Bondsraadvergadering 5 november

Post Reply
corboot
Posts: 232
Joined: Thu Jun 19, 2008 16:30
Location: noordwelle

Bondsraadvergadering 5 november

Post by corboot » Wed Nov 09, 2011 19:23

Afgelopen zaterdag 5 november is er een vergadering van de Bondsraad geweest. Op de agenda stond oa een discussiestuk over het tzt eventueel veranderen van het speeltempo in de Nationale Competitie. Ik ben benieuwd hoe er in deze vergadering over gedacht werd.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by GuidoB » Thu Nov 10, 2011 00:08

Er zijn voor- en tegenstanders in de bondsraad. Het bestuur komt voor de volgende vergadering met een voorstel.

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by Dieter » Tue Nov 15, 2011 12:44

C. de Jonge werpt de vraag op of spelers deze versnelling wel willen; uit zijn contacten blijkt dit niet
zodat hij voorstelt dat een inventarisatie plaatsvindt onder alle NC spelers. J. Haijtink vermoedt dat er
dan een meerderheid tegen zal zijn, maar interessanter is wat men een jaar na invoering ervan vindt –
dat zou wel eens heel anders kunnen liggen. Een inventarisatie is daarom niet gewenst: de bondsraad
vertegenwoordigt de leden en moet daarom op dit punt namens de leden besluiten nemen.

In het bovenstaande (uit de notulen van de BR vergadering) gaat het over de speeltempo aanpassing in de nationale competitie. Dit is nu exact de manier van besturen die de KNDB er op na houd. Het vermoeden bestaat dat er geen meerderheid voor de eigen plannen is en dus gaan we het maar vooral niet vragen en besluiten we als bestuurders wel even hoe het moet. Confronteren met verandering en dan wennen ze er wel aan. Wij weten wat goed is voor je.
Een schoolvoorbeeld van het misbruiken van orgaan Bondsraad.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by GuidoB » Tue Nov 15, 2011 15:16

Wat een onzin, Dieter. Een voorbeeld. Als je alle Nederlanders zou vragen of ze graag een boete willen hebben als ze om 3 uur 's nachts met 85 kilometer per uur over een lege A13 rijden, is de overgrote meerderheid tegen. Je kunt je afvragen of het 85% of 90% is, maar daarvoor hoef je geen enquête te houden. Toch hoor ik jou niet klagen over het misbruiken van orgaan Tweede Kamer. Deze mensen zijn door ons gekozen en dus beslissen zij wat goed voor ons is.
Last edited by GuidoB on Wed Nov 16, 2011 00:50, edited 1 time in total.

Piet Bouma
Posts: 3527
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by Piet Bouma » Tue Nov 15, 2011 17:57

GuidoB wrote:Wat een onzin, Dieter. Een voorbeeld. Als je alle Nederlanders zou vragen of ze graag een boete willen hebben als ze om 3 uur 's nachts met 85 kilometer per uur over een lege A13 rijden, is de overgrote meerderheid tegen. Je kunt je afvragen of het 85% of 90% is, maar daarvoor hoef je een enquête te houden. Toch hoor ik jou niet klagen over het misbruiken van orgaan Tweede Kamer. Deze mensen zijn door ons gekozen en dus beslissen zij wat goed voor ons is.
Wel wat kort door de bocht Guido, bij een niet zo gelukkig gekozen voorbeeld.
Boetes is natuurlijk iedereen tegen als je dat vraagt.
Er zijn best andere voorbeelden te bedenken, waarbij een regering (bestuur) mogelijk een andere weg in wil slaan, maar dat niet doet omdat een meerderheid van de bevolking dat niet wil. Afschaffen koningshuis bijvoorbeeld (zou een mooie bezuiniging zijn).

Als een voorzitter van een bond verwacht dat er niet een meerderheid onder de spelers is om een bepaalde spelregelwijziging toe te passen, is het wel heel kort door de bocht om een suggestie vanuit de bondsraad om die spelers (kan ook via deelnemende clubs) te raadplegen af te wijzen om die specifieke reden.
Als bijvoorbeeld 75% (dus ruime meerderheid: boven 66%?) tegen zou zijn, zou ik me maar eens achter de oren krabben.
De bondsraad accepteert dit ook nog, dat is wel heel apart. Zij zitten er inderdaad namens die leden (en bij twijfel kunnen ze die best raadplegen!). Maar het lijkt erop dat de bondsraad bestaat uit ja-knikkers, die alles accepteren wat een bestuur voorstelt. En een peiling onder deelnemende clubs kan makkelijk zonder extra kosten in 2012 (bij opgave van teams), aangezien men de maatregel pas in het seizoen 2013/2014 wil laten ingaan.
https:toernooibase.kndb.nl More than 305.000 games on applet, more than 1.025.000 results, more than 12.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.700 inserted tournaments!

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by GuidoB » Tue Nov 15, 2011 23:13

Piet Bouma wrote:Boetes is natuurlijk iedereen tegen als je dat vraagt.
Bij veranderingen in de damwereld is ook iedereen tegen als je dat vraagt. Vandaar mijn voorbeeld.
Piet Bouma wrote:Als een voorzitter van een bond verwacht dat er niet een meerderheid onder de spelers is om een bepaalde spelregelwijziging toe te passen, is het wel heel kort door de bocht om een suggestie vanuit de bondsraad om die spelers (kan ook via deelnemende clubs) te raadplegen af te wijzen om die specifieke reden.
Wel heel kort door de bocht om te stellen dat de voorzitter het om die reden geen goed idee vond om een enquête te houden. Je bent niet eens bij de vergadering geweest. De voorzitter heeft gezegd dat het geen zin zou hebben om een enquête te houden, omdat de uitslag al vooraf (ongeveer) bekend is. Een ruime meerderheid zou op dit moment tegen zijn, dat leidt geen twijfel. Een enquête moet wel een doel hebben, je moet iets te weten willen komen. Dat is hier niet het geval. De nieuwe halve finales hebben geleerd dat pas na het eerste toernooi de deelnemers enthousiast waren over het gehanteerde speeltempo. De voorzitter heeft gesuggereerd: eerst proberen en dan evalueren. Dit idee vond instemming bij de bondsraad. Het bestuur komt voor de volgende vergadering met een voorstel waarover zal worden gestemd.

Toegegeven, dit staat niet goed in de notulen.

Vraagje
Posts: 858
Joined: Sat Oct 18, 2003 11:45

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by Vraagje » Wed Nov 16, 2011 19:38

Tijdens de vergadering heb ik aangegeven dat bondsraadsleden doorgaans geschikt zijn om allerlei besluiten namens anderen te nemen, omdat zij vanuit hun achtergrond meer kennis over allerlei zaken hebben dan het gemiddelde KNDB-lid. Voor een wijziging van het speeltempo geldt dat echter niet. Afgaand op de reacties vanuit Gelderland is het ook echt een punt dat leeft, en een enquête lijkt me daarom gewoon nodig. Zo lang die er niet komt zal ik in elk geval niet voor een wijziging van het tempo stemmen.

Op zich vind ik die wijziging overigens prima, heb best goede ervaringen met het tempo, het moet alleen zorgvuldig gebeuren. Wat naar ik vrees wel enigszins zal verdwijnen met het voorgestelde tempo, is het in spanning met zijn allen analyseren van de laatste partijen, wordt het 11-9 of toch 10-10, m.i. het moment bij uitstek waarop dammen als teamsport tot uitdrukking komt. (Maar ook daar was men het ter vergadering niet mee eens, het blijft wel bestaan, alleen het duurt korter. Zou inderdaad kunnen.)

Dat deelnemers aan de halve finales achteraf best over het tempo te spreken waren zou kunnen (ik behoor tot degenen die tegen het evaluatierapport hebben gestemd en neem de bevindingen met een korreltje zout), maar daarbij zal wel moeten worden bedacht dat een deel van de ondervraagden misschien al lang blij was dat ze mochten meedoen terwijl ze dat in de oude opzet niet hadden gekund. Wanneer je de nationale competitie wijzigt kom je echter aan een ding dat mensen al hadden.

(De argumenten uit de eerste twee alinea's van dit bericht staan niet in de conceptnotulen maar zijn wel door mij geuit. (Niet de opmerking dat ik niet voor zal stemmen zonder enquête.))
De meest gehate dammer allertijden.

Piet Bouma
Posts: 3527
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by Piet Bouma » Wed Nov 16, 2011 22:54

Vraagje wrote:Tijdens de vergadering heb ik aangegeven dat bondsraadsleden doorgaans geschikt zijn om allerlei besluiten namens anderen te nemen, omdat zij vanuit hun achtergrond meer kennis over allerlei zaken hebben dan het gemiddelde KNDB-lid. Voor een wijziging van het speeltempo geldt dat echter niet. Afgaand op de reacties vanuit Gelderland is het ook echt een punt dat leeft, en een enquête lijkt me daarom gewoon nodig. Zo lang die er niet komt zal ik in elk geval niet voor een wijziging van het tempo stemmen.

Op zich vind ik die wijziging overigens prima, heb best goede ervaringen met het tempo, het moet alleen zorgvuldig gebeuren. Wat naar ik vrees wel enigszins zal verdwijnen met het voorgestelde tempo, is het in spanning met zijn allen analyseren van de laatste partijen, wordt het 11-9 of toch 10-10, m.i. het moment bij uitstek waarop dammen als teamsport tot uitdrukking komt. (Maar ook daar was men het ter vergadering niet mee eens, het blijft wel bestaan, alleen het duurt korter. Zou inderdaad kunnen.)

Dat deelnemers aan de halve finales achteraf best over het tempo te spreken waren zou kunnen (ik behoor tot degenen die tegen het evaluatierapport hebben gestemd en neem de bevindingen met een korreltje zout), maar daarbij zal wel moeten worden bedacht dat een deel van de ondervraagden misschien al lang blij was dat ze mochten meedoen terwijl ze dat in de oude opzet niet hadden gekund. Wanneer je de nationale competitie wijzigt kom je echter aan een ding dat mensen al hadden.

(De argumenten uit de eerste twee alinea's van dit bericht staan niet in de conceptnotulen maar zijn wel door mij geuit. (Niet de opmerking dat ik niet voor zal stemmen zonder enquête.))
Fijn, dat er nog bondsraadsleden zijn, die de nuance wel zien.
En @Guido, ik ben al een aantal jaren geen bondsraadslid, dus wat dat betreft moet ik me verlaten op notulen, die gepubliceerd worden. Ik ben geïnteresseerd maar ben niet van plan daarom bondsraadsvergaderingen als toeschouwer te gaan bezoeken.

Wel moeten bestuur en bondsraad zich realiseren dat het al vijf voor één is met de damsport.
Bij elke maatregel, die je nu voorstelt zou je het volgende moeten afvragen:

a) krijg/verwacht ik door deze maatregel meer leden
b) behoud ik door deze maatregel leden.

Wat dat betreft vind ik de discussie rondom de verhouding 1:2 topsport/breedtesport een hele interessante.
We hebben betaalde krachten rondom de topsport.
Wat mij betreft wordt de verhouding 1:4 en zien we Johan Krajenbrink (de "slimme" persoon,waarover hij het heeft) als betaalde kracht les geven op damscholen overal in Nederland om die aanwas aan de breedtesport vorm te geven. Back to basics mensen!
https:toernooibase.kndb.nl More than 305.000 games on applet, more than 1.025.000 results, more than 12.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.700 inserted tournaments!

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Bondsraadvergadering 5 november

Post by GuidoB » Thu Nov 17, 2011 00:32

Piet Bouma wrote:Bij elke maatregel, die je nu voorstelt zou je het volgende moeten afvragen:

a) krijg/verwacht ik door deze maatregel meer leden
b) behoud ik door deze maatregel leden.

Wat dat betreft vind ik de discussie rondom de verhouding 1:2 topsport/breedtesport een hele interessante.
We hebben betaalde krachten rondom de topsport.
Wat mij betreft wordt de verhouding 1:4 en zien we Johan Krajenbrink (de "slimme" persoon,waarover hij het heeft) als betaalde kracht les geven op damscholen overal in Nederland om die aanwas aan de breedtesport vorm te geven. Back to basics mensen!
Wat het eerste betreft ben ik het niet echt met je eens. We kunnen het ook over interne zaken hebben, maar die zijn enorm veel onbelangrijker dan maatregelen die leiden tot ledenwinst. In de afgelopen bondsraadsvergadering ging het voor een groot deel over ideeën voor het meerjarenbeleidsplan van de breedtesport. Dit wordt getrokken door een medewerker van het nieuwe bondsbureau die afkomstig is uit de onderwatersportwereld. Ik vond het een erg inspirerende sessie en ik verwacht veel van het plan. Dit soort sessies zijn heel nuttig voor het dammen; goed dat het KNDB-bestuur dit veel aandacht geeft.

Dan over Johan Krajenbrink. Het is je best bekend, Piet, maar toch nog maar een keer. Hij wordt niet betaald uit de algemene middelen van de KNDB. Dus niet uit de 1 en niet uit de 2 van de verhouding. Als de KNDB een betaalde kracht in dienst zou moeten nemen om les te geven op damscholen (ik vind van niet, maar dat terzijde), dan zal dat iemand anders moeten zijn dan Johan Krajenbrink, want hij heeft al een baan. Overigens staat zijn baan nogal onder druk door dreigende afschaffing van de subsidie van NOC/NSF, maar dat is weer een ander verhaal. Gevolgen daarvan zouden kunnen (let op: kunnen) zijn dat de verhouding juist verandert in 2:1 of zelfs 4:1, net hoe belangrijk we met zijn allen het in stand houden van de topsport vinden.

Post Reply