DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post Reply
Krzysztof Grzelak
Posts: 698
Joined: Thu Jun 20, 2013 17:16
Real name: Krzysztof Grzelak

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Krzysztof Grzelak » Fri Dec 14, 2018 10:15

Hi Marcel.
I have a request for your photos. Can you not cover your face in the pictures. Because the pictures look awkward and not aesthetically.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri Dec 14, 2018 13:01

Krzysztof Grzelak wrote:Hi Marcel.
I have a request for your photos. Can you not cover your face in the pictures. Because the pictures look awkward and not aesthetically.
Dear Krzysztof,

Thank you for your message :fadein:.

For these blurred pictures and videos, no consent by the parents has been given for publication. Therefore, I am blurring them.

This discussion thread is aimed at strategy and strategy implementation. These pictures and videos primarily serve to illustrate the core of the DamZ! strategy: high volume, strongly branded organisation and marketing approach. Faces in this context are of course nice but not required.

Have a nice day :fadein: ,

Marcel
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri Dec 14, 2018 14:59

In Noord-Holland doet SNA Heerhugowaard weer mee met 120 DamZ! DamSets.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Mon Dec 17, 2018 15:50

Aan het eind van deze post de relevante passages uit de bijgevoegde concept notulen van de bondsraadsvergadering van 3 november (bron: kndb.nl).

Mijn mening:

De KNDB beweegt financieel in de goede richting. Verstandig, dat de voorzitter aankondigt in 2019 zijn visie op de volgende financiële periode 2021-2024 aan de bondsraad voor te leggen. Veel contracten en subsidie regelingen lopen immers per 31-12-2020 af. De KNDB moet op basis van heldere beslis informatie tijdig een beargumenteerde afweging kunnen maken over de koers na 31-12-2020.

DamZ! strategie veel meer dan 'zo veel mogelijk bordjes verkopen'
De door Paul van de Veen en mij opgezette en uitgerolde DamZ! strategie is veel meer dan 'zo veel mogelijk bordjes verkopen'. 'Bordjes verkopen' is maar een deel van ons sinds najaar 2017 betoogde verhaal. Gelukkig dringt dat inzicht steeds meer door! Helaas nog niet in het KNDB Jaarplan 2019. Waar de KNDB financieel belangrijke stappen zet en verder kijkt dan 31-12-2020 is zij nog dwalend als het gaat om de onderliggende organisatie en marketing visie. En de vertaling daarvan naar uitvoering.

Huidige beleidsbasis niet realistisch
In onderstaande notulen staat dat de pilot 'aanvalsplan' in Gelderland (in follow up op eerste pilot 'aanvalsplan' tweede helft 2015 in Hoogeveen) niet loopt. Terwijl het 'aanvalsplan' de kern is van de KNDB strategie. Dat is niet zo best, nog even los van de vraag, op hoeveel plaatsen in Nederland de aanvalsstrategie van deze pilot nog wel uitvoerbaar zou zijn. Een inspirerende en op plaatsen (al) effectieve strategie. Maar geen realistische basis voor een landelijke strategie die naar ik veronderstel binnen afzienbare termijn (31-12-2020) op landelijke schaal positief verschil moet brengen.

Ondertussen heeft de DamZ! strategie in een half jaar tijd meer clubs in heel Nederland gemobiliseerd dan aan de KNDB competitie deelnemen en meer vrijwilligers dan in alle KNDB commissies en alle provincies tezamen actief zijn. Tijd daarom voor een reality check. Goed en verstandig, dat de KNDB in de (overhead) kosten snijdt en deze beter beheersbaar maakt. Goed, dat de KNDB competitie nu op de schop wordt genomen (in eerste instantie vanuit een verlangen, deze af te stemmen op verdere krimp). Prachtig en verstandig, dat de organisatie van de KNDB bondsraad weer eens wordt gemoderniseerd (eveneens vanuit ondermeer een verlangen deze af te stemmen op verdere krimp).

Maar tegelijkertijd winnen we met al deze op zich nuttige maatregelen niet de oorlog. Te vaak hoor ik nog goedbedoelde uitingen van waardering voor het initiatief van Paul en mij. Gevolgd door een relativering als: ,,Leuke bordjes." of ,,Maar je moet je niet rijk rekenen in termen van leden die dit gaat opleveren." Beste mensen, kijk naar de feiten. Sinds 1984 daalt het KNDB ledental onafgebroken. Ook zo ongeveer sinds 1984 roept iedereen elkaar na over ontbrekend kader dat inderdaad erg handig zou zijn om te hebben. Iedere keer weer wordt een slim beleidsplan bedacht. Hetzij om kader te vinden en op te leiden. Hetzij een plan dat afhankelijk is van voor nu nog even ontbrekend kader. Hetzij een combinatie van beiden. En de uitkomst is steeds weer dat het niet werkt. Al 35 jaar lang niet. Het is dan ook tijd om dat (alleen maar groeiende) probleem van kadergebrek te accepteren en een strategie te bedenken die zo min mogelijk kader (inspanning) nodig heeft.

De DamZ! organisatie en marketing strategie
Zie daar het DamZ! organisatie en marketing model. En verdomd, meer dan de helft van de bij de KNDB aangesloten clubs, meer clubs nog dan meedoen aan de KNDB competitie en meer vrijwilligers dan in alle KNDB commissies en provinciale bonden tezamen zijn in een half jaar tijd en nog zonder de onmiskenbare kracht van de KNDB (mits gefocust) opgestaan en doen mee met de DamZ! strategie. En daarmee met het uitvoeren van jeugdbeleid. Waarom? Omdat het te doen is, omdat het tastbaar is, omdat het leuk is en omdat het werkt. De DamZ! strategie stelt ieder KNDB-lid in staat om geheel naar eigen wens en vermogen 1, 10, 20 of 100 DamZ! DamSets in omloop te brengen.

Utopisch maar illustratief rekensommetje: 4.000 leden keer bijvoorbeeld 10 prima te betalen DamZ! DamSets maakt 40.000 DamZ! DamSets. Of 80.000 dammende kinderen met 160.000 nieuwsgierige ouders en 320.000 nog nieuwsgieriger grootouders. 4 vrachtwagens vol met DamZ! DamSets. Die alleen al ons Calimero clubje dammers in principe morgen al in omloop zou kunnen brengen. Hoezo slagkracht? En dan hebben we het nog niet gehad over NOC*NSF dat geen idee heeft hoe het de bij haar aangesloten bonden door de "Transitie in de Sport" heen moet slepen en natuurlijk een pot geld heeft staan die schreeuwt om 'plundering'.

De DamZ! strategie richt zich op kinderen tot en met 12 jaar. Maar het organisatie principe van de DamZ! strategie is (na volledige uitrol van DamZ!) toe te passen op alle doelgroepen. En daarmee op de gehele KNDB organisatie. Onze strategie definieert de KNDB als een verzameling leden, clubs, provinciale bonden en events die om websites draait. Onze strategie ziet de KNDB als een voorwaarden scheppende organisatie die (potentiële) leden alle informatie en producten aanreikt waarmee zij zelf meteen aan de slag kunnen. Dat kunnen wij beter dan welke andere (denk)sport ook, want 2 van de ijzersterke punten van ons spel zijn dat je het altijd en overal kunt doen en dat de spelregels ontzettend simpel zijn. 'Plug and play'! Tussenkomst van - niet bestaande en in KNDB beleidsplannen tot nu standaard eerst nog even te zoeken en op te leiden - vrijwilligers moet (vrijwel) niet nodig zijn voor de eerste voorzichtige stappen op het dampad.

Op deze kader extensieve organisatie visie bouwt de DamZ! DamSet. De set en haar verpakking zijn zelf uitleggend en zelf activerend. Alles is erop gericht de ontvanger van de set zonder verdere tussenkomst van een vrijwilliger aan het dammen te zetten en houden. Want vrijwilligers hebben we niet, ontdekten we in de afgelopen 35 jaar. De aan de set gekoppelde website met alvast heldere en duidelijke animatie van iedere spelregel en een superleuke en leerzame quiz voor op het digibord in de klas (DamMentor) geeft nog eens een extra dimensie aan de set die ook zonder deze website voor 3 euro al 'te geef' is.

Vanzelfsprekend is met die website meer mogelijk. Deze kan toe naar een situatie waarin een nog nooit in haar leven gedamd hebbende juf tegelijkertijd met de klas via het DamZ! digibord leert dammen. Zo activeren we de mensen (leerkrachten!) die we nodig hebben voor een op de scholen gerichte volume strategie. Er zijn geen uitvoer drempels meer. De damset is er. Kwestie van productie draaien. De landelijke organisatie is er. Kwestie van meer sets naar de 200 afnemers tot nu 'pompen'. De website DamZ! met leuke spelregel uitleg plus leuke quiz (DamMentor) is er ook al. En kan stap voor stap doch vrij snel worden uitgebouwd. Alles komt neer op focus, besluiten en volume draaien.

We kunnen NU toeslaan: alles staat gereed
De DamZ! DamSet maakt door de directe beschikbaarheid (het product is al volledig bedacht en ontwikkeld!) en prijsstelling een snelle en effectieve volume strategie mogelijk. Onze insteek eind 2017 was per 31-12-2020 een resultaat in termen van leden te hebben, ervan uitgaande dat de KNDB inspeelt op ons initiatief met bijvoorbeeld nieuwe lidmaatschap vormen (school of klas lidmaatschap?).

De DamZ! DamSet activeert zoals gezegd de dammende vrijwilligers waar we met de KNDB al zo lang vergeefs naar zoeken. Vanochtend een leuk berichtje van Vic Voskuil van Damclub Oosterend op Texel (afnemer van de DamZ! DamSet in eerste zending) ontvangen: op Texel organiseert hij nu naast het jaarlijkse oudejaarstoernooi een toernooi(tje) speciaal voor beginnende kinderen. Dus: 27 december op naar Texel :-).

Uit de notulen:

6.4. Jaarplan 2019 en moties m.b.t. DamZ!
Frans de Jonge vindt het een aardig goede aanzet. Maar hij ziet graag een heldere formulering van doelstellingen en vermelding van de factoren, die een rol spelen bij het behalen van de doelstellingen. Ook ziet hij graag vermeld wie waar voor verantwoordelijk is. Verder mist hij de promotie van het dammen en de WK-match.

Michel Stempher merkt op dat het jaarplan arbeidsintensief is, en dat de KNDB daarvoor te weinig vrijwilligers heeft. Verder ziet hij graag dat het
bestuur de verantwoording neemt voor de DamZ! damsets. Dit laatste in verband met de continuïteit.

Thijs van den Broek zegt dat de KNDB niets uitgeeft en doet aan DamZ! Hij wil daarnaast geen plan meer wat gebaseerd is op vrijwilligers. Zo'n plan
heeft naar zijn mening geen kans van slagen.

Arne van Mourik wil weten wat er gebeurt op het gebied van media/communicatie. Hij wijst op een negatief artikel in de Gelderlander waar ook een positief artikel geschreven had kunnen worden.

De voorzitter meldt daarna dat hij dat artikel kent en erop gereageerd heeft naar de redactie van de krant.

Michel Stempher vraagt of er al duidelijkheid is over de infrastructuur (websites). Robert-Jan van den Akker antwoordt dat er een eerste overzicht
is en dat de financiën rondom sites in kaart worden gebracht. Ook het beheer wordt onderzocht. Verder is Robert-Jan in gesprek met Rik Keurentjes over het beheer van enkele sites en gaat hij op zoek naar vrijwilligers en probeert hij actief met websites aan de slag te gaan. Het onderwerp staat ook op de agenda voor de eerstvolgende bestuursvergadering.

De voorzitter vertelt dat het bestuur veel doet en wat er allemaal gedaan is m.b.t. de WK-match. Zo is er eerst geprobeerd de match onder te brengen
in Den Haag. Toen dat niet lukte zijn er gesprekken geweest met Ede en de provincie Gelderland. En toen bleek dat dat niet ging werd een initiatief
uit Noord-Nederland gesteund. Daarnaast wijst de voorzitter op het belang van de follow-up van de match.

Jelmer Martens merkt op dat de WK-match te veel tijd kost van het bestuur en dat de frequentie van de matches te hoog is. De voorzitter geeft daarop
aan dat dit een zaak is voor de algemene vergadering van de FMJD. De voorzitter benadrukt toch te willen inzetten op vrijwilligers, want zonder vrijwilligers is er geen bond.

Thijs van den Broek geeft daarop aan dat dit al twintig jaar gezegd wordt en zonder resultaat.

Arne van Mourik geeft daarop aan dat soms iets tijd nodig heeft en dat je er ook in moet geloven. Bij de Problemist is het ze wel gelukt.

Thijs van den Broek geeft aan vindt eerst vrijwilligers en stem daarop de plannen af. Nu zijn er goede plannen, maar vrijwel geen vrijwilligers om
ze uit te voeren.

De voorzitter sluit daarop dit agendapunt af met de opmerking dat hij het commentaar meeneemt naar de volgende bestuursvergadering.

6.5. Begroting 2019
De voorzitter complimenteert de penningmeester voor haar werk. De penningmeester licht de begroting daarna toe. Er is gewerkt aan maatregelen voor structureel lagere kosten. Het contract met het sportcluster is vernieuwd, kan nu jaarlijks opgezegd worden en er wordt nog slechts 1% van de kosten van het sportcluster betaald. Het sportcluster doet de subsidieaanvragen. Ook is het aantal uren bij het bondsbureau teruggebracht.
Vanuit NOC*NSF (topsportbijdrage) is er 15.000 euro meer naar de KNDB gegaan (dit staat los van TeamNL). Dit is besteed aan uitbreiding van de uren van Rik Keurentjes. Hiernaast proberen we nog aanspraak te maken op een deel van 10 miljoen voor de breedtesport. De verwachting is dat we hier niets van krijgen, dus daarom niet opgenomen in de begroting. Afschrijving van de voorraad van de bondswinkel wordt in mei 2019 afgerond.
Projecten zijn op verzoek apart erop gezet. Deze projecten zijn de pilot in Gelderland en DamZ!

Namens de FiCo deelt Gerrit Tigchelaar mede dat de begroting er realistisch uitziet. En men vindt het positief dat er in 2018 veel bespaard is. Jelmer Martens vraagt waarom er onderscheid gemaakt wordt in organisatie, producten en diensten en projecten. De penningmeester antwoordt dat dit een voorwaarde is van NOC*NSF, zodat cijfers tussen bonden beter vergeleken kunnen worden.

Thijs van den Broek vraagt waarom het project in Gelderland niet loopt. De penningmeester antwoordt dat het in Gelderland anders werkt als in
Hoogeveen. Maar een complete evaluatie moet nog gedaan worden. Thijs van den Broek vraagt vervolgens waar het sponsorgeld van TeamNL naartoe gaat. De penningmeester antwoordt dat dit geld niet volledig naar topsport gaat.

Theo Voorspuij vraagt wanneer de bijdrage van de extra uren voor Rik afloopt. De penningmeester antwoordt dat deze bijdrage tot en met 2020
loopt. Theo Voorspuij vraagt daarna hoe het zit met de subsidies en contracten. Wanneer lopen deze af? Hij vindt dat het bestuur hierover geheimzinnig doet. De penningmeester antwoordt dat er destijds niet genoeg stil is gestaan bij de consequenties. Maar de huidige contracten lopen tot en met 2020. Daarnaast legt ze uit dat als je topsportsubsidie krijgt, je een minimum aantal FTE daarvoor moet gebruiken. Daarna zegt Theo Voorspuij dat hij de begroting niet begrijpt. Robert-Jan van den Akker wijst Theo er op dat hij aan de FiCo vragen kan stellen. Daarna geeft de penningmeester een toelichting op de subsidies. Theo bedankt hierop de penningmeester voor haar duidelijke toelichting. Theo Voorspuij vindt dat de eigen bijdrage aan de topsport van de KNDB erg groot is. De voorzitter nuanceert dit.

Michel Stempher vraagt of voor de nieuwe periode de bondsraad duidelijk geïnformeerd wordt. De voorzitter zegt daarop toe zelfs al in 2019 met een
voorstel hierover te komen. Michel Stempher complimenteert Jeanine voor de manier waarop het overzicht gegeven is. Wel vraagt hij waarom DamZ! niet onder de KNDB-aanvalsplannen valt. De penningmeester antwoordt dat dit onder andere komt door onduidelijkheid. In de komende weken gaan we hier concreet invulling aan geven. Het bestuur wil stappen zetten in die periode. De begroting wordt daarna unaniem aangenomen.
Attachments
181103 BR Conceptnotulen 3-11-2018.pdf
(233.69 KiB) Downloaded 38 times
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed Dec 19, 2018 12:26

In Zuid-Holland doet de Dr Schaepmanschool West in Barendrecht mee met de DamZ! DamSet.

Super leuk en voorbeeld voor ons allemaal hoe dit tot stand is gekomen. De set is namelijk besteld door leerkracht Dieter Mous, zoon van dammer Leo Mous (Schiedam). Leo had Dieter op de set geattendeerd. En zo kunnen we allemaal het lopende vuurtje van de DamZ! DamSet nog wat verder aanwakkeren :-).
Last edited by Marcel Kosters on Wed Dec 19, 2018 12:32, edited 1 time in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed Dec 19, 2018 12:29

En terwijl ik het vorige bericht schreef kwam de volgende bestelling binnen van weer een nieuwe club die ook met de DamZ! DamSet meedoet. In Noord-Brabant doet Damvereniging 'De Schijf' in Roosendaal mee met 20 DamZ! DamSets :-).
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed Dec 19, 2018 13:51

kerstcadeau.jpg
kerstcadeau.jpg (264.8 KiB) Viewed 2888 times
Lever update

- Minimum afname: 20 sets a 3 euro per stuk;
- Afhalen gratis in: Haarlem, Voorthuizen, Nijkerk, Apeldoorn, Enschede, Huissen en Gouderak (nieuwe opslag- en distributieplaatsen in noorden en zuiden welkom: > marcelkosters@gmail.com)
- Bezorgkosten per DHL voor 20 sets: 15 euro.

Bestellen en direct geleverd krijgen (gratis ophalen of per DHL): marcelkosters@gmail.com. Perfecte "Kerst Investering" ook en juist voor individuele damliefhebbers! Uw eerste DamZ! damsets kunt u afhankelijk van de grootte van uw familiekring alvast volgende week cadeau geven. Vandaag en morgen besteld betekent - afhankelijk van DHL - nog op tijd voor de Kerst in huis :-)!
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed Dec 19, 2018 20:28

In Friesland doet Damclub "Ontspanning" in Aldeboarn ook mee met de DamZ! DamSet.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 20, 2018 14:26

Tussenstand jeugd competitie Haarlemse Damclub inclusief enkele HDC-leden na de eerste drie DamZ! introductieavonden.
hdcjeugd.png
hdcjeugd.png (51.38 KiB) Viewed 2565 times
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 20, 2018 14:33

Zojuist van Cor Barelds ontvangen: in januari ontvangt hij samen met Harry Clasquin bij Damlust Gouda tenminste 32 kinderen voor drie introductielessen ter voorbereiding op het schooldam kampioenschap. Een half uur training en daarna 45-60 minuten vrij spel, natuurlijk op de DamZ! DamSets. Ook in januari geeft Harry Kolk ook in voorbereiding op het schooldam kampioenschap vier introductielessen in Moerkapelle.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri Dec 21, 2018 12:45

Correctie: Cor Barelds verzorgt ook de damlessen in Moerkapelle (twee groepen kinderen die elk vier lessen krijgen) :-).

Harry Kolk geeft in januari lessen op de twee basisscholen die Berkenwoude in de Krimpenerwaard rijk is. Merk op, dat het damspel in een kleine gemeenschap als Berkenwoude met de DamZ! DamSet in 1 klap bij iedereen op de kaart staat!
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri Dec 21, 2018 14:58

Image


Leuk: in Haarlem, Noord-Holland gaan de DamZ! DamSets als warme broodjes over de toog van Denksportcentrum 't Spaerne, thuisbasis van de Haarlemse Damclub.

De exploitanten van het centrum verkopen de sets voor 5 euro per stuk aan iedere biljartende, bridgende of schakende (groot)ouder die maar wil. Waarbij iedere set natuurlijk voorzien is van informatie van de Haarlemse Damclub. Iedere week wordt 't Spaerne door zo'n 1.000 liefhebbers bezocht.

Ideetje voor andere damclubs die gevestigd zijn in een denksportcentrum of andere accommodatie die zich voor dit soort win-win situaties leent?

In de Haarlemse constructie is het voorraad risico voor de club en rekent het denksportcentrum de verkochte sets met de club af. Het denksportcentrum kan de niet verkochte sets op ieder moment aan de club teruggeven. Win-win: Haarlemse Damclub vergroot zo de zichtbaarheid van spel en club zonder dat het de club een cent kost (die DamZ! DamSets worden wel verkocht en anders kan de club ze prima zelf gebruiken) en het denksportcentrum heeft extra marge zonder dat het enig risico loopt.

Het is als je in gesprek gaat met een exploitant handig als je deze invalshoek kunt / wilt bieden. Zo is de drempel voor de exploitant om daadwerkelijk de set aan te bieden en zo dampromotie te maken het laagste.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri Dec 21, 2018 17:58

In datzelfde denksportcentrum vertelde de exploitant dat zijn ene nichtje heel enthousiast thuis met dammen bezig is. Want zij heeft net als ieder van de 120 deelnemers aan het schooldam kampioenschap van Haarlem enkele weken terug de DamZ! DamSet mee gekregen als herinnering in plaats van een vaantje.

En een ander nichtje blijkt ook bezig met dammen, zij heeft meegedaan aan het schooldam kampioenschap van Almere (waar de DamZ! DamSet voor zover ik weet nog niet in gebruik is, ik heb op dit moment geen informatie over dit kampioenschap). Dit is natuurlijk anekdotisch 'bewijs'. Maar anekdotes, belevingen en verhalen tot stand brengen met de DamZ! DamSet is wat we willen.

We willen dat dammen zichtbaar wordt overal, dat het overal gespeeld wordt en dat er overal over gesproken wordt. Met een zeer opvallend en herkenbaar damspel in 18.000 huiskamers in Nederland zal dat deze Kerst alvast een stuk meer het geval zijn dan met vorige Kerst.

Ondertussen zijn de eerste twee per DHL verzonden DamZ! bestellingen in goede orde bij de afnemers gearriveerd (twee bestellingen van 20 DamZ! DamSets ieder). Dit betekent dat we juist en ook via deze wijze van distribueren in hoog tempo veel meer DamZ! DamSets (via scholen) in omloop kunnen brengen.

De DamZ! vooruitblik voor 2019 is - in tegenstelling tot de door economen voorspelde bescheiden algemene economische groei - samen te vatten als booming.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Mon Dec 24, 2018 11:26

De Provinciale Friese Dam Bond (PFDB) doet mee met 100 DamZ! DamSets om de evenementen rond de vrijdag van start gaande WK-match op te luisteren.
De PFDB is de zevende provinciale dambond die met de DamZ! DamSet meedoet.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1834
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 27, 2018 15:29

In Zuid-Holland doet damclub DOS Delft ook mee met 50 DamZ! DamSets.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply