Bondsraad

Post Reply
Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Sat Jun 24, 2017 17:07

Netjes van Smeenk. We komen nu bij de kern....het gaat er dus om uit welke potjes het gaat. Een FMJD congres is ongetwijfeld belangrijk maar voor wie eigenlijk? Ik denk meer voor de topsport dan voor Jan Boernknegt uut Twelle....Is er nog wel een evenwicht tussen wat de topsport nodig heeft en wat die laatste 3000 dammers daar aan solidariteit aan mee moet betalen? Wat is de kerntaak van de KNDB, ook een vraag van Walter...En voor de helderheid....het zijn vragen en geen stellingen. Zo heb ik zelf best een bedrag over voor topsport. Controleerbaar, passend binnen de kerntaak en bespreekbaar. En nooit vanzelfsprekend. Wie volgt het prima voorbeeld van Smeenk?

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2230
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sat Jun 24, 2017 18:01

Walter wrote:Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Mijn stelling is “Breedtesport en dampromotie hoort niet bij de KNDB thuis”.

De KNDB zou zich op een beperkt aantal kerntaken moeten richten op het nationale en internationale niveau. Dat zijn dus zaken als het organiseren van nationale wedstrijden (NKs, nationale competities voor clubs en scholen, e.d.), het afvaardigen van deelnemers aan Europese en mondiale competities, het vertegenwoordigen van Nederland in de FMJD, en het faciliteren van topsport, waaronder het onderhouden van de relaties met o.a. NOC*NSF. In de nationale competities zit een kleine breedtesportcomponent maar daar houdt het op. De financiering van de uitvoering van deze taken zal dan van de deelnemers moeten komen.

Breedtesport, dampromotie, ledenwerving en andere zaken zoals het ontwikkelen en beheren van ICT oplossingen passen veel beter bij clubs en stichtingen.

Veel toernooien worden al succesvol georganiseerd door stichtingen. ICT zaken als Toernooibase, E-borden / semi-live apps, Damserver, Damz website e.d. zouden prima door één of meerdere stichtingen gedaan kunnen worden. Zulke stichtingen kunnen een volledig eigen beleid voeren en financiering via sponsoring, crowdfunding of desnoods een paywall regelen.

Leden werf je volgens mij niet door op nationaal niveau de damsport te promoten met media-aandacht (zelfs niet met een wereldkampioen), websites of algemene folders. Leden kan je volgens mij alleen op lokaal niveau werven door mensen direct in contact te brengen met het damspel. Pas op het moment dat men aan nationale competities wil mee doen komt de KNDB in beeld.

Veel clubs hebben een focus op hun onderlinge competitie en deelname aan clubcompetities (provinciaal en nationaal). Externe promotieactiviteiten zijn vaak beperkt. Natuurlijk zijn er clubs die af en toe een (school) toernooi organiseren of simultaan op een braderie doen. Dit zou echter veel beter moeten kunnen. De vraag is echter of clubs gezien de eerder aangehaalde focus daar eigenlijk wel geschikt voor zijn. Veel clubleden willen toch vooral een avondje of zaterdagmiddag zelf dammen. Verenigingsondersteuning is dan ook iets waar de KNDB van mij niet aan hoeft te beginnen.

Ik zou mijn hoop wederom vestigen op stichtingen. Voor een stichting “Schooldammen” kan de focus wel b.v. het organiseren van toernooien op en tussen scholen zijn. Voor een stichting “Simultaandammen” kan de doelstelling alleen het organiseren van simultaans zijn. Voor zo’n stichting is het ook makkelijker om de aandacht op een regio te richten. Clubgrenzen, provinciegrenzen of nationale grenzen zijn niet van belang. Een gespecialiseerde stichting kan ook meer ervaring opdoen en zaken misschien beter regelen dan clubs die het wiel vaak opnieuw moeten uitvinden.

Bij gebruik van stichtingen is het bereiken van consensus ook van minder belang. Momenteel is het overduidelijk een groot probleem om alle KNDB-leden achter één beleid te krijgen. Helaas kan er maar één KNDB bestaan. Er kunnen wel meerdere stichtingen zijn en desnoods kunnen ze concurreren.

Ik zou de bondsraadsleden dus aanraden de KNDB zich te laten focussen op een beperkt aantal zaken. En verder zou ik alle forumdeelnemers met ideeën hoe breedtesport beter kan, of hoe ze hun damvirus beter kunnen overdragen, aanraden zich toch vooral op hun club te richten of om te overwegen om een eigen initiatief in de vorm van een stichting op te starten.

Vergeet niet dat veel, kleine muggen veel effectiever zijn in het overbrengen van het damvirus dan een groot log beest.
Een interessant betoog Walter! Met je 'muggen' visie sla je de spijker op de kop: ‘het’ gebeurt aan de (club) basis of niet. Die club basis heeft de slagkracht, niet de KNDB.

Daarom moet de KNDB niet een top - down organiserende organisatie zijn met beleidsplannen die 95% van het club- en ledenbestand van de KNDB niet interesseert. Maar een organisatie die haar beperkingen erkent en vooral koestert wat aan activiteiten en initiatieven bottom up - vanuit wat leden en clubs zelf motiveert - naar boven borrelt. Daarom volstaat wat mij betreft de KNDB-kalender met wedstrijden en trainingen als beleidsplan, aangevuld met een visie A4-tje. Met van tijd tot tijd een strategisch gekozen KNDB-project dat goed de beperkingen van de KNDB in het oog houdt.

Maar ik zie ook een aantal denkfouten in het muggen betoog. Laat ik beginnen met de constatering, dat niemand - zeker niet de KNDB! - jou, mij, Fred van Amersfoort of wie ook iets in de weg legt om vandaag nog een stichting ter promotie van het dammen te beginnen.

Toch zie ik nog niet heel veel activiteit vanuit het interessante killerdraughts.org waar jij de - te loven! - initiatiefnemer van bent. Zelf was ik betrokken bij de Haarlemse stichting Kennemer Kids. Een initiatief van Mac Liems dat rond de eeuwwisseling actief was in de promotie van jeugddammen in Haarlem en omstreken. Een initiatief dat ophield te bestaan, toen Mac daar na een aantal jaren veel energie in te hebben geïnvesteerd - mee ophield. Ook was ik betrokken bij de stichting ‘Vrienden van de Damsport’, opgericht door Maarten van Leenen, gericht op de promotie van jeugddammen. Ook die stichting bestaat niet meer. Ook was ik met Jasper Lemmen en Maarten van Leenen betrokken bij de oprichting van de website alldraughts.com . Ook die website bestaat niet meer. Ik moet ook denken aan het prachtige Sint Michael initiatief in Groningen van Henk Stroetinga. Ook dat bestaat niet meer.

Wat ik wil zeggen is dit:

Je hebt continuïteit nodig. En de in 1911 opgericht KNDB die nog steeds meer dan 3.000 leden in zich verenigt verschaft deze continuïteit. Wat dat betreft zou ik in plaats van muggen liever over bijtjes spreken. Zonder Koningin moeder (de KNDB) zijn er binnen de kortste keren geen bijtjes meer die in de rondte gaan en bestuiven. Of hoe werkt dat ook weer met de bloemetjes en de bijtjes.

Verder veronderstelt jouw betoog een markt voor dam initiatieven. Terwijl de dampraktijk - waar ik niet geheel vreemd van ben - bewijst dat de markt in veel opzichten of afwezig of te zwak is. In het beste geval ontstaan initiatieven uit kleine groepjes mensen en gaan deze weer teloor zodra een of meer van deze mensen wegvallen. Vergelijk het maar met de vele vergrijsde damclubjes van tien of minder leden die Nederland rijk is. Ook van die clubjes staat vast dat zij binnen afzienbare tijd niet meer zullen bestaan.

Wil ik daarmee zeggen dat jouw betoog geen waarde heeft? Nee zeker niet. Je hebt honderd procent gelijk met die muggen (of bijtjes) visie: zij kunnen ‘het’ het beste doen. En ook kunnen stichtingen of verenigingen van mensen die zich niet onder de KNDB paraplu thuis voelen maar wel wat voor het dammen willen betekenen natuurlijk van alles toevoegen. Maar als je de organisatie van een structurele activiteit als bijvoorbeeld het NK schooldammen bij de KNDB weg haalt en onderbrengt bij een gedreven maar kleine en daarmee kwetsbare groep fanatiekelingen, beloof ik je dat je binnen enkele jaren de euthanasie bedrijft met de organisatie van het schooldammen in Nederland.

Ik attendeer op mijn “De KNDB werkt samen met wie dat maar wil” uit mijn visie op de toekomst van de KNDB die ik onder deze reactie plak. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de stichtingen in jouw betoog. Wellicht is samenwerking te hoog gegrepen en strookt dat niet met de doelstellingen van een stichting. Maar de KNDB dient zulke organisaties en stichtingen in ieder geval het licht in de ogen te gunnen (en vice versa). Concurrentie is niet aan de orde: de Nederlandse vijver is zo groot en de dam community zo klein, dat je alleen met elkaar kunt concurreren als je elkaar daarvoor opzoekt. En dat is nergens voor nodig.

Ik ben met je eens dat we de rol van de KNDB niet moeten overschatten als het gaat om marketing en communicatie op landelijk niveau. Toch levert de KNDB hier meerwaarde. Omdat zij voor landelijke media een logisch aanspreekpunt is en omdat zij voor lokale organisaties contacten kan leveren. Het DamZ concept biedt iedere lokale club of stichting die wat wil een kapstok waar het activiteiten aan kan ophangen. We kunnen zeggen van de KNDB en van DamZ wat we willen, maar DamZ en PInky bestaan inmiddels veertien jaar. Er zijn geen particuliere initiatieven op gebied van marketing of IT die deze continuïteit benaderen. Het enige particuliere initiatief dat in de buurt komt is Toernooibase van Piet Bouma. En dat heeft de KNDB terecht en slim omarmd. En zoals Piet eerder in deze draad schreef, is er een overeenkomst tussen Piet en de KNDB waarbij de KNDB rechten op voortzetting van Toernooibase krijgt als Piet om wat voor reden ook met zijn activiteiten stopt. Wederom: continuiteit.

Verder inderdaad moeten ook en zeker op IT-gebied de activiteiten van de KNDB beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke. Die ‘killer’ apps om een leuk potje te dammen worden immers toch wel ontwikkeld, of de KNDB zich daar tegenaan bemoeit of niet. Daar is inderdaad iets dat op een markt lijkt. De KNDB kan vervolgens echter wel haar leden helpen om deze apps te ontdekken en zo ook de particuliere initiatieven van de app ontwikkelaars steunen en wellicht een KNDB-keurmerk op de apps plakken. Iedereen wint: zichtbaarheid voor de KNDB en merkwaarde voor de app-ontwikkelaar.

Samengevat Walter kan ik me volledig vinden in je muggen- of liever nog bijenvisie: ‘het’ gebeurt aan de basis, als ‘het’ gebeurt. En ik ben ook volstrekt met je eens dat we bijzonder kritisch moeten kijken naar wat de KNDB organiseert en hoe. En dat minder in veel gevallen beter is.

Maar je betoog schiet door in het aannemen dat ‘de markt’ de organisatie van het dammen in Nederland in veel gevallen beter kan regelen dan de KNDB. In het dammen is meestal geen sprake van een ‘markt’ of ‘marktpartijen’. Terwijl we het denk ik eens zullen zijn dat het wel belangrijk is om een product zoals het NK schooldammen aan te bieden.

Laten zich eerst maar partijen ontwikkelen die daadwerkelijk en structureel presteren. Kortom, laat zich eerst maar een markt ontwikkelen. Vervolgens kan het zinvol zijn te kijken naar of en hoe taken tussen de KNDB en deze andere partijen verdeeld kunnen worden. En of de KNDB inderdaad taken aan de markt kan of moet overlaten.

Tot die tijd zijn er natuurlijk ook taken, waar geen markt voor is en waar je je van kunt afvragen, of het erg is als de KNDB deze niet langer waarneemt. Zo organiseerde de KNDB lange tijd een knipseldienst door krantenrubrieken uit te knippen, kopiëren en rond te sturen aan abonnees. Ik heb niet paraat of deze dienst nog steeds bestaat, maar als dat het geval is, dan lijkt deze taak - tezamen met bijvoorbeeld het nog steeds vervaardigen en in de rondte sturen van hard copy programmaboekjes van de 30 plus NK’s die de KNDB organiseert - hoog op de nominatielijst voor afstoten te staan. Typisch taken die we aan ‘de markt’ kunnen gunnen en waarbij we niet overmatig verdrietig hoeven zijn als de markt het niet weet op te lossen.

Hieronder nog even mijn eerder geposte visie op de toekomst van de KNDB.
Marcel Kosters wrote:
Casper van der Tak wrote: (...)Wat mij betreft kijken we nu voorlopig alleen vooruit.
In aansluiting hierop geef ik mijn visie op de toekomst van de KNDB en een zestal praktische aanbevelingen. Daarmee heb ik - in het verlengde van de discussie over contributie verhoging en het inzichtelijk maken van de financiering en financieringsvoorwaarden van KNDB-kosten - vanuit mijn ervaring en inzichten my two cents bijgedragen betreffende de toekomst van de KNDB.

Visie op ontwikkeling van de KNDB
Het bij de KNDB aangesloten aantal leden en clubs blijft voorlopig dalen. Grotere clubs vervullen steeds meer een regio functie. De leden van veel clubs willen enkel op hun clubavond genieten van het spel en van elkaar. Dat moet de KNDB accepteren, respecteren en waarderen. Voor deze meerderheid van leden en clubs moet de KNDB zorgen dat de zaken goed geregeld zijn tegen zo gering mogelijke kosten. Daarom mag er de komende jaren een moratorium blijven rusten op contributieverhoging. Het transparant en doelmatig reorganiseren van de professionele organisatie zal nieuwe goodwill kweken bij leden en vrijwilligers die zich pro deo voor de KNDB inzetten. Vrijwilligers op KNDB en plaatselijk niveau krijgen hierdoor meer ruimte om hun motivatie en ambitie te vertalen naar succes voor hun club, evenement of bond. Nuttige initiatieven krijgen de ruimte en worden door de bond gekoesterd. De KNDB werkt samen met wie dat maar wil. Daar kan groei vandaan komen en daar krijgt iedereen - inclusief de KNDB - energie van. Zo’n klimaat is geen garantie voor groei, maar schept wel de voorwaarden daarvoor.

Verschil met de situatie tot nu
Het verschil met de praktijk nu is in veel opzichten niet zo groot. Belangrijk is vooral dat de KNDB haar beperkingen en de financieel onhoudbare situatie van het moment dient te erkennen. De eventuele scheefgroei in organisatie aandacht (topsport en breedtesport) corrigeert en weer naar de toekomst kijkt.

Aanbeveling 1 - Zie de KNDB als een voorwaarden scheppende organisatie
De werkelijkheid is beperkt maakbaar. Zeker voor een kleine en krimpende organisatie als de KNDB. De KNDB is een voorwaarden scheppende bond (term geïntroduceerd door oud-voorzitter Theo van den Hoek). De KNDB dient actief te blijven in IT ontwikkeling, (Pers) communicatie en marketing op landelijk niveau als instrumenten om gunstige voorwaarden te scheppen voor de verdere ontwikkeling van de damsport in Nederland. Maar de KNDB moet uitkijken voor ambitieuze beleidsplannen bijvoorbeeld gericht op het realiseren van ledengroei. Want de steeds kleiner wordende KNDB heeft onvoldoende grip op de factoren die al of niet tot ledengroei leiden: de werkelijkheid is beperkt maakbaar.

Aanbeveling 2 - Richt de KNDB in op krimp maar behoud ruimte voor groei.
Dat betekent dat de vaste (personeels)kosten die uit contributie betaald moeten worden, zo laag mogelijk dienen te zijn. Dat betekent dat alle KNDB-activiteiten en de wijze waarop deze door het bureau georganiseerd zijn, heroverweging behoeven. Zorg dat je in een positief scenario ruimschoots speelruimte houdt om breedtesport projecten te kunnen draaien en in een negatief scenario moeiteloos de KNDB-kalender met wedstrijden en trainingen kunt blijven uitvoeren, zonder dat je bij de leden hoeft aankloppen voor contributie verhoging.

Aanbeveling 3 - Zie de KNDB-kalender met wedstrijden en trainingen als het beleidsplan.
Beleidsplannen kosten veel tijd en energie om te schrijven. De KNDB dient daarom vooral pragmatisch te zijn en zich te beperken tot haar wedstrijden en trainingen. En eventuele projecten. Verder kan de KNDB toe met een visie document(je) waarmee de organisatie wordt bestuurd.

Aanbeveling 4 - Betaal niet voor wat je om niet meer en beter kunt krijgen
Ik zie voorstellen voor nieuwe vergoedingen om meer vrijwilligers aan te trekken. Niet doen. Het levert niet structureel meer vrijwilligers op en het levert geen extra resultaat op. Het levert alleen een lege KNDB-kas op. Waaruit vervolgens geen schooldam sets, Pinky pakken of wat ook gefinancierd kunnen worden. Vrijwilligers krijg en houd je door gezamenlijk resultaat te boeken en dit te vieren. En door de vrijwilligers gereedschappen en middelen te geven waarmee zij ‘iets’ kunnen bereiken voor hun club, evenement of bond.

Aanbeveling 5 - Behoud de focus op jeugd en versterk deze
De KNDB begrijpt - na jaren van soul searching - dat jeugd de toekomst van de KNDB is. Nieuwe senior leden hebben steevast vroeger - in jeugd of later - al eens gedamd. Alleen in de jeugd categorie lukt het (goed) om nieuwe beoefenaars van ons spel te winnen. De KNDB kan zich voorlopig inderdaad het beste richten op boeien en niet binden. Vergeet even de ledental doelstellingen. Daarmee heeft de KNDB de afgelopen dertig jaar alleen maar jaarlijkse teleurstelling ingebouwd (om met een wijze uitspraak van Hans Vermeulen te spreken). Kijk ondertussen wel of en welke eenvoudige drempels naar lidmaatschap weg genomen kunnen worden. Is er nog steeds een introductie korting voor nieuwe (jeugd)leden? Blijf deze geven. Het moedigt verenigingen aan om leden aan te melden. Zij kunnen zelf kiezen of ze dit voordeel doorgeven aan het nieuwe lid of gebruiken voor de club.

Aanbeveling 6 - Kijk zakelijk naar Topsport en Talentontwikkeling en het cluster
De indruk is, dat te veel geld en aandacht vanuit KNDB-middelen naar T&T gaat.En misschien ook wel naar het cluster. Iedereen heeft zijn eigen schattingen en berekeningen. Het bestuur toonde zich ook niet in staat een overtuigend inzicht te geven. Zoek daarom uit hoeveel KNDB-middelen daadwerkelijk naar T&T gaan inclusief natuurlijk waar arbeidstijd op het bureau aan wordt besteed. Maak op basis daarvan keuzes waarbij de KNDB wordt ingericht op krimp maar (financiële) rek behoudt voor activiteiten gericht op groei. Als T&T een te verantwoorden bedrag kost en de voorwaarden van T&T financiering vanuit NOC niet onevenredig beslag op de KNDB-middelen leggen, ligt voor de hand om het succesvolle T&T te koesteren en overeind te houden. Maar alleen dan. Tenslotte moet de KNDB worden ingericht op krimp. Ieder jaar opnieuw schaven en snijden demotiveert en verlamt.
Last edited by Marcel Kosters on Sat Jun 24, 2017 18:53, edited 3 times in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Sat Jun 24, 2017 18:20

Marcel, Walter en anderen.....het is toch prima om eerst eens te omschrijven wat een KNDB kan, mag, wil en wellicht moet betekenen? Dat kunnen de punten van Walter zijn, de lijst van Marcel (hulde), het back to basic van Piet en om mij ook een beetje blij te maken, misschien heb ik een hele enkele keer ook wel een goed ideetje. En dan zijn er ook nog bijna 3000 anderen waarvan we er 2800 vrijwel nooit horen....
Er is toch wel ergens een combi van goede plannen te maken?
Vroeger had ik een clubgenoot die zei "wie wil dammen komt zelf wel naar de club". Mijn ervaring is dat mensen vaak net een extra zetje nodig hebben. Dat lijkt mij inderdaad meer een taak op lokaal nivo dan iets vanuit centraal Veenendaal. Hoe kunnen we de KNDB flexibeler, inzichtelijker etc maken en hoe kunnen we de focus verleggen. Enige aanvulling: als de KNDB niet direct iets met breedtesport kan zie ik nog niet in waarom dat met topsport wel zou moeten. Dat kan dan toch ook via stichtingen en particuliere initiatieven?

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2230
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sat Jun 24, 2017 19:26

Fred van Amersfoort wrote:Marcel, Walter en anderen.....het is toch prima om eerst eens te omschrijven wat een KNDB kan, mag, wil en wellicht moet betekenen? Dat kunnen de punten van Walter zijn, de lijst van Marcel (hulde), het back to basic van Piet en om mij ook een beetje blij te maken, misschien heb ik een hele enkele keer ook wel een goed ideetje. En dan zijn er ook nog bijna 3000 anderen waarvan we er 2800 vrijwel nooit horen....
Er is toch wel ergens een combi van goede plannen te maken?
Vroeger had ik een clubgenoot die zei "wie wil dammen komt zelf wel naar de club". Mijn ervaring is dat mensen vaak net een extra zetje nodig hebben. Dat lijkt mij inderdaad meer een taak op lokaal nivo dan iets vanuit centraal Veenendaal. Hoe kunnen we de KNDB flexibeler, inzichtelijker etc maken en hoe kunnen we de focus verleggen. Enige aanvulling: als de KNDB niet direct iets met breedtesport kan zie ik nog niet in waarom dat met topsport wel zou moeten. Dat kan dan toch ook via stichtingen en particuliere initiatieven?
Misschien een ontwijkend antwoord, maar ik probeer me te beperken tot een poging tot aangeven waar in financiële en organisatorische zin de praktische grenzen van de KNDB liggen. Ik hoop dat dit kan bijdragen aan pragmatisch KNDB-beleid met wellicht (bescheiden) successen.

Als oud-bestuurder - ik heb geruime tijd aan de KNDB-knoppen mogen prutsen, met de nadruk op prutsen - heb ik inmiddels een behoorlijk beeld van wat - op grote lijnen - zou kunnen werken en van wat beslist niet werkt.

Over concrete plannen dan wel beleidsdocumenten als Back to basics van Piet en Deltaplan van jou, Frans en Jaap houd ik mijn mond. Een beetje omdat ik lui ben, maar ook omdat ik vind dat het aan het toekomstige bestuur gelaten moet worden om te zien of en welke bruikbare elementen het daarin ziet.

Het is het KNDB-bestuur dat KNDB-beleid moet uitvoeren en dan helpt het, als dat beleid vanuit de - hopelijk pragmatische - overtuigingen van de KNDB-bestuursleden komt en niet door anderen is opgelegd.

De bondsraad kan in deze crisis situatie vooral veel invloed hebben op de toekomst van de KNDB met de selectie van bestuurskandidaten. Alles wat je als bondsraad daarna doet - bijvoorbeeld in de drie bondsraadsvergaderingen ieder jaar - is belangrijk, maar zet minder zoden aan de dijk. Duidelijk is hoe moeizaam de situatie kan worden als er een groot gat is tussen opvattingen van bestuur en bondsraad. Andersom geldt dat het goed hout hakken kan zijn als die opvattingen meer op een lijn zitten. Daarbij denk ik trouwens dat het vinden van een kandidaat voorzitter (m/v) het belangrijkste is en dat de verdere samenstelling van het bestuur het beste in overleg met hem / haar kan geschieden.

Hoe dan ook, ik hoop dat de KNDB tot - hoe bescheiden in eerste instantie ook - succes komt. Succes is de grootste motivator en als het lukt om dat vliegwiel draaiend te krijgen, is alles mogelijk.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Walter
Posts: 96
Joined: Fri Jul 13, 2012 19:23
Real name: Walter Thoen

Re: Bondsraad

Post by Walter » Sat Jun 24, 2017 19:57

Marcel,

Ik wilde zeker niet beweren dat er een markt is voor alles. Maar is het niet juist belangrijk om te bepalen waar wel of geen markt voor is?

B.v. voor killerdammen was mijn conclusie uiteindelijk dat er geen markt was. Killerdammen was voornamelijk op de topsport gericht en gesprekken met de topspelers maakte mij duidelijk dat de behoefte (vraag) beperkt was. Men vreesde vooral dat het spel dusdanig zou veranderen dat men wederom vele uren in studie zou moeten steken. In zo'n situatie aanbod creeren heeft dan betrekkelijk weinig zin.

De KNDB levert nu een aantal diensten waar volgens mij een goede vraag naar bestaat. Zoals de Nationale Competitie, de persoonlijke kampioenschappen, het NK schooldammen (NK dus wat mij betreft altijd KNDB, maar uitvoering eventueel uitbesteed aan club of stichting). Hoeveel vraag er is naar andere diensten zoals Het Damspel, Toernooibase en Damz weet ik echt niet. Hoeveel bezoekers hebben die sites? Hoeveel mensen lezen graag Het Damspel? Hoeveel partijen worden er geraadpleegd of ingevoerd? Hoeveel uit Nederland en hoeveel uit het buitenland? Hoeveel zouden ze er voor over hebben als het niet allemaal gratis (of verstopt in jaarlijkse contributie) aangeboden zou worden? Ik lijk wel een bondsraadlid met al die vragen :D

Er is nu weinig inzicht in het gebruik van de geleverde diensten en de kosten er van. De financiering loopt echter vooral via de contributie waardoor alle leden de kosten moeten dragen voor diensten die ze vaak, soms of nooit gebruiken. Nou kan een beetje solidariteit geen kwaad (zelfs Fred wil wel iets aan topsport bijdragen), maar de huidige situatie lijkt het veel mensen te ver te gaan. Ze hebben blijkbaar het gevoel dat 1) ze te veel moeten bijdragen aan diensten waar ze weinig mee hebben en 2) dat diensten die ze wel willen niet geleverd worden.

Een éénmalig contributieverhoging voor alle leden om algemene gaten te dichten lijkt me daarom precies de verkeerde weg. Persoonlijk geef ik liever EUR 100 aan een duidelijk doel waar ik zelf wat aan heb of achter sta, dan EUR 5 die in een gat (volgens Thijs een zwart gat :D) verdwijnt.

Bij 'markt' gaat het mij trouwens vooral om vraag en aanbod, niet om geld. De markt kan zomaar bestaan uit mensen die gratis een dienst afnemen die volledig geleverd wordt door vrijwilligers. Vraag en aanbod moeten in evenwicht zijn. Een dienst subsidieren waar geen vraag naar is heeft geen zin. En het is een gemiste kans als er geen aanbod is voor een dienst waar wel vraag naar bestaat. Vaak kom je hier alleen achter door te proberen. Dat er dus stichtingen komen en gaan is niet direkt een probleem. Zolang de vraag blijft bestaan, zou de continuiteit van het aanbod natuurlijk zo goed mogelijk gewaarborgd moeten zijn. Of de KNDB dat beter kan betwijfel ik. Daar zijn volgens mij ook veel projecten gestart en weer ter ziele gegaan.

Ook als we de vraag weten te stimuleren en het aanbod weten te verbeteren dan betwijfel ik nog of de markt in Nederland groot genoeg zal blijken om zaken op de huidige manier voort te zetten. De KNDB heeft echter weinig keus, die is gebonden aan nationale grenzen. Zeker op het internet bestaan die grenzen niet. Een dienst als Toernooibase kan misschien nog een stuk internationaler. Ik heb interessante initiatieven gezien zoals schooldammen met verre landen via het internet. Dat soort zaken kunnen heel positief zijn voor het dammen, maar zouden niet tot de diensten van de KNDB moeten behoren.

Fred,

Topsport hoort wat mij betreft voornamelijk bij de KNDB thuis omdat dit voor de financiering nodig is. De subsidies en donaties van NOC*NSF e.d. gaan naar de nationale sportbonden. Ik vermoed dat dit via een stichting "Topsport" niet zou werken. Daarnaast heeft topsport toch vooral een nationaal en internationaal karakter.

User avatar
Ganesha
Posts: 676
Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07

Re: Bondsraad

Post by Ganesha » Sat Jun 24, 2017 20:37

Maurits Meijer wrote:Volgens de KvK bestaat het bestuur uit:
Kosters, Marcel Sebastien
Davelaar, Evert
Oostra, Anne Sjouke
Vermeulen, Johannes Marie Henri Cornelius
de Leeuw, Cornelis
Houtjes - Kieskamp, Eva Marie Alexandra
van der Horst, Adriana Cornelia

Gevolmachtigde:
de Vries, Albert Harm-Jan
Hallo Maurits,

Staat er ook een datum bij deze pagina van de KvK.

Is het volgens jou niet bij gewerkt of is er wat anders aan de hand volgens jou?

Maurits Meijer
Posts: 221
Joined: Thu Nov 27, 2008 19:22
Contact:

Re: Bondsraad

Post by Maurits Meijer » Sat Jun 24, 2017 20:40

Marcel Kosters wrote:We kunnen zeggen van de KNDB en van DamZ wat we willen, maar DamZ en PInky bestaan inmiddels veertien jaar. Er zijn geen particuliere initiatieven op gebied van marketing of IT die deze continuïteit benaderen.
Cerberus, TurboDambase, Dam2.2(Is Harm Jetten al erelid?), Toernooimanager, enz.

Trouwens wat wil je met die 14 jaar? Slagzet.com wordt in augustus 5 en daar wordt meer gedamd dan in de hele nationale competitie.
http://slagzet.com

Maurits Meijer
Posts: 221
Joined: Thu Nov 27, 2008 19:22
Contact:

Re: Bondsraad

Post by Maurits Meijer » Sat Jun 24, 2017 20:47

Ganesha wrote:
Maurits Meijer wrote:Volgens de KvK bestaat het bestuur uit:
Kosters, Marcel Sebastien
Davelaar, Evert
Oostra, Anne Sjouke
Vermeulen, Johannes Marie Henri Cornelius
de Leeuw, Cornelis
Houtjes - Kieskamp, Eva Marie Alexandra
van der Horst, Adriana Cornelia

Gevolmachtigde:
de Vries, Albert Harm-Jan
Hallo Maurits,

Staat er ook een datum bij deze pagina van de KvK.

Is het volgens jou niet bij gewerkt of is er wat anders aan de hand volgens jou?
Uittreksel op de dag van de post. Conclussie 1. We zijn geen vereniging zonder bestuur. 2. Een van onze secretarissen moet naar de brievenbus.(want zo werkt het bij de KvK).
Verder sluit ik me aan bij, ik denk, Ton, het is de KvK maar.
http://slagzet.com

User avatar
Ganesha
Posts: 676
Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07

Re: Bondsraad

Post by Ganesha » Sat Jun 24, 2017 21:12

Frans de Jonge wrote:
Fred van Amersfoort wrote:Oei oei oei Frans.....nu begin ik me past echt zorgen te maken. Je kent me als een snelle denker toch? Als ik jouw tekst lees LIJKT het dat je een week later zegt: "wij als bondsraad stelden eigenlijk ook niet de goede vragen om de juiste info te verkrijgen". Dit is dan toch wel een veel gematigder geluid dan dat van Thijs. Corrigeer me als ik het fout heb....ik voel iets van contact tussen jou en wat afgetreden mensen? Waarbij de aftreders dan vrij overtuigend stellen van: je stelde ook nooit de goede vragen? De juiste vragen stellen is echt wel te doen en het vertrouwen in bestuur EN bondsraad zal wel even broos blijven.
Fred, Ik ben blij dat een aantal Bondsraadleden zich heeft ingezet om de goeie gegevens boven tafel te krijgen. We moeten ook bij financiële verslagen heel goed gaan kijken wat het beleid is, wat we hebben ingezet aan middelen en wat het aan resultaat heeft opgeleverd. Als de post Verenigingsondersteuning voor 60% niet is benut (€ 25.000) waar ligt dat dan aan? De meeste Bondsraadsleden hebben hier weinig kaas van gegeten en daarom hebben we ook een financiële commissie die we beter moeten benutten. Dat is toch de winst van acties als Thijs en andere collega's. En ja, we stelden niet de goede vragen (is ook een vak apart) en we moeten niet op de details gaan zitten maar echt de controle of het met elkaar vastgestelde beleid ook de goede resultaten oplevert. Dat gaat dan vooral niet over declaraties. Al kan een Bondsraad best wel eens vragen stellen over de declaratiecultuur. Ik weet bijna zeker dat veel bestuurders en vrijwilligers heel vaak belangeloos hun werk doen. Als je het zo bekijkt kan je ook onderzoeken hoeveel niet is gedeclareerd in plaats van wel gedeclareerd.....
Frans, met welke wijsheid zeg je dat. Jij bent toch geen financiële specialist? Op dat punt moet jij mij maar uitleggen waarom Kees van de Berg niet de goede vragen stelt, over de jaarrekening 2016
Je duikt een week onder en komt dan met deze beschuldigingen aan andere BR-leden, wat heb jij concreet gedaan om de bestuurscrisis op te lossen in de afgelopen week?
Ik vind het vreemd dat je een motie van wantrouwen indient aan het bestuur en daarna weer wil samenwerken met het bestuur. Kun jij mij dat uitleggen?

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bondsraad

Post by Frans de Jonge » Sat Jun 24, 2017 21:53

Ganesha wrote:
Frans de Jonge wrote:
Fred van Amersfoort wrote:Oei oei oei Frans.....nu begin ik me past echt zorgen te maken. Je kent me als een snelle denker toch? Als ik jouw tekst lees LIJKT het dat je een week later zegt: "wij als bondsraad stelden eigenlijk ook niet de goede vragen om de juiste info te verkrijgen". Dit is dan toch wel een veel gematigder geluid dan dat van Thijs. Corrigeer me als ik het fout heb....ik voel iets van contact tussen jou en wat afgetreden mensen? Waarbij de aftreders dan vrij overtuigend stellen van: je stelde ook nooit de goede vragen? De juiste vragen stellen is echt wel te doen en het vertrouwen in bestuur EN bondsraad zal wel even broos blijven.
Fred, Ik ben blij dat een aantal Bondsraadleden zich heeft ingezet om de goeie gegevens boven tafel te krijgen. We moeten ook bij financiële verslagen heel goed gaan kijken wat het beleid is, wat we hebben ingezet aan middelen en wat het aan resultaat heeft opgeleverd. Als de post Verenigingsondersteuning voor 60% niet is benut (€ 25.000) waar ligt dat dan aan? De meeste Bondsraadsleden hebben hier weinig kaas van gegeten en daarom hebben we ook een financiële commissie die we beter moeten benutten. Dat is toch de winst van acties als Thijs en andere collega's. En ja, we stelden niet de goede vragen (is ook een vak apart) en we moeten niet op de details gaan zitten maar echt de controle of het met elkaar vastgestelde beleid ook de goede resultaten oplevert. Dat gaat dan vooral niet over declaraties. Al kan een Bondsraad best wel eens vragen stellen over de declaratiecultuur. Ik weet bijna zeker dat veel bestuurders en vrijwilligers heel vaak belangeloos hun werk doen. Als je het zo bekijkt kan je ook onderzoeken hoeveel niet is gedeclareerd in plaats van wel gedeclareerd.....
Frans, met welke wijsheid zeg je dat. Jij bent toch geen financiële specialist? Op dat punt moet jij mij maar uitleggen waarom Kees van de Berg niet de goede vragen stelt, over de jaarrekening 2016
Je duikt een week onder en komt dan met deze beschuldigingen aan andere BR-leden, wat heb jij concreet gedaan om de bestuurscrisis op te lossen in de afgelopen week?
Ik vind het vreemd dat je een motie van wantrouwen indient aan het bestuur en daarna weer wil samenwerken met het bestuur. Kun jij mij dat uitleggen?
Ha Daan, ik heb ook van veel onderwerpen geen kaas gegeten. Zou vreemd zijn als iedereen overal verstand van had. Ik weet weer niks van reglementen, topsport, boekhouden, ICT en ik kan nog wel even doorgaan. Dus helemaal geen beschuldiging naar de collega's. Onderduiken en samenwerken met een bestuur wat er niet meer is, zijn ook al vreemde constateringen. Na de Bondsraadsvergadering heb ik met geen enkele ex/demissionair bestuurder contact gehad. En ondergedoken ben ik allerminst. Ik heb ook een drukke baan, heb verhuisplannen, enz. Natuurlijk moeten wat zaken geregeld worden. Achter de schermen wordt daaraan gewerkt. En zoals een voorganger van Cruijff eens opmerkte: "een broedende kip moet je niet storen".
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2230
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sat Jun 24, 2017 22:36

Walter wrote:Marcel,

Ik wilde zeker niet beweren dat er een markt is voor alles. Maar is het niet juist belangrijk om te bepalen waar wel of geen markt voor is?

B.v. voor killerdammen was mijn conclusie uiteindelijk dat er geen markt was. Killerdammen was voornamelijk op de topsport gericht en gesprekken met de topspelers maakte mij duidelijk dat de behoefte (vraag) beperkt was. Men vreesde vooral dat het spel dusdanig zou veranderen dat men wederom vele uren in studie zou moeten steken. In zo'n situatie aanbod creeren heeft dan betrekkelijk weinig zin.

De KNDB levert nu een aantal diensten waar volgens mij een goede vraag naar bestaat. Zoals de Nationale Competitie, de persoonlijke kampioenschappen, het NK schooldammen (NK dus wat mij betreft altijd KNDB, maar uitvoering eventueel uitbesteed aan club of stichting). Hoeveel vraag er is naar andere diensten zoals Het Damspel, Toernooibase en Damz weet ik echt niet. Hoeveel bezoekers hebben die sites? Hoeveel mensen lezen graag Het Damspel? Hoeveel partijen worden er geraadpleegd of ingevoerd? Hoeveel uit Nederland en hoeveel uit het buitenland? Hoeveel zouden ze er voor over hebben als het niet allemaal gratis (of verstopt in jaarlijkse contributie) aangeboden zou worden? Ik lijk wel een bondsraadlid met al die vragen :D

Er is nu weinig inzicht in het gebruik van de geleverde diensten en de kosten er van. De financiering loopt echter vooral via de contributie waardoor alle leden de kosten moeten dragen voor diensten die ze vaak, soms of nooit gebruiken. Nou kan een beetje solidariteit geen kwaad (zelfs Fred wil wel iets aan topsport bijdragen), maar de huidige situatie lijkt het veel mensen te ver te gaan. Ze hebben blijkbaar het gevoel dat 1) ze te veel moeten bijdragen aan diensten waar ze weinig mee hebben en 2) dat diensten die ze wel willen niet geleverd worden.

Een éénmalig contributieverhoging voor alle leden om algemene gaten te dichten lijkt me daarom precies de verkeerde weg. Persoonlijk geef ik liever EUR 100 aan een duidelijk doel waar ik zelf wat aan heb of achter sta, dan EUR 5 die in een gat (volgens Thijs een zwart gat :D) verdwijnt.

Bij 'markt' gaat het mij trouwens vooral om vraag en aanbod, niet om geld. De markt kan zomaar bestaan uit mensen die gratis een dienst afnemen die volledig geleverd wordt door vrijwilligers. Vraag en aanbod moeten in evenwicht zijn. Een dienst subsidieren waar geen vraag naar is heeft geen zin. En het is een gemiste kans als er geen aanbod is voor een dienst waar wel vraag naar bestaat. Vaak kom je hier alleen achter door te proberen. Dat er dus stichtingen komen en gaan is niet direkt een probleem. Zolang de vraag blijft bestaan, zou de continuiteit van het aanbod natuurlijk zo goed mogelijk gewaarborgd moeten zijn. Of de KNDB dat beter kan betwijfel ik. Daar zijn volgens mij ook veel projecten gestart en weer ter ziele gegaan.

Ook als we de vraag weten te stimuleren en het aanbod weten te verbeteren dan betwijfel ik nog of de markt in Nederland groot genoeg zal blijken om zaken op de huidige manier voort te zetten. De KNDB heeft echter weinig keus, die is gebonden aan nationale grenzen. Zeker op het internet bestaan die grenzen niet. Een dienst als Toernooibase kan misschien nog een stuk internationaler. Ik heb interessante initiatieven gezien zoals schooldammen met verre landen via het internet. Dat soort zaken kunnen heel positief zijn voor het dammen, maar zouden niet tot de diensten van de KNDB moeten behoren.

Fred,

Topsport hoort wat mij betreft voornamelijk bij de KNDB thuis omdat dit voor de financiering nodig is. De subsidies en donaties van NOC*NSF e.d. gaan naar de nationale sportbonden. Ik vermoed dat dit via een stichting "Topsport" niet zou werken. Daarnaast heeft topsport toch vooral een nationaal en internationaal karakter.
Je hebt gelijk dat meer inzicht nodig is in de kosten van KNDB producten en diensten en ook de vraag daarnaar. Maar over het uitbesteden van belangrijke breedtesport activiteiten blijf ik - in tweede reactie - sceptisch. Kern activiteiten zoals een NK schooldammen zouden vooralsnog - zonder een alternatief dat zich ruimschoots heeft bewezen - niet te snel moeten worden uitbesteed. Het is mij ook niet duidelijk welk probleem met zo’n uitbesteding zou worden opgelost. Wel is duidelijk, dat de continuïteit van in dit geval het NK schooldammen op het spel zou worden gezet. De KNDB heeft nog steeds meer dan 3.000 leden van wie een fors aantal mensen betrokken is of betrokken zou willen zijn bij de organisatie van schooldammen. De KNDB heeft een fors eigen vermogen. De KNDB heeft zich op het punt van schooldammen al bijna een halve eeuw bewezen. Er is geen stichting met eenzelfde track record en draagvlak. Maar er zijn ook minder cruciale NK’s, zoals het NK Rapid. Ik vind dan ook dat het afgetreden KNDB-bestuur een slimme zet heeft gedaan door de organisatie van dit NK (of het predikaat hiervan) uit te besteden aan het gerenommeerde Johan Kromhout Rapid Toernooi in Rijnsburg. Een win-win situatie voor de KNDB en voor de toernooi organisatie.

Je stelt correct, dat veel kosten voor de leden ‘verstopt’ zitten in de KNDB-contributie. Zoals je naar mijn mening ook terecht stelt, dat het niet verkeerd is om met het solidariteitsprincipe te werken. Onder voorbehoud van correcte interpretatie van het jaarverslag ontving de KNDB in 2016 143.000 euro aan contributie inkomsten. Meer dan 100.000 euro daarvan lijken besteed te zijn aan loonkosten van niet-technische staf. Op basis van deze cijfers lijkt het logisch en nuttig om allereerst het aandeel van loonkosten in de verschillende KNDB-producten en diensten in beeld te brengen, te bezien welke vraag de KNDB hiermee bedient en of de KNDB deze vraag misschien ook op (nog?) kosten efficiëntere wijze kan bedienen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2230
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sat Jun 24, 2017 22:46

Maurits Meijer wrote:
Marcel Kosters wrote:We kunnen zeggen van de KNDB en van DamZ wat we willen, maar DamZ en PInky bestaan inmiddels veertien jaar. Er zijn geen particuliere initiatieven op gebied van marketing of IT die deze continuïteit benaderen.
Cerberus, TurboDambase, Dam2.2(Is Harm Jetten al erelid?), Toernooimanager, enz.

Trouwens wat wil je met die 14 jaar? Slagzet.com wordt in augustus 5 en daar wordt meer gedamd dan in de hele nationale competitie.
Ik wil natuurlijk geen - gevierde - ontwikkelaars of hun software tekort doen. Ik dacht bij het maken van mijn opmerking over DamZ met name aan de combinatie van een marketing concept en de hieraan verbonden IT-ontwikkelingen.

Wat ik met die 14 jaar wil aangeven is, dat dit een periode is die voor zover mij bekend door geen enkel - lovenswaardig - particulier initiatief als KennemerKids, Michael2000, Alldraughts etc. geëvenaard wordt. Dat slagzet.com ook alweer 5 jaar bestaat is prachtig. Van harte gefeliciteerd en complimenten daarvoor aan jou als initiatiefnemer en ontwikkelaar!
Last edited by Marcel Kosters on Sat Jun 24, 2017 22:53, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Bondsraad

Post by Frans de Jonge » Sat Jun 24, 2017 22:51

Marcel Kosters wrote:
Walter wrote:Marcel,
Onder voorbehoud van correcte interpretatie van het jaarverslag ontving de KNDB in 2016 143.000 euro aan contributie inkomsten. Meer dan 100.000 euro daarvan lijken besteed te zijn aan loonkosten van niet-technische staf. Op basis van deze cijfers lijkt het logisch en nuttig om allereerst het aandeel van loonkosten in de verschillende KNDB-producten en diensten in beeld te brengen, te bezien welke vraag de KNDB hiermee bedient en of de KNDB deze vraag misschien ook op (nog?) kosten efficiëntere wijze kan bedienen.
Yes, een administratie rond de producten, resultaten. Zodat ik ook als leek kan zien wat geld kost en wat geld oplevert. De NC schijnt heel veel op te leveren bijvoorbeeld. En als je de reiskostenomslag zou kunnen opheffen schijnt dat enrom veel tijdswinst te leveren voor het Bondsbureau. Overigens verstrekt NOS*NSF ook meer dan € 30.000 aan bureaukosten, klopt toch Marcel? En de niet technische staf zal nu ook een deel van de topsport bezig zijn. Dus toerekenen naar product ligt voor de hand.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2230
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Bondsraad

Post by Marcel Kosters » Sat Jun 24, 2017 23:02

Frans de Jonge wrote:De NC schijnt heel veel op te leveren bijvoorbeeld.
Ik heb geen cijfers paraat, maar ik meen inderdaad te weten dat de KNDB competitie een 'money maker' is.
Frans de Jonge wrote:En als je de reiskostenomslag zou kunnen opheffen schijnt dat enorm veel tijdswinst te leveren voor het Bondsbureau.

Als je een aanvaardbare wijze van organiseren vindt die een reiskostenomslag overbodig maakt, lijk je het nodige gereken en ook rond pompen van geld te kunnen elimineren. Of en hoeveel bureautijd dat bespaart weet ik niet, maar als bestuur of werkgroep daarin duikt zou daar antwoord op te geven moeten zijn. Ik denk - om een ander voorbeeld te noemen - dat ook redactie, productie en verzending van hard copy NK programma boekjes (de KNDB organiseert meer dan 30 NK's en voor veel zo niet alle van deze NK's krijgen alle deelnemers nog steeds een hard copy programma boekje thuis gezonden) door het bureau niet alleen kopieer- en verzendkosten kost, maar ook de nodige arbeidstijd. Het NK sneldammen heeft bijvoorbeeld zijn eigen door een vrijwilliger opgezette website die minstens zo veel informatie geeft als welk hard copy programma boekje ook. Maar aan die website zitten geen kosten voor de KNDB. In plaats van dat de KNDB wedstrijdcommissies hun kopij naar het bureau sturen, zouden zij deze ook in hun eigen door de KNDB opgezette toernooi website kunnen plakken en de deelnemers een e-mail met link naar de website sturen. In zijn algemeenheid lijkt me goed om alle KNDB-activiteiten en de wijze waarop deze georganiseerd zijn door te lichten. Te zien bij welke activiteiten het bureau met betaalde krachten is betrokken en te zien of de activiteiten en de processen ook niet of anders georganiseerd kunnen worden. Dusdanig dat de uren doorbelasting van het bureau tot een minimum beperkt wordt. Tegelijkertijd moet je natuurlijk oppassen, dat de belasting van de individuele vrijwilligers in de commissies veel zwaarder wordt.
Frans de Jonge wrote:Overigens verstrekt NOS*NSF ook meer dan € 30.000 aan bureaukosten
Klopt, in 2016 36.000 euro als ik me niet vergis. De zogenaamde bijdrage 'Algemeen Functioneren'. Volgens mij heb ik de tijd meegemaakt dat die bijdrage op ruim het dubbele lag. NOC*NSF is deze bijdrage aan het afbouwen richting nul. Voor zover mij bekend gebruikt de KNDB deze bijdrage eveneens volledig voor het dekken van loonkosten van niet-technisch personeel. Het betekent, dat de KNDB bij gelijk blijvende loonkosten en een teruglopende bijdrage 'Algemeen Functioneren' nog meer contributiegeld in loonkosten moet steken. En vooralsnog moeten we ervan uitgaan, dat ook de inkomsten uit KNDB-contributie verder zullen afnemen...
Frans de Jonge wrote:En de niet technische staf zal nu ook een deel van de topsport bezig zijn. (...)
Het zou me niet verbazen, maar weten doe ik dat niet. Uitzoeken en indien van toepassing toerekenen lijkt me inderdaad een goed idee.
Last edited by Marcel Kosters on Sat Jun 24, 2017 23:27, edited 1 time in total.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Bondsraad

Post by Fred van Amersfoort » Sat Jun 24, 2017 23:25

Walter heeft de visie dat topsport thuishoort bij de KNDB en dat dit zo moet blijven met het oog op de subsidie. Ja, ik denk dat dit technisch gezien klopt. Toch draai ik het misschien liever om. (ook ik twijfel wel eens}. We kunnen natuurlijk ook gewoon zeggen: dan maar geen subsidie met in theorie het gevaar dat de topsport als KNDB taak dan vervalt. Is dat echt zo erg en waarom eigenlijk?

Post Reply