Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Mon Apr 08, 2019 07:31

Dat weet ik niet, Frans. Vroeger waren er twee manieren om in de bondsraad te komen: je persoonlijk kandidaat stellen, of dit regelen via je provinciale bond. Veel provinciale bonden vaardigden een bestuurder van die provinciale bond af, maar sommige ook een niet-bestuurslid dat zich - kennelijk - zelf had gemeld. Ik zou niet weten of dit anders is qua persoonlijke ambitie dan nu. Ik ben een tijd bondsraadslid geweest, gekozen door een bijzondere en later provinciale bond. Het is zeker mijn persoonlijke ambitie geweest om in de bondsraad te gaan zitten. Toen ik die ambitie niet meer had, vonden we vrij snel een ander die bereid was mijn plaats in te nemen.

Enig gebrek aan draagvlak voor mijn positie is er absoluut nooit geweest. Ik begrijp niet waar Thijs dit nu weer vandaan haalt.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Mon Apr 08, 2019 13:33

Deugniet wordt betrapt en keert zich tegen volwassene. Het gebeurt ook buiten de kleuterschool.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Henk de Witt » Mon Apr 08, 2019 14:30

Piet Bouma wrote:
Sun Apr 07, 2019 22:45
Fred van Amersfoort wrote:
Sat Apr 06, 2019 11:27
Zijn dit nog wel zuivere verkiezingen?
Ik vind dit een opvallende (retorische?) vraag van Fred. Het wordt allemaal wel ondoorzichtig (of misschien wel doorzichtig).
Allereerst is er een grijze eminentie in retraite, die zich bezighoudt met de verkiezingsprocedure en hervorming (verkleining) van de bondsraad. Uit nobele motieven benadert hij ook nog eens in zijn ogen geschikte kandidaten om zich kandidaat te stellen voor de bondsraad. En dan als klap op de vuurpijl staat deze éminence grise ook nog eens zelf op de kieslijst.
Dan wordt er voorgesteld – en hier door sommigen ook nog ondersteunt als prima werkwijze – dat een tussenlaag (verenigingsbestuur) een voorkeurs kandidaat aan haar verenigingsleden doorgeeft. Dat lijkt op oude tijden waarbij vanaf de kansel door de dominee/pastoor aan de goegemeente wordt meegedeeld maar vooral op een (zijn/haar) kandidaat uit de confessionele hoek te gaan stemmen.
En dit zelfs nog wat extremer. Als men niet aangeeft dat dit niet de kandidaat is die zijn/haar voorkeur heeft, wordt deze kandidaat ook nog als zijn/haar stem geteld!
Het kan allemaal, maar dit lijkt op een democratie, die uit een ver verleden stamt.
Wat mij eerlijk lijkt is dat verenigingsleden zonder beïnvloeding op een kandidaat aan de hand van het summiere profiel stemmen.
Weten ze het niet, dan is het een stem met onthouding en geen stem van verenigingsbestuur.
De leden, die zich wel interesseren, c.q. verdiept hebben, zullen stemmen op de kandidaat, die hen het meest aanspreekt. Dan (als de uitslag van de stemming ook openbaar wordt gemaakt), zien we welke personen het meeste draagvlak onder de geïnteresseerde KNDB-leden hebben.
Het zou – om te kijken uit welke invloedssfeer de kandidaten komen – m.i. nu ook wel correct zijn, dat Theo van den Hoek (of de kandidaten zelf) aangeven welke kandidaten door hem zijn benaderd, en dus van harte aanbevolen zijn.
Ook dat kan bij de leden invloed hebben op stemgedrag (of niet).
Dit lijkt me een helder verhaal van Piet. Het zijn vreemde verkiezingen en dat zijn het.
Dit gezegd hebbend, moeten we het belang van deze verkiezingen niet overschatten. Het is net als in het gewone leven, goede bedoelingen alom maar de praktijk is weerbarstig en noopt veelal tot aanmodderen. Voorts zijn er 19 kandidaten waarvan slechts 4 afvallen.

Vanochtend rolde de lijst met kandidaten op mijn deurmat, bij wijze van spreken dan. Uiteraard heb ik gestemd op iemand die ik ken en waarin ik vertrouwen heb. Dat zal bij iedereen het geval zijn. In de beleidsvoornemens van de kandidaten komen zaken als toegankelijker maken van de damsport voor beginners, balans tussen breedtesport en topdammen, groei ipv voortgaand ledenverlies diverse keren terug. Begrijpelijk, niemand zal pleiten voor het nog ontoegankelijker maken van de damsport voor beginners. Of voor nog meer ledenverlies. Maar in de praktijk zien we alsmaar meer toernooien voor de beperkte groep die al damt, niet voor recreanten. In de praktijk zien we dat niet geluisterd wordt naar de motieven van jonge dammers waarom ze stoppen met dammen. En dat doen ze op een gegeven moment bijna allemaal. Luistert iemand als Paul van de Veen die het DamZ (even geen uitroepteken) gebeuren nieuw leven probeert in te blazen bijvoorbeeld naar Jan Groenendijk? Ik denk het niet, Paul luistert naar niemand, hij weet alles al. Dit zei Jan Groenendijk in het geruchtmakende artikel vorig jaar in de Gelderlander over de leegloop van damclubs:

Jongeren zijn natuurlijk liever aan het gamen dan aan het dammen.

In het verleden heeft de KNDB een ton gestoken in het DamZ project. De verwachtingen waren hoog gespannen. Te hoog naar is gebleken. Laten we verstandig met de schaarse middelen omgaan.

Let op het woordje 'natuurlijk' in het citaat van Jan. Henk de Witt, jawel, ik zei de gek, heeft herhaaldelijk in woord en daad duidelijk gemaakt dat we natuurlijk geen 90% remises in het topdammen kunnen accepteren. We willen toch niet de uitstraling van een dode vis? Paul van de Veen denkt daar heel anders over, voor hem horen dammen en remise bij elkaar als een jeneverneus bij de doorgewinterde jeneverdrinker. U begrijpt, ik ben geen voorstander van Paul van de Veen. Ik ben voor ontpaulvandevenisering van de dambond. Persoonlijk en scherp? Zeker! Je mag een conservatieve dammer zijn, veel dammers zijn conservatief, je bedienen van desinformatie om een spaak in het wiel van vernieuwing van de damsport te steken getuigt niet van respectvolle omgangsvormen. Dat mag gerust stevig worden aangepakt. Ach, Paul komt heus wel in de bondsraad.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Mon Apr 08, 2019 16:31

Piet Bouma wrote:
Sun Apr 07, 2019 22:45
(...) grijze eminentie in retraite (...)
:D Die retraite zal tegenvallen! Iemand zal bijvoorbeeld ook de kandidaturen hebben geredigeerd dan wel geüniformeerd?! :D Daar zit geen dieventaal (meer?) bij. Wel kijk ik kritisch naar vooral onbedoelde stempels die zo gedrukt blijven worden. We hebben ook een penningmeester / secretaris die met een onderbreking van enkele jaren sinds de vorige eeuw in het KNDB-bestuur zit.

Tot nu blijkt lastig, om onze KNDB organisatie - in weerwil van bijvoorbeeld nu weer een herziening van de bondsraad - daadwerkelijk te vernieuwen. Niet met organisatiemodellen, maar met de mensen die voor de besluitvorming en uitvoering in die organisatie - volgens welk model ook - verantwoordelijk zijn. De DamZ! strategie beoogt dan ook niet alleen een met dogma's brekende aanpak maar mikt ook op nieuw organisatorisch en bestuurlijk bloed.
Piet Bouma wrote:
Sun Apr 07, 2019 22:45
(...) Wat mij eerlijk lijkt is dat verenigingsleden zonder beïnvloeding op een kandidaat aan de hand van het summiere profiel stemmen.
Weten ze het niet, dan is het een stem met onthouding en geen stem van verenigingsbestuur.
De leden, die zich wel interesseren, c.q. verdiept hebben, zullen stemmen op de kandidaat, die hen het meest aanspreekt. (...)
Inderdaad een zuivere methode als alle clubs deze hanteren. Anders vallen de stemmen van 'zuivere clubs' in het niet bij de stemmen van andere clubs. Zelf denk ik dat de interesse van clubleden in het bestuur van de KNDB zoals in veel sportbonden minimaal is. Vaak zullen alleen de (meeste) bestuursleden zelf hun stem uitbrengen. Op zich is daar niets mis mee: dan heb je de stemmen van die mensen die interesse hebben in bestuur en organisatie van de KNDB. Aan de andere kant vind ik ook wat te zeggen voor het indirect 'wegen' van (de stem van) clubbesturen die wel of niet succesvol zijn in het aantrekken en binden van KNDB-leden (hoe meer leden, hoe meer stemmen), zonder dat dit het stemrecht van de clubleden aantast. Ieder lid kan immers simpel met een (andere) naam reageren op het mailtje van het clubbestuur.
Piet Bouma wrote:
Sun Apr 07, 2019 22:45
(...) Dan (als de uitslag van de stemming ook openbaar wordt gemaakt), zien we welke personen het meeste draagvlak onder de geïnteresseerde KNDB-leden hebben. (...)
Eens.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Mon Apr 08, 2019 18:51

Marcel Kosters wrote:
Mon Apr 08, 2019 16:31
(...)
Tot nu blijkt lastig, om onze KNDB organisatie - in weerwil van bijvoorbeeld nu weer een herziening van de bondsraad - daadwerkelijk te vernieuwen. Niet met organisatiemodellen, maar met de mensen die voor de besluitvorming en uitvoering in die organisatie - volgens welk model ook - verantwoordelijk zijn. De DamZ! strategie beoogt dan ook niet alleen een met dogma's brekende aanpak maar mikt ook op nieuw organisatorisch en bestuurlijk bloed.
(...)
Hahahaha. Dat DamZ blijkt ook werkelijk de oplossing voor alle problemen. Lees je zelf wel eens terug wat je allemaal schrijft? En vind je het dan ook zo leuk?

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Michel Stempher » Mon Apr 08, 2019 23:57

De DamZ!-strategie zorgt in elk geval voor een hoger winstpercentage: kinderen gaan weer aan het dammen.

Als je toch eens bekijkt hoe enthousiast scholen zijn over de hele positieve sfeer die rondom de DamZ!-strategie hangt, dan besef je dat het plan veel meer is dan een dambordje verspreiden.

Om deze reden word ik ook een beetje moe van die columns die op de NK-site te vinden zijn van een bepaalde auteur. Waarom toch zo haten op die remisemarge? Die energie kan beter worden gestoken in hulp aan de kersverse Nederlands kampioen dammen bij de vrouwen voor wat betreft het begeleiden van de jeugd.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Tue Apr 09, 2019 00:28

GuidoB wrote:
Mon Apr 08, 2019 18:51
(...) Lees je zelf wel eens terug wat je allemaal schrijft? En vind je het dan ook zo leuk?
:D Jazeker lees ik terug. En met plezier! Want het klopt en het werkt.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Tue Apr 09, 2019 00:37

Ik heb nu al medelijden met de nieuwe bondsraadsleden. Ga je die ook een dambordje geven, Marcel?

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Tue Apr 09, 2019 00:46

GuidoB wrote:
Tue Apr 09, 2019 00:37
Ik heb nu al medelijden met de nieuwe bondsraadsleden. Ga je die ook een dambordje geven, Marcel?
Bijna alle kandidaten zijn al in bezit van een of van tientallen damsets dus dat komt goed 8).
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Eric Sanders
Posts: 1211
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:30
Location: Nijmegen
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Eric Sanders » Tue Apr 09, 2019 04:00

Michel Stempher wrote:
Mon Apr 08, 2019 23:57
Om deze reden word ik ook een beetje moe van die columns die op de NK-site te vinden zijn van een bepaalde auteur. Waarom toch zo haten op die remisemarge?
Mee eens. Zo'n persoonlijke mening over een volledig uitgekauwd onderwerp hoort niet op een NK-site thuis.
Why does it happen? Because it happens. - Neil Peart

EricvanDusseldorp
Posts: 65
Joined: Wed Jan 03, 2018 16:53
Real name: Eric van Dusseldorp

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by EricvanDusseldorp » Tue Apr 09, 2019 20:29

Michel Stempher wrote:
Mon Apr 08, 2019 23:57
Om deze reden word ik ook een beetje moe van die columns die op de NK-site te vinden zijn van een bepaalde auteur. Waarom toch zo haten op die remisemarge?
Je bedoelt de columns van Eric Sanders? Die zijn toch nergens drammerig over dit onderwerp? Ik vind ze wel aardig.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Henk de Witt » Wed Apr 10, 2019 12:19

Michel Stempher wrote:
Mon Apr 08, 2019 23:57
De DamZ!-strategie zorgt in elk geval voor een hoger winstpercentage: kinderen gaan weer aan het dammen.

Als je toch eens bekijkt hoe enthousiast scholen zijn over de hele positieve sfeer die rondom de DamZ!-strategie hangt, dan besef je dat het plan veel meer is dan een dambordje verspreiden.
Michel, er is echt niets nieuws onder de zon. Natuurlijk is het leuk wanneer kinderen gaan dammen. Jij zult dat misschien niet geloven, maar ik heb op mijn jeugdclub enkele honderden kinderen zien passeren. Nog afgezien van de honderden kinderen die ik op scholen les heb gegeven en van wie een aantal is doorgestroomd naar clubs in de regio. Van al die kinderen damt er nog een handjevol als volwassene. Lang niet genoeg om het verloop onder volwassenen op te vangen. Dat zie je terug in de dalende ledentallen. Zo simpel is het. De kinderen waar jij het over hebt zullen over tien, twaalf jaar niet meer dammen. Echt niet. Luister naar hun beweegredenen als ze op 17-jarige of 18-jarige leeftijd stoppen:

'Dammen boeit me niet meer zo, ik ga liever met mijn vrienden poolen.'

'Ik had best talent, maar vond het op een gegeven moment leuker om met mijn vriendinnen op stap te gaan dan op zaterdag tussen oude mannen in een zaaltje te dammen.'

'Ik ben ook goed in volleybal, ik kan dammen en volleybal niet meer combineren, ik kies voor volleybal'

'Ik vond het saai om op de club een lange partij te spelen. Op het laatst kwam ik alleen nog als er sneldammen was, maar dat was maar een paar keer per jaar.'

'Natuurlijk gaan jongeren liever gamen dan dammen' (Jan Groenendijk).

Dit is geen pleidooi om dan maar te stoppen met jeugddammen, integendeel! Dit is wel een pleidooi om te luisteren en te leren van ervaringen. En vervolgens na te denken over het leuker en aantrekkelijker maken van dammen. Voor jongeren en ouderen. Mensen als Paul van de Veen en Marcel Kosters luisteren nergens naar, leren niet van ervaringen. Dat hoeven ze niet, vinden ze, ze weten alles al. Ze weten niets! Paul van de Veen is een verstokte, ouderwetse dammer. Een sta in de weg. Marcel Kosters denkt dat hij het wiel opnieuw heeft uitgevonden. Marcel heeft niets uitgevonden! Hij orakelt over van alles en nog wat in warrige, onleesbare verhalen. Hij verkoopt gebakken lucht. En Chinese bordjes.

Blijf werken met jeugd, maar let goed op en luister. Leer van ervaringen. Loop niet klakkeloos achter mensen aan die niet willen luisteren en leren van ervaringen.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Michel Stempher » Wed Apr 10, 2019 15:19

Ik denk alleen dus niet dat we het dammen interessanter maken als de remisemarge een stuk lager wordt. Zoals al eerder geconcludeerd in dit topic speelt het remisespook alleen de kop op in de absolute topwedstrijden. Terwijl iedereen die ik ken en die nu nog damt hartstikke blij is met de huidige partijen van dit NK. Michiel Kroesbergen verwoordde het goed vandaag. "Als je actief het toernooi beleeft, heb je helemaal niet door dat er zoveel remise wordt. Alleen als je zonder te kijken naar de partijen de uitslagen ziet, kun je denken dat het een remisetoernooi is. Een beetje scorebordjournalistiek dus."

Ik sluit me volledig aan bij die woorden van Kroesbergen dus. Ik denk dat de toptoernooien geen enkele toegevoegde waarde hebben aan het leuk maken van de sport. We zullen de mensen die nu dammen en die we nu bereiken op een andere manier moeten laten schuiven, eentje die zich digitaal afspeelt. Of mogelijk zelfs in games. Dat je om een level te 'unlocken' dampuzzels moet oplossen. Maar er is ondanks verwoede pogingen van Marcel Kosters en Paul vd Veen nog altijd geen enkele beweging bij de Koninklijke Nederlandse Dambond om eindelijk eens iets te gaan doen aan die zwaar verouderde infrastructuur. En op het moment er dan concrete voorstellen worden gedaan, worden ze afgewimpeld onder het mom dat de KNDB-mensen er zelf wel naar gaan kijken. Nou, ik zie het.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Wed Apr 10, 2019 15:33

Het is maar gewoon het beste dat ik 20 zetels in die bondsraad krijg. Een eventuele restzetel geef ik dan aan Marcel. In het verleden was ik buitengewoon kritisch naar hem toe maar je moet ook van standpunt durven wijzigen. DamZ is een KANS, niet per definitie een oplossing. Experimenteren met puntentelling is ook een KANS. Er zijn helaas meer zaken die ook aandacht behoeven. Omdat ik ook nog in Huissen wil kijken moet ik voorzichtig zijn dat er geen lynchploeg op me staat te wachten. Dus heel voorzichtig met zwoele stem vraag ik me nog altijd af: is er op langere termijn een nut en noodzaak en vooral houbaarheid van een bondsbureau met betaalde krachten? Enig nut zie ik wel maar weegt het rendement op tegen de kosten en is dat na het subsidie tijdperk te handhaven?

User avatar
Eric Sanders
Posts: 1211
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:30
Location: Nijmegen
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Eric Sanders » Wed Apr 10, 2019 15:58

Michel Stempher wrote:
Wed Apr 10, 2019 15:19
Ik denk alleen dus niet dat we het dammen interessanter maken als de remisemarge een stuk lager wordt. Zoals al eerder geconcludeerd in dit topic speelt het remisespook alleen de kop op in de absolute topwedstrijden. Terwijl iedereen die ik ken en die nu nog damt hartstikke blij is met de huidige partijen van dit NK. Michiel Kroesbergen verwoordde het goed vandaag. "Als je actief het toernooi beleeft, heb je helemaal niet door dat er zoveel remise wordt. Alleen als je zonder te kijken naar de partijen de uitslagen ziet, kun je denken dat het een remisetoernooi is. Een beetje scorebordjournalistiek dus."
Je kunt op verschillende manieren naar dammen kijken. Als je naar de spanning en creativiteit van de individuele partijen kijkt als kunstwerkjes op zich, dan is dit een hartstikke interessant toernooi. Wil je dammen ook als een sport beschouwen, dan heb je meer winnaars en verliezers nodig.
Michel Stempher wrote:
Wed Apr 10, 2019 15:19
Ik sluit me volledig aan bij die woorden van Kroesbergen dus. Ik denk dat de toptoernooien geen enkele toegevoegde waarde hebben aan het leuk maken van de sport.
Ik denk ook dat je toptoernooien niet leuker maakt door ze leuk te maken. Maar jammer blijft het dat er weinig beslissingen vallen.
Michel Stempher wrote:
Wed Apr 10, 2019 15:19
We zullen de mensen die nu dammen en die we nu bereiken op een andere manier moeten laten schuiven, eentje die zich digitaal afspeelt.
En daar wordt nog steeds veel te weinig nadruk op gelegd.
Why does it happen? Because it happens. - Neil Peart

Post Reply