Nationale Competitie 2018-2019

Post Reply
Michel Stempher
Posts: 1085
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Michel Stempher » Tue Dec 11, 2018 15:53

Paul van de Veen wrote:De stand na 7 ronden:
______________Niet opgekomen___Aantal wedstrijden__ Perc.
2013/2014_____52_______________6830_______________0,7613%
2014/2015_____35_______________6510_______________0,5376%
2015/2016_____57_______________6810_______________0,8370%
2016/2017_____57_______________6400_______________0,8906%
2017/2018_____63_______________6600_______________0,9545%
2018/2019_____70_____________4130_____________1,695%
Hoezo zo'n verschil in aantal wedstrijden?

Alex
Posts: 1727
Joined: Thu Nov 20, 2003 12:52
Location: Den Haag

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Alex » Tue Dec 11, 2018 16:34

Michel Stempher wrote:
Paul van de Veen wrote:De stand na 7 ronden:
______________Niet opgekomen___Aantal wedstrijden__ Perc.
2013/2014_____52_______________6830_______________0,7613%
2014/2015_____35_______________6510_______________0,5376%
2015/2016_____57_______________6810_______________0,8370%
2016/2017_____57_______________6400_______________0,8906%
2017/2018_____63_______________6600_______________0,9545%
2018/2019_____70_____________4130_____________1,695%
Hoezo zo'n verschil in aantal wedstrijden?
Teruglezen levert op dat vergeleken wordt met de volledige seizoenen.

Dieter
Posts: 1359
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Dieter » Tue Dec 11, 2018 19:20

Jammer dat sommige clubs zo zeer het plaatsen van partijen nalaten. helaas ook niets in in dumpstore, zou best wel willen helpen.

Piet Bouma
Posts: 3489
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Piet Bouma » Tue Dec 11, 2018 23:11

Dieter wrote:Jammer dat sommige clubs zo zeer het plaatsen van partijen nalaten. helaas ook niets in in dumpstore, zou best wel willen helpen.
495 van de circa 580 partijen (85%) is al in Toernooibase ingevoerd. Wat mij betreft is het glas bijna helemaal vol Dieter. Ik vind het fantastisch dat heel veel clubs wel meteen de partijen invoeren.
Klaas Bor heeft mogelijk nog niet eens de partijen via de post binnengekregen, want zo snel gaat het tegenwoordig niet.
Laatst stond er een heel pakket van het Lishui Open vanuit China in de dumpstore van Toernooibase.
Toen was er totaal geen animo van anderen en heb ik dat restant (voornamelijk 7e, 8e en 9e ronde) stapsgewijs ingevoerd.
Zal ik voortaan hier een seintje geven als er partijen in de Dumpstore staan?
https:toernooibase.kndb.nl More than 260.000 games on applet, more than 880.000 results, more than 10.000 games broadcasted semi-live, more than 7.500 inserted tournaments!

Dieter
Posts: 1359
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Dieter » Wed Dec 12, 2018 10:16

Piet Bouma wrote:
Dieter wrote:Jammer dat sommige clubs zo zeer het plaatsen van partijen nalaten. helaas ook niets in in dumpstore, zou best wel willen helpen.
495 van de circa 580 partijen (85%) is al in Toernooibase ingevoerd. Wat mij betreft is het glas bijna helemaal vol Dieter. Ik vind het fantastisch dat heel veel clubs wel meteen de partijen invoeren.
Klaas Bor heeft mogelijk nog niet eens de partijen via de post binnengekregen, want zo snel gaat het tegenwoordig niet.
Laatst stond er een heel pakket van het Lishui Open vanuit China in de dumpstore van Toernooibase.
Toen was er totaal geen animo van anderen en heb ik dat restant (voornamelijk 7e, 8e en 9e ronde) stapsgewijs ingevoerd.
Zal ik voortaan hier een seintje geven als er partijen in de Dumpstore staan?
Goed plan

Paul van de Veen
Posts: 468
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Paul van de Veen » Wed Dec 12, 2018 14:47

Bij mij blijft één vraag toch een beetje knagen.
Namelijk waarom spelers uit de Ereklasse die allemaal hun hele partij zonder notatie uit het hoofd kunnen reproduceren dat dan niet even in Toernooibase intikken.

Michel Stempher
Posts: 1085
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Michel Stempher » Sun Dec 16, 2018 21:01

Paul van de Veen wrote:Bij mij blijft één vraag toch een beetje knagen.
Namelijk waarom spelers uit de Ereklasse die allemaal hun hele partij zonder notatie uit het hoofd kunnen reproduceren dat dan niet even in Toernooibase intikken.
Omdat ze zich committeren aan het nijlpaard van Harrie Jekkers en co.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1836
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Marcel Kosters » Sun Dec 16, 2018 23:17

Michel Stempher wrote:
Paul van de Veen wrote:Bij mij blijft één vraag toch een beetje knagen.
Namelijk waarom spelers uit de Ereklasse die allemaal hun hele partij zonder notatie uit het hoofd kunnen reproduceren dat dan niet even in Toernooibase intikken.
Omdat ze zich committeren aan het nijlpaard van Harrie Jekkers en co.


:D
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1836
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Marcel Kosters » Mon Dec 17, 2018 00:11

De concept notulen van de bondsraadsvergadering van zaterdag 3 november staan op kndb.nl. Het pdf zit als bijlage aan deze post. Naar aanleiding van agendapunt

"5. Voorstellen van bondsraadsleden ter besluitvorming."
5.1. Onderzoeksvoorstel m.b.t. de Nationale Competitie van Michel Stempher e.a.

Michel Stempher vraagt of een onderzoek door de commissie wedstrijdzaken
net zo goed zal zijn als het onderzoek van de werkgroep voorgezeten door
Theo van den Hoek. Frans de Jonge sluit zich aan bij die vraag.
De voorzitter zegt toe dat het bestuur de kwaliteit van het onderzoek in
de gaten zal houden.

Pieter Wijn vindt dat de KNDB op moet passen dat de Nationale Competitie
niet afglijdt door kleinere teams. Hij ziet geen noodzaak voor een
onderzoek.

Nico Werkman kan zich vinden in het door het bestuur voorgestelde
amendement, maar wil wel dat er een duidelijk kader aangegeven wordt en
dat de opdracht duidelijk is.

Theo Voorspuij geeft aan zo min mogelijk commissies te willen en alleen te
vragen om onderzoeken als mensen die graag willen uitvoeren. En veel
noodzakelijke aanpassingen gebeuren al. Jelmer Martens sluit zich hierbij
aan.

Reinout Sloot oppert dat teams met 8 of 9 man mogen opkomen indien zij
geen tiental voor een wedstrijd beschikbaar hebben.

Thijs van den Broek denkt dat door terugschalen verlies van clubs
voorkomen kan worden.

Arne van Mourik vraagt hoe de KNDB er over 10 jaar voorstaat.
De voorzitter antwoordt dat we moeten proberen te voorkomen dat we over
vijf jaar als geraamte bij de dokter komen.

Theo van den Hoek heeft vertrouwen in de wedstrijdcommissie en adviseert
om naar de aanpak bij de schaakbond te kijken. Daar spelen ze in de
hoogste klassen met tientallen, in de lagere met achttallen.
De voorzitter wijst er op dat de commissie wedstrijdzaken
advies/ondersteuning van anderen kan vragen. Ze kunnen bijvoorbeeld Theo
van den Hoek vragen als neutrale voorzitter.

Daarna wordt er eerst gestemd of er een onderzoek moet komen. Tien
bondsraadsleden stemmen voor, vier tegen.
Daarna wordt er gestemd welke commissie dit onderzoek gaat doen.
Er zijn 3 mensen voor een aparte commissie, 12 mensen vinden dat de
commissie wedstrijdzaken dit kan uitvoeren.

Na de stemming merkt Theo Voorspuij nog op dat hij graag ziet dat er naar
de teamomvang wordt gekeken. En dat er daarbij ook naar de basis wordt
gekeken, niet alleen naar de top.

Arne van Mourik wil graag dat iedere vereniging benaderd wordt. De
voorzitter doet in deze echter geen toezegging.

Als laatste merkt Theo van den Hoek nog op dat twaalf provincies
wellicht twaalf concurrerende bonden van de KNDB zijn. De KNDB dient
daarom in de gaten te houden dat het als bond voldoende toevoegt en dat
de provinciale bonden niet zonder de KNDB verder gaan.


Mijn mening:

1. Mooi dat de KNDB de opzet van de KNDB competitie kritisch tegen het licht houdt. Dat zou periodiek mogen gebeuren!
2. Prima en pragmatisch klinkende gedachte om kritisch te kijken naar de omvang van de teams, gekoppeld aan de pyramide opbouw van de KNDB competitie. Aan de basis kleinere en makkelijker te formeren teams, aan de top grotere teams. De KNSB (schaken) doet het al decennia zo. Wat voor de schakers werkt, zou ook voor ons dammers kunnen werken.

Tot zover niets nieuws.

3. Naar mijn mening ontbreekt 1 element in de discussie tot nu. Bovenstaande organisatie beschouwing lijkt gericht op aanpassen van de KNDB organisatie op krimp. Dat is verstandig, want krimp is vooralsnog de realiteit.

Wat naar mijn mening nog ontbreekt is gebruik maken van de gelegenheid om ook rekening te houden met groei. De KNDB organisatie (en daarmee de KNDB competitie) moet zo worden ingericht, dat deze niet alleen krimp opvangt, maar ook groei stimuleert.

Daarom bij deze de suggestie dat de onderste klasse - misschien een nieuw te introduceren derde klasse?! - een omvang heeft die niet alleen te behappen is voor zieltogende clubs, maar die ook te behappen is voor clubs of individuele leden met ambitie. Zodat groeiende en nieuwe clubs (of gewoon individuele damliefhebbers die met twee of drie vrienden op dampad willen) de behapbare ambitie kunnen hebben een nieuw team te lanceren.

Belangrijk daarbij is het besef dat de KNDB competitie het meest succesvolle KNDB product tot nu is. Alleen de DamZ! DamSet heeft meer deelnemende clubs dan de KNDB competitie. De KNDB competitie is de ruggengraat van de damkalender. En de KNDB competitie is daarom de (momenteel enige!) manier om nieuw binnen komende jeugd, recreatie, oud-dammers en wilde dammers op een te behappen wijze een afdoende gevuld en gevarieerd dam aanbod te doen.

Iedere twee weken KNDB competitie spelen met je team en in de andere weekenden de nieuw binnen komende leden meenemen naar (schaarse) toernooien in jouw omgeving is niet haalbaar voor 9 van de 10 club(vrijwilliger)s. Aan de ene kant zijn er onvoldoende evenementen op bereisbare afstand. Aan de andere kant is je dambehoefte als decennia dammende vrijwilliger met de elf KNDB competitie zaterdagen en wekelijkse clubavonden grotendeels bevredigd. Een nieuw team lanceren en op die elf KNDB zaterdagen die je toch al damde samen met het nieuwe team op pad gaan is wel haalbaar.

Een compleet nieuw zestal, achttal of tiental opzetten is voor velen (vooralsnog) een ambitie te ver. Want dat betekent dat je in een klap net te veel nieuwe leden dan wel vrienden moet werven. Een gezelligheidskwartet (of zelfs trio?) is echter op te zetten! En kan behalve het verlengen van de levensduur van een krimpende club katalysator zijn voor groei van een club, het opzetten van een nieuwe club (rond een makkelijk te formeren kwartet /trio?) en wellicht zelfs het "in de KNDB trekken" van (enkele spelers van) een "wilde" club.

Kortom KNDB, zorg met de komende 'onderhoudsronde' van de KNDB Competitie dat de onderzijde van de competitie piramide geschikt wordt voor het opnemen en vooral voor het bedienen van nieuwe instroom. De huidige opzet van de KNDB competitie houdt daar geen rekening mee. Dit is een kans om dat gemis te corrigeren. Dan is de KNDB (competitie) toekomst proof en ben je niet alleen ingericht op krimp, maar schep je als KNDB ook een voorwaarde voor groei.

Edit: nu ook met het onderzoeksvoorstel van bondsraadsleden Thijs van den Broek, Michel Stempher en Frans de Jonge bijgevoegd.
Attachments
181103 BR Bijlage 2.pdf
(2.59 MiB) Downloaded 43 times
181103 BR Conceptnotulen 3-11-2018.pdf
(233.69 KiB) Downloaded 46 times
Last edited by Marcel Kosters on Mon Dec 17, 2018 10:54, edited 1 time in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
ildjarn
Posts: 1464
Joined: Tue Aug 22, 2006 15:38
Real name: Joost de Heer

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by ildjarn » Mon Dec 17, 2018 06:45

Dieter wrote:Jammer dat sommige clubs zo zeer het plaatsen van partijen nalaten. helaas ook niets in in dumpstore, zou best wel willen helpen.
Kroonschijf-DeVasteZet.png
Kroonschijf-DeVasteZet.png (41.25 KiB) Viewed 2529 times
Lasst die Maschinen verhungern, Ihr Narren...
Lasst sie verrecken!
Schlagt sie tot -- die Maschinen!

Dieter
Posts: 1359
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Dieter » Mon Dec 17, 2018 11:30

ildjarn wrote:
Dieter wrote:Jammer dat sommige clubs zo zeer het plaatsen van partijen nalaten. helaas ook niets in in dumpstore, zou best wel willen helpen.
Kroonschijf-DeVasteZet.png
Dat bedoel ik Joost, daar erger ik me nu mateloos aan

Piet Bouma
Posts: 3489
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Piet Bouma » Mon Dec 17, 2018 13:55

Marcel Kosters wrote:De concept notulen van de bondsraadsvergadering van zaterdag 3 november staan op kndb.nl. Het pdf zit als bijlage aan deze post. Naar aanleiding van agendapunt

......

3. Naar mijn mening ontbreekt 1 element in de discussie tot nu. Bovenstaande organisatie beschouwing lijkt gericht op aanpassen van de KNDB organisatie op krimp. Dat is verstandig, want krimp is vooralsnog de realiteit.

Wat naar mijn mening nog ontbreekt is gebruik maken van de gelegenheid om ook rekening te houden met groei. De KNDB organisatie (en daarmee de KNDB competitie) moet zo worden ingericht, dat deze niet alleen krimp opvangt, maar ook groei stimuleert.

Daarom bij deze de suggestie dat de onderste klasse - misschien een nieuw te introduceren derde klasse?! - een omvang heeft die niet alleen te behappen is voor zieltogende clubs, maar die ook te behappen is voor clubs of individuele leden met ambitie. Zodat groeiende en nieuwe clubs (of gewoon individuele damliefhebbers die met twee of drie vrienden op dampad willen) de behapbare ambitie kunnen hebben een nieuw team te lanceren.

Belangrijk daarbij is het besef dat de KNDB competitie het meest succesvolle KNDB product tot nu is. Alleen de DamZ! DamSet heeft meer deelnemende clubs dan de KNDB competitie. De KNDB competitie is de ruggengraat van de damkalender. En de KNDB competitie is daarom de (momenteel enige!) manier om nieuw binnen komende jeugd, recreatie, oud-dammers en wilde dammers op een te behappen wijze een afdoende gevuld en gevarieerd dam aanbod te doen.

Iedere twee weken KNDB competitie spelen met je team en in de andere weekenden de nieuw binnen komende leden meenemen naar (schaarse) toernooien in jouw omgeving is niet haalbaar voor 9 van de 10 club(vrijwilliger)s. Aan de ene kant zijn er onvoldoende evenementen op bereisbare afstand. Aan de andere kant is je dambehoefte als decennia dammende vrijwilliger met de elf KNDB competitie zaterdagen en wekelijkse clubavonden grotendeels bevredigd. Een nieuw team lanceren en op die elf KNDB zaterdagen die je toch al damde samen met het nieuwe team op pad gaan is wel haalbaar.

Een compleet nieuw zestal, achttal of tiental opzetten is voor velen (vooralsnog) een ambitie te ver. Want dat betekent dat je in een klap net te veel nieuwe leden dan wel vrienden moet werven. Een gezelligheidskwartet (of zelfs trio?) is echter op te zetten! En kan behalve het verlengen van de levensduur van een krimpende club katalysator zijn voor groei van een club, het opzetten van een nieuwe club (rond een makkelijk te formeren kwartet /trio?) en wellicht zelfs het "in de KNDB trekken" van (enkele spelers van) een "wilde" club.

Kortom KNDB, zorg met de komende 'onderhoudsronde' van de KNDB Competitie dat de onderzijde van de competitie piramide geschikt wordt voor het opnemen en vooral voor het bedienen van nieuwe instroom. De huidige opzet van de KNDB competitie houdt daar geen rekening mee. Dit is een kans om dat gemis te corrigeren. Dan is de KNDB (competitie) toekomst proof en ben je niet alleen ingericht op krimp, maar schep je als KNDB ook een voorwaarde voor groei.
Mooi idee Marcel, om ook op groei aan de onderkant te anticperen!
Bij een flink aantal clubs (bijv. Marcel’s HDC Haarlem, Brainstorm Eindhoven, Winschoten) lijkt (DamZ! Damset) jeugdbeleid aan te slaan. Ook het NK Clubteams voor jeugd geeft die trend aan.
Zo’n derde klasse met viertallen (drie jeugdspelers met een dammende ouder/begeleider/chauffeur, idea?) zou een welkome aanvulling zijn. Inderdaad gebaseerd op groei.
Nu zie je aan de onderkant van de tweede klasse bij teams met jeugdspelers, uitslagen van 20-0, 19-1 etc, wat waarschijnlijk niet echt motiverend is. De met veel jaren ervaring spelende recreatiedammers zijn dan (nog) een maatje te groot.
Splitsing van die jeugdteams in viertallen levert meer teams op en mogelijkheden voor 4 regionale competities op beginners/jeugdniveau.
Eventueel ook sneller spelen (1 uur bedenktijd per persoon) en twee partijen op een speelmiddag (gelijk de mogelijkheid om revanche te nemen).
Klassen kunnen wat mij betreft ook kleiner zijn, met bijvoorbeeld zes teams in een klasse en dan twee keer (in totaal met 2x per dag, dus vier keer) tegen elkaar spelen.
Allemaal ideeën om mee te experimenteren.
En de naam van die derde klasse’s: De DamZ! Damset competitie. En natuurlijk wordt er dan op de DamZ! Damsets gespeeld. :D

Vrije inschrijving Tweede klasse lijkt me dan meer voor de wat gevorderde dammer/zieltogende clubs. Maar dat zou ook in viertallen kunnen, waarbij dan de sterkere jeugdteams kunnen instromen.
https:toernooibase.kndb.nl More than 260.000 games on applet, more than 880.000 results, more than 10.000 games broadcasted semi-live, more than 7.500 inserted tournaments!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1836
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Marcel Kosters » Mon Dec 17, 2018 16:43

Wow Piet, zo ver (DamZ! klasse) had ik niet gedacht :-). Ik laat er de gedachten over gaan. Ondertussen even over de ervaringen van de Haarlemse Damclub dit seizoen die je aankaart:

Binnen de club werd al anderhalf a twee seizoenen over de lancering van een derde team gesproken. Want eigenlijk waren er 'te veel' spelers voor twee teams maar was er een zeer krap aantal spelers voor drie teams. Het HDC-bestuur heeft de knoop dit voorjaar doorgehakt en besloten tot lancering van een derde team, vanuit de veronderstelling dat puur deze beslissing een prachtige kapstok zou blijken voor het verwelkomen van 'nieuwe' leden.

En inderdaad, dat is tot nu niet tegen gevallen! Oud-leden Ron Tielrooy en Bart van Soest besloten weer voor de HDC uit te komen om de droom van een derde tiental te helpen realiseren. En hebben het ondertussen weer prima naar hun zin :-). En vaders Rene van Dusschoten (van jeugdspeler Max) en Gert Koopman (van Justin en Jasmine) besloten eveneens lid te worden. Net als Schooldam teamgenoot Carlos (11) en damliefhebber-met-karakter- Adel (15) die iedere maandag vanuit A'dam Zuidoost met metro, trein en bus naar de Haarlemse Damclub toekomt. Deze zes nieuwe lidmaatschappen (2 oud-leden, 2 nieuwe volwassenen en 2 nieuwe jeugdleden) zijn rechtstreeks terug te voeren naar:

A) besluit derde tiental te lanceren (zie hoe een viertal klasse zo ook katalysator kan zijn voor aanwas, veel laagdrempeliger natuurlijk dan een tiental)
B) DamZ! jeugd strategie van de HDC: twee nieuwe jeugdleden plus twee nieuwe volwassen leden (vaders). Wat dat laatste betreft: vanavond hebben we de derde avond van de paspoortdammers en tot nu al indicatie van vier kinderen dat zij ook lid willen worden. Mooie bijkomstigheid is, dat het tweede team dat tot nu onderin meedraaide in de tweede klasse nu zelfs kans maakt op promotie naar de eerste klasse. Waardoor er weer meer 'houvast' / kapstok is voor het aantrekken van oud-dammers op niveau. Met twee van hen zijn de gesprekken voor volgend seizoen (en heeeeeeeeeel misschien een vierde tiental :drinking: ) ver gevorderd. Daarmee ook komt een andere droom / wens ook weer dichterbij: namelijk het uitkomen met 1 team in de KNDB Hoofdklasse.

Vorige week speelde ik in de tweede klasse voor het eerst in een tiental waarin ik de enige speler was met meer dan een half seizoen KNDB competitie ervaring en we verloren met 19-1. Maar: na zeven ronden incasseren is de spirit binnen het team en van de spelers nog steeds ongekreukt. Er zit vooruitgang in ieders spel. Bordpunten en nog wat later wedstrijdpunten zijn slechts een kwestie van tijd. Aan bord 2 wist jeugdspeler Justin (11) kopman Albert Huisman (1155) een schijf te ontfutselen alvorens zelf met een slagzet onderuit gehaald te worden. Zus Jasmine (7) zal tegenstander Ge Berbee (936) een tijd lang vertwijfeld hebben doen afvragen waar de winst in vredesnaam vandaan moest gaan komen. Op de foto had hij na 15-20 inmiddels een idee.
jasmine.jpg
jasmine.jpg (61.04 KiB) Viewed 2224 times
Dat zijn successen en voortgangen die we binnen het team vieren. Tegelijkertijd blijft feit dat het (noodgedwongen) wel een relatief harde leerschool is. En wellicht inderdaad dat een derde (en misschien ook wel vierde?) klasse ook daarbij zou kunnen helpen. Of dat nu uitsluitend voor jeugd is (DamZ!) of gewoon net als de rest van de KNDB competitie niet leeftijd gebonden, daar ben ik zelf nog niet over uit.

De HDC kiest er al jaren bewust voor, om jeugd en volwassenen zo snel als mogelijk (natuurlijk met mate) met elkaar te laten spelen. Dit vinden we niet alleen belangrijk voor de speltechnische ontwikkeling van de kinderen maar ook voor hun 'feeling' met de club. Tegen de tijd dat zij de altijd kritische overstap naar de middelbare school maken, kunnen zij zich volwaardig lid voelen van de club en op voet van gelijkheid met volwassen clubgenoten omgaan. Dat is een andere situatie dan wanneer je je op moment van die overgang uitsluitend lid voelt van het kwetter nest van de jeugdafdeling met dan alleen maar jongere spelers dan jijzelf en bij de volwassenen mensen die je eigenlijk nog niet kent en die vaak tenminste enkele decennia ouder zijn.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1836
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Marcel Kosters » Mon Dec 17, 2018 21:37

Paspoortavond 1 16 competitie deelnemers
Paspoortavond 2 20 competitie deelnemers
Paspoortavond 3 22 competitie deelnemers

28 namen in de competitietussenstand. Nog
2 complete viertallen die we eigenlijk vanaf
avond 4 verwachten. Dus 36 namen in zicht.
Info over lidmaatschap na 10 avonden is
zeer veel gevraagd.

De afvalrace is nog niet begonnen :-).
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Michel Stempher
Posts: 1085
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nationale Competitie 2018-2019

Post by Michel Stempher » Tue Dec 18, 2018 12:27

Marcel Kosters wrote:Paspoortavond 1 16 competitie deelnemers
Paspoortavond 2 20 competitie deelnemers
Paspoortavond 3 22 competitie deelnemers

28 namen in de competitietussenstand. Nog
2 complete viertallen die we eigenlijk vanaf
avond 4 verwachten. Dus 36 namen in zicht.
Info over lidmaatschap na 10 avonden is
zeer veel gevraagd.

De afvalrace is nog niet begonnen :-).
Dit is nog eens positief nieuws!! :D :D :D

Post Reply