DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post Reply
Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Paul van de Veen » Wed Dec 18, 2019 13:24

Twee kanttekeningen:
1. Het is niet alleen de damwereld die in 18.000 Damborden heeft gefinancierd. Er zijn ook gemeenten, sponsors, enz. die in die borden geïnvesteerd hebben.
2. € 54.000 aan een trainer uitgeven is een investering die je in één jaar doet. De trainer koopt er daarna z'n levensonderhoud e.d. voor.
Wil je hetzelfde resultaat het volgend jaar bereiken dan zul je opnieuw € 54.000 moeten neertellen.
Die 18.000 damborden zijn -op handvol gesneuvelde exemplaren- niet weg. Ze worden ook volgend jaar weer op scholen en thuis gebruikt.
De vergelijking die Piet maakt is interessant maar gaat m.i. niet helemaal op.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Wed Dec 18, 2019 14:14

Een correct overzicht op basis van de op kndb.nl gepubliceerde gegevens m.b.t. DamZ! doelgroep (welpen en pupillen) ziet er zo uit:


Jeugdgroep			dec-18	dec-17	dec-16	dec-15	dec-14
welpen				168	155	131	184	191
pupillen			203	188	254	273	280

							
Totaal				371	343	385	457	471
				+8%	-11%	-16%	-3%	0

Met daarbij de kanttekening dat deze cijfers ondanks en niet dankzij de KNDB zijn gerealiseerd. In de periode 2018-2019 heeft de KNDB-organisatie er alles aan gedaan, om DamZ! zo min mogelijk te laten renderen. Zie:

- negeren en saboteren DamZ! initiatief door KNDB-bestuur in 2018-2019 (ondermeer bondsraadsvergadering juni 2018);
- negeren van en concurreren met DamZ! initiatief door KNDB-directeur in 2019 (app subsidie aanvraag in plaats van DamZ! subsidie);
- blokkeren van mijn kandidatuur door KNDB-bestuur (en directeur) in 2019, uitslag bondsraad verkiezingen negerend;
- opname door KNDB-bestuur in jaarplan 2020 van met damz.nl concurrerend schooldammen.nl en eveneens concurrerende "app".

Met de KNDB vol achter de DamZ! strategie in plaats van dwars ervoor had het resultaat over 2018 veel beter kunnen en moeten zijn. Ondertussen is in 2018 wel een duidelijke trendbreuk gerealiseerd binnen de doelgroep van de DamZ! strategie: snel positief resultaat. En dat binnen de context van een sinds 1984 onafgebroken neergaande trend in overall ledental.

Piet Bouma wrote:
Tue Dec 17, 2019 20:36
(...) Ik ben benieuwd of het Bondsbureau ook cijfers van december 2019 gaat plaatsen, want daar zou je weer het opnieuw aanmelden kunnen terugzien. (...)
Inderdaad, over enkele weken weten we meer.
Last edited by Marcel Kosters on Wed Dec 18, 2019 18:38, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Wed Dec 18, 2019 16:31

Paul van de Veen wrote:
Wed Dec 18, 2019 13:24
Twee kanttekeningen:
1. Het is niet alleen de damwereld die in 18.000 Damborden heeft gefinancierd. Er zijn ook gemeenten, sponsors, enz. die in die borden geïnvesteerd hebben.
2. € 54.000 aan een trainer uitgeven is een investering die je in één jaar doet. De trainer koopt er daarna z'n levensonderhoud e.d. voor.
Wil je hetzelfde resultaat het volgend jaar bereiken dan zul je opnieuw € 54.000 moeten neertellen.
Die 18.000 damborden zijn -op handvol gesneuvelde exemplaren- niet weg. Ze worden ook volgend jaar weer op scholen en thuis gebruikt.
De vergelijking die Piet maakt is interessant maar gaat m.i. niet helemaal op.
Spijker op de kop, Paul.

In 2018 en 2019 stopten dammers € 292.416 aan contributie en inschrijfgelden in de KNDB-organisatie, vs € 54.000 in de DamZ!-organisatie. Daarnaast ontving de KNDB-organisatie in 2018 € 285.054 aan subsidie. En in 2019 € 282.000 aan subsidie. In totaal had de KNDB-organisatie in de periode 2018-2019 tenminste € 859.470 te besteden. Versus nog steeds € 54.000 voor de DamZ! organisatie.

De KNDB-organisatie weigerde in 2017 en in 2018, zich in te zetten voor subsidie-ondersteuning van DamZ! vanaf 2019, buiten bezwaar van de KNDB-begroting. Sinds 2019 concurreert zij zelfs met DamZ! via het "app-project" van de KNDB-directeur gericht op scholen. Waar de directeur in 2020 € 95.000 extra subsidie voor hoopt op te halen.

Als het Landjuweel cluster (zo heet het cluster van bondsbureaus waar de KNDB sinds 2011 deel van uitmaakt) morgen in een zinkgat verdwijnt, is er geen KNDB-lid en geen bij de KNDB aangesloten club die daar iets van merkt. Zoals ook nu niet op welke clubavond ook te merken is, dat daar een professioneel apparaat boven hangt. Ook (en zeker?) niet bij het 020 van de KNDB-penningmeester of het PWG van de KNDB-secretaris. De enige suggestie van professionaliteit en landelijke organisatie vind je terug op clubs die op de DamZ! DamSet spelen en hun jeugd clubavond aankleden met DamZ! banieren. Dat is te danken aan die organisatie van € 54.000, niet die van € 859.470.

Het is chique en soms handig om een bureau te hebben. Maar de KNDB leeft wat dat dat betreft al geruime tijd boven haar stand. En het is de KNDB-directeur zelf die dat zei. Bij zijn aantreden in 2011 verkondigde de directeur dat de KNDB niet door de kritische grens van 5.000 leden moest zakken, want dat het dan afgelopen was met de KNDB en met zijn KNDB bureau. Drie of vier jaar geleden zakten we geruisloos door die kritische grens.

Waar en wanneer merken KNDB-leden en clubs dan wel meteen wat? Als Piet en Hendrik zouden stoppen met Toernooibase en de KNDB uitslagendienst. Als Regiowerking Noord zijn activiteiten zou staken. Als Paul en ik een punt zouden zetten achter ons DamZ! initiatief. Als clubvrijwilligers die nu - soms mede dankzij DamZ! - actief zijn zouden zeggen: bekijk het maar.

Het komt mij voor dat de KNDB anno 2019 er een stuk beter voor zou staan met in 2 jaar tijd 300.000 KNDB DamZ! DamSets in Nederland in omloop en 1 KNDB Landjuweel cluster minder. Niet trouwens, dat die damsets 859.470 euro zouden kosten. Zij zouden een veelvoud daarvan juist opleveren via verkoop, contributies en diensten. "Normaal" gesproken zou het ook niet of het een of het ander zijn. Maar zolang de opstelling van de KNDB (uitgezonderd voorzitter Frans en technisch directeur Johan) niet achter of naast DamZ! maar dwars voor en door DamZ! is, kijk ik daar even klinisch naar.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Wed Dec 18, 2019 19:06

Piet Bouma wrote:
Tue Dec 17, 2019 20:36
Wat ik me afvraag. Hoeveel tijd besteed je momenteel gemiddeld per week aan de jeugdorganisatie van HDC Haarlem (en eventueel ook andere clubleden)?(...) Naar die (tijds)inzet ben ik dus benieuwd.


A) DamZ! Clubavond van de Haarlemse Damclub: 18:30 - 19:45 uur iedere maandagavond.

Dit ook voor jeugdleider Ferdi Uilhoorn en (nieuwe!) trainers Rudi van Velzen en Angel Dittrich. Ook Joep Kerkhoff en Dimitri Otto zijn (weer) actief geworden op de jeugd clubavond. Toen er (veel) meer kinderen naar de jeugd clubavond kwamen dan voorheen was iedereen meteen bereid om mee te doen. Ook competitieleider Roberto Vesciano heeft die bereidheid, maar met het huidige volume (momenteel 36-42 jeugdspelers) kunnen we het prima aan zo.

B) Buiten de jeugd clubavond kost de mailbrief mij circa een half uur in de week.

Daar ben ik niet zo happy mee. Ik denk dat mail frequentie lager kan en content anders. Uitslagen onderlinge competitie moeten naar website verhuizen en wellicht vanaf de volgende competitie met druk op knop op website gepubliceerd (Sevilla).

A en B zijn goed te overzien en structureel vol te houden. Of je nu voor 5 of voor 50 jeugdspelers clubavond organiseert, je zult toch van 18:30 tot 19:45 aanwezig moeten zijn. Voor 50 spelers clubavond organiseren met reguliere borden is onmogelijk omdat klaar zetten en opruimen te veel tijd en onrust kosten. Met de DamZ! DamSet is dit geen probleem.

C) Onnodige tijd en energie slokker is het (goed!) organiseren van schooldam toernooi

D) Onnodige tijd en energie slokker is het steeds weer adhoc promoten en organiseren van deelname aan toernooien en wedstrijden. Daarnaast heb ik er het afgelopen jaar vaak voor gekozen om met een team of een aantal spelers mee te gaan. Maar dat is een keuze, die mede voort komt uit de wens om de organisatie en doelgroep zo goed mogelijk te leren kennen. En ik ben er gewoon lol in gaan krijgen.

Voor zowel C als D bepleit ik efficiency slagen:

ad C) Standaardiseren organisatie schooldam toernooi via DamZ! Toernooimanager software, zie toelichting vorige pagina in deze forumdraad;
ad D) Het kiezen voor damz.nl als exclusief portal voor ALLE kinderen in de doelgroep (benjamins, welpen, pupillen) en ALLE volwassenen (jeugdleiders, ouders, leerkrachten) rond de DamZ! doelgroep. En het op damz.nl prominent aanbieden van een uitputtende kalender- en uitslagen pagina met daarop ALLES wat in Nederland voor de doelgroep gaat gebeuren en is gebeurd. Van plaatselijke via regionale naar provinciale en landelijke events. Met een dergelijk overzicht wordt de boodschap van de jeugdleider iedere clubavond heel eenvoudig: ga naar damz.nl en regel het. Kortom het herhalen van de boodschap die ook al op de DamZ! DamSet, op de verpakking van de DamZ! DamSet en op de DamZ! banieren staat. DAN kan het gebruik van damz.nl en de bijbehorende kalender inslijten. DAN kan de nadruk worden gelegd op het mobiliseren van de ouders: bezoek damz.nl en regel het onderling. Veel plezier zaterdag, ik ga dan ergens een biertje doen.

E) Waar ik verder tijd (ca 1 uur) in steek is video feedback op de door tiental jeugdspelers gespeelde partijen. Video omdat dit veel sneller en makkelijker is dan getypte feedback. Ik speel de partij na via Toernooibase en geef alternatieven aan via de analyse functie van de Oerterp applet en maak hier een screen recording van. Vervolgens app ik de video analyse naar de (ouder van) de jeugdspeler. Ik heb een aantal analyses ook op mijn Youtube channel gedeeld. Video feedback is - afgezien natuurlijk van directe feedback na de partij, maar dan ben ik zelf vaak nog aan het spelen - de meest efficiënte vorm van feedback. In ieder geval vanuit perspectief van mijn tijd.
Piet Bouma wrote:
Tue Dec 17, 2019 20:36
(...)Voor die € 54.600,-- kun je ook (parttime?) een betaalde enthousiasmerende breedtesport/jeugdtrainer inzetten (...)
Dat is precies het KNDB en NOC*NSF denken. Waarom geld in iets duurzaams stoppen als je ook iemand tewerk kunt stellen of houden. Op zich een lovenswaardige opstelling. Maar werkgeverschap komt niet voor als (statutair) doel van de KNDB. En in de huidige situatie is het gewoon binnenkort afgelopen met de KNDB. En moet alles erop gericht zijn, allereerst weer met de KNDB duikboot aan de oppervlakte zien te komen.
Piet Bouma wrote:
Tue Dec 17, 2019 20:36
(...), die overal in Nederland ondersteuning c.q. organisatie van schooldamtoernooi en lesgeven op school c.q. club zou kunnen forceren (plus daarna langzaam loslaten aan de lokale club).
Als die een (x?)-maal jouw tijdsinvestering bij andere clubs kan doen, zou dit niet meer jeugdleden op kunnen leveren?
Het zou een forse contributieverhoging geven als dit niet uit huidige KNDB-middelen kan worden opgebracht. Maar de dammers/clubs hebben wel in die twee jaar die € 54.600,-- gefinancierd….
Het vertrekpunt van de DamZ! strategie is dat er nu geen geld is. En dat er straks al helemaal geen geld meer is. De KNDB krimpt nog steeds jaar in jaar uit. KNDB contributie verhogen is geen optie. De KNDB heeft de contributie knop al geruime tijd op “maximaal” staan. Iedere extra verhoging leidt tot versnelde uitstroom van leden en bijbehorende daling uit contributie inkomsten.

Met de DamZ! strategie kun je onbeperkt schalen en op arbeid extensieve wijze groot volume kinderen bedienen. Voor wat betreft organisatie op de clubavond bewijzen we dat in Haarlem. Al kunnen en moeten dingen meer efficiënt worden. Stap voor stap vooruit. Tegen bijvoorbeeld toernooi manager software die de komende 10 jaar EN ontzettend veel werk uit handen neemt EN de kwaliteit van dat werk standaardiseert en dramatisch verbetert kan geen (part-time) medewerker op. Dito voor een laagdrempelige lesmethode met damz.nl op het digibord en de DamZ! DamSet op tafel die de leerkracht en leerlingen tegelijkertijd leert dammen.

Wel zou ik een goed idee vinden om huidige part-time medewerker(s) bijvoorbeeld de activiteiten te laten ontplooien die jij noemt. In plaats van competitieboekjes nieten en verzenden. Of in plaats van het administratief ondersteunen van ons topsport apparaat. Die administratie moet het topsport apparaat - als het kan blijven bestaan - in de huidige omstandigheden echt zelf voeren. Jaarlijks 250.000 euro subsidie voor topsport en dan ook nog eens administratieve ondersteuning vanuit een jaarlijks 100.000 euro kostend bureau kan echt niet meer. De arbeidstijd van die 100.000 euro moet zo veel als mogelijk worden ingezet op KNDB Kern Strategie. Dito wat mij betreft voor wat betreft voor topsport subsidie vereiste accountantskosten, laten die links of rechtsom maar door topsport(subsidie) worden opgebracht. Dat geeft even wat lucht / ruimte op "Algemeen".

Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing, dat het inkopen van extra KNDB FTE ook maar enig positief resultaat heeft op de ontwikkeling van de KNDB. Soms is meer geld of meer FTE naar een probleem gooien dan ook niet de oplossing.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Piet Bouma » Wed Dec 18, 2019 21:39

Hmm, Marcel ik had het kunnen verwachten.
Grote lappen tekst, die de DamZ! strategie tot het ei van Columbus benoemen.

Je besteedt zo’n drie uur per week aan het jeugdwerk HDC Haarlem (de opnieuw bevlogen andere vrijwilligers laat ik even buiten beschouwing). Niet duidelijk is de tijdbesteding om te komen tot drie schooldamtoernooien. Laten we ook maar even buiten beschouwing.
Concreet heeft dit tot 31 KNDB-jeugdleden in twee jaar tijd geleid (bijvangst laat ik ook maar even buiten beschouwing).
Bij een jeugd/breedtesport coach (aangesteld eerst voor 2 jaar) zouden we op basis van jouw ervaring (laten we uitgaan van 30 uur clubondersteuning en dan nog 10 uur voor organisatie van allerlei schooldamtoernooien) 10x31 = 310 nieuwe KNDB-jeugdleden kunnen verkrijgen.
Kosten jeugdcoach: minimumloon met 40% opslag soc. kosten werkgever: ca. € 30.000,-- per jaar.
Kosten 310 nieuwe jeugdleden in twee jaar: € 60.000: 310 = € 193,-- per nieuw jeugdlid.

Andere optie:
KNDB financiert de overgebleven 81.800 DamZ! damborden (ambitie in 2020: 100.000 DamZ! borden. Eventuele sponsoring even niet meegerekend. Die eventuele baten (kostenbesparing)
zouden dan eventueel gebruikt kunnen worden voor die andere activiteiten DamZ! portaal etc.
Kosten van de damborden: ca. € 255.000 .
Opbrengst aan leden in twee jaar: geëxtrapoleerd op basis van 48 leden in 2 jaar bij een investering van € 45.600,-- (mijn berekening, ja ik weet het, maar jouw berekening geeft een nog lager resultaat) is 215 nieuwe leden.
Kosten in totaal (bij 100.000 borden): € 300.000/265 (ook maar even afronden) = € 1132,-- per nieuw jeugdlid.

Enfin, hier valt natuurlijk weer alles op af te dingen. Het is heel grof.

Maar met alleen strooien van DamZ! damborden kom je er volgens mij niet (en is duur).
Want waren die 31 KNDB-jeugdleden bij HDC Haarlem er geweest, als er geen vrijwilliger als Marcel Kosters was, die de boel heeft opgestookt?
110 deelnemende clubs in DamZ! (aankoop van DamZ! borden). Hebben die allemaal al zo’n vrijwilliger voor zo’n drie uur in de week, die de boel opstookt clubleden in zijn/haar enthousiasme meeneemt en jeugd vanuit schooldamtoernooien naar de club haalt?
Ik dacht het niet. Als het vier handen vol zijn, dan mogen we diezelfde handen dichtknijpen.

Je mag je afvragen of je dezelfde inzet (en opbrengst van KNDB-jeugdleden), die je nu als HDC Haarlem pleegt (met vrijwilligers) ook niet zonder de DamZ! borden had kunnen realiseren…..
Het financiële plaatje lijkt me redelijk duidelijk. En ja, die DamZ! borden, die gaan jaren mee (net als die gewone borden, die in de kast blijven).
Het is een leuk binnenkomertje, maar die inzet van die vrijwilliger (die er nu niet meer is), daar zou een betaalde kracht (FTE als je dat zo graag wilt) een gat kunnen invullen. Het organiseren, ondersteunen, enthousiasmeren en langzaam overdragen.
Met een contributieverhoging van € 10,--, kan het huidige seniorenbestand dit structureel nog betalen.
Maar ja, dat is een andere mening.
Schaf daarnaast het hele topsportgebeuren af, of breng het onder in een aparte stichting, die de NOC/NSF gelden voor topsport binnenkrijgen. Dan krijgen we de werkelijke kosten van de breedtesport dambond in beeld.

Enfin, ook een heel verhaal. Ik denk dat je ongetwijfeld weer lappen tekst als reactie gaat neerzetten. Maar blijf alstublieft niet in de tunnelvisie zitten, dat het concept uitrollen van DamZ! borden en bijkomende looks/professionalisering het ei van Columbus is.

Ik ben eigenlijk best benieuwd hoe anderen erover denken. Inzet betaalde jeugd/breedtesport coach. Jouw mening weet ik wel. Die staat al uitgebreid op ca. 70 pagina's.
https:toernooibase.kndb.nl More than 310.000 games on applet, more than 1.071.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Fred van Amersfoort » Thu Dec 19, 2019 11:57

Ik zie het ongeveer zo: Marcel heeft iets moois neergezet. Hij bewijst dat de jeugd nog steeds te motiveren is en hij maakt energie los. De dambordjes zie ik als bloembollen die geplant zijn en tot bloei kunnen komen. Een kans om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Marcel heeft bepaalde kwaliteiten. Hij is een roepende in een wat dorre woestijn. Groot respect voor zijn doorzettingsvermogen en zijn enorme inzet. Mensen met een bepaalde kwaliteit hebben vaak ook een valkuil: het kan wat drammerig overkomen en dan ontstaat er bij de toehoorders een soort van allergie. Ei van Columbus? Nee, wel een kans. De vraag wat het rendement is mag best gesteld worden. In Apeldoorn ben ik daar positief over. Wij werken met een combi van de diverse mogelijkheden. De uitstekende KNDB folders, de dambordjes en visie van Marcel en met 4 vaste mensen die scholen bezoeken en nu op woensdag 9 kids trainen op de club. Dat hebben we 30 jaar niet gehad en hadden we zonder de inzet en de adviezen van Marcel niet gehad. Tegelijk zie ik ook wat Piet zegt en daar zit ook wat in. Kijken naar rendement moet je altijd doen. Zelf had ik Marcel graag in het KNDB bestuur gehad, hij heeft lef en inzet en durft te experimenteren.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 19, 2019 14:04

OBS De Cirkel in Haarlem (Noord-Holland) doet weer mee met 20 DamZ! DamSets.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 19, 2019 17:14

ACTIVATIEMIDDEL

Leuk: vanmiddag was ik even bij VicarVision in hartje Amsterdam om DamZ! DamSets af te leveren. Hans Tangelder (LDG Leiden) van VicarVision heeft pro bono demonstratie software ontwikkeld, waarmee de foto van de stand op een DamZ! DamSet automatisch wordt vertaald naar een FEN output.

Ondertussen hebben Hendrik Veenstra en Alexander Presman hier een DamZ! webpagina bovenop gebouwd waar een foto geupload kan worden en meteen omgezet naar een GIF. De link naar deze pagina volgt binnenkort.

Het leuke vandaag was, dat de eerste medewerker die ik bij VicarVision sprak (en een damset overhandigde), om de hoek blijkt te wonen bij de Haarlemse Damclub. En (bijna) twee jonge dochters heeft waarvan de oudste (3) over niet al te lange tijd een kijkje kan komen nemen op de jeugd clubavond van de Haarlemse Damclub (waar onze jongste speler Koh 4 is) :).
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 19, 2019 19:34

RENDEMENT


Kritisch denken en oog voor rendement zijn goed.

Kosten van KNDB-beleid in de door Piet aangehaalde periode:

2014 € 474.413
2015 € 514.412
2016 € 559.821
2017 € 433.620
2018 € 443.317
2019 € 413.000

Bron: KNDB financiële jaarverslagen 2014-2018 en begroting 2019 op kndb.nl.

Totaal € 2.838.583. Bijna 3 miljoen euro. Zes opeenvolgende jaren negatief rendement.

In 2018-2019 kostte het DamZ! beleid in totaal € 54.000. Het rendement op die € 54.000 was in 2018 binnen de DamZ! doelgroep +8%. Een directe omslag van -11% negatieve ontwikkeling naar 8% groei. Deze omslag is gerealiseerd ondanks:

A) KNDB middelen die tegen in plaats van met en voor de DamZ! strategie werkten en werken;
B) Grotendeels ontbreken van de voor damz.nl beoogde functionaliteit, zie eerste punt;
C) Ontbreken nieuwe KNDB lidmaatschap vormen of KNDB lidmaatschap incentives;
D) Het nog in de kinderschoenen staan van de uitvoering van de DamZ! strategie.

Piet deelt € 54.000, - door het aantal tot nu gewonnen leden en denkt daarmee een zinvol oordeel te hebben over het rendement van de DamZ! strategie. Bovendien denkt hij met het horizontaal doortrekken van die lijn ook een zinnige voorspelling te doen over toekomstig rendement.

Dat is als een huis kopen en de aankoopprijs over de eerste week omslaan. Terwijl je tot dan voor een veelvoud van je nieuwe hypotheekbedrag per maand huurde. En het nieuwe huis nog verbouwd moet worden. Terwijl de inwonende huurder niet wil meewerken aan de verbouwing. De verbouwing schiet dus voor geen meter op. En toch is er al positief verschil met je vorige woon situatie.

Dan de “kern oplossing” van de KNDB schooldam aanstelling die Piet aandraagt. De hierboven opgesomde kosten van KNDB-beleid bestaan grotendeels uit kosten voor KNDB-aanstellingen. KNDB-aanstellingen hebben geen positief effect op de ontwikkeling van het KNDB-ledental.

Bovendien mist Piets “oplossing” de kern van de DamZ! strategie. Die kern is meer bereiken met minder uren. Niet met meer. Dat moet, zeker zo lang de KNDB krimpt en vergrijst. De vraag is daarbij niet hoeveel meer KNDB-aanstellingen we kunnen realiseren, maar hoeveel KNDB-aanstellingen we (helaas) moeten stop zetten. Want het KNDB-licht gaat zonder beleidswijziging binnen afzienbare tijd uit.

De DamZ! strategie volgt het principe:

,,Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven."

Dus niet zoals Piet betoogt 1 schooldam organisator voor een periode aanstellen die maar op 1 plaats tegelijk kan zijn. Maar de landelijke KNDB organisatie en DamZ! software zo inrichten, dat deze vrijwilligers, leerkrachten en ouders activeert. En zo gedurende vele jaren exponentieel en duurzaam meer bereiken dan -tig KNDB-medewerkers ooit zouden kunnen. Ook, als zij effectief in ledenwerving zouden zijn.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 19, 2019 19:57

De Prins Willem Alexander School in Waarder (Zuid-Holland) doet om te beginnen mee met 10 DamZ! DamSets.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Piet Bouma » Fri Dec 20, 2019 11:24

Ach Marcel, het lijkt erop dat enige kritiek niet mag plaatsvinden. Laten we de discussie maar sluiten.
Omdat je het zo graag over vissers hebt:

"Er is een man, een idealistische visser, die deels gesponsord een ton aan aas in de zee gooit. Hij heeft er profijt van, want hij is visser.
Een aantal collega vissers profiteert mee en is blij. Zij vangen iets meer vissen dan voorheen. Dan is hun vissersboot vol. Ook een enkele nieuwe visser meldt zich op zee.
Maar die visser van het overvloedige aas, die vraagt zich vertwijfeld af.
Waar blijven zo'n honderdtien nieuwe vissers en vissers die in het verleden gestopt zijn?
Er is toch een ton aan nieuw aas en er zijn voldoende vissen om te vangen……"
https:toernooibase.kndb.nl More than 310.000 games on applet, more than 1.071.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Fri Dec 20, 2019 12:15

Juist. En daar kom je bij de punten A, B, C en D.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Sun Dec 22, 2019 14:34

Sport-In Fun

Vandaag en morgen verzorgen Rudi van Velzen (17) en Angel Dittrich (14) van de Haarlemse Damclub op verzoek van SportSupport dam clinics bij de door SportSupport georganiseerde Sport-In Fun Experience in het Kennemer Sportcenter. Per clinic krijgen Rudi en Angel een vergoeding van SportSupport. Aan enthousiaste ouders geven zij het bekende dampaspoort mee voor 7 gratis en vrijblijvende damlessen. Zo kan naadloos worden ingepast in de lopende paspoort competitie die morgen alweer de vierde avond ingaat. Daarnaast verkopen zij DamZ! DamSets voor 5 euro per stuk en mogen de marge houden. Ik was er uitsluitend even om DamZ! materiaal te leveren (stom: DamZ! banier vergeten) en mocht zien dat het meteen storm liep. De eerste twee dampaspoorten werden al aan enthousiaste ouders uitgereikt en de eerste DamZ! DamSet was ook alweer verkocht :).

Update: Rudi en Angel melden vandaag 7 dampaspoorten te hebben uitgereikt. Morgen staan zij ook nog op de Sport-In. Ik denk dat we morgen op de clubavond rekening moeten houden met weer enkele nieuwe bezoekers :).
IMG_6708.jpeg
IMG_6708.jpeg (121.77 KiB) Viewed 3268 times
IMG_6706.jpeg
IMG_6706.jpeg (159.68 KiB) Viewed 3268 times
IMG_6705.jpeg
IMG_6705.jpeg (127.13 KiB) Viewed 3268 times
IMG_6703.jpeg
IMG_6703.jpeg (122.24 KiB) Viewed 3268 times
IMG_6701.jpeg
IMG_6701.jpeg (159.58 KiB) Viewed 3268 times
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Thu Dec 26, 2019 13:15

Rustig

Deze week geen DamZ! mailbrief van de Haarlemse Damclub.

Wel leuk om te melden: maandag was het met 7 partijen in de hoofdgroep en 5 partijen in de topgroep erg rustig: Kerstvakantie. Verschillende jeugdspelers kwamen naar me toe om me te vertellen hoe weinig spelers zij vonden dat er waren. Een jaar geleden gold dit als een piek opkomst (14 jeugdspelers hoofdgroep + 4 jeugdspelers topgroep + 2 trainende jeugdspelers = 20 jeugdspelers).

Zo zie je hoe je als club kunt groeien en hoe je referentiekader meegroeit. Want ook wij - de jeugdtrainers - vonden het een stille bedoening! :D

Overigens: de Kerstvakantie was voor 2 jeugdspelers aanleiding om een broer en vriend mee te nemen. Resultaat: 40 spelersnamen in de hoofdgroep + 6 jeugdspelers in topgroep + 3 al dan niet trainende oudere jeugdspelers maakt voor dit moment 49 jeugdspelers gelieerd aan de Haarlemse Damclub, van wie er 31 betalend lid zijn van club en KNDB. Cijfers waarmee we 2019 tevreden afsluiten.

Cijfers ook, die 2020 tot uitdaging maken m.b.t. allereerst consolidatie en verdere groei. Dat laatste (groei) moet - conform de in 2017 gelanceerde strategie - nu ook in het volgende leeftijd segment gerealiseerd worden om de leeftijd opbouw in evenwicht te houden en om de winst in het jongste leeftijd segment vast te houden. We worden allemaal vanzelf ouder.

Daarom: 3 april 2020 Schooldam Kampioenschap van Haarlem voor Voortgezet Onderwijs als eerste stap naar die oudere doelgroep. Zo stappen we van cohort naar cohort en arriveren binnen enkele jaren via het hoger onderwijs bij de senioren.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: DamZ! 2017-2020: KNDB in transitie

Post by Marcel Kosters » Fri Dec 27, 2019 12:28

Delft
IMG_6771.jpeg
IMG_6771.jpeg (169.77 KiB) Viewed 2973 times
IMG_6770.jpeg
IMG_6770.jpeg (137.98 KiB) Viewed 2973 times

Bij de opening van het Toptoernooi Delft overhandigde KNDB Technisch Directeur Johan Krajenbrink vanochtend een DamZ! DamSet aan Wethouder Sport Delft Karin Schrederhof. Foto's: DamZ! correspondent Jordy van der Lugt.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply