Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post Reply
User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue May 01, 2018 11:19

Geselecteerd uit persbericht NK Pupillen van perschef Fred Ivens:

Image

"Demissionair sportwethouder Rabin Baldewsingh nam in de naar hem vernoemde speelzaal - nota bene tijdens het voorjaarsreces - de openingsceremonie weer voor zijn rekening, voor de derde keer in vier jaar. Baldewsingh wees de deelnemers op het belang van de drie P’s: plezier, passie en prestatie. Hij kreeg allerwegen lof toegezwaaid voor zijn betrokkenheid bij de damsport die er eind 2016 toe leidde dat het sluitstuk van de WK-match Boomstra-Groenendijk in Den Haag werd verspeeld. Technisch directeur Johan Krajenbrink van de dambond vroeg voor de scheidende wethouder een ‘bijzonder hard applaus’ en overhandigde hem een speciaal voor beginners ontworpen magnetisch design-dambord.

V.l.n.r. Ilke Meertens (gemeente Den Haag), wethouder Baldewsingh en Frans Leermakers (gemeente Den Haag) hebben allemaal een magnetisch design- dambord gekregen van technisch directeur Johan Krajenbrink (tweede van rechts)."
Last edited by Marcel Kosters on Tue May 01, 2018 11:29, edited 1 time in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue May 01, 2018 11:27

Zaterdag 14 april in Voorthuizen beloonde sponsor Johan Krajenbrink drie plannen over hoe de DamZ! DamSet in te zetten met 3x30 DamZ! DamSets. Eerder in deze draad is het prijs winnende plan van WDV Winterswijk gepubliceerd. Bij deze het prijs winnende plan van Patrick Scheffers van de Monsterse Dam Vereniging (MDV). Het derde prijs winnende plan volgt.

"De volgende plannen heb ik met de Damsets:

- Om weg te geven aan de geïnteresseerden na een demonstratie in de bibliotheek of een andere locatie in de buurt, zodat ze thuis verder kunnen dammen en eventueel later naar de club komen;
- Voor (potentieel) nieuwe leden die de clubavond bezoeken;
- Weggeven aan kindermiddag bingo die in hetzelfde clubgebouw wordt gehouden. Kinderen hebben hier altijd prijs en kiezen zelf een prijs van de prijzentafel. Het idee is dat geïnteresseerde kinderen voor de damset zullen kiezen. Ook is de drempel om de clubavond te bezoeken lager, omdat ze al bekend zijn met de locatie;
- Een lid van onze vereniging staat regelmatig op rommelmarkten. Deze zal de damsets verkopen en hierdoor wordt dammen onder de aandacht gebracht van de langslopende bezoekers."
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Tue May 01, 2018 16:10

Image
SportSupport Haarlem doet mee met de DamZ! DamSet. SportSupport geeft de DamZ! DamSet in plaats van een vaantje als herinnering aan de deelnemers van het Schooldam Kampioenschap op woensdag 28 november.

Bestelde DamZ! DamSets voor levering op 1 september 2018 per 25 april: 302.
Totaal bestelde DamZ! DamSets per 25 april 2018: 9302
Totaal aantal DamZ! DamSets in omloop in Nederland en België per 14 april 2018: 9.000

- Minimum afname 20 stuks à € 3,-;
- Losse DamZ! DamSets via http://www.damz.nl verkrijgbaar.

Informatie inwinnen of intekenen kan tot 15 juni via damsets@damz.nl of 06-28646010.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed May 02, 2018 12:39

Zoals ook in een aparte discussiedraad aangegeven: Toby Hage heeft een DamZ! T-shirt ontworpen en dit beschikbaar gemaakt in een DamZ! webwinkel:

Image

https://www.damz.nl/winkel/
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed May 02, 2018 12:42

En Marcel Nijman en Matthias de Kruijf zijn al ver gevorderd met de ontwikkeling van een DamZ! applicatie voor live of opgenomen video explicatie.

Image
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed May 02, 2018 12:48

Hendrik Veenstra heeft een DamZ! versie van de Oerterp Applet ontwikkeld:

Image

http://damz.nl/banier.html Dit is het web adres waar de in omloop gebrachte 21 DamZ! banieren naar verwijzen.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed May 02, 2018 12:57

Roel Langendam heeft een op PlayDraughts gebaseerde backup server ontwikkeld voor de DamZ! DamServer.

Image

Zie voor basis server http://www.playdraughts.com .
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed May 02, 2018 13:05

Zaterdag 14 april in Voorthuizen beloonde sponsor Johan Krajenbrink drie plannen over hoe de DamZ! DamSet in te zetten met 3x30 DamZ! DamSets. Eerder in deze draad zijn de prijs winnende plannen van WDV Winterswijk en Patrick Scheffers van MDV Monster gepubliceerd. Bij deze het prijs winnende plan van Cor Barelds en het Comité Schooldammen Waddinxveen.

Comité Schooldammen Waddinxveen.

Project “damlessen” van de Brede School Gouda en DAMLUST Gouda.

Een slimme zet!

Betreft: Verspreiding en inzet van de DamZ! Damsets
Datum: 03 april 2018

Inleiding
Een spontane non-profit actie van Marcel Kosters en Paul van de Veen werd binnen de Dambond onder de aandacht gebracht. De afname van en het verstrekken van zo veel mogelijk magnetische damborden aan scholieren wordt gepromoot.
Een fantastisch initiatief, dat dan ook heel terecht veel positieve reacties opriep. Verdient navolging en ondergetekende reageert namens 2 “organisaties”, te weten:

Comité Schooldammen Waddinxveen.
Sinds de opheffing van de damvereniging Excelsior in 2005 wordt het jaarlijks schooldamtoernooi voor Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelle en Stolwijk georganiseerd. Het comité bestaat uit Heja Bos (arbiter) en Cor Barelds. Sinds 2015 wordt elk jaar tijdens WadCultureel, de Kunst- en Cultuurmarkt in Waddinxveen, een damevenement georganiseerd: Simultaan met schoolstrijd, Vierkamp voor schoolteams en Simultaan door Wouter Morsink.

Samenwerking Brede School Gouda en Damlust Gouda.
Deze samenwerking startte in 2009. In het huidig schooljaar werden in 22 klassen 2 zogenaamde “kennismakingslessen dammen” verzorgd.
Daarna namen 41 scholieren deel aan een buitenschoolse mini-cursus van 3 lessen. Gezamenlijk initiatief leidde in 2013 tot herstart van het Gouds schooldamtoernooi, dat nu 6 keer is georganiseerd. Jeugddamtrainers zijn Harry Clasquin en Cor Barelds.

Doelstelling
Algemene doelstelling is de instandhouding en voortgaande ontwikkeling van de damsport in de (eigen) regio. Het beoogd effect is een grotere bekendheid van de (mogelijkheden van de) damsport, waardoor meer kinderen dit spel gaan spelen en leren ontdekken. Het werkdoel als een soort randvoorwaarde is de weidse verspreiding van deze magnetische DamZ! Damsets onder de schooljeugd.


Activiteiten en Uitvoering

Comité Schooldammen Waddinxveen. (Schooldamtoernooi)
De 40 magnetische damborden (DamZ! Damsets) worden verdeeld over de deelnemende scholen aan het 46e Waddinxveens schooldamtoernooi.
 Alle scholen ontvangen 3 borden. Symbolische uitreiking aan enkele schoolteams vindt plaats in de toonzaal van sponsor Peugeot Midden Holland in Waddinxveen. Hierbij wordt de pers (Hart van Holland) uitgenodigd om een artikel aan het initiatief van de KNDB te wijden. Passende achtergrondinformatie over de doelstelling en de pedagogische waarde van het damspel – vooral voor jongeren – wordt uiteraard verstrekt.


Image

Comité Schooldammen Waddinxveen. (Cultuurdag 8 september 2018)

Wij denken aan een toernooi voor scholieren (persoonlijk) of een Koppeldamtoernooi in het Cultuurhuys, dan wel op het Gouweplein in het nieuwe winkelcentrum van Waddinxveen. Sponsor Houtex maakt een bestelling van 20 a 30 DamZ! Damsets mogelijk. Dit wordt dan een bestelling in 2e termijn.

Alle jeugdige deelnemers ontvangen dan een DamZ! Damset. Voor de uitreiking wordt de burgemeester of de wethouder cultuur en sportzaken benaderd.

Samenwerking Brede School en DAMLUST. (Schooldamtoernooi)
Ons voorstel tot aanschaf van de DamZ! Damsets aan de directie van De Brede School Gouda werd in januari 2018 enthousiast ontvangen. Liefst 60 DamZ! Damsets mochten worden besteld! Tijdens het 6e Gouds schooldamtoernooi in februari jl. werd dit bekend gemaakt. 
Alle deelnemende scholen ontvangen nog deze maand 4 of 5 damborden. 
Voor de 1e uitreiking op een school zal directeur van de Brede School Gouda, de heer H. van Kekem of een van zijn coördinatoren aanwezig zijn. Het lokaal weekblad, de Goudse Post, wordt hierbij betrokken. Het Algemeen Dagblad, regio Gouda, heeft haar bijdrage voor een artikel over de uitreiking van de DamZ! Damsets en de “beweging” binnen de Dambond in overweging genomen.

Image

Samenwerking Brede School en DAMLUST. (Koppel-damtoernooi)
De Stichting GoudApot heeft een aanvraag van € 300,- gehonoreerd. Hiermee wordt een Koppel-damtoernooi (scholier met huisdammer of huisgenoot) georganiseerd op zaterdag, 14 april 2018. Totaal 16 scholieren en 16 volwassen huisdammers hebben zich aangemeld en er wordt gespeeld in 2 leeftijdscategorieën (welpen en pupillen). 
De 16 bestelde DamZ! Damsets worden, naast gewone prijzen en de dambulletins “Dammen – Ontdek het zelf”, uitgereikt aan de scholieren door een bestuurder van de damvereniging DAMLUST of een medewerker van De Brede School Gouda.
 De lokale pers wordt uitgenodigd of wij maken zelf een persverslag.

Cor Barelds
Last edited by Marcel Kosters on Wed May 02, 2018 13:16, edited 3 times in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1711
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Fred van Amersfoort » Wed May 02, 2018 13:13

Dat idee van video explicatie vind ik een mooi plan. Heb even op de Damz site gekeken, het is nu best laagdrempelig. Positief dus. Echt veel gespeeld wordt er nog niet lijkt het. Al met al is het een mooi plan.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Wed May 02, 2018 22:06

Image
In Den Haag doet Roel Langendam mee met de DamZ! DamSet.

Bestelde DamZ! DamSets voor levering op 1 september 2018 per 25 april: 322.
Totaal bestelde DamZ! DamSets per 25 april 2018: 9322
Totaal aantal DamZ! DamSets in omloop in Nederland en België per 14 april 2018: 9.000

- Minimum afname 20 stuks à € 3,-;
- Losse DamZ! DamSets via http://www.damz.nl verkrijgbaar.

Informatie inwinnen of intekenen kan tot 15 juni via damsets@damz.nl of 06-28646010.[/quote]
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri May 04, 2018 10:35

Image
In Waddinxveen doet Cor Barelds weer mee met de DamZ! DamSet, dit maal voor de Cultuurdag op 8 september.

Bestelde DamZ! DamSets voor levering op 1 september 2018 per 25 april: 342 bevestigd
Totaal bestelde DamZ! DamSets per 25 april 2018: 9342
Totaal aantal DamZ! DamSets in omloop in Nederland en België per 14 april 2018: 9.000

- Minimum afname 20 stuks à € 3,-;
- Losse DamZ! DamSets via http://www.damz.nl verkrijgbaar.

Informatie inwinnen of intekenen kan tot 15 juni via damsets@damz.nl of 06-28646010 (Marcel Kosters).
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Sun May 06, 2018 22:47

Later deze week volgt publicatie van de namen van de prijswinnaars van de DamZ! Online Actie.

Ondertussen hieronder - met toestemming - een zojuist ontvangen reactie van de vader van een prijswinnaar uit de provincie Utrecht. Eerder had deze als deelnemer aan de Halve Finales Schooldammen in plaats van een vaantje een DamZ! DamSet van de KNDB gekregen.

"Vannacht bij thuiskomst van vakantie de envelop met boekenpakken op de mat gevonden, dankjewel!

Het dambord is meegegaan op vakantie; in het vliegtuig, aan het zwembad, er is overal gedamd, zelfs tegen een Engelsman van 70jaar :D

Ik ga het dammen absoluut nog meer onder de aandacht brengen op school!"Lokale schooldam organisatoren opgelet: het is de bedoeling, dat u in het nieuwe seizoen 2018-2019 standaard de DamZ! DamSet in plaats van een vaantje geeft. Het is mooi, dat de KNDB dat dit jaar in de halve finales heeft gedaan, maar als we dat ieder jaar pas in de halve finales doen, missen alle kinderen die niet verder dan het lokale kampioenschap komen de DamZ! DamSet. De KNDB geeft volgend jaar in de halve finales wat mij betreft daarom weer wat anders. Gemeente of sponsor betaalt maar wat graag voor de DamZ! DamSet in plaats van een vaantje, is de ervaring.

Voor nu is de enige zending die in aanloop naar het komend schooldam seizoen zeker is, de zending waar tot 15 juni op kan worden ingetekend. Houdt u er bij bestelling ook al rekening mee, dat u het kampioenschap voortaan ook op de DamZ! DamSet organiseert? Dat geeft een hartstikke leuke uitstraling!

Image

Zaterdag 21 april 2018 - Halve Finale Schooldammen in Gorinchem.
Last edited by Marcel Kosters on Mon May 07, 2018 08:25, edited 1 time in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Mon May 07, 2018 07:48

Image

Productie update: de kartonnen omdozen worden in grootte terug gebracht van 30 naar 20 stuks. Dit omdat:

- de doos zo beter te tillen is;
- de minimum afname hoeveelheid 20 stuks (€ 60,-) is en blijft.

Svp bestellen via damsets@damz.nl of 06-28646010 (in beide gevallen treft u mij aan het andere eind van de lijn).
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri May 11, 2018 12:46

Reactie van DamZ! prijswinnaar Thomas uit Naaldwijk:

"Heel erg bedankt en ik ben superblij dat ik heb gewonnen!! Ik speel ook heel vaak met de Damz set die ik bij de halve finale schooldammen heb gekregen.

Groetjes,
Thomas"
Last edited by Marcel Kosters on Sun May 13, 2018 06:47, edited 1 time in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1522
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bestuursbeleid 2017 - 2020

Post by Marcel Kosters » Fri May 11, 2018 20:33

ImageImage
ImageImage

De DamZ! DamSet is in Antwerpen gearriveerd bij de gezinnen van Eddy Janssen en Raoul Alias.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply