Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Mon May 20, 2019 12:38

kndbledental31december2018.png
kndbledental31december2018.png (88.99 KiB) Viewed 2977 times
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Henk de Witt » Mon May 20, 2019 12:47

Fred van Amersfoort wrote:
Mon May 20, 2019 12:19
Bij volgende verkiezingen zou ik voorstander zijn dat KNDB leden gewoon digitaal vanuit huis kunnen inloggen en stemmen ipv via de vereniging. De huidige opzet oogt toch wat dubieus.
Dit zou inderdaad veel beter zijn.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Mon May 20, 2019 13:02

Dramatische cijfers Marcel, vooral bij de junioren. In Groningen een lichte ommekeer wellicht. Of komt dat omdat er wellicht een enkele wilde club ook bij de KNDB is gaan dammen? Ook bij de aspiranten zeer magere aantallen. En dan kom ik dichter bij het punt dat ik ter discussie wil stellen. Moet je in een dergelijke situatie volledig blijven inzetten op talentontwikkeling binnen een zeer kleine vijver?? Wat kost die talentontwikkeling en is dit de juiste richting? En zelfs als het gratis is door de NOC/NSF bijdragen, is het dan echt een goede aanpak of zoeken we zo hardnekkig naar talent dat we het spelende recreatieve kind met dambord en al in het badwater kieperen? Zijn we dan uiteindelijk niet duurder uit dan goedkoper? Of moet je nieuwe vissoorten gaan kweken die minder talent hebben maar wel veel meer gewicht in de schaal gaan leggen? Op basis van deze cijfers zie ik niet gelijk dat er ruimte is voor een talentcoach en zie ik ook niet gelijk dat het zojuist opgerichte kenniscentrum ook daadwerkelijk een garantie is dat die kennis in huis is. Al moeten we het wel tijd geven natuurlijk.

Jelmer Martens
Posts: 321
Joined: Wed Oct 26, 2005 14:57
Location: Zeist (NL)

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Jelmer Martens » Mon May 20, 2019 16:21

Allereerst Marcel, Paul, Fred, Frans en alle andere gekozen bondsraadsleden, van harte gefeliciteerd! Zelf ben ik er ook bij, evenals mijn provinciegenoot Arne van Mourik. Er moesten 4 afvallers zijn. Edwin, je kwam maar 3 stemmen tekort, je bent in ieder geval 1e reserve.
Henk de Witt wrote:
Mon May 20, 2019 11:25
(..) Opgeteld kom ik tot 2.296 uitgebrachte stemmen. Als ik het aantal volwassen dammers op 3.500 schat dan zou 65% van de leden zijn stem hebben uitgebracht. Kijk, daar kunnen de Europese verkiezingen een puntje aan zuigen. (..)
Ja, die rekensom had ik ook gemaakt. Bij individueel stemmen zou een opkomstpercentage van 65% prima zijn. Maar bij stemmen per club had ik meer iets van 80% verwacht. Bij elke club zou er toch wel iemand moeten zijn die vraagt aan het bestuur: op wie gaan wij als club stemmen? Maar zoals je zelf meldt, 69 van de 173 clubs hebben niet gestemd.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Mon May 20, 2019 17:20

Fred van Amersfoort wrote:
Mon May 20, 2019 13:02
(...) (..) of zoeken we zo hardnekkig naar talent dat we het spelende recreatieve kind met dambord en al in het badwater kieperen? Zijn we dan uiteindelijk niet duurder uit dan goedkoper? Of moet je nieuwe vissoorten gaan kweken die minder talent hebben maar wel veel meer gewicht in de schaal gaan leggen? (...)
Raak.

Die nieuwe vissoort staat centraal in de DamZ! benadering. KNDB- en clubbeleid zouden het zo snel mogelijk naar een bescheiden niveau (rating 400-600?) helpen brengen van zo veel mogelijk beginnende spelers centraal moeten stellen.

Daarin moet de KNDB één ijzersterke standaard neerzetten en beschikbaar maken niet alleen voor clubs, maar ook en juist voor het onderwijs. De al dan niet bewerkte methode van Regiowerking Noord ligt voor de hand. Voor jeugd tot en met 12 jaar verpakt in DamZ! identiteit, voor jeugd van 13 tot en met 19 in DamXL identiteit en voor volwassenen in KNDB identiteit. Natuurlijk beginnen we met DamZ! identiteit.

De benodigde ingrediënten - lesmethode Noord, applicatie DamMentor en vrijwillige didactische specialisten - zijn reeds beschikbaar. Het is "enkel" nog een kwestie deze op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze aan elkaar knopen en slim verkopen (DamZ!). Kwestie van een duidelijke focus koers uitzetten en vasthouden. Daar kunnen wij als KNDB bondsraad een beslissende positieve rol in spelen.

Dit is op zich niet strijdig met het ondersteunen van KNDB Talentontwikkeling. Maar ik denk met jou te voelen Fred dat hier en daar nog wel wat 'cultuuromslag' nodig is! :D
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
VibeMan
Posts: 518
Joined: Sat Jan 10, 2004 20:05

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by VibeMan » Wed May 29, 2019 22:25

Hieronder een passage uit het verslag van de bondsraadsvergadering van november 2018:

Met tien stemmen voor en vijf tegen zijn de statutenwijzigingen en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement aangenomen. Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe.

Begin 2019 is er geen bondsraadsvergadering geweest. De bondsraad zal statutair gezien nog steeds uit 21 personen moeten bestaan.

De recente stemronde voor de nieuwe bondsraad, waar 19 kandidaten zich voor hebben aangemeld, is onnodig geweest. Alle 19 kandidaten dienen op de a.s. bondsraadsvergadering geïnstalleerd worden als lid van de nieuwe bondsraad. Daarnaast zijn er nog 2 vacatures voor de bondsraad.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Wed May 29, 2019 23:17

VibeMan wrote:
Wed May 29, 2019 22:25
Hieronder een passage uit het verslag van de bondsraadsvergadering van november 2018:

Met tien stemmen voor en vijf tegen zijn de statutenwijzigingen en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement aangenomen. Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe.

Begin 2019 is er geen bondsraadsvergadering geweest. De bondsraad zal statutair gezien nog steeds uit 21 personen moeten bestaan.

De recente stemronde voor de nieuwe bondsraad, waar 19 kandidaten zich voor hebben aangemeld, is onnodig geweest. Alle 19 kandidaten dienen op de a.s. bondsraadsvergadering geïnstalleerd worden als lid van de nieuwe bondsraad. Daarnaast zijn er nog 2 vacatures voor de bondsraad.
Tsja, wat is het risico als we wel de ingeslagen koers van de (vorige) Bondsraad volgen? Deze stemde toch overduidelijk in met een reductie van het aantal bondsraadsleden. Helaas zijn de statuten nog niet aangepast. En betekent dat dan dat een Bondsraad in engere samenstelling nog wel bevoegd is om besluiten te nemen of kunnen deze later alsnog nietig worden verklaard? Of is een eerder door de Bondsraad genomen besluit, nog niet geformaliseerd in de statuten, wel rechtsgeldig voor te nemen besluiten?
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Jelmer Martens
Posts: 321
Joined: Wed Oct 26, 2005 14:57
Location: Zeist (NL)

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Jelmer Martens » Thu May 30, 2019 11:22

Tijdens de laatste bondsraadvergadering hebben we het erover gehad: voor verkiezingen nieuwe stijl is aanpassing van het huishoudelijk reglement voldoende. Aanpassing van de statuten kan later, gecombineerd met aanpassing van andere zaken, zodat je maar 1x geld aan notaris kwijt bent. Met die wetenschap heeft 2/3 van de bondsraadsleden voor verkiezingen nieuwe stijl gekozen. Dus nieuwe bondsraad is rechtsgeldig.

Jelmer Martens
Posts: 321
Joined: Wed Oct 26, 2005 14:57
Location: Zeist (NL)

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Jelmer Martens » Thu May 30, 2019 11:54

Het "achterstallig onderhoud" aan de statuten staat overigens op de agenda voor de eerstvolgende vergadering 29/6 (agendapunt 9). Zie de website kndb.nl waar de stukken voor de bondsraad staan. Ik citeer uit bijlage 10:

Begin dit jaar heeft het bestuur, na het terugtreden van Ton van Namen als KNDB-secretaris, aan Theo van den Hoek gevraagd om, in samenspraak met de Reglementscommissie (Leo Mous en Ton Burgerhout), de eindredactie van de gewijzigde Statuten te verzorgen en de bijbehorende gang naar de notaris voor te bereiden. Aanleiding hiertoe was de statutenwijziging van november 2018, met de nieuwe regels voor de omvang en samenstelling
van de bondsraad.
Al snel echter bleek dat er sedert 2010 (de huidige KNDB-statuten dateren van 27 mei 2010) al meer bondsraadsbesluiten tot statutenwijziging zijn geweest (in maart 2014 en juni 2016), en dat geen van die wijzigingen tot nu toe notarieel is vastgelegd. Geconfronteerd met dit ‘achterstallig onderhoud’ heeft de reglementscommissie er in overleg met het bestuur voor gekozen om haar opdracht wat ruimer te interpreteren en een voorstel te formuleren voor een algehele modernisering van de KNDB-statuten.
(...)

Post Reply