Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 20:59

Fred van Amersfoort wrote:
Wed Apr 03, 2019 20:44
Dan zijn we het idd redelijk eens als ik het snel doorlees. Ik zie ook niet wie er mee naar de rechter zou willen. Om alsnog een plek te veroveren? Nou, mij niet gezien. Wat ik wel zorgelijk vind is dat er dus maar weinigen echt kritisch doorvragen. Zijn dat die "goede omgangsvormen" en "iedereen doet zijn best" mentaliteit ? Wat denk jij Thijs? Persoonlijk, en met die uitspraak zal ik me niet populair maken, ik zou me pas echt zorgen maken als een zeer ervaren bestuurder het heeft over "pragmatisch" oplossen. De KNDB is immers met vele decennia ledenverlies niet het toonbeeld van inzicht,communicatie of pragmatisch handelen.
Zeker mee eens Fred, Als je kritisch (oplossingsgericht) reageert in de bondsraad (of KNDB) krijg je al snel te maken met mensen die niet veel anders kunnen zeggen dan "goede omgangsvormen" en "iedereen doet zijn best". Dit is 1 van de grootste redenen dat ik mij niet verkiesbaar heb gesteld.

Het Kritisch doorvragen heeft vaak ook geen zin want er komt geen antwoord en de bondsraadsvergaderingen kun je niet diep doorvragen want wordt genegeerd of globale antwoorden "we gaan er naar kijken" "We komen er op terug" en daar komt niks van.

Ik heb als laatste werk voor de bondsraad flink door gevraagd op de ledenaantallen in combinatie met onnodig mislopen van grote bedragen subsidie bijvoorbeeld en ook aangetoond dat er wat zaken mis gingen bij de KNDB. Maar er wordt gedraaid en mijn laatste inhoudelijke mail van 15-02 wordt compleet genegeerd. (zie mail hieronder)
Dan denk ik het is mijn tijd niet waard en je krijgt er vooral veel negativiteit voor terug ondanks dat het enige wat je wil dat de KNDB beter gaat functioneren.
Beste penningmeester, Beste bondsraadsleden

Bedankt voor de mail, een aantal op en aanmerkingen:

3. ik citeer "De mismatch tussen de aanlevering aan het NOC*NSF en de KNDB aantallen heeft voor zover we kunnen nagaan geen financiële consequentie gehad."

Zover ik heb na kunnen gaan heeft de mismatch wel financiële consequenties. In de bijlage vind u een NOC*NSF document waar op blz. 5-6 het helemaal staat uitgelegd: Waar zowel u als de FICO de mist in gaan is het begrijpen van de staffels (De FICO zal u wel als bron gebruikt hebben). Het klopt inderdaad dat de KNDB qua ledenaantal binnen de staffel 1501-25000 leden valt dat betekend (kolom rechts ernaast blz 6) dat per lid binnen deze staffel je 8.75 euro subsidie krijgt. Meer leden levert dus meer subsidie op en (het doorgeven van) minder leden levert minder subsidie op. het verkeerd doorgeven heeft dus financiële consequenties.
Als ik de grote gaten tussen de KNDB tellingen en die van NOC NSF bekijk over de afgelopen jaren en er gemakshalve vanuit ga dat de KNDB tellingen kloppen spreken we toch al snel over misgelopen subsidies over die jaren die de tien duizend wel overschrijden.
Vind het vrij bijzonder dat juist ik als bondsraadslid wel van deze informatie op de hoogte ben en de mismatch heb ontdekt terwijl er toch genoeg mensen hier al jaren met de neus boven op (zouden moeten) zitten.

Verder wil ik zeker niet met mijn vinger gaan wijzen naar vrijwilligers (of hard werkende bondsbureaumedewerkers) wie hiervan de schuld zou zijn of dit eerder had moeten opmerken. Maar iedereen snapt dat mocht de accountant controle echt wat voorstellen dit jaren geleden al onder de aandacht had moeten komen.

Om mijn punt dat heel die accountcontrole bar weinig voorstelt nog wat kracht bij te zetten hier de volgende mismatch:
als we de ledenaantallen van het jaarverslag 2017 bekijken en we vermenigvuldigen die met de contributie die deze leden moeten betalen zitten we er duizenden euro's naast.
-Mijn vraag is dus of ik een cijfermatige onderbouwing kan krijgen van de ledenaantallen die indirect zijn af te leiden uit de contributie inkomsten in de jaarrekening? (deze zouden valk bij moeten zijn aangezien u zelf beweert dat de accountant die uitvoerig heeft gecontroleerd op deze manier).
Ik kom namelijk niet verder dan : S* 37.5+J*26.5+P*16.5 =126.910
S=senioren
J=junioren
P=aspiranten Pupillen en welpen

in deze vergelijking zijn de persoonlijke leden en bijzondere leden weggelaten.
Deze vergelijking heeft meerdere oplossingen maar geen enkele oplossing komt op de ledenaantallen van 31-12-2017 uit. De ledenaantallen van 31-12-2017 zouden ook tot een hoger bedrag aan contributie inkomsten moeten leiden.

Nog enorm veel onduidelijkheid dus rond de ledenaantallen, contributie inkomsten en subsidie inkomsten. Een aantal aanbevelingen zodat zulke zaken minder voorkomen naar de toekomst toe:

Ga als bestuur nu eens elke jaar 1 keer per jaar naar de algemene ledenvergadering van NOC*NSF! ik heb dit al 2 maal in een BR vergadering aangekaart en doe het hierbij voor de 3de keer. En als je niet gaat zorg dan op zijn minst dat je alle stukken doorneemt (bestudeert) en eventueel de notulen. Het bestand in de bijlage is bijvoorbeeld in de afgelopen ledenvergadering van NOC*NSF besproken en stond op de agenda. Nu moeten jullie door een bondsraadslid hierover worden ingelicht, anders wisten jullie al dat voor de ledenaantallen van 2017 de KNDB 8.75 euro per lid zou krijgen.

Ga nu eens (net als de schaakbond) niet alleen de ledencijfers van de laatste dag van het contributiejaar vermelden maar ook van de eerste dag! Ook dit heb ik al meerdere keren aangekaart. Ik kan mij nog herinneren dat ik een tekening op groot wit vel maakte tijdens een BR-vergadering. Niemand lijkt er nog iets van te snappen van die peildatums.
Dus volgende keer naast de ledenaantallen van 30-6 ook van 1-7. De peildatum van 1-7 bevat namelijk ook alle uitschrijvingen van het vorige contributiejaar en is daarmee veel representatiever. Nu ik begrijp dat NOC NSF de ledenaantallen van 31-12 krijgt zie ik al helemaal geen reden meer om desnoods alleen de cijfers van 1-7 te publiceren.

Zet ook eens de dubbelleden bij de cijfers van de ledenaantallen. Ik zie echt geen enkele reden om dit niet te doen!

Ik zou het waarderen (en normaal vinden) als ik een reactie zou kunnen ontvangen. Ook als de beantwoording nog even duurt of als ik geen antwoord ga krijgen zou ik dat graag even willen weten. Want hoe er de afgelopen maand(en) met mij is omgegaan (het compleet lijken te negeren van alles, en niet eens een mailtje dat er wel/niet naar wordt gekeken) vind ik een zeer slechte gang van zaken.

Met vriendelijke groet,
Bondsraadslid KNDB
Thijs van den Broek

User avatar
Eric Sanders
Posts: 1211
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:30
Location: Nijmegen
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Eric Sanders » Thu Apr 04, 2019 00:47

Statutair of niet zal mij een worst wezen. Ik mag straks er voor zorgen dat de club gaat stemmen over welke vier mensen er niet in de bondsraad komen. Ik schat dat om en nabij de 100% van de leden dat helemaal niets kan schelen. Er is een hele grote kans dat mijn club dus helemaal niet zal stemmen en het zou me verbazen als we de enige club daarin zullen zijn. Ik ben benieuwd naar de opkomstpercentages en de conclusies die daaruit getrokken worden.
Why does it happen? Because it happens. - Neil Peart

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2196
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Apr 04, 2019 08:39

Ongeacht of er minder kandidaten dan zetels zijn zou een nuttige exercitie kunnen zijn om hoe dan ook stemming te organiseren.

Enerzijds een generale voor volgende verkiezingen en een graadmeter van de huidige betrokkenheid van de leden (en organisatievermogen clubs!) en anderzijds nuttig om te weten welke verkiezingsprogramma’s / kandidaten hoeveel stemmen krijgen.

Maar goed, eerst zien wat met de zetels gebeurt. Gisteren stuurde ik (in reactie op iemand anders) bericht aan het bestuur met de volgende passages:

(...) voor mij is het een kwestie van good governance.

Het statutair vereiste expliciet naar de bondsraad - en naar de KNDB-leden! - communiceren van een statutenwijziging
bij de convocatie is bedoeld om niet alleen alle bondsraadsleden maar ook alle KNDB-leden (die dat willen, bijvoorbeeld door 'hun' bondsraadslid te benaderen) bij deze belangrijke besluitvorming te betrekken. Of hen in ieder geval in de gelegenheid
te stellen, bij deze besluitvorming betrokken te zijn. Het niet via convocatie en agenda expliciet communiceren van
statutenwijziging ontneemt leden de mogelijkheid om (via hun bondsraadslid) inbreng te hebben.

Los van de 'juridische' incorrectheid schep je als bond daarmee een democratisch tekort. Als we aan de ene kant de leden op
voorhand van besluitvorming uitsluiten en aan de andere kant bereid zijn om juridisch 'gevecht' aan te gaan om daarin het gelijk te bewijzen moeten
we niet vreemd vinden, dat de betrokkenheid bij KNDB en KNDB bondsraad niet groot is en ook niet groter zal worden. Dat is procedurele onrechtvaardigheid en dat moeten we niet willen. De - prima - opzet van de werkgroep zoals ik die althans
interpreteer is juist de betrokkenheid van de leden bij de KNDB (bondsraad) vergroten.

(...) zonder convocatie is er geen geldig statuten voorstel en geen geldig besluit van de bondsraad (...)

Een mooie bondsraad is zeker waar ik op hoop. Alle kandidaten lijken mij - overigens niet in tegenstelling tot vorige raden - van goede wil. Het is wat we er samen van maken. Strijdvaardig als het gaat om de koers naar boven: zeker! Strijdvaardig als het gaat om procedurele dingetjes: liever niet.

(...)

En om misverstand te vermijden: ik stem (mits ik beschikbaar blijf en gekozen dan wel geinstalleerd word) voor het statutenvoorstel van de werkgroep wanneer dat in juni, november of later in stemming wordt gebracht. Ik vind het een prima voorstel.

(...)
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Eric Sanders
Posts: 1211
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:30
Location: Nijmegen
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Eric Sanders » Thu Apr 04, 2019 10:22

Marcel Kosters wrote:
Thu Apr 04, 2019 08:39
Ongeacht of er minder kandidaten dan zetels zijn zou een nuttige exercitie kunnen zijn om hoe dan ook stemming te organiseren.
En wat concludeer je dan als pak em beet 25% heeft gestemd?
Men kan het niet organiseren?
Men is niet geinteresseerd in de bondsraad?
Men dacht "waarom zullen we stemmen, als toch iedereen wordt verkozen"?
Why does it happen? Because it happens. - Neil Peart

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2196
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Apr 04, 2019 10:52

Eric Sanders wrote:
Thu Apr 04, 2019 10:22
Marcel Kosters wrote:
Thu Apr 04, 2019 08:39
Ongeacht of er minder kandidaten dan zetels zijn zou een nuttige exercitie kunnen zijn om hoe dan ook stemming te organiseren.
En wat concludeer je dan als pak em beet 25% heeft gestemd?
Men kan het niet organiseren?
Men is niet geinteresseerd in de bondsraad?
Men dacht "waarom zullen we stemmen, als toch iedereen wordt verkozen"?
Ik denk dat ik nog geen conclusie zou hebben. Ik zie het als een nul-meting voor naar ik hoop KNDB bondsraad en KNDB bestuur “moderne stijl”.
Bestuur en bondsraad kunnen vervolgens aan de slag om het resultaat bij de volgende verkiezingen te verbeteren.

Dat zou niet zo ingewikkeld moeten zijn:

1. Allereerst kiezen voor een effectief kernbeleid. Dat op club niveau tastbare resultaten brengt. Ik verwacht niet dat aan de clubavond in bijvoorbeeld Nijmegen is te zien dat daar een professioneel apparaat boven hangt dat tonnen kost. Aan het bondsblad - het enige bewijs van lidmaatschap dat alle KNDB-leden ontvangen - is dat in de huidige uitgave ook niet af te zien.

2. Communiceren, communiceren en communiceren. Waarbij de zender niet alleen op “zenden” moet staan maar ook op “ontvangen”.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Henk de Witt » Thu Apr 04, 2019 12:00

Erik Sanders wrote:Statutair of niet zal mij een worst wezen. Ik mag straks er voor zorgen dat de club gaat stemmen over welke vier mensen er niet in de bondsraad komen. Ik schat dat om en nabij de 100% van de leden dat helemaal niets kan schelen. Er is een hele grote kans dat mijn club dus helemaal niet zal stemmen en het zou me verbazen als we de enige club daarin zullen zijn. Ik ben benieuwd naar de opkomstpercentages en de conclusies die daaruit getrokken worden.
Een realistisch geluid van Erik. Ik zou willen pleiten voor meer realisme in de dambond.

Ton van Namen
Posts: 198
Joined: Mon Feb 13, 2017 07:23
Real name: Ton van Namen

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Ton van Namen » Thu Apr 04, 2019 13:19

Henk de Witt wrote:
Thu Apr 04, 2019 12:00
Een realistisch geluid van Erik. Ik zou willen pleiten voor meer realisme in de dambond.
+1
Heel veel meer realisme. Op alle vlakken.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Thu Apr 04, 2019 13:35

Henk de Witt wrote:
Thu Apr 04, 2019 12:00
Erik Sanders wrote:Statutair of niet zal mij een worst wezen. Ik mag straks er voor zorgen dat de club gaat stemmen over welke vier mensen er niet in de bondsraad komen. Ik schat dat om en nabij de 100% van de leden dat helemaal niets kan schelen. Er is een hele grote kans dat mijn club dus helemaal niet zal stemmen en het zou me verbazen als we de enige club daarin zullen zijn. Ik ben benieuwd naar de opkomstpercentages en de conclusies die daaruit getrokken worden.
Een realistisch geluid van Erik. Ik zou willen pleiten voor meer realisme in de dambond.
Het zal hoogstwaarschijnlijk blijken dat dit geen realistisch geluid is van Erik.

De vorige opzet van de verkiezingen was ingericht dat ieder individueel lid een stembiljet kreeg en dat op moest gaan sturen. Je kunt je het opkomstpercentage dan wel voorstellen...
Nu kunnen clubbesturen opeens aardig wat stemmen op hun favoriete kandidaat (of verdelen) uitbrengen en daarmee maakt je stem ook echt het verschil of jou favoriete bondsraadslid er ook echt in komt.

Daarnaast denk ik dat een hoop besturen ook gewoon uit respect voor een aantal kandidaten zullen stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de helft van alle clubs die bij Marcel en Paul aan dat fantastische damz-project meedoen. En hoeveel tijd kost het bestuur nu? Je leest de namen door en zet kruisje. ik gok 10 minuutjes werk.
10 minuutjes die ook voor jouw eigen club zeer belangrijk kunnen zijn, waren er bepaalde bondsraad leden in de vorige bondsraad niet aanwezig hadden club nu honderden euro's meer contributie moeten betalen (om maar eens wat te noemen).

Het is jammer dat er weinig visie wordt gegeven door de kandidaten(op een enkeling na die wel over bijvoorbeeld contributie heeft) dat mag best wel verbeterd worden naar de toekomst toe.

Wat Erik en Henk ook onderschatten is dat provincies ook best nog wel wat bij clubbesturen kunnen gaan lobbyen. Met deze nieuwe opzet kunnen provincies zo alsnog (makkelijk) hun kandidaat (of 2) in de bondsraad krijgen.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Thu Apr 04, 2019 13:40

Ton, nu je er toch bent. Kun je iets meer vertellen over de reden van jouw aftreden?

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Henk de Witt » Thu Apr 04, 2019 20:41

playforstacks wrote:Wat Erik en Henk ook onderschatten is dat provincies ook best nog wel wat bij clubbesturen kunnen gaan lobbyen. Met deze nieuwe opzet kunnen provincies zo alsnog (makkelijk) hun kandidaat (of 2) in de bondsraad krijgen.
Thijs, het is zaak om te analyseren waarom de damsport, althans in de breedte, wegkwijnt. En vervolgens na te denken over het aantrekkelijker maken van het dammen. De volgende stap is om nieuwe ideeën uit te voeren, uit te proberen. In de dambond komt men al niet tot de eerste stap, het analyseren wat er mis is. Ik geef je een voorbeeld: Niet alleen het ledental loopt voortdurend terug, ook het clubbezoek van op papier nog redelijk grote verenigingen is soms dramatisch. Wat te denken van een club met veertig leden, waar soms niet meer dan zes de clubavond bezoeken? Er zijn zelfs clubs die de clubavond hebben opgedoekt en alleen nog provinciaal en/of landelijk spelen. De damsport is zeer traditioneel ingesteld en dammen kost daarnaast nog eens heel veel tijd. Clubbestuurders zijn eerst en vooral dammers. Men komt vaak niet op het idee dat het toch wel raar is dat dammers geen zin hebben hun clubavond te bezoeken. En dat die clubavond misschien op een heel andere manier kan worden ingevuld. En als er al eens een actieve clubbestuurder met ideeën is, stuit hij op verzet van traditoneel ingestelde leden, vaak dammers op leeftijd. Jij zult het toch met me eens zijn dat wanneer dammers zelf hun clubavond laten schieten, je al helemaal geen belangstelling kunt verwachten van buitenstaanders. En dat is precies wat er aan de hand is. Hoeveel nieuwe leden melden zich aan bij een damclub? Niemand, een hoog enkele uitzondering daargelaten.

Jij hebt het over lobbyen bij clubbesturen en provincies om een kandidaat in de bondsraad te krijgen. Dat is toch volkomen irrelevant? Het gaat niet om zetels, maar om mensen met visie en daadkracht. En in bredere zin om een complete cultuuromslag. Ga er maar aanstaan, wie heeft zin om aan een dood paard te trekken? Niettemin moet de bond bestuurd worden, dus respect voor de mensen die daar nog zin in hebben. Je hebt toch mensen nodig die de boel nog een beetje gaande houden.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Thu Apr 04, 2019 22:50

Fred van Amersfoort wrote:
Thu Apr 04, 2019 13:40
Ton, nu je er toch bent. Kun je iets meer vertellen over de reden van jouw aftreden?
Bij mijn weten is Ton nog steeds lid van het bestuur van de KNDB. Binnen het Bestuur hebben ze de portefeuilles wat herverdeeld. Jeanine is secretaris, Gerrit Tichgelaar wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid en zal de portefeuille penningmesster/financiën gaan beheren. Of en wat er nog meer verandert is mij niet bekend. Volgens de Statuten bestaat het bestuur uit minimaal 5 leden maar in ieder geval uit een oneven aantal. Dus er moet wat veranderen.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Thu Apr 04, 2019 23:55

Ok Frans, dat kan allemaal zo zijn. Het was echter de voorzitter van de KNDB die deze ruis liet ontstaan tijdens de prijsuitreiking van het WK. Een tenenkrommende toespraak die niets met het WK te maken had, Rechtstreeks uitgezonden op Rtv Drenthe. De nieuwe bondsraad gaat het druk krijgen.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Fri Apr 05, 2019 01:25

Henk de Witt wrote:
Thu Apr 04, 2019 20:41
playforstacks wrote:Wat Erik en Henk ook onderschatten is dat provincies ook best nog wel wat bij clubbesturen kunnen gaan lobbyen. Met deze nieuwe opzet kunnen provincies zo alsnog (makkelijk) hun kandidaat (of 2) in de bondsraad krijgen.
Thijs, het is zaak om te analyseren waarom de damsport, althans in de breedte, wegkwijnt. En vervolgens na te denken over het aantrekkelijker maken van het dammen. De volgende stap is om nieuwe ideeën uit te voeren, uit te proberen. In de dambond komt men al niet tot de eerste stap, het analyseren wat er mis is. Ik geef je een voorbeeld: Niet alleen het ledental loopt voortdurend terug, ook het clubbezoek van op papier nog redelijk grote verenigingen is soms dramatisch. Wat te denken van een club met veertig leden, waar soms niet meer dan zes de clubavond bezoeken? Er zijn zelfs clubs die de clubavond hebben opgedoekt en alleen nog provinciaal en/of landelijk spelen. De damsport is zeer traditioneel ingesteld en dammen kost daarnaast nog eens heel veel tijd. Clubbestuurders zijn eerst en vooral dammers. Men komt vaak niet op het idee dat het toch wel raar is dat dammers geen zin hebben hun clubavond te bezoeken. En dat die clubavond misschien op een heel andere manier kan worden ingevuld. En als er al eens een actieve clubbestuurder met ideeën is, stuit hij op verzet van traditoneel ingestelde leden, vaak dammers op leeftijd. Jij zult het toch met me eens zijn dat wanneer dammers zelf hun clubavond laten schieten, je al helemaal geen belangstelling kunt verwachten van buitenstaanders. En dat is precies wat er aan de hand is. Hoeveel nieuwe leden melden zich aan bij een damclub? Niemand, een hoog enkele uitzondering daargelaten.

Jij hebt het over lobbyen bij clubbesturen en provincies om een kandidaat in de bondsraad te krijgen. Dat is toch volkomen irrelevant? Het gaat niet om zetels, maar om mensen met visie en daadkracht. En in bredere zin om een complete cultuuromslag. Ga er maar aanstaan, wie heeft zin om aan een dood paard te trekken? Niettemin moet de bond bestuurd worden, dus respect voor de mensen die daar nog zin in hebben. Je hebt toch mensen nodig die de boel nog een beetje gaande houden.
Henk, ik ben het eigenlijk wel met jou eens. De KNDB is een dood paard omdat telkens weer dezelfde aanpak (soms in nieuw jasje) wordt gehanteerd en alles (daardoor) langzaam blijft afsterven. Ontkennen is het beleid van de KNDB, verder is er geen beleid of visie bij de KNDB te vinden.

Iedereen met enig logisch denkvermogen snapt dat als je elke keer iets doet dat niet werkt dat je dan in een situatie komt dat je juist veel meer de ruimte moet gaan geven aan nieuwe ideeën en aanpak. (want dan heb je velen malen minder te verliezen). Helaas zie ik bij de KNDB een tegenovergestelde reactie.

Veel mensen die er "zin in hebben" maken juist deze cultuur. Een cultuur omslag kan, in de bondsraad op de eerste plaats, komen als mensen die de cultuur in stand houden er niet in komen. Helaas ben ik niet zo positief daarover omdat ik zie dat leeftijdgenoten van mijzelf zich niet verkiesbaar stellen, waarschijnlijk zien ze hoe het handjevol jongeren wat heeft geprobeerd zonder succes. Er zijn natuurlijk een aantal oudere mensen die ook verfrissend denken (ik schaar jou daar bijvoorbeeld onder Henk) maar het is ongezond voor de KNDB dat er in zowel bestuur als straks de bondsraad vooral oude mensen zitten (en dat het lijkt dat de jongeren die er waren de tent uit zijn gepest, in ieder geval zo ervaar ik dat).

User avatar
Eric Sanders
Posts: 1211
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:30
Location: Nijmegen
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Eric Sanders » Fri Apr 05, 2019 09:41

playforstacks wrote:
Thu Apr 04, 2019 13:35
Het zal hoogstwaarschijnlijk blijken dat dit geen realistisch geluid is van Erik.
We zullen zien wat de opkomst wordt. Maar mijn belangrijkste punt is dat het feit dat er uit 19 mensen gekozen moeten worden voor 15 plaatsen nou niet meteen mijn democratisch enthousiasme wekt. Er is argumentele ruimte om ze alle 19 te laten plaatsnemen, waarbij ik wegblijf van de discussie of 15 nou zo ontzettend veel beter is dan 19. Dat zou je realistisch kunnen noemen.
playforstacks wrote:
Thu Apr 04, 2019 13:35
De vorige opzet van de verkiezingen was ingericht dat ieder individueel lid een stembiljet kreeg en dat op moest gaan sturen. Je kunt je het opkomstpercentage dan wel voorstellen...
Nu kunnen clubbesturen opeens aardig wat stemmen op hun favoriete kandidaat (of verdelen) uitbrengen en daarmee maakt je stem ook echt het verschil of jou favoriete bondsraadslid er ook echt in komt.
...
En hoeveel tijd kost het bestuur nu? Je leest de namen door en zet kruisje. ik gok 10 minuutjes werk.
De enige vetgedrukte zin uit de brief aangaande de bondsraadverkiezingen die ik heb ontvangen luidt: Van elke club verwachten wij natuurlijk dat het stembiljet in goed overleg met de leden wordt ingevuld. Met daarachteraan een aantal suggesties die heel wat meer dan 10 minuutjes kosten.
playforstacks wrote:
Thu Apr 04, 2019 13:35
Wat Erik en Henk ook onderschatten is dat provincies ook best nog wel wat bij clubbesturen kunnen gaan lobbyen. Met deze nieuwe opzet kunnen provincies zo alsnog (makkelijk) hun kandidaat (of 2) in de bondsraad krijgen.
Ik wacht het af.
Why does it happen? Because it happens. - Neil Peart

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Henk de Witt » Fri Apr 05, 2019 10:48

Ton van Namen wrote:+1
Heel veel meer realisme. Op alle vlakken.
Hey Ton, een teken van leven. Heeft die +1 nog iets te betekenen? Ik had ergens gehoord of gelezen dat jij uit het KNDB-bestuur was getreden. Volgens Frans zit je er nog in, maar niet meer in de functie van secretaris. Op de KNDB-site sta je nog wel als secretaris vermeld. Het maakt een mens nieuwsgierig. Dit schreef ik gisteren:

'Hoeveel nieuwe leden melden zich aan bij een damclub? Niemand, een hoog enkele uitzondering daargelaten.'

Jij bent die uitzondering! En meteen maar naar het hoogste doorgestoten, het KNDB-bestuur! Je begrijpt dat wij deze komeetachtige carrière graag volgen. En niet alleen via de roddelbladen.

Post Reply