Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Tue Apr 02, 2019 21:54

GuidoB wrote:
Tue Apr 02, 2019 21:12
playforstacks wrote:
Sun Feb 24, 2019 04:04
Overigens waren de voorstellen op een dergelijke manier ingericht dat er zelf een "vernieuwing" kon plaatsvinden zonder statutenwijziging is mijn mening maar alleen aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het enige wat dan wel zal moeten is dat de bondsraad uit 21 man moet blijven bestaan (zie statuten). Natuurlijk is het ook hoe je bepaalde delen van de statuten leest.
Ik heb de bewuste post van Thijs maar even opgezocht. Zie ook viewtopic.php?f=65&t=8094#p125713
Ik deel de geciteerde opvatting van Thijs ook (en daarmee ook die van Guido). Pas als er een statutenwijziging heeft plaatsgevonden volgens de toch wel helder geformuleerde procesgang, dan kan het aantal van 21 naar 15 teruggaan. Ik vrees dat als we niet handelen conform de statuten we later van onrechtmatige besluiten worden beticht omdat de Bondsraad niet cf. de geldende statuten tot stand zijn gekozen. Stel dat we al dan niet besluiten tot het aangaan van langdurige verplichtingen NOC*NSF deze via juridische procedures van belanghebben betwist kunnen worden. Dat risico willen we toch niet lopen.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Tue Apr 02, 2019 22:02

Frans de Jonge wrote:
Wed Feb 27, 2019 23:00

Laat ik iedereen die van regels houdt geruststellen. Jaap en Guido hebben gelijk. Het voorstel van de commissie had in de agenda van het Bestuur ook vermeld moeten worden als een wijziging van de statuten. Nu stond het in het voorstel zelf. Maar ieder voorstel wordt sowieso door de leden van de Bondsraad gelezen en daar stond ook de wijziging van de statuten in concrete tekstvoorstellen genoemd. Het Bestuur heeft zeer recent de leden van de Bondsraad ook aangegeven dat bij de verkiezingen uit pragmatische overwegingen gewoon nog het aantal van 21 leden nog wordt gevolgd. Ik zou het al heel wat vinden als er al 21 kandidaten worden voorgedragen door bonden en verenigingen. Dus eigenlijk is er geen probleem.
Ik haal even de post van Frans de Jonge aan uit de genoemde draad. Frans, kun je aangeven wat bestuur heeft bewogen om terug te komen op het door jou gemelde besluit?

Op Thijs zal ik verder niet in gaan. Hoe het echt zit, is allemaal na te lezen in de eerdere draad. Daar staat het al helder uitgelegd en dat ga ik niet nog eens herhalen.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Tue Apr 02, 2019 22:12

GuidoB wrote:
Tue Apr 02, 2019 22:02
Frans de Jonge wrote:
Wed Feb 27, 2019 23:00

Laat ik iedereen die van regels houdt geruststellen. Jaap en Guido hebben gelijk. Het voorstel van de commissie had in de agenda van het Bestuur ook vermeld moeten worden als een wijziging van de statuten. Nu stond het in het voorstel zelf. Maar ieder voorstel wordt sowieso door de leden van de Bondsraad gelezen en daar stond ook de wijziging van de statuten in concrete tekstvoorstellen genoemd. Het Bestuur heeft zeer recent de leden van de Bondsraad ook aangegeven dat bij de verkiezingen uit pragmatische overwegingen gewoon nog het aantal van 21 leden nog wordt gevolgd. Ik zou het al heel wat vinden als er al 21 kandidaten worden voorgedragen door bonden en verenigingen. Dus eigenlijk is er geen probleem.
Ik haal even de post van Frans de Jonge aan uit de genoemde draad. Frans, kun je aangeven wat bestuur heeft bewogen om terug te komen op het door jou gemelde besluit?

Op Thijs zal ik verder niet in gaan. Hoe het echt zit, is allemaal na te lezen in de eerdere draad. Daar staat het al helder uitgelegd en dat ga ik niet nog eens herhalen.

Zou het niet weten Guido. Het kan zijn dat het Bestuur toch naar een kleiner ledental van de Bondsraad toe wil. Gewijzigd inzicht? Of gewoon proberen? Maar dit is allemaal gegis. Formeel (en dat zijn onze eigen Statuten) kan het niet.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Tue Apr 02, 2019 22:16

playforstacks wrote:
Tue Apr 02, 2019 21:16
De commissie waar ik deel van uit maakte was in het leven geroepen ,ook met goedkeuring van de bondsraad, om voorstellen (en daarbij horende veranderingen in huishoudelijk reglement en statuten) te bedenken voor een betere opzet en functioneren van de bondsraad.

De commissie was op geen enkel vlak een adviserend orgaan naar het bestuur toe en alle voorstellen zouden zonder tussenkomst van het bestuur aan de bondsraad voorgelegd worden. Het is dus totale onzin wat jij hierboven schrijft. Er is nooit ook maar op 1 enkel punt advies gegeven aan het bestuur, laat staan slecht advies.
Omdat ik geen man van mijn woord ben, toch maar even.

Om het kort te zeggen: dat gaat niet, Thijs. Het bestuur stelt de agenda voor de bondsraadsvergaderingen samen. Zij kondigt de vergaderingen aan. Uitvoerende werkzaamheden, precies waar het bestuur voor is bedoeld. De commissie had moeten aangeven op welke manier de vergadering moest worden aangekondigd (ik noem dat een advies). Zeker als het bestuur de inhoud niet zelf niet hoeft te behandelen, is dat wel zo verstandig.

Maar ook dit zal wel weer totale onzin zijn. Net zoals alles wat een andere mening is dan die van Thijs van den Broek totale onzin is.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Tue Apr 02, 2019 22:34

GuidoB wrote:
Tue Apr 02, 2019 22:16
playforstacks wrote:
Tue Apr 02, 2019 21:16
De commissie waar ik deel van uit maakte was in het leven geroepen ,ook met goedkeuring van de bondsraad, om voorstellen (en daarbij horende veranderingen in huishoudelijk reglement en statuten) te bedenken voor een betere opzet en functioneren van de bondsraad.

De commissie was op geen enkel vlak een adviserend orgaan naar het bestuur toe en alle voorstellen zouden zonder tussenkomst van het bestuur aan de bondsraad voorgelegd worden. Het is dus totale onzin wat jij hierboven schrijft. Er is nooit ook maar op 1 enkel punt advies gegeven aan het bestuur, laat staan slecht advies.
Omdat ik geen man van mijn woord ben, toch maar even.

Om het kort te zeggen: dat gaat niet, Thijs. Het bestuur stelt de agenda voor de bondsraadsvergaderingen samen. Zij kondigt de vergaderingen aan. Uitvoerende werkzaamheden, precies waar het bestuur voor is bedoeld. De commissie had moeten aangeven op welke manier de vergadering moest worden aangekondigd (ik noem dat een advies). Zeker als het bestuur de inhoud niet zelf niet hoeft te behandelen, is dat wel zo verstandig.

Maar ook dit zal wel weer totale onzin zijn. Net zoals alles wat een andere mening is dan die van Thijs van den Broek totale onzin is.
Uit een rondschrijven van het Bestuur aan de leden van de Bondsraad:
"Het houden van deze verkiezingen hoeft namelijk gelukkig niet te wachten op formele afronding van een statutenwijziging. De besluitvorming over artikel 8 van ons HR is daarvoor voldoende.
De enige formele discrepantie tussen tekst en (art. 16.2) en het nieuwe model van de bondsraad betreft de omvang van de bondsraad. Statutair zou deze 21 moeten zijn. Volgens de nieuwe tekst van het HR zou dit op grond van het ledental per 1-1-2019 vijftien bedragen. Wij zijn echter van mening dat we hier pragmatisch mee om zouden moeten gaan. Voor een nieuwe bondsraad ligt genoeg werk!
Overigens hebben we in november afgesproken nog in maart een extra vergadering te beleggen met de zittende bondsraad om bovenstaande nog eens door te nemen. Wat ons betreft is dat niet echt noodzakelijk maar indien de bondsraad in meerderheid aangeeft daar wel behoefte aan te hebben horen wij dat graag uiterlijk in de eerste week van maart.
"
Toen ging het Bestuur er nog van uit dat 21 leden helemaal geen probleem was.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Tue Apr 02, 2019 22:40

Wat Guido schrijft is inderdaad weer onzin. (Een commissie moet doen waar zij voor is aangesteld, dat was niet het bestuur adviseren)

Frans leest de tekst van het bestuur anders dan ikzelf. Ik lees namelijk dat er toen ook al niet uit werd gegaan van 21. Anders zou het bestuur dat wel opgeschreven hebben.
Mocht het echt zo zijn (en ik ben benieuwd als de rechter zich daar ooit over gaat buigen) dat er iets niet precies volgende de regels is gegaan is dit toch zeker heel "pragmatisch" te noemen van de KNDB.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Tue Apr 02, 2019 22:46

Tja. Wat is pragmatisch? Jij interpreteerde dat als 21, maar het bestuur bedoelde kennelijk 15.

Ik ben niet zo pragmatisch ingesteld, ik kijk meer naar de regels. Pragmatisch zou zijn als ik aan het begin van de partij mijzelf een schijf extra zou geven en er vijf bij mijn tegenstander zou wegnemen. Maar dat mag niet volgens de regels.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Tue Apr 02, 2019 22:51

playforstacks wrote:
Tue Apr 02, 2019 22:40

Frans leest de tekst van het bestuur anders dan ikzelf. Ik lees namelijk dat er toen ook al niet uit werd gegaan van 21. Anders zou het bestuur dat wel opgeschreven hebben.
Beste Thijs, dat komt door de toevoeging dat er voor een nieuw Bondsraad genoeg werk ligt. Dat suggereert in mijn beleving dat 21 leden ook nog wel kan.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Henk de Witt » Wed Apr 03, 2019 13:03

De discussie doet mij een beetje denken aan de speculatie rond de 'lege emails' van Ebbo de Jong. Leek mij eenvoudig op te lossen door Ebbo even te bellen. Ebbo had zelf de betreffende bondsraadsleden natuurlijk ook even kunnen bellen. Trouwens, is die kwestie inmiddels opgelost? De tekst van het bestuur mbt het aantal zetels in de nieuwe bondsraad blijkt voor verschillende uitleg vatbaar:

"Het houden van deze verkiezingen hoeft namelijk gelukkig niet te wachten op formele afronding van een statutenwijziging. De besluitvorming over artikel 8 van ons HR is daarvoor voldoende.
De enige formele discrepantie tussen tekst en (art. 16.2) en het nieuwe model van de bondsraad betreft de omvang van de bondsraad. Statutair zou deze 21 moeten zijn. Volgens de nieuwe tekst van het HR zou dit op grond van het ledental per 1-1-2019 vijftien bedragen. Wij zijn echter van mening dat we hier pragmatisch mee om zouden moeten gaan. Voor een nieuwe bondsraad ligt genoeg werk!"


Deze tekst is niet helder en leidt, zoals blijkt, tot discussie. Onnodig. Mijn advies aan zowel bestuur als bondsraad: Communiceer helder! Dat bespaart veel irritatie en verspilling van energie. Persoonlijk denk ik dat het volgende wordt bedoeld:

"Het lijkt ons geen probleem om het aantal bondsraadsleden terug te brengen van 21 tot 15. Dit is in overeenstemming met het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Echter, dit vereist een statutenwijziging, aangezien het aantal bondsraadsleden volgens de statuten 21 zou moeten zijn. De statutenwijziging kost enige tijd. Vooruitlopend op de formele afhandeling van de statutenwijziging lijkt het ons geen probleem om alvast met een bondsraad bestaande uit 15 mensen te beginnen".

Wellicht had men zich deze hele discussie kunnen besparen door de bondsraad op 21 zetels te houden. Het krimpen van de bondsraad vanwege de krimp van het ledental lijkt me nogal gezocht.

Hoe zit het trouwens met de bestuurssamenstelling? Onlangs vertrok KNDB-secretaris Ton van Namen na een wel heel korte bestuursperiode. Waarom? Ton was vroeger tamelijk actief op dit forum. Van hem noch het bestuur is een verklaring gekomen. Komt krampachtig over.

Belangrijker dan formeel gesteggel over aantal zetels en reglementen is uiteraard of de bond erin slaagt zichzelf aan de haren uit het moeras te trekken. Mijn verwachtingen zijn niet hoog gespannen, ik zeg het eerlijk. Dammers zijn aardige mensen maar de damsport wordt gedomineerd door conservatief denkende, moeilijke mensen. Veel gezeur en haarkloverij. Niet aantrekkelijk voor buitenstaanders. Krimp en vergrijzing is het gevolg.
Niettemin respect voor de mensen die onder deze moeilijke omstandigheden nog in bestuur of bondsraad willen zitten. Dat daar ook een enkele ijdeltuit tussen zit, die het wel interessant vindt staan op zijn cv, ach dat heb je overal.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Wed Apr 03, 2019 13:27

Goede post van Henk de Witt. Wat is de status in het bestuur van Ton van Manen? Dit behoort gewoon helder te zijn. Verder omschrijft Henk dat er discussie is over 15 of 21 plekken. Dit behoort ook gewoon vooraf helder te zijn. Een wedstrijd spelen zonder dat we weten wat de uitslag waard is, dat is geen wedstrijd maar een oefenpotje. Ik hou van duidelijkheid. Ik zei al dat het op zich een lijst is met een paar verfrissende namen. Net als Henk zie ik ook weer veel conservatisme opdoemen.

User avatar
Eric Sanders
Posts: 1211
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:30
Location: Nijmegen
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Eric Sanders » Wed Apr 03, 2019 13:38

Gewoon een bondsraad van 21 (of eigenlijk 19) personen.
Geen (al dan niet) schending van de statuten met alle mogelijk risico's van dien.
Geen verkiezingen waar niemand zin in heeft om vier mensen op een reservebankje te laten plaatsvinden.
Dat is zowel volgens de regels als pragmatisch.
Why does it happen? Because it happens. - Neil Peart

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Wed Apr 03, 2019 14:01

Wat Erik zegt klinkt logisch. Desnoods benoem je de nrs 16-21 voor slechts 1 jaar en daarna nieuwe verkiezingen met de aangepaste statuten. Na een jaar weet je ook wie iets toevoegt en wie niet.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Wed Apr 03, 2019 14:15

Direct helemaal mee eens. Pragmatisch is om iedereen toe te laten.
Ik kan zo een aantal mensen opnoemen die wsl weinig gaan toevoegen, maar ik laat me graag verrassen.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Wed Apr 03, 2019 16:24

De bondsraad heeft zich in statutaire meerderheid uitgesproken voor een andere aanpak met deze verkiezingen. De voorstellen zijn (door de ALV) aangenomen en daarbij bindend voor de organisatie. Daarvan spontaan afwijken is begeven op glad ijs.

Ik snap niet waarom mensen in deze draad het vanzelfsprekend vinden om rechtsgeldige besluiten van de ALV zomaar in de wind te slaan. Er wordt beroep gedaan op vormfouten of vertraging in procedure.

Maar ik zie geen enkel inhoudelijk argument om af te wijken van de voorstellen die door de bondsraad in statutaire meerderheid zijn aangenomen.


De gedachte van de commissie waar ik onderdeel van uit maakte was dat de opzet met een dergelijke verkiezing zoals deze juist tot een betere bondsraad zou leiden. Ik sta daar nog steeds volledig achter en geloof er zeker in dat de bondsraad die bestaat uit de 15 mensen van de 19 velen malen beter functioneert dan een bondsraad van 19.

Daar komt nog eens bij dat heel de bondsraad in het leven is geroepen als democratisch orgaan ter vervanging van de ALV. Het is totaal ondemocratisch om iedereen die zijn vinger op steekt zomaar een plek te geven binnen het hoogste orgaan van onze bond. (ook verbijsterend dat sommige dat de normaalste zaak van de wereld lijken te vinden)

Kortom, een verkiezing is een heel goed idee.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Wed Apr 03, 2019 16:34

Beste Thijs,

Voor de zoveelste keer: er is geen voorstel geweest om de statuten te wijzigen. Er is een inhoudelijk voorstel geweest van die commissie waar jij in zat en dat is aangenomen. Onderdeel van dat voorstel was een wijziging van de statuten. De volgende stap is een voorstel tot wijziging van de statuten. De procedure daartoe staat ondubbelzinnig vermeld in de statuten. Pas als een voorstel op deze manier is ingediend en aangenomen, kunnen de statuten worden gewijzigd. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Conclusie is dat de statuten voor de komende verkiezingen ongewijzigd van kracht zijn. Dus met 21 leden van de bondsraad.

Post Reply