[b]DamSimultaan in Rotterdam door Kees Thijssen(Ned. Kampioe

Post Reply
francis
Posts: 2
Joined: Mon May 31, 2004 12:10
Location: sliedrecht

[b]DamSimultaan in Rotterdam door Kees Thijssen(Ned. Kampioe

Post by francis » Fri Jun 04, 2004 01:34

Kees Thijssen is simultaanspeler op zaterdag 3 juli in Rotterdam tijdens de Katendrechtse Denksportdag.
Dit evenement vindt plaats op het plein a/h Deliplein in Rotterdam-zuid nabij metro-station Rijnhaven.
Aanvang is gepland om 12:00 uur en duurt tot 17:00 uur.
Er zal ook een schaaktoernooi en dominotoernooi plaatsvinden en de organisatie is in handen van Stichting Ken je Talent met medewerking van o.a. Francis J. Tholel.
Deelnemers kunnen gratis meedoen aan dit evenement en er zijn voor de beste tegenstanders van Kees Thijssen 3(drie) prijzen beschikbaar gesteld.
Voor het sneldammen zijn er 3(drie) prijzen(boeken&kadobonnen) evenals voor de andere denksporten.

Simultaan deelnemers kunnen aanschuiven, maar sneldammers moeten om 11:00 uur reeds aanmelden en liever om 11:30 aanwezig zijn.

Inlichtingen: 06-18638765

Graag tot zaterdag 3 juli 2004

A.Presman
Posts: 2085
Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
Real name: Alexander Presman
Location: the Netherlands

Post by A.Presman » Thu Feb 24, 2005 23:26

check it
Attachments
end.pdn
(288 Bytes) Downloaded 1105 times

A.Presman
Posts: 2085
Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
Real name: Alexander Presman
Location: the Netherlands

Post by A.Presman » Tue Nov 08, 2005 20:27

Øàøå÷íûé àïïëåò ïðåäîñòàâëåí êëóáîì Ãàìáëåð
<font size=-2>Äëÿ ðàçìåùåíèÿ àïïëåòà íà ñâîåì ñàéòå ñâÿæèòåñü ñ <a href=mailto:leng@gambler.ru>àâòîðîì<a></font>

<applet codebase = "./" code = "notation.Checkers.class" archive = "checkers.zip" name = "Checkers Notation Applet" width = "680" height = "480"><param name = "inipos" value="a1:e3:f4:h6;a5:c5:c7:h8">
<param name = "gamehist" value = "1.f4-e5 c5-b4 2.e3-d4 b4-a3 3.d4-c5 a5-b4 4.c5-d6 c7-b6 5.d6-e7 b6-a5 6.e7-f8 b4-c3 7.f8-b4 a3:c5 8.a1-b2 c3:a1 9.e5-f6 a1:g7 10.h6:f8:a3 h8-g7 11.a3-b2 g7-h6 12.b2-c3 h6-g5 13.c3-d2 g5-h4 14.d2-e1 a5-b4 15.e1:a5 h4-g3 16.a5-b6 g3-h2 17.b6-g1">

Post Reply