Is dammen een kinderspel?

Post Reply
Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Jaap van Galen » Tue Mar 06, 2018 21:49

Jaap van Galen wrote:
GuidoB wrote:In het kader van kinderspel en prioriteiten vraag ik mij af waar de focus op moet liggen. Ik was laatst op zoek naar een vereniging met een jeugdafdeling in een bepaalde regio. Daarbij stuitte ik op de website http://www.jeugddammen.com/. Ik schrik daar van:
Zoek maar eens naar het huidige aantal jeugdleden. Dat is nog meer schrikken.
Met een gestructureerd plan denk ik dat alleen al een stad als Den Haag het totaal aantal KNDB=jeugdleden in Nederland kan verdubbelen.
Alleen is de vraag wie doet dat? Het goed uitvoeren van een dergelijk plan kost uiteraard flink veel tijd.
Last edited by Jaap van Galen on Tue Mar 06, 2018 22:13, edited 1 time in total.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1649
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Mar 06, 2018 22:07

GuidoB wrote:Je beantwoordt mijn vraag dus niet. Wat ben je toch weer ongelooflijk onduidelijk in je communicatie. Ik stelde een vraag over jeugddammen.com en krijg een antwoord over een heel andere site. (...)
Hierboven heb ik geprobeerd je vragen te beantwoorden. Je attendeert er nu op, dat jij het in een vraag over jeugddammen.com had en ik in een van mijn antwoorden daarentegen over damz.nl. Dus bij deze mijn antwoord met betrekking tot jeugddammen.com.

De website jeugddammen.com is ontstaan vanuit de mijns inziens incorrecte gedachte, dat de KNDB zich apart zou moeten richten op basisschool dammers tot en met 12 jaar (damz.nl) en op alle andere jeugd clubdammers (6-20) via jeugddammen.com.

Tot dan had de KNDB een website damz.nl voor alle jeugddammers (zowel basisschool als club) tot en met 12 jaar en een website damxl.nl voor alle jeugddammers (zowel school als club, maar in praktijk uitsluitend club) van 13 jaar en ouder. Een overzichtelijke verdeling op basis van leeftijd. damz.nl is een tijd een succes geweest met forse bezoekcijfers. Damxl.nl aan de andere kant heeft nooit een afdoende publiek gekregen, omdat er ook toen (het zal ergens tussen 2004 en 2012 zijn geweest) al te weinig oudere jeugdleden waren om een bruisende site te maken. Bovendien werden de oudere jeugdleden die er wel waren al behoorlijk bediend en aangesproken door algemene dam media voor volwassenen.

De facto bleek van deze twee sites dus alleen de website damz.nl levensvatbaar. Die prima nieuws over schooldammen en clubdammen en jeugd top dammen kon combineren. Door het samen voegen van nieuws van alle spelniveaus voor 1 leeftijdscategorie kon damz.nl afdoende nieuws frequentie en afdoende inhoud bieden. Niet iedere week wordt er een NK, EK of WK gespeeld en schooldam toernooien worden ook niet het hele jaar door georganiseerd. Samen echter vormen zij een behoorlijk gevulde en onderhoudende wedstrijd- en nieuwskalender. De website damz.nl is onderdeel van het DamZ! bedieningsconcept / merk waar de KNDB al sinds 2004 of eerder gebruik van maakt. Bovendien kon worden volstaan met 'slechts' 1 redactie voor de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar.

De website jeugddammen.com haalde bij lancering vervolgens de aandacht voor de NK's, EK's, WK's en clubdammers in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar weg bij damz.nl. Daarmee werd de enige doelgroep waarin de KNDB enig volume draaide - namelijk jeugd tot en met 12 jaar - in twee stukken opgedeeld (1 site voor school- en 1 site voor clubjeugd). Met als gevolg, dat damz.nl, allereerst het toegangskanaal voor beginnende schooldammers en ten tweede het bindmiddel voor clubdammers in dezelfde leeftijdscategorie, ondergeschoven raakte. Niet handig, zeker als we bedenken dat de KNDB alleen in deze leeftijdscategorie nog significant nieuwe leden mocht en mag noteren.

In mijn optiek resulteerde deze tweedeling in twee maal niets. Aan de ene kant verloor damz.nl haar 'prik' en aan de andere kant voegde jeugddammen.com (met een detonerend .com domein en een naam die concurreerde met tot en met 12 jaar doelgroep van damz.nl) onvoldoende toe om het verlies op damz.nl te compenseren. Wel bood jeugddammen.com na het niet aanslaan van damxl.nl een nieuw medium voor clubjeugd van 13 jaar en ouder. Maar, die jeugd bestond en bestaat uitsluitend uit clubdammers. En die groep wordt al relatief goed bediend via de algemene, ook door volwassenen gebruikte, dam-media.

Probleem is ondermeer, dat het aanspreken van een leeftijdscategorie van 6-20 jaar (wat jeugddammen.com beoogt) buitengewoon lastig en onpraktisch is. Een 18-jarige moet je niet lastig vallen met Pinky en een 6-jarige moet je niet lastig vallen met Kinky.

In geval er animo is voor het voortzetten van jeugddammen.com, is mijn advies om de (domein)naamgeving te herzien. Bijvoorbeeld naar damxl.nl of een andere naam, die niet met de op jeugd tot en met 12 jaar gerichte damz.nl doelgroep te verwarren is. En om alle content, gericht op jeugd tot en met 12 jaar terug te brengen naar waar deze vandaan komt: damz.nl . Wat nu jeugddammen.com is, kan dan worden voortgezet specifiek gericht op jeugd (op dit moment uitsluitend clubjeugd, maar hopelijk dat daar in de toekomst weer vo-jeugd bij kan komen, tenslotte wordt de DamZ! doelgroep vanzelf ouder) van 13 jaar en ouder.

Ik zou dit enkel doen, als vrijwilligers hier zelf voor warm lopen en enkel onder een andere, niet verwarrende of met DamZ! concurrerende naam. Dan kan het huidige jeugddammen.com namelijk ook echt een succes worden, zonder dat de focus op damz.nl daaronder lijdt. Anders is mijn conclusie, dat voor focus op jeugd tot en met 12 jaar en voor focus op damz.nl gekozen moet worden. En dat jeugddammen.com stop gezet kan worden.
Last edited by Marcel Kosters on Tue Mar 06, 2018 22:36, edited 12 times in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2291
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by GuidoB » Tue Mar 06, 2018 22:18

Ton van Namen wrote:
GuidoB wrote:Je beantwoordt mijn vraag dus niet. Wat ben je toch weer ongelooflijk onduidelijk in je communicatie. Ik stelde een vraag over jeugddammen.com en krijg een antwoord over een heel andere site.

Ik houd het maar weer eens voor gezien. Het is me wel weer duidelijk waarom het nooit iets wordt met de infrastructuur van de KNDB. Dat zit net zo in elkaar als de epistels van Marcel Kosters: geen touw aan vast te knopen.
Sorry Guido, maar volgens mij ben jij onduidelijk.
Je stelt een vraag over DamZ en krijgt daar netjes van Marcel een duidelijk antwoord (namelijk ja) op. Duidelijker kan volgens mij niet.

Misschien een antwoord wat je niet bevalt. Dat kan, maar je krijgt een fatsoenlijk antwoord.

Dus volgens mij zaai jij nu verwarring ...
Ton, lees alsjeblieft eens mijn post. Dat Marcel in zijn quote zit te knoeien, daar kan ik niks aan doen. Ik heb nog nooit in mijn leven een vraag gesteld over DamZ.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1649
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Mar 06, 2018 22:20

Jaap van Galen wrote:[(...)Met een gestructureerd plan denk ik dat alleen een stad als Den Haag het totaal aantal KNDB=jeugdleden in Nederland kan verdubbelen. Alleen is de vraag wie doet dat?
Yes! Dat is het voordeel van de huidige malaise. Winst is al snel gehaald. Er staat me bij - kan dat verkeerd hebben! - dat de Gemeente Den Haag een forse bijdrage aan neven programma WK-match 2015 leverde. Volgens mij in orde van grootte van verschillende duizenden DamZ! DamSets.

Als je in 1 plaats - bijvoorbeeld Den Haag - op zo'n schaal kunt inzetten, betekent het praktisch, dat je ieder basisschool kind in (een deel van) Den Haag kunt bereiken. Wie die sets moet brengen is dan inderdaad nog een belangrijk, maar met een op dat moment vol meedenkende en meewerkende gemeente op te lossen vraagstuk.

De DamZ! DamSet in samenhang met damz.nl zet en houdt kinderen aan het dammen. Om die reden moet het in grote(!) volumes tot aan de voordeur van de basisschool brengen van de DamZ! DamSet al effect hebben. Al blijft begeleiding in de klas natuurlijk meer opleveren. Als de gemeente al niet mede zorg wil dragen voor de distributie, is dat nog wel door de dam community en vrijwilligers in de meeste plaatsen op te brengen.

Iedere week voor 100 klassen of zelfs maar 1 klas staan is niet realistisch voor de gemiddelde vrijwilliger. Maar 1 keer per jaar met een groepje collega vrijwilligers 1 keer (op 1 dag?) bij 100 basisscholen aanbellen met een pallet DamZ! DamSets is te realiseren. Zoals we op zaterdag 14 april in Voorthuizen 9.000 DamZ! DamSets in 1 keer distribueren.

In een gangbare benadering kun je een bereik hebben van 1 op 1 of hoogstens 1 op 10 kinderen per vrijwilliger. Met de DamZ DamSet kun je dat gemiddelde bereik vergroten van 1 op 10 naar 1 op 100 of zelfs 1 op 1000.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1649
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Mar 06, 2018 22:46

GuidoB wrote:
Ton van Namen wrote:
GuidoB wrote:Je beantwoordt mijn vraag dus niet. Wat ben je toch weer ongelooflijk onduidelijk in je communicatie. Ik stelde een vraag over jeugddammen.com en krijg een antwoord over een heel andere site.

Ik houd het maar weer eens voor gezien. Het is me wel weer duidelijk waarom het nooit iets wordt met de infrastructuur van de KNDB. Dat zit net zo in elkaar als de epistels van Marcel Kosters: geen touw aan vast te knopen.
Sorry Guido, maar volgens mij ben jij onduidelijk.
Je stelt een vraag over DamZ en krijgt daar netjes van Marcel een duidelijk antwoord (namelijk ja) op. Duidelijker kan volgens mij niet.

Misschien een antwoord wat je niet bevalt. Dat kan, maar je krijgt een fatsoenlijk antwoord.

Dus volgens mij zaai jij nu verwarring ...
Ton, lees alsjeblieft eens mijn post. Dat Marcel in zijn quote zit te knoeien, daar kan ik niks aan doen. Ik heb nog nooit in mijn leven een vraag gesteld over DamZ.
Sorry Ton en bedankt voor je support op dit punt. Maar teruglezend was het inderdaad mijn fout. Ik had 1 van de vragen van Guido verkeerd gelezen. Inmiddels heb ik ook op die vraag van Guido antwoord gegeven.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2291
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by GuidoB » Tue Mar 06, 2018 22:58

Marcel Kosters wrote:
GuidoB wrote:Je beantwoordt mijn vraag dus niet. Wat ben je toch weer ongelooflijk onduidelijk in je communicatie. Ik stelde een vraag over jeugddammen.com en krijg een antwoord over een heel andere site. (...)
Hierboven heb ik geprobeerd je vragen te beantwoorden. Je attendeert er nu op, dat jij het in een vraag over jeugddammen.com had en ik in een van mijn antwoorden daarentegen over damz.nl. Dus bij deze mijn antwoord met betrekking tot jeugddammen.com.

(...)
Mooi anekdotisch verhaal, Marcel. Voor de verandering eens helder opgeschreven. Ik heb dit wel kunnen lezen.

Helaas valt het bij een eenvoudige inhoudelijke toets nogal door de mand. De site https://www.damz.nl bestaat uit niet meer dan 5 linkjes, die doorverwijzen naar:
- https://www.damz.nl/spelregels/
- http://speel.kndb.nl/login
- http://dammentor.damz.nl/Themes.aspx
- http://www.jeugddammen.com
- http://www.schooldammen.nl

Link 1 en 3 zijn onderdeel van het damz domein en de andere drie verwijzen naar andere domeinen. Op damz.nl is niets te vinden over jeugddammen. Alles verwijst door naar jeugddammen.com, een site die al 2 jaar niet is bijgewerkt.

Als je dit bekijkt, Marcel, kun je dan nog eens uitleggen wat je nu eigenlijk bedoelde? Heb je het misschien over een andere damz website dan ik heb gevonden?

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Jaap van Galen » Tue Mar 06, 2018 23:01

Jaap van Galen wrote: Zoek maar eens naar het huidige aantal jeugdleden. Dat is nog meer schrikken.
Met een gestructureerd plan denk ik dat alleen al een stad als Den Haag het totaal aantal KNDB=jeugdleden in Nederland kan verdubbelen.
Alleen is de vraag wie doet dat? Het goed uitvoeren van een dergelijk plan kost uiteraard flink veel tijd.
Marcel Kosters wrote:Als je in 1 plaats - bijvoorbeeld Den Haag - op zo'n schaal kunt inzetten, betekent het praktisch, dat je ieder basisschool kind in (een deel van) Den Haag kunt bereiken. Wie die sets moet brengen is dan inderdaad nog een belangrijk, maar met een op dat moment vol meedenkende en meewerkende gemeente op te lossen vraagstuk.

De DamZ! DamSet in samenhang met damz.nl zet en houdt kinderen aan het dammen. Om die reden moet het in grote(!) volumes tot aan de voordeur van de basisschool brengen van de DamZ! DamSet al effect hebben. Al blijft begeleiding in de klas natuurlijk meer opleveren. Als de gemeente al niet mede zorg wil dragen voor de distributie, is dat nog wel door de dam community en vrijwilligers in de meeste plaatsen op te brengen...
Jij hebt het over jullie damsets, mooi initiatief.
Maar je reageert niet op wat ik zeg.
Ik heb het over wat anders, een andere poging tot substantiële vergroting van het aantal KNDB-jeugdleden.
Kost initieel meer geld en inspanning, maar is naar mijn overtuiging een kansrijk idee.
Last edited by Jaap van Galen on Tue Mar 06, 2018 23:13, edited 1 time in total.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1649
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Mar 06, 2018 23:12

GuidoB wrote:
Marcel Kosters wrote:
GuidoB wrote:Je beantwoordt mijn vraag dus niet. Wat ben je toch weer ongelooflijk onduidelijk in je communicatie. Ik stelde een vraag over jeugddammen.com en krijg een antwoord over een heel andere site. (...)
Hierboven heb ik geprobeerd je vragen te beantwoorden. Je attendeert er nu op, dat jij het in een vraag over jeugddammen.com had en ik in een van mijn antwoorden daarentegen over damz.nl. Dus bij deze mijn antwoord met betrekking tot jeugddammen.com.

(...)
Mooi anekdotisch verhaal, Marcel. Voor de verandering eens helder opgeschreven. Ik heb dit wel kunnen lezen.

Helaas valt het bij een eenvoudige inhoudelijke toets nogal door de mand. De site https://www.damz.nl bestaat uit niet meer dan 5 linkjes, die doorverwijzen naar:
- https://www.damz.nl/spelregels/
- http://speel.kndb.nl/login
- http://dammentor.damz.nl/Themes.aspx
- http://www.jeugddammen.com
- http://www.schooldammen.nl

Link 1 en 3 zijn onderdeel van het damz domein en de andere drie verwijzen naar andere domeinen. Op damz.nl is niets te vinden over jeugddammen. Alles verwijst door naar jeugddammen.com, een site die al 2 jaar niet is bijgewerkt.

Als je dit bekijkt, Marcel, kun je dan nog eens uitleggen wat je nu eigenlijk bedoelde? Heb je het misschien over een andere damz website dan ik heb gevonden?
Ik heb uitgelegd hoe de situatie zoals je die hierboven beschrijft ontstaan is en ik heb uitgelegd wat de gewenste situatie is. Namelijk 1 website met focus op leeftijdsgroep tot en met 12 jaar. Zowel school- als clubdammers.

In de huidige situatie worden op damz.nl geen nieuws of interviews meer aangeboden. Ik denk dat we dat voor nu ook niet per se moeten willen. Dat vraagt namelijk heel veel tijd en inzet van een redactie die er momenteel niet is. Kortom dat is niet meteen te garanderen.

Wat wel te garanderen is, is zorgen dat de hierboven door jou aangegeven DamMentor en DamServer op korte termijn praktisch bruikbaar zijn. Een verslag of interview lezen is leuk, maar met iemand anders een potje dammen of online een slagzetje oefenen is ook heel leuk. Als het 1 op dit moment niet haalbaar is, dan moet in ieder geval voor het ander gegaan worden.

Verder moet de link met jeugddammen.com op damz.nl verwijderd worden. Enerzijds is jeugddammen.com ongewenste concurrentie die je in ieder geval niet voor jezelf moet organiseren. Bovendien is het naast elkaar aanbieden van twee links 'Jeugddammen' en 'Schooldammen' cryptisch en verwarrend. Schooldammen is immers jeugddammen en schooldammen valt onder jeugddammen. Als je begrijpt wat ik bedoel...(ik vraag erom he:-)).

Tenslotte zou de (beoogde!) functie van schooldammen.nl gewoon integraal op damz.nl aangeboden moeten worden en niet op een apart schooldammen.nl domein. Maar in het kader van quick and dirty en het niet aan cms etc hoeven sleutelen zou ik ook goed kunnen leven met het voorlopig vanuit damz.nl naar schooldammen.nl blijven linken. Waarbij echter extern absoluut niet met het aparte domein schooldammen.nl naar scholen wordt geadverteerd. Maar uitsluitend met portal damz.nl. Via welke de scholen al klikkend op de schooldam button op schooldammen.nl komen.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1649
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Mar 06, 2018 23:22

Jaap van Galen wrote:
Jaap van Galen wrote: Zoek maar eens naar het huidige aantal jeugdleden. Dat is nog meer schrikken.
Met een gestructureerd plan denk ik dat alleen al een stad als Den Haag het totaal aantal KNDB=jeugdleden in Nederland kan verdubbelen.
Alleen is de vraag wie doet dat? Het goed uitvoeren van een dergelijk plan kost uiteraard flink veel tijd.
Marcel Kosters wrote:Als je in 1 plaats - bijvoorbeeld Den Haag - op zo'n schaal kunt inzetten, betekent het praktisch, dat je ieder basisschool kind in (een deel van) Den Haag kunt bereiken. Wie die sets moet brengen is dan inderdaad nog een belangrijk, maar met een op dat moment vol meedenkende en meewerkende gemeente op te lossen vraagstuk.

De DamZ! DamSet in samenhang met damz.nl zet en houdt kinderen aan het dammen. Om die reden moet het in grote(!) volumes tot aan de voordeur van de basisschool brengen van de DamZ! DamSet al effect hebben. Al blijft begeleiding in de klas natuurlijk meer opleveren. Als de gemeente al niet mede zorg wil dragen voor de distributie, is dat nog wel door de dam community en vrijwilligers in de meeste plaatsen op te brengen...
Jij hebt het over jullie damsets, mooi initiatief.
Maar je reageert niet op wat ik zeg.
Ik heb het over wat anders, een andere poging tot substantiële vergroting van het aantal KNDB-jeugdleden.
Kost initieel meer geld en inspanning, maar is naar mijn overtuiging een kansrijk idee.
Ik heb gereageerd op wat je zegt, Jaap. Daarbij zie ik de DamZ! DamSet als het perfecte instrument om volume te draaien. Want dat heb je nodig als je aantal jeugdleden wilt verdubbelen via actie op 1 enkele plaats in Nederland. Op wat je niet zegt, kan ik niet reageren :-). Je lijkt vergeten te zijn, te vertellen hoe "wat anders, een andere poging tot substantiële vergroting van het aantal KNDB-jeugdleden. Kost initieel meer geld en inspanning, maar is naar mijn overtuiging een kansrijk idee." eruit ziet. Daar kan ik niet naar raden, maar ik ben er wel benieuwd naar :-).
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Michel Stempher
Posts: 1066
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Michel Stempher » Tue Mar 06, 2018 23:26

Wat maakt het een kind nou uit of het .com, .nl, .org of .whocares is?

Ik vind het een gevaarlijke om beide sites in 1 site te verwerken. Bij goed draaiende websites vrees ik dat het veel te veel content wordt op de website. In mijn optiek kunnen we beter eerst even zorgen dat de input op deze websites formidabel is. Zodat er in elk geval informatie IS voor de kinderen die iets willen lezen. Op dit moment is dat een groot probleem aangezien er geen coördinatie is. Op dit moment heb ik nog niet heel veel concrete informatie, maar er zit een werkgroep aan te komen die alles gaat coördineren. En ik ga daar een rol in spelen, is de bedoeling. Maar nog even geduld...

Ik vind deze discussie overigens wel zeer waardevol. Ik vind het namelijk een heel lastige hoe dit te doen. Hoe meer geluiden ik ontvang, hoe beter ik het goede uit al deze reacties kan halen.

GuidoB
Posts: 2291
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by GuidoB » Tue Mar 06, 2018 23:28

Ik snap je weer niet, Marcel. In een paar zinnen noem je enerzijds damz.nl en jeugddammen.com concurrerend en wil je anderzijds op damz.nl geen nieuws en interviews aanbieden, terwijl dat juist de (2 jaar niet bijgewerkte) content van jeugddammen.com is. Waar zit die concurrentie dan eigenlijk in?

Ik zie een damz.nl website die niets doet dan doorverwijzen naar een aantal andere sites. Het is een centraal punt, maar de content staat elders. Kennelijk wil de KNDB een site aanbieden met interviews en nieuws voor de jeugd (jeugddammen.com). Ik vind dat een prima streven. Deze wordt echter al heel lang niet bijgewerkt. Als je zoiets host, moet je er ook voor zorgen dat het leeft. Hoe kan de KNDB hier voor zorgen?

*edit*

Volgens Michel komt er een werkgroep. *zucht* Gaat die werkgroep misschien content schrijven? Dan heeft het misschien nog een beetje nut.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1649
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Mar 06, 2018 23:54

Michel Stempher wrote:Wat maakt het een kind nou uit of het .com, .nl, .org of .whocares is?

DamZ! is het merk dat we promoten en het merk dat we gebruiken om de kinderen aan ons te binden. Samen met DamZ! mascotte Pinky. Daar past geen website acdefg.nl, jeugddammen.nl of jeugddammen.com bij. Daar past uitsluitend damz.nl bij.

In mijn vorige posts heb ik uitgelegd dat een doelgroep van 6-20 jaar (de doelgroep van jeugddammen.com) veel te breed is. Met zo'n brede doelgroep kun je bij niemand een gevoelige snaar raken. En dat is precies wat je beoogt met het kiezen van een doelgroep.
Michel Stempher wrote:Ik vind het een gevaarlijke om beide sites in 1 site te verwerken. Bij goed draaiende websites vrees ik dat het veel te veel content wordt op de website.
Nee. De content van jeugdammen.com wordt niet in zijn geheel in damz.nl onder gebracht. Alleen de content die betrekking heeft op kinderen tot en met 12 jaar. Zoals je je zult herinneren, is dat niet anders dan het voorheen geweest is. En dat werkte - afgezien van het feit dat het ook al met 1 website lastig was om de redactie te bemensen - uitstekend.
Michel Stempher wrote:In mijn optiek kunnen we beter eerst even zorgen dat de input op deze websites formidabel is.
Even bot en duidelijk: nee. Zoals uitgelegd: jeugddammen.com - dat een te brede doelgroep heeft om deze goed te bedienen - concurreert met damz.nl. Terwijl DamZ! HET merk van de KNDB was en is. Het merk ook, waar de KNDB door de jaren heen stevig in heeft geïnvesteerd. De KNDB schiet zich in de voet met het versnipperen van de "gouden ei" doelgroep over damz.nl en jeugddammen.com.
Michel Stempher wrote:Zodat er in elk geval informatie IS voor de kinderen die iets willen lezen.
Voor kinderen tot en met 12 jaar simpelweg alle informatie op damz.nl aanbieden.
Michel Stempher wrote:Op dit moment is dat een groot probleem aangezien er geen coördinatie is. Op dit moment heb ik nog niet heel veel concrete informatie, maar er zit een werkgroep aan te komen die alles gaat coördineren. En ik ga daar een rol in spelen, is de bedoeling. Maar nog even geduld...
Er moet niet gecoördineerd worden tussen deze twee websites, er moet gekozen worden tussen twee websites. Het is duidelijk, dat damz.nl voor jeugd tot en met 12 jaar (opnieuw!) gekozen moet worden. Als mensen warm lopen voor een website voor jeugd clubdammers van 13 jaar en ouder moeten zij dat beslist doen en is dat een goede zaak. Als die mensen er niet zijn, is de zaak na keuze voor damz.nl simpel en moet jeugddammen.com worden stop gezet. Zodat de focus zich op damz.nl kan richten. De situatie die ik eerder beschreef - een dodelijke registratieprocedure voor DamServer en een dodelijke foutenscore in DamMentor - bestaat al zeker drie jaar. Het is dan ook duidelijk dat de KNDB en de website damz.nl een dringende behoefte aan focus hebben. En niet aan concurrentie van websites en domeinen die niet aansluiten op het DamZ! merk- en doelgroepenbeleid van de KNDB. Of op het portal-principe. De DamZ! DamSet roept kinderen op alle mogelijke plekken op, naar portal damz.nl te gaan. Daar kunnen zij alles vinden. Niet op schooldammen.nl. Tot overmaat van ramp versnippert het propageren van zoveel verschillende (en willekeurige) websites voor dezelfde doelgroep niet alleen je boodschap en kracht richting de doelgroep (jeugd tot en met 12 jaar) maar versnippert zij ook de toch al zeer schaarse vrijwillige inzet die je nodig hebt om een website in de lucht te houden en van informatie te voorzien.
Michel Stempher wrote:Ik vind deze discussie overigens wel zeer waardevol. Ik vind het namelijk een heel lastige hoe dit te doen. Hoe meer geluiden ik ontvang, hoe beter ik het goede uit al deze reacties kan halen.
Complimenten voor je open opstelling en succes met en bedankt voor al je inbreng overal. Ik moet jou - tezamen met je bestuurscollega's van de PODB - ook bedanken voor jullie ondernemerschap inzake de DamZ! DamSet: zonder jullie zou deze aanstaande zaterdag 14 april niet in Voorthuizen zijn.
Last edited by Marcel Kosters on Wed Mar 07, 2018 00:50, edited 1 time in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2291
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by GuidoB » Wed Mar 07, 2018 00:10

Michel Stempher wrote:In mijn optiek kunnen we beter eerst even zorgen dat de input op deze websites formidabel is. Zodat er in elk geval informatie IS voor de kinderen die iets willen lezen. Op dit moment is dat een groot probleem aangezien er geen coördinatie is.
Ik heb geconstateerd dat er al 2 jaar geen content is geplaatst op jeugddammen.com, terwijl de KNDB nu 1 jaar geen bestuur meer heeft. Gebrek aan coördinatie is dus niet de oorzaak van het probleem. Ik vermoed een enorm gebrek aan kader voor het onderhouden van een KNDB website. Welke maatregelen kunnen helpen om het kader te vergroten?

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1649
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Wed Mar 07, 2018 00:12

GuidoB wrote:Ik snap je weer niet, Marcel. In een paar zinnen noem je enerzijds damz.nl en jeugddammen.com concurrerend en wil je anderzijds op damz.nl geen nieuws en interviews aanbieden, terwijl dat juist de (2 jaar niet bijgewerkte) content van jeugddammen.com is. Waar zit die concurrentie dan eigenlijk in?
Zoals uitgelegd werden nieuws en interviews die later op jeugddammen.com werden aangeboden voorheen gewoon - en uitstekend - op damz.nl aangeboden. Voor het aanbieden van nieuws en interviews voor de doelgroep tot en met 12 jaar was en is geen aparte website nodig. Bij het centraal stellen van het merk DamZ! voor de doelgroep past een portal damz.nl die overal en altijd wordt uitgedragen. En niet een hele reeks aan verschillende domeinnamen. Wil je een interview lezen? Ga naar jeugddammen.com. Wil je wat weten over schooldammen? Ga naar schooldammen.nl. Dat is waardeloze branding en dat devalueert de waarde van damz.nl.

In de huidige situatie constateer je, dat damz.nl een uitgeklede site is zonder actualiteit en dat de op actualiteit gerichte website jeugddammen.com eveneens op de gat ligt. Dat komt blijkbaar en niet verbazingwekkend, omdat er momenteel geen vrijwilligers achter deze websites schuilen. Dat is de realiteit waar we voor nu mee moeten werken en waar we voor nu op moeten plannen. Op basis daarvan en op basis van common sense marketing beleid zeg ik: zet jeugddammen.com stop. Breng de focus terug naar damz.nl. Vergeet de vrijwilligers intensieve interviews en verslagen even. Die worden nu op jeugddammen.com immers ook niet aangeboden. En zorg allereerst, dat de nu wel op damz.nl aangeboden functionaliteit (DamServer en DamMentor) eens gaat werken. Dat zijn heerlijk concrete en afgebakende projectjes waar makkelijk vrijwilligers voor te vinden zijn. Heel iets anders dan de structurele verplichting en inspanning van een redactie. Sla vervolgens twee vliegen in 1 klap door en je landelijke organisatie te versterken en nuttige content aan te bieden door het inventariseren en aanbieden van alle schooldam data, locaties en daaraan verbonden clubs op damz.nl (of in eerste instantie via het enkel via damz.nl te benaderen schooldammen.nl). Ook dat vraagt relatief weinig vrijwillige inspanning, maar is wel van levensbelang voor de KNDB als organisatie. Hoe willen we immers beleid voeren, als we de lokale uitvoering niet weten te vinden? Een weer volgende stap die wederom de organisatie versterkt en nuttige content levert zou kunnen zijn, om de uitslagen van ieder schooldam kampioenschap op damz.nl te delen. Vooralsnog zonder de ambitie van verslagen, want dat vraagt weer meer tijd en inspanning van redactie en van lokale organisatoren. Terwijl een Toernooimanager bestand (of op welke software of interface zou het beste in het hele land gestandaardiseerd kunnen worden?) toch al aangemaakt moet worden en dat enkel een kwestie van drukken op de (mail)knop zou moeten zijn.
GuidoB wrote:Ik zie een damz.nl website die niets doet dan doorverwijzen naar een aantal andere sites. Het is een centraal punt, maar de content staat elders. Kennelijk wil de KNDB een site aanbieden met interviews en nieuws voor de jeugd (jeugddammen.com). Ik vind dat een prima streven.
Ik heb hierboven uitgelegd, waarom dat een onverstandig streven is.
GuidoB wrote:Deze wordt echter al heel lang niet bijgewerkt. Als je zoiets host, moet je er ook voor zorgen dat het leeft. Hoe kan de KNDB hier voor zorgen?

*edit*

Volgens Michel komt er een werkgroep. *zucht* Gaat die werkgroep misschien content schrijven? Dan heeft het misschien nog een beetje nut.
Nu gewoon even niet. Er zijn andere prioriteiten die meer opleveren. Zie hierboven.
Last edited by Marcel Kosters on Wed Mar 07, 2018 00:53, edited 2 times in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2291
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by GuidoB » Wed Mar 07, 2018 00:20

Weer een heel verhaal. Je valt nogal in herhaling, Marcel. Mag ik concluderen dat er inhoudelijk geen concurrentie is tussen damz.nl en jeugddammen.com? De een is een portal, de ander bevat content.

Bedoelde je echt concurrentie qua ‘branding’, wat dat ook mag betekenen? Volgens mij zet de KNDB damz.nl in de markt en draagt verder niemand de naam jeugddammen.com uit.

Verder lijkt het mij geen goed idee om te stoppen met content voor jeugddammers. Dus niet stoppen met jeugddammen.com.
Last edited by GuidoB on Wed Mar 07, 2018 00:29, edited 1 time in total.

Post Reply