NK Dammen 2018

Post Reply
Piet Bouma
Posts: 3543
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

NK Dammen 2018

Post by Piet Bouma » Tue Jun 27, 2017 16:54

Een berichtje op Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/729152- ... ysk-damjen

By havenstêd Harns tinke jo der miskien net fuortendaliks oan, mar Harns moat yn 2018 de haadstêd fan it damjen wurde. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders wol dat de stêd takom jier it NK damjen organisearret. De stêd hat boppedat ambysjes om ien fan de kwalifikaasjetoernoaien foar it wrâldkampioenskip Frysk damjen yn Harns te hâlden. Beide toernoaien moatte op itselde momint syn beslach krije. As lokaasje wurdt tocht oan it stedhûs.

Yn july moat dúdlik wurde oft Harns ek yndied de toernoaien tawiisd kriget. Ljouwert hat yn 2018 it wrâldkampioenskip Frysk damjen al binnenhelle.

Ik denk overigens dat het hier gaat om het NK Frysk damjen, maar voor KNDB aanleiding genoeg om snel een contactje te leggen met het college van Harlingen.
Een dubbel NK (Frysk en Hollands) moet toch ook kunnen.....
https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Piet Bouma
Posts: 3543
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: NK Dammen 2018

Post by Piet Bouma » Tue Jun 27, 2017 17:01

Piet Bouma wrote:Een berichtje op Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/729152- ... ysk-damjen

By havenstêd Harns tinke jo der miskien net fuortendaliks oan, mar Harns moat yn 2018 de haadstêd fan it damjen wurde. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders wol dat de stêd takom jier it NK damjen organisearret. De stêd hat boppedat ambysjes om ien fan de kwalifikaasjetoernoaien foar it wrâldkampioenskip Frysk damjen yn Harns te hâlden. Beide toernoaien moatte op itselde momint syn beslach krije. As lokaasje wurdt tocht oan it stedhûs.

Yn july moat dúdlik wurde oft Harns ek yndied de toernoaien tawiisd kriget. Ljouwert hat yn 2018 it wrâldkampioenskip Frysk damjen al binnenhelle.

Ik denk overigens dat het hier gaat om het NK Frysk damjen, maar voor KNDB aanleiding genoeg om snel een contactje te leggen met het college van Harlingen.
Een dubbel NK (Frysk en Hollands) moet toch ook kunnen.....
Het gaat inderdaad om Fries dammen. Uit de besluitenlijst van het college van B&W van Harlingen:

Nederlands kampioenschap (Fries) dammen 3 tot en met 13 april 2018
1. Harlingen als speelstad aan te melden.
2. Het stadhuis voor dit (dam)evenement  beschikbaar te stellen.
3. Een bijdrage van minimaal 5000 euro toe te zeggen.
Zie bijlage 2. Gemeente wil NK dammen naar Harlingen halen

Maar bijlage 2. zegt iets anders:
Bijlage 2.
Gemeente wil NK dammen naar Harlingen halen
Het Stadhuis in Harlingen moet van 3 tot en met 13 april 2018 het toneel worden van het NK
dammen. Dat heeft het College van B&W vandaag besloten. Ook wil Harlingen tegelijkertijd
één van de negen officiële kwalificatietoernooien voor het wereldkampioenschap Fries
dammen organiseren.  
NK dammen
De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) wil in 2018 een Nederlands kampioenschap
Dammen organiseren. Getracht wordt dit te combineren met het kwalificatietoernooi Fries
Dammen in Harlingen. Op deze manier worden in Harlingen gelijktijdig twee damtoernooien
georganiseerd. De wedstrijden vinden zoveel als mogelijk plaats op het Stadhuis.  
Fries dammen
Het Fries dammen, ook wel ‘oer alles’ genoemd wordt al sinds de 17e eeuw gespeeld. Het
heeft andere regels dan het reguliere dammen. Bij het Fries dammen is het namelijk
mogelijk alle kanten op te slaan, schuin, rechtuit en overdwars. Hierdoor zit er in het Fries
dammen veel meer actie. De laatste jaren heeft het Fries dammen veel aan populariteit
gewonnen. In 2018 wordt er voor de eerste maal een Wereldkampioenschap Fries Dammen
georganiseerd. Het WK vindt plaats in Leeuwarden.  
In juli wordt bekend gemaakt of Harlingen gekozen wordt als locatie waar beide
damtoernooien gaan plaatsvinden.

Kan de KNDB dit bevestigen?
https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: NK Dammen 2018

Post by Michel Stempher » Tue Jun 27, 2017 17:42

Piet Bouma wrote:
Piet Bouma wrote:Een berichtje op Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/729152- ... ysk-damjen

By havenstêd Harns tinke jo der miskien net fuortendaliks oan, mar Harns moat yn 2018 de haadstêd fan it damjen wurde. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders wol dat de stêd takom jier it NK damjen organisearret. De stêd hat boppedat ambysjes om ien fan de kwalifikaasjetoernoaien foar it wrâldkampioenskip Frysk damjen yn Harns te hâlden. Beide toernoaien moatte op itselde momint syn beslach krije. As lokaasje wurdt tocht oan it stedhûs.

Yn july moat dúdlik wurde oft Harns ek yndied de toernoaien tawiisd kriget. Ljouwert hat yn 2018 it wrâldkampioenskip Frysk damjen al binnenhelle.

Ik denk overigens dat het hier gaat om het NK Frysk damjen, maar voor KNDB aanleiding genoeg om snel een contactje te leggen met het college van Harlingen.
Een dubbel NK (Frysk en Hollands) moet toch ook kunnen.....
Het gaat inderdaad om Fries dammen. Uit de besluitenlijst van het college van B&W van Harlingen:

Nederlands kampioenschap (Fries) dammen 3 tot en met 13 april 2018
1. Harlingen als speelstad aan te melden.
2. Het stadhuis voor dit (dam)evenement  beschikbaar te stellen.
3. Een bijdrage van minimaal 5000 euro toe te zeggen.
Zie bijlage 2. Gemeente wil NK dammen naar Harlingen halen

Maar bijlage 2. zegt iets anders:
Bijlage 2.
Gemeente wil NK dammen naar Harlingen halen
Het Stadhuis in Harlingen moet van 3 tot en met 13 april 2018 het toneel worden van het NK
dammen. Dat heeft het College van B&W vandaag besloten. Ook wil Harlingen tegelijkertijd
één van de negen officiële kwalificatietoernooien voor het wereldkampioenschap Fries
dammen organiseren.  
NK dammen
De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) wil in 2018 een Nederlands kampioenschap
Dammen organiseren. Getracht wordt dit te combineren met het kwalificatietoernooi Fries
Dammen in Harlingen. Op deze manier worden in Harlingen gelijktijdig twee damtoernooien
georganiseerd. De wedstrijden vinden zoveel als mogelijk plaats op het Stadhuis.  
Fries dammen
Het Fries dammen, ook wel ‘oer alles’ genoemd wordt al sinds de 17e eeuw gespeeld. Het
heeft andere regels dan het reguliere dammen. Bij het Fries dammen is het namelijk
mogelijk alle kanten op te slaan, schuin, rechtuit en overdwars. Hierdoor zit er in het Fries
dammen veel meer actie. De laatste jaren heeft het Fries dammen veel aan populariteit
gewonnen. In 2018 wordt er voor de eerste maal een Wereldkampioenschap Fries Dammen
georganiseerd. Het WK vindt plaats in Leeuwarden.  
In juli wordt bekend gemaakt of Harlingen gekozen wordt als locatie waar beide
damtoernooien gaan plaatsvinden.

Kan de KNDB dit bevestigen?
Wie moet dit gaan doen? Het demissionaire bestuur heeft juist gezegd zich niet meer te bemoeien met de organisatie van onder andere het NK.

Piet Bouma
Posts: 3543
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: NK Dammen 2018

Post by Piet Bouma » Tue Jun 27, 2017 17:44

Michel Stempher wrote:
Piet Bouma wrote:
Piet Bouma wrote:Een berichtje op Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/729152- ... ysk-damjen

By havenstêd Harns tinke jo der miskien net fuortendaliks oan, mar Harns moat yn 2018 de haadstêd fan it damjen wurde. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders wol dat de stêd takom jier it NK damjen organisearret. De stêd hat boppedat ambysjes om ien fan de kwalifikaasjetoernoaien foar it wrâldkampioenskip Frysk damjen yn Harns te hâlden. Beide toernoaien moatte op itselde momint syn beslach krije. As lokaasje wurdt tocht oan it stedhûs.

Yn july moat dúdlik wurde oft Harns ek yndied de toernoaien tawiisd kriget. Ljouwert hat yn 2018 it wrâldkampioenskip Frysk damjen al binnenhelle.

Ik denk overigens dat het hier gaat om het NK Frysk damjen, maar voor KNDB aanleiding genoeg om snel een contactje te leggen met het college van Harlingen.
Een dubbel NK (Frysk en Hollands) moet toch ook kunnen.....
Het gaat inderdaad om Fries dammen. Uit de besluitenlijst van het college van B&W van Harlingen:

Nederlands kampioenschap (Fries) dammen 3 tot en met 13 april 2018
1. Harlingen als speelstad aan te melden.
2. Het stadhuis voor dit (dam)evenement  beschikbaar te stellen.
3. Een bijdrage van minimaal 5000 euro toe te zeggen.
Zie bijlage 2. Gemeente wil NK dammen naar Harlingen halen

Maar bijlage 2. zegt iets anders:
Bijlage 2.
Gemeente wil NK dammen naar Harlingen halen
Het Stadhuis in Harlingen moet van 3 tot en met 13 april 2018 het toneel worden van het NK
dammen. Dat heeft het College van B&W vandaag besloten. Ook wil Harlingen tegelijkertijd
één van de negen officiële kwalificatietoernooien voor het wereldkampioenschap Fries
dammen organiseren.  
NK dammen
De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) wil in 2018 een Nederlands kampioenschap
Dammen organiseren. Getracht wordt dit te combineren met het kwalificatietoernooi Fries
Dammen in Harlingen. Op deze manier worden in Harlingen gelijktijdig twee damtoernooien
georganiseerd. De wedstrijden vinden zoveel als mogelijk plaats op het Stadhuis.  
Fries dammen
Het Fries dammen, ook wel ‘oer alles’ genoemd wordt al sinds de 17e eeuw gespeeld. Het
heeft andere regels dan het reguliere dammen. Bij het Fries dammen is het namelijk
mogelijk alle kanten op te slaan, schuin, rechtuit en overdwars. Hierdoor zit er in het Fries
dammen veel meer actie. De laatste jaren heeft het Fries dammen veel aan populariteit
gewonnen. In 2018 wordt er voor de eerste maal een Wereldkampioenschap Fries Dammen
georganiseerd. Het WK vindt plaats in Leeuwarden.  
In juli wordt bekend gemaakt of Harlingen gekozen wordt als locatie waar beide
damtoernooien gaan plaatsvinden.

Kan de KNDB dit bevestigen?
Wie moet dit gaan doen? Het demissionaire bestuur heeft juist gezegd zich niet meer te bemoeien met de organisatie van onder andere het NK.
Ach, iemand van de KNDB (directeur Bondsbureau) kan dit ongetwijfeld bevestigen.... :D
https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: NK Dammen 2018

Post by GuidoB » Tue Jun 27, 2017 18:07

Piet Bouma wrote:Een berichtje op Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/729152- ... ysk-damjen

By havenstêd Harns tinke jo der miskien net fuortendaliks oan, mar Harns moat yn 2018 de haadstêd fan it damjen wurde. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders wol dat de stêd takom jier it NK damjen organisearret. De stêd hat boppedat ambysjes om ien fan de kwalifikaasjetoernoaien foar it wrâldkampioenskip Frysk damjen yn Harns te hâlden. Beide toernoaien moatte op itselde momint syn beslach krije. As lokaasje wurdt tocht oan it stedhûs.

Yn july moat dúdlik wurde oft Harns ek yndied de toernoaien tawiisd kriget. Ljouwert hat yn 2018 it wrâldkampioenskip Frysk damjen al binnenhelle.
Verkeerde sectie van het forum? Ik kan het wel lezen, maar begrijpen doe ik het niet.
Kopje aanmaken onder viewforum.php?f=30.

Piet Bouma
Posts: 3543
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: NK Dammen 2018

Post by Piet Bouma » Tue Jun 27, 2017 18:36

GuidoB wrote:
Piet Bouma wrote:Een berichtje op Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/729152- ... ysk-damjen

By havenstêd Harns tinke jo der miskien net fuortendaliks oan, mar Harns moat yn 2018 de haadstêd fan it damjen wurde. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders wol dat de stêd takom jier it NK damjen organisearret. De stêd hat boppedat ambysjes om ien fan de kwalifikaasjetoernoaien foar it wrâldkampioenskip Frysk damjen yn Harns te hâlden. Beide toernoaien moatte op itselde momint syn beslach krije. As lokaasje wurdt tocht oan it stedhûs.

Yn july moat dúdlik wurde oft Harns ek yndied de toernoaien tawiisd kriget. Ljouwert hat yn 2018 it wrâldkampioenskip Frysk damjen al binnenhelle.
Verkeerde sectie van het forum? Ik kan het wel lezen, maar begrijpen doe ik het niet.
Kopje aanmaken onder viewforum.php?f=30.
Ik heb inmiddels bevestiging dat het inderdaad om NK Dammen 2018 'Hollands' spel gaat en dat er contacten geweest zijn met de thans demissionair secretaris Anne Oostra. En Fries is een officiële Nederlandse rijkstaal Guido. :D
https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Piet Bouma
Posts: 3543
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: NK Dammen 2018

Post by Piet Bouma » Sat Mar 17, 2018 12:35

Image
https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Geb Kos
Posts: 361
Joined: Mon Nov 15, 2004 19:08
Location: Schalkhaar

Re: NK Dammen 2018

Post by Geb Kos » Sun Mar 18, 2018 19:00

Op de website in wording staat inmiddels het speelschema: http://nk2018.kndb.nl/speelschema/

Piet Bouma
Posts: 3543
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: NK Dammen 2018

Post by Piet Bouma » Sun Mar 18, 2018 22:16

Geb Kos wrote:Op de website in wording staat inmiddels het speelschema: http://nk2018.kndb.nl/speelschema/
Ook bij deze website een videoclip (in navolging van Blöf - Zoutelande).
Wiebe van Dijk (en Superband) met "Mooie stad aan het Wad".

https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: NK Dammen 2018

Post by GuidoB » Wed Apr 04, 2018 14:12

De partijen zijn prima te volgen op http://nk2018.kndb.nl/live-games/. Wat ik wel heel irritant vind, is dat er in de applet steeds een 00-00 als laatste zet, die nog niet is gespeeld. Daardoor is niet zichtbaar wat echt de laatste zet is geweest. Is dat snel op te lossen?

hendrikv
Posts: 85
Joined: Sun Jul 17, 2005 09:04
Real name: Hendrik Veenstra
Location: Oerterp
Contact:

Re: NK Dammen 2018

Post by hendrikv » Wed Apr 04, 2018 18:00

Dit is, als het goed is, inmiddels al opgelost.

Waarschijnlijk heb je gisteren of eerder ook de livegames pagina al even bekeken en heeft je browser een oude versie van de pagina nog in de cache staan. Even je browsercache legen zou moeten helpen.

De pagina die jij ziet gebruikt een nieuwe versie van de applet waar deze bug nog in aanwezig is. Daarom heb ik gisteren de pagina omgezet naar een eerdere versie.

mvg,
Hendrik

NicoV
Posts: 66
Joined: Thu Sep 01, 2011 17:03
Real name: Nico Verhoef

Re: NK Dammen 2018

Post by NicoV » Sat Apr 07, 2018 22:47

Het is wel grappig dat Alexander Schwartzman in zijn analyses over results spreekt. Hij bedoelt dan een partij die in een overwinning/verlies is geeindigd.
Een remise is in zijn ogen geen "result ".
Hij wordt op zijn wenken bediend, want het winstpercentage is tot op heden erg hoog. Geweldig en doorgaan zo.

MenO
Posts: 1211
Joined: Thu Mar 17, 2005 16:32
Location: Phnom Penh

Re: NK Dammen 2018

Post by MenO » Sun Apr 08, 2018 08:16

Heerlijk NK tot nu toe! Het lijkt mij dat Roel Boomstra op dit moment de beste papieren heeft, met overwinningen tegen Sipma en Heusdens op zak. Ik ben erg benieuwd naar de partij Boomstra - Van IJzendoorn op maandag, kijken of de heren er vol in durven gaan.

User avatar
Henk de Witt
Posts: 1190
Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45

Re: NK Dammen 2018

Post by Henk de Witt » Sun Apr 08, 2018 11:11

Fantastisch NK! Zeer veel te genieten.
Het lijkt toch te gaan tussen de drie spelers van de buitencategorie: Alexander Baljakin, Roel Boomstra en Martijn van IJzendoorn.
Ron Heusdens speelde voor zijn doen erg passief tegen Roel Boomstra en is teruggevallen.

Piet Bouma
Posts: 3543
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: NK Dammen 2018

Post by Piet Bouma » Sun Apr 08, 2018 11:54

MenO wrote:Heerlijk NK tot nu toe! Het lijkt mij dat Roel Boomstra op dit moment de beste papieren heeft, met overwinningen tegen Sipma en Heusdens op zak. Ik ben erg benieuwd naar de partij Boomstra - Van IJzendoorn op maandag, kijken of de heren er vol in durven gaan.
Ik denk dat de heren niet anders kunnen. Snelle remises worden niet gewaardeerd gezien het persbericht dat gisteren namens de organisatie de deur uit ging:

"persbericht / parseberjocht

Zaterdag 7 april werd door de deelnemers van het NK dammen gevreesd als de beruchte ‘bijltjesdag’: twee ronden op één dag, halverwege het toernooi. Dan wordt duidelijk, of de echte vorm er is, of niet!

De grote verrassing van de dag was echter, dat het ongekend lage aantal remises van vrijdag 6 april (slechts twee van de zes partijen) bleef gehandhaafd, en dat in beide ronden. Zoals één van de dammers opmerkte: ‘Die Friezen doen iets door de lucht of zo.’

In de analyseruimte kreegt de partij van Stokkels (wit) tegen Kalis veel aandacht vanwege een interessante, maar weinig meer gespeelde opening waarmee zwart een voorpost in het centrum creëert. Maar later wist wit naar dam te combineren. Zwart haalde wist weliswaar ook nog door te breken, maar het was al te laat: 2-0. Heusdens (w) won tegen Ramdien, die de toenemende druk van wit niet aan kon en in het eindspel tenonder ging. Ook Wolff (w) en Slump speelden een aantrekkelijke partij, waarbij Wolff de druk steeds opvoerde. Ook voor Slump was het eindspel niet meer te houden. Hoving en Sipma deden de sport zonder meer eer aan door hun partij praktisch tot de laatste zet uit te spelen. Uiteindelijk zag Hoving (w) een remisewending over het hoofd, zodat ook Sipma een overwinning behaalde. De partij van Messemaker (w) tegen Van IJzendoorn eindigde weliswaar in remise, maar verliep, vooral in het eindspel, spectaculair. Beide spelers zagen door een tekort aan denktijd voordeel over het hoofd, maar het publiek smulde. Weinig waardering was er echter voor de bloedeloze remise van Boomstra (w) en Baljakin: één groot afruilfestijn, zonder noemenswaardige risico’s.

In de volgende ronde besloten Sipma (w) en Wolff op de 41ste zet tot remise, met nog 16 schijven op het bord - geen verheffend schouwspel. In de partij van Baljakin (w) tegen Hoving had de zwartspeler het moeilijk. Hij moest ten slotte een schijf offeren om door te breken, maar wit kon ook doorlopen en had de betere stand: 2-0. Iets dergelijks gebeurde in de partij Van IJzendoorn (w) - Randiem: de zwartspeler was duidelijk een maatje te klein voor zijn tegenstander. Kalis won met wit tegen Messemaker. De zwartspeler kwam op zeker moment op achterstand, maar de stand was nog complex. Wit maakte de partij echter correct uit: 2-0. De partij van Slump (w) tegen Stokkel bevatte ook veel mooie momenten, met grote winstkansen voor Slump. Jammergenoeg werden die niet aangegrepen, zodat dit de tweede remisepartije van deze ronde werd. Klapper van de dag was de partij van Heusdens (w) tegen Boomstra, die daarmee veel goed maakte. Boomstra wist door te breken, maar alle kansen voor wit leken nog niet voorbij - totdat Boomstra met een sublieme combinatie de partij in één keer op zijn naam schreef. Goed voor de dagprijs!

En bijltjesdag of geen bijltjesdag, de trojka Baljakin, Boomstra en Van IJzendoorn leidt nog altijd het klassement.


Sneon 7 april seagen de dielnimmers fan it NK damjen tsjinoan as de dief tsjin it hingjen: ‘bijltjesdag’! Twa omlopen op ien dei healwei it toernoai. Dan docht bliken oft de rjochte foarm der is, of dochs net!

De grutte ferrassing fan ’e dei wie lykwols, dat it útsûnderlik lege tal kampspullen fan freed 6 april (mar twa fan ’e seis spullen) fêstholden waard, en dat yn beide omlopen. Sa’t ien fan ’e dammers opmurk: ‘Die Friezen doen iets door de lucht of zo.’


Yn ’e analyzeromte krige it spul fan Stokkels (wyt) tsjin Kalis in protte omtinken fanwegen in nijsgjirrige, mar net folle mear spile iepening, dêr’t swart in foarpost mei makke yn it sintrum. Mar letter helle wyt in setsje út nei daam. Swart koe der ek troch, mar dat wie te let: 2-0. Heusdens (w) wûn tsjin Ramdien, dy’t de tanimmende druk fan wyt net oan koe en yn it einspul ûndergong. Ek Wolff (w) en Slump spilen in moai spul, dêr’t Wolff it syn tsjinstanner hieltiten lestiger yn makke. Ek Slump koe it yn it einspul net hâlde. Hoving en Sipma diene de sport sûnder mis eare oan troch harren spul hast oan ’e lêste set ta út te spyljen. By einsluten seach Hoving (w) in fariant nei kamp oer de kop, dat Sipma helle ek in oerwinning. It spul fan Messemaker (w) tsjin Van IJzendoorn rûn dan wol op kamp út, mar ferrûn, benammen yn it einspul, spektakulêr. Beide spilers seagen mei net folle tiid mear op ’e klok wol foardiel oer de kop, mar it publyk geniete. Net folle wurdearring wie der foar it deade kampspul fan Boomstra (w) en Baljakin: ien grutte ôfruilderij, sûnder risiko’s dat makke.


Yn ’e folgjende omlopen makken Sipma (w) en Wolff op de 41ste set kamp, mei noch 16 houten op it boerd - net it hichtepunt fan it toernoai. Yn it spul fan Baljakin (w) tsjin Hoving hie de swartspylder it dreech. Hy moast op it lêst in houtsje jaan om troch te brekken, mar wyt koe der ek troch en hie in bettere stân: 2-0. Sokssawat barde ek yn it spul Van IJzendoorn (w) - Randiem: de swartspylder wie dúdlik wat te licht foar syn tsjinstanner. Kalis wûn mei wyt tsjin Messemaker. Swart kaam op in gegeven stuit efter te stean, mar it spul wie noch lestich genôch. Mar wyt makke it op ’e goeie menier út: 2-0. It spul fan Slump (w) tsjin Stokkel hie ek syn moaie mominten, mei grutte winstkânsen foar Slump. Spitigernôch waarden dy net fersulvere, dat dit waard it twadde kampspul fan de omloop. Klapper fan ’e dei wie it spul fan Heusdens (w) tsjin Boomstra, dy’t sa wer wat goedmakke fan de moarns. Boomstra koe trochbrekke, mar alle kânsen fan wyt liken noch net foarby - oant Boomstra mei in kombinaasje fan it boppeste buordsje it spul yn ien kear útmakke. Goed foar de deipriis!


Rjochtdei of gjin rjochtdei, de trojka Baljakin, Boomstra en Van IJzendoorn hat noch altyd de lieding yn it klassemint."

Duidelijk is dat de organisatoren/Fries dammers snelle remises niet waarderen. Misschien wel eens goed dat dit zo uitgesproken wordt.
https:toernooibase.kndb.nl More than 312.000 games on applet, more than 1.088.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Post Reply