DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post Reply
User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Sun Jan 12, 2020 11:30

BAARN EN SOEST - VERDUBBELING

,,TOPSCOORDERS DAMTOERNOOI GROOT SUCCES

Damclub Baarn Soest organiseerde afgelopen zaterdag het zogenaamde topscoorderstoernooi. De derde jaarlijkse editie was volgens de enthousiaste en blije schoolkinderen een doorslaand succes. De beste 50 kinderen uit Baarn en Soest van het schooldamtoernooi van december waren uitgenodigd. Maar liefst 40 kinderen hadden zich aangemeld. Uiteindelijk deden er 35 kinderen mee. Een verdubbeling van het aantal van vorig jaar. (...)

Iedere ouder en deelnemer kregen het aanbod om wekelijkse damlessen te volgen. Diverse ouders gingen hier op in en ontvingen een gratis dambord cadeau. Meer informatie op www.stichtingconatum.nl."

Bron: Facebook pagina Jan van de Veen.Bron: Facebook pagina Damclub Baarn Soest.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Mon Jan 13, 2020 23:54

Haarlem - DamZ! Paspoortserie 4 - Avond 6 van 12
damzclubavond.jpg
damzclubavond.jpg (107.61 KiB) Viewed 7352 times
38 spelers in de DamZ! leeftijd en 2 trainers in de DamXL leeftijd. Totaal 40 jeugdspelers. Daarnaast 4 meespelende volwassenen in de topgroep zodat er vanavond 22 partijen in parallel waren. Correctie: ook een wat vroeger gestarte partij voor de senioren competitie: 23 partijen in parallel. Bij de senioren waren er vanavond 13 partijen in parallel, wat tot nu het record is. Leuk: jeugdtrainer Dimitri Otto heeft ervoor gezorgd dat we nu ook bordnummers in DamZ! groen hebben. Bordnummers zijn onmisbaar bij een efficiënt georganiseerde competitie van enige omvang.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Tue Jan 14, 2020 19:48

Baarn

Ton van der Ploeg in Baarn (Utrecht) doet weer mee met 40 DamZ! DamSets.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Piet Bouma
Posts: 3546
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Piet Bouma » Wed Jan 15, 2020 22:20

Marcel Kosters wrote:
Wed Dec 18, 2019 14:14
Een correct( ? opgemerkt door Piet Bouma) overzicht op basis van de op kndb.nl gepubliceerde gegevens m.b.t. DamZ! doelgroep (welpen en pupillen) ziet er zo uit:


Jeugdgroep			dec-18	dec-17	dec-16	dec-15	dec-14
welpen				168	155	131	184	191
pupillen			203	188	254	273	280

							
Totaal				371	343	385	457	471
				+8%	-11%	-16%	-3%	0
Piet Bouma wrote:
Tue Dec 17, 2019 20:36
(...) Ik ben benieuwd of het Bondsbureau ook cijfers van december 2019 gaat plaatsen, want daar zou je weer het opnieuw aanmelden kunnen terugzien. (...)
Inderdaad, over enkele weken weten we meer.
De cijfers december 2019 zijn bekend Marcel. De DamZ! doelgroep heeft per die datum 396 leden (179 welpen en 217 pupillen). Een stijging van 7%.
Iets realistischer en volgens mij correcter is de situatie per 1-1-2020 (inclusief afmeldingen) die ook is gepubliceerd . Dan zie je een ontzettend verloop onder de welpen.
Per 1-1-2020 zijn er 328 DamZ! doelgroep leden (87 welpen en 241 pupillen) . Een stijging van ten opzichte van juli 2019 (inclusief afmeldingen) van 15 leden in de DamZ! doelgroep.
Verheugend is echter wel dat ten opzichte van juli 2019 (dus inclusief afmeldingen) er per 1-1-2020 (eveneens inclusief afmeldingen) er bij alle leeftijdsgroepen uitgezonderd de welpen een stijging in het totale ledenaantal zit van 66 personen.
Dus hopelijk is het tij langzaam aan het keren.
https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Jan 16, 2020 06:08

Jeugdgroep	Dec-19		Dec-18		Dec-17		Dec-16		Dec-15		Dec-14
Welpen	179		168		155		131		184		191
Pupillen	217		203		188		254		273		280
Totaal		396		371		343		385		457		471
		+7%		+8%		-11%		-16%		-3%		0	

Wederom geef ik dan maar de enige correcte vergelijkingstabel. En straks het complete KNDB ledenoverzicht.

Conclusie
Twee kalenderjaren groei in de DamZ! doelgroep.

Context
- sinds 1984 jaar op jaar dalend aantal leden totaal;
- sinds 2005 jaar op jaar dalend aantal leden ook in de DamZ! doelgroep.

Toelichting: omstreeks 2004 lanceerde ik (toen net KNDB-secretaris) de ledenwerf competitie en realiseerde gedurende 1 (half?) jaar een trendbreuk in de DamZ! doelgroep. Die trendbreuk bleek niet duurzaam:

- integrale visie op organisatie van (jeugd)dammen in relatie tot realiseren van ledengroei ontbrak nog;
- ledengroei werd uitsluitend gerealiseerd omdat KNDB-lidmaatschap letterlijk cadeau werd gegeven;
- na eerste jaar ledenwerf succes stelde ik voor jeugdcontributie te verhogen en dit leidde meteen weer tot opnieuw inzetten krimp.

Groei ondanks alles
De groei nu is gerealiseerd zonder KNDB lidmaatschap incentives. Alle leden betalen. Bovendien is de groei niet gedurende 1 half maar 2 volle opeenvolgende kalenderjaren gerealiseerd.

Met focus- zelfs als KNDB-bestuur en KNDB-directie hier dwars voor gaan liggen - is dus duurzame groei te realiseren. DamZ! is de jump starter voor eerst focus groei en daarna algehele groei die ik sinds oktober 2017 betoog.

Stel je voor waar we hadden kunnen zijn als KNDB-bestuur en KNDB-directie gebruik hadden gemaakt van de DamZ! strategie in plaats van deze tegen te werken. Het meest recente voorbeeld van deze tegenwerking is onze KNDB-directeur. Die besloot begin vorig jaar niet DamZ! te ondersteunen maar hier rechtstreeks mee te concurreren door los van DamZ! een subsidievehikel te bedenken waar hij in 2020 95.000 NOC*NSF euro's mee hoopte binnen te halen. NOC*NSF euro's die daarmee niet ten goede kunnen komen aan DamZ!. Want de directeur vist in dezelfde subsidie vijver waar DamZ! geld uit zou moeten komen. En dit terwijl Paul van de Veen en ik sinds 2017 het KNDB-bestuur hebben geadviseerd, verzocht en gesmeekt om in ieder geval vanaf 2019 vol in te zetten op NOC*NSF breedtesport- transitie- en innovatiegelden voor DamZ! De clubs en leden in het land hebben DamZ! in no time in beweging gebracht: de KNDB moet hier vervolgens een flinke zet tegenaan geven zodat het vliegwiel allereerst blijft draaien en vervolgens steeds sneller gaat draaien.

De KNDB is er echter in geslaagd om 2018, 2019 en 2020 in beleidsmatige en in subsidiezin volledig verloren te laten gaan. Terwijl wij sinds 2017 hameren op de kansen die hier liggen.

Ondanks onwil en tegenwerking van KNDB-bestuur en KNDB-directie (met uitzondering van KNDB Technisch Directeur Johan Krajenbrink en nieuwe KNDB-voorzitter Frans de Jonge) dus positieve cijfers.
Last edited by Marcel Kosters on Sun Jan 19, 2020 07:57, edited 7 times in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Jan 16, 2020 06:29

Complete tellingen zoals gepubliceerd op https://www.kndb.nl/category/organisati ... documenten


leden19.png
leden19.png (188.98 KiB) Viewed 6922 timestelling20.png
telling20.png (188.07 KiB) Viewed 6922 times
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Jan 16, 2020 06:57

Gitzwart
Laat duidelijk zijn dat de situatie nog steeds gitzwart is. Er zullen nog genoeg clubs omvallen. Het is enkel bewezen, dat DamZ! in deze gitzwarte omstandigheden toch positief resultaat en trendbreuk realiseert. Een jumpstarter.

Innovatie en transitie
Daarbij is tot nu - ondanks KNDB-bestuur en directie - de winst uitsluitend gerealiseerd in de clubpilaar. Terwijl de DamZ! strategie juist ook en vooral mikt op het activeren van de onderwijs pilaar. Via DamZ! DamSet op de schooltafels en damz.nl op digibord en tablet leren de 30.000 basisschool leerkrachten in Nederland samen met hun leerlingen dammen. Dat is een belangrijk deel van het innovatie- en transitiepotentieel dat DamZ! claimt. DamZ! mobiliseert onderwijs professionals die (nog) niet kunnen dammen voor het dammen. Dat moet ook, want in de damwereld zijn er vooralsnog steeds minder en grijzere vrijwilligers.

KNDB blokkade
Voor de onderwijs zijde van de DamZ! vergelijking zijn KNDB-bestuur en KNDB-directie nodig. In juni 2018 echter ging het KNDB-bestuur dwars voor verzoek Paul van de Veen en mij liggen voor overname beheer en ontwikkeling van damz.nl. (Wij zouden volgens bestuur dwars door "sponsor strategie" KNDB-bestuur "walsen", het bestuur had geen overzicht van eigendom en beheer van damz.nl en "moest" dat eerst uitzoeken en misschien wel het mooiste excuus van KNDB-bestuur om niet in te gaan op ons verzoek - zeker voor wie damz.nl sinds oplevering in 2013 een beetje in de gaten heeft gehouden - het vreesde voor de continuïteit van damz.nl). In 2019 gingen de nog zittende KNDB-bestuursleden dwars voor mijn voorzitter kandidatuur liggen en beloofden bij mijn benoeming te zullen aftreden. In 2019 ook presenteerde het KNDB-bestuur doodleuk een jaarplan met daarin opgenomen het uitbouwen van het met damz.nl concurrerende schooldammen.nl . En in 2020 lijkt de KNDB directeur alvast 90.000 DamZ! euro's te hebben weggeroofd voor een eigen subsidie projectje.

Conclusie
Alle (jeugd)clubs en vrijwilligers in het land vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Het werkt! En vooral: het is super leuk om te doen! En wellicht dat de KNDB nog een keer haar kracht erachter zet zodat we het momentum dat er nog steeds is duurzaam kunnen verzilveren. En via om te beginnen de onderwijs component van de DamZ! strategie sterke verdere groei in plaats van krimp kunnen realiseren. Eerst voor de DamZ! doelgroep en vervolgens voor de oudere doelgroepen bij jeugd en volwassenen. De meest recente ledencijfers suggereren al positieve bijvangst en doorstroom effecten bij oudere doelgroepen.
Last edited by Marcel Kosters on Sat Jan 18, 2020 09:01, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Jan 16, 2020 12:30

AMERSFOORT

In Amersfoort (Utrecht) doet OBS 't Spectrum mee met 20 DamZ! DamSets.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Sat Jan 18, 2020 21:12

AMSTERDAM

Roep Bhawanibhiek in Amsterdam (Noord-Holland) doet weer mee met 15 DamZ! DamSets.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Mon Jan 20, 2020 23:22

KNDB-Voorzitter

Vanavond kwam KNDB-voorzitter Frans de Jonge helemaal uit Den Bosch om een kijkje te nemen op de DamZ! clubavond van de Haarlemse Damclub. Geen KNDB-voorzitter zal zo snel op zo veel plaatsen in het land zijn geweest als Frans. We vonden het in Haarlem erg leuk dat Frans die moeite neemt.
damz1.jpg
damz1.jpg (118.74 KiB) Viewed 6358 times
foto2.jpg
foto2.jpg (103.54 KiB) Viewed 6358 times
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Frans de Jonge » Mon Jan 20, 2020 23:52

Wat een enthousiasme in Haarlem. Ruim 30 kinderen aan het dammen. Veel ouders aan de rand van de mooie damzaal. Ondertussen ook ouders lid van HDC geworden.
Mooi om te zien dat vier tot vijf groepjes kinderen door een eigen trainer begeleid werden. 3 Keer per jaar kunnen schoolkinderen instappen in de introductie en lesprogramma’s.
Na de jeugdactiviteiten een goed bezochte clubavond met ca partijen.
Dat de DAM.Z! strategie goed gepromoot wordt spreekt vanzelf. Marcel Kosters met zijn mannen/jongens en vrouwen/meisjes hebben het uitstekend voor elkaar. Andere bestuurders, kom gerust op bezoek in Haarlem. Ze dragen bij HDC graag uit hoe slim ze het dammen op de kaart hebben gezet!
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Fred van Amersfoort » Tue Jan 21, 2020 13:20

Indrukwekkend wat Marcel daar doet met zijn mensen. En geweldig dat de voorzitter van de KNDB overal zichtbaar is.

User avatar
Klaas van der Laan
Posts: 895
Joined: Wed Sep 24, 2003 13:19
Real name: Klaas van der Laan

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Klaas van der Laan » Sun Jan 26, 2020 15:32

Kleine aktie, veel aandacht! (wordt vervolgt) Zoals belooft hierbij een impressie ter inspiratie:
DCMeeden Biblionet 1.pdf
Impressie dampromo DC Meeden 1
(808.16 KiB) Downloaded 129 times
DCMeeden Biblionet 2.pdf
Impressie dampromo DC Meeden 2
(810.69 KiB) Downloaded 111 times
DCMeeden Biblionet 3.pdf
Impressie dampromo DC Meeden 3
(880.26 KiB) Downloaded 125 times
Flow with the Go

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Frans de Jonge » Sun Jan 26, 2020 20:26

Beste Klaas, ik kom graag bij je langs. Er gebeuren zoveel mooie dingen en we delen ze te weinig. We maken een afspraak en dan kom ik naar het Noorden toe! Stuur me een mail: voorzitter@kndb.nl Iedereen mag me mailen, je krijgt altijd een reactie!
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Sun Jan 26, 2020 20:40

Mooi, Klaas! Hieronder zal ik straks voor jouw gemak en voor dat van andere lezers plaatjes van jouw PDF bestanden delen voor een snelle indruk / overzicht.

Ondertussen ook leuk om te delen:

Record-deelname Julianadorp

Vandaag was de tweede editie van de Noord-Holland Jeugdcup in Julianadorp. Zondag 22 maart is de derde editie in Haarlem: deelname staat open voor alle jeugd. Uit Noord-Holland en daarbuiten, net begonnen of ervaren. De vierde editie is waarschijnlijk in mei.

- voor de NH Jeugdcup vandaag een absoluut record aantal deelnemers: 66 (van wie 18 uit Haarlem);
- aangesproken door twee enthousiaste moeders uit Heerhugowaard:

A) ,,Goh, zoals jullie (aan de analysetafel in de barruimte) met strategie bezig zijn, dat willen wij ook voor onze kinderen. Ze hebben tot nu alleen meegedaan aan de schooldam toernooien, maar we willen nu een kijkje gaan nemen op de jeugd clubavond van SNA Heerhugowaard."
B) ,,Oh, ben jij van die damsets? Perfecte (en betaalbare!) cadeautjes voor kinderverjaardagen! Moeder 1 koopt ter plekke 3 DamZ! DamSets, moeder 2 gaat daar nog even overheen met 6 DamZ! DamSets. Moeder 2 biedt aan om mee te denken over de marketing van de damset :).

DamZ! inspireert en activeert.
Last edited by Marcel Kosters on Sun Jan 26, 2020 21:44, edited 7 times in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply