantwarg dreigt met uitzetting uit de financiële commissie. Waarin je dreigt dat er persoonlijke consequenties voor hem zullen zijn. Alleen maar omdat hij vragen stelde aan Bus. Dat was al eind 2005. En nu probeer je de fatsoensrakker uit te hangen. De KNDB vindt jou eerlijk, waar ze dat op baseren begrijp ik niet. Je geeft nooit iets eerlijk toe, je ontwijkt vragen en begint dan snel over iets anders.
Een aantal pagina’s eerder vroeg ik je wat is dan de concrete beschuldiging van Gantwarg aan jouw adres? Geen antwoord, dan geeft Pieter niet thuis.
Pieter Hildering wrote:Echter jouw vriend heeft in dit geval de verkeerde getroffen. Ik heb de middelen en mogelijkheden dit recht af te dwingen.
Het wordt eentonig, maar die bluf over een rechtszaak begint ook te vervelen. Hou eens op daarover te praten en begin die rechtszaak gewoon. Dat zou overigens enorm stom van je zijn want zo'n rechtszaak zou als een boemerang op je terug slaan. Je hebt absoluut niks. Helemaal niks. Na alle publicaties heeft een ieder dat hier al lang kunnen vaststellen. De tuchtcommissie stelde dat al vast in februari 2006. Daar horen we jou trouwens ook nooit over. KNDB-bestuur ook al niet. Komt zeker niet zo goed uit, die uitspraak.
Pieter Hildering wrote:De financien zijn in orde, het plezier is mij ontnomen maar het geheel moet nu alleen nog afgerond worden.
De financiën staan er inderdaad aanmerkelijk beter voor dan een aantal jaren geleden. Dat is mede jouw verdienste en daar mag je terecht trots op zijn.
Pieter Hildering wrote:Dan moet je ook je verantwoording nemen. Daar schort het aan bij jouw vriend. In dat opzicht garandeer ik je dat ik wel consequent ben en mijn verantwoording neem.
Als jij werkelijk je verantwoordelijkheid had genomen, was je niet weggelopen. Dan had jij eraan mee moeten werken dat Gantwarg alle gevraagde documenten kreeg. En dan rustig zijn rapport afwachten. Je hebt geprobeerd Gantwarg te intimideren, dat lukte niet. Toen heb je nog een kans gehad om (mede op advies van NOC*NSF) arbitrage in te roepen. Ook niet gedaan, je bent er snel tussenuit geknepen. En vervolgens roep je dit, roep je dat, sla je wild om je heen. Versta jij dat onder verantwoordelijkheid nemen?

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Fri Aug 31, 2007 00:18

Jaap van Galen wrote:
Henk de Witt wrote:Er staat wat er staat, een verdenking dus, geen concrete beschuldiging.
Henk, even een vraagje.
Heeft Gantwarg volgens jou iets fout gedaan, iets onverstandigs, iets doms, heeft hij exact gedaan wat je zou moeten doen, of niets van dat alles, maar hoe zou jij dat dan omschrijven?
Uit wat ik tot nu toe heb gezien, kan ik niet afleiden dat hij iets fouts of doms heeft gedaan. Jij wel? Hij heeft het op zijn manier gedaan, veel meer kun je daar denk ik niet over zeggen.

Gantwarg wil proberen orde in de FMJD te scheppen. Eerbiedigen van statuten en reglementen. Transparantie van de financiën. Hoe sta jij daar tegenover? Om maar eens een wedervraag te stellen.

Dit verhaal is denk ik ingewikkelder dan het lijkt. Onlangs liep ik een oudbestuurder van de FMJD tegen het lijf. We kregen het over de scène tussen Koifman en (vermoedelijk) Bus in de Algemene Assemblee van 2003. Over het stemrecht van de net opgerichte Engelse bond, die volgens de stukken het lage tarief had betaald en dus niet stemgerechtigd was. De penningmeester beweerde dat Engeland bij aankomst had bijbetaald en dus wel mocht stemmen. Koifman (Israel) vroeg of Engeland òf de penningmeester een kwitantie kon tonen van deze transactie. Dat konden ze niet, maar de penningmeester verzocht Koifman hem op zijn woord te geloven.
De oudbestuurder herkende deze situatie onmiddellijk. Zo ging het altijd, altijd gedoe met stemrecht en schulden, achterkamertjes gesprekken waarin een land met schulden beloofde die schuld binnenkort te betalen en dan toch stemrecht kreeg. Dit hoorde zo bij het ritueel, een soort FMJD-folklore zeg maar. Zo kun je het zien. Maar in dit concrete geval was er een strijd tussen Sovkhoplias en Van Beek om het voorzitterschap. Bovendien was het eveneens net opgerichte Wales afwezig, ze hadden Engeland gemachtigd om voor hen te stemmen. Over de contributie van Wales stond niets in de stukken. In elk geval had Engeland (toen zes leden volgens Valneris) twee stemmen. Algemeen ging men er vanuit dat die stemmen naar Van Beek zouden gaan, terwijl de Oost-Europese bonden een voorkeur hadden voor Sovkhoplias. Die twee stemmen zouden volgens de schattingen precies de doorslag geven. Van Beek werd inderdaad gekozen met 11-9 stemmen. Wat de een als folklore ziet, als iets waar je nu eenmaal toch niet van afkomt, waar je soepel mee moet omgaan, kan de ander zien als corruptie. In elk geval eindigde deze assemblee in grote chaos, organiseerden een aantal Oost-Europese landen een nieuwe verkiezing waarbij Sovkhoplias werd verkozen. Nog enige tijd daarna claimden zowel Van Beek als Sovkhoplias het voorzitterschap.

Een flink aantal jaren geleden was er in het KNDB-bestuur ongerustheid over het declaratiegedrag van één van de bestuurders. Verschillende bestuurders lieten mij in vertrouwen hun bezorgdheid blijken. Wat was wijsheid? Men had een onderzoek kunnen instellen, maar dan zou de verdenking naar buiten zijn gekomen met alle rotzooi van dien en verstoorde verhoudingen. Bovendien waren er (nog?) geen concrete aanwijzingen dat er iets illegaals gebeurde. Men vond het declaratiegedrag buitensporig, maar het was ook weer niet zo erg dat de bond eraan ten onder zou gaan of zoiets. Men besloot het maar te slikken.
Een te billijken beslissing vond ik. Maar wanneer men anders had besloten was die beslissing evenzeer te billijken geweest.

Iets soortgelijks is er m.i. ook aan de hand met het EDC verhaal. Geen bankrekening, geen jaarstukken, nu al zo’n acht jaar lang. Volgens de reglementen moeten de jaarstukken van de EDC worden voorgelegd aan de FMJD. Gebeurt dus niet, er is geen enkele controle. Gantwarg wil dit gaan aanpakken. Bus en Hildering proberen uit alle macht het EDC-verhaal buiten de deur te houden. Ergens ook wel begrijpelijk. De financiën van de FMJD zijn op orde, wat hebben wij met de EDC te maken, wie weet wat voor rotzooi er boven water komt als we die club gaan doorlichten. Besturen is niet altijd een kwestie van nauwgezet de regeltjes volgen, het is ook en vooral een kwestie van het afwegen van belangen.
Maar nu die lastige Gantwarg erover was begonnen, had de FMJD feitelijk geen keus meer. De dreigementen van Hildering aan het adres van Gantwarg waren misplaatst en contraproductief. Dat zul je hoop ik toch wel met me eens zijn. Of vind jij die dreigementen op zijn plaats?

pieter hildering
Posts: 70
Joined: Mon May 26, 2003 16:51

Post by pieter hildering » Fri Aug 31, 2007 09:24

Mikkeltje ik heb naar aanleiding van jouw opmerking over de cijfers van 2004 ten opzichte van 2003 en ook 2005 dit nog eens aan Jaap gevraagd.

Naast mijn verklaring is er nog een: De jeugdtoernooien van 2004 (een belangrijkste inkomstenbron) zijn in december gehouden en de financiele afwikkeling heeft pas in januari 2005 plaatsgevonden.

pieter hildering
Posts: 70
Joined: Mon May 26, 2003 16:51

Post by pieter hildering » Fri Aug 31, 2007 09:26

henkje er zijn twee kascontrole leden welke GEZAMELIJK dit werk dienen te doen.Er is een Gantwarg, jouw vriend die het andere kas controle lid niet ziet staan en zijn eigen weg gaat.

Er is geen overleg geweest tussen die twee, dat is niet normaal en toch vind jij dat wel normaal.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Fri Aug 31, 2007 10:46

pieter hildering wrote:henkje er zijn twee kascontrole leden welke GEZAMELIJK dit werk dienen te doen.Er is een Gantwarg, jouw vriend die het andere kas controle lid niet ziet staan en zijn eigen weg gaat.

Er is geen overleg geweest tussen die twee, dat is niet normaal en toch vind jij dat wel normaal.
Nee, dat vind ik niet normaal, wellicht heb je daar een punt.
Maar een reden voor royement door de KNDB zie ik er niet in.

Je stelt dit punt terecht aan de orde, maar je ontwijkt daarmee wel weer vragen aan jouw adres:
- wat zijn nu precies de vreselijke beschuldigingen van Gantwarg aan jouw adres waarmee je steeds schermt?
- jij vond dat Gantwarg zich niet mocht bemoeien met de jaarrekeningen van 2003 en 2004 en de EDC. Gantwarg denkt daar heel anders over. In jouw eerste e-mail aan Gantwarg dreig je meteen hem uit de financiele commissie te zetten. Je dreigt verder met persoonlijke consequenties voor hem. Je eist excuses. Vind je dit nog steeds een normaal optreden van de verantwoordelijke man in de FMJD?
- waarom lagen die jaarrekeningen 2003 en 2004 zo gevoelig bij jou?
- waarom wilde je kostte wat kost de EDC buiten beeld houden, terwijl de FMJD statutair de verplichting heeft naar de jaarrekening van de EDC te kijken?
- waarom ben je afgetreden en heb je niet de koninklijke weg gevolgd van arbitrage, aanbevolen door NOC*NSF, om uit de impasse te komen?

pieter hildering
Posts: 70
Joined: Mon May 26, 2003 16:51

Post by pieter hildering » Fri Aug 31, 2007 12:03

Ik heb voor Henk een paar antwoorden:

Wat de beschuldigingen betreft: Ik denk dat die duidelijk genoeg zijn, het geeft een gevoel van dat er veel dingen mis zijn zonder daadwerkelijk aan te geven wat, zonder als Kascontrolelid je verantwoording te nemen vanwege de positie. Dat is anders als je in het geheel een buitenstaander ben die wat beweerd. Misbruik positie?
Jaar rekeningen 2003 en 2004 zijn goedgekeurd op GA 2005. Dat wordt nog al eens vergeten. Decharge is geloof ik het juiste woord. Daarom zijn deze stukken niet bij voorbaat voor Gantwarg beschikbaar. Volkomen logisch. Zoals ik al eerder heb aangegeven: Mocht blijken bij controle 2005 en 2006 dat er twijfels zijn over de gevoerde boekhouding dan is er binnen de FMJD geen enkel probleem de audit van de kascontrole anders in te delen en deze jaren ook ter beschikking te stellen. Echter dat verzoek of die noodzaak moet komen na GEZAMELIJKE controle 2005-2006. Ik denk dat dit de juiste procedure is.
EDC: Zijn taak als kascontrole lid samen met Jan is de controle van de FMJD 2005 en 2006. Voor controle EDC is de GA van de EDC de aangewezen weg. Dat neemt niet weg dat wij de EDC verzocht hebben voor de FMJD jaarlijks een financieel verslag aan ons ter beschikking te stellen. Dit verzoek is ook gedaan aan sectie 64.

Mijn dreigende taal aan Gantwarg komt voort uit de E mails die daar vooraf aan zijn gegaan. Jaap heeft duidelijk gesteld hoe een en ander in zijn werk gaat wat betreft deze gezamelijke controle. Dat heb ik toegevoegd aangezien in jou correspondentie dat niet was meegenomen.

Hierin geeft Jaap aan dat er overeenstemming moet zijn met de kascontrole leden en Jaap hoe een en ander te controleren. Dit bericht heeft hij zowel aan Gantwarg als Zioltkowski gezonden.Hierin heeft hij ook meegedeeld dat EDC met de EDC moet worden afgestemd.

Dan geeft Gantwarg aan opnieuw individueel zonder zijn collega controle lid te raadplegen dat hij het nog steeds niet begrepen heeft (gezamelijk optrekken) en dat hij voordat hij enige cijfers heeft gezien inmiddels concludeerd ik citeer: and big amount of money has not been shown in it.

Waarna hij 14 dagen later ik citeer: Big amount of money was not reported during the GA (I guess about EURO 50.000).

Op dat moment grijp ik in omdat de manier van communiceren en de suggestie over het niet opgeven van een geschatte som van EURO 50.000
mij te ver gaan.Hier geef ik ook aan dat het voor mij onbegrijpelijk is dat hij niet eerst met Jan Zioltkowski van gedachten wisseld.

De beschuldiging dat wij EURO 50.000 buiten de boeken houden dan wel niet opgegeven hebben of verantwoord hebben vind ik buiten proportie aangezien daar geen enkele onderbouwing wordt gegeven en een veronderstelling vooraf naar mijn mening niet op zijn plaats is.

Ik vind (nogsteeds) dat dat op zo een manier niet kan en verwacht van hem dan ook een excuus in de richting van Jaap, waarbij ik hem in duidelijke woorden waarschuw dat als er geen verbetering komt ik een verzoek zal indienen om hem van zijn taak te halen.

Waarna hij antwoord dat de jaren 2003 en 2004 volgens zijn mening waarschijnlijk niet bestaan hetgeen niet het geval is.

Er moet een werkbare situatie zijn en Gantwarg die klaarblijkelijk denkt dat hij dit alleen kan doen maakt deze werkbare situatie onmogelijk.

EDC is niet onze directe verantwoordelijkheid, dat wil zeggen EDC financien dienen door de Kas controle commissie van de EDC te worden onderzocht. Het is ook niet in de taak van de kascontrole commissie van de FMJD.

Het aftreden heeft te maken met het feit dat er door de verdachtmakingen een onwerkbare situatie ontstaat en ik dat niet een zinvolle invulling geeft van mijn tijd welke ik pro deo er in stop.

Dat ik tot November een aantal taken blijf doen heeft te maken met het feit dat er een vacuum ontstond met een belangrijk WK voor de deur.

Ik neem mijn verantwoording in deze op advies van het bestuur en een verzoek van een groot aantal Grootmeesters en bestuurders.

pietervdvorm
Posts: 331
Joined: Sat Aug 07, 2004 19:00

Post by pietervdvorm » Fri Aug 31, 2007 15:52

pieter hildering wrote:Ik heb voor Henk een paar antwoorden:

Wat de beschuldigingen betreft: Ik denk dat die duidelijk genoeg zijn, het geeft een gevoel van dat er veel dingen mis zijn zonder daadwerkelijk aan te geven wat, zonder als Kascontrolelid je verantwoording te nemen vanwege de positie. Dat is anders als je in het geheel een buitenstaander ben die wat beweerd. Misbruik positie?
Jaar rekeningen 2003 en 2004 zijn goedgekeurd op GA 2005. Dat wordt nog al eens vergeten. Decharge is geloof ik het juiste woord. Daarom zijn deze stukken niet bij voorbaat voor Gantwarg beschikbaar. Volkomen logisch. Zoals ik al eerder heb aangegeven: Mocht blijken bij controle 2005 en 2006 dat er twijfels zijn over de gevoerde boekhouding dan is er binnen de FMJD geen enkel probleem de audit van de kascontrole anders in te delen en deze jaren ook ter beschikking te stellen. Echter dat verzoek of die noodzaak moet komen na GEZAMELIJKE controle 2005-2006. Ik denk dat dit de juiste procedure is.
EDC: Zijn taak als kascontrole lid samen met Jan is de controle van de FMJD 2005 en 2006. Voor controle EDC is de GA van de EDC de aangewezen weg. Dat neemt niet weg dat wij de EDC verzocht hebben voor de FMJD jaarlijks een financieel verslag aan ons ter beschikking te stellen. Dit verzoek is ook gedaan aan sectie 64.
Dit werpt licht in de zaak. Er zijn (eindelijk) concrete beschuldigingen. Het zijn er vier, denk ik. Als ik ze samenvat:

1. Gantwarg heeft zijn positie misbruikt. In zijn functie van kascontrolelid uit Gantwarg ongefundeerde kritiek op het functioneren van de FMJD. Het is iemand die een officiele taak heeft binnen de FMJD niet toegestaan dergelijke kritiek te uiten.
2. Gantwarg vraagt herhaaldelijk naar de jaarverslagen 2003-2004. Deze verslagen zijn echter niet openbaar. Aangezien er decharge over deze verslagen is verleend, is het Gantwarg niet toegestaan om vóórdat hij met zijn eigenlijke werk begint (nl. controle 2005-2006) naar deze documenten te vragen.
3. Gantwarg onttrekt zich aan de gezamenlijke (met zijn collega-kascontrolelid) controle. Het is voor een kascontrolelid niet toegestaan zelfstandig op te treden.
4. Gantwarg bemoeit zich met de controle van de financien van de EDC. Binnen zijn functie (als kascontrolelid van de FMJD) is dat echter niet toegestaan, aangezien de controle van de EDC via de GA van de EDC dient plaats te vinden.

Als dit de vier punten zijn, weet Gantwarg waartegen hij zich moet verweren. Hij zou zich daarbij op de inhoud van de aanklacht kunnen richten (bijv. bij 1. - Gantwarg meent wellicht dat hij zijn kritiek, met name het feit dat de FMJD zich niet aan de eigen regelemten en statuten houdt, wel heeft onderbouwd), en vooral gaat het erom of het in deze aanklacht handelingen betreft die volgens statuten e.d. strafbaar zijn gesteld.

pieter hildering
Posts: 70
Joined: Mon May 26, 2003 16:51

Post by pieter hildering » Fri Aug 31, 2007 16:40

Hier is een correcte vertaling van het interview wat Gantwarg gegeven heeft;

http://www.pressball.by/news.php?t=0615&id=17754
Pressbal

03.04.2007
Шашки. Позиция. Анатолий Гантварг: шашки наголо


Четырехкратный чемпион мира по стоклеточным шашкам Анатолий ГАНТВАРГ объявил бойкот Всемирной федерации шашек (ФМЖД) и Европейской конфедерации шашек (ЕДС), отказавшись впредь играть в личных чемпионатах мира и Европы, которые проводят названные организации. Официальное письмо об этом он разместил на сайте Белорусской федерации шашек.


— Анатолий Абрамович, что произошло?
— Главное, что побудило пойти на такой шаг, — несогласие с политикой, проводимой руководством упомянутых организаций. Налицо дилетантство, непрофессиональный подход к делу, тягостная атмосфера, которая царит в шашечном спорте. Он ведь фактически умирает от их произвола. К руководству пришли случайные люди, непонятно откуда взявшиеся; многие из них никогда не играли в шашки. То, что они творят, уму непостижимо. Скажем, президент ЕДС поляк Яцек Павлицки ведет себя... как законченный самодур. Ладно, были бы они спонсорами, давали деньги, тогда можно объяснить их поведение по логике, кто платит, тот и заказывает музыку. Так ведь они большей частью проводят турниры за счет игроков или национальных федераций. Но при этом никогда не забывают о себе. Точнее, в первую очередь обеспечивают себя. Причем зачастую жульническими способами, нечистоплотностью в делах. Подтасовывают жеребьевки: для своих фаворитов делают их легкими, для неугодных — трудными. Посмотрите, к примеру, на группы участников чемпионата мира-2005 в Амстердаме.(...) Или взять последний матч за первенство мира.(...)


03.04.2007
Dammen. Positie. Anatolij Gantwarg: dammen bloot

4-voudig wereldkampioen-100 Anatolij Gantwarg boycot de Wereld Dambond (FMJD) en Europese damconfederatie (EDC) door te weigeren in
persoonlijke WK's en EK's te spelen die georganiseerd worden door bovengenoemde organisaties. Een officiele brief hierover heeft hij op de site
geplaatst van de Wit-Russische damfederatie.

-Anatolij Abramovich, wat is er gebeurd?
- Het belangrijkste dat me heeft gedwongen om zo'n stap te ondernemen is dat ik het niet eens ben met de politiek die het Bestuur van deze
organisaties volgt. Diletantisme, een on-professionele aanpak, de zware sfeer is duidelijk te zien in de damsport. Hij gaat feitelijk kapot door hun
willekeur. Bij het Bestuur zitten toevallige mensen, niet duidelijk van waar ze zijn. Velen hebben zelf nooit gedamd. Wat ze scheppen is onvoorstelbaar. Bijvoorbeeld, EDC President de Pool Jacek Pavlitskij gedraagt zich ... als een totale tiran.
Als ze sponsors zouden zijn geweest, geld hadden gegeven dan was het nog mogelijk hun gedrag uit te leggen volgens logica: wie betaalt die bestelt de muziek. Maar ze houden de meeste toernooien ten koste van de spelers of nationale federaties. En vergeten zichzelf nooit. Beter te zeggen, in eerste instantie voorzien ze zichzelf. En vaak op een oneerlijke manier door oplichting. Ze verdraaien de loting, voor hun favorieten doen ze deze makkelijk, voor degenen die ze niet mogen- moeilijk. Kijkt u maar aub naar de deelnemers groepen bij het WK-2005 in Amsterdam (...). Of kijkt u maar naar de laatste WK match.(...)

— Кто-либо вас поддерживает?
— Я знаю, многие игроки недовольны, но они большей частью зависимы. Игра — их заработок, порой единственный, и любое противостояние начальству для них чревато. А ведь кто-то должен дать понять, что мириться с беспределом нельзя. У меня нет стадного мышления и желания объединяться в решении этого вопроса. К тому же я член специальной финансовой комиссии ФМЖД и имею определенные права, только вот беда — до сих пор не дают потребованные мной финансовые документы. Но я добьюсь своего и докажу, что прав. Уверен, в этих документах сокрыты многие негативы, вплоть, полагаю, до воровства. Кстати, где это видано, чтобы такая организация, как ЕДС, вела свои финансовые дела без счета в банке?! Уже этот факт говорит о многом. Явно здесь что-то нечисто. Я могу высказать еще много претензий к руководству. (...)

- Steunt iemand u?
- Ik weet dat vele spelers niet tevreden zijn maar ze zijn grotendeels afhankelijk. Het spel is hun verdienste, soms de enige, en elke confrontatie met de leiding kan voor hun onwenselijke gevolgen hebben. Maar iemand moet duidelijk maken dat verzoenen met grenzeloosheid niet mag. Ik heb geen kudde-mentaliteit en niet de wens om mij met andere mensen te omringen om deze kwestie op te lossen. Ook ben ik lid van de FMJD speciale financiën commissie en heb bepaalde rechten maar jammer genoeg krijg ik nog steeds niet de door mij geëiste financiële documenten. Maar ik bereik mijn doel en ga bewijzen dat ik gelijk heb. Ik ben ervan overtuigd dat in deze documenten vele negatieve zaken zijn verborgen, ik vermoed tot diefstal aan toe. Trouwens, waar ziet u nog dat een organisatie zoals EDC zijn financiële zaken zonder een bankrekening doet?! Alleen al dat feit zegt veel. Het is duidelijk dat hier iets niet schoon is. Ik kan nog vele aanspraken aan het Bestuur uiten.(...)

(...)

— Сейчас у меня есть два ученика, чемпионы Голландии среди женщин и мужчин, веду мастер- класс.

- Ik heb nu 2 pupillen, de Nederlandse kampioenen bij de mannen en vrouwen, ik leid een masterclass. (...)

- (...) В последние годы вы постоянно играете в клубном чемпионате Голландии. Вы ведь теперь как гражданин мира...
- Мои друзья и мама живут в Америке, дочь — в Голландии, родственники — в Австралии и Германии. Но все равно для меня Беларусь стоит на первом месте.(...)

- (...) De laatste jaren speelt u constant in de Nederlandse club competitite. U bent nu wereld staatsburger...
- Mijn vrienden en moeder wonen in Amerika, mijn dochter in Nederland, ik heb familie in Australie en Duitsland. Maar Wit-Rusland staat voor mij op de eerste plaats. (...)


- (...) Что можно назвать “золотой шашкой” Анатолия Гантварга?
— Есть моральные ценности, заложенные с детства. Принципиальность, которую воспитал во мне отец. Когда меня пытаются шантажировать, пугать, не уступлю. (...) Для меня самая золотая ценность — не предавать. Хотя в какой-то степени это мешает жить, потому что, к сожалению, жизнь — это прежде всего компромисс.
А мне еще хочется найти себя как тренера. Очень болею за своего ученика Тайсена — четырехкратного чемпиона Голландии и настоящего человека. Он играл в турнире с шашистом из Камеруна, и у того упал флаг. Кейс предложил ничью, потому что позиция у него была хуже. Он показал, что ему такой выигрыш не нужен.

— И все же если вас не как тренера, а как спортсмена опять пригласят выступить за сборную Беларуси в следующем командном чемпионате мира, вы будете играть?
— Да. Несмотря ни на что.

Владимир ДОВЖЕНКО


-(...)
Wat zou u de kroonschijf van Gantwarg noemen?
- Er zijn morele waardes die ik als kind heb gekregen. De principes die mijn vader mij heeft geleerd. Wanneer iemand me probeert te chanteren, bang te maken, geef ik niet op. (...) Voor mij is het meest waardevol om niet te verraden. Maar dat maakt soms het leven moeilijk omdat het leven een compromis is, jammer genoeg.
Ik wil mezelf als trainer vinden. Ik ben een grote fan van mijn pupil Thijssen- 4-voudig Nederlands kampioen en een echte mens. Hij speelde in een toernooi tegen een Kameroenees wiens vlag is gevallen. Kees heeft toen remise aangeboden omdat zijn stand slechter was. Hij liet zien dat hij zo'n winst niet nodig heeft.

- En als u niet als trainer maar als speler weer wordt uitgenodigd om voor Wit-Rusland in de selectie-ploeg te spelen bij het WK teams, gaat u spelen?
- Ja, ondanks alles.

Vladimir Dovzenko

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Fri Aug 31, 2007 17:04

Pieter Hildering, Executive Vice President FMJD, wrote: Statement


We have been having a serious discussion about our finances over the years 2003 and 2004 as a result of accusations of Mr. Gantwarg. Mr.Gantwarg has explained widely internationally that he concluded based on his assumptions and calculations that an amount of EURO 50.000 and several months later an amount of over EURO 100.000 was not reported.

As Mr. Gantwarg was member of the controlling commission he and Mr. Zioltkowski the other control member was given the task to control the fiscal years 2005 and 2006. So the years 2003 and 2004 where out of the scope of there task.

Due to the accusations and no willingness of doing the task the GA requested him to do, we have concluded as FMJD board to exclude
Mr. Gantwarg from this work.

The continuation of rumors about our finances and the legitimately of it has been the reason to request an independent certified public accountant to control the years 2003 and 2004 and to advice us the outcome of such control.

Today I present you the results of that control. The FMJD already published the results of the control over 2005 and 2006.

We sincerely believe that this statement of the Tamek group will end the discussion.


Sincerely,


Pieter Hildering

Executive Vice President
Attachments
2003-2004 GB version0001.pdf
Report on accusation of unjustified withdrawing of money of the FMJD Board
(635.58 KiB) Downloaded 97 times
2003-2004 NL version0001.pdf
Accountantsverslag naar aanleiding van de beschuldiging van het onterecht onttrekken van gelden door het FMJD-bestuur
(747.87 KiB) Downloaded 109 times

jellegroeneveld
Posts: 84
Joined: Fri Aug 18, 2006 22:44

Post by jellegroeneveld » Fri Aug 31, 2007 18:30

Na het royement van Gantwarg door het KNDB-bestuur is veel informatie op het Forum aangeleverd.
Nu de Beoordelingsverklaring van de Tamek Groep van 29-08-2007 net betrekking tot de financiele activiteiten van de FMJD over de jaren 2003 en 2004.
Na de verschijning van deze verklaring van Tamek heeft de Executive vice-president van de FMJD vandaag een "statement" afgegeven. Hij verwacht dat de discussie over dit onderwerp nu is beeindigd.

Een opvallend punt in de Boordelingsverklaring is m.i. de inhoud van de volgende tekst onder "Werkzaamheden".

"(...) Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechs resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de financiele opstelling. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.
(...).

Ik kan niet overzien welke consequenties hieraan zouden moeten worden verbonden.

De Tamekgroep wijst erop dat hun onderzoek is "verlaat" . Een reden daarvoor wordt in de korte bedoordelingsverklaring niet gegeven.

User avatar
mikkeltje
Posts: 391
Joined: Tue Oct 19, 2004 21:53
Location: Diemen
Contact:

Post by mikkeltje » Fri Aug 31, 2007 19:13

Overigens ken ik de naam Dovchenko nog uit de tijd dat ik een jaar in Minsk woonde. Als ik me niet vergis was hij toen verslaggever voor de nationale televisie en goed bevriend met Gantwarg.

Daarnaast is de relatie Wit Rusland vs. Polen (en hun burgers) niet zonder emoties.

Maar dit ter achtergrondinformatie.

Nog iets over de belangen van beide partijen. Nu de belangen van Hiltex in Wit Rusland worden geschaad, begrijp ik ook iets meer over de aanval van Pieter op Gantwarg, want laten we wel zijn, ook Gantwarg is niet vies van rancuneus handelen (zie bijvoorbeeld zijn opstelling tav Baljakin, vroeger toch een van zijn beste vrienden).

En, ook even nuchter beschouwd, 50k euri kunnen er nooit verdwenen zijn, gezien de saldi over de jaren. Dat zou namelijk betekenen dat de FMJD haar saldo ineens met 500% had moeten zien toenemen.

Ik denk dat achter dit hele verhaal niet zo zeer Gantwarg vs FMJD speelt, maar veeleer Wit Russische dambond (bij monde van Gantwarg) vs EDC en specifiek Pawlicki (Polen).

Nog een kleine vraag aan Henk, hoe worden de belangen van de Damacademie geschaad? Naar mijn mening, kan Gantwarg dat gewoon voortzetten; het (m.i. nog steeds volstrekt onterechte) royement strekt zich toch niet uit tot trainingen? Ik begrijp dat bepaalde kosten niet gedeeld kunnen worden met reiskosten voor het eerste team, maar dat lijkt mij, gezien het feit dat Gantwarg in Duitsland resideert nou ook weer niet overkomelijk...

Post Reply