Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Wed Apr 03, 2019 16:37

GuidoB wrote:
Wed Apr 03, 2019 16:34
Beste Thijs,

Voor de zoveelste keer: er is geen voorstel geweest om de statuten te wijzigen. Er is een inhoudelijk voorstel geweest van die commissie waar jij in zat en dat is aangenomen. Onderdeel van dat voorstel was een wijziging van de statuten. De volgende stap is een voorstel tot wijziging van de statuten. De procedure daartoe staat ondubbelzinnig vermeld in de statuten. Pas als een voorstel op deze manier is ingediend en aangenomen, kunnen de statuten worden gewijzigd. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Conclusie is dat de statuten voor de komende verkiezingen ongewijzigd van kracht zijn. Dus met 21 leden van de bondsraad.
Geen speld tussen te krijgen.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 17:12

Frans de Jonge wrote:
Wed Apr 03, 2019 16:37
GuidoB wrote:
Wed Apr 03, 2019 16:34
Beste Thijs,

Voor de zoveelste keer: er is geen voorstel geweest om de statuten te wijzigen. Er is een inhoudelijk voorstel geweest van die commissie waar jij in zat en dat is aangenomen. Onderdeel van dat voorstel was een wijziging van de statuten. De volgende stap is een voorstel tot wijziging van de statuten. De procedure daartoe staat ondubbelzinnig vermeld in de statuten. Pas als een voorstel op deze manier is ingediend en aangenomen, kunnen de statuten worden gewijzigd. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Conclusie is dat de statuten voor de komende verkiezingen ongewijzigd van kracht zijn. Dus met 21 leden van de bondsraad.
Geen speld tussen te krijgen.
De speld die ik er wel even tussen krijg is deze:

Frans jij zat nota bene in de werkgroep waarin het het rapport/voorstellen dit stond vermeld:

"in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in dit
rapport. Voor een wijziging van de Statuten gelden de procedurele vereisten vermeld in artikel 19,
zoals een correcte en expliciete voorbereiding, een tweederde quorum-eis en een tweederde
meerderheid bij de besluitvorming. Na goedkeuring moet de statuten vervolgens ook notarieel zijn
vastgelegd voordat de wijzigingen in werking kunnen treden."

Wij weten allebei dat Theo natuurlijk vooral deze zeer sterke voorstellen heeft gemaakt en wij er meer bij hingen maar dat jij nu al het werk van de commissie (Theo) gaat afvallen en blijkbaar de inhoud niet eens kent is toch wel zeel kwalijk,

de voorstellen inclusief rapport met kopje 5 : "consequenties voor statuten en huishoudelijk reglement" Dat ook nog eens in samenwerking is opgesteld door de reglementscommissie werden meegezonden in hetzelfde bericht als de bijeenroeping van de bondsraad

daarnaast zijn de precieze statutenwijzigingen ook in rapport/voorstellen van de commissie te lezen.

Dat Guido niet eens de moeite doet om zich in te verdiepen en vooral onzin verteld (zoals dat de commissie onjuist advies aan bestuur heeft gegeven zie quote hierboven beter kan niet) maar dat jij als commissie lid zo de mist is gaat vind ik zeer vreemd.

Volgens mij is het voortraject tot statutenwijziging prima verlopen dus. Blijft over het punt dat de statuten pas gelden als ze langs de notaris zijn geweest, dat wordt wat ingewikkelder hoe dat zit.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 17:20

dit is aangenomen door de bondsraad:
Huidige tekst

16.1 De bondsraad bestaat uit ten hoogste twee
categorieën leden:
a. leden aangewezen door de provinciale bonden
b. leden gekozen door en uit alle actieve leden,
voor zover natuurlijk persoon, van de bond.
16.2 Het aantal leden van de bondsraad bedraagt
eenentwintig. Het huishoudelijk reglement bevat
regels voor de verdeling van de zetels over de in
lid 1 genoemde categorieën.

Nieuwe tekst

16.1 De bondsraad bestaat uit leden gekozen
door en uit alle actieve leden, voor zover natuurlijk
persoon, van de bond.
16.2 Het aantal leden van de bondsraad bedraagt
ten minste tien en ten hoogste vijftien. Het
huishoudelijk reglement bevat regels voor de
bepaling van de omvang en voor de verkiezing
van de raad.
Dit stond letterlijk in de mail waar de bondsraad bijeen werd geroepen en is door een statutaire meerderheid van de bondsraad aangenomen.

Echt bizar dat hier zoon van een BR lid dat mogelijk niet gaat halen (en andere BR leden die volgens mij bang zijn buiten de boot te vallen) onrust wordt gestookt om niks.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 17:28

Daarnaast willen we het graag simpel houden (doe er maar alle 19 erin makkelijk).
Maar de route van Guido en andere is velen malen ingewikkelder. Want als er geen statuten wijzigingen hebben plaatsgevonden zouden er ook geen voorstellen zijn gedaan om huishoudelijk reglement te veranderen (kiezen of delen).

Als dat volgens Guido ook niet het geval is ga je echt niks oplossen daar nu 19 man te benoemen. In het huishoudelijk reglement (oude) versie staat namelijk dit :
8.1 De provinciale bonden wijzen elk een bondsraadslid aan.

Dit is veranderd in:

8.1 De standaardomvang van de bondsraad
bedraagt 1/250 van het aantal actieve leden van
de bond (naar boven afgerond; peildatum 31
december van het aan de verkiezing
voorafgaande jaar)), met een maximum van 15 en
een minimum van 10 zetels.
Het bestuur volgt het huishoudelijk reglement op. Hopelijk houd het bestuur een rechte rug.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Wed Apr 03, 2019 17:54

Blijkbaar leven er diverse interpretaties. Gevolg is chaos. Thijs, jij zat in die commissie? Dan stel ik vast dat jij mede verantwoordelijk bent voor deze chaos. Evenals Theo van den Hoek.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 17:59

Om maar helemaal de knuppel in het hondenhok te gooien, waar ik zelf nogal geïrriteerd van kan worden is het niet consequent zijn in de regels.
Want als we echt de statuten zouden naleven (oude versie) klopt er echt van geen kant meer iets van, bijvoorbeeld:
De bondsraad bestaat uit ten hoogste twee categorieën leden:
a. leden aangewezen door de provinciale bonden;
b. leden gekozen door en uit alle actieve leden, voor zover natuurlijk persoon, van de bond.
2. Het aantal leden van de bondsraad bedraagt eenentwintig. Het huishoudelijk reglement bevat
regels voor de verdeling van de zetels over de in lid 1 genoemde categorieën.
Hier staat toch duidelijk dat de bondsraad niet uit 15 17 19 20 mag bestaan maar uit 21.

Mocht het huishoudelijk reglement wel zijn veranderd staat daar heel duidelijk is hoe de zetels worden verdeeld :namelijk 15 gekozen leden.


Dus als je het al volgens de regels wil doen zal het of hoogstens 15 moeten zijn of precies 21. 19 is in strijd met het huishoudelijk reglement en de statuten.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 18:01

Fred van Amersfoort wrote:
Wed Apr 03, 2019 17:54
Blijkbaar leven er diverse interpretaties. Gevolg is chaos. Thijs, jij zat in die commissie? Dan stel ik vast dat jij mede verantwoordelijk bent voor deze chaos. Evenals Theo van den Hoek.
Chaos kun je over alles maken, ik verwacht jou dat ook wel te zien gaan doen in de bondsraad. ;)

Fred heb jij alle aangenomen voorstellen inclusief rapport doorgenomen? ik vermoed van niet aan je reactie te zien.


De Chaos zit hem vooral hier op forum want de KNDB is tot nu toe zeer rechtlijnig aan het handelen en schrijft (zoals het hoort) een verkiezing uit.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Wed Apr 03, 2019 18:20

Thijs, de chaos is duidelijk: Jij zegt andere dingen dan Frans. Dus de commissie is het onderling al niet eens over de procedure. Is dat chaos of is dat chaos?

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 19:16

Fred van Amersfoort wrote:
Wed Apr 03, 2019 18:20
Thijs, de chaos is duidelijk: Jij zegt andere dingen dan Frans. Dus de commissie is het onderling al niet eens over de procedure. Is dat chaos of is dat chaos?
Ik weet niet hoe Frans erin staat. De commissie (dus ook Frans) heeft duidelijk gecommuniceerd dat er na het besluit van bondsraad ook langs de notaris gegaan dienden te worden. (Zie quote hierboven).
Voor de rest is er in heel de procedure , die al lang doorlopen is, geen woord gevallen dat er iets niet goed zou zijn.

Daarnaast kan ik er weinig aan doen als er een lid in een commissie waar ik toevallig in zit zich raar uitlaat, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. De KNDB handelt nog steeds hoe de Commissie (en de bondsraad) heeft aangegeven en er is dus (nog) geen enkele chaos.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Wed Apr 03, 2019 19:19

Ja, dat is chaos.

Ik zie hier vooral een roepende Thijs, die krampachtig probeert een niet genomen besluit er doorheen te drukken. Mede-commissielid Frans heeft een veel pragmatischere kijk op het geheel.

Zoals je wilt, Thijs, de bondsraad zal bestaan uit 21 leden, waarvan er 2 niet worden gekoppeld aan personen in verband met een gebrek aan aanmeldingen. Die vacatures zullen 3 jaar lang blijven bestaan, tenzij er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Ik noem dat overigens heel pragmatisch 19 leden, maar dat terzijde. Overigens heeft deze situatie zich wel vaker voorgedaan in de geschiedenis van de bondsraad. Er is niets illegaals aan of zoiets.

Het wordt overigens wel tijd dat Frans eens de daad bij het woord voegt en zich tot het bestuur gaat richten om een en ander te regelen. Ben je dat van plan, Frans?
Last edited by GuidoB on Wed Apr 03, 2019 20:01, edited 1 time in total.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 19:24

blijkbaar kan ik het nog 10 keer herhalen. Voor mensen die meelezen hier de bewijzen uit de notulen:
"Daarna worden de voorgestelde statutenwijzigingen en de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement in stemming gebracht.
Voor een statutenwijziging is het noodzakelijk dat minimaal 2/3 van het aantal bondsraadsleden aanwezig is. Hieraan wordt voldaan. Daarnaast moet
2/3 deel van de aanwezige bondsraadsleden (vijftien) voor de wijziging zijn. Er zijn dus tien voorstemmers nodig om het voorstel aan te nemen.

Op verzoek van Michel Stempher volgt een hoofdelijke stemming.

Voor zijn Bart Terwel, Frans de Jonge, Thijs van den Broek, Bonne Douma, Reinout Sloot, Michel Stempher, Jelmer Martens, Wim Hollart, Arne van
Mourik en Nico Werkman.

Tegen zijn Kees van den Berg, Harm van der Veen, Pieter Wijn, Theo Voorspuij en Jac Hannen.

Met tien stemmen voor en vijf tegen zijn de statutenwijzigingen en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement aangenomen."
Geen speld tussen te krijgen.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Wed Apr 03, 2019 19:48

playforstacks wrote:
Wed Apr 03, 2019 19:24
blijkbaar kan ik het nog 10 keer herhalen. Voor mensen die meelezen hier de bewijzen uit de notulen:
"Daarna worden de voorgestelde statutenwijzigingen en de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement in stemming gebracht.
Voor een statutenwijziging is het noodzakelijk dat minimaal 2/3 van het aantal bondsraadsleden aanwezig is. Hieraan wordt voldaan. Daarnaast moet
2/3 deel van de aanwezige bondsraadsleden (vijftien) voor de wijziging zijn. Er zijn dus tien voorstemmers nodig om het voorstel aan te nemen.

Op verzoek van Michel Stempher volgt een hoofdelijke stemming.

Voor zijn Bart Terwel, Frans de Jonge, Thijs van den Broek, Bonne Douma, Reinout Sloot, Michel Stempher, Jelmer Martens, Wim Hollart, Arne van
Mourik en Nico Werkman.

Tegen zijn Kees van den Berg, Harm van der Veen, Pieter Wijn, Theo Voorspuij en Jac Hannen.

Met tien stemmen voor en vijf tegen zijn de statutenwijzigingen en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement aangenomen."
Geen speld tussen te krijgen.
Zolang de statuten niet zijn gewijzigd geldt het huidige ledental. Zou aan de Apeldoornse notaris wel vragen of de
niet volgens de staturen voorgeschreven aankondiging risicovol is of niet. Maar ook of de huidige procesgang wel kan. Op het Forum komen we er niet uit.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Wed Apr 03, 2019 20:09

Zo ingewikkeld is het toch niet Frans? Thijs heeft nu 10x zijn stelling herhaald, dat is best handig voor de discussie. Dan kunnen mensen lezen dat hij 10x een onjuist standpunt handhaaft. Er staat dat er gestemd is voor de keuze de statuten te wijzigen. Zo kies ik er wel eens voor om morgen een brood te halen bij de supermarkt. Daar heb ik vanavond natuurlijk nog niets aan. Waar het pas echt mis gaat is daar waar Van de Hoek zegt dat het geen haast heeft en ook wel pragmatisch opgelost kan worden. Op dat moment moeten kritische mensen zich natuurlijk afvragen: klopt die aanname wel?

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 20:21

Fred van Amersfoort wrote:
Wed Apr 03, 2019 20:09
Zo ingewikkeld is het toch niet Frans? Thijs heeft nu 10x zijn stelling herhaald, dat is best handig voor de discussie. Dan kunnen mensen lezen dat hij 10x een onjuist standpunt handhaaft. Er staat dat er gestemd is voor de keuze de statuten te wijzigen. Zo kies ik er wel eens voor om morgen een brood te halen bij de supermarkt. Daar heb ik vanavond natuurlijk nog niets aan. Waar het pas echt mis gaat is daar waar Van de Hoek zegt dat het geen haast heeft en ook wel pragmatisch opgelost kan worden. Op dat moment moeten kritische mensen zich natuurlijk afvragen: klopt die aanname wel?
Fred volgens mij kunnen wij over 2 zaken wel eens worden:

1. Voorstellen tot statutenwijzigingen zijn aangenomen
2. De statuten gelden pas als zij langs de notaris zijn gegaan. Tot dan gelden in principe de oude statuten.

Over punt 1 zijn we ondertussen uit dat is een "ja" (behalve Guido dan maar die is chaos aan schoppen)

Punt 2 zoals ik al heb aangegeven ligt velen malen moeilijker. Er kan binnen de organisatie "overmacht" plaatsvinden waardoor het gerechtvaardigd is om de regels van het huishoudelijk reglement toe te passen ondanks dat in de regel de statuten hoger zijn als er regels conflicteren.
Hoe een rechter omgaat met het probleem dat het proces van statuten wijzigen van een koninklijke bond mogelijk (bij de lange weg) meer dan een half jaar kan duren weet ik niet. Het zou mij niks verbazen als een rechter een koninklijke organisatie niet een dermate negatief nadeel wil geven ten opzichte van andere organisaties die niet koninklijk zijn en dus het huishoudelijk reglement als leiden kan nemen terwijl er een statutenwijziging loopt via de koninklijke weg.
Dat Theo heeft onderschat dat er types zouden zijn die hiervan misbruik proberen te maken (chaos scheppen) ben ik het zeker mee eens. Ik heb vanaf het begin aangegeven dat ik vond dat het direct aangepakt diende te worden en heb zelfs concrete voorbeelden gegeven van koninklijke bonden die binnen aantal maanden koninklijke goedkeuring hadden gekregen voor een statutenwijziging.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Wed Apr 03, 2019 20:44

Dan zijn we het idd redelijk eens als ik het snel doorlees. Ik zie ook niet wie er mee naar de rechter zou willen. Om alsnog een plek te veroveren? Nou, mij niet gezien. Wat ik wel zorgelijk vind is dat er dus maar weinigen echt kritisch doorvragen. Zijn dat die "goede omgangsvormen" en "iedereen doet zijn best" mentaliteit ? Wat denk jij Thijs? Persoonlijk, en met die uitspraak zal ik me niet populair maken, ik zou me pas echt zorgen maken als een zeer ervaren bestuurder het heeft over "pragmatisch" oplossen. De KNDB is immers met vele decennia ledenverlies niet het toonbeeld van inzicht,communicatie of pragmatisch handelen.

Post Reply