Ledenaantallen

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sat Mar 17, 2018 18:46

Jaap van Galen wrote:Op 1 januari 2000 had de KNDB volgens de ledenadministratie 7522 leden.
Op 1 januari 2013 had de KNDB volgens de ledenadministratie 4451 leden.

In 13 jaar zijn we ongeveer 40% van de leden kwijtgeraakt.
Beseffen we dat niet, kan het ons niet schelen, leggen we er ons bij neer, of?
Vijf jaar geleden schreef ik bovenstaande op dit forum.
Wat zijn mijn de meest recente ontwikkelingen in ledental eigenlijk? Ik lees er niets over.

Feiten tellen, ideeën tellen pas als dat ook feitelijk iets oplevert.
Naar mijn mening is ledenaantal de beste graadmeter hoe het er voor staat met de damsport.
En het mag best genuanceerder, b.v. het aantal kinderen dat heeft meegedaan aan schooldamtoernooien, een enquête in Nederland hoe vaak men damt, maar dat moeten we dan wel doen en ook serieus nemen. Maar op dergelijke feiten moet je m.i. je beleid evalueren.

Maar sommigen, zoals onze voorzitter in het Damspel zeggen dan "Helaas hebben we nog al eens de typische Nederlandse neiging om vooral bezig te zijn met wat er allemaal niet is".... "Er wordt stevig gewerkt aan aanvalsplannen"
Klinkt niet anders als in 2000 en 2013, in 2000 verkondigen dat je flink aan de slag gaat en in 2013 de belangrijke feiten (op dat moment 40% achteruitgang in ledental t.o.v. 2000) bagatelliseren.

Graag wat concreter, en wat mij betreft doelen uitdrukken in b.v. ledenaantallen.
En verzin nou eens vanuit de KNDB 1 pilot die minimaal 100 extra leden oplevert, en financier dat of nog beter laat dat financieren. Zo moeilijk is dat niet en dat geeft energie voor de volgende pilots, en (belangrijk) geeft een voorbeeld voor anderen. Maar als doelen niet worden gehaald en pilots met meetbare doelstellingen niet kunnen worden verzonnen of worden verwezenlijkt, dan tja...

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Ledenaantallen

Post by Michel Stempher » Sun Mar 18, 2018 10:25

Jaap van Galen wrote:
Jaap van Galen wrote:En verzin nou eens vanuit de KNDB 1 pilot die minimaal 100 extra leden oplevert, en financier dat of nog beter laat dat financieren. Zo moeilijk is dat niet en dat geeft energie voor de volgende pilots, en (belangrijk) geeft een voorbeeld voor anderen. Maar als doelen niet worden gehaald en pilots met meetbare doelstellingen niet kunnen worden verzonnen of worden verwezenlijkt, dan tja...
Ik herhaal het nog maar weer een keer: reik mij het blik medewerkers (betaald of onbetaald zal me een biet wezen) aan en de heren die ervaring hebben met het regioplan Noord zorgen voor de rest. Zo moeilijk is het inderdaad allemaal niet als je genoeg poppetjes hebt. Maar laat dit nou net het enige probleem van het hele dammen zijn: er zijn geen poppetjes.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sun Mar 18, 2018 10:35

Michel Stempher wrote:
Jaap van Galen wrote:
Jaap van Galen wrote:En verzin nou eens vanuit de KNDB 1 pilot die minimaal 100 extra leden oplevert, en financier dat of nog beter laat dat financieren. Zo moeilijk is dat niet en dat geeft energie voor de volgende pilots, en (belangrijk) geeft een voorbeeld voor anderen. Maar als doelen niet worden gehaald en pilots met meetbare doelstellingen niet kunnen worden verzonnen of worden verwezenlijkt, dan tja...
Maar laat dit nou net het enige probleem van het hele dammen zijn: er zijn geen poppetjes.
Dit is ook weer een voorbeeld van het glas is half leeg in plaats van half vol. Als dit het ENIGE probleem is ga je dat toch oplossen. Betaalde poppetjes of niet. Je kan toch best mensen enthousiast maken. Dammers, schakers, ouders, vergoede jeugdleden, enz. Dit zou onderdeel moeten zijn van het regioplan.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Ledenaantallen

Post by Henk de Witt » Sun Mar 18, 2018 11:50

Michel Stempher wrote:
Jaap van Galen wrote:
Jaap van Galen wrote:En verzin nou eens vanuit de KNDB 1 pilot die minimaal 100 extra leden oplevert, en financier dat of nog beter laat dat financieren. Zo moeilijk is dat niet en dat geeft energie voor de volgende pilots, en (belangrijk) geeft een voorbeeld voor anderen. Maar als doelen niet worden gehaald en pilots met meetbare doelstellingen niet kunnen worden verzonnen of worden verwezenlijkt, dan tja...
Ik herhaal het nog maar weer een keer: reik mij het blik medewerkers (betaald of onbetaald zal me een biet wezen) aan en de heren die ervaring hebben met het regioplan Noord zorgen voor de rest. Zo moeilijk is het inderdaad allemaal niet als je genoeg poppetjes hebt. Maar laat dit nou net het enige probleem van het hele dammen zijn: er zijn geen poppetjes.
Net even snel de column van Ebbo de Jong in Het Damspel gelezen. Het spijt mij te moeten zeggen, ik had Ebbo het voordeel van de twijfel gegeven, maar het is NIETS. Een en al leegte. Erg jammer. Het damspel is uit de gratie geraakt. Mensen zijn niet meer geïnteresseerd in dammen. Er melden zich geen nieuwe leden. Clubs krimpen, clubs vergrijzen, clubavonden worden nauwelijks nog bezocht, clubs verdwijnen. Dit is het algemene beeld. Mijn club, Van Stigt Thans, is landskampioen geworden. Op de kampioensfoto in Het Damspel tel ik zes 50-plussers, van wie drie 60-plussers. Het is prachtig dat dammers op hoge(re) leeftijd nog zo goed presteren. Maar het beeld dat dammen voor oude getrouwen is, wordt bevestigd.
Mijn analyses en aanbevelingen in het artikel 'Is dammen een kinderspel?' heb ik ook naar de KNDB en Ebbo de Jong gestuurd. In navolging van tal van eerdere publicaties. Ik heb mijn ideeën, die totaal afwijken van het traditionele denken in de damwereld ook in praktijk gebracht. Met succes, valse bescheidenheid is hier niet op zijn plaats. KNDB-voorzitter Ebbo de Jong gaat op geen enkel punt in. Zoals eerder technisch directeur Johan Krajenbrink op geen enkel punt inging. Geen analyse, geen ideeën, geen hervormingen, geen visie, geen beleid. Ebbo is de zoveelste die gaat aanvallen. Maar de damsport heeft helemaal geen aanvallers, slechts verdedigers. Slechte verdedigers ook nog. Ebbo wil dat we trots zijn. Waarop? Dammen is een mooi spel, maar de bond heeft er een remisespel van gemaakt. Daar ben ik niet trots op, daar schaam ik me voor.
Ebbo telt maar liefst 1892 spelers die hebben meegedaan aan de landelijke competitie. Welnu, dit is niets. Jaren geleden werd de vrije inschrijving voor de nationale competitie ingevoerd. Degradatie uit en promotie naar de tweede klasse werd afgeschaft. Veel teams schreven zich uiteraard in voor de tweede klasse, die feitelijk meer een regionale klasse is, maar dit terzijde. Die 1892 geeft wederom aan hoe weinig dammers er nog zijn. Ebbo spiegelt ons positieve ontwikkelingen voor. Maar hoe kan dat wanneer hij de zaken die het dammen in een neerwaartse spiraal hebben gebracht onveranderd wil laten? Dat kan dus helemaal niet. Conclusie: lege peptalk.
Eerder had TD Johan Krajenbrink in reactie op mijn artikel al gesteld dat er genoeg leven + energie in de damwereld zit. Hoe verzint hij het?

Jaap, het is dacht ik al weer vijf jaar geleden dat jij prachtig werk verrichtte met een overzicht van de ontwikkeling van ledentallen over een periode van enkele decennia. Dat gaf een somber beeld. Het toenmalige KNDB-bestuur reageerde ongeveer zoals Ebbo nu. Wijzen op positieve ontwikkelingen.

Mijn kritiek is meedogenloos, ik weet het. Maar van leidende mensen in de damwereld mag je toch op zijn minst enige interesse in de feiten verwachten. Thijs van den Broek heeft de metafoor gebruikt van de KNDB als een vermolmd huis dat half onder water staat. De aanvalsplannen van de KNDB behelzen het rennen met pannen en emmers om de ergste lekkages op te vangen. En met roepen dat na regen weer zonneschijn komt.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sun Mar 18, 2018 16:24

Frans de Jonge wrote:
Michel Stempher wrote:
Jaap van Galen wrote:En verzin nou eens vanuit de KNDB 1 pilot die minimaal 100 extra leden oplevert, en financier dat of nog beter laat dat financieren. Zo moeilijk is dat niet en dat geeft energie voor de volgende pilots, en (belangrijk) geeft een voorbeeld voor anderen. Maar als doelen niet worden gehaald en pilots met meetbare doelstellingen niet kunnen worden verzonnen of worden verwezenlijkt, dan tja...
Ik herhaal het nog maar weer een keer: reik mij het blik medewerkers (betaald of onbetaald zal me een biet wezen) aan en de heren die ervaring hebben met het regioplan Noord zorgen voor de rest.... en ik zorg dat er beleid komt waarmee we ca. 500 jeugdleden rijker zijn
Maar laat dit nou net het enige probleem van het hele dammen zijn: er zijn geen poppetjes.
Dit is ook weer een voorbeeld van het glas is half leeg in plaats van half vol. Als dit het ENIGE probleem is ga je dat toch oplossen. Betaalde poppetjes of niet. Je kan toch best mensen enthousiast maken. Dammers, schakers, ouders, vergoede jeugdleden, enz. Dit zou onderdeel moeten zijn van het regioplan.
Frans, hier hebben we een mogelijke pilot.
Michel heeft een plan dat hij wat betreft resultaat inschat op 500 extra jeugdleden.
Maar Michel heeft hulp nodig. Die hulp hoeft hij niet alleen zelf te zoeken, dat kan gewoon niet.
Daar is de KNDB voor, om te helpen. Niet om te verwijzen naar regioplannen, dat helpt niet.
Kun jij dat glas vol maken?

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Ledenaantallen

Post by Fred van Amersfoort » Sun Mar 18, 2018 17:15

Jaap, er was afgelopen vrijdag een goed bezochte bijeenkomst in Huissen met behoorlijk concrete plannen. Die pilot gaat er volgens mij wel komen. Er liggen praktijkvoorbeelden hoe je met een goede structuur iets kunt doen. Er zijn ook mensen die dat deskundig kunnen aansturen. De kunst zal zijn dit op diverse plaatsen te vertalen en dit daadwerkelijk met lokale mensen verder op te pakken. Ik zeg niet dat ik bij die bijeenkomst heel veel nieuws heb gehoord, wel voel ik dat er nog best een redelijke groep bestaat die de noodzaak ziet, iets wil en ook iets kan. De plannen zijn prima en goed gedocumenteerd, de ondersteuning is er volgens mij ook. Nu hebben we uitvoerders nodig. Misschien kan Frans er meer over vertellen.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sun Mar 18, 2018 17:26

Fred van Amersfoort wrote:Jaap, er was afgelopen vrijdag een goed bezochte bijeenkomst in Huissen met behoorlijk concrete plannen. Die pilot gaat er volgens mij wel komen. Er liggen praktijkvoorbeelden hoe je met een goede structuur iets kunt doen. Er zijn ook mensen die dat deskundig kunnen aansturen. De kunst zal zijn dit op diverse plaatsen te vertalen en dit daadwerkelijk met lokale mensen verder op te pakken. Ik zeg niet dat ik bij die bijeenkomst heel veel nieuws heb gehoord, wel voel ik dat er nog best een redelijke groep bestaat die de noodzaak ziet, iets wil en ook iets kan. De plannen zijn prima en goed gedocumenteerd, de ondersteuning is er volgens mij ook. Nu hebben we uitvoerders nodig. Misschien kan Frans er meer over vertellen.
Ook in Den Haag (en via de ZHDB) gaan we (Jan Kok was er vrijdag ook bij en is al begonnen met een gesprek met een school) met het gedachtegoed aan de slag. Ik heb een groot vertrouwen in Zainal Palmans. Wat een ervaring heeft hij al! Hulde. We gaan vanuit Den Haag een intake door hem met ons voorbereiden als we 7 april met 7 dam(st)ers afreizen naar het NK dammen in Harlingen. En uitvoerders, die weten we wel te mobiliseren. Jaap, doe jij mee?
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sun Mar 18, 2018 18:50

Frans de Jonge wrote:
Fred van Amersfoort wrote:Jaap, er was afgelopen vrijdag een goed bezochte bijeenkomst in Huissen met behoorlijk concrete plannen. Die pilot gaat er volgens mij wel komen. Er liggen praktijkvoorbeelden hoe je met een goede structuur iets kunt doen. Er zijn ook mensen die dat deskundig kunnen aansturen. De kunst zal zijn dit op diverse plaatsen te vertalen en dit daadwerkelijk met lokale mensen verder op te pakken. Ik zeg niet dat ik bij die bijeenkomst heel veel nieuws heb gehoord, wel voel ik dat er nog best een redelijke groep bestaat die de noodzaak ziet, iets wil en ook iets kan. De plannen zijn prima en goed gedocumenteerd, de ondersteuning is er volgens mij ook. Nu hebben we uitvoerders nodig. Misschien kan Frans er meer over vertellen.
Ook in Den Haag (en via de ZHDB) gaan we (Jan Kok was er vrijdag ook bij en is al begonnen met een gesprek met een school) met het gedachtegoed aan de slag. Ik heb een groot vertrouwen in Zainal Palmans. Wat een ervaring heeft hij al! Hulde. We gaan vanuit Den Haag een intake door hem met ons voorbereiden als we 7 april met 7 dam(st)ers afreizen naar het NK dammen in Harlingen. En uitvoerders, die weten we wel te mobiliseren. Jaap, doe jij mee?
Hoi Frans,
je geeft geen antwoord op Michels aanbod en mijn vraag. Jammer. Dat was concreet.
Maar je begint over iets anders.
Maar waar gaat dit concreet over? Klinkt een beetje vaag. Wat is de concrete realistische doelstelling (wat mij betreft uitgedrukt in het aantal extra leden)?

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sun Mar 18, 2018 19:14

Fred van Amersfoort wrote:Jaap, er was afgelopen vrijdag een goed bezochte bijeenkomst in Huissen met behoorlijk concrete plannen. Die pilot gaat er volgens mij wel komen. Er liggen praktijkvoorbeelden hoe je met een goede structuur iets kunt doen. Er zijn ook mensen die dat deskundig kunnen aansturen. De kunst zal zijn dit op diverse plaatsen te vertalen en dit daadwerkelijk met lokale mensen verder op te pakken. Ik zeg niet dat ik bij die bijeenkomst heel veel nieuws heb gehoord, wel voel ik dat er nog best een redelijke groep bestaat die de noodzaak ziet, iets wil en ook iets kan. De plannen zijn prima en goed gedocumenteerd, de ondersteuning is er volgens mij ook. Nu hebben we uitvoerders nodig. Misschien kan Frans er meer over vertellen.
Fred, ik geloof meteen dat er een best redelijk groep bestaat die de noodzaak ziet en iets wil. Maar ik heb nu met name ook over de verantwoordelijkheid van de KNDB.

Zo hebben we b.v. betaalde krachten in dienst die door ons KNDB-leden betaald worden. Veel van die betaalde krachten weten erg veel over jeugdbeleid. Onze grootste mogelijke ledenwinst ligt naar mijn mening bij het jeugdbeleid.

Waarom kiest het KNDB-bestuur er niet voor om deze krachten in te zetten bij concrete plannen voor jeugdleden-winst?
Het KNDB-bestuur heeft de verantwoordelijkheid over de werkzaamheden van de mensen die worden betaald!

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sun Mar 18, 2018 20:04

Jaap van Galen wrote:
Frans de Jonge wrote:
Hoi Frans,
je geeft geen antwoord op Michels aanbod en mijn vraag. Jammer. Dat was concreet.
Maar je begint over iets anders.
Maar waar gaat dit concreet over? Klinkt een beetje vaag. Wat is de concrete realistische doelstelling (wat mij betreft uitgedrukt in het aantal extra leden)?
Ik ken het beleid niet waar Michel het over heeft. Maar als je systematisch jeugddammen op poten zet moet je net zoals in Hoogeveen en Kampen toch wel per vereniging 10 - 20 jongeren aan het dammen zien te krijgen. Dat kost menskracht. Vandaar een eerste aanzet in Gelderland om te bezien of de eerder ontwikkelde concepten (Hoogeveen, Drenthe) succesvol zijn. Deze concepten zijn in een groot aantal documenten verder ontwikkeld en beschreven en worden ter beschikking gesteld aan de damverenigingen. Door de KNDB zijn de betaalde krachten op het Bondsbureau stevig ingezet op een totaal pakket aan tips en documenten. Dan moet je denken aan hoe je ouders betrekt/enthousiasmeert, hoe je jeugd vasthoudt wanneer ze overstappen van basis naar voortgezet onderwijs, de selectie van jeugd, tijdstip en aanpak van schooldammen, enz. enz.). De interesse in Gelderland was groot tijdens de afgelopen vrijdag gehouden eerste presentatie door Zainal Palmans. Op de jeugdleidersvergadering op 14 april volgt meer.

Wil je het landelijk uitrollen dan is er een aantal regiocoördinatoren nodig die de verenigingen kunnen begeleiden bij een succesvolle aanpak. In Den Haag gaan we zeker van het aanbod van Zainal gebruik maken om mee te laten kijken naar de randvoorwaarden om tot een succesvol plan te komen. Afgelopen schooldamtoernooi met ca. 180 deelnemers leverde immers een teleurstellend rendement op. Dat moet en kan toch echt beter.
Jaap, zo een beter antwoord op je vragen?
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Ledenaantallen

Post by Henk de Witt » Sun Mar 18, 2018 22:54

Frans de Jonge wrote:
Jaap van Galen wrote:
Frans de Jonge wrote:
Hoi Frans,
je geeft geen antwoord op Michels aanbod en mijn vraag. Jammer. Dat was concreet.
Maar je begint over iets anders.
Maar waar gaat dit concreet over? Klinkt een beetje vaag. Wat is de concrete realistische doelstelling (wat mij betreft uitgedrukt in het aantal extra leden)?
Ik ken het beleid niet waar Michel het over heeft. Maar als je systematisch jeugddammen op poten zet moet je net zoals in Hoogeveen en Kampen toch wel per vereniging 10 - 20 jongeren aan het dammen zien te krijgen. Dat kost menskracht. Vandaar een eerste aanzet in Gelderland om te bezien of de eerder ontwikkelde concepten (Hoogeveen, Drenthe) succesvol zijn. Deze concepten zijn in een groot aantal documenten verder ontwikkeld en beschreven en worden ter beschikking gesteld aan de damverenigingen. Door de KNDB zijn de betaalde krachten op het Bondsbureau stevig ingezet op een totaal pakket aan tips en documenten. Dan moet je denken aan hoe je ouders betrekt/enthousiasmeert, hoe je jeugd vasthoudt wanneer ze overstappen van basis naar voortgezet onderwijs, de selectie van jeugd, tijdstip en aanpak van schooldammen, enz. enz.). De interesse in Gelderland was groot tijdens de afgelopen vrijdag gehouden eerste presentatie door Zainal Palmans. Op de jeugdleidersvergadering op 14 april volgt meer.

Wil je het landelijk uitrollen dan is er een aantal regiocoördinatoren nodig die de verenigingen kunnen begeleiden bij een succesvolle aanpak. In Den Haag gaan we zeker van het aanbod van Zainal gebruik maken om mee te laten kijken naar de randvoorwaarden om tot een succesvol plan te komen. Afgelopen schooldamtoernooi met ca. 180 deelnemers leverde immers een teleurstellend rendement op. Dat moet en kan toch echt beter.
Jaap, zo een beter antwoord op je vragen?
Frans, jij hebt goede ideeën. Zainal Palmans is een prima vent. Jan Kok, harde werker, keurige vent. Er zijn meer goede mensen binnen de bond. Maar helaas, het gaat niet werken, zoals alle vorige plannen ook niet hebben gewerkt. Ook op de bondsdag gisteren zijn de structurele problemen van de damsport niet aan de orde geweest. Durf ik te zeggen zonder aanwezig te zijn geweest. Brave mensen binnen de dambond gaan weer heel veel energie steken in dingen. Er zijn weer zorgvuldige plannen opgesteld. Is het niet vijf jaar geleden dat jij met Jaap en Fred van Amersfoort het over een Deltaplan hadden? Jaap is vijf jaar ouder, jij bent vijf jaar ouder. Je bent inmiddels met pensioen, je bent verhuisd naar Den Bosch. De dambond heeft in die periode weer vele leden verloren. Vandaag is het kwalificatietoernooi van de schakers in Berlijn geëindigd. Fabio Caruana wordt de nieuwe uitdager van Magnus Carlsen. We waren altijd al het kleine broertje van het schaken, maar we worden nu volledig weggespeeld. Er was het prachtige toernooi in Wijk aan Zee. Er was het door Carlsen gewonnen toernooi in Noorwegen met de alternatieve opstelling van de stukken. De remise is in het schaken nog bij lange na niet zo groot als in het dammen, maar mocht het zover komen dan is men reeds voorbereid. En nu was er weer het spannende toernooi in Berlijn. De topschakers doen niet aan twee partijen per dag. Natuurlijk niet, het is topsport weet je wel. En na elke drie dagen krijgen de spelers een rustdag. Vergelijk dit met het WK Dammen in Tallinn. Wat een armoe. Is Tallinn aan de orde geweest op de bondsdag? Dacht het niet hè. In de dambond doet men niet aan nadenken, men maakt plannen. Het motto van Guido Gezelle 'Denk aleer gij doende zijt en zijt gij doende denk dan nog' is niet besteed aan de damwereld. De dambond valt aan, de dambond rolt modellen uit, er zit energie en leven in de dambond. Zegt de dambond.

Is dit een pessimistische visie? Nee. Immers, ik heb bewezen dat het heel anders kan. Maar dat vonden sommige mensen in de dambond niet zo fijn. Al die nieuwlichterij, dat vond men maar raar, ja zelfs gevaarlijk. Het leverde weliswaar nieuwe leden op, er gingen meer vrouwen dammen, de topspelers waren in hun nopjes dat niet elke partij in remise eindigde en dat ze net als de schakers hun rust kregen. Maar dat woog niet op tegen dat ene: er was sprake van vernieuwing. Bah, vernieuwing, dat is vies, dat is gevaarlijk, daar houden dammers niet van.
Ik wens de actieve dammers veel wijsheid toe bij de beoordeling waar men wel of niet zijn energie in gaat steken.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Mon Mar 19, 2018 05:14

[/quote]
Frans, jij hebt goede ideeën. Zainal Palmans is een prima vent. Jan Kok, harde werker, keurige vent. Er zijn meer goede mensen binnen de bond. Maar helaas, het gaat niet werken, zoals alle vorige plannen ook niet hebben gewerkt. Ook op de bondsdag gisteren zijn de structurele problemen van de damsport niet aan de orde geweest. Durf ik te zeggen zonder aanwezig te zijn geweest. Brave mensen binnen de dambond gaan weer heel veel energie steken in dingen. Er zijn weer zorgvuldige plannen opgesteld. Is het niet vijf jaar geleden dat jij met Jaap en Fred van Amersfoort het over een Deltaplan hadden? Jaap is vijf jaar ouder, jij bent vijf jaar ouder. Je bent inmiddels met pensioen, je bent verhuisd naar Den Bosch. De dambond heeft in die periode weer vele leden verloren. [/quote]

Ha Henk, 5 jaar verder na het Deltaplan en ongetwijfeld weer meer dan 1000 leden armer. Het tempo van vernieuwing is helaas laag. Maar een deel van wat in het Deltaplan opgenomen is gaat nu wel grootschalig uitgevoerd worden. En nog beter dan toen is beschreven. Met beproefde concepten wordt beoogd massaal jeugd aan het dammen krijgen. Als iedere vereniging jaarlijks 1,5 leden erbij krijgen is de daling van het ledental al gestopt. Als jaarlijks 30 damverenigingen 10 - 20 jongeren/scholieren aan het dammen krijgen, nemen het ledental en de verjonging weer verder toe.
Dat daarmee jouw ambities voor vernieuwing nog niet worden gerealiseerd, is helder. Maar de urgentie ligt nu niet bij de vernieuwing maar wel bij de jeugd om die weer aan het dammen te krijgen. En de jeugd vindt het spel en de sport gewoon leuk! Meer jeugd, verjonging en digitalisering gaan vanzelf hun werk doen bij de vernieuwing. Al was het maar omdat de verenigingsavonden gemiddeld genomen steeds slechter bezocht worden. Overigens ben ik nog steeds niet gepensioneerd, de datum daartoe wordt steeds meer opgerekt. We worden gemiddeld genomen steeds ouder met elkaar.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

NicoV
Posts: 66
Joined: Thu Sep 01, 2011 17:03
Real name: Nico Verhoef

Re: Ledenaantallen

Post by NicoV » Mon Mar 19, 2018 06:19

Henk de Witt wrote:
Frans de Jonge wrote:
Jaap van Galen wrote: Hoi Frans,
je geeft geen antwoord op Michels aanbod en mijn vraag. Jammer. Dat was concreet.
Maar je begint over iets anders.
Maar waar gaat dit concreet over? Klinkt een beetje vaag. Wat is de concrete realistische doelstelling (wat mij betreft uitgedrukt in het aantal extra leden)?
Ik ken het beleid niet waar Michel het over heeft. Maar als je systematisch jeugddammen op poten zet moet je net zoals in Hoogeveen en Kampen toch wel per vereniging 10 - 20 jongeren aan het dammen zien te krijgen. Dat kost menskracht. Vandaar een eerste aanzet in Gelderland om te bezien of de eerder ontwikkelde concepten (Hoogeveen, Drenthe) succesvol zijn. Deze concepten zijn in een groot aantal documenten verder ontwikkeld en beschreven en worden ter beschikking gesteld aan de damverenigingen. Door de KNDB zijn de betaalde krachten op het Bondsbureau stevig ingezet op een totaal pakket aan tips en documenten. Dan moet je denken aan hoe je ouders betrekt/enthousiasmeert, hoe je jeugd vasthoudt wanneer ze overstappen van basis naar voortgezet onderwijs, de selectie van jeugd, tijdstip en aanpak van schooldammen, enz. enz.). De interesse in Gelderland was groot tijdens de afgelopen vrijdag gehouden eerste presentatie door Zainal Palmans. Op de jeugdleidersvergadering op 14 april volgt meer.

Wil je het landelijk uitrollen dan is er een aantal regiocoördinatoren nodig die de verenigingen kunnen begeleiden bij een succesvolle aanpak. In Den Haag gaan we zeker van het aanbod van Zainal gebruik maken om mee te laten kijken naar de randvoorwaarden om tot een succesvol plan te komen. Afgelopen schooldamtoernooi met ca. 180 deelnemers leverde immers een teleurstellend rendement op. Dat moet en kan toch echt beter.
Jaap, zo een beter antwoord op je vragen?
Frans, jij hebt goede ideeën. Zainal Palmans is een prima vent. Jan Kok, harde werker, keurige vent. Er zijn meer goede mensen binnen de bond. Maar helaas, het gaat niet werken, zoals alle vorige plannen ook niet hebben gewerkt. Ook op de bondsdag gisteren zijn de structurele problemen van de damsport niet aan de orde geweest. Durf ik te zeggen zonder aanwezig te zijn geweest. Brave mensen binnen de dambond gaan weer heel veel energie steken in dingen. Er zijn weer zorgvuldige plannen opgesteld. Is het niet vijf jaar geleden dat jij met Jaap en Fred van Amersfoort het over een Deltaplan hadden? Jaap is vijf jaar ouder, jij bent vijf jaar ouder. Je bent inmiddels met pensioen, je bent verhuisd naar Den Bosch. De dambond heeft in die periode weer vele leden verloren. Vandaag is het kwalificatietoernooi van de schakers in Berlijn geëindigd. Fabio Caruana wordt de nieuwe uitdager van Magnus Carlsen. We waren altijd al het kleine broertje van het schaken, maar we worden nu volledig weggespeeld. Er was het prachtige toernooi in Wijk aan Zee. Er was het door Carlsen gewonnen toernooi in Noorwegen met de alternatieve opstelling van de stukken. De remise is in het schaken nog bij lange na niet zo groot als in het dammen, maar mocht het zover komen dan is men reeds voorbereid. En nu was er weer het spannende toernooi in Berlijn. De topschakers doen niet aan twee partijen per dag. Natuurlijk niet, het is topsport weet je wel. En na elke drie dagen krijgen de spelers een rustdag. Vergelijk dit met het WK Dammen in Tallinn. Wat een armoe. Is Tallinn aan de orde geweest op de bondsdag? Dacht het niet hè. In de dambond doet men niet aan nadenken, men maakt plannen. Het motto van Guido Gezelle 'Denk aleer gij doende zijt en zijt gij doende denk dan nog' is niet besteed aan de damwereld. De dambond valt aan, de dambond rolt modellen uit, er zit energie en leven in de dambond. Zegt de dambond.

Is dit een pessimistische visie? Nee. Immers, ik heb bewezen dat het heel anders kan. Maar dat vonden sommige mensen in de dambond niet zo fijn. Al die nieuwlichterij, dat vond men maar raar, ja zelfs gevaarlijk. Het leverde weliswaar nieuwe leden op, er gingen meer vrouwen dammen, de topspelers waren in hun nopjes dat niet elke partij in remise eindigde en dat ze net als de schakers hun rust kregen. Maar dat woog niet op tegen dat ene: er was sprake van vernieuwing. Bah, vernieuwing, dat is vies, dat is gevaarlijk, daar houden dammers niet van.
Ik wens de actieve dammers veel wijsheid toe bij de beoordeling waar men wel of niet zijn energie in gaat steken.

Ook ik heb al diverse keren de vergelijking met het schaken gemaakt. Dat lijkt mij zeer leerzaam, maar het wordt mij niet altijd in dank afgenomen.
Bovenstaande gaat wel erg hard van stapel want het kwalificatie toernooi schaken is pas halverwege, Misschien wordt Caruana de nieuwe uitdager maar hij is het nog niet. De rest onderschrijf ik helemaal.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Ledenaantallen

Post by Henk de Witt » Mon Mar 19, 2018 11:08

NicoV wrote:
Henk de Witt wrote:Vandaag is het kwalificatietoernooi van de schakers in Berlijn geëindigd. Fabio Caruana wordt de nieuwe uitdager van Magnus Carlsen. We waren altijd al het kleine broertje van het schaken, maar we worden nu volledig weggespeeld. Er was het prachtige toernooi in Wijk aan Zee. Er was het door Carlsen gewonnen toernooi in Noorwegen met de alternatieve opstelling van de stukken. De remise is in het schaken nog bij lange na niet zo groot als in het dammen, maar mocht het zover komen dan is men reeds voorbereid. En nu was er weer het spannende toernooi in Berlijn. De topschakers doen niet aan twee partijen per dag. Natuurlijk niet, het is topsport weet je wel. En na elke drie dagen krijgen de spelers een rustdag. Vergelijk dit met het WK Dammen in Tallinn. Wat een armoe. Is Tallinn aan de orde geweest op de bondsdag? Dacht het niet hè. In de dambond doet men niet aan nadenken, men maakt plannen. Het motto van Guido Gezelle 'Denk aleer gij doende zijt en zijt gij doende denk dan nog' is niet besteed aan de damwereld. De dambond valt aan, de dambond rolt modellen uit, er zit energie en leven in de dambond. Zegt de dambond.

Is dit een pessimistische visie? Nee. Immers, ik heb bewezen dat het heel anders kan. Maar dat vonden sommige mensen in de dambond niet zo fijn. Al die nieuwlichterij, dat vond men maar raar, ja zelfs gevaarlijk. Het leverde weliswaar nieuwe leden op, er gingen meer vrouwen dammen, de topspelers waren in hun nopjes dat niet elke partij in remise eindigde en dat ze net als de schakers hun rust kregen. Maar dat woog niet op tegen dat ene: er was sprake van vernieuwing. Bah, vernieuwing, dat is vies, dat is gevaarlijk, daar houden dammers niet van.
Ik wens de actieve dammers veel wijsheid toe bij de beoordeling waar men wel of niet zijn energie in gaat steken.

Ook ik heb al diverse keren de vergelijking met het schaken gemaakt. Dat lijkt mij zeer leerzaam, maar het wordt mij niet altijd in dank afgenomen.
Bovenstaande gaat wel erg hard van stapel want het kwalificatie toernooi schaken is pas halverwege, Misschien wordt Caruana de nieuwe uitdager maar hij is het nog niet. De rest onderschrijf ik helemaal.
Dank voor de correctie Nico. Ik las vanochtend in de krant dat de schakers inderdaad een dubbele competitie spelen en dus pas op de helft zijn. Nog zeven partijen op het hoogste niveau. Gelukkig kunnen ze na een uitputtende partij weer een beetje op adem komen. En zijn er de nodige rustdagen ingelast. De schaakwereld weet zijn grootmeesters de eer te bewijzen die hen toekomt. Zou Rik Keurentjes een mening hebben over dubbele ronden? En Ebbo de Jong? Marcel Kosters? Paul van de Veen? Je hoort ze er nooit over. Zouden ze het normaal vinden dat de grootste dammer aller tijden, de aimabele, soepel van geest zijnde Alexei Tsjizjov op 53-jarige leeftijd in een WK meerdere dubbele ronden moest afwerken? De TIENVOUDIGE WERELDKAMPIOEN vond hiervoor, net als enkele van zijn collega's een oplossing. Binnen twintig minuten remise overeenkomen.
Liever had ik gezien dat zij een principiële oplossing hadden gekozen. Bij de eerste de beste dubbele ronde weigeren plaats te nemen achter het bord. Dit zou Paul van de Veen, groot denker uit Overijssel, een rolberoerte hebben bezorgd. Spelers die in staking gaan! Niemand zou dit Paul toewensen, ik zeker niet, maar ja, waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders. Het belang van de damsport staat voorop, nietwaar?

Ik meen dat het Michel Stempher was die riep dat deze spelers geroyeerd moesten worden. Ik zou een andere keuze maken en het voltallige FMJD-bestuur royeren. Weg ermee! Nou ja, niet echt natuurlijk. Een taakstraf, bijvoorbeeld degradatie tot bordenklaarzetter, zou een elegantere oplossing zijn. Michel zal ook niet serieus bedoeld hebben dat Tsjizjov, Schwarzman, Valneris en Baljakin geroyeerd moesten worden.

Welaan, de crisis in de dambond is voorlopig weer op rituele wijze bezworen. We gaan weer door als altijd, niets veranderd, niets aan de handa. Bovendien staan er weer kampioenschappen voor de deur die onze aandacht opeisen. NK, NK Vrouwen en het belangrijkste toernooi van het jaar, het NK Veteranen in Wageningen. Om met Henk Kleinrensink te spreken: 'Wie de jeugd heeft, heeft de ouderen van de toekomst.'

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: Ledenaantallen

Post by Henk de Witt » Thu Mar 29, 2018 12:51

De vergrijzing van de damsport in cijfers:

960 leden van 20-50 jaar telde de KNDB in 2012
2.418 leden waren 50 jaar of ouder

De daling van het ledental is na 2012 doorgegaan zoals we weten. En binnen het dalende ledental is de vergrijzing ongetwijfeld verder toegenomen. Het lijkt erop dat zich zelden of nooit iemand in de leeftijdscategorie 20-50 aanmeldt bij een damclub. Een voor de hand liggende vraag, die in de damwereld om onbegrijpelijke redenen zelden wordt gesteld, is: Waarom is dit zo?

Post Reply