Is dammen een kinderspel?

Post Reply
User avatar
Henk de Witt
Posts: 1158
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Is dammen een kinderspel?

Post by Henk de Witt » Mon Feb 26, 2018 17:31

Is dammen een kinderspel?

Volkskrant-ombudsman Jean-Pierre Geelen schreef op 23 februari jl. een openhartig, genuanceerd stuk over de beëindiging van de rubriek van Ton Sijbrands. Bijna terloops stond er een zinnetje in over het imago van het dammen. Schaken staat voor 'intellectueel', dammen is een 'kinderspel'. De beeldvorming van dammen als kinderspel bestaat zeker in landen als Italië en Frankrijk, daar kan ik uit eigen ervaring over mee praten. In Nederland ligt de negatieve beeldvorming breder: 'Saai', 'ouwe mannetjes in achterafzaaltjes' enz. Huisdammers kunnen in familie- en vriendenkring niemand meer vinden om tegen te spelen. Lid worden van een damclub is twee bruggen te ver. Uiteindelijk gaan ze bridgen of wordfeud spelen.
Nog maar vijftig jaar geleden werd dammen gezien als een respectabele denksport. Allereerst wil ik vaststellen dat er maar één verantwoordelijke is voor de snelle ommekeer ten kwade in de beeldvorming: de damwereld. De damwereld dacht (en denkt in meerderheid nog steeds) dat men zich niet hoeft aan te passen aan veranderende tijden. De buitenwereld moet zich aanpassen. Boze brieven aan de Volkskrant bevestigen dit beeld nog maar eens. Hoewel ik de denkwijze van behoudende dammers ken, heb ik toch weer met stijgende verbazing het egocentrische karakter van sommige brieven gelezen. 'Ik ben al heel lang abonnee en lees ’s zaterdags als eerste de rubriek van Ton Sijbrands', was de teneur van verschillende brieven. Ja, als dammer kan ik me dat goed voorstellen. Maar 99% van de Volkskrantlezers las deze rubriek niet als eerste, sterker zij lazen de rubriek in het geheel niet. De bozebriefschrijvers bevestigen dat de damwereld het contact met de bevolking is verloren. De vraag zou natuurlijk moeten zijn: 'Waarom leest 99% de damrubriek niet?' En vervolgens 'Wat kunnen wij doen om het imago van de damsport te verbeteren? Waaraan moet een damrubriek voldoen om aantrekkelijk te zijn voor een breed lezerspubliek?'

Gezien mijn leeftijd geniet ik de twijfelachtige eer dat ik de snelle verandering van het imago van de damsport heb meegemaakt. Ik kan zelfs een duidelijk omslagpunt aanwijzen. Dat was de WK-match Sijbrands-Andreiko, 1973. De ‘match van de eeuw’ werd in de publiciteit de ‘match van de geeuw.’ Twintig partijen, achttien remises. Dit had voor de damwereld een waarschuwing moeten zijn, een zeer serieuze waarschuwing. Korte tijd later bleek dat genoemde match geen incident was. Rond 1980 was dammen definitief een remisesport geworden. De damsport was dood. Maar nog niet begraven, mits de damsport zich snel zou aanpassen. Natuurlijk gingen er stemmen op om dat te doen. Topdammers als Jannes van der Wal, Rob Clerc en Anatoli Gantwarg lieten van zich horen. In 1984 was er het Volmactoernooi waarin geëxperimenteerd werd met een telling die later bekend zou worden als Delftse telling. Echter, alles was aan dovemansoren gericht. De damsport, ooit in hoog aanzien, bleek gedomineerd te worden door beperkte geesten die van geen verandering wilden horen. Diverse bestuurders lieten weten dat ze de vele remises helemaal niet erg vonden. Dat is misschien een te respecteren, vreedzaam standpunt, maar hoe komt dit op de buitenwereld over? Als kind heb ik nog het spelletje boter-kaas-en-eieren gespeeld. Leuk, tot je wat ouder werd en er achter kwam dat als beide partijen goed opletten, het altijd in remise eindigde. Topdammen is een boter-kaas-en-eieren spelletje geworden. Op een oneindig veel hoger niveau, dat wel, maar toch.
Dezelfde beperkte geesten die elke aanpassing hebben geblokkeerd zijn echter niet onder de indruk. Als organisator van toptoernooien waarin het aantal remises sterk werd gereduceerd kreeg ik tal van verwensingen naar mijn hoofd. ‘Die Delftse telling van jou is flauwekul.’ ‘Dit is geen damvernieuwing maar damvernieling.’ Toen wij een keer de telling 4-0, 3-1, 2-2 vervingen door 2-0, 1½-½, 1-1, kreeg ik een reactie van een KNDB-bestuurder: 'Zie je wel, je vertrouwt je eigen telling niet, je hebt hem al weer veranderd.' Nu zou je kunnen denken dat deze bestuurder weinig begrip had van getalsverhoudingen. Dit was niet het geval, hij was als wiskundige verbonden aan een universiteit. Een bondsraadslid meende dat je met de Delftse telling Nederlands kampioen zou kunnen worden door louter remises te spelen (sic). Hij bracht het later tot KNDB-voorzitter. Foppe de Haan zou zeggen 'Dit is geen hoog niveau.' Tegenwoordig zijn de reacties weer wat anders getint. Of ik soms denk dat de leden zullen toestromen als er minder remises worden gespeeld. Dat denk ik helemaal niet. Een provinciale bestuurder die tegenwoordig erg actief is op het forum had een 'eureka-moment'. Dammen was een 'symmetrische' sport, daar horen nu eenmaal remises bij. Wartaal dus. Later bedacht hij iets anders. Het remiseprobleem was geen probleem van de damsport, maar van topspelers als Alexander S. en Alexander G. Wie zijn dat nou weer, vraagt u zich misschien af. Verdachten in een remiseproces?

Beperkt denkende mensen breng je zomaar niet op andere gedachten. De een houdt een ronkend verhaal in de bondsraad. Strekking: gewoon even een paar blikken vrijwilligers opentrekken en die vrijwilligers goed opleiden. Hoppa! Een ander maakt zich druk voor het op grote schaal verspreiden van goedkope bijbels.. herstel, damborden. Dan gaan de mensen vanzelf weer dammen. Denkt hij.
Een eenvoudige waarheid is aan hen niet besteed: Een negatief imago betekent dat mensen niet bij jouw club willen horen. Per definitie, dit hoeft niet bewezen te worden. Oxfam Novib kan er van meepraten. De blikkenopener zou zich eerst eens kunnen afvragen wat zijn eigen rol is geweest, en nog is, in de teloorgang van de damsport. De bijbelverkoper kan zich afvragen of zijn klanten weer in het scheppingsverhaal gaan geloven als ze het maar genoeg onder ogen krijgen.

Tijd voor een afronding:
* Dammen als sport is dood, al zo’n veertig jaar, de bond zag niets in reanimatie
* Het corpus is nog niet definitief begraven, maar ruikt sterk
* Het grote publiek, media en sponsors houden niet van een dode sport
* Sommige dammers bedrijven graag de liefde met een dode sport
* Het grote publiek en een minderheid van de dammers walgt hiervan
* Dammen is voor kinderen, die in de middelbare schoolperiode zullen afhaken
* Dammen is voor ouderen, die al heel lang dammen. Het zal hun tijd wel duren
* Dammen is voor een klein groepje jonge, goed getrainde, zeer sterke spelers
* Zij zijn gedoemd veel, waanzinnig veel tijd te besteden aan het spelen van remise tegen elkaar
* Wil je genieten van topdammen? Van echte spanning, strijd en beslissingen in de Champions League van het dammen?
* Zoek dan geestverwanten en organiseer zelf toernooien
* Hou necrofielen en bijbelverkopers op afstand
* Ik adviseer topdammers om een eigen organisatie op te zetten
* Wil je een leuke club? Stop met die ene lange partij op de clubavond
* Organiseer meer leuke, gezellige sneldamavonden, geef de club meer een sooskarakter
* Ga niet in een lullig zaaltje zitten, maar zoek een mooie locatie
* Daar willen mensen best iets voor betalen, een avondje in het café kost ook gauw € 25
* Streef naar een gemengde club, 30% vrouwen binnen tien jaar is zeker haalbaar
* Verwacht niets van de bond, de bond heeft de damsport dood laten gaan
* De bond heeft aan het 'bevorderen van de damsport' een heel aparte uitleg gegeven
* Toch heeft de bond nog nut, denk aan de nationale competitie en opleiding van talenten

De tijd van dammen als hooggewaardeerde denksport is voorbij en komt niet meer terug. Plaatselijk is het opzetten van een leuke club en organiseren van mooie toptoernooien zeker nog mogelijk. Het geeft veel voldoening om daar bij te zijn, en nog meer om daaraan een bijdrage te leveren.

playforstacks
Posts: 697
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by playforstacks » Mon Feb 26, 2018 18:16

Voor het overgrote deel komt dit over als een sterk feitelijk verhaal. Jammer dat het verhaal nogal onderuit gehaald wordt door mensen die de handen uit de mouwen steken ,en damborden gaan verspreiden, neer te zetten als bijbel verkopers die we als damwereld zouden moeten afstoten.

Er kan prima een verschil in mening zijn hoe effectief het uitdelen van damborden op grote schaal is. Maar dit afschilderen als schadelijk... ? (zonder enige onderbouwen)
Dan ben je denk ik zelf schadelijk voor damsport op dit punt.

User avatar
Klaas van der Laan
Posts: 887
Joined: Wed Sep 24, 2003 13:19
Real name: Klaas van der Laan

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Klaas van der Laan » Mon Feb 26, 2018 19:14

Go, het meest intellectuele spel dat er is, is als Lego-versie te koop.
https://ideas.lego.com/projects/2f24332 ... b056b2986f
Flow with the Go

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Jaap van Galen » Mon Feb 26, 2018 20:49

playforstacks wrote:Voor het overgrote deel komt dit over als een sterk feitelijk verhaal. Jammer dat het verhaal nogal onderuit gehaald wordt door mensen die de handen uit de mouwen steken ,en damborden gaan verspreiden, neer te zetten als bijbel verkopers die we als damwereld zouden moeten afstoten.

Er kan prima een verschil in mening zijn hoe effectief het uitdelen van damborden op grote schaal is. Maar dit afschilderen als schadelijk... ? (zonder enige onderbouwen)
Dan ben je denk ik zelf schadelijk voor damsport op dit punt.
Typische reactie vanuit de damwereld.
Wordt er door een kritisch iemand een heel scala aan punten opgevoerd, wordt er door de damwereld een puntje uitgepikt, wordt dat puntje met subjectieve onderbouwing onderuit gehaald, schadelijk voor de damsport genoemd, en vervolgens gaan we weer lekker door zoals we deden.
Waarom hebben we niet enige zelfkritische houding, negeren we de feiten (zie o.a. onze dramatisch dalende ledenaantallen), staan nauwelijks open voor veranderingen, en doen we alsof alleen onze neus bloedt?

Michel Stempher
Posts: 1080
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Michel Stempher » Mon Feb 26, 2018 21:34

Wat is dit nou weer voor antipropaganda van de heer De Witt? Wat wil meneer nou zelf? Het idee van het verspreiden van de damborden is juist om het dammen weer wat meer naar de mensen toe te brengen. Dit is toch alleen maar goed? Ik denk dat we uit ons hoofd moeten zetten dat er ooit nog een goedlopende clubavond uit de grond wordt gestampt. De tijd dat de mens iedere week naar de damclub trekt is voorbij. We moeten een paar keer per jaar juist naar de mensen toe.

Hoe haalt de heer De Witt het in zijn hoofd goedwillende personen zo hard de grond in te boren? Hoe denkt de heer de Witt dat er nog mensen gaan dammen als er nergens meer een dambord is? Door topgrootmeesters altijd te laten winnen? Kwakzalvers verkopen doorgaans betrouwbaarder materiaal.

Hierbij dan ook mijn welgemeende succeswensen aan al die personen die nog wel geloven in het damspel. En die hard hun best gaan doen het dammen weer zichtbaar te maken. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat iemand die hervormingen ambieert geen goed woord overheeft voor mensen die er energie in steken om het damspel naar de buitenwereld te brengen.

User avatar
ildjarn
Posts: 1463
Joined: Tue Aug 22, 2006 15:38
Real name: Joost de Heer

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by ildjarn » Tue Feb 27, 2018 07:04

Klaas van der Laan wrote:Go, het meest intellectuele spel dat er is, is als Lego-versie te koop.
https://ideas.lego.com/projects/2f24332 ... b056b2986f
Dan heb je Ideas verkeerd begrepen. Ideas is een website waar mensen hun zelfgebouwde Legocreaties kunnen laten zien, in de hoop dat Lego ze oppakt en als officiële set gaat uitbrengen.

Schaken daarentegen is wél al vaker als officiële set uitgebracht: https://brickset.com/sets?query=chess. En ook Checkers is al eens als Legoset uitgebracht: https://brickset.com/sets/G1753-1/LEGO-Checkers
Lasst die Maschinen verhungern, Ihr Narren...
Lasst sie verrecken!
Schlagt sie tot -- die Maschinen!

Frans de Jonge
Posts: 642
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Frans de Jonge » Tue Feb 27, 2018 07:57

Michel Stempher wrote:Wat is dit nou weer voor antipropaganda van de heer De Witt? Wat wil meneer nou zelf? Het idee van het verspreiden van de damborden is juist om het dammen weer wat meer naar de mensen toe te brengen. Dit is toch alleen maar goed? Ik denk dat we uit ons hoofd moeten zetten dat er ooit nog een goedlopende clubavond uit de grond wordt gestampt. De tijd dat de mens iedere week naar de damclub trekt is voorbij. We moeten een paar keer per jaar juist naar de mensen toe.

Hoe haalt de heer De Witt het in zijn hoofd goedwillende personen zo hard de grond in te boren? Hoe denkt de heer de Witt dat er nog mensen gaan dammen als er nergens meer een dambord is? Door topgrootmeesters altijd te laten winnen? Kwakzalvers verkopen doorgaans betrouwbaarder materiaal.

Hierbij dan ook mijn welgemeende succeswensen aan al die personen die nog wel geloven in het damspel. En die hard hun best gaan doen het dammen weer zichtbaar te maken. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat iemand die hervormingen ambieert geen goed woord overheeft voor mensen die er energie in steken om het damspel naar de buitenwereld te brengen.
Ik zie voor deze draad op het Forum de echte damliefhebbers hun ongezouten opvattingen weergeven. Allemaal hebben ze het damhart op de goeie plaats. En er worden vaak ook heel rake dingen gezegd en wezenlijke vragen gesteld.
Wat gaat het uitdelen van gratis dambordjes nu werkelijk opleveren? Een terechte vraag! Ik ben vreselijk benieuwd naar het rendement (damplezier, toename georganiseerd dammen, enz.) en wat we van elkaar kunnen leren bij onze aanpak hierbij. Ik zie het ook als kans om dammen weer onder de aandacht van kinderen, onderwijzers, ouders maar ook volwassenen en gepensioneerden te brengen.
Het lijkt logisch dat het rendement van het uitdelen toeneemt als je het combineert met acties zoals damles/-toernooien op en tussen scholen, damles/-toernooitjes bij wijkverenigingen, seniorencomlexen en in buurthuizen, simultaans op deze plekken. Laten we onze plannen en ervaringen delen. Een kritische voorbeschouwing mag, maar een succesvolle uitrol wil toch iedere damliefhebber? Is hier trouwens al een concreet "aanvalsplan
" voor?
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Klaas van der Laan
Posts: 887
Joined: Wed Sep 24, 2003 13:19
Real name: Klaas van der Laan

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Klaas van der Laan » Tue Feb 27, 2018 11:06

ildjarn wrote:
Klaas van der Laan wrote:Go, het meest intellectuele spel dat er is, is als Lego-versie te koop.
https://ideas.lego.com/projects/2f24332 ... b056b2986f
Dan heb je Ideas verkeerd begrepen. Ideas is een website waar mensen hun zelfgebouwde Legocreaties kunnen laten zien, in de hoop dat Lego ze oppakt en als officiële set gaat uitbrengen.

Schaken daarentegen is wél al vaker als officiële set uitgebracht: https://brickset.com/sets?query=chess. En ook Checkers is al eens als Legoset uitgebracht: https://brickset.com/sets/G1753-1/LEGO-Checkers
Je begrijpt de strekking van mijn opmerking niet Joost: Men mag hopen dat dammen (weer) een kinderspel is! Zelfs het meest intellectuele spel ter wereld schaamt zich daar niet voor, integendeel.
Flow with the Go

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1763
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Feb 27, 2018 15:05

Klaas van der Laan wrote:(...)Men mag hopen dat dammen (weer) een kinderspel is! Zelfs het meest intellectuele spel ter wereld schaamt zich daar niet voor, integendeel.
Hear, hear!
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1763
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Feb 27, 2018 15:11

Frans de Jonge wrote:(...) Allemaal hebben ze het damhart op de goeie plaats. En er worden vaak ook heel rake dingen gezegd en wezenlijke vragen gesteld.
Yes!
Frans de Jonge wrote:Wat gaat het uitdelen van gratis dambordjes nu werkelijk opleveren? Een terechte vraag! Ik ben vreselijk benieuwd naar het rendement (damplezier, toename georganiseerd dammen, enz.) en wat we van elkaar kunnen leren bij onze aanpak hierbij. Ik zie het ook als kans om dammen weer onder de aandacht van kinderen, onderwijzers, ouders maar ook volwassenen en gepensioneerden te brengen.
Het lijkt logisch dat het rendement van het uitdelen toeneemt als je het combineert met acties zoals damles/-toernooien op en tussen scholen, damles/-toernooitjes bij wijkverenigingen, seniorencomlexen en in buurthuizen, simultaans op deze plekken. Laten we onze plannen en ervaringen delen. (...)
Tevoren zeg ik over rendement: bedenk dat we ons geld maar een keer kunnen uitgeven!

Rendement van geld, gebruikt voor de aanschaf van DamZ! DamSets:

- Algemeen: 27.000 euro's resulteren in 9.000 kleurrijke DamZ! DamSets. Ondermeer geschikt voor gebruik in de klas. 9.000 blijvende en over heel Nederland en België verspreide gebruiksvoorwerpen en visitekaartjes voor damspel, KNDB en club.
- Voor de KNDB: meedoen met 800 sets (2400 euro) levert een multiplier van 11,25 op. Want alle 9.000 DamZ! DamSets zijn reclame en zichtbaarheid voor KNDB (jeugdbeleid).
- Voor de clubs: goede damborden voor op jeugd clubavond, voor op schooldam toernooi, voor in de klas, voor in de huiskamer. Strooigoed / visitekaartje met informatie over de club.
- Voor het damspel: zichtbaarheid. Iedere uitgedeelde DamZ! DamSet is een trigger om een potje te dammen. Met een brochure, boek(je) of praatjes kun je niet dammen.

Rendement van de DamZ! DamSets zelf:

- Voor de KNDB: kathalysator voor veel. Eerste resultaat: voor het eerst in jaren weer KNDB jeugdcongres (gecombineerd met distributie van de DamZ! DamSet op 14 april in Voorthuizen). In een volgende post komen een aantal andere 'wins' voor de KNDB naar voren (samenhangend met het werkend krijgen van damz.nl). Daarnaast verenigt en activeert de DamZ! DamSet damliefhebbers in Nederland en België rondom jeugdbeleid en -actie.
- Voor de clubs: een uitstekend visitekaartje en (promotie)instrument.
- Voor het damspel: toename damplezier, toename aantal (jonge) mensen dat wel eens damt. Iedere DamZ! DamSet wordt door tenminste 2 kinderen gebruikt. Dat zijn 18.000 kinderen. Achter ieder kind staan 2 ouders en 4 grootouders. Deze eerste 9.000 DamZ! DamSets – en de club- en KNDB boodschap die op iedere DamZ! DamSet staat – hebben daarmee een geschat bereik van 18.000 kinderen en 108.000 volwassenen.

Een kleine honderd provinciale bonden, clubs, promotors en niet in de laatste plaats de KNDB zien de kracht van bovenstaande afwegingen. Iedere bond, club en promotor die meedoet, versterkt het succes. In de eerste plaats voor de eigen club, maar daarmee ook voor de damsport als geheel. Voor uitlevering op 14 april zijn nog een laatste 7 x 20 DamZ! DamSets beschikbaar: bestellen kan bij marcelkosters@gmail.com.

Bovendien kan tot 15 juni ongelimiteerd worden ingetekend op de tweede lichting DamZ! DamSets die omstreeks 1 september moet arriveren. Intekenen via marcelkosters@gmail.com. 15 juni ligt twee maanden na 14 april, en stelt zodoende iedereen in de gelegenheid een echte DamZ! DamSet in handen te nemen en zelf de kwaliteit en het potentieel te beoordelen, alvorens tot bestelling over te gaan. 15 juni ligt ook ruimschoots na de meeste strategie- en budget vormende bestuurs- en ledenvergaderingen in aanloop naar het nieuwe damseizoen.

Mijn advies: benut svp deze timing en ga samen met tenminste 100 andere bonden, clubs en promotors goed van start in het nieuwe seizoen.
Last edited by Marcel Kosters on Tue Feb 27, 2018 21:48, edited 8 times in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1763
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Marcel Kosters » Tue Feb 27, 2018 15:27

Frans de Jonge wrote:I(...)Het lijkt logisch dat het rendement van het uitdelen toeneemt als je het combineert met acties zoals damles/-toernooien op en tussen scholen, damles/-toernooitjes bij wijkverenigingen, seniorencomlexen en in buurthuizen, simultaans op deze plekken. Laten we onze plannen en ervaringen delen. Een kritische voorbeschouwing mag, maar een succesvolle uitrol wil toch iedere damliefhebber? Is hier trouwens al een concreet "aanvalsplan" voor?
Voor KNDB-niveau is het plan, dat de DamZ! DamSet en de DamZ! website een krachtig geheel vormen.

De DamZ! DamSet roept aan alle kanten op tot bezoek aan damz.nl. Op damz.nl kan de KNDB contact leggen en een relatie opbouwen met de kinderen. De KNDB moet zichzelf – in de context van een dalend en vergrijzend ledental en een recht evenredige ontwikkeling in aantal en leeftijd van vrijwilligers – immers steeds meer zien als een verzameling clubs, leden en evenementen die om een website heen draait. De DamZ! DamSet in combinatie met damz.nl zet en houdt kinderen zelfstandig aan het dammen. Zonder dat daar op lokaal niveau structurele vrijwillige inzet voor nodig is.

Concreet ligt van Paul van de Veen en mij een dringend verzoek bij de KNDB om:

1. De DamZ! DamServer en dan met name de registratieprocedure laagdrempelig en gebruiksvriendelijk te maken. Dat moet met maximaal 1 werkdag te regelen zijn;
2. Frustrerende gebruiksfouten uit DamZ! DamMentor te filteren (kost mogelijk meer tijd, maar hier heeft zich een vrijwilliger voor aangeboden).

En om beide actiepunten op te leveren voor zaterdag 21 april. Op zaterdag 21 april namelijk deelt de KNDB de 800 bestelde DamZ! DamSets uit aan de 800 deelnemers aan de Halve Finales Schooldammen. Gekoppeld aan een (prijswin)actie om nog dat weekend op de DamZ! DamServer te registreren en een x aantal partijtjes te spelen. Om zodoende deze server door kritisch aantal gebruikers te duwen. Zodat deze gaat leven en vanaf dat moment een aanvulling en verrijking vormt voor ieder kind dat een DamZ! DamSet in handen krijgt en voor de eerste keer een bezoek aan damz.nl brengt. Kortom, om een krachtig - en allereerst werkend - geheel van de DamZ! DamSet en de DamZ! website te maken.

Zaterdag 21 april is een kans die zich 1 maal per jaar voordoet. Daarom draait de fabriek in China momenteel een 24/7 productie rooster om de sets voor 14 april in Nederland te hebben.

Daarnaast liggen er - desgevraagd - suggesties bij de KNDB over hoe de kansen te benutten die een werkend geheel van DamZ! DamSet en DamZ! website gaan bieden. Misschien, dat de lezers van dit forum ook suggesties hebben. Uitgangspunten van de suggesties van Paul en mij zijn:

A) (door de bondsraad te verlenen) volledige vrijheid voor het KNDB-bestuur om te ondernemen en experimenteren met eerstejaars / introductielidmaatschappen.
B) in eerste instantie slim aansluiten op wat al bestaat of georganiseerd wordt. Zodat plannen geen plannen hoeven blijven en snel toegepast en getoetst kunnen worden.
C) Nieuwe leden hoeven niet meteen “geld op te leveren”. Het is al geweldig, als zij geen geld kosten. NOC en VWS subsidies zijn ledental gebonden en als een nieuw lid vanaf jaar 2 netto gaat bijdragen is dat prima en in de huidige situatie van ieder jaar dalende ledentallen en bijbehorende inkomsten grote winst.

Suggestie 1: Inschrijfgeld toernooi of kampioenschap = KNDB-lidmaatschap. Rekening houdend met: NOC-eis van minimaal 5 euro contributie afdracht en “bewust” lidmaatschap.
Suggestie 2: Verkoop de DamZ! DamSet en koppel daar een KNDB-lidmaatschap aan. Wederom rekening houdend met de genoemde NOC-eisen.

Dat voor wat betreft plan en eerste suggesties op KNDB-niveau om de mogelijkheden van de DamZ! DamSet en de nu al massale deelname in Nederland en Belgie vanuit bonden, clubs en promotors te benutten.

Voor clubniveau zijn er de volgende plannen en suggesties

Op clubniveau doen Paul en ik een zeer dringend beroep op de afnemers, om gebruik te maken van de in de DamZ! DamSet ingebouwde mogelijkheid, om deze van club specifieke informatie te voorzien. Bijvoorbeeld:

Haarlemse Damclub
http://www.haarlemsedamclub.nl
Clublokaal Denksportcentrum 't Spaerne
Spaarndamseweg 416 
Clubavond iedere maandag van september tot en met juni, uitgezonderd feestdagen en Kerstvakantie.
Jeugd vanaf 18:45 Volwassenen vanaf 19:30
Contactpersoon: Marcel Kosters 06-28646010 marcelkosters@gmail.com
Kom eens vrijblijvend langs op de clubavond!


Ik ben momenteel aan het goochelen met de 25xA4 65x38 mm etiketten (25 A4's met ieder 21 stickers voor 5 euro) van de HEMA en Open Office. De bedoeling is om een gebruiksvriendelijk sjabloon en handleiding voor de afnemers te hebben, zodat iedereen dit eenvoudig, goedkoop en netjes zelf kan realiseren. De rechthoekige HEMA-sticker past binnen de vierde cirkel op de achterzijde van de DamZ! DamSet.

Verder op club niveau tot nu de volgende plannen en suggesties:

- Jeugdclubavond standaard op DamZ! DamSet spelen.
- Schooldam kampioenschap standaard op de DamZ! DamSet spelen.
- In plaats van vaantje DamZ! DamSet (met club info erop geplakt!) als herinnering. Geld (van club, gemeente of sponsor) kan immers maar 1 keer worden uitgegeven. Waarom niet geld voor vaantjes in DamZ! DamSet stoppen? Vele malen meer impact dan vaantje. Wederom: met een vaantje kun je niet dammen.
- De DamZ! DamSet achter de hand houden als relatiegeschenk(je). Voor als een potentieel (jeugd)lid argeloos de clubavond op komt lopen. Geen leuker en nuttiger antwoord op en beloning voor die getoonde belangstelling dan de DamZ! DamSet (met daarop geplakt alle relevante informatie van de club)
- Benutten van bestaande relaties met scholen om hen te attenderen op de mogelijkheid van aanschaf DamZ! DamSet. Dit werkt in de hand, dat meer op scholen en in de klas gedamd gaat worden. “Gratis” voor de club, want met geld van de school gefinancierd. Natuurlijk zorg je als club, dat jouw informatie ook op die sets geplakt is. Er zijn al twee basisscholen en 1 onderwijzer die met de eerste zending op 14 april (stevig!) meedoen. Hier ligt voor clubs met vaak jarenlange contacten met scholen een grote en zeker qua financiering praktische kans.

Op individueel niveau
Misschien ben je geen lid van een club. Of heeft je club geen mogelijkheid om jeugd beleid te voeren. Of misschien duurt de besluitvorming gewoon een beetje lang. En zelf zou je graag alvast 'iets' doen. In dat geval weerhoudt niets je ervan om zelf bijvoorbeeld 20 DamZ! DamSets (60 euro) te bestellen. Hartstikke leuke en educatief verantwoorde cadeautjes en weggevertjes voor buurkinderen, neefjes, nichtjes, (klein)kinderen. Misschien niet voorzien van een persoonlijke of club sticker, maar altijd per definitie verwijzend naar damz.nl waar de kinderen zich ook online met het damspel kunnen vermaken. Zodoende kun je vanaf nu eenvoudig en tastbaar ook op persoonlijke titel een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid en promotie van het damspel in Nederland.

Op ondernemersniveau
Ondernemers – van warme bakker om de hoek tot HEMA of Bart Smit – zijn welkom om de DamZ! DamSet in hun (toonbank) assortiment op te nemen. Meeneemprijs 5 euro? Iedereen wint: zichtbaarheid voor de damsport en omzet voor de ondernemer.

Kortom: kansen, mogelijkheden, plan en suggestie genoeg.
Advies: kies daaruit wat persoonlijk aanspreekt of bedenk iets. Net als in een dampartij gaat het er allereerst om, een voordelige positie op te bouwen. Bovenstaande plannen en suggesties geven daar handvaten voor. Net als in het damspel is de praktijk weerbarstig. Vervolgplannen en eindspel die rekening houden met de gespeelde zetten en stand op het bord volgen logischerwijs in de loop van de partij. De DamZ! DamSet is een handig en op de KNDB en de clubs toegesneden promotie instrument. Geen extra belasting, maar een pracht van een hulpmiddel.

Image
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Jaap van Galen » Tue Feb 27, 2018 20:26

.. wrote:...
Wat betreft de damborden, dat lijkt mij een prima initiatief.

Maar de inzet hier was het verdwijnen van de Volkskrant-rubriek.

"Wat rest is de weemoed. En een stapel vergeelde knipselmapjes" zegt de Volkskrant-ombudsman. "Maar ja, de (lezers) scores waren laag". "Ontnuchterend" laag. "De krant is een spiegel van de tijd". "De vraag is hoeveel niches de krant kan en wil bedienen".

Titel van het stuk "Van het bord geveegd".

De Volkskrant heeft circa 300 duizend abonnees. Daarnaast zijn er nog velen meer die, zeker ook op zaterdag, ook de krant lezen. Die aandacht voor het dammen, al is het maar in het voorbij-bladeren, is nu verdwenen.

Waarom? En wat kunnen we hier van leren? Dat moet je je toch als serieuze sportbond afvragen?

Dieter
Posts: 1357
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Dieter » Wed Feb 28, 2018 09:51

Kranten zitten zelf in zwaar weer en moeten keuzes maken, daarmee zijn ze in veel gevallen verre van gelukkig met hun keuzes.
De meerwaarde van een krant, ook wel een oud nieuws verstrekker genoemd, is een duidelijk andere geworden in de laatste pakweg 20 jaar. De krant heeft geen nieuwswaarde meer maar komt met vertraging terug op het nieuws. Steeds minder mensen hebben daar behoefte aan, immers online kan veel uitvoeriger en met verschillende invalshoeken het nieuws belicht worden.
De krant moet zich dus verzekeren van meerwaarde waarvoor mensen wel nog een krant kopen. Voor veel regionale kranten is dat juist het regio aspect. In een oogopslag alle sportuitslagen tot de zoveelste klasse onderafdeling van de meest uiteenlopende sporten. En die topper in de vierde klasse een heuse derby in het voetbal op het 10e niveau van Nederland waar het eerste niveau eigenlijk als nieuwswaarde al niet meer zoveel te betekenen heeft. Maar de regio krant brengt het en daar zijn lezers voor, prachtig.
Een meerwaarde is ook het nieuws dat de burger raakt maar dat op het internet maar mondjesmaat en met veel moeite te vinden is, simpel omdat er niet genoeg clicks voor gehaald worden. daar heeft de krant zijn meerwaarde. En dan die vaste rubrieken van de denksporten. Enorm veel mensen kopen daarvoor nog steeds losse nummers waar de abonnementen steeds meer teruglopen. Of mensen houden er het abonnement voor aan juist omdat ze er zo aan verknocht zijn.
de krant moet zich bewust zijn van de meerwaarde die ze levert met zijn sterke punten waar het internet tekortschiet, haal die sterke punten weg en de abonnementen lopen nog verder terug en er is nog minder reden om losse nummers te kopen.
Met het bovenstaande kan ik mij nog voorstellen dat een nationale krant nog zijn bedenken heeft over een damrubriek, (dat zullen wel niet meer zoveel lezers zijn?) maar schaken en zeker bridge, tjonge dat is een potentieel aan lezers die je voor het hoofd stoot. Persoonlijk denk ik overigens dat meer mensen de dam rubriek lazen dan er leden zijn van de KNDB maar dat terzijde.
Nu plaatst men Sudoku's en kruiswoordraadsels om te proberen de online spelletjes te concurreren, wat een zielig idee, met een dergelijke denkwijze gaat de krant als medium vanzelf dood.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by Jaap van Galen » Wed Feb 28, 2018 20:05

Dieter wrote:Kranten zitten zelf in zwaar weer en moeten keuzes maken, daarmee zijn ze in veel gevallen verre van gelukkig met hun keuzes.
De meerwaarde van een krant, ook wel een oud nieuws verstrekker genoemd, is een duidelijk andere geworden in de laatste pakweg 20 jaar. De krant heeft geen nieuwswaarde meer maar komt met vertraging terug op het nieuws. Steeds minder mensen hebben daar behoefte aan, immers online kan veel uitvoeriger en met verschillende invalshoeken het nieuws belicht worden.
De krant moet zich dus verzekeren van meerwaarde waarvoor mensen wel nog een krant kopen. Voor veel regionale kranten is dat juist het regio aspect. In een oogopslag alle sportuitslagen tot de zoveelste klasse onderafdeling van de meest uiteenlopende sporten. En die topper in de vierde klasse een heuse derby in het voetbal op het 10e niveau van Nederland waar het eerste niveau eigenlijk als nieuwswaarde al niet meer zoveel te betekenen heeft. Maar de regio krant brengt het en daar zijn lezers voor, prachtig.
Een meerwaarde is ook het nieuws dat de burger raakt maar dat op het internet maar mondjesmaat en met veel moeite te vinden is, simpel omdat er niet genoeg clicks voor gehaald worden. daar heeft de krant zijn meerwaarde. En dan die vaste rubrieken van de denksporten. Enorm veel mensen kopen daarvoor nog steeds losse nummers waar de abonnementen steeds meer teruglopen. Of mensen houden er het abonnement voor aan juist omdat ze er zo aan verknocht zijn.
de krant moet zich bewust zijn van de meerwaarde die ze levert met zijn sterke punten waar het internet tekortschiet, haal die sterke punten weg en de abonnementen lopen nog verder terug en er is nog minder reden om losse nummers te kopen.
Met het bovenstaande kan ik mij nog voorstellen dat een nationale krant nog zijn bedenken heeft over een damrubriek, (dat zullen wel niet meer zoveel lezers zijn?) maar schaken en zeker bridge, tjonge dat is een potentieel aan lezers die je voor het hoofd stoot. Persoonlijk denk ik overigens dat meer mensen de dam rubriek lazen dan er leden zijn van de KNDB maar dat terzijde.
Nu plaatst men Sudoku's en kruiswoordraadsels om te proberen de online spelletjes te concurreren, wat een zielig idee, met een dergelijke denkwijze gaat de krant als medium vanzelf dood.
We zijn "van het bord geveegd" door de Volkskrant.

Jij hebt het over de problemen van de Volkskrant, ik heb het over onze problemen.
Als de Volkskrant enige markt in ons zou zien was dit niet gebeurd toch?
Jouw reactie klinkt als de rest van de wereld de schuld geven van het feit dat wij uitsterven.
En als wij de dupe zijn van "hun" beslissingen zeg jij: "met hun denkwijze gaat de krant als medium vanzelf dood".
De damwereld (in een krant met nog steeds een zeer forse oplage) met een rubriek, die niet voor niets als advertentie-ruimte elke zaterdag nog steeds duizenden Euro's kost, is verdwenen.
Dan moet je je toch afvragen wat je zelf fout doet????

NicoV
Posts: 62
Joined: Thu Sep 01, 2011 17:03
Real name: Nico Verhoef

Re: Is dammen een kinderspel?

Post by NicoV » Wed Feb 28, 2018 22:34

Henk de Witt wrote:Is dammen een kinderspel?

Volkskrant-ombudsman Jean-Pierre Geelen schreef op 23 februari jl. een openhartig, genuanceerd stuk over de beëindiging van de rubriek van Ton Sijbrands. Bijna terloops stond er een zinnetje in over het imago van het dammen. Schaken staat voor 'intellectueel', dammen is een 'kinderspel'. De beeldvorming van dammen als kinderspel bestaat zeker in landen als Italië en Frankrijk, daar kan ik uit eigen ervaring over mee praten. In Nederland ligt de negatieve beeldvorming breder: 'Saai', 'ouwe mannetjes in achterafzaaltjes' enz. Huisdammers kunnen in familie- en vriendenkring niemand meer vinden om tegen te spelen. Lid worden van een damclub is twee bruggen te ver. Uiteindelijk gaan ze bridgen of wordfeud spelen.
Nog maar vijftig jaar geleden werd dammen gezien als een respectabele denksport. Allereerst wil ik vaststellen dat er maar één verantwoordelijke is voor de snelle ommekeer ten kwade in de beeldvorming: de damwereld. De damwereld dacht (en denkt in meerderheid nog steeds) dat men zich niet hoeft aan te passen aan veranderende tijden. De buitenwereld moet zich aanpassen. Boze brieven aan de Volkskrant bevestigen dit beeld nog maar eens. Hoewel ik de denkwijze van behoudende dammers ken, heb ik toch weer met stijgende verbazing het egocentrische karakter van sommige brieven gelezen. 'Ik ben al heel lang abonnee en lees ’s zaterdags als eerste de rubriek van Ton Sijbrands', was de teneur van verschillende brieven. Ja, als dammer kan ik me dat goed voorstellen. Maar 99% van de Volkskrantlezers las deze rubriek niet als eerste, sterker zij lazen de rubriek in het geheel niet. De bozebriefschrijvers bevestigen dat de damwereld het contact met de bevolking is verloren. De vraag zou natuurlijk moeten zijn: 'Waarom leest 99% de damrubriek niet?' En vervolgens 'Wat kunnen wij doen om het imago van de damsport te verbeteren? Waaraan moet een damrubriek voldoen om aantrekkelijk te zijn voor een breed lezerspubliek?'

Gezien mijn leeftijd geniet ik de twijfelachtige eer dat ik de snelle verandering van het imago van de damsport heb meegemaakt. Ik kan zelfs een duidelijk omslagpunt aanwijzen. Dat was de WK-match Sijbrands-Andreiko, 1973. De ‘match van de eeuw’ werd in de publiciteit de ‘match van de geeuw.’ Twintig partijen, achttien remises. Dit had voor de damwereld een waarschuwing moeten zijn, een zeer serieuze waarschuwing. Korte tijd later bleek dat genoemde match geen incident was. Rond 1980 was dammen definitief een remisesport geworden. De damsport was dood. Maar nog niet begraven, mits de damsport zich snel zou aanpassen. Natuurlijk gingen er stemmen op om dat te doen. Topdammers als Jannes van der Wal, Rob Clerc en Anatoli Gantwarg lieten van zich horen. In 1984 was er het Volmactoernooi waarin geëxperimenteerd werd met een telling die later bekend zou worden als Delftse telling. Echter, alles was aan dovemansoren gericht. De damsport, ooit in hoog aanzien, bleek gedomineerd te worden door beperkte geesten die van geen verandering wilden horen. Diverse bestuurders lieten weten dat ze de vele remises helemaal niet erg vonden. Dat is misschien een te respecteren, vreedzaam standpunt, maar hoe komt dit op de buitenwereld over? Als kind heb ik nog het spelletje boter-kaas-en-eieren gespeeld. Leuk, tot je wat ouder werd en er achter kwam dat als beide partijen goed opletten, het altijd in remise eindigde. Topdammen is een boter-kaas-en-eieren spelletje geworden. Op een oneindig veel hoger niveau, dat wel, maar toch.
Dezelfde beperkte geesten die elke aanpassing hebben geblokkeerd zijn echter niet onder de indruk. Als organisator van toptoernooien waarin het aantal remises sterk werd gereduceerd kreeg ik tal van verwensingen naar mijn hoofd. ‘Die Delftse telling van jou is flauwekul.’ ‘Dit is geen damvernieuwing maar damvernieling.’ Toen wij een keer de telling 4-0, 3-1, 2-2 vervingen door 2-0, 1½-½, 1-1, kreeg ik een reactie van een KNDB-bestuurder: 'Zie je wel, je vertrouwt je eigen telling niet, je hebt hem al weer veranderd.' Nu zou je kunnen denken dat deze bestuurder weinig begrip had van getalsverhoudingen. Dit was niet het geval, hij was als wiskundige verbonden aan een universiteit. Een bondsraadslid meende dat je met de Delftse telling Nederlands kampioen zou kunnen worden door louter remises te spelen (sic). Hij bracht het later tot KNDB-voorzitter. Foppe de Haan zou zeggen 'Dit is geen hoog niveau.' Tegenwoordig zijn de reacties weer wat anders getint. Of ik soms denk dat de leden zullen toestromen als er minder remises worden gespeeld. Dat denk ik helemaal niet. Een provinciale bestuurder die tegenwoordig erg actief is op het forum had een 'eureka-moment'. Dammen was een 'symmetrische' sport, daar horen nu eenmaal remises bij. Wartaal dus. Later bedacht hij iets anders. Het remiseprobleem was geen probleem van de damsport, maar van topspelers als Alexander S. en Alexander G. Wie zijn dat nou weer, vraagt u zich misschien af. Verdachten in een remiseproces?

Beperkt denkende mensen breng je zomaar niet op andere gedachten. De een houdt een ronkend verhaal in de bondsraad. Strekking: gewoon even een paar blikken vrijwilligers opentrekken en die vrijwilligers goed opleiden. Hoppa! Een ander maakt zich druk voor het op grote schaal verspreiden van goedkope bijbels.. herstel, damborden. Dan gaan de mensen vanzelf weer dammen. Denkt hij.
Een eenvoudige waarheid is aan hen niet besteed: Een negatief imago betekent dat mensen niet bij jouw club willen horen. Per definitie, dit hoeft niet bewezen te worden. Oxfam Novib kan er van meepraten. De blikkenopener zou zich eerst eens kunnen afvragen wat zijn eigen rol is geweest, en nog is, in de teloorgang van de damsport. De bijbelverkoper kan zich afvragen of zijn klanten weer in het scheppingsverhaal gaan geloven als ze het maar genoeg onder ogen krijgen.

Tijd voor een afronding:
* Dammen als sport is dood, al zo’n veertig jaar, de bond zag niets in reanimatie
* Het corpus is nog niet definitief begraven, maar ruikt sterk
* Het grote publiek, media en sponsors houden niet van een dode sport
* Sommige dammers bedrijven graag de liefde met een dode sport
* Het grote publiek en een minderheid van de dammers walgt hiervan
* Dammen is voor kinderen, die in de middelbare schoolperiode zullen afhaken
* Dammen is voor ouderen, die al heel lang dammen. Het zal hun tijd wel duren
* Dammen is voor een klein groepje jonge, goed getrainde, zeer sterke spelers
* Zij zijn gedoemd veel, waanzinnig veel tijd te besteden aan het spelen van remise tegen elkaar
* Wil je genieten van topdammen? Van echte spanning, strijd en beslissingen in de Champions League van het dammen?
* Zoek dan geestverwanten en organiseer zelf toernooien
* Hou necrofielen en bijbelverkopers op afstand
* Ik adviseer topdammers om een eigen organisatie op te zetten
* Wil je een leuke club? Stop met die ene lange partij op de clubavond
* Organiseer meer leuke, gezellige sneldamavonden, geef de club meer een sooskarakter
* Ga niet in een lullig zaaltje zitten, maar zoek een mooie locatie
* Daar willen mensen best iets voor betalen, een avondje in het café kost ook gauw € 25
* Streef naar een gemengde club, 30% vrouwen binnen tien jaar is zeker haalbaar
* Verwacht niets van de bond, de bond heeft de damsport dood laten gaan
* De bond heeft aan het 'bevorderen van de damsport' een heel aparte uitleg gegeven
* Toch heeft de bond nog nut, denk aan de nationale competitie en opleiding van talenten

De tijd van dammen als hooggewaardeerde denksport is voorbij en komt niet meer terug. Plaatselijk is het opzetten van een leuke club en organiseren van mooie toptoernooien zeker nog mogelijk. Het geeft veel voldoening om daar bij te zijn, en nog meer om daaraan een bijdrage te leveren.


Dammen is voor een klein groepje jonge, goed getrainde, zeer sterke spelers
* Zij zijn gedoemd veel, waanzinnig veel tijd te besteden aan het spelen van remise tegen elkaar

Post Reply