Voorkeursbeleid

Post Reply
Schuiven
Posts: 5
Joined: Wed Jul 08, 2009 18:23
Real name: Rik Twilhaar
Location: Arnhem

Re: Voorkeursbeleid

Post by Schuiven » Fri Mar 21, 2014 08:07

Ganesha wrote:
Maurits Meijer wrote:Ik was, voor dat ik de notulen las, erg benieuwd naar hoe de bondsraad denkt over haar eigen functioneren. Het lijkt er namelijk op alsof er wel wat te verbeteren valt.
- Er wordt momenteel best veel geklaagd door de leden
- Bij de laatste bondsraadverkiezing waren er 11 kandidaten voor 10 vacatures
- Oud bondsraadsleden zijn over het algemeen niet echt positief over de werking van de bondsraad en wat ze berijkt hebben
.....

Maar, inplaats van die problemen aan te pakken, filosofeert men over hoe de bondsraad wat meer een gezellig theeclubje kan worden.
Nee, Maurits nu doe je veel BR-leden te kort. Het streven van de meeste is een goede vergadering te hebben, waarbij men een verschil van mening heeft hoe dat het beste kan en binnen welke tijd/spreektijden.
Een efficiënte en goede vergadering duurt vaak juist niet lang. Mijn advies is om te vergaderen volgens het Sociocratisch model. Iedereen heeft binnen dit model ruim de tijd zijn of haar overdenkingen te vertellen, zonder dat meningen herhaalt worden danwel al te veel zij-stappen (die eigenlijk niet terzake doen) genomen worden. Wel is binnen dit model een sterke/onafhankelijke voorzitter nodig. Kom het graag eens uitleggen!
There are three constants in life... change, choice and principles. (Covey)

Maurits Meijer
Posts: 221
Joined: Thu Nov 27, 2008 19:22
Contact:

Re: Voorkeursbeleid

Post by Maurits Meijer » Fri Mar 21, 2014 12:12

Ganesha wrote:
Maurits Meijer wrote:Ik was, voor dat ik de notulen las, erg benieuwd naar hoe de bondsraad denkt over haar eigen functioneren. Het lijkt er namelijk op alsof er wel wat te verbeteren valt.
- Er wordt momenteel best veel geklaagd door de leden
- Bij de laatste bondsraadverkiezing waren er 11 kandidaten voor 10 vacatures
- Oud bondsraadsleden zijn over het algemeen niet echt positief over de werking van de bondsraad en wat ze berijkt hebben
.....

Maar, inplaats van die problemen aan te pakken, filosofeert men over hoe de bondsraad wat meer een gezellig theeclubje kan worden.
Nee, Maurits nu doe je veel BR-leden te kort. Het streven van de meeste is een goede vergadering te hebben, waarbij men een verschil van mening heeft hoe dat het beste kan en binnen welke tijd/spreektijden.
Je hebt gelijk, dat laatste is overdreven. Maar dat neemt niet weg dat ik uit de notulen het gevoel krijg dat de punten die ik noem niet hoog op de agenda staan.
Trouwens de TD is veelvuldig aan het woord terwijl hij geen spreekrecht heeft, misschien is daar een efficiency slag te maken.
http://slagzet.com

Piet Bouma
Posts: 3527
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Voorkeursbeleid

Post by Piet Bouma » Fri Mar 21, 2014 23:49

Ik denk dat de Bondsraad niet teveel moet gaan navelstaren naar haar eigen functioneren. Van meet af aan is de rol van de Bondsraad onder meer ten opzichte van bestuur een discussiepunt geweest. Daar kom je niet uit, als er telkens nieuwe mensen komen met hun eigen ideeën hierover.
Wel vind ik dat minderheidsstandpunten reëel beoordeeld moeten worden. De vraag, die de meerderheid van Bondsraadsleden zich dan moet stellen, is: “hoe zou mijn achterban hier over denken, en zou ik mijn achterban (vooral als men een provincie-afgevaardigde is) ook niet moeten raadplegen voordat ik een definitief standpunt inneem of mee ga in het standpunt van het bestuur.
Maar dit is natuurlijk off-topic.

On-topic is voorkeursbeleid en wat er rond Thijs van den Broek is gebeurd. Dat is het onderwerp.
De Bondsraad heeft zich af laten serveren door bestuur en technisch directeur in de laatste vergadering. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk.
Jan Pieter schreef:
Wat de KNDB hem flikt, is gewoon grof, en een bondsraad die hiermee akkoord gaat, is geen knip voor de neus waard.

Dat is hard geschreven (niet leuk). Maar bondsraadsleden moeten zich hier sterk gaan afvragen, heb ik gedaan wat mijn achterban zou willen? De Brabantse vertegenwoordiger, die zal toch enorm veel feedback gekregen hebben (of daar in ieder geval om gevraagd hebben?).

Als er meer dan 320 KNDB-leden (aantal leden dat voor de “vrije” bondsraadleden heeft gestemd) het niet eens zijn met wat zich hier heeft afgespeeld, moeten we dan niet nieuwe tussentijdse verkiezingen gaan uitschrijven?
En als er binnen Provinciale bonden tegenstand is tegen wat hier is gebeurd, moet men dan niet de Provinciale bondsraadsvertegenwoordiger gaan vervangen…..?
https:toernooibase.kndb.nl More than 305.000 games on applet, more than 1.025.000 results, more than 12.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.700 inserted tournaments!

Maurits Meijer
Posts: 221
Joined: Thu Nov 27, 2008 19:22
Contact:

Re: Voorkeursbeleid

Post by Maurits Meijer » Sat Mar 22, 2014 00:44

Piet Bouma wrote: Als er meer dan 320 KNDB-leden (aantal leden dat voor de “vrije” bondsraadleden heeft gestemd) het niet eens zijn met wat zich hier heeft afgespeeld, moeten we dan niet nieuwe tussentijdse verkiezingen gaan uitschrijven?
Ik wist niet dat de opkomst bij de bondsraadsverkiezing zo laag was, dat geeft te denken. Dat de bondsraag tussentijdse verkiezingen uit gaat schrijven lijkt me erg onwaarschijnlijk.
En als er binnen Provinciale bonden tegenstand is tegen wat hier is gebeurd, moet men dan niet de Provinciale bondsraadsvertegenwoordiger gaan vervangen…..?
De bondsraadsleden die door de provincies zijn aangewezen zijn geen vertegenwoordiger van de provincie, ze zitten in de bondsraad op persoonlijke titel. Ze kunnen niet door de provincie vervangen worden zo lang ze lid zijn van de bondsraad.
http://slagzet.com

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Voorkeursbeleid

Post by Dieter » Sat Mar 22, 2014 10:00

Bondsraadleden die op persoonlijke titel functioneren zonder noodzakelijke achterban is de oorsprong van alle ellende rond de raad.
In het huidige systeem heeft de provincie geen stem en beslist een groepje mensen over wat goed is voor een ieder. Dit is wat het bestuur van de KNDB ooit wilde en waar het nu nog gelukkig mee is. De provinciale bonden maakten het besturen heel lastig omdat ze teveel wensen hadden en te kritisch waren. De ongelijkheid van grote provincies t.o.v. de kleintjes was ook een probleem overigens, maar zou zeker op te lossen zijn geweest.
Een bestuur dat zo nodig constant moet vernieuwen en dat de vrije hand wil hebben is gelukkig met een groepje jaknikkers in de bondsraad. (goede kritische raadsleden zijn er gelukkig ook).
Gezellig een middagje (niet langer dan 3 uur) het bestuur steunen met hun verdere afbraak zonder iemand verantwoording te hoeven afleggen.
Eerste echte vernieuwing zou in elk geval moeten zijn dat leden van de raad daar moeten zitten voor een achterban en dat ze ook handelen naar de keuze van die achterban. Dus naar achteren communiceren en inventariseren en naar voren uitdragen. De persoonlijke voorkeur is volstrekt onbelangrijk. Kun je het niet eens zijn met je achterban dan conclusie trekken en je plaats beschikbaar stellen.

Het bestuur is blind voor wat leeft in de damwereld en maakt fout op fout. Als niet heel snel wordt ingegrepen zal de schade nog veel groter worden. Dan stapt over een of twee jaar het bestuur op en laat een puinhoop achter voor wat overblijft.

Jelmer Martens
Posts: 321
Joined: Wed Oct 26, 2005 14:57
Location: Zeist (NL)

Re: Voorkeursbeleid

Post by Jelmer Martens » Sun Mar 23, 2014 13:47

Met enige aarzeling meng ik mij in deze discussie. Namens de damprovincie Utrecht zit ik sinds een jaar in de bondsraad. Ik ben overigens geen lid van het bestuur van de UPDB.

Achterban: ik probeer te luisteren naar wat ik hoor op de onderlinge van mijn club (DVSB / Gooi & Eemland ), op het provinciale kampioenschap, op de training in het Gelderse Lunteren waar meer dan de helft van de deelnemers lid is van de UPDB. Die achterban is verdeeld: over het nieuwe speeltempo, over het voorkeursbeleid. Dus wanneer luister je niet naar de achterban?

Verder: de laatste bondsraadvergadering begon om 10.30h (ipv de gebruikelijke 11.00h) en eindigde om 15.30h. Dat is 5 uur vergaderen, effectief 4.5 uur als we corrigeren voor de lunch.

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Voorkeursbeleid

Post by Dieter » Sun Mar 23, 2014 14:20

Jelmer Martens wrote:Met enige aarzeling meng ik mij in deze discussie. Namens de damprovincie Utrecht zit ik sinds een jaar in de bondsraad. Ik ben overigens geen lid van het bestuur van de UPDB.

Achterban: ik probeer te luisteren naar wat ik hoor op de onderlinge van mijn club (DVSB / Gooi & Eemland ), op het provinciale kampioenschap, op de training in het Gelderse Lunteren waar meer dan de helft van de deelnemers lid is van de UPDB. Die achterban is verdeeld: over het nieuwe speeltempo, over het voorkeursbeleid. Dus wanneer luister je niet naar de achterban?

Verder: de laatste bondsraadvergadering begon om 10.30h (ipv de gebruikelijke 11.00h) en eindigde om 15.30h. Dat is 5 uur vergaderen, effectief 4.5 uur als we corrigeren voor de lunch.
Mooi dat je zelf wel achterban raadpleegt Jelmer, De onderliggende bonden hebben geen stem meer of ze moeten een BR lid hebben die wel vanuit die rol op wil treden. De KNDB heeft dat liever niet. Die willen slechts met personen werken. Provinciale bonden zijn veel te lastig.

Vraagje
Posts: 858
Joined: Sat Oct 18, 2003 11:45

Re: Voorkeursbeleid

Post by Vraagje » Tue Mar 25, 2014 23:12

Het punt is dat je een betrekkelijk fanatieke dammer moet zijn om in de bondsraad plaats te nemen. Mensen zoals Jan Pieter Drost die soms beschrijft, met een rating van 700 die dammen maar ook lid zijn van vier andere verenigingen, zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Dat kan je degenen die vanuit een andere achtergrond wel in de bondsraad zitten echter niet kwalijk nemen.

Wanneer de bondsraadsstukken online komen stuur ik altijd een mailtje naar de secretarissen van de Gelderse verenigingen met een link naar de stukken en de vraag om reacties. Dat geeft soms heel waardevolle achtergrondinformatie, ik moet bijvoorbeeld denken aan verhelderende documentatie die een vereniging vorig jaar gaf bij de discussie over de voorgestelde wijzigingen in de vooruitspeelregeling. Bij de voorgestelde wijziging van het speeltempo zag je aan het relatief grote aantal reacties ook dat het onderwerp leefde. Hoewel je niet altijd met alles wat kunt / wilt doen (reacties betreffen vaak punten die niet geagendeerd zijn), probeer ik ook te laten zien dat reacties worden gewaardeerd en de hoeveelheid reacties staat ook toe er aandacht aan te schenken. Als je over bepaalde zaken echter geen alternatieve input krijgt kan je als bondsraadslid niet anders dan handelen met de kennis en achtergrond die je wel hebt. Om die reden zouden mensen meer input moeten geven aan de vertegenwoordiger van hun provincie.

Over de gebeurtenissen tijdens het toernooi dat het hoofdonderwerp van dit topic vormt heb ik voor de vergadering inlichtingen ingewonnen bij iemand die er meer over kon vertellen en ik heb de indruk dat ik daarin niet het enige bondsraadslid ben geweest.

Oh ja, zal hem nog maar even inkoppen: het moge duidelijk zijn dat ik primair in de bondsraad zit vanwege de gratis koffie.
De meest gehate dammer allertijden.

Jelmer Martens
Posts: 321
Joined: Wed Oct 26, 2005 14:57
Location: Zeist (NL)

Re: Voorkeursbeleid

Post by Jelmer Martens » Wed Mar 26, 2014 14:07

Vraagje wrote:Wanneer de bondsraadsstukken online komen stuur ik altijd een mailtje naar de secretarissen van de Gelderse verenigingen met een link naar de stukken en de vraag om reacties. Dat geeft soms heel waardevolle achtergrondinformatie (...) Oh ja, zal hem nog maar even inkoppen: het moge duidelijk zijn dat ik primair in de bondsraad zit vanwege de gratis koffie.
Dat mailtje is een goed idee Vraagje, dat ga ik denk ook doen bij de UPDB.
Het laatste was vw het kleine lettertype niet leesbaar, ik zag het pas in de quote. Vergeet niet de gratis lunch! Daarvoor reizen sommigen graag op eigen kosten 200 km (Friesland, Groningen) naar Gouda :wink:

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Voorkeursbeleid

Post by Michel Stempher » Thu Mar 27, 2014 14:40

Uit een andere draad onderstaande quotes:
Ganesha wrote:
Michel Stempher wrote:
Ganesha wrote:... maar of dat zo snel door de KNDB georganiseerd kan worden betwijfel ik.
Je bedoelt zeker: "maar of de KNDB bereid is om ze ervoor te laten spelen, betwijfel ik."
Beste Michel,

Ik kies mijn woorden met zorg, vandaar wat ik geschreven heb. Jij kiest jouw woorden op een andere manier, die zijn dan ook jouw verantwoordelijkheid.
het is wel duidelijk wat mijn voorkeur heeft, er voor spelen.
Bijna iedereen zal dat vinden. Het volgende staat zelfs in de notulen:

Code: Select all

Het bestuur geeft altijd de voorkeur aan spelen om een plaats maar hier was dat niet meer haalbaar.
Is er op dat moment niemand geweest die opstond en aangaf dat dit grote onzin is, aangezien het bestuur van de KNDB -voor zover ik me kan herinneren- nog nooit heeft besloten dat er een beslissingswedstrijd moet komen. Dit terwijl er vele voorbeelden zijn, waarbij gewoon een keuzeplek gegeven werd.

De Bondsraad is ervoor om het bestuur te controleren en als zo'n stelling wordt uitgesproken, dient deze ook te worden nagetrokken op feiten. Volgens mij is de Bondsraad al net zo bang als het bestuur om tegen JK in te gaan.

User avatar
Ganesha
Posts: 676
Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07

Re: Voorkeursbeleid

Post by Ganesha » Thu Mar 27, 2014 16:57

Beste Michel,

je praat iets te algemeen. de Bondsraad bestaat als orgaan, maar er zijn 21 mensen die zitting hebben in deze Bondsraad. Voor mij zelf sprekend ik ben niet bang voor de technisch Directeur en ik ben niet bang voor het bestuur. Ik schat in de meeste niet.
Wel is het zo dat de één kritischer is dan de andere. Dat vele denken dat vertrouwen in het bestuur hebben gelijk staat aan het bestuur volgen, ondanks wat het bestuur doet.
Ik zie dat graag anders maar kan dat alleen maar aangaan door anderen te overtuigen.
Ik hoop dat dit mij lukt, zo niet dan heb ik op dat punt gefaald, en ik faal niet graag

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Voorkeursbeleid

Post by Michel Stempher » Thu Mar 27, 2014 18:15

Ganesha wrote:Beste Michel,

je praat iets te algemeen. de Bondsraad bestaat als orgaan, maar er zijn 21 mensen die zitting hebben in deze Bondsraad. Voor mij zelf sprekend ik ben niet bang voor de technisch Directeur en ik ben niet bang voor het bestuur. Ik schat in de meeste niet.
Wel is het zo dat de één kritischer is dan de andere. Dat vele denken dat vertrouwen in het bestuur hebben gelijk staat aan het bestuur volgen, ondanks wat het bestuur doet.
Ik zie dat graag anders maar kan dat alleen maar aangaan door anderen te overtuigen.
Ik hoop dat dit mij lukt, zo niet dan heb ik op dat punt gefaald, en ik faal niet graag
Om even een tip van de sluier op te lichten: het bestuur maakt bepaalde zaken de afgelopen weken nog vele malen erger. Beloftes worden bijvoorbeeld niet nagekomen. Veel bestuurders streven naar stabiliteit binnen het bestuur dus ze proberen sommige zaken maar in de doofpot te stoppen, vermoedelijk op aandringen van 'onze dictator'. Echter, een onrechtvaardig bestuur is per definitie geen stabiel bestuur. Er zullen altijd akkefietjes blijven komen. Het bestuur zou er verstandig aan doen om eindelijk eens het belang van rechtvaardigheid boven het belang van onze dictator te stellen. Dan kan een crisis voorkomen worden.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b_EFQsUs1XU[/youtube]

User avatar
Ganesha
Posts: 676
Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07

Re: Voorkeursbeleid

Post by Ganesha » Thu Mar 27, 2014 21:37

Michel Stempher wrote:
Ganesha wrote:Beste Michel,

je praat iets te algemeen. de Bondsraad bestaat als orgaan, maar er zijn 21 mensen die zitting hebben in deze Bondsraad. Voor mij zelf sprekend ik ben niet bang voor de technisch Directeur en ik ben niet bang voor het bestuur. Ik schat in de meeste niet.
Wel is het zo dat de één kritischer is dan de andere. Dat vele denken dat vertrouwen in het bestuur hebben gelijk staat aan het bestuur volgen, ondanks wat het bestuur doet.
Ik zie dat graag anders maar kan dat alleen maar aangaan door anderen te overtuigen.
Ik hoop dat dit mij lukt, zo niet dan heb ik op dat punt gefaald, en ik faal niet graag

Om even een tip van de sluier op te lichten: het bestuur maakt bepaalde zaken de afgelopen weken nog vele malen erger. Beloftes worden bijvoorbeeld niet nagekomen. Veel bestuurders streven naar stabiliteit binnen het bestuur dus ze proberen sommige zaken maar in de doofpot te stoppen, vermoedelijk op aandringen van 'onze dictator'. Echter, een onrechtvaardig bestuur is per definitie geen stabiel bestuur. Er zullen altijd akkefietjes blijven komen. Het bestuur zou er verstandig aan doen om eindelijk eens het belang van rechtvaardigheid boven het belang van onze dictator te stellen. Dan kan een crisis voorkomen worden.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b_EFQsUs1XU[/youtube]
Beste Michel, een crisis kan niet voorkomen worden want we zitten er midden in. Dat het bestuur dit niet ziet en er ook BR-leden zijn die dat zo zien maakt
de situatie nog explosiever.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Voorkeursbeleid

Post by Michel Stempher » Thu Mar 27, 2014 21:45

Ganesha wrote:
Michel Stempher wrote:
Ganesha wrote:Beste Michel,

je praat iets te algemeen. de Bondsraad bestaat als orgaan, maar er zijn 21 mensen die zitting hebben in deze Bondsraad. Voor mij zelf sprekend ik ben niet bang voor de technisch Directeur en ik ben niet bang voor het bestuur. Ik schat in de meeste niet.
Wel is het zo dat de één kritischer is dan de andere. Dat vele denken dat vertrouwen in het bestuur hebben gelijk staat aan het bestuur volgen, ondanks wat het bestuur doet.
Ik zie dat graag anders maar kan dat alleen maar aangaan door anderen te overtuigen.
Ik hoop dat dit mij lukt, zo niet dan heb ik op dat punt gefaald, en ik faal niet graag

Om even een tip van de sluier op te lichten: het bestuur maakt bepaalde zaken de afgelopen weken nog vele malen erger. Beloftes worden bijvoorbeeld niet nagekomen. Veel bestuurders streven naar stabiliteit binnen het bestuur dus ze proberen sommige zaken maar in de doofpot te stoppen, vermoedelijk op aandringen van 'onze dictator'. Echter, een onrechtvaardig bestuur is per definitie geen stabiel bestuur. Er zullen altijd akkefietjes blijven komen. Het bestuur zou er verstandig aan doen om eindelijk eens het belang van rechtvaardigheid boven het belang van onze dictator te stellen. Dan kan een crisis voorkomen worden.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b_EFQsUs1XU[/youtube]
Beste Michel, een crisis kan niet voorkomen worden want we zitten er midden in. Dat het bestuur dit niet ziet en er ook BR-leden zijn die dat zo zien maakt
de situatie nog explosiever.
De crisis kan wel voorkomen worden, tenzij onze dictator dreigt op te stappen in het geval dat hij niet het gewenste resultaat ziet.

Piet Bouma
Posts: 3527
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Voorkeursbeleid

Post by Piet Bouma » Fri Mar 28, 2014 01:19

Michel Stempher wrote:
De crisis kan wel voorkomen worden, tenzij onze dictator dreigt op te stappen in het geval dat hij niet het gewenste resultaat ziet.
Is dat zo erg als iemand opstapt of dreigt op te stappen?
Niemand is onmisbaar, dat is een illusie. Er staan altijd weer anderen op, die opengevallen gaten invullen.

Een tip van de sluier oplichten is niks Michel. Noem man en paard, dan weten we allemaal waar het over gaat.
https:toernooibase.kndb.nl More than 305.000 games on applet, more than 1.025.000 results, more than 12.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.700 inserted tournaments!

Post Reply