"We zitten in een sterfhuisconstructie"

Post Reply
Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

"We zitten in een sterfhuisconstructie"

Post by Jaap van Galen » Mon Jul 16, 2018 20:37

Onderstaand een naar mijn mening erg realistisch artikel over de staat van dammen.
Zouden we een dergelijke boodschap ook niet moeten lezen in bondsraadstukken of in het damspel?
Of denken we nog steeds dat "mooi-weer-spelen" de beste oplossing is?
De Gelderlander 28 juni 2018 wrote: Dammen in de regio lijkt verloren te gaan..

HUISSEN - Dammen verliest in sneltreinvaart aan populariteit. Er zijn bijna een derde minder actieve dammers dan acht jaar geleden. De jeugd laat de denksport links liggen. Sommige clubs in de regio hebben nog maar enkele leden. "We zitten in een sterfhuisconstructie.’’

Telde ons land eind 2009 nog 6088 actieve dammers, eind 2017 waren dat er nog maar 4276. Een forse daling, van bijna 30 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond (KNDB). De laatste jaren neemt het aantal mannen en vrouwen achter de borden het hardst af. In 2016 min 407 dammers en vorig jaar min 344. ..

Sterfhuisconstructie
In de regio Arnhem-Nijmegen lijdt een aantal clubs een zieltogend bestaan. Een heeft er zelfs een ‘sterfhuisconstructie’. Zoals Eric Sanders van Damcombinatie Nijmegen het noemt. ,"Wij hebben geen kader om aan ledenwerving te werken. Onze vereniging zal binnenkort waarschijnlijk samengaan met een van de andere, al dan niet noodlijdende, clubs in de regio’’, aldus de voorzitter/secretaris. Ook de damclubs Zevenaar (9 leden) en Heteren (‘Zes jeugdleden en wat senioren’) zijn op sterven na dood.
In Haalderen denkt men zelfs aan opheffen van de vereniging. ,"We hebben maar zes leden. We moeten reclame maken voor de damsport en anders maar stoppen’’, aldus Antoon Janssen van Ons Genoegen.

Jeugd haakt af
De senioren, waar het dammen het van moet hebben, haken af. In 2010 waren er nog 5064 dammers van 18 jaar en ouder, eind vorig jaar 3776. Ofwel min 25 procent. ,"Dammen is relatief populair onder ouderen maar niemand heeft het eeuwige leven’’, aldus Bart Terwel, secretaris van CTD Arnhem
Maar vooral de jeugd haakt relatief gezien het meest en sterkst af. Van 792 actieve dammertjes in 2010 naar 500 eind 2017, ofwel min 37 procent. Dat komt volgens Jos Janssen van Damclub Lent doordat jongeren liever bezig zijn met hun smartphone, tablet en tv. ,"Alles moet makkelijk gaan bij hen. Ze hebben gewoon minder doorzettingsvermogen. Verder kunnen ze kunnen tal van sporten beoefenen. En dammen is geen kijksport, dus minder populair. Ook kunnen jongeren niet regelmatig naar een clubavond komen omdat er sprake is van gebroken gezinnen. Ofwel minder rust in huis en steeds rouleren naar het huis van vader of moeder.’’

Moeilijk combineren
Secretaris Ralf Veenings van Damvereniging VBI Huissen ziet de verminderde belangstelling door jongeren met lede ogen aan. ,"Ze kunnen het moeilijk combineren met andere sporten. Club- en trainingsavonden en wedstrijddagen zijn vaak op dezelfde dag, waardoor keuzes gemaakt moeten worden.’’
Wietse Kingma voorzitter van Damclub Zevenaar sipt: ",We hebben via publicaties in de krant en schooldammen geprobeerd leden te werven maar dat is niet gelukt. Daarom is er sinds een paar jaar geen schooldammen meer.’’

Positieve voorbeelden
In Huissen is er nog wel schooldammen, mede georganiseerd door de vereniging. Het bolwerk -recordkampioen van Nederland- heeft een pakket aanvullende maatregelen getroffen. Veenings: ,"We hebben een meer flexibele clubavond, waar jeugdleden ook op een vrijdag in plaats van de normale donderdag kunnen trainen/spelen. Ook neemt de vereniging binnen de gemeente Lingewaard deel aan allerlei activiteiten om het dammen te promoten. Door middel van, persoonlijke, trainingen waarbij officiële KNDB-diploma’s gehaald kunnen worden en een interne en externe competitie wordt getracht jeugdleden enthousiast te maken én houden voor de damsport.’’

Jeugdige vice-wereldkampioen: ‘Er was een opleving’
Een jonge dammer die niet is afgehaakt is Jan Groenendijk. De in Nijmegen woonachtige en voor Wageningen spelende student (19) was en is zelfs bijzonder succesvol. Hij won bij de jeugd vier keer een NK, vijf keer een EK en als aspirant zelfs een WK. Bij de senioren werd hij op het WK van 2015 tweede. Als broekie van net 17.
Groenendijk mocht winnaar Alexander Georgiev uitdagen voor de wereldtitel in 2016. Maar de Russische internationale grootmeester wilde dat niet en vervolgens werd de ook al (relatief) jonge Roel Boomstra zijn tegenstander. Die laatste won de tweekamp.
Daar was vooraf veel aandacht voor op nationale televisie. ,"Er leek toen een opleving te zijn, zeker bij de jeugd. Maar de interesse nam toch weer af. Heel erg jammer.’’ Hij zegt dat er bij zijn club Wageningen ieder jaar wel een behoorlijke aanwas is. ,,Die jonge gasten kijken toch een beetje tegen me op. Ik heb wel iets bereikt, dat is belangrijk voor de jeugd. Die natuurlijk liever aan het gamen dan aan het dammen is. Wat er precies aan gedaan moet worden om het aantal dalende dammers te stoppen weet ik niet.

User avatar
Klaas van der Laan
Posts: 895
Joined: Wed Sep 24, 2003 13:19
Real name: Klaas van der Laan

Re: "We zitten in een sterfhuisconstructie"

Post by Klaas van der Laan » Thu Jul 19, 2018 14:54

Flow with the Go

Post Reply