Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Michel Stempher » Fri Mar 22, 2019 22:03

Is er al een stemlijst?

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Fri Mar 22, 2019 22:14

Michel Stempher wrote:
Fri Mar 22, 2019 22:03
Is er al een stemlijst?
Niet zo ongeduldig Michel. Rond 1 april, en dit kan nog een grap zijn, want er komt dan geen Damspel meer uit.
"De kandidatenlijst, met wat toelichting per kandidaat, wordt rond 1 april 2019 gepubliceerd op de KNDB-website en in Het Damspel."
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Dolly's brother
Posts: 633
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:36

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Dolly's brother » Sat Mar 23, 2019 08:35

Edwin Twiest wrote:
Fri Mar 22, 2019 20:06
Ik wil wel, maar geen teaktie ontvangen....
Ga er ook niet achteraan, want bij geen gehoor weet ik genoeg...
Ik heb mij naar aanleiding van Theo's mail kandidaat gesteld, maar geen bevestiging van het bondsbureau ontvangen. Ik zal Paul nog maar eens mailen.

Edit: naar aanleiding van mijn mail een bevestiging ontvangen.
Last edited by Dolly's brother on Sun Mar 24, 2019 10:27, edited 1 time in total.

User avatar
Eric Sanders
Posts: 1211
Joined: Fri Sep 19, 2003 10:30
Location: Nijmegen
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Eric Sanders » Sat Mar 23, 2019 13:08

GuidoB wrote:
Fri Mar 22, 2019 18:16
Nou, die mensen:

(a) weten kennelijk niet wat er in de damwereld leeft, of
(b) hebben kennelijk geen beeld van hoe buitenstaanders (= potentiële leden!) naar damsport en dammers kijken, of
(c) zijn kennelijk niet in staat om met gezond verstand en zonder nodeloos ge-jij-bak een gezamenlijke visie te ontwikkelen over hoe het met de KNDB verder moet.

En misschien voor sommigen wel meer van deze opties. Dat is geen erg positief beeld, dat Theo van den Hoek hier schetst voor de overgrote meerderheid van de dammers.
Een paard is een dier, maar een dier is niet altijd een paard. Als je de aansporing tot kandidaatstelling van Theo niet hebt gehad, wil dat toch niet meteen zeggen dat jij niet die eigenschappen hebt (volgens Theo). Hij kent ook niet iedereen even goed.
Ik heb die mail ook niet gehad, maar ik voel me geenszins beledigd. Terwijl ik toch een hele goede kandidaat zou zijn.

Ik begrijp het probleem van het ronselen van Theo niet zo. Dat staat toch iedereen vrij?
Why does it happen? Because it happens. - Neil Peart

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Sat Mar 23, 2019 15:19

Het is ook geen ramp Erik. Het is slechts onverstandig.

wim martin
Posts: 73
Joined: Sat May 22, 2004 22:02

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by wim martin » Sat Mar 23, 2019 18:22

Begrijp wat je bedoelt Fred. Niet iedereen heeft de uil al zien vliegen.

Damkoningin
Posts: 1273
Joined: Fri Oct 24, 2003 22:40
Real name: Irene Stegeman
Location: Westerhaar

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Damkoningin » Tue Apr 02, 2019 12:29

*Want achter het masker van "toch wel gelukkig" ligt wanhoop en twijfel zo drijvend en nukkig*

~Geen medelijden voor hem die zonder kennis is~

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Michel Stempher » Tue Apr 02, 2019 12:49

Mag je ook een anti-stem uitbrengen?

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Tue Apr 02, 2019 13:08

Wel een paar verfrissende namen op de lijst. Voor goede omgangsvormen ben ik uiteraard niet geschikt. Wie dat als doelstelling heeft moet vooral niet op mij stemmen.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Tue Apr 02, 2019 14:05

19 kandidaten voor 21 plaatsen. Die dienen dus allemaal benoemd te worden. Waarom blijft het KNDB bestuur toch vasthouden aan die 15 plaatsen?

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Tue Apr 02, 2019 14:39

GuidoB wrote:
Tue Apr 02, 2019 14:05
19 kandidaten voor 21 plaatsen. Die dienen dus allemaal benoemd te worden. Waarom blijft het KNDB bestuur toch vasthouden aan die 15 plaatsen?
Het bestuur houd vast aan de door de bondsraad goedgekeurde aanpak.
Het wijzigen van de statuten is voor een koninklijke bond een moeilijke proces dat, mogelijk door overmacht, in de afgelopen maanden is vertraagd.

Bij het uitroepen van de verkiezing zijn de spelregels die nog steeds gelden duidelijk gecommuniceerd.

Ik ben blij om te zien dat de nieuwe opzet zo'n groot succes is geworden. Ondanks dat ik vast met een aantal inhoudelijk (of aanpak) niet op 1 lijn zit zie ik een hoop namen die op zijn minst hun rol in de bondsraad serieus zullen nemen. Dat kun je over het algemeen van de vorige bondsraden niet zeggen.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Tue Apr 02, 2019 20:53

playforstacks wrote:
Tue Apr 02, 2019 14:39
Het bestuur houd vast aan de door de bondsraad goedgekeurde aanpak.
Het wijzigen van de statuten is voor een koninklijke bond een moeilijke proces dat, mogelijk door overmacht, in de afgelopen maanden is vertraagd.
Het bestuur handelt in strijd met de statuten. Die zijn niet gewijzigd, omdat hiertoe geen geldig besluit is genomen. Dat is gebeurd, doordat de commissie waar jij deel van uitmaakte het bestuur onjuist heeft geadviseerd. Er was wel een voorstel om de statuten te wijzigen, maar deze wijziging is niet op de juiste wijze aangekondigd.

Ik herinner me een post van jou, waarin je toegaf dat je dacht dat alleen het huishoudelijk reglement hoefde te worden aangepast. Dat terwijl je naam onder een voorstel stond, met daarin een gewijzigde tekst van de statuten. Voor mij is het wel duidelijk dat je niet echt een idee hebt waar het over gaat.

Ik hoop dat het bestuur nog bij zinnen komt en iedereen toelaat tot de bondsraad. Anders zitten we zo direct zonder besluitvormend orgaan.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Tue Apr 02, 2019 21:12

playforstacks wrote:
Sun Feb 24, 2019 04:04
Overigens waren de voorstellen op een dergelijke manier ingericht dat er zelf een "vernieuwing" kon plaatsvinden zonder statutenwijziging is mijn mening maar alleen aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het enige wat dan wel zal moeten is dat de bondsraad uit 21 man moet blijven bestaan (zie statuten). Natuurlijk is het ook hoe je bepaalde delen van de statuten leest.
Ik heb de bewuste post van Thijs maar even opgezocht. Zie ook viewtopic.php?f=65&t=8094#p125713

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Tue Apr 02, 2019 21:16

GuidoB wrote:
Tue Apr 02, 2019 20:53
playforstacks wrote:
Tue Apr 02, 2019 14:39
Het bestuur houd vast aan de door de bondsraad goedgekeurde aanpak.
Het wijzigen van de statuten is voor een koninklijke bond een moeilijke proces dat, mogelijk door overmacht, in de afgelopen maanden is vertraagd.
Dat is gebeurd, doordat de commissie waar jij deel van uitmaakte het bestuur onjuist heeft geadviseerd.
De commissie waar ik deel van uit maakte was in het leven geroepen ,ook met goedkeuring van de bondsraad, om voorstellen (en daarbij horende veranderingen in huishoudelijk reglement en statuten) te bedenken voor een betere opzet en functioneren van de bondsraad.

De commissie was op geen enkel vlak een adviserend orgaan naar het bestuur toe en alle voorstellen zouden zonder tussenkomst van het bestuur aan de bondsraad voorgelegd worden. Het is dus totale onzin wat jij hierboven schrijft. Er is nooit ook maar op 1 enkel punt advies gegeven aan het bestuur, laat staan slecht advies.

Ik hoop dat de KNDB haar rug recht houdt, want er zijn zeker ook argumenten te bedenken waarom er wel volgens de statuten is gehandeld. En op plekken waar dat eventueel niet precies het geval is kunnen er dermate zware overwegingen hebben plaatsgevonden ter belang van de gehele organisatie dat dit ook juridisch gerechtvaardigd kan zijn.
Laat het maar voor de rechter komen mocht iemand er een probleem mee hebben.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by playforstacks » Tue Apr 02, 2019 21:29

GuidoB wrote:
Tue Apr 02, 2019 21:12
playforstacks wrote:
Sun Feb 24, 2019 04:04
Overigens waren de voorstellen op een dergelijke manier ingericht dat er zelf een "vernieuwing" kon plaatsvinden zonder statutenwijziging is mijn mening maar alleen aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het enige wat dan wel zal moeten is dat de bondsraad uit 21 man moet blijven bestaan (zie statuten). Natuurlijk is het ook hoe je bepaalde delen van de statuten leest.
Ik heb de bewuste post van Thijs maar even opgezocht. Zie ook viewtopic.php?f=65&t=8094#p125713
Guido, je probeert verwarring te veroorzaken die er niet is. Dit ging namelijk over als de bondsraad niet de statutaire meerderheid in stemmen zou halen voor de voorstellen. Dan konden inderdaad de statuten niet worden veranderd en moest de BR uit 21 man blijven bestaan. (Maar kon er nog steeds gedeeltelijk een vernieuwing plaatsvinden)

Dit alles is nu dus niet van toepassing omdat de bondsraad in een 2/3 meerderheid voor stemden waardoor de statuten dus wel gewijzigd konden worden

Post Reply