Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Henk de Witt » Tue Jun 11, 2019 13:07

Onlangs zijn er bondsraadsverkiezingen gehouden. Het zou mooi zijn als er meer gedetailleerde uitslagen gepubliceerd zouden worden. Zie mijn onderstaande brief aan de bondsraad.

Aan de Bondsraad
cc KNDB-bestuur
cc Bondsbureau

Delft, 11 juni 2019

UITSLAG BONDSRAADSVERKIEZINGEN

Beste bondsraadsleden,

Onlangs bent u gekozen als bondsraadsleden. Allereerst, van harte gefeliciteerd hiermee!

Bij deze een verzoek:

Publiceer alstublieft de gedetailleerde uitslagen van de bondsraadsverkiezing.

De publiciteit rond de uitslag is behoorlijk minimalistisch. Op de KNDB-site vinden we een onopvallende link ‘BR-verkiezing: uitslag.’ Klikt men daarop dan ziet men de lijst met kandidaten en de stemmen die zij hebben vergaard. De kandidaat met de meeste stemmen kreeg er slechts 288. Uitgaande van zo’n 3500 volwassen KNDB-leden is dit zeer weinig. Dat heeft uiteraard alles te maken met de gevolgde procedure. Elk lid kon via zijn clubbestuur één stem uitbrengen op één van de negentien kandidaten.

Publiceer dus de uitslag per club op de KNDB-site en in Het Damspel. Dit geeft veel interessantere informatie dan het totaal aantal stemmen dat op een kandidaat is uitgebracht.

69 van de 173 clubs hebben in het geheel niet gestemd, of verzuimd de stemmen van hun leden te verzamelen, zo u wilt. Het is ook interessant te weten welke clubs dit zijn, hoe de regionale spreiding is, etcetera.

Transparantie, in casu het gebrek eraan, is de laatste jaren nogal een issue in de dambond. Nog niet zo lang geleden leidde dit tot het wegsturen van een KNDB-bestuur. Mijn oproep aan de nieuwe Bondsraad: Maak een goede start, zorg voor transparantie rond de bondsraadsverkiezingen. Bij verkiezingen hoort een zo volledig mogelijke publicatie van de uitslagen.

Het is niet mijn bedoeling om het bondsbureau met extra werk op te zadelen. Maar omdat er per club is gestemd, zijn de uitslagen per club gewoon bekend, lijkt mij.

Met vriendelijke groet,
Henk de Witt

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Fred van Amersfoort » Tue Jun 11, 2019 13:56

Dat moet makkelijk te doen zijn.

User avatar
Jan Pieter
Posts: 2430
Joined: Sat Sep 27, 2003 05:37
Real name: Jan Pieter Drost

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Jan Pieter » Tue Jun 11, 2019 13:57

De geheime stemming of stemgeheim is het principe van gewaarborgde anonimiteit dat wordt toegepast tijdens een stemming naar aanleiding van bijvoorbeeld verkiezingen of een bijeenkomst. Het recht op geheim stemmen is opgenomen in artikel 21 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens[1] en artikel 53 van de Nederlandse grondwet.

Enerzijds liggen privacyredenen aan de basis van dit principe, anderzijds ook om te vermijden dat de personen die een stem hebben uitgebracht omwille van hun stemvoorkeur geïntimideerd zouden worden. Na een geheime stemming is het onmogelijk om na te gaan wie voor wie gestemd heeft.

Alhoewel de geheime stemming vooral geassocieerd wordt met politieke verkiezingen, is het een principe dat in om het even welke verkiezing of stemming van toepassing kan zijn.

Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_stemming

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by playforstacks » Tue Jun 11, 2019 15:36

zie nu pas dit draadje, net via mail op gereageerd (zie hieronder), wat de vorige reactie ook al aangaf:


Hallo Henk (en andere),

Op persoonlijke titel (en niet zozeer vanuit de werkgroep die deze geslaagde opzet heeft bedacht):

Het lijkt mij een slecht idee om op dit gebied meer transparantie te geven, ik heb er alle vertrouwen in dat er op een juiste manier is geteld. Niet elke detail uitslag van een verkiezing hoeft bekend te zijn en het is ook helemaal niet de bedoeling van de verkiezing dat achteraf stemmers op hun stemmen worden aangesproken/afgerekend.

Mocht het tel team echt zorgwekkende ontwikkelingen zien (dat bepaalde provincies totaal niet meer mee doen) zouden ze dit eventueel bij het bestuur kunnen melden.

Ik denk overigens dat velen besturen met het idee hebben gestemd dat hun stemmen niet publiekelijk in het damspel komen, of ergens anders (en dat is heel goed!). Dat wel opeens achteraf (!) gaan doen als KNDB is zeer ongepast.

Groet Thijs

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Fred van Amersfoort » Tue Jun 11, 2019 16:07

Zo geslaagd vond ik het niet. Ik blijf het absurd vinden dat iemand uit een werkgroep, kandidaat, zogenaamd op persoonlijke titel , kandidaten gaat benaderen die hij geschikt acht. Als je in ons kleine wereldje niet op dat lijstje komt weet je dat die man jou dus niet geschikt vindt. Dat is een klein bommetje wat mij betreft. Ik twijfel nu dus aan zijn geschiktheid. En dan moeten we nog beginnen.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Michel Stempher » Tue Jun 11, 2019 16:23

Ach, zoveel waarde zou ik niet hechten aan dat lijstje.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Fred van Amersfoort » Tue Jun 11, 2019 16:32

Doe ik ook niet Michel. Maar als we willen vernieuwen moeten we oude jongens krentenbrood methoden vaarwel gaan zeggen. Ik zie ook dat er weer een poging is om een oud bestuurslid in een commissie te schuiven. Ik veeg het liefst met nieuwe bezems.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Henk de Witt » Wed Jun 12, 2019 12:34

Fred van Amersfoort wrote:
Tue Jun 11, 2019 13:56
Dat moet makkelijk te doen zijn.
(Fred, even vooraf. Ik had jou een cc'tje van mijn brief gestuurd, maar het mailadres dat ik van je had bleek niet meer te kloppen. Stuur mij svp even het correcte adres: hdewitt@ziggo.nl)

Enkele bondsraadsleden hebben gereageerd op mijn brief en daarbij zat ook feitelijke informatie. Bijvoorbeeld dat het verzamelbiljet niet toegankelijk was voor het hele clubbestuur, maar voor één bestuurslid, bij voorkeur de secretaris. Deze moest de binnengekomen stemmen vertrouwelijk behandelen. De club kreeg de volgende verzekering: 'De uitgebrachte stemmen per vereniging zijn niet voor derden zichtbaar'.
Ik kreeg bijvoorbeeld bericht van de secretaris van mijn club, Leo Mous, om mijn stem uit te brengen. De voorzitter van mijn club, Frits Luteijn, stond op de kandidatenlijst. Leo weet nu dus welke leden van Van Stigt Thans wel of niet op zijn voorzitter hebben gestemd. Maar hij mag dit niet vertellen. Ik vertrouw Leo volkomen, maar zo moet je het dus echt nooit meer doen. Meer in het algemeen:

a. Er was geen sprake van absoluut stemgeheim.
b. Als kiezer zul je toch een zekere druk voelen om op de kandidaat te stemmen die een mede-clublid van je is, misschien zelfs wel de voorzitter.
c. Maar liefst 104 clubbestuurders (er zijn 104 verzamelbiljetten ingeleverd) weten hoe hun leden hebben gestemd en zijn opgezadeld met vertrouwelijkheid. Dit aantal is menselijkerwijs veel te groot om in alle gevallen die vertrouwelijkheid te bewaren
d. Een verzamelbiljet is wel heel fraudegevoelig. Was er een controlemechanisme om te garanderen dat de uitgebrachte stemmen per club daadwerkelijk allemaal uitgebracht waren door leden?
e. 69 verenigingen, bijna 40% van het totaal, heeft geen verzamelformulier ingeleverd. Het is moeilijk voorstelbaar dat niemand van deze clubs had willen stemmen. Waarschijnlijk zijn de leden van deze clubs niet aangeschreven en dus van hun stemrecht beroofd.
f. Opvallend is dat ongeveer 65% van de leden zijn stem heeft uitgebracht. Dat betekent dat er via de clubs die wel hun leden hebben aangeschreven massaal is gestemd. Het kan natuurlijk zijn dat vooral via grote verenigingen is gestemd. Toch roept dit in combinatie met het verzamelstembiljet vragen op.

De clubs is toegezegd dat de resultaten per club niet worden gepubliceerd. Dat dient uiteraard gerespecteerd te worden. Wel jammer, want zo mis je bepaalde informatie. Bij gewone verkiezingen kun je per dorp, per buurt, ja zelfs per stembureau zien hoe er gestemd is.
Volgende keer toch maar geheim en individueel stemmen?

Enkele bondsraadsleden hebben wel toegezegd dat ze meer algemene informatie zouden willen publiceren, bijvoorbeeld hoe er per provincie is gestemd. Dat is al iets.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Michel Stempher » Wed Jun 12, 2019 12:51

Ach, gewoon gaan voor nog een NOC*NSF-cyclus en er is geen volgende Bondsraad meer.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by playforstacks » Wed Jun 12, 2019 14:40

Henk je trekt heel veel conclusies terwijl je blijkbaar niet op de hoogte bent van de opzet van deze verkiezingen.
geen enkel lid had het recht om zijn stem uit te brengen. De clubbesturen konden de stemmen uitbrengen. Hoe elk clubbestuur dat vormt geeft is de keuze van het clubbestuur zelf.

Je kunt kritiek op deze opzet hebben(je kunt nooit iedereen blij maken) maar het is in ieder geval 100 keer beter dan dat BR-leden automatisch aangewezen zouden worden door provinciaal bestuur. De nieuw opzet is geslaagd omdat er overal uit het land geschikte kandidaten zijn gevonden.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Fred van Amersfoort » Wed Jun 12, 2019 14:57

Het lijkt mij inderdaad een mooi groepje. Of dat is dankzij of ondanks de opzet van de verkiezingen is niet te bewijzen toch? Ik heb inmiddels al heel wat stukken mogen bekijken. En jemig wat zit er een hoop geneuzel tussen.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by playforstacks » Wed Jun 12, 2019 15:17

Fred van Amersfoort wrote:
Wed Jun 12, 2019 14:57
Het lijkt mij inderdaad een mooi groepje. Of dat is dankzij of ondanks de opzet van de verkiezingen is niet te bewijzen toch? Ik heb inmiddels al heel wat stukken mogen bekijken. En jemig wat zit er een hoop geneuzel tussen.
wanneer is iets te bewijzen? In de vorige opzet zouden van de 19 aanmeldingen er maar een paar vrije plekken zijn, de rest zou worden opgevuld door provincies. Misschien hadden een aantal mensen alsnog via de provincie in de BR kunnen komen maar ik denk bij lange na niet alle geschikte kandidaten. Mogelijk zijn er nu ook wel ongeschikte kandidaten afgevallen die anders wel een provincie (veel provincies konden niet eens iemand bereid vonden plaats te nemen in de BR) zich naar binnen had gewerkt.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Henk de Witt » Fri Jun 14, 2019 11:31

playforstacks wrote:
Wed Jun 12, 2019 14:40
..geen enkel lid had het recht om zijn stem uit te brengen. De clubbesturen konden de stemmen uitbrengen. Hoe elk clubbestuur dat vormt geeft is de keuze van het clubbestuur zelf.
Op de KNDB-site staat iets anders, namelijk:

'Van elke club verwachten wij natuurlijk dat het stembiljet in goed overleg met de leden wordt ingevuld. Dat kan op diverse manieren: door er in een ledenvergadering of op een clubavond met elkaar over te praten, door de leden per mail te raadplegen, door uit de leden een “kiescommissie” samen te stellen, door het clubbestuur mandaat te geven om het stembiljet naar eigen inzicht in te vullen, u ziet maar!'

De clubbesturen konden dus niet zomaar het verzamelbiljet naar eigen inzicht invullen, maar in goed overleg met of na mandaat van de leden. Mijn club heeft zich daar keurig aan gehouden. De leden konden via de secretaris hun stem uitbrengen. Hoe zit dat bij andere clubs? 40% van de clubs heeft het verzamelbiljet niet ingeleverd. Daar is dus alvast van goed overleg geen sprake geweest. Uit het aantal uitgebrachte stemmen kun je afleiden dat er via de overige 60% van de clubs massaal is gestemd. Dit doet het vermoeden rijzen dat in vele gevallen het verzamelbiljet inderdaad door het clubbestuur is ingevuld en dat het bestuur namens alle leden heeft gestemd. Met of zonder mandaat, dat is de vraag. Publiceer in elk geval de clubs die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Dat zijn er 104. De leden van die clubs kunnen dan zien of dit met of zonder hun mandaat is gebeurd. Zoiets heet democratische controle. Beter dan geheimzinnigheid.
playforstacks wrote:
Wed Jun 12, 2019 14:40
De nieuw opzet is geslaagd omdat er overal uit het land geschikte kandidaten zijn gevonden.
Dit is een subjectief oordeel. Ik heb ook een subjectief oordeel. Enkele kandidaten acht ik geschikt, zij hebben mijn volle vertrouwen. Van andere kandidaten zeg ik op zijn Gronings 'kon slechter' oftewel 'gaat er mee door.' Er zijn kandidaten die ik niet of onvoldoende ken, ik moet mijn oordeel dus opschorten. Er zijn ook enkele kandidaten die ik zeer ongeschikt acht. Zij hebben bijvoorbeeld op dit forum onzin en/of kinderachtige praatjes verkocht. Er zit ook een enkele ijdele, statusgevoelige babbelaar tussen. Maar ook zij zijn gekozen en dat dient gerespecteerd te worden.

Belangrijker vind ik dit. Voor vijftien plaatsen hebben zich slechts negentien mensen kandidaat gesteld, de animo was dus zeer gering. 40% van de clubs vond het niet nodig hun leden lastig te vallen met deze verkiezingen. Ook daar dus weinig interesse. Dit weerspiegelt m.i. de situatie in de damwereld: Dammers dammen graag, logisch, maar verder is er zeer weinig interesse voor de damsport als zodanig.

Ook de samenstelling van de bondsraad weerspiegelt de toestand in de damwereld. Negentien kandidaten. Allen blank en heer. Geen vrouw of iemand met kleur op de wangen. De samenleving ziet er heel anders uit, daar is ruim 50% vrouw. Ook krijgt Nederland steeds meer kleur. In de drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, heeft inmiddels iets meer dan 50% een zogenaamde migratieachtergrond. Dan praat je al over ruim een miljoen mensen.
De eenzijdige samenstelling van de bondsraad hoeft niet te betekenen dat het een slechte bondsraad zal zijn. Goede ideeën en initiatieven zijn niet gebonden aan geslacht of etnische afkomst. Maar wees je er van bewust! De dambond telt al genoeg conservatieve dammannetjes die elkaar napraten en elke vernieuwing in de kiem proberen te smoren.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by playforstacks » Fri Jun 14, 2019 16:20

Het lijkt er op dat je selectief zoekt naar teksten die jouw punt lijken te ondersteunen. Bij het opzetten van deze nieuwe verkiezing zijn er spelregels gemaakt die glashelder zijn namelijk: de club (vertegenwoordigt voor bestuur) brengt de stemmen uit. Hoe de club tot zijn waardeoordeel komt moet de club zelf uitzoeken.
Dit is vrij normaal in verkiezingen dat mensen anders invulling geven aan hun manier van bepalen hoe te stemmen. Sommigen besluiten het in het hokje, sommige doen een stemwijzer, sommige lezen alle verkiezingsprogramma's, sommige vragen de buurman, sommige laten het van een debat afhangen etc etc (dat is democratie, niet altijd "perfect") . Verder is het natuurlijk prima als jij een mening hebt hoe clubs dit zouden moeten doen maar dat betekend niet dat die club dat op jouw ideale manier (of zelfs die van de KNDB) hoeven te doen.

Overigens is het misschien handig om ook de voorgeschiedenis te snappen van dit alles. Dit voorstel kreeg 10 voor 5 tegen stemmen in de BR en daarmee net genoeg (2/3 meerderheid voor statuten wijziging). Mocht het voorstel van de werkgroep zijn zoals jij had gewild (vrije individuele verkiezingen) had het geen schijn van kans dat dit werd ingevoerd en zaten we nu met een veel slechter systeem.
een aantal provinciale leden die in de bondsraad zaten besloten nu wel voor te stemmen (ondanks dat ze hun eigen vaste plek daarmee opgaven) omdat clubbesturen ook de besturen van de provincie kiezen en er een eerlijke verdeling is voor de grotere provincies met meer leden.

Het opkomst percentage was nu al hoog terwijl er niet heel veel te kiezen viel (15 van de 19) maar vorige cyclus was er niet eens een verkiezing omdat er minder aanmeldingen waren dan plekken in de bondsraad...... Laat ik het maar niet "geslaagd" noemen want dat is subjectief, maar ik denk dat ik toch wel kan beweren dat er een vooruitgang heeft plaatsgevonden.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Publiceer uitslag bondsraadsverkiezingen

Post by Michel Stempher » Sat Jun 15, 2019 11:22

Meneer De Jong gaat het nog zwaar krijgen. Deze Bondsraad lijkt me veel beter in staat dan de vorige om spijkers met koppen te slaan. De beste man is niet gewend dat er een sterke kracht een tegengeluid laat horen. Ben benieuwd hoelang hij op het schip blijft.

Ben overigens zeer teleurgesteld over zijn herverkiesbaarheid. Hij sprak zeer nadrukkelijk uit maar één jaar te willen zitten en nu blijkt dat iemand wiens foto op een dartbord is geplakt bij het NK vrouwen, omdat hij rotzooi verkoopt, en iemand die het kut vindt dat het NK in de B- en C-categorie zo ver weg wordt georganiseerd, terwijl hij geen enkele blijk van steun uitsprak toen Gerbrand Hessing met dit uitstekende idee kwam, zich alsnog herverkiesbaar stelt. Vreemd.

Ben benieuwd of de Bondsraad akkoord gaat met zijn nieuwe termijn en ben ook benieuwd of meneer al een visie heeft. Het rondje langs de velden is inmiddels afgerond en de inhoud is keurig in de onderste la van de papierversnipperaar terechtgekomen dus er moet inmiddels iets op tafel kunnen liggen.

Of wacht, meneer is al te druk met het zwartmaken van een damcoach die verdacht wordt van allerlei narigheid. Terwijl er nog helemaal geen veroordeling is.

Post Reply