DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post Reply
Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Frans de Jonge » Sat Jan 26, 2019 22:59

Paul van de Veen wrote:
Sat Jan 26, 2019 22:48
Bestuursbeleid dient in te zetten op breedtesport. Daar liggen kansen.
De PODB cup vandaag in Wezep telde een record van 42 deelnemers waaronder veel schooldammers.
Bron: H. Beekman en Michel Stempher
Breedtesport moet inderdaad prioriteit hebben Paul. Jaap van Galen zijn prognoses kloppen nog steeds. Ieder jaar ca 250 leden minder. Reken maar uit. In 2013 is dit al besloten in de Bondsraad naar aanleiding van het gepresenteerde Deltaplan (auteurs Jaap van Galen, Fred van Amersfoort and me). Bestuur vindt dit vooral een zaak van de verenigingen. Ondertussen ligt de focus van het Bestuur niet op terugdringen van de krimp. De aanvalsplannen lopen vertragingen op. Te weinig manschappen, de inzet op digitalisering (zie voortreffelijke eerdere post van Piet Bouma!) stagneert. Het zou me wat waard zijn als het Bestuur het voortouw neemt om met nog ambiteuze dammers een themadag te wijden aan hoe we de ledendaling kunnen omzetten in groei. Vrees dat dit er niet van komt.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Frans de Jonge » Sat Jan 26, 2019 23:04

Piet Bouma wrote:
Sat Jan 26, 2019 13:24
Frans de Jonge wrote:
Fri Jan 25, 2019 20:10
Toch maar weer even terug naar de draad van deze topic.
Ben benieuwd hoe we in een volgende meerjarenbeleidsplan een gezonde basis voor top- en breedtesport kunnen aanbrengen
.
2020
Let op, hier kun je marketingtechnisch iets mee!
2020 is zoals Frans aangeeft het eindjaar van de NOC/NSF subsidieperiode. Ik vind dat de bondsraad onverwijld opdracht zou moeten geven aan het bestuur/penningmeester om te onderzoeken of het financieel haalbaar is om nog een periode van vier jaar aan te gaan, daarmee rekening houdend met het negatieve scenario van nog meer ledenverlies. Dat moet z.sm. bekend zijn. Zelf denk ik dat het onhaalbaar is. Dan zullen stappen gezet moeten worden tot ontbinding contracten e.d..
2020 is ook het jaar van de volgende WK-match met Roel Boomstra. Voorbereidingen kun je nu al starten. Sinds 2004 is het de Russen niet meer gelukt om een WK-match te organiseren. Ga er maar vanuit dat dit in 2020 ook niet lukt en dat deze volledig in Nederland wordt gehouden. Alleen als een Chinees zich als wereldkampioen/uitdager zou manifesteren ligt dit anders. Dan gaat er een andere markt open. Die kans is verrekte klein.
Leg als KNDB op de FMJD-kalender al de periode vast waarin je de match wilt spelen. december 2020 (en eventueel begin 2021) ligt voor de hand. Door de winterstop voetbal kan media technisch waarschijnlijk het beste rendement worden behaald. Pas de KNDB-kalender hierop aan door geen enkele wedstrijd in die periode te plannen.
Na 2020 zal de KNDB m.i. volledig naar breedtesport moeten transformeren. Dit betekent dat je het DamSet concept moet omarmen en vervolgens een beleid moet gaan uitzetten om de zogenaamde “DamXl” doelgroep te binden en te bedienen. Digitale concepten zoals DamZ! moeten verder ontwikkeld worden. Gooi 1 Euro opslag op de DamSets en creëer daarmee een fonds (volledig dus op crowdfunding gebaseerd) om die (nieuwe?) websites (uit) te bouwen en te onderhouden.
De digitale onderlinge competitie van bijv. Hijken DTC, Van Stigt Thans etc. moet even belangrijk worden dan die in het fysieke clublokaal. Internetdammen met internetleden (ledenaantallen). De schaakbond is ons mijlenver vooruit.
Digitale demonstratiesoftware doorontwikkelen. Het is van de gekke, dat er al sinds Sijbrands – Chizhov steeds (experimentele) software is, die wel via andere mediakanalen gebruikt wordt, maar niet in de toernooizaal. Daar hanteren we nog steeds het houten demonstratiebord met steeds weer standen opzetten, combinaties niet doorvoeren (voor wat minder onderlegd publiek het meest interessant) omdat dit veel te veel werk is. Met beamer, deze zelfde demonstratiesoftware gebruiken in de toernooizaal.
Na 2020 zal de topsport anders moeten. Ga nu met alle energie zoeken naar een grote sponsor voor WK-match 2020 met doorloop voor het – vast geminimaliseerde – topsportprogramma in de jaren daarna. Maak dit helemaal los van de KNDB (breedtesportorganisatie).
Na 2020 moeten heilige huisjes omver. Het is in principe van de gekke dat een oud-wereldkampioen van 1984 (nog steeds) de enige landelijke damrubriek in bezit heeft. We hebben een nieuwe wereldkampioen (2016, 2018/2019), die in de gelegenheid gesteld moet worden ook op dit podium te schrijven en inkomsten te genereren. Hetzelfde geldt voor Het Damspel. Een oud-wereldkampioen van 1973 schrijft nog steeds doorwrochte analyses van vaak partijen uit een ver verleden. Roel Boomstra, Jan Groenendijk, Martijn van IJzendoorn, Jitse Slump, Wouter Sipma etc. zijn de huidige toppers. Laat deze afwisselend de huidige mooiste partijen analyseren in plaats van terug te grijpen naar het verre verleden.
Ook de demonstrateurs moeten verjongen. Niks ten nadele van bijvoorbeeld Harm en Auke, maar de grijze lokken lokken ook grijs publiek. Heike, Jan, Martijn, Ester, Wouter, Frerik, Daria etc. moeten ingezet worden. Het concept ingezet met WK-match 2016 moet je gebruiken en verder ontwikkelen. We moeten overdragen aan een nieuwe generatie….
Piet, hier word ik enthousiast van. Misschien niet afwachten op acties van het Bestuur maar zelf bezorgde, ambitieuze en bevlogen dammers bijeenkrijgen en minimaal zorgen dat deze in de nieuw gekozen bondsraad terecht komen. Dan komen we verder.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Paul van de Veen » Sun Jan 27, 2019 14:59

Wij zijn de enige niet met problemen rond imago en ledenaantallen. De Biljartbond heeft er iets aardigs op gevonden.
"Smartpool https://www.knbb.nl/nieuws/alles-over-smartpool is een project van de Konink­lijke Neder­landse Biljart Bond (KNBB). De KNBB vindt dat poolen voor jonge­ren enorm belang­rijk kan zijn. Deze sport ver­hoogt wiskun­dige en natuur­kundige vaardig­heden en is goed voor de concen­tratie en de moto­riek. Tijdens het poolen sta je immers niet bloot aan een over­daad aan prik­kels en kun je ook geen mobiel­tje vasthou­den.
Na de uitzen­ding van het Jeugd­jour­naal over het Smart­Pool project meldden zich plotse­ling heel veel scholen aan. Helaas moeten nieuwe aanmel­ders daarom op de wacht­lijst worden gezet.

SmartPool bestaat uit de volgende onderdelen:
Ter beschikking stellen aan scholen van mobiele pooltafels
Ter beschikking stellen aan scholen van een speciaal gemaakt lespakket waarin lastige vraagstukken in wiskunde visueel, gemakkelijk en praktijkgericht worden uitgelegd aan de hand van poolsituaties
Een instructie bij de lespakketten
Deelname aan de speciaal voor scholen opgezette competitie."


Er zijn interessante parallellen met de damsport:
1. Biljarten leidt net als het damspel aan het "voor een grootmeester is er geen probleem om het perfect (dus remise!) te spelen" probleem.
Ooit wel eens naar een NK Libre gekeken? Gaap.... Biljarten is leuk als je max. 2 gemiddeld speelt bij Libre.
Daarboven beheers je in enigerlei mate de Serie Americaine (equivalent ruim voldoende kennis over de Woldouby stelling) en tik je als
grootmeester van acquit in principe uit.

2. Het concept: populariseer je sport door (vrijwel) gratis speelsets ter beschikking te stellen! (Exact wat beoogd wordt met DamZ! damsets)

3. Het (m.i. tot mislukken gedoemde) idee: "Maak het spelsysteem ingewikkelder".
Libre wordt Ankerkader 47/2 en als de grootmeesters dat ook perfect blijken te beheersen komen we met 71/2 en daarna met 47/1.
Gaap....Dan is dammen op topniveau nog net iets aantrekkelijker.

Wie zei/zong dat ook al weer? "Oh no, love, you're not alone".

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Michel Stempher » Mon Jan 28, 2019 14:51

Maar dit zou verdomme bestuursbeleid moeten zijn!! Alleen heeft het huidige bestuur en dan voornamelijk de voorzitter geen enkel beleid voor ogen. Dus zou dit topic ook leeg moeten blijven... Dan maar liever dit toch?

NicoV
Posts: 66
Joined: Thu Sep 01, 2011 17:03
Real name: Nico Verhoef

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by NicoV » Mon Jan 28, 2019 15:49

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1527
Joined: Mon Jan 20, 2003 17:13
Location: Haarlem, The Netherlands
Contact: Contact Marcel Kosters

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri Jan 25, 2019 12:03

cirkelamstelveen.jpg
cirkelamstelveen.jpg (111.47 KiB) Viewed 560 times

Foto: gistermiddag onder schooltijd op OBS 'De Cirkel' in Amstelveen, Noord-Holland. Zonder begeleiding door dam vrijwilliger.
De in Amstelveen gevestigde Damclub 020 voert geen jeugdbeleid.

Vanmiddag gaan 80 kinderen van 'De Regenboog' in Noordwijkerhout, Zuid-Holland voor het eerst onder schooltijd anderhalf uur aan de slag
met de DamZ! DamSet. Zonder begeleiding door een dam vrijwilliger. In Noorwijkerhout is geen damclub.

In de komende periode vervangt de Regenboog schaken door dammen. Er is in 1 klap voor een fractie van de kosten meer dam- dan schaakmateriaal voor handen. De Regenboog ontving maandag levering van 40 DamZ! DamSets.
Last edited by Marcel Kosters on Fri Jan 25, 2019 14:17, edited 1 time in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue Jan 29, 2019 00:41

DamZ!HDC.jpg
DamZ!HDC.jpg (346.67 KiB) Viewed 4022 times
woensdag 28 november DamZ! schooldam kampioenschap van Haarlem - 120 kinderen
maandag 3 december - avond 1 - 16 kinderen
maandag 10 december avond 2 - 20 kinderen
maandag 17 december avond 3 - 22 kinderen
maandag 7 januari - avond 4 - 22 kinderen
maandag 14 januari - avond 5 - 24 kinderen
maandag 21 januari - avond 6 - 22 kinderen
maandag 28 januari - avond 7 - 26 kinderen
maandag 4 februari - avond 8
vrijdag 8 februari - vriendschappelijke wedstrijd tussen de (beginnende en gevorderde) jeugd van Damclub IJmuiden en de Haarlemse Damclub
maandag 11 februari avond 9
maandag 18 februari avond 10

Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue Jan 29, 2019 19:18

dewereldruimte.jpg
dewereldruimte.jpg (61.93 KiB) Viewed 3844 times
https://hskrant.nl/artikel/745624/kinde ... adeau.html

In Hoogezand, Groningen heeft Danny Staal dammen op OBS 'De Wereldruimte' geïntroduceerd met de DamZ! DamSet en het educatieve materiaal van Regiowerking Noord. Artikel aangereikt door Zainal Palmans van Regiowerking Noord.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Wed Jan 30, 2019 09:34Deze meneer legt vanaf 3:10 aan Tata perschef Tom Bottema nog maar eens uit waar het om draait.

Hij is de voormalig voorzitter van de organisatie van de FIFA WorldCup 2018, voormalig vice
premier van Rusland en de huidige voorzitter van FIDE. (na een even onderhoudende als voorspelbare
verkiezingsrace vorig jaar).
Last edited by Marcel Kosters on Wed Jan 30, 2019 12:30, edited 2 times in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Fred van Amersfoort » Wed Jan 30, 2019 10:16

In Apeldoorn hebben we veel planmatig aangevallen afgelopen jaar en met succes. Er was geen damclub meer, inmiddels staat er weer iets. Wat hebben we gedaan?
1. samenwerking vanuit en denksportcentrum met bridge en schaken. Zo was er een open dag en kon er tijdens een grootmeester schaaktoernooi ook gedamd worden. Waar we willen krijgen we aandacht in een groots opgezette nieuwsbrief van de schakers.
2. diverse schakers zijn gaan dammen en vele oud-dammers zijn terug. De nieuw opgezette onderlinge wordt door 15/18 man trouw bezocht
3. De nationale jeugddamdag leverde reclame op en ook andere activiteiten haalden de lokale radio en kranten.
4. DCA speelt weer bondswedstrijden en het lukt om iedere wedstrijd volledig op te komen. De groepsapp is een bindende factor
5. Er staat dankzij hulp van de schakers nu een mooie eigen website
6. de speelzaal is mooi en contributie is bijzonder laag.
7. De simultaan met Sijbrands was een enorm succes met grote stukken in de krant en veel toeschouwers.
8. DCA is gastheer van de Halve Finale NK en dit verloopt ook prima.
9. Morgen is er een eerste training voor nieuwe dammers, we verwachten een aardige opkomst.
10. We kochten veel damsets en zijn met die damsets aan de slag op een school. Gisteren hadden we een groep van 16 blije kids.
11. We organiseren de laatste gezamenlijke ronde van het district
12. Er staat nog een KNDB jeugdevenement op onze agenda.


Waarom deze opsomming? Omdat succesjes behalen gewoon kan als je daar hard voor werkt. Afwachten of de KNDB zelf iets gaat doen heeft geen nut. Je moet zelf de regie pakken. Zelf vragen stellen, kansen benutten, activiteiten oppakken. Ik ben niet anders gaan denken over de KNDB dan jaren geleden. Wel heb ik geleerd er slimmer mee om te gaan. Er kunnen en moeten veel dingen nog beter. Dat Deltaplan was zo slecht nog niet.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Wed Jan 30, 2019 10:29

Indrukwekkend en inspirerend, Fred. Ik heb jullie accommodatie al mogen bewonderen en die is inderdaad prachtig. Leuke mensen!

In het kader van delen van successen: van Johan Pronk hoorde ik dat hij - na Damclub Scheveningen - nu ook in Maassluis een damclub heeft opgericht!

Tegelijkertijd: dat harde werken is op veel plaatsen simpelweg niet (meer) mogelijk. Steeds vaker simpelweg, omdat er geen club (meer) is. Vandaar de DamZ! strategie die niet alleen in Apeldoorn, Maassluis en Haarlem zichtbaarheid en voet aan de grond helpt bewerkstelligen, maar ook in bijvoorbeeld Amstelveen (wel club, geen jeugdbeleid, wel DamZ! school), Noordwijkerhout (geen club, wel DamZ! school) en Barendrecht (geen club, wel DamZ! school).

Focus op een gezonde en realistische basis strategie (DamZ!) gecombineerd met een gezonde organisatie cultuur (bijvoorbeeld die van het vriendelijke en ondernemende Damclub Apeldoorn) gaat landelijk veel verschil maken. Overal KNDB DamZ! damsets (met een steeds verder te ontwikkelen online organisatie en educatie) 'storten' en waar mogelijk hier bovenop bouwen wat ieder maar wil en kan.
Last edited by Marcel Kosters on Wed Jan 30, 2019 11:51, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Fred van Amersfoort » Wed Jan 30, 2019 10:48

Dank je Marcel. Andersom vind ik de damsets ook inspirerend. Ik zou denken: snel mensen op posten krijgen die er beleid van maken.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Wed Jan 30, 2019 11:52

Fred van Amersfoort wrote:
Wed Jan 30, 2019 10:48
(...) Ik zou denken: snel mensen op posten krijgen die er beleid van maken.
Eens!
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Rob
Posts: 73
Joined: Sat Jan 17, 2009 20:05

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Rob » Wed Jan 30, 2019 20:09

Ik lees net op de KNDB site de aankondiging van een themadag (23 februari) met als onderwerp: "Presentatie producten breedtesport".

Zie: http://www.kndb.nl/themadag-presentatie ... edtesport/

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2228
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Jan 31, 2019 23:32

Rob wrote:
Wed Jan 30, 2019 20:09
Ik lees net op de KNDB site de aankondiging van een themadag (23 februari) met als onderwerp: "Presentatie producten breedtesport".

Zie: http://www.kndb.nl/themadag-presentatie ... edtesport/
Yes ik zag het.

Aan de ene kant verbaast, dat met geen woord over DamZ! wordt gerept. In najaar 2017 bedacht en ontworpen. Begin 2018 in nooit vertoonde volumes geproduceerd. Binnen een half jaar 200 grotere deelnemers van wie 100 clubs en 7 provinciale bonden. Naar schatting 300-400 enthousiaste vrijwilligers. Dezelfde vrijwilligers waar de KNDB altijd over droomt maar die zij nooit vindt. Tegen de neergaande trend van minder leden en minder vrijwilligers in. En dit alles om het damspel, de KNDB en DamZ! in groot volume onder de DamZ! doelgroep te promoten.

Aan de andere kant doet deze KNDB-aankondiging me denken aan december 2015: aankondiging 'aanvalsplannen' september 2016. December 2016: aankondiging 'aanvalsplannen' september 2017. Maart 2018: aankondiging Gelderse aanvalspilot. Deze pilot bleek in de bondsraadsvergadering van november 2018 niet te lopen. Vervolgens landelijke lancering aanvalsplannen in september 2018. Ook zouden in september 'clinics' beschikbaar komen voor op scholen. Eerder waren deze clinics voor het voorjaar 2018 aangekondigd. In januari 2019 mag ik nog steeds mijn eigen lesmateriaal voor op scholen bedenken. De website damz.nl is een jaar na dato nog niets veranderd. In mei 2018 adviseerden DamZ! verantwoordelijken Paul Visser en Rik Keurentjes na een half jaar geen voortgang met de website het KNDB-bestuur om de site aan Paul van de Veen en mij over te dragen. Dat advies legde het bestuur naast zich neer. Naar de bondsraad gebruikte het KNDB-bestuur ondermeer het argument van continuïteit..............

En nu is de lancering van de aanvalsplannen van september 2018 naar februari 2019 geschoven. Weer een volledig landelijk (jeugd)damseizoen voorbij. Terwijl DamZ! in april 2018 in volle kracht en snelheid gelanceerd en online was, juist voor dit lopende seizoen 2018-2019. Wedden, dat de speelzalen van de KNDB halve en hele schooldam finale straks wederom in bruintinten gekleurd gaan zijn in plaats van in DamZ! blauw, paars, oranje en groen?! Dat de kwartjes m.b.t. DamZ! identiteit uitdragen nog steeds niet zijn gevallen? En dat er geen DamZ! banier te bekennen gaat zijn?! Mijn conclusie: de KNDB is een kansloze en doodzieke organisatie. Die compleet nieuw bestuur en management nodig heeft. Bij deze een oproep aan alle verlichte geesten om zich in vredesnaam kandidaat te stellen voor de deze zomer nieuw aantredende bondsraad! Twee of drie keer per jaar vergaderen en je maakt het verschil tussen kansloze inertie en kansrijke actie.

Regiowerking Noord werkt en is goed bezig. Daar kan ik gelukkig alleen positief over zijn! De KNDB echter denkt klein en binnen de vertrouwde kadertjes. De KNDB zou moeten inzien, dat de Regiowerking Noord aanpak drijft op kader dat er op veel plaatsen in Nederland niet is. En ook niet gaat zijn, ook niet als je daar weer eens voor de zoveelste maal over gaat dromen zoals in de aankondiging voor deze themadag. Daarom heb je als zinkende KNDB niet genoeg aan alleen de Regiowerking Noord aanpak om drijvend te blijven. Tenzij je verwacht dat de leden van de enkele tientallen clubs die in deze selectieve aanpak overblijven het salaris van de bureaumedewerkers tot in eeuwigheid kunnen blijven betalen.

DamZ! biedt hier het antwoord op. Maar het KNDB-bestuur heeft noch de visie noch het vermogen om de kracht van beide initiatieven bij elkaar te brengen. Gelukkig, dat DamZ! en Regiowerking Noord elkaar zo ook wel vinden. Maar de KNDB kon en kan hier veel en veel meer mee doen. Dat het KNDB-bestuur in de periode oktober 2017 - januari 2019 niet in de buurt van zelfs maar een poging in deze richting is gekomen is een ondubbelzinnig brevet van onvermogen.

Wat ook tot nadenken stemt: Regiowerking Noord is al sinds 2015 bezig en heeft inmiddels 300 kinderen structureel aan het dammen. Hartstikke mooi! Maar waar zijn de KNDB bestuursvoorstellen aan de bondsraad om in te spelen op dit succes en om deze kinderen binnen de KNDB te brengen? How about introductie lidmaatschap? Ter vergelijk: de KNDB had per 31-12-2018 in totaal 503 jeugdleden! How about een forse contributieverlaging om de clubs van de Regiowerking Noord Jeugd te stimuleren? Dan heb je meteen voor heel Nederland een meer aantrekkelijke lidmaatschap propositie. En kun je tenminste hopen dat wat je aan inkomsten inlevert op afzienbare termijn weer binnenhaalt door vergroting van het volume. Maar goed, misschien toch ook niet vreemd. Want op mijn suggestie m.b.t. nieuwe DamZ! en schoollidmaatschappen eind 2017 (extra inkomsten, niet lagere inkomsten!) reageerde het KNDB-bestuur ook niet.

We hebben een strategisch denkende bondsraad en bestuur nodig. Met kennis van (dam)zaken! Afwegingen maken, kiezen en vervolgens met focus gaan. Natuurlijk heeft de bondsraad allereerst een kaderstellende en controlerende functie. Maar ik hoop voor de KNDB en de ontwikkeling van de damsport dat de werk verhouding tussen bestuur en bondsraad zich bij een effectief bestuur kan ontwikkelen naar ook en juist een relatie waarin de bondsraad optreedt als klankbord voor het bestuur. En waarbij het netwerk van bestuur en bondsraadsleden gezamenlijk benut kan worden om de bond voorwaarts te brengen.

Als ik zeg dat de KNDB klein denkt, waar kun je dan ook naar kijken voor inspiratie? Nou, kijk eens naar de Turkse schaakbond. Tenminste een fractie van het succes van de Turkse schaakbond moet met de DamZ! strategie te behalen zijn. De Turkse schaakbond ging van 2800 leden in 2000 (kleiner dan de KNDB nu) naar 35.000 in 2004, 240.000 in 2008 en heeft momenteel 875.000 leden. Zullen wij dan in ieder geval maar gaan voor dat eerste sprongetje naar zeg 35.000 leden? Daar kunnen we beslist de kennis en kunde van Regiowerking Noord bij gebruiken. Maar we hebben een compleet andere mind set in bestuur en bondsraad nodig. Gelukkig komen er deze zomer verkiezingen voor zowel bondsraad als bestuur aan. HET (laatste) moment om adequaat voor te sorteren op 2021-2024 en verder. De potentie van DamZ! - eind 2017 gelanceerd om al voor 31-12-2020 een positief verschil te maken voor de KNDB - heeft de KNDB met nog maar 1 compleet damseizoen te gaan al voor een gedeelte verpist. Maar er is nog steeds het seizoen 2019-2020 en daarna een compleet nieuwe beleidsperiode.
Last edited by Marcel Kosters on Fri Feb 01, 2019 00:27, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Frans de Jonge » Thu Jan 31, 2019 23:57

Marcel Kosters wrote:
Thu Jan 31, 2019 23:32
Rob wrote:
Wed Jan 30, 2019 20:09
Ik lees net op de KNDB site de aankondiging van een themadag (23 februari) met als onderwerp: "Presentatie producten breedtesport".

Zie: http://www.kndb.nl/themadag-presentatie ... edtesport/
Yes ik zag het.

Aan de ene kant verbaast, dat met geen woord over DamZ! wordt gerept. In najaar 2017 bedacht en ontworpen. Begin 2018 in nooit vertoonde volumes geproduceerd. Binnen een half jaar 200 grotere deelnemers van wie 100 clubs en 7 provinciale bonden. Naar schatting 300-400 enthousiaste vrijwilligers. Dezelfde vrijwilligers waar de KNDB altijd over droomt maar nooit vindt. Tegen de neergaande trend van minder leden en minder vrijwilligers in. En dit alles om het damspel, de KNDB en DamZ! in groot volume onder de DamZ! doelgroep te promoten.

Aan de andere kant doet deze KNDB-aankondiging me denken aan december 2015: aankondiging 'aanvalsplannen' september 2016. December 2016: aankondiging 'aanvalsplannen' september 2017. Maart 2018: aankondiging Gelderse aanvalspilot. Deze pilot bleek in de bondsraadsvergadering van november 2018 niet te lopen. Vervolgens landelijke lancering aanvalsplannen in september 2018. Ook zouden in september 'clinics' beschikbaar komen voor op scholen. Eerder waren deze clinics voor het voorjaar 2018 aangekondigd. In januari 2019 mag ik nog steeds mijn eigen lesmateriaal voor op scholen bedenken. De website damz.nl is een jaar na dato nog niets veranderd. In mei 2018 adviseerden DamZ! verantwoordelijken Paul Visser en Rik Keurentjes na een half jaar geen voortgang met de website het KNDB-bestuur om de site aan Paul van de Veen en mij over te dragen. Dat advies legde het bestuur naast zich neer. Naar de bondsraad gebruikte het KNDB-bestuur ondermeer het argument van continuïteit..............

En nu is de lancering van de aanvalsplannen van september 2018 naar februari 2019 geschoven. Weer een volledig landelijk (jeugd)damseizoen voorbij. Terwijl DamZ! in april 2018 in volle kracht en snelheid gelanceerd en online was, juist voor dit lopende seizoen 2018-2019. Wedden, dat de speelzalen van de KNDB halve en hele schooldam finale straks wederom in bruintinten gekleurd gaan zijn in plaats van in DamZ! blauw, paars, oranje en groen?! Dat de kwartjes m.b.t. DamZ! identiteit uitdragen nog steeds niet zijn gevallen? En dat er geen DamZ! banier te bekennen gaat zijn?! Mijn conclusie: de KNDB is een kansloze en doodzieke organisatie. Die compleet nieuw bestuur en management nodig heeft. Bij deze een oproep aan alle verlichte geesten om zich in vredesnaam kandidaat te stellen voor de deze zomer nieuw aantredende bondsraad! Twee of drie keer per jaar vergaderen en je maakt het verschil tussen kansloze inertie en kansrijke actie.

Regiowerking Noord werkt en is goed bezig. Daar kan ik gelukkig alleen positief over zijn! De KNDB echter denkt klein en binnen de vertrouwde kadertjes. De KNDB zou moeten inzien, dat de Regiowerking Noord aanpak drijft op kader dat er op veel plaatsen in Nederland niet is. En ook niet gaat zijn, ook niet als je daar weer eens voor de zoveelste maal over gaat dromen zoals in de aankondiging voor deze themadag. Daarom heb je als zinkende KNDB niet genoeg aan alleen de Regiowerking Noord aanpak om drijvend te blijven. Tenzij je verwacht dat de leden van de enkele tientallen clubs die in deze selectieve aanpak overblijven het salaris van de bureaumedewerkers tot in eeuwigheid kunnen blijven betalen.

DamZ! biedt hier het antwoord op. Maar het KNDB-bestuur heeft noch de visie noch het vermogen om de kracht van beide initiatieven bij elkaar te brengen. Gelukkig, dat DamZ! en Regiowerking Noord elkaar zo ook wel vinden. Maar de KNDB kon en kan hier veel en veel meer mee doen. Dat het KNDB-bestuur in de periode oktober 2017 - januari 2019 niet in de buurt van zelfs maar een poging in deze richting is gekomen is een ondubbelzinnig brevet van onvermogen.

Wat ook tot nadenken stemt: Regiowerking Noord is al sinds 2015 bezig en heeft inmiddels 300 kinderen structureel aan het dammen. Hartstikke mooi! Maar waar zijn de KNDB bestuursvoorstellen aan de bondsraad om in te spelen op dit succes en om deze kinderen binnen de KNDB te brengen? How about introductie lidmaatschap? Ter vergelijk: de KNDB had per 31-12-2018 in totaal 503 jeugdleden! How about een forse contributieverlaging om de clubs van de Regiowerking Noord Jeugd te stimuleren? Dan heb je meteen voor heel Nederland een meer aantrekkelijke lidmaatschap propositie. En kun je tenminste hopen dat wat je aan inkomsten inlevert op afzienbare termijn weer binnenhaalt door vergroting van het volume. Maar goed, misschien toch ook niet vreemd. Want op mijn suggestie m.b.t. nieuwe DamZ! en schoollidmaatschappen eind 2017 (extra inkomsten, niet lagere inkomsten!) reageerde het KNDB-bestuur ook niet.

We hebben een strategisch denkende bondsraad en bestuur nodig. Met kennis van (dam)zaken! Afwegingen maken, kiezen en vervolgens met focus gaan. Natuurlijk heeft de bondsraad allereerst een kaderstellende en controlerende functie. Maar ik hoop voor de KNDB en de ontwikkeling van de damsport dat de werk verhouding tussen bestuur en bondsraad zich bij een effectief bestuur kan ontwikkelen naar ook en juist een relatie waarin de bondsraad optreedt als klankbord voor het bestuur. En waarbij het netwerk van bestuur en bondsraadsleden gezamenlijk benut kan worden om de bond voorwaarts te brengen.

Als ik zeg dat de KNDB klein denkt, waar kun je dan ook naar kijken voor inspiratie? Nou, kijk eens naar de Turkse schaakbond. Tenminste een fractie van het succes van de Turkse schaakbond moet met de DamZ! strategie te behalen zijn. De Turkse schaakbond ging van 2800 leden in 2000 (kleiner dan de KNDB nu) naar 35.000 in 2004, 240.000 in 2008 en heeft momenteel 875.000 leden. Zullen wij dan in ieder geval maar gaan voor dat eerste sprongetje naar zeg 35.000 leden? Daar kunnen we beslist de kennis en kunde van Regiowerking Noord bij gebruiken. Maar we hebben een compleet andere mind set in bestuur en bondsraad nodig. Gelukkig komen er deze zomer verkiezingen voor zowel bondsraad als bestuur aan. HET (laatste) moment om adequaat voor te sorteren op 2021-2024 en verder. De potentie van DamZ! - eind 2017 gelanceerd om al voor 31-12-2020 een positief verschil te maken voor de KNDB - heeft de KNDB met nog maar 1 compleet damseizoen te gaan al voor een gedeelte verpist. Maar er is nog steeds het seizoen 2019-2020 en daarna een compleet nieuwe beleidsperiode.

Ha Marcel,
Kan me uitstekend vinden in je analyse en oproep. En in de dammerij zijn nog steeds veel bevlogen dammers. Die houden de damsport nog in leven. Hopelijk komt er een ambitieuze nieuwe Bondsraad en daarmee ook een toekomstgericht beleid. Benutten van concept DamZ! mis ik ook. Verschrikkelijk jammer!
Last edited by Frans de Jonge on Fri Feb 01, 2019 00:19, edited 1 time in total.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Post Reply