De KNDB moet meer wedstrijden organiseren

Post Reply
Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

De KNDB moet meer wedstrijden organiseren

Post by Jaap van Galen » Sun Jan 06, 2019 16:52

Zoals een voormalig KNDB-bestuurslid al veel eerder zei, feitelijk is de KNDB qua ledental niet groter dan een grote voetbalclub.

Bij zo’n voetbalclub het je een bestuur dat voor ieder lid alles organiseert.
Feitelijk bestaat de KNDB slechts uit een tigtal voetbaltientallen en overstijgt de KNDB qua ledental zo’n voetbalclub niet.
De KNDB verwijst meestal naar provinciale bonden en voelt zich niet verantwoordelijk.

Het lijkt me gegeven de drastisch gedaalde ledenaantallen tijd dat de KNDB hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

Dieter
Posts: 1359
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: De KNDB moet meer wedstrijden organiseren

Post by Dieter » Mon Jan 07, 2019 09:36

Gezien de omvang van de KNDB zou 1 bestuurlijk orgaan wellicht haalbaar zijn dat klopt. Een centrale organisatie met een soort van locale uitvoerders in den lande. Echter in bepaalde regio's wordt volgens mij veel waarde gehecht aan een eigen identiteit en zelfbeschikking dus of provinciale bonden snel overbodig worden is nog maar de vraag. Van de andere kant is er steeds minder kader dus ook hier zal de realiteit op een gegeven moment wel zijn dat gehandeld moet worden naar de mogelijkheden.
Wat de beste keuze is weet ik niet, zouden we over na moeten denken, goede brainstorm sessies zijn er al jaren niet meer.

Michel Stempher
Posts: 1085
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: De KNDB moet meer wedstrijden organiseren

Post by Michel Stempher » Mon Jan 07, 2019 09:52

Dieter wrote:
Mon Jan 07, 2019 09:36
Gezien de omvang van de KNDB zou 1 bestuurlijk orgaan wellicht haalbaar zijn dat klopt. Een centrale organisatie met een soort van locale uitvoerders in den lande. Echter in bepaalde regio's wordt volgens mij veel waarde gehecht aan een eigen identiteit en zelfbeschikking dus of provinciale bonden snel overbodig worden is nog maar de vraag. Van de andere kant is er steeds minder kader dus ook hier zal de realiteit op een gegeven moment wel zijn dat gehandeld moet worden naar de mogelijkheden.
Wat de beste keuze is weet ik niet, zouden we over na moeten denken, goede brainstorm sessies zijn er al jaren niet meer.
We hebben er in Overijssel eind vorig jaar eentje gehad. De breedgedragen mening van de clubvoorzitters is dat een model met alleen KNDB en daaronder rayons de beste toekomstbestendige oplossing is, mits er een duidelijk onderscheid komt tussen topsport en breedtesport.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: De KNDB moet meer wedstrijden organiseren

Post by Jaap van Galen » Mon Jan 07, 2019 16:09

Wat mij betreft zou net als bij een even grote voetbalclub het KNDB-bestuur verantwoordelijk moeten zijn voor het organiseren van alle competitiewedstrijden, waaronder reguliere jeugd- en beginners/recreantencompetities.
Voor de uitvoering kunnen zij daarvoor (bij voorkeur) natuurlijk de provinciale besturen inschakelen. Maar de KNDB is verantwoordelijk dat het daadwerkelijk wordt georganiseerd.

Paul van de Veen
Posts: 468
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: De KNDB moet meer wedstrijden organiseren

Post by Paul van de Veen » Mon Jan 07, 2019 18:24

Het recente PODB voorzittersoverleg -december 2018- waar Michel naar verwijst had als één van de prikkelende vragen voor discussie: "Moet de PODB gaan streven naar opheffing" (of juist niet...)
Er kwam vrij unaniem uit dat er 'an sich' geen grote nostalgische gevoelens worden gekoesterd door de voorzitters in de PODB. Men redeneert heel pragmatisch: De zwakte van de KNDB is de kracht van de provincies. Omgekeerd, bij een sterke KNDB heb je geen provincies nodig. Mits de KNDB echt aandacht gaat geven aan breedtesport is veel bespreekbaar. Maar niet als de KNDB zich voornamelijk bekommerd zoals nu om Nationale Competitie en WK matches. De toekomst van de damsport ligt in breedtesport. (Tot zover mijn samenvatting van het voorzittersoverleg op dit punt.)

Inderdaad is je lokale bestuursruimte überhaupt heel beperkt. We zijn voornamelijk uitvoerders. Zoiets kan ook in een rayon construct.
Maar, het zou toch wel erg aardig zijn als er mogelijkheden blijven bestaan om lokaal, naar eigen inzicht, iets als de "Overijsselse Damdagen Competitie" te organiseren. Het initiatief daarin ligt bij de verenigingen, de PODB faciliteert met beetje administratie, met promotie en met prijzen.
Het idee kwam ooit van Roby Bellemans, competitieleider PODB. Het bleek een doorslaand succes. Misschien dat het in een andere provincie voor geen millimeter werkt. Maar wel in Overijssel, met Overijsselse geografie en andere Overijsselse eigenaardigheden :D
Er speelden (op zaterdag) 438 dammers mee, van hoog niveau tot recreatief niveau. Itt tot de NC waar iets van 168 Overijsselse spelers in meespelen.

Ander voorbeeld is de inrichting van het provinciale bekertoernooi. We hadden de variant volgens KNDB regels en die sterft door gebrek aan belangstelling in Overijssel uit. Terwijl de typisch Overijsselse variant al jaren een stabiel aantal teams trekt. (Voor de niet ingewijden: In Overijssel kennen we 2 bekerviertaltoernooien. Één met landelijk vervolg en dat wordt geheel gespeeld volgens KNDB regels. Maar we kennen ook het provinciaals bekerviertaltoernooi waarbij na gelijkspel het zwakste team doorgaat. Een bepaling die tot veel deelname leidt! :D
Ik zou het niet graag willen missen...

Er moet mijns inziens lokaal/regionaal ruimte zijn om zulk lokaal maatwerk te creëren.
En niet alleen maatwerk, ook om lokaal initiatieven zoals DamZ te ontplooien. Als alle verantwoordelijkheid bij de KNDB had gelegen had het DamZ! project de tekentafel nooit verlaten. Want "landelijk gezien, we moeten op de centjes passen, we mogen geen risico nemen" etc. Verdedigbaar. Tegelijkertijd zou daardoor een fantastisch initiatief gestrand zijn. Nu nam de PODB het initiatief om risicodragend 18.000 damborden in China te bestellen. Er er zijn er al iets van 13.000 in gebruik door de Nederlandse jeugd. Op scholen, in clubs.
Ik had deze kans niet graag willen missen...

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: De KNDB moet meer wedstrijden organiseren

Post by Jaap van Galen » Tue Jan 08, 2019 01:09

Je hebt mij overtuigt dat "lokaal initiatief" moet blijven bestaan.
En kan het PODB-bestuur zich niet verkiesbaar stellen als KNDB-bestuur? :)

Post Reply