Bert Tuyt

Discussion about development of draughts in the time of computer and Internet.
Post Reply
Krzysztof Grzelak
Posts: 875
Joined: Thu Jun 20, 2013 17:16
Real name: Krzysztof Grzelak

Bert Tuyt

Post by Krzysztof Grzelak » Wed Nov 15, 2017 19:19

Będę pisał po Polsku. Drogi Bercie serdecznie przepraszam jeżeli się na mnie obraziłeś, ja po prostu jestem człowiekiem szczery. Nie potrzebnie odrazy nazwałem Cię kłamcą. Nie znam Cię ani prywatnie ani w codziennym Twoim życiu, dlatego lepiej było trzeba napisać że nie dotrzymałeś obietnicy którą napisałeś na forum niż to że jesteś kłamcą. Jeżeli się przez to obraziłeś a wiem że tak bo napisałeś to na forum to serdecznie Cię przepraszam. Zapraszam ponownie na forum abyś mógł pisać swoje posty wraz z Gerardem Taillem, oraz z innymi użytkownikami tego forum. Jeszcze raz serdecznie przepraszam Bert.

Krzysztof Grzelak.

Krzysztof Grzelak
Posts: 875
Joined: Thu Jun 20, 2013 17:16
Real name: Krzysztof Grzelak

Re: Bert Tuyt

Post by Krzysztof Grzelak » Mon Dec 18, 2017 14:12

Dear Berta, I sincerely apologize if you offend me, I'm just a sincere man. I did not need a repugnance to call you a liar. I do not know you either privately or in your everyday life, so it was better to write that you did not keep the promise you wrote on the forum than that you are a liar. If you have insulted this and I know that because you wrote it on the forum, I sincerely apologize to you. I invite you again on the forum so that you can write your posts with Gerard Taill and other users of this forum. Once again, I'm sorry Bert.

Krzysztof Grzelak.

Post Reply