De tien mooiste compositie-eindspelen aller tijden.

Best games, combinations etc.
Post Reply
User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Sat Oct 11, 2003 14:57

Elf gecomponeerde eindspelen uit het hoofdstuk 'Thema Blankenaar' van 'In de Schatkamer van het eindspel', boek uit 1986 van Johan Bastiaannet , wit speelt en wint:

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658116116.png">
Johan Bastiaannet (1976)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658117341.png">
Johan Bastiaanet (1982)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658118508.png">
Johan Bastiaannet (1977)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658119327.png">
Johan Bastiaannet (1977)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658121149.png">
Johan Bastiaannet (1986)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658123328.png">
Johan Bastiaannet (1986)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658124944.png">
Johan Bastiaannet (1978)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658126054.png">
Johan Bastiaannet (1986)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658126868.png">
Johan Bastiaannet (1980)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658127763.png">
Johan Bastiaannet (1980)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10658129043.png">
Johan Bastiaannet (1986)

Jammer dat ze niet voldoen aan: De belangrijkste voorwaarde blijft : iets bijzonders echt in partij werd gespeld, niet in analyse.

Eric van Dusseldorp
Posts: 4245
Joined: Tue Sep 30, 2003 22:11

De tien mooiste compositie-eindspelen aller tijden.

Post by Eric van Dusseldorp » Sat Oct 11, 2003 16:00

Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen in de partij uitgevoerde eindspelen (wat Alexander volgens mij bedoelde) en compositie-eindspelen.

Image

Auteurs: J. Bastiaannet en A.L.J. Bom onafhankelijk van elkaar. Vrijwel gelijktijdige publicatie in Het Damspel en De Telegraaf, begin 1980.

Oplossing: 21 (11) 19 (16) 17 (23A) 22, 18 (19) 18-12 (23) 8 (29B) 3 (13) 3-12! (33) 7 motief D. Vuurboom 1949 (21C) 26 (38D) 2 (18 ) 7 (22) 16 (42) 27, 48+
D (19) 2 (23) 7 (28 ) 11 (32) 39 (37) 28 (42) 37, 37+ Dit is de langste variant, liefst 18 zetten (35 ply's) diep.
C (19) 2 (24) 30 (38 ) 48+
B (28 ) 3 (13) 20 (32) 15 (18 ) 4 (23) 15+
A (22) 23, 18 (17E) 9-13 (14) 8 (20) 3 (24) 26 (30F) 48 (35) 34 (21) 13 (27) 9 (32) 4 (37) 31, 18+
E (21) 13 (27,32) 15 (37) 47 (17) 13 (22) 9 (28 ) 4 enz.+
F (29) 48+

User avatar
steenslag
Posts: 1184
Joined: Sun Sep 21, 2003 10:09
Contact:

Re: De tien mooiste compositie-eindspelen aller tijden.

Post by steenslag » Thu Oct 16, 2003 02:02

Eric van Dusseldorp wrote:Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen in de partij uitgevoerde eindspelen (wat Alexander volgens mij bedoelde) en compositie-eindspelen.

Image

Auteurs: J. Bastiaannet en A.L.J. Bom onafhankelijk van elkaar. Vrijwel gelijktijdige publicatie in Het Damspel en De Telegraaf, begin 1980.

Oplossing: 21 (11) 19 (16) 17 (23A) 22, 18 (19) 18-12 (23) 8 (29B) 3 (13) 3-12! (33) 7 motief D. Vuurboom 1949 (21C) 26 (38D) 2 (18 ) 7 (22) 16 (42) 27, 48+
D (19) 2 (23) 7 (28 ) 11 (32) 39 (37) 28 (42) 37, 37+ Dit is de langste variant, liefst 18 zetten (35 ply's) diep.
C (19) 2 (24) 30 (38 ) 48+
B (28 ) 3 (13) 20 (32) 15 (18 ) 4 (23) 15+
A (22) 23, 18 (17E) 9-13 (14) 8 (20) 3 (24) 26 (30F) 48 (35) 34 (21) 13 (27) 9 (32) 4 (37) 31, 18+
E (21) 13 (27,32) 15 (37) 47 (17) 13 (22) 9 (28 ) 4 enz.+
F (29) 48+
Dit kan nog verder terug (39 ply!).

Image

30-24 (3-9) 33-28 (2-7) en nu naar Bastiaannet/Bom met 27-21 [symmetrie] (7-11)

(Met dank aan Dam 2.2 +eindspeldatabase)

User avatar
steenslag
Posts: 1184
Joined: Sun Sep 21, 2003 10:09
Contact:

Post by steenslag » Fri May 07, 2004 01:33

Image
A. Katuha 1975 (overzetting van het 64-ruitenbord)

Dit ziet er toch niet erg gewonnen uit...

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Wed May 12, 2004 02:17

Ik heb even wat opgezocht over de voornaam van C. Blankenaar. Ook Arie van der Stoep noemt hem Cornelis in Alle typezetjes.
Maar, op de voorpagina van Het Damspel van mei 1953 (geboortemaand van Harm Wiersma, 13.05.1953) staat het 'In Memoriam Cornelius Blankenaar' en de eerste drieëneenhalve pagina van dat nummer zijn door J.F. Moser (oud-clubgenoot van Eric bij Damclub Bussum) gewijd aan Cornelius' overlijden, op 24 maart 1953 in het rusthuis "Buitenzorg" in Soest op 76-jarige leeftijd. J.F. Moser blijft het ook consequent over Cornelius hebben.
Cornelius Blankenaar werd geboren op 14 december 1876 in Rotterdam als zoon van Jozef Blankenaar, die op 28 november 1835 (1834 heeft Rob Jansen uitgevonden!) in Zwijndrecht (ook geboorte- en woonplaats van DVSB-er Ruud Kloosterman!) geboren werd en op 6 januari 1905 in Rotterdam overleed.

Maar, in Het Damspel van september 1953 schrijft François Carlebur uit Utrecht ook een In memoriam en daarin wordt Blankenaar (één keer) Cornelis (en niet Cornelius) genoemd. Een aardig fragment hieruit is:

"Ik leerde Blankenaar 50 jaar geleden kennen op "Constant" te Rotterdam. Hij speelde toen al niet meer mee, omdat hij geen gelijkwaardige tegenstander had en alleen kwam als er iets bijzonders aan de hand was. Zo herinner ik mij dat Weiss eens een simultaanséance gaf en deze onderbrak toen hij hoorde dat Blankenaar in de zaal was om voor hem te buigen.
Een punt van aanraking voor mij was, dat ik, als kleinzoon van een kunstschilder, ook die loopbaan wilde opgaan en met Blankenaar urenlang over de schilderkunst heb gesproken. Hij was toen reeds iemand die zowel physiek als geestelijk ver boven het gemiddelde niveau uitstak.
Als worstelaar en gewichtheffer was hij door slechts enkelen te overwinnen en op geestelijk gebied was hij bijzonder ontwikkeld op letterkundig en algemeen artistiek terrein.
Wat hij als eindspelcomponist heeft gepresteerd heb ik al een halve eeuw geleden beseft. Het was een genie zonder weerga die aangetoond heeft op welk niveau het damspel beoefend kan en moet worden.
Blankenaar koos de schildersloopbaan en heeft zes jaar de academie gevolgd. Enige jaren daarna heeft hij door overwerking een ernstige crisis doorgemaakt.
Bij het bombardement van Rotterdam is zijn atelier - het mooiste te Rotterdam - met al zijn studies verloren gegaan, wat een hevige beproeving voor hem is geweest.
Jarenlang heb ik hem uit het oog verloren en de relatie met hem vernieuwd toen ik vernam dat hij dicht bij Utrecht, t.w. Soest, in een rusthuis woonde. Ik vroeg en verkreeg zijn toestemming tot publicatie van een humoristisch gedicht op hem dat Springer geplaatst heeft in Damwereld. Ik kan nog brieven tonen hoe hij daarover geschaterd heeft. Een korter dingetje van mij was ook erg naar zijn zin en is nog niet gepubliceerd:

O Blankenaar
Damkunstenaar
Wat hebt gij weer verzonnen?
Wit drie
Zwart twee
Och kom, welnee
Dit 's nooit voor wit gewonnen.
Wit vier
Zwart drie
'n Genie is 't die
remise kan beletten
En toch
Ziedaar,
Verdraaid, 't is waar:
Wit wint in twintig zetten."


Cornelius Blankenaar publiceerde onder het pseudoniem Philidor mooie damtekeningen, die afgedrukt zijn in Damwereld in zakformaat tussen 1947 en 1952.
Waar zijn de originele tekeningen gebleven?


Damwereld in zakformaat van april 1948 zegt in een artikel 'Mr. C. Blankenaar - Eindspelkoning':
"Ook Julius Bourquin was een bewonderaar van Blankenaar..."
Blankenaar wordt hier niet bij zijn voornaam genoemd.

In datzelfde nummer van april 1948 van Damwereld in zakformaat staat het gedicht van François Carlebur, waar hij in zijn 'Im memoriam' uit september 1953 aan refereerde:

De vererende opdracht.

O dondersteen, die als niet één
de doodsteek geeft met dammen!
Van waar uw wens, geweldig mens,
M'in 't openbaar te rammen?
Wat, is 't een eer, die deze keer
Mijn damblik moest verblinden?
U wist heel goed, o schalkenbroed,
Dat ik het nooit zou vinden.
Dag in, nacht uit, op elke ruit
Zat ik mij suf te zoeken.
M'n zuster zei, alsdat zij mij
Nooit zo heeft horen vloeken.
"Ga eens naar Olsen, poog hem te polsen
"Hij kan op eindspel bogen.
"Of smeek De Haas - al dood helaas
"In 't graf om mededogen."
Deez' laatste raad nam ik te baat
En ging die geest verzoeken:
"O grote Jack, 'k word stapelgek
"Doe dit ding uit de doeken!"
Hij wachtte want hij moest de stand
Van alle kant beschouwen.
Om daarna snel - dit weet u wel,
De winstgang op te bouwen.
Zo is 't geschied. Ik kon het niet.
Laat ik niet langer zwammen.
't Blijft eeuwig waar: slechts Blankenaar
Heerst in het rijk der dammen!

F. Carlebur


Moser schrijft in mei 1953 een paar opmerkelijke dingen, zoals:
"Bekend is zijn speciale voorkeur voor de beweeglijke dam, al wist hij fijn schijvenspel evenzeer te waarderen; en men weet ook dat zijn composities dermate diep en moeilijk waren dat slechts enkelen (en dat waren Jack de Haas, Olsen, de Milleret) in staat waren deze verborgen vraagstukken te doorgronden. Blankenaar had n.l. tevens de gewoonte nimmer de oplossing te noteren; hij toonde zijn werkstukken aan zijn vrienden en liet de ontleding aan hen over. Dit is ook een der oorzaken dat er zich nog steeds ongepubliceerde Blankenaars in manuscript bevinden, een uitzonderlijk geval in de damhistorie. Dit door de meester nagelaten manuscript heeft een ware lijdensweg achter zich, die nu nog niet ten einde is. In 1918, toen Blankenaar wegens zijn gezondheid de practische beoefening van het spel moest staken, stelde hij het manuscript aan zijn vriend D. van Nieuwkerk ter hand, de wens te kennen gevend het in druk te laten verschijnen. Door onnaspeurlijke oorzaken is hiervan nimmer iets gekomen. Wel kwam er af en toe een stand uit het manuscript aan het licht door de een of andere publicatie. Na de dood van de heer Van Nieuwkerk ging het m.s. weer in andere handen over, eerst in die van J. de Haas, later in die van Mertens, in wiens handen het zich, zover ons bekend, nóg moet bevinden. Deze heeft op zijn beurt een aantal standen uit het m.s. gepubliceerd, maar daarmede is de publicatie van Blankenaar's volledige oeuvre nog geen feit.
Wat het bekende werk van de grote meester betreft, dit is volledig verzameld in het boek "Het Eindspel", waarmede wij voor de eerste maal een samenvatting van diens onvergetelijk oeuvre hebben gegeven."

"Diverse schilderstukken van Cornelius Blankenaar zijn verkocht aan het Museum Booymans."

Image
Cornelis Blankenaar "Riviergezicht met huizen"Bij de necrologie plaatste Moser in mei 1953 onder meer deze vier eindspelen van Blankenaar.


I. EEN SYMPHONIE OP HET DAMBORD ~
Een der diepste en zwaarste werkstukken van Blankenaar ~
Eerste publicatie in 1912.
<img src="http://fmjd.org/dias/save/10839181693.png">II. DE EERSTE BLANKENAAR
gecomponeerd op 16-jarige leeftijd en
verschenen in 1894 in "Le jeu de dames"
<img src="http://fmjd.org/dias/save/10839186097.png">III.EEN RIJPE "BLANKENAAR"
Eerste publicatie in 1909.
<img src="http://fmjd.org/dias/save/10839187354.png">IV."DE MAASLINIE"
in 1914 verschenen in "Het Damspel"
<img src="http://fmjd.org/dias/save/10839188938.png">
Johan Bastiaannet schreef me eergisteren:
"Inmiddels een kijkje genomen op het FMJD-forum en geamuseerd het geharrewar over diens voornaam gevolgd, die moet natuurlijk Cornelis zijn.

Je loopt trouwens jaren achter: neem maar eens een kijkje in 'Dammen' nr. 108 (oktober 1995) en diverse volgende nummers tot en met nr. 117/118 (september 1996) voor mijn uitgebreide bespreking van K(arel). W(endel). Kruijswijks monumentale uitgave 'Blankenaar Verzameld Werk'!!


Een zeer uitgebreide leerzame reportage van Johan in Dammen 108 t/m 117/118, een bespreking van het in 1995 door Kruijswijk uitgebrachte Blankenaar Verzameld Werk.
In Dammen 109 van november 1995 las ik iets wat niet alleen maar met Cornelis Blankenaar te maken heeft, maar volgens mij in meerdere opzichten van belang is.

Op de omslag van Damminiaturen (1977) van Harm Wiersma staat onderstaande stelling,
<img src="http://fmjd.org/dias/save/10843176926.png">
door Wiersma in 1977 nog toegeschreven aan J. Bourquin (1908).
Wiersma: "De stelling is voor het eerst op Tahiti opgedoken en staat bekend onder de naam 'Le Tahitien' (St. Namgro).
Oplossing: 38-29, 29-12 Winst."

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10843338535.png">

"Een erg korte oplossing, waar volwaardige clubspelers nog vaak zeer veel moeite mee hebben. De stelling staat op naam van Bourquin, maar is afkomstig van Tahiti(!), aan het eind van de vorige eeuw."


Maar let op wat Bastiaannet in Dammen 109 hierover te vertellen heeft:

"Op welke leeftijd Cornelis de beginselen van het damspel door zijn vader -het ligt zeker niet voor de hand dat het iemand anders is geweest- zijn bijgebracht, is niet bekend. Wel weten we wanneer zijn naam als dammer voor het eerst is voorgekomen, namelijk in een circulaire van 7 november 1893 met de uitslag van het sterk bezette damtoernooi dat op 28 en 29 oktober 1893 te Rotterdam gehouden werd. Daarin eindigde hij als 16-jarige deelnemer op een verdienstelijke 10de plaats met 21 punten uit evenveel partijen. In het in Le Jeu de Dames van 15 december 1893 verschenen toernooiverslag merkt Stams op pagina 98 het volgende over hem op:
"Le jeune Blankenaar, en attendant qu'il en fasse, résout sans sourciller les problèmes les plus difficiles, comme celui de M. Hemmes, par exemple, le numéro 56 de votre Revue."

En vervolgens Kruijswijks vertaling ervan:

"De jeugdige Blankenaar die straks zelf problemen gaat maken, lost zonder de wenkbrauwen te fronsen de moeilijkste vraagstukken op, zoals dat van de heer Hemmes, nummer 56 in uw tijdschrift."

De uitzonderlijke aanleg van Cornelis voor het damspel schijnt dus al vroegtijdig te zijn onderkend, En is het puur toeval dat hier speciaal een vraagstuk van F.C. Hemmes (1866-1911) genoemd wordt? Best mogelijk. Maar ik denk eerder dat dit te danken is aan de grote indruk die het moet hebben gemaakt op de dammers van precies een eeuw geleden. Het betreft hier dan ook het -althans in mijn ogen- eerste echte meesterwerk in het toen nog vrijwel onontgonnen genre van drie witte dammen tegen één zwarte dam met één of meer zwarte schijven:

F.C. Hemmes
<img src="http://fmjd.org/dias/save/10843189891.png">
"Le Jeu de Dames", 15 november 1893

1.8-12! 49-35

In plaats hiervan verliest 1...39-44 op slag door 2.12-40! 44x35 3.9-27 +.
En op 1...39-43 volgt fraai 2.9-25!

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10843330713.png">

en nu òf 2..43-48 3.12-34 48x30 4.25x43 òf 2...49-35 3.16x49! 35-19 4.25-30 19x35 5.12-40 met winst.
Maar na 1...49-44(!)

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10843254601.png">

stuit wit op heel wat meer tegenstand, ook al kan hij na 2.12-1! 44-50 3.9-18 50-44 (of 3...39-43 4.16x49 50-28 5.49-44 28x50 6.1-6 +) nog kiezen tussen:

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10843259725.png">

1) 4.18-27 44-50 5.16-7 50-44 6.7-2 44-50 7.27-22! 39-44 8.2-35 (of eerst 8.1-6 enz.) 44-49 9.1-6 50x11 10.6x44 +.
2) 4.18-23 44-50 5.23-45! 50-44 6.45-50! 44-35 7.50x17 35-19 8.17-8 19x2 9.1-7 +.

2.12-34! 39x30 3.9-13! +.

<img src="http://fmjd.org/dias/save/10843268657.png">

Het fraaie motief waarin de hoofdvariant uitmondt en waaraan dit eindspel bovenal zijn beroemdheid te danken heeft is onder meer verplaatsbaar naar het kwadrant 3-25-48-26. In de zetting 21, D26/D12, D25 scheen het zelfs voor het eerst te zijn opgedoken - op naam van ene St. Namgro (Le Tahitien 1886). Maar al heel wat jaren geleden is aan het licht gekomen dat deze naam slechts een anagram is van (G.L.) Gortmans, die daarmee een ludieke grap wilde uithalen met J.F. Moser, de schrijver van Het Eindspel. Die miste haar uitwerking evenwel niet. En dat had tot gevolg dat de naam van Hemmes hierin in het geheel niet verbonden werd met het motief waarvan hij achteraf gezien toch de ontdekker was. Gelukkig is alles inmiddels op zijn pootjes terechtgekomen. Zo heeft Jaap Viergever in een drietal nummers van De Problemist, te beginnen met dat van oktober 1993, een overzicht gegeven van alle bekende bewerkingen op het met recht door hem zo aangeduide eindspelthema F.C. Hemmes!

Het eindspel van Hemmes zou - meer dan welk probleem of eindspel ook dat de toen bijna zeventienjarige Cornelis Blankenaar al had leren kennen best eens de nog sluimerende scheppingsdrang in hem snel tot leven gewekt kunnen hebben."
Johan Bastiaannet in Dammen 109, november 1995

User avatar
Kosmos
Posts: 7564
Joined: Mon Sep 29, 2003 15:21
Real name: Tj. Goedemoed
Location: Ktar
Contact:

Blankenaar

Post by Kosmos » Wed May 12, 2004 14:46

Ahaa, daar is het antwoord op mijn vraag over Corenli(u?)s al.
Ik had dat artikel van Bastiaannet over Blankenaar doorgenomen en vlak daarna verblijdde de Kosmos mij met het Blankenaareske paraktijkeindspel Goedemoed - Gresiak Brunssum 1996.
Hmm, even knippen en plakken en ik heb zo weer een eindspelrubriek...
Heaven is no location, but a state of mind

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: Blankenaar

Post by Hanco Elenbaas » Wed May 12, 2004 15:16

Kosmos wrote:Ahaa, daar is het antwoord op mijn vraag over Corenli(u?)s al.
Ik had dat artikel van Bastiaannet over Blankenaar doorgenomen en vlak daarna verblijdde de Kosmos mij met het Blankenaareske paraktijkeindspel Goedemoed - Gresiak Brunssum 1996.
Hmm, even knippen en plakken en ik heb zo weer een eindspelrubriek...
Die 7 artikelen van Johan Bastiaannet in Dammen 108 t/m 117/118 zijn fantastisch en maken heel nieuwsgierig naar het boek van Kruijswijk!!
Het zou mooi zijn als je daar iets mee kunt doen voor je eindspelrubriek in Het Damspel.
Ik vermoed dat Cornelius weer een ander grapje van Gortmans was.
Tjalling, kende je dat eindspel van Hemmes al?

Guest

Re: Blankenaar

Post by Guest » Wed May 12, 2004 16:04

Hanco Elenbaas wrote:
Kosmos wrote:Ahaa, daar is het antwoord op mijn vraag over Corenli(u?)s al.
Ik had dat artikel van Bastiaannet over Blankenaar doorgenomen en vlak daarna verblijdde de Kosmos mij met het Blankenaareske paraktijkeindspel Goedemoed - Gresiak Brunssum 1996.
Hmm, even knippen en plakken en ik heb zo weer een eindspelrubriek...
Die 7 artikelen van Johan Bastiaannet in Dammen 108 t/m 117/118 zijn fantastisch en maken heel nieuwsgierig naar het boek van Kruijswijk!!
Het zou mooi zijn als je daar iets mee kunt doen voor je eindspelrubriek in Het Damspel.
Ik vermoed dat Cornelius weer een ander grapje van Gortmans was.
Tjalling, kende je dat eindspel van Hemmes al?
Nou, kennen is een groot woord, maar ik herkende het wel een klein beetje uit het artikel van Bastiaannet meende ik althans.
Ik heb zelf een boek (meer een klapper) met op de voorkant

Manuscript C. Blankenaar
Bewerking ir J. Viergever

Ik weet dat het echte boek (dit is een goedkopere opie ofzo) in bezit is van de vader van Klaas-hendrik Leijenaar. Hij vertelde dat het een van de laatste exemplaren was.

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: Blankenaar

Post by Hanco Elenbaas » Wed May 12, 2004 16:55

Kosmos wrote:
Nou, kennen is een groot woord, maar ik herkende het wel een klein beetje uit het artikel van Bastiaannet meende ik althans.
Ik heb zelf een boek (meer een klapper) met op de voorkant

Manuscript C. Blankenaar
Bewerking ir J. Viergever

Ik weet dat het echte boek (dit is een goedkopere kopie ofzo) in bezit is van de vader van Klaas-hendrik Leijenaar. Hij vertelde dat het een van de laatste exemplaren was.
Ik heb net de heer Kruijswijk gesproken. Hij heeft nog vijf exemplaren over van zijn "Blankenaar Verzameld Werk", tweede herziene editie uit 1997.
Hij vraagt 50 euro voor het meer dan 300 pagina's dikke boek. Geïnteresseerden kunnen de heer Kruijswijk bellen op telefoonnummer 030-2282424.

Bert Zwart
Posts: 2199
Joined: Tue Sep 30, 2003 01:52

Re: Blankenaar

Post by Bert Zwart » Wed May 12, 2004 17:37

Hanco Elenbaas wrote: Ik heb net de heer Kruijswijk gesproken. Hij heeft nog vijf exemplaren over van zijn "Blankenaar Verzameld Werk", tweede herziene editie uit 1997.
correctie: nog hooguit 4.

User avatar
Kosmos
Posts: 7564
Joined: Mon Sep 29, 2003 15:21
Real name: Tj. Goedemoed
Location: Ktar
Contact:

Re: Blankenaar

Post by Kosmos » Wed May 12, 2004 19:57

Anonymous wrote:
Hanco Elenbaas wrote:
Kosmos wrote:Ahaa, daar is het antwoord op mijn vraag over Corenli(u?)s al.
Ik had dat artikel van Bastiaannet over Blankenaar doorgenomen en vlak daarna verblijdde de Kosmos mij met het Blankenaareske paraktijkeindspel Goedemoed - Gresiak Brunssum 1996.
Hmm, even knippen en plakken en ik heb zo weer een eindspelrubriek...
Die 7 artikelen van Johan Bastiaannet in Dammen 108 t/m 117/118 zijn fantastisch en maken heel nieuwsgierig naar het boek van Kruijswijk!!
Het zou mooi zijn als je daar iets mee kunt doen voor je eindspelrubriek in Het Damspel.
Ik vermoed dat Cornelius weer een ander grapje van Gortmans was.
Tjalling, kende je dat eindspel van Hemmes al?
Nou, kennen is een groot woord, maar ik herkende het wel een klein beetje uit het artikel van Bastiaannet meende ik althans.
Ik heb zelf een boek (meer een klapper) met op de voorkant

Manuscript C. Blankenaar
Bewerking ir J. Viergever

Ik weet dat het echte boek (dit is een goedkopere kopie ofzo) in bezit is van de vader van Klaas-hendrik Leijenaar. Hij vertelde dat het een van de laatste exemplaren was.
Heaven is no location, but a state of mind

Guest

Post by Guest » Mon Jun 28, 2004 01:17

Image

Blankenaar maakte dit eindspel (gevonden in het boek van Kruijswijk).
Ik maakte zelf het eindspel van de Kosmos.
Dat is deze stand met 48 op 14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Eerste zet 14-3 met dammen op 1, 2 en 3..............)

Guest

Post by Guest » Mon Jun 28, 2004 01:21

Anonymous wrote:Image

Blankenaar maakte dit eindspel (gevonden in het boek van Kruijswijk).
Ik maakte zelf het eindspel van de Kosmos.
Dat is deze stand met 48 op 14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Eerste zet 14-3 met dammen op 1, 2 en 3..............)
1.2-7 26-3 (A) 2.48-30 (verhindert 16-21 door 30-8 3x17 1-6+) 3-17 (B) 3.1-6 17-26 (C) 4.7-1!
Merkwaardig genoeg staat in Kruijswijks oplossing hier 30-25? = en wordt aangegeven dat 7-1 remise is…

4.7-1! 16-21 5.30-25 21-27 6.25-3 26-48* 7.6-33! 27-31/32 8.3-25! +

(A) 1….27-16 2.1-6 17-21 3.7-1 21-26 (21-49 30-43+) 4.6-33 +
(B) 2… 3-26 3.30-25 26-3 4.1-6 3-21 5.7-1 zie A
(C) 3… 17-3 4.7-1 3-25/26 5.30-48 26/25-3 6.48-25 3-26 7.6-22/28 +

Guest

Post by Guest » Mon Jun 28, 2004 01:25

Guest=Kosmos hier

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Post by Hanco Elenbaas » Fri Oct 15, 2004 01:54

Johan Bastiaannet (1974)

<applet code="webdam.Viewer.class"codeBase="http://www.damweb.nl/"height="270"name= ... ar"><param name="position"value="WMWP3031323746BP04192226"><param name="notation"value="3227222837322637321437424641"><param name="options" value="bgcolor: D8D3B0;notation:right"></applet>
Isidore Weiss

<applet code="webdam.Viewer.class"codeBase="http://www.damweb.nl/"height="270"name= ... ar"><param name="position"value="WMWP24323439414448BP374345"><param name="notation"value="32283746393346504839"><param name="options" value="bgcolor: D8D3B0;notation:right"></applet>
J.J.H. Mertens

<applet code="webdam.Viewer.class"codeBase="http://www.damweb.nl/"height="270"name= ... ar"><param name="position"value="WMWP3344WK29BP45BK39"><param name="notation"value="33283906290106500106"><param name="options" value="bgcolor: D8D3B0;notation:right"></applet>
Bernstein (1890) J. Bourquin (1908)

<applet code="webdam.Viewer.class"codeBase="http://www.damweb.nl/"height="270"name= ... ar"><param name="position"value="WMWP27WK3825BP32BK26"><param name="notation"value="382932212912"><param name="options" value="bgcolor: D8D3B0;notation:right"></applet>
H. Chiland

<applet code="webdam.Viewer.class"codeBase="http://www.damweb.nl/"height="270"name= ... ar"><param name="position"value="WMWP2122WK5001BP16BK4605"><param name="notation"value="502816180123"><param name="options" value="bgcolor: D8D3B0;notation:right"></applet>
Leo Springer

<applet code="webdam.Viewer.class"codeBase="http://www.damweb.nl/"height="270"name= ... ar"><param name="position"value="WMWP11161825BP0137"><param name="notation"value="18123742110742480702482616112603110701120219"><param name="options" value="bgcolor: D8D3B0;notation:right"></applet>
Roel Bergsma

<applet code="webdam.Viewer.class"codeBase="http://www.damweb.nl/"height="270"name= ... ar"><param name="position"value="WMWP3133WK48BP262240"><param name="notation"value="332822334837"><param name="options" value="bgcolor: D8D3B0;notation:right"></applet>

Post Reply