Anatoli Gantwarg voor een jaar geschorst

Post Reply
User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Wed Aug 29, 2007 22:56

pietervdvorm wrote:
Hanco Elenbaas wrote: Feit blijft voor mij dat Gantwarg het volgens de journalist van het Witrussische Pressball over diefstal door FMJD-bestuurders heeft gehad.
't Wordt een beetje kinderachtig zo, Hanco, vind je ook niet? En het staat allemaal heel erg ver af van de zaak waarom het draait. Maar vooruit: Hanco beschuldigt Gantwarg, het is een ernstige beschuldiging. Hij beschuldigt Gantwarg ervan de FMJD-bestuurders te hebben beschuldigd van diefstal. Dat is nogal wat. Nu dient Hanco wel met bewijzen te komen. Vooral moet hij het volgende bewijzen:
- Hij moet met een correcte Nederlandse of Engelse vertaling komen van de bewuste passage. Dit om te laten zien dat hij de tekst daadwerkelijk heeft kunnen lezen.
- Hij dient aan te tonen dat het woord 'diefstal' niet is ontsproten aan de pen van de journalist, maar dat Gantwarg dit woord werkelijk heeft gebruikt en / of de tekst heeft geautoriseerd.
- Hij dient onomstotelijk te bewijzen dat Gantwarg met het woord 'stelen' daadwerkelijk de FMJD-bestuurders bedoelde, en niet bijv. de EDC.

Je hebt een grote voorsprong op Gantwarg, je weet heel duidelijk wat je hebt te bewijzen. En toch, wedden om een royementje dat het je niet lukt?
Ik zou ook niet wedden als ik jou zou moeten zijn Pieter. Bovendien vind ik een royement nog steeds te zwaar en laat ik de beoordeling over de door het KNDB-bestuur opgelegde straf liever over aan bondsraad of tuchtcommissie. In ieder geval niet aan jou, als je het niet erg vindt.

In het interview met Pressbal lees ik (met mijn beperkte woordenboekkennis van het Russisch) onder meer:
"Bovendien heb ik als lid van de speciale financiële commissie van de FMJD ook vastgestelde rechten, de moeilijkheid is hier alleen dat ik tot nu niet de financiële documenten heb ontvangen die ik opgeëist heb. Maar ik zal ze verkrijgen en ik zal bewijzen, wat recht is. Ik ben er zeker van dat in deze documenten veel negatiefs verborgen is tot aan de door mij veronderstelde diefstal."

Graag zal ik een betere vertaling zien, die ik al eerder, tot dusver tevergeefs, gevraagd heb aan Alexander, maar helaas heeft Alexander daar kennelijk nog geen gelegenheid voor gevonden, na zijn laatste post in dit topic.
A.Presman wrote:Wil je zeggen Hanco dat deze artikelen uit Wit-Russische kranten werden door het bestuur van de KNDB als argument gebruikt?

pietervdvorm
Posts: 331
Joined: Sat Aug 07, 2004 19:00

Post by pietervdvorm » Thu Aug 30, 2007 12:17

Gantwarg is kritisch, erg kritisch, en uit zijn 'Report' blijkt dat hij zich terdege in de zaak heeft verdiept. Hij zal de cijfers waar hij wel de beschikking over had goed hebben bekeken, en daarbij hebben vastgesteld dat de kaspositie tussen 2001 en 2006 sterk is verbeterd. Ook Hildering heeft dat trouwens aangegeven, en hij heeft dat laten zien met cijfers:
pieter hildering wrote:
Position all accounts 31-12-2002 10973,61
Position all accounts 31-12-2003 21865,83
Position all accounts 31-12-2004 22579,09
Position all accounts 15-10-2005 46095,54
Het is zeker Hilderings verdienste dat de FMJD er nu financieel veel beter voorstaat dan bij zijn aantreden. En Gantwarg weet dat natuurlijk ook.

Gantwarg is misschien een beetje gek, maar niet helemaal. Hildering is een mecenas van de damwereld. Een belangrijke sponsor in Nederland, en ook internationaal heeft hij diverse dingen gefinancierd - zo heeft Hildering aangegeven dat hij borden en klokken uit eigen zak heeft betaald om het Afrikaans kampioenschap in Kameroen mogelijk te maken. Dit wist Gantwarg natuurlijk ook - misschien wist hij niet precies wat Hildering allemaal betaalde, maar dat het veel was en dat het goed was voor de damsport, dat wist hij wel.

Het zal dan ook geen moment bij Gantwarg zijn opgekomen (het idee alleen al) dat Hildering geld zou hebben gestolen uit de FMJD-kas. Het was evident dat dat niet zo was. En ook Jaap Bus heeft geen geld gestolen, daar is geen enkele aanwijzing voor. Daarom heeft Gantwarg ook nergens gezegd of gesuggereerd dat een van deze FMJD-bestuurders geld ontvreemd zouden hebben uit de FMJD-kas. In de passage uit de Wit-Russische krant waar Hanco zich zo op vastbijt, staat volgens babelfish het woord 'stealing'. Uit de zin die daarop wordt duidelijk, althans volgens babelfish, dat Gantwarg het dan heeft over 'this organization, as YEDS'. Nu is babelfish hoogst onbetrouwbaar, en heel misschien is 'this organization, as YEDS' een ongelukkige vertaling van de twee woorden 'Pieter Hildering'. Maar dat denk ik niet, ik denk dat 'this organization, as YEDS' niet verwijst naar Pieter Hildering maar naar 'deze organisatie, de EDC'.

Er zijn verschillende dingen die Gantwarg telkens weer aansnijdt. Het belangrijkste is voor hem ongetwijfeld dat hij vindt dat de FMJD zich niet aan regels en statuten houdt. Ook met betrekking tot andere zaken - toernooien, keuzeplaatsen voor wk's etc. Doordat de FMJD zich niet houdt aan regels, is er een klimaat ontstaan van vriendjespolitiek en willekeur. Dát is Gantwargs verwijt. Als lid van de kascommissie kan hij zijn kritiek ergens op botvieren, namelijk op die jaarverslagen over 2003-2004, die er wel hadden moeten zijn, want ze zijn zelfs goedgekeurd door de GA, maar die er niet zijn. Voor Gantwarg is dit maar een voorbeeld, een heel klein voorbeeld, voor iets veel groters: de FMJD houdt zich niet aan de eigen regels.

Iets anders wat Gantwarg telkens weer aanvoert, omdat hij daar als lid van de kascommissie in zijn ogen mee krijgt te maken, is de financiele gang van zaken bij de EDC. De EDC heeft geen bankrekening, er is bij de EDC geen financiele verslaggeving, de uitgaven vallen op deze manier niet te controleren. Hij vertrouwt die Pawlicki voor geen cent. Ongetwijfeld speelt hierbij ook het eerdere conflict tussen de EDC en de Wit-Russische dambond mee.

De FMJD en de KNDB zouden de kritiek van Gantwarg eens goed tegen het licht moeten houden, want misschien zijn er heel wat dingen binnen de FMJD die verbeterd kunnen worden. Als het klopt wat Gantwarg zegt, nl. dat de EDC geen eigen bankrekening heeft, dan is het misschien een idee om zo'n bankrekening te openen. Zeker als er van de zijde van de Wit-Russische dambond al langer, al ruim voordat Gantwarg plaats nam in de kascommissie, bedenkingen waren gerezen over de financiele handel en wandel van Pawlicki.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Thu Aug 30, 2007 12:42

Piet Bouma wrote: Om het in onze damwereld ook maar eens definitief ludiek op te lossen, stel ik het volgende voor:
{...}
En vervolgens gaan we gewoon weer dammen.
Met verdere rechtszaken is er maar één partij een winnaar en dat is de advocatuur. Zij verdient er goud geld aan.
Dat geld kan iedereen beter aan iets anders besteden.
Deze soap heeft vind ik lang genoeg geduurd.
Voor ludieke acties is het denk ik te laat Piet. Voor ons is het een soap, maar voor Pieter Hildering en zijn bedrijf is het een tragedie.

De leden van het FMJD-bestuur zijn door Anatoli Gantwarg in Witrussische bladen uitgemaakt voor fraudeurs, dieven, gierige sponsors, criminelen en ander lelijks zoals oneerlijke bestuurders, die zelf niet kunnen dammen en ondertussen de damsport naar de knoppen helpen.

Aangezien Pieter Hildering's bedrijf Hiltex al vanaf de jaren negentig voor miljoenen per jaar zaken deed met Wit-Rusland kun je je voorstellen dat de door Anatoli veroorzaakte reputatieschade enorm kan zijn, want Anatoli Gantwarg is in Wit-Rusland niet minder dan een nationale held, een bijzonder invloedrijk persoon. Voor Pieter Hildering is dan ook om méér dan één reden heel belangrijk dat zijn naam gezuiverd wordt en dat Anatoli Gantwarg zijn excuses moet aanbieden en moet (laten) rectificeren, in Nederland én in Wit-Rusland.

Dankzij publicatie van allerlei belangrijke documenten begint de zaak eindelijk duidelijk te worden.
Nadat Gantwarg op 3 april op de website van de Witrussische krant Pressbal het FMJD-bestuur beschuldigd heeft van diefstal, heeft het KNDB-bestuur Gantwarg op 12 april ter verantwoording geroepen en gesommeerd die beschuldiging in te trekken en anders ze te bewijzen. Toen Gantwarg daar niet aan voldeed is hij per 11 mei geroyeerd, met de aantekening dat als hij binnen een jaar zijn excuses zou aanbieden, het royement zou worden omgezet in een schorsing van een jaar.

Nu Anatoli Gantwarg niet bereid blijkt excuses te geven, is het vanuit het perspectief van Pieter Hildering niet meer dan logisch dat Pieter die excuses gaat proberen af te dwingen in de rechtszaal. De kosten van een rechtszaak zijn voor de verliezer, dus dat 'goudgeld' van de advocaten zal door de veroordeelde moeten worden bekostigd. Om die reden is het van belang dat Anatoli zo snel mogelijk weer aan de slag kan bij damvereniging Van Stigt Thans en in de damschool en masterclasses van Henk de Witt.

Aan wat Jan Pieter Drost hier geschreven heeft over de rechtstechnische kant van wat er de afgelopen maanden gepasseerd is kan door de bondsraad en de tuchtcommissie van de KNDB niet zomaar voorbij worden gegaan.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Thu Aug 30, 2007 13:46

pietervdvorm wrote:In de passage uit de Wit-Russische krant waar Hanco zich zo op vastbijt, staat volgens babelfish het woord 'stealing'. Uit de zin die daarop wordt duidelijk, althans volgens babelfish, dat Gantwarg het dan heeft over 'this organization, as YEDS'. Nu is babelfish hoogst onbetrouwbaar, en heel misschien is 'this organization, as YEDS' een ongelukkige vertaling van de twee woorden 'Pieter Hildering'. Maar dat denk ik niet, ik denk dat 'this organization, as YEDS' niet verwijst naar Pieter Hildering maar naar 'deze organisatie, de EDC'.
Pieter van der Vorm, je bent een fantast, dat blijkt wel uit je interpretaties.
En een fantast is iets anders dan een fantasievol iemand.
Koop een woordenboek Russisch-Nederlands of neem het volgens Alexander betere vertaalprogramma http://www.online-translator.com/ erbij. En gebruik vooral je hersentjes 's voor iets anders dan fantasterijen.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Post by GuidoB » Thu Aug 30, 2007 13:55

Hanco Elenbaas wrote:Dankzij publicatie van allerlei belangrijke documenten begint de zaak eindelijk duidelijk te worden.
Nadat Gantwarg op 3 april op de website van de Witrussische krant Pressbal het FMJD-bestuur beschuldigd heeft van diefstal, heeft het KNDB-bestuur Gantwarg op 12 april ter verantwoording geroepen en gesommeerd die beschuldiging in te trekken en anders ze te bewijzen. (...)
Hanco Elenbaas, je bent een fantast, dat blijkt wel uit je interpretaties.
De KNDB rept in de brief van 12 april met geen woord over die beschuldiging. Het Wit-Russische kranteartikel komt ook niet voor in het, volgens de KNDB volledige, dossier Gantwarg waarop het royement is gebaseerd.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Thu Aug 30, 2007 14:09

Hanco Elenbaas wrote:
Henk de Witt wrote: Men heeft die onbehoorlijke handelingen zelf verzonnen door het verhaal te verspreiden dat Gantwarg FMJD-bestuurders zou hebben beschuldigd van het stelen van FMJD-geld.
Gantwarg hééft leden van het FMJD-bestuur beschuldigd van het stelen van FMJD-geld. Ik heb nog nergens een verklaring van Gantwarg gelezen dat hij verkeerd geciteerd is door de verslaggever van Pressball.
Kom op Hanco, je blijft maar aan de gang. Uit die zeer gebrekkige Engelse vertaling maak ik op dat Gantwarg constateert dat er heel veel mis is tot aan 'I assume' diefstal. Dit is een heel algemene verdenking. Nergens staat dat hij concrete personen van diefstal beschuldigt. Dat KNDB-verhaal is dus een boosaardige verdraaiing. Een straf voor deze mensen is op zijn plaats, als bestuurder heb je een bepaalde macht waar je zeer zorgvuldig gebruik van moet maken. Bovendien heb je een voorbeeldfunctie. Toch zou ik die KNDB-bestuurders niet willen royeren. Ik denk aan een andere straf, bijvoorbeeld het gedurende een bepaalde tijd niet mogen uitoefenen van een bestuursfunctie.
Verder blijkt Gantwargs verdenking vooral richting EDC te gaan omdat die club zelfs geen bankrekening heeft. Dat vind ik ook heel vreemd. Mensen incasseren daar contant geld, dat geld gaat 'through some pocket' zoals Gantwarg in zijn rapport schrijft. Er is geen enkel zicht waar dat geld blijft en door wie dat wordt beheerd. Het is toch volkomen terecht dat dit een keer wordt uitgezocht?
De drie afgetreden FMJD-bestuurders, ferm gesteund door hun KNDB-vriendjes, hebben er tot nu toe alles aan gedaan om zo’n onderzoek te verhinderen.

Kijk nou eens naar jouw vriend Hildering. Die deed onlangs wel een harde beschuldiging van diefstal door de Wit-Russische bond. Als Gantwarg geroyeerd zou moeten worden vanwege een heel reële verdenking dan zou Pieter driedubbel geroyeerd moeten worden. Zijn beschuldiging bleek immers vals. Zou Pieter al een brief van de KNDB hebben ontvangen waarin hij met royement wordt bedreigd?
Ik zou daar ook faliekant tegen zijn. Met royement moet je zeer terughoudend zijn, zeker als het om woordgebruik gaat in een conflict. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Thu Aug 30, 2007 14:10

GuidoB wrote:
Hanco Elenbaas wrote:Dankzij publicatie van allerlei belangrijke documenten begint de zaak eindelijk duidelijk te worden.
Nadat Gantwarg op 3 april op de website van de Witrussische krant Pressbal het FMJD-bestuur beschuldigd heeft van diefstal, heeft het KNDB-bestuur Gantwarg op 12 april ter verantwoording geroepen en gesommeerd die beschuldiging in te trekken en anders ze te bewijzen. (...)
Hanco Elenbaas, je bent een fantast, dat blijkt wel uit je interpretaties.
De KNDB rept in de brief van 12 april met geen woord over die beschuldiging. Het Wit-Russische kranteartikel komt ook niet voor in het, volgens de KNDB volledige, dossier Gantwarg waarop het royement is gebaseerd.
Dat vertelde je al Guido. Maar als Gantwarg slechts op één plaats het FMJD-bestuur van diefstal heeft beschuldigd, namelijk in het interview dat door het Witrussische Pressball op 3 april 2007 is gepubliceerd, dan is het toch duidelijk waarop het KNDB-bestuur zich baseerde toen het Gantwarg op 12 april schreef:
De KNDB verlangt voor 1 mei hard bewijs voor uw beschuldiging dat FMJD-bestuurders geld hebben gestolen van de FMJD.
Ik snap niet dat Gantwarg zich daartegen slechts met verontwaardiging verweerde.
Maar je hebt een punt, het is slordig dat dit niet in het KNDB-dossier voor de bondsraad is opgenomen en ook Henk de Witt heeft gelijk dat de verwijzing naar het Pressball-interview beter in de KNDB-brief van 12 april had kunnen staan. Want nu is nog steeds onzeker of Gantwarg werkelijk het woord diefstal heeft gebruikt of dat dat hem in de mond is gelegd door de journalist.
Daarom blijft voor bondsraad en/of tuchtcommissie waarschijnlijk niets anders over dan het royement nietig te verklaren. Waarna Pieter Hildering Anatoli Gantwarg onder handen kan nemen in de rechtszaal.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Thu Aug 30, 2007 14:24

Henk de Witt wrote:Kom op Hanco, je blijft maar aan de gang. Uit die zeer gebrekkige Engelse vertaling maak ik op dat Gantwarg constateert dat er heel veel mis is tot aan 'I assume' diefstal. Dit is een heel algemene verdenking. Nergens staat dat hij concrete personen van diefstal beschuldigt. Dat KNDB-verhaal is dus een boosaardige verdraaiing.
Zolang Alexander Presman niet heeft gewezen op belangrijke fouten in deze vertaling:
Anatoli Gantwarg op 3 april 2007 (volgens Pressball) wrote:"Bovendien heb ik als lid van de speciale financiële commissie van de FMJD ook vastgestelde rechten, de moeilijkheid is hier alleen dat ik tot nu niet de financiële documenten heb ontvangen die ik opgeëist heb. Maar ik zal ze verkrijgen en ik zal bewijzen, wat recht is. Ik ben er zeker van dat in deze documenten veel negatiefs verborgen is tot aan de door mij veronderstelde diefstal."
kun je er met een (on-)gerust hart van uitgaan dat dit in Pressball staat en dat Gantwarg's beschuldiging dus over FMJD-bestuurders gaat.
Maar dat wordt door alle vormfouten pas weer echt van belang in de rechtszaak tussen Gantwarg en Hildering.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Post by GuidoB » Thu Aug 30, 2007 14:39

Hanco, in jouw vertaalde stukje staat met geen woord dat het over FMJD-bestuurders gaat. Ik begrijp dus niet waar je dit vandaan haalt. Wil je misschien ook de context vertalen? Dan begrijp ik het misschien wel.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Thu Aug 30, 2007 15:01

GuidoB wrote:Hanco, in jouw vertaalde stukje staat met geen woord dat het over FMJD-bestuurders gaat. Ik begrijp dus niet waar je dit vandaan haalt. Wil je misschien ook de context vertalen? Dan begrijp ik het misschien wel.
Nee Guido, daar heb ik geen zin in. Het is voor mij duidelijk genoeg en ik begrijp zelf nu redelijk goed wat er aan de hand is. Dat is voor mij voorlopig voldoende. Ik heb het idee dat ik gelijk heb, maar ook dat ik het van jou en je geestverwanten nooit zal krijgen. [img]images/smilies/icon_smile.gif[/img] Want nadat ik alles vertaald heb zul je waarschijnlijk (terecht vanuit jouw optiek) zeggen dat Gantwarg dat nooit zo bedoeld heeft, of dat de verslaggever Gantwarg niet goed begrepen heeft.
Laat het maar aan de (top-)advocaten van Pieter Hildering over wat er nu allemaal wel of niet belangrijk is en hoe de vork juridisch in de steel zit.

Het blijft zonde dat Irina Pashkevich verzuimd heeft gebruik te maken van de mogelijkheid de boeken van de FMJD te controleren in de periode dat Wouter van Beek president was en de wereld overreisde op kosten van de FMJD. Dat had interessante informatie kunnen opleveren. Al dat geruzie tussen Witrussische dambond en FMJD dateert uit die periode.

Het is jammer dat deze zaak zo onnodig geëscaleerd is. Maar het goede ervan is dat allerlei organisatorische tekortkomingen binnen de dambonden aan het licht zijn gekomen en dat we daar iets mee kunnen doen.

pietervdvorm
Posts: 331
Joined: Sat Aug 07, 2004 19:00

Post by pietervdvorm » Thu Aug 30, 2007 15:28

Hanco Elenbaas wrote:
pietervdvorm wrote:In de passage uit de Wit-Russische krant waar Hanco zich zo op vastbijt, staat volgens babelfish het woord 'stealing'. Uit de zin die daarop wordt duidelijk, althans volgens babelfish, dat Gantwarg het dan heeft over 'this organization, as YEDS'. Nu is babelfish hoogst onbetrouwbaar, en heel misschien is 'this organization, as YEDS' een ongelukkige vertaling van de twee woorden 'Pieter Hildering'. Maar dat denk ik niet, ik denk dat 'this organization, as YEDS' niet verwijst naar Pieter Hildering maar naar 'deze organisatie, de EDC'.
Pieter van der Vorm, je bent een fantast, dat blijkt wel uit je interpretaties.
En een fantast is iets anders dan een fantasievol iemand.
Koop een woordenboek Russisch-Nederlands of neem het volgens Alexander betere vertaalprogramma http://www.online-translator.com/ erbij. En gebruik vooral je hersentjes 's voor iets anders dan fantasterijen.
Dank je voor je advies, Hanco. Ik probeer het nogmaals, dit keer niet als fantast maar met fantasie. Als ik mijn fantasie gebruik, heb ik trouwens geen woordenboek nodig.

''... up to, I assume, to the stealing. By the way, where this is seen so that this organization, as YEDS, would conduct its financial matters without the calculation in the bank?!''

Met inzet van een flinke dosis fantasie kom ik tot het volgende:

''... tot aan de door mij veroderstelde diefstal toe. En trouwens, het is toch ongehoord dat deze FMJD-bestuurders, te weten Pieter Hildering en Jaap Bus, diefstal plegen door een bank te overvallen?!''

Nu maar afwachten. Als Alexander Presman niet heel snel reageert, zal mijn vertaling wel correct zijn.

User avatar
mikkeltje
Posts: 391
Joined: Tue Oct 19, 2004 21:53
Location: Diemen
Contact:

Post by mikkeltje » Thu Aug 30, 2007 21:04

Letterlijk staat er "воровства" = diefstal

Я знаю, многие игроки недовольны, но они большей частью зависимы. Игра — их заработок,

Ik weet dat veel spelers niet tevreden zijn, maar zij zijn voor een groot deel afhankelijk van het spel en de verdiensten daarin.....

К тому же я член специальной финансовой комиссии ФМЖД и имею определенные права, только вот беда — до сих пор не дают потребованные мной финансовые документы. Но я добьюсь своего и докажу, что прав.

Bovendien ik lid van een speciale financiele commissie van de FMJD en heb het recht, maar het probleem is - tot nog toe zijn mij de noodzakelijke documenten geweigerd. Maar ik ga door en zal de waarheid bewijzen.

Уверен, в этих документах сокрыты многие негативы, вплоть, полагаю, до воровства.

Ik ben ervan overtuigd dat in die documenten veel negatiefs is verborgen, ik geloof zelfs tot diefstal aan toe.

Кстати, где это видано, чтобы такая организация, как ЕДС, вела свои финансовые дела без счета в банке?!

Trouwens, waar zie je nog, dat een organisatie als de EDC, zijn financiele zaken doet zonder een bankrekening?

Уже этот факт говорит о многом. Явно здесь что-то нечисто.

Alleen dat feit zegt al veel. Het is duidelijk dat hier iets niet schoon is.

Я могу высказать еще много претензий к руководству.

Ik kan nog veel meer pretenties (beschuldigingen) over het huidig bestuur zeggen.

En daarna volgt een verhaal over hoe Wit Rusland wordt vergeleken met een derde wereld damland, terwijl dat land derde van de wereld is geeindigd.

User avatar
mikkeltje
Posts: 391
Joined: Tue Oct 19, 2004 21:53
Location: Diemen
Contact:

Post by mikkeltje » Thu Aug 30, 2007 21:21

pieter hildering wrote:
Position all accounts 31-12-2002 10973,61
Position all accounts 31-12-2003 21865,83
Position all accounts 31-12-2004 22579,09
Position all accounts 15-10-2005 46095,54
Op basis van deze cijfers is met name het jaar 2004 interessant. Zowel in het jaar 2003 als in 2005 verdubbelt de position on all accounts

pieter hildering
Posts: 70
Joined: Mon May 26, 2003 16:51

Post by pieter hildering » Thu Aug 30, 2007 21:48

Daar is een simpele verklaring voor :

2004 is een jaar waar geen WK wordt gespeeld maar barages. Dit heeft tot gevolg dat er aanzienlijk minder geld binnen komt van de inschrijvingen Mannen en Vrouwen WK, aangezien er maar 4 deelnemers inschrijfgeld betalen. In 2005 zijn dat er 40 voor de mannen en 14 voor de vrouwen. Een duidelijk verschil aan inkomsten. Ik heb de cijfers niet bij de hand op dit moment maar als de inkomsten vooral uit ontvangen vergoedingen van deelnemers komt dan is het ook logisch bij gelijkblijvende kosten b.v. dat er dan dit soort verschillen mogelijk zijn.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Post by Henk de Witt » Thu Aug 30, 2007 21:51

Hanco Elenbaas wrote:
Anatoli Gantwarg op 3 april 2007 (volgens Pressball) wrote:"Bovendien heb ik als lid van de speciale financiële commissie van de FMJD ook vastgestelde rechten, de moeilijkheid is hier alleen dat ik tot nu niet de financiële documenten heb ontvangen die ik opgeëist heb. Maar ik zal ze verkrijgen en ik zal bewijzen, wat recht is. Ik ben er zeker van dat in deze documenten veel negatiefs verborgen is tot aan de door mij veronderstelde diefstal."
kun je er met een (on-)gerust hart van uitgaan dat dit in Pressball staat en dat Gantwarg's beschuldiging dus over FMJD-bestuurders gaat.
Een verdenking is iets anders dan een beschuldiging, daar ga je dus al de fout in. Bovendien mag je die verdenking niet verdraaien tot 'FMJD-bestuurders die geld hebben gestolen'. Dat heeft nu juist tot allerlei speculaties en hysterische reacties geleid. De KNDB had dit nooit mogen doen.
Een tweede grote fout was het vragen om hard bewijs dat FMJD-bestuurders geld hebben gestolen. Ten eerste komt het dus niet overeen met wat Gantwarg gezegd heeft en is de vraag onzinnig. Ten tweede hebben Hildering en Bus, gesteund door de KNDB, uit alle macht nader onderzoek naar de financiële hiaten bij FMJD en EDC proberen te voorkomen en financieel controleur Gantwarg buitenspel gezet. Gantwargs onderzoek blokkeren en tegelijk om harde bewijzen vragen is tegenstrijdig.
Een derde fout was het bij voorbaat boven elke verdenking plaatsen van de afgetreden bestuurders. Die zijn volgens de KNDB volgens iedere standaard 'betrouwbaar, bekwaam en eerlijk'. Een zeer onvoorzichtige uitspraak, je weet nooit wat er bij onderzoek boven water zal komen.
Afgezien daarvan heeft Gantwarg Bus en Hildering niet in verband gebracht met diefstal. Wel met nalatigheid en het overtreden van statuten en reglementen.

Het NOC*NSF heeft aangedrongen op arbitrage in het conflict Gantwarg-FMJD. Dat lijkt me een zeer verstandig standaardvoorstel. De KNDB heeft dit in de wind geslagen en is blind achter de machtsdronken en rancuneuze Pieter Hildering aangelopen, die overal loopt te roepen dat hij Gantwarg wil kapotmaken.
De KNDB heeft de verstandige uitspraak van de tuchtcommissie genegeerd en de bondsraad onvolledig over deze uitspraak ingelicht.

Post Reply