Ledenaantallen

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Ledenaantallen

Post by Henk de Witt » Fri Jan 25, 2019 14:39

Frans de Jonge wrote: ↑
Thu Jan 17, 2019 06:54
Hoeveel inspanningen zijn er al geweest, ook in De Bondsraad via het "Deltaplan". Nu weer via DamZ! Het Bestuur, maar ook de Bondsraad signaleren de neergaande trends qua ledenaantallen en vooral de jeugd, maar een visie is nog niet ontvouwd en gedragen. Bij het WK is deze gelaten houding ook hoorbaar in interviews met onze voorzitter en wordt -gelaten- verwezen naar ledendaling van andere sportbonden. De visieontwikkeling binnen Bestuur en Bondsraad gaat stroperig. Misschien is het ook beter om het niet via de oude structuren te organiseren, maar lokaal en regionaal op te pakken. Uiteindelijk gaat het ook niet om leden aantallen maar aantallen beoefenaren/liefhebbers.

Dag Frans,
Je kunt het damwereldje vergelijken met een dorp van zo'n 3.000 inwoners. Ooit waren dit er 10.000. Men houdt er krachtig vast aan aloude tradities en gewoontes. Rondom dit dorp is de samenleving sterk veranderd. Jonge mensen en een deel van de volwassenen ontvluchten het dorp, dat zij als bekrompen en ouderwets ervaren. Het dorp vergrijst, huizen komen leeg te staan en verkrotten. De meerderheid van de dorpsbewoners gelooft dat dit niets te maken heeft met het traditionele dorpsleven. Dit dorpsleven is goed, heel goed in hun ogen. Het gaat er slechts om al dit goede aan de man/vrouw te brengen. Erg goed wil dit verkoopbeleid niet lukken. De vergrijzing en verkrotting zet door. De dorpsraad weet de oplossing. De weinige jonge gezinnen binnen de dorpsmuren worden gestimuleerd om veel baby's, in het dorp welpjes genoemd, te maken. De logica hierachter is even simpel als rechtlijnig. De welpjes, mits men het nodige geduld heeft, zullen uiteindelijk uitgroeien tot jonge volwassenen. Deze jonge mensen gaan gezinnen vormen, in de opgeknapte leegstaande huizen wonen en, laten we dit niet vergeten, weer nieuwe welpjes maken.
Kijk aan, het duurt een generatie, maar dan heb je ook wat, namelijk weer een bloeiend, gezond dorpsleven. Met de aloude, traditionele leefgewoonten. Denkt men.
Enkele dorpsbewoners die er modernere ideeën op na houden, maar desondanks van het dorp houden en er zijn blijven wonen, proberen de dorpsraad ervan te overtuigen dat er iets niet klopt aan deze denkwijze. Zij wijzen er op dat het juist de oude tradities en gewoonten zijn waardoor jonge mensen de wijk nemen naar meer verlichte oorden. Als er niets verandert zullen de nieuwe welpjes straks, als ze groot zijn, niet braaf in het dorp blijven wonen en aldaar nieuwe welpjes maken, nee, zij zullen evenals vorige generaties het dorp verlaten. Een groep oude dorpsbewoners trekt woedend van leer tegen de nieuwlichters. 'Verraad aan onze voorvaderen die dit mooie dorp hebben gesticht', roepen zij. Meer gematigde dorpelingen proberen de roep om verandering naar de achtergrond te duwen met een publiciteitscampagne. Tientallen foto's van pasgeboren welpjes worden op de dorpswebsite gezet met felicitaties in hoofdletters en vele uitroeptekens. Het gaat goed, het gaat beter en het zal in de toekomst nog beter gaan, is de boodschap. We hoeven niet te veranderen, het volstaat om nieuwe welpjes te maken.

Frans, als jij het hebt over visie, dan doel je eigenlijk op modernisering. Maar de dorpsraad (lees bondsraad/bestuur) is een afspiegeling van het traditioneel ingestelde dorp. Dus is stroperigheid troef. Ik deel jouw mening over het realiseren van visie buiten de oude structuren om. Het is op lokaal niveau wel bewezen dat het damspel op een veel aantrekkelijker wijze kan worden beoefend. Frustrerend is wel, dat je dan toch te maken krijgt met traditionele, ouderwetse opvattingen binnen de georganiseerde damwereld. Daar knappen veel nieuwelingen op af. Dit gezegd hebbende, toch maar stimuleren die initiatieven op lokaal/regionaal niveau. En toch maar proberen enige beweging in de bond te krijgen. Een tweesporenbeleid eigenlijk. Waarbij ik wel de prioriteit zou wel leggen op de vernieuwende activiteiten.
Toen het oude bestuur aantrad, had eigenlijk als eerste een commissie of werkgroep Promotie & Vernieuwing (of Visie & Beleid, als het kind maar een naam heeft) in het leven geroepen moeten worden. Wetende dat ook dit geenszins tot vernieuwing zou hoeven leiden. Ten eerste is het de vraag welke mensen daarin plaats zouden nemen. Ik heb te maken gehad met diverse bestuurders die vernieuwing predikten maar in de praktijk elke vernieuwing probeerden tegen te houden. En als er al effectieve vernieuwingsvoorstellen uit zouden rollen dan is het allerminst zeker dat deze ook in praktijk zouden worden gebracht.
Misschien ook maar een werkgroep Visie & Beleid buiten de oude structuren om beginnen?

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2192
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Fri Jan 25, 2019 15:38

Piet Bouma wrote:
Fri Jan 25, 2019 09:30

(...)

Dan wil ik graag monitoren wat er gebeurd. Daar is het aardig vroeg voor, maar bijvoorbeeld deelname aan provinciale schooldamtoernooien(2018, 2019) meten, zou een indicatie kunnen geven betreffende extra animo voor georganiseerd dammen in de huidige vorm. Dus kunnen we met z'n allen die cijfers ook ophoesten? En 31-12-2019 opnieuw meten in de ledenaantallen van de KNDB.
Logisch. De DamZ! strategie is een organisatie en marketing strategie. Daarbij hoort monitoren. We willen de organisatie immers voortdurend verbeteren. De cijfers die je vraagt m.b.t. schooldam deelname zouden jaar in jaar uit in 1 oogopslag beschikbaar moeten zijn.
En wel via de schooldam uitslagen op damz.nl (met behulp van Toernooibase). Ook dat is organisatie en als jij daar een rol in wilt spelen: heel graag!

De koers tot 31-12-2020 blijft wat mij betreft op hoofdlijn ongewijzigd. Als KNDB, provinciale bonden en clubs slim zijn, spelen zij hier met minimale inspanning op in en komt dit terug in deelname cijfers en ledenaantallen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2192
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Fri Jan 25, 2019 16:33

Frans de Jonge wrote:
Thu Jan 17, 2019 06:54
(...)maar een visie is nog niet ontvouwen en gedragen.(...).
Een visie op een volledig vernieuwd DamZ! organisatie- en marketing model is ontvouwen. En wordt niet alleen gedragen maar ook uitgevoerd door 7 van de 12 provinciale bonden en circa 100 van de 172 bij de KNDB aangesloten clubs. (...)
Henk de Witt wrote:
Fri Jan 25, 2019 14:39
(...) De weinige jonge gezinnen binnen de dorpsmuren worden gestimuleerd om veel baby's, in het dorp welpjes genoemd, te maken (...).
:D Ik begrijp dat DamZ! wilde fantasieën in je losmaakt, mooi! :D

Maar hoe vernieuwend de DamZ! organisatie en marketingstrategie ook is, deze omvat geen voortplanting programma. Al vind ik overigens - waarschijnlijk net als jij - hartstikke leuk te zien, dat het damspel op plekken van generatie op generatie wordt door gegeven. En hoe!

Maar goed, terug naar die vergelijking van jou. Die klopt dus niet. In een "correcte" dorpsvergelijking nodigt de DamZ! strategie jonge gezinnen van buiten het dorp uit om in het dorp te komen wonen. Het dorp biedt perfecte speel- en ontwikkel gelegenheid voor de kinderen. En voor de lange termijn geldt inderdaad: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zelfs de wat bij de dammers achterblijvende schakers zijn daarachter.

DamZ! nodigt de jonge gezinnen ook uit in de verwachting dat de jonge en dynamische ouders van de kinderen het dorp met hun kennis, inzichten en cultuur van buiten het dorp revitaliseren. En dat de basisschool leerkrachten die met de kinderen meekomen, hun pedagogische skills gebruiken om damles te geven aan de kinderen. Bovendien kunnen de ouders en leerkrachten natuurlijk gewoon net als de kinderen ook zelf veel plezier beleven aan het spel.

Zo verjong en vitaliseer je spelenderwijs het hele dorp. Niet door aan volwassenen te trekken die op zoek zijn naar minder aanbiedingen en keuzes, niet naar meer. Maar door de kinderen te interesseren die op hun beurt met hun enthousiasme de volwassenen en ouderen om hen heen interesseren. De kinderen zijn voor deze volwassenen het selectie mechanisme. "Ik vind dit leuk omdat mijn (klein)kind het leuk vindt dus laat ik het eens proberen." En huphup. Daar is weer een nieuwe volwassen dammer.

In damdorp Haarlem werkt dit prima. De teller m.b.t. aangemelde leden in het seizoen 2018-2019 staat op 8: 4 senioren (van wie 2 ouders in de leeftijd van 40-50 jaar en 2 oud-leden) en 4 welpjes in de leeftijd van 8-11 jaar. Voor zowel jeugd- als senioren categorie verwacht ik meer aanmeldingen voor het eind van dit seizoen. En op scholen overal in Nederland zijn leerkrachten nu zelfstandig met hun leerlingen aan het dammen in de klas.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Fri Jan 25, 2019 23:02

Marcel Kosters wrote:
Fri Jan 25, 2019 16:33
:D Ik begrijp dat DamZ! wilde fantasieën in je losmaakt, mooi! :D
Marcel, kun je dit nog een keer nalezen en daarna nog een keer serieus herhalen?
Maar overigens wel graag niet op dit topic over ledenaantallen.

Stel jezelf verkiesbaar via de bondsraad, wordt de nieuwe secretaris van het KNDB-bestuur. Ik heb er alle vertrouwen in.

En geloof niet alleen in je eigen DamZ-project.

Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Ledenaantallen

Post by Paul van de Veen » Fri Jan 25, 2019 23:55

Ik vermoed dat de redenering van Henk de Wit en van Jaap van Galen iets is als:
"Dammen zit een dammer in de genen. Dus als dammers zich voortplanten bevorder je de groei van de KNDB".
Daar zit zeker wat in. Er zijn in de geschiedenis meerdere dynastieën van sterke dammers geweest. En nog steeds. Er zijn prachtige voorbeelden van!
Helaas pleit de gemiddelde leeftijd van dammers weer een beetje tégen deze strategie.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sat Jan 26, 2019 02:30

Paul van de Veen wrote:
Fri Jan 25, 2019 23:55
Ik vermoed dat de redenering van Henk de Wit en van Jaap van Galen iets is als:
"Dammen zit een dammer in de genen. Dus als dammers zich voortplanten bevorder je de groei van de KNDB".
Daar zit zeker wat in. Er zijn in de geschiedenis meerdere dynastieën van sterke dammers geweest. En nog steeds. Er zijn prachtige voorbeelden van!
Helaas pleit de gemiddelde leeftijd van dammers weer een beetje tégen deze strategie.
Henk de Witt wrote: Je kunt het damwereldje vergelijken met een dorp van zo'n 3.000 inwoners. Ooit waren dit er 10.000. Men houdt er krachtig vast aan aloude tradities en gewoontes. Rondom dit dorp is de samenleving sterk veranderd. Jonge mensen en een deel van de volwassenen ontvluchten het dorp, dat zij als bekrompen en ouderwets ervaren. Het dorp vergrijst, huizen komen leeg te staan en verkrotten. De meerderheid van de dorpsbewoners gelooft dat dit niets te maken heeft met het traditionele dorpsleven. Dit dorpsleven is goed, heel goed in hun ogen. Het gaat er slechts om al dit goede aan de man/vrouw te brengen. Erg goed wil dit verkoopbeleid niet lukken. De vergrijzing en verkrotting zet door. De dorpsraad weet de oplossing. De weinige jonge gezinnen binnen de dorpsmuren worden gestimuleerd om veel baby's, in het dorp welpjes genoemd, te maken. De logica hierachter is even simpel als rechtlijnig. De welpjes, mits men het nodige geduld heeft, zullen uiteindelijk uitgroeien tot jonge volwassenen. Deze jonge mensen gaan gezinnen vormen, in de opgeknapte leegstaande huizen wonen en, laten we dit niet vergeten, weer nieuwe welpjes maken.
Kijk aan, het duurt een generatie, maar dan heb je ook wat, namelijk weer een bloeiend, gezond dorpsleven. Met de aloude, traditionele leefgewoonten. Denkt men.
Enkele dorpsbewoners die er modernere ideeën op na houden, maar desondanks van het dorp houden en er zijn blijven wonen, proberen de dorpsraad ervan te overtuigen dat er iets niet klopt aan deze denkwijze. Zij wijzen er op dat het juist de oude tradities en gewoonten zijn waardoor jonge mensen de wijk nemen naar meer verlichte oorden. Als er niets verandert zullen de nieuwe welpjes straks, als ze groot zijn, niet braaf in het dorp blijven wonen en aldaar nieuwe welpjes maken, nee, zij zullen evenals vorige generaties het dorp verlaten. Een groep oude dorpsbewoners trekt woedend van leer tegen de nieuwlichters. 'Verraad aan onze voorvaderen die dit mooie dorp hebben gesticht', roepen zij. Meer gematigde dorpelingen proberen de roep om verandering naar de achtergrond te duwen met een publiciteitscampagne. Tientallen foto's van pasgeboren welpjes worden op de dorpswebsite gezet met felicitaties in hoofdletters en vele uitroeptekens. Het gaat goed, het gaat beter en het zal in de toekomst nog beter gaan, is de boodschap. We hoeven niet te veranderen, het volstaat om nieuwe welpjes te maken.
Ik vermoed dat je ongelijk heb Paul, het is zelfs het tegenovergestelde.
Lees de prachtig gemaakte, en uiteraard sarcastisch bedoelde, vergelijking van Henk er nog maar eens op na.

Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Ledenaantallen

Post by Paul van de Veen » Sat Jan 26, 2019 09:06

Ik vermoed dat je dit hebt gepost om 02:30.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sun Jan 27, 2019 11:12

Paul van de Veen wrote:
Sat Jan 26, 2019 09:06
Ik vermoed dat je dit hebt gepost om 02:30.
Klopt, maar wel na 5 uur slapen. Ik was vroeg op.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2192
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Tue Aug 27, 2019 15:47

Telling juli 19 2.jpg
Telling juli 19 2.jpg (102.65 KiB) Viewed 2898 times
Eerder deze zomer bekeek ik de ledencijfers met name van Noord-Holland en meende dat deze niet konden kloppen.
Inderdaad bleek door een misverstand binnen de club dat de afgelopen seizoen nieuw bij de Haarlemse Damclub
aangemelde DamZ! paspoortdammers nog niet waren doorgegeven aan de KNDB.

Inmiddels is dat netjes alsnog doorgegeven. Tezamen ook met 1 afmelding van een trouw oud-lid (80+) dat
helaas niet meer zelfstandig naar de clubavond kan komen. Het betekent voor Noord-Holland dat er bij het overzicht van
15 juli voor Noord-Holland 5 benjamins, 6 welpen en 9 pupillen bij gedacht kunnen worden, een toename van ca 50% van
het ledenbestand van de HDC. Deze leden betalen de HDC jeugdcontributie van 65 euro per seizoen, met dien verstande
dat we hen hebben binnen gehaald met de propositie: word nu (voorjaar 2019) lid en je bent lid t/m het eind van het volgende
seizoen. Omdat we deze leden pas na 1 juli hebben doorgeven vloeien hier geen extra afdracht verplichtingen uit voort.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Tijn
Posts: 697
Joined: Sun Oct 26, 2003 21:50
Real name: Martijn van Gortel
Location: Sittard
Contact:

Re: Ledenaantallen

Post by Tijn » Tue Aug 27, 2019 16:43

Is Limburg nou de enige provincie die groeit? Volgens mij de laatste 4 jaren al een groei van gemiddeld 1%. Je moet ergens beginnen :wink:
Tevens al van 5 naar 6 clubs :wink:
Inmiddels zit Limburg overigens al minimaal op 111.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2192
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Tue Aug 27, 2019 17:17

Tijn wrote:
Tue Aug 27, 2019 16:43
Is Limburg nou de enige provincie die groeit? (...)
Zo te zien wel Tijn :cry: .

Hoe is de PLDB aan die nieuwe vereniging gekomen? :) Ieder positief resultaat - + 1% is een prima begin. Het zou mooi zijn als dat naar zeg 5% toe zou kunnen, dan is je positieve resultaat niet meteen met een enkele afmelding teniet gedaan :).

Met de Haarlemse Damclub moeten we het komende seizoen gaan zien zo veel mogelijk van die 50% vast te houden en tegelijkertijd ook weer nieuwe spelers binnen te halen, dusdanig dat we per saldo wederom duidelijk positief het seizoen afsluiten.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Tijn
Posts: 697
Joined: Sun Oct 26, 2003 21:50
Real name: Martijn van Gortel
Location: Sittard
Contact:

Re: Ledenaantallen

Post by Tijn » Wed Aug 28, 2019 16:24

Als we toch bezig zijn met cijfers:
Vanaf januari 2020 geeft 100% van de Limburgse clubs damles op scholen.

Tijn
Posts: 697
Joined: Sun Oct 26, 2003 21:50
Real name: Martijn van Gortel
Location: Sittard
Contact:

Re: Ledenaantallen

Post by Tijn » Wed Aug 28, 2019 16:27

Marcel Kosters wrote:
Tue Aug 27, 2019 17:17
Tijn wrote:
Tue Aug 27, 2019 16:43
Is Limburg nou de enige provincie die groeit? (...)
Zo te zien wel Tijn :cry: .

Hoe is de PLDB aan die nieuwe vereniging gekomen? :) Ieder positief resultaat - + 1% is een prima begin. Het zou mooi zijn als dat naar zeg 5% toe zou kunnen, dan is je positieve resultaat niet meteen met een enkele afmelding teniet gedaan :).

Met de Haarlemse Damclub moeten we het komende seizoen gaan zien zo veel mogelijk van die 50% vast te houden en tegelijkertijd ook weer nieuwe spelers binnen te halen, dusdanig dat we per saldo wederom duidelijk positief het seizoen afsluiten.
De nieuwe vereniging (JDV Heerlen) komt voort uit schooldammen. Het moeilijkste is nog steeds om de schooldammertjes naar de clubs te halen. Als hulp heeft de PLDB besloten om in het seizoen 2019-2020 geen lidmaatschapskosten te heffen aan 1e jaars jeugdspelers.
Overigens wordt er nu gedamd op scholen in: Maastricht, Roermond, Geleen (vanaf januari 2020), Beek, Hoensbroek, Heerlen (2x), Kerkrade. Voorwaar niet slecht met 6 damclubs in Limburg.
Helaas heb ik zelf een (meer dan) fulltime baan, anders kwamen daar zeker nog wat steden bij (ik mis bijvoorbeeld het grote Sittard en damstad Brunssum).

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2192
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Wed Aug 28, 2019 19:25

Tijn wrote:
Wed Aug 28, 2019 16:24
Als we toch bezig zijn met cijfers:
Vanaf januari 2020 geeft 100% van de Limburgse clubs damles op scholen.
Superrr!!! :D
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2192
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Wed Aug 28, 2019 20:11

Tijn wrote:
Wed Aug 28, 2019 16:27
De nieuwe vereniging (JDV Heerlen) komt voort uit schooldammen. Het moeilijkste is nog steeds om de schooldammertjes naar de clubs te halen.(...)
Aha! Een nieuwe jeugdclub, geweldig!

Als je een idee zoekt om schooldammers naar de clubs halen: in IJmuiden en Haarlem werkt het dampaspoort voor 10 gratis en vrijblijvende damlessen goed. De Haarlemse Damclub heeft de dampaspoorten trouwens van de broeders en zusters van DCIJ afgekeken. Met succes!

Het voordeel dat ik in het naar de clubavond halen zie is, dat het voorsorteert op opname van de kinderen in de club als geheel. Dit moet naar mijn inschatting de overgang naar oudere jeugdcohorten en daarna volwassenheid minder kritisch (afhaakpunt) maken. Omdat kinderen zich vanaf het begin deel leren voelen van het grotere (en veel oudere!) clubgeheel. Als zij enkel lid zijn van een jeugdig kwetter nest kan het risico zijn dat je dit nest ontgroeit naarmate je ouder wordt. Terwijl je je binnen een 'klassieke' damclub niet snel 'te oud' zult voelen :D.

Ik vind mooi en inspirerend te zien, hoe de gehele provincie Limburg dit gezamenlijk oppakt. Wie zijn hier allemaal bij betrokken?
Tijn wrote:
Wed Aug 28, 2019 16:27
Als hulp heeft de PLDB besloten om in het seizoen 2019-2020 geen lidmaatschapskosten te heffen aan 1e jaars jeugdspelers.
Interessant, ik denk inderdaad dat we 'iets' met introductielidmaatschappen moeten doen. De PLDB-korting en het Haarlemse 'lid worden tot en met eind volgend seizoen' denken in dezelfde richting. Voor de goede orde: eerste jaar dus geen PLDB contributie, maar wel KNDB afdracht?
Tijn wrote:
Wed Aug 28, 2019 16:27
Overigens wordt er nu gedamd op scholen in: Maastricht, Roermond, Geleen (vanaf januari 2020), Beek, Hoensbroek, Heerlen (2x), Kerkrade. Voorwaar niet slecht met 6 damclubs in Limburg. Helaas heb ik zelf een (meer dan) fulltime baan, anders kwamen daar zeker nog wat steden bij (ik mis bijvoorbeeld het grote Sittard en damstad Brunssum).
Dat is een gigantisch resultaat. Dit voorjaar nog sprak ik iemand uit Limburg en toen was deze dekking er volgens mij nog niet. Wordt er gedamd onder begeleiding van clubdammers, of organiseren de scholen het dammen zelfstandig? Gebruiken zij de Regiowerking Noord (en nu misschien ook wel Zuid :-)) methode? Gebruiken zij de DamZ! DamSet? (Sorry voor alle vragen, maar ik dit is mooi en inspirerend nieuws en ik ben benieuwd! :D)

Oh ja, alvast een tip met al die nieuwe school- en JDV dammers: in Gorinchem organiseert Theo Voorspuij iedere schoolvakantie (Herfst, Kerst, Voorjaar etc) een leuk open kinder damtoernooi voor beginnende dammers. Limburg - Gorinchem is natuurlijk een fors eind. Maar misschien dat 1 van die toernooien een mooie 'krent in de pap' kan zijn. Met de Haarlemse Damclub zijn we er dit voorjaar een keer naartoe gegaan. Heel geslaagd! En misschien ook wel dat in Limburg 1 of meer van zulke eendags toernooitjes komen? In Noord-Holland is volgens mij de bedoeling om op zondag ook een stuk of 4 van dit soort open toernooien te organiseren. Daarbij wordt natuurlijk niet op kinderen helemaal uit Limburg gerekend, maar voor kinderen uit Friesland (even de afsluitdijk over) en Zuid-Holland en Utrecht kunnen de Noord-Hollandse toernooitjes precies ook die nodige krent in de pap zijn. Als we de kinderen eenmaal van het schooldam toernooi naar club(avond) hebben gehaald, moeten we tenslotte voor wedstrijdaanbod zorgen. Of, en ik hoop dat deze route ook gaat werken: kinderen gaan eerst via damz.nl naar deze toernooitjes en komen via de toernooitjes weer bij clubs terecht. Spelen, spelen en nog eens spelen :D. En dusdanig organiseren en communiceren, dat een kind de was kan doen / deze toernooitjes kan vinden.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply