Leegstand in Westerhaar

Post Reply
User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Leegstand in Westerhaar

Post by Henk de Witt » Tue Jul 23, 2019 15:35

Leegstand in Westerhaar? Dit behoeft enige toelichting. Regelmatig publiceer ik over de desolate toestand van de damsport waar het gaat om het aantal dammers. Een deprimerend cijfer. Doe ik dit om dammers depressief te maken? Nee, dat durf ik met de hand op mijn hart te verklaren. Het gaat mij om realiteitsbesef van de heren en dames dambestuurders. Als je de werkelijkheid niet kent, of niet wilt kennen, hoe kun je je dan in die werkelijkheid staande houden? Niet. Dan verval je dus in luchtfietserij en wensdromen. Of fatalisme. Of verlangen naar een glorierijk verleden. Tot welk type behoort u?

Dambestuurders, uitzonderingen daargelaten, laten hen onwelgevallige cijfers van zich afglijden als water van een eendenrug. Tweetiende promille (dit is 0,2% gedeeld door 100, oftewel 0,0002%) van de Nederlanders damt nog. Veel dambestuurder willen niets weten van dit cijfer. Zij houden zich ziende blind en horende doof. Een struisvogel zou zich ook van dit mechanisme bedienen, zegt men, maar dat is een mythe. De struisvogel wil toch wel graag weten wat zich rondom hem afspeelt. En dan beslissen of hij stil blijft staan, dan wel tot enige vorm van actie overgaat.

Tot dusver ben ik weinig succesvol in mijn realiteitsoffensief. 'Andere sporten gaan ook achteruit', zegt de fatalist, 'Het is de tijdgeest, niets aan te doen.' 'We moeten blijven dammen zoals onze grootvaders deden', zegt de conservatief. 'Aanpassen van de damsport aan de moderne tijd zou verraad zijn aan onze voorvaderen die dit mooie spel hebben gecreëerd.' 'We hebben goud in handen',zegt de luchtfietser. 'Gewoon een kwestie van de damsport beter verkopen en vooral dambordjes verspreiden.'

Laten we eens een ander beeld schetsen van het ledental van de KNDB. Alle dammers in Nederland, 3.500 in getal, kunnen worden gehuisvest in het dorp Westerhaar dat 5.000 inwoners telt. Dan zou Westerhaar kampen met forse leegstand. En de rest van Nederland zou ook leeg zijn, leeg van dammers wel te verstaan. Hebt u dat beeld voor ogen?

Waarom Westerhaar? Toeval, volkomen willekeurig gekozen :D .

Enfin, dit is een poging om weer eens een frisse start maken wat betreft het ledental. Aanleiding is natuurlijk de publicatie van het ledental per 1 juli 2019. Vers van de pers. De cijfers wijzen wederom in één richting: naar beneden.

https://docs.google.com/file/d/1blr7Zmz ... rm=minimal

PS. Ik had het document van het ledental hier direct willen publiceren, maar dit lukt me niet. Wie weet hoe dit moet?

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by Dieter » Tue Jul 23, 2019 17:01

Inderdaad hebben alle sportbonden te maken met terugloop van leden, een tijdsbeeld dat door vele redenen is ontstaan. De 24 uurs economie (het is lastiger om je voor een vereniging in te zetten), de informatie overvloed (mobile tijdperk), snelheid en flitsendheid (dit ontbeert onze sport), vele nieuwe sporten en veel individueel sporten zonder verplichtingen (fitness studio's etc.). En natuurlijk is het leven van de moderne mens nogal veranderd. Met al deze zaken en nog veel meer past een redelijk tijdrovende bezigheid als denksport veel minder in het leven van veel mensen. Wil je het goed doen moet je studeren, veel verliezen is niet leuk, en dus past het al snel niet meer in ons jachtige leven. Sporten die volop in de belangstelling staan hebben nog mooie cijfers (Vrouwenvoetbal, darts en wellicht nog een enkele sport) maar over het algemeen wil men geen verplichtingen meer of men kan ze simpelweg niet aangaan vanwege de wereld waarin wij leven.
Henk noemt het de fatalist maar dit is m.i. niet terecht (dit ben je toch als je denk er niets aan te kunnen doen), de realiteit vaststellen is iets anders, dat is de realist. De dammer die wel de schoonheid van het spel ziet, er prioriteit aan geeft om het spel goed te spelen, en misschien ook nog heel veel moeite doet om het spel te 'verkopen' zoals Marcel Kosters doet of zoals topdammers dat doen, of andere fanatiekelingen op de overgebleven clubs. (hulde aan allen).
Jammer dat we nog geen explosie zien van nieuwe vooral jonge dammers met de nieuwe bordjes, misschien komt het nog. Maar ook als het niet gebeurt, dan is dit een teken van deze tijd en de westerse wereld waarin we leven. het damspel wordt er niets minder om, de echte liefhebber zal altijd wel blijven.
De zomertoernooien laten m.i. zien dat dammen wel degelijk volop leeft met honderden dammers die wel de gelegenheid gevonden hebben, vakantie en dammen dat past wel, misschien is de clubavond dood, en moeten de overgebleven kleine clubs elkaar meer opzoeken. Samen ben je sterk, organiseer leuke damdagen.
Henk is droevig en wil veranderen om te overleven, veranderen is gelijk aan opgeven van waar je voor staat, geen goed plan.
Ik ben helemaal niet droevig, natuurlijk zou ik graag veel meer dammers zien, Nederland gaat echter Frankrijk en België achterna en nieuwe damlanden richten zich op. De komende jaren bepaald China de damkalender en levert de grote spelers.
De toernooien leven en geven volop water zodat het plantje blijft leven. Ooit komt er weer een mooie nieuwe bloem.

clp
Posts: 93
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by clp » Tue Jul 23, 2019 18:21

Henk de Witt wrote:
Tue Jul 23, 2019 15:35
PS. Ik had het document van het ledental hier direct willen publiceren, maar dit lukt me niet. Wie weet hoe dit moet?
                 Ledenbestand op 15 juli 2019
Provincie      ver  wel  pup  asp  jun  sen  tot  30-6  31-12
                                2019  2018
Groningen       6   15  19  6   2   85  127  -16  -10
Friesland       17  10  4   8   2  260  284  -24  -14
Drenthe        8   11  30  6   1  142  190  -25  -18
Overijssel      24  11  17  6   1  408  443  -46  -29
Gelderland      32  29  33  21  12  624  719  -56  -37
Utrecht        11  3   7   2   1  202  215  -26  -20
Noord-Holland     15  8   22  8   7  236  281  -35  -23
Zuid-Holland     17  18  29  13  4  389  453  -48  -27
Zuid-Holland Zuid   10  2   3   4   4  190  203  -7  -6
Zeeland        10  3   1   2   0  106  112  -7  -6
Noord-Brabant     11  12  10  7   4  219  252  -11  -5
Limburg        6   1   2   0   4  102  109  1   2
Bijzondere bonden*     2   11  13  4  409  439  0   -3
pers./recr. Leden                 114  114  0   0
Totaal        167  125  188  96  46  3486 3941 -300  -196
Verschil 30-6-2019  -6  -14  -59  -30  -10  -187 -300
Verschil 31-12-2018(*)-5  -43  -15  +11  -1  -148 -196

Dit is ooit een Excel bestand geweest, en vervolgens geconverteerd naar pdf. Je kunt het bestand in Windows weer Excel in praten , daarna corrigeren, en vervolgens saven als formatted text (space delimited).

Verder vind ik dat Marcel wel enige voordeel van de twijfel verdient. Het dammen is uit Kennemerland en Zuid Haarlem verdwenen. Maar aan de oever van het Spaarne floreert een gezonde damclub. Niet alles is zwart.
Last edited by clp on Wed Jul 24, 2019 13:12, edited 4 times in total.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by GuidoB » Tue Jul 23, 2019 21:00

Op de laatste regel zou moeten staan: 31-12-2018.

Hoe moet ik de tabel lezen? Zijn er tussen 30-06-2019 en 15-07-2019 per saldo 30 aspiranten afgemeld? Zijn er tussen 31-12-2018 en 30-06-2019 per saldo 44 aspiranten aangemeld? Weet iemand hoe dit zit?

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by Dieter » Wed Jul 24, 2019 10:17

Als ik het goed lees dan zijn er in totaal per 1-7 liefst 300 dammers afgemeld en een half jaar eerder waren er ook al 196 afmeldingen, of in beide gevallen terugloop misschien beter omschreven, er waren natuurlijk ook aanmeldingen dus per saldo is dit te teloorgang.
Wat de aspiranten betreft, vraag van Guido, Ik lees hieruit dat we per 1-1-19 er 11 bij hebben gekregen maar er nu weer een afname is van 30 maar of ik het goed lees weet ik ook niet natuurlijk. Lastig tabelletje.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by Henk de Witt » Wed Jul 24, 2019 12:17

clp wrote:
Tue Jul 23, 2019 18:21
Dit is ooit een Excel bestand geweest, en vervolgens geconverteerd naar pdf. Je kunt het bestand in Windows weer Excel in praten , daarna corrigeren, en vervolgens saven als formatted text (space delimited).
Bedankt Cees. Dit klinkt voor mij als digibeet al snel ingewikkeld. Is er geen andere manier? Het vorige ledenoverzicht werd door Marcel Kosters op het forum geplaatst, precies zoals het er uitziet op de KNDB-site.
clp wrote:
Tue Jul 23, 2019 18:21
Verder vind ik dat Marcel wel enige voordeel van de twijfel verdient. Het dammen is uit Kennemerland en Zuid Haarlem verdwenen. Maar aan de oever van het Spaarne floreert een gezonde damclub. Niet alles is zwart.
Inderdaad Cees. Vorig jaar speelde ik een wedstrijd in Haarlem in een heel mooi denksportcentrum. Een levendige club. Mooi gelegen aan het Spaarne. Verleidelijk om even een duik te nemen, maar het was oktober. Een zomerse dag, dat wel, maar of de watertemperatuur nog zomers was? Een koutje is zo gevat.

'Niet alles is zwart', zeg je. Klopt helemaal, gelukkig maar. Maar het is ook een defensieve reactie. De damsport is op een aantal gebieden ernstig verouderd. Ik zal een opsomming hier achterwege laten. De belangstelling van de samenleving - die zich wel ontwikkelt - voor de damsport loopt navenant terug. Dit zie je ook in de jongste ledencijfers. Marcel is zeer actief, dat valt te prijzen. Maar hij verkoopt behalve dambordjes ook gebakken lucht. Mijn verhaal gaat niet over uitzonderingen, over een clubavond die nog wel goed loopt, een club die nog wel enkele vrouwelijke leden telt, een club die nog wel midden in de samenleving staat. Mijn verhaal gaat over de damsport in het algemeen. De cijfers liegen niet.

Een enkel voorbeeld:

Twee seksen
Naast het algemene ledenverlies, worden vrouwelijke dammers wel heel schaars. Dit creëert een versterkend effect. Het wordt voor vrouwen minder aantrekkelijk om te gaan dammen. Maar ook voor mannen. Je kunt veel kritiek hebben op de schepping van Onze Lieve Heer, maar het creëren van twee seksen was een schot in de roos. Het maakt de wereld leuker en spannender.
Een tijd geleden stelde ik voor om als bondsraad en bestuur een convenant te sluiten met de clubs: Binnen tien jaar dient 30% van de leden vrouwelijk te zijn. Geen dictaat uiteraard, maar een overeenkomst op vrijwillige basis. Marcel Kosters ging hier overheen: 50%. Hier openbaart zich alweer een misverstand. Mijn 30% is een concrete doelstelling, Marcels 50% is een wens. Enfin, nooit meer iets van gehoord uiteraard.

Een club die een dergelijke doelstelling formuleert moet vervolgens gaan nadenken: Hoe komen wij aan 30% vrouwen? Ja, hoe doen wij dat? Bijvoorbeeld door niet het zoveelste Zwitserse toernooi te organiseren, waar de vaste groep dammannetjes op af komt, maar vrouwentoernooien te organiseren. Dan rijst de vraag hoe komen wij aan vrouwen die willen dammen? Gewoon, begin om je heen te kijken in je familie- en kennissenkring. In je buurt, op je werk. Misschien leg je contact met buurthuizen en vrouwenorganisaties, met de afdeling sport van de gemeente.
Maar het denken gaat verder. Je komt er achter dat je niet moet beginnen met een toernooi op zaterdag van 10.00-17.00, maar bijvoorbeeld van 14.00-16.00. Dit kan je ook aan het denken zetten over het tijdrovende karakter van het dammen en of dat niet een tandje minder kan.

Als ervaringsdeskundige kan ik je verzekeren dat deze manier van denken en werken zeer lonend is. Je legt contact met mensen en organisaties. Je leert er veel van, gaat anders tegen zaken aankijken. Maar ja..

En natuurlijk wordt die 30% bijna nergens gehaald. Maar 29% is ook al een hele vooruitgang :wink:

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by GuidoB » Wed Jul 24, 2019 12:59

Dieter wrote:
Wed Jul 24, 2019 10:17
Als ik het goed lees dan zijn er in totaal per 1-7 liefst 300 dammers afgemeld en een half jaar eerder waren er ook al 196 afmeldingen, of in beide gevallen terugloop misschien beter omschreven, er waren natuurlijk ook aanmeldingen dus per saldo is dit te teloorgang.
Wat de aspiranten betreft, vraag van Guido, Ik lees hieruit dat we per 1-1-19 er 11 bij hebben gekregen maar er nu weer een afname is van 30 maar of ik het goed lees weet ik ook niet natuurlijk. Lastig tabelletje.
Ik lees de regels in de tabel als "het verschil tussen de ledenaantalen op datum x en nu". Dus tussen 30-06-2019 en nu zijn er per saldo 300 leden afgemeld en tussen 1-12-2018 en 30-06-2019 zijn er per saldo 300 - 196 = 104 leden aangemeld. Maar zoals gezegd: misschien begrijp ik het verkeerd.

clp
Posts: 93
Joined: Tue Jul 10, 2018 14:28
Real name: Kees Pippel
Location: IJmuiden

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by clp » Wed Jul 24, 2019 13:58

Henk de Witt wrote:
Wed Jul 24, 2019 12:17
clp wrote:
Tue Jul 23, 2019 18:21
Dit is ooit een Excel bestand geweest, en vervolgens geconverteerd naar pdf. Je kunt het bestand in Windows weer Excel in praten , daarna corrigeren, en vervolgens saven als formatted text (space delimited).
Bedankt Cees. Dit klinkt voor mij als digibeet al snel ingewikkeld. Is er geen andere manier? Het vorige ledenoverzicht werd door Marcel Kosters op het forum geplaatst, precies zoals het er uitziet op de KNDB-site.
Ik zie het al. Marcel heeft het bestand bij de post gevoegd als "attachment". pdf lukt niet, maar .jpg wel. Je moet derhalve de .pdf vertalen naar .jpg, bijvoorbeeld door een screenprint te maken, en vervolgens de screenprint saven als .jpg file op de pc (of Mac). Eventueel de screenprint bijsnijden met bijvoorbeeld Xnview. Daarna het bestand als attachment aan de post toevoegen met "add files".

telling-juli-19-2.jpg
telling-juli-19-2.jpg (66.42 KiB) Viewed 3813 times

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by Henk de Witt » Fri Jul 26, 2019 11:48

clp wrote:
Wed Jul 24, 2019 13:58
Henk de Witt wrote:
Wed Jul 24, 2019 12:17
clp wrote:
Tue Jul 23, 2019 18:21
Dit is ooit een Excel bestand geweest, en vervolgens geconverteerd naar pdf. Je kunt het bestand in Windows weer Excel in praten , daarna corrigeren, en vervolgens saven als formatted text (space delimited).
Bedankt Cees. Dit klinkt voor mij als digibeet al snel ingewikkeld. Is er geen andere manier? Het vorige ledenoverzicht werd door Marcel Kosters op het forum geplaatst, precies zoals het er uitziet op de KNDB-site.
Ik zie het al. Marcel heeft het bestand bij de post gevoegd als "attachment". pdf lukt niet, maar .jpg wel. Je moet derhalve de .pdf vertalen naar .jpg, bijvoorbeeld door een screenprint te maken, en vervolgens de screenprint saven als .jpg file op de pc (of Mac). Eventueel de screenprint bijsnijden met bijvoorbeeld Xnview. Daarna het bestand als attachment aan de post toevoegen met "add files".


telling-juli-19-2.jpg
Wederom mijn dank Cees. Ik zal binnenkort eens proberen of het mij ook lukt.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Leegstand in Westerhaar

Post by Michel Stempher » Sun Jul 28, 2019 11:05

Het primaire doel van de damborden is in mijn ogen boeien. Binden komt op een later moment wel. Ik vind namelijk dat we ook alle schooldammers moeten meetellen in de getallen van mensen die dammen. In Overijssel verloopt dit meer dan uitstekend.

Als coördinator hoef ik helemaal nergens achteraan: elke club die actief is op jeugdbeleid weet precies wat er nodig is het schooldammen te organiseren. Op dit moment ligt het percentage op zo’n 25-30%. Dat kan beter, maar afgaande op het ledenbestand ben ik benieuwd in hoeverre dat echt realistisch is. In het komende jaar gaat er e.e.a. in werking worden gesteld om ook de nu nog onzichtbare verenigingen te horen.

Post Reply