World Draughts Forum

It is currently Wed Jan 17, 2018 09:39

All times are UTC+01:00
Post new topic  Reply to topic  [ 118 posts ]  Go to page 1 2 3 4 58 Next
Author Message
 Post subject: Deltaplan
PostPosted: Sun Dec 16, 2012 13:40 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 491
Location: Katwijk aan de zee
Als kernteam "Deltaplan groei ledental" vinden we de doorzettende daling van het ledental van van de dambond rampzalig. Om de daling om te zetten in groei is een gebundelde en maximale energie nodig. Zonder visie, integrale benadering en gerichte acties zal het ledental immers blijven dalen. Er zijn al heel veel acties en ideeën geweest, als kernteam (Jaap van Galen, Fred van Amersfoort en Frans de Jonge) willen we onze schouders er onder zetten om tot een integrale aanpak te komen om de voortgaande daling in een groei om te zetten. Dit willen we niet alleen doen, maar met steun van damvrienden die dezelfde ambities en bezorgdheid hebben. Voor de ontwikkeling van het "Deltaplan groei ledental" gaan we de boer op. We bevragen gericht damvrienden ook met naam en faam, maar we zijn ook ook op dit Forum om van gedachten te wisselen en ideeën op te halen. Uiteindelijk willen we de eerste helft van 2013 een Deltaplan aan het Bestuur en de bondsraad aanbieden. We hopen op deze manier een steentje bij te dragen aan het beleid en jaarplannen van de bond met als resultaat weer groei!

Ondertussen hebben we een aantal hoofdelementen in kaart gebracht waarop we ons willen richten. Andere items zijn natuurlijk welkom!
• bij groei is de jeugd meest kansrijk, maar er is zeker ook aandacht voor herintreding van oud-leden.
• meer gericht zichtbaar maken van de damsport, ofwel imagobuilding. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat damverenigingen op internet niet of niet actueel te vinden zijn, of damtoernooien nauwelijks gepromoot worden en onbereikbaar zijn voor geïnteresseerden zoals halve finales van Nederland of Seaports Masters.
• organisatietalent effectief gebruiken. Ofwel kwaliteit kader gericht inzetten, indien mogelijk zoveel mogelijk damsportbreed in plaats van beperkt lokaal.
• professionele proeftuinbenadering, onze beste organisatietalenten inzetten op kansrijke projecten. Bijvoorbeeld:
o een professionele poging om een damvereniging op te richten in wellicht een grote stad als Zoetermeer.
o een weloverdachte poging om naschoolse opvang op te zetten in een stad als Den Haag.
o een serieuze poging om een gezien ledenaantal en leeftijd ten dode opgeschreven vereniging te laten opleven.
• analyse van de verspreiding, kwaliteit en kwantiteit van het georganiseerde dammen in de laatste 25 jaar, en daarmee onder andere:
o wat gaat er goed en wat kunnen we daar van leren.
o scenario naar toekomst, wat als we niets doen.
o wat doen we goed en slecht als we kijken naar aantallen en verloop per leeftijdscategorie of "dekkingsgraad" per regio in vergelijking met andere vergelijkbare sporten.
• wat kunnen we investeren, hoe vinden we een financiële manoeuvreerruimte om iets te ondernemen.

Plannenmakerij is één, uitvoeren is twee. Ook dat willen we meenemen in dit Deltpaplan. Wees vooral vrij hier om te sparren, discussiëren en suggesties mee te geven, zodat een Deltaplan ook succesvol kan worden!

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Tue Dec 18, 2012 16:19 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13
Posts: 1642
De meest vreedzame revolutie ooit. Geen enkele tegenstand.


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Thu Dec 20, 2012 00:13 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 491
Location: Katwijk aan de zee
Fred van Amersfoort wrote:
De meest vreedzame revolutie ooit. Geen enkele tegenstand.


Zaterdag vertrek ik naar Delfzijl, verblijf in een eenvoudig pension en ga ik 3 dagen naar het internationale Groningen Seaports Masters. Ben er vorig jaar ook geweest. Een voortreffelijke locatie en organisatie. Telkenmale weer een verrassend internationaal deelnemersveld. Niks op af te dingen. Klasse toernooi en klasse organisatie!
Naast de activiteiten binnenskamers (explicaties van Andreas Kuijken!) lijkt er regionaal weinig vervolg zichtbaar.
Wat is er nodig om het georganiseerde dammen in Groningen weer verdere impulsen te geven. Naast de provinciale dambond is er ook een "wilde" dambond. Interesse en/of pogingen om deze niet bij de KNDB aangesloten damverenigingen wel aan te laten stuiten zijn recent niet gelukt. Hoe kan je nu in deze provincie toch weer een bloeiend damleven organiseren? Wat willen en kunnen de verenigingen zelf, en wat hebben ze van de KNDB en de provinciale dambond nodig om tot groei te komen?

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 17:08 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 491
Location: Katwijk aan de zee
Frans de Jonge wrote:
Fred van Amersfoort wrote:
De meest vreedzame revolutie ooit. Geen enkele tegenstand.


Wat willen en kunnen de verenigingen zelf, en wat hebben ze van de KNDB en de provinciale dambond nodig om tot groei te komen?

Het is heel goed denkbaar dat de KNDB organiseert dat er 10 - 20 geschikte damorganisatoren en -damleiders regionaal aan het werk gaan om verenigingen daadwerkelijk te helpen met het opzetten en begeleiden van jeugdopleidingen, ledenwerfacties, e.d. Naast het laten blijken van waardering vanuit de KNDB en de verenigingen kan een redelijke vergoeding de animo doen toenemen om de schouders er onder te zetten. Immers waar bij topsport wel geld beschikbaar is (NOC*NSF) zal de bond voor de minstens zo belangrijke groei en breedtesport geld beschikbaar moeten stellen voor onder meer vergoedingen van deze bijzondere groep van vrijwilligers.
En hoe gaat het dan met het vinden van geld voor die vrijwilligers (denk eens aan 10 - 15 euro per uur excl. reiskosten)? Er zijn best mogelijkheden:
* subsidiesmogelijkheden bij gemeenten.
* sponsormogelijkheden regionaal en lokaal waar de ondersteuning ook wordt geleverd.
* bij sponsoring van toernooien afspraken maken over een bedrag of % voor regionale dampromotie.
* door deelname afhankelijke bijdragen aan kompeteties (bv. € x per team) kan de ledencontributie afnemen en kan er ook ruimte onstaan voor de breedtesport.
* herschikking binnen de begroting KNDB.

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Fri Dec 21, 2012 18:56 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13
Posts: 1642
Wat Frans aangeeft is inderdaad een deel van wat wij willen. Een brug tussen topsport en breedtesport. Samenhang tussen bijvoorbeeld toptoernooien en de mogelijkheden op lokaal nivo voor breedtesport. Meten is in dit geval weten. Hoe kan het dat een damclub als Stadskanaal niet meer bestaat terwijl daar bijvoorbeeld in 1997 nog het kandidatentoernooi voor de WK was? Dus kun je de vraag stellen of Seaports Masters ook positieve gevolgen heeft voor damclub Delfzijl. Klaas van der Laan vraagt zich terecht af waar het breedtesport programma (massakamp) is gebleven. Samengevat, hoe organiseer je een toptoernooi dat ook reslulaat geeft voor de lokale vereniging. Daar is winst te behalen. Verder gaat het ook om het benutten van mogelijkheden. Een Jaap van Galen bleek na een kort mailtje gewoon bereid zich in te zetten voor de algemene zaak. In Apeldoorn bleek na een paar korte mailtjes dat 2 fanatieke oud-dammers zich weer willen inzetten. In Laren Gld ( club van Johan Haijtink) leverde een toernooi met 50 huisdammers nieuwe leden op. Kortom, het kan allemaal best maar dan moeten er wel mensen opstaan. En naast het winnen van leden moet je als club wel een structuur hebben: een bestuur, een website, sportief element,zichtbaarheid, opvang nieuwe mensen en de zekerheid dat van een afdracht aan de KNDB ook begrepen wordt waar het voor gebruikt wordt.


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Sat Dec 22, 2012 21:16 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 491
Location: Katwijk aan de zee
Fred van Amersfoort wrote:
Wat Frans aangeeft is inderdaad een deel van wat wij willen. Een brug tussen topsport en breedtesport. Samenhang tussen bijvoorbeeld toptoernooien en de mogelijkheden op lokaal nivo voor breedtesport. Meten is in dit geval weten. Hoe kan het dat een damclub als Stadskanaal niet meer bestaat terwijl daar bijvoorbeeld in 1997 nog het kandidatentoernooi voor de WK was? Dus kun je de vraag stellen of Seaports Masters ook positieve gevolgen heeft voor damclub Delfzijl. Klaas van der Laan vraagt zich terecht af waar het breedtesport programma (massakamp) is gebleven. Samengevat, hoe organiseer je een toptoernooi dat ook reslulaat geeft voor de lokale vereniging. Daar is winst te behalen. Verder gaat het ook om het benutten van mogelijkheden. Een Jaap van Galen bleek na een kort mailtje gewoon bereid zich in te zetten voor de algemene zaak. In Apeldoorn bleek na een paar korte mailtjes dat 2 fanatieke oud-dammers zich weer willen inzetten. In Laren Gld ( club van Johan Haijtink) leverde een toernooi met 50 huisdammers nieuwe leden op. Kortom, het kan allemaal best maar dan moeten er wel mensen opstaan. En naast het winnen van leden moet je als club wel een structuur hebben: een bestuur, een website, sportief element,zichtbaarheid, opvang nieuwe mensen en de zekerheid dat van een afdracht aan de KNDB ook begrepen wordt waar het voor gebruikt wordt.


Wat heel goed kan werken is als de KNDB gericht de verenigingen gaat ondersteunen met "verenigingscoaches". Deze coaches met ervaring en overtuigingskracht, bezoeken periodiek verenigingen en gaan in gesprek met bestuur van verenigingen over kansen en bedreigingen, het bestuur van raad en daad voorzien en ook hulp aanbieden bij aanvragen subsidies, beschikbaar stellen van jeugddamleiders , ondersteunen bij de verbetering van de eigen site, ideeën voor de bevordering van de gezelligheid aanleveren, enz. Dit kan natuurlijk al snel daar plaatsvinden waar derglijke coaches beschikbaar zijn. Aan de KNDB dan de uitdaging om de back office met al die dienstverlening te organiseren en ook de bekostiging te organiseren. Daar waar wel geld beschikbaar is voor topsport (weliswaar niet uit eigen middelen gefinancierd), is deze ook voor de breedtesport nodig.

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Sat Dec 22, 2012 22:34 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Posts: 3347
Location: Harlingen
Wat ik beetje mis in de integrale aanpak zijn een paar dingen (maar misschien wat meer in detail).
- er moet ingezet worden op groei bij jeugd wordt aangegeven. Wat in mijn ogen meer onderzocht moet worden waarom jeugd afhaakt (basisschooldamtoernooien lopen in principe heel goed).
Voortgezet onderwijstoernooien komen niet van de grond en in die leeftijd gaat het m.i. ook mis. Mogelijke oplossingen:
a) een breedtesportvolgsysteem (de basisschoolleerlingen die aan schooldamtoernooien meedoen moeten worden gevolgd als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, zodat ze altijd weer benaderd kunnen worden). Er is een prachtig talentvolgsysteem (topsport), maar voor de breedtesport moet hier ook gewoon aan gedaan worden.
b) Het inzetten van ICT bij deze doelgroep. Zo snel mogelijk op de damserver het mogelijk maken om met teams toernooien te spelen, zodat je voortgezet onderwijs toernooien geheel geautomatiseerd (over de hele wereld tegen andere scholen) kunt spelen. Daarbij kijken of je de damserver niet in Facebook kunt integreren. Het moet nog gelikter, makkelijker en meer zichtbaar. Als damsport (en ook schaaksport en bridge) hebben we ten opzichte van andere spelletjes op Internet één voordeel, we zijn georganiseerd en kunnen daardoor ook makkelijker een toernooi-organisatie op internet neerzetten.

- kijk niet meer te traditioneel naar damclubs (het hebben van een eigen onderlinge competitie met een eigen clublokaal). Er zijn al flink wat verenigingen, die geen onderlinge competitie meer hebben, maar bijv. alleen maar in de clubcompetitie uitkomen. Het zijn groepjes van spelers, die wel onderlinge verbondenheid hebben (soms door de geldgever), maar of door afstanden, of door gebrek aan tijd mbt tot een vaste avond niet meer de traditionele verenigingsvorm hebben. Met inzet van ICT (ook weer de damserver, een eigen clubruimte, met eigen onderlinge competitie), zou je zulke verenigingen meer vorm kunnen geven.
Als je zulke innovatieve digitale clubs dan ook aan de KNDB kunt verbinden (eigen tarief voor gebruik van damserver) dan speel je denk ik in op de toekomst…


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Sun Dec 23, 2012 18:35 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 491
Location: Katwijk aan de zee
Piet Bouma wrote:
Wat ik beetje mis in de integrale aanpak zijn een paar dingen (maar misschien wat meer in detail).
- er moet ingezet worden op groei bij jeugd wordt aangegeven. Wat in mijn ogen meer onderzocht moet worden waarom jeugd afhaakt (basisschooldamtoernooien lopen in principe heel goed).
Voortgezet onderwijstoernooien komen niet van de grond en in die leeftijd gaat het m.i. ook mis. Mogelijke oplossingen:
a) een breedtesportvolgsysteem (de basisschoolleerlingen die aan schooldamtoernooien meedoen moeten worden gevolgd als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, zodat ze altijd weer benaderd kunnen worden). Er is een prachtig talentvolgsysteem (topsport), maar voor de breedtesport moet hier ook gewoon aan gedaan worden.
b) Het inzetten van ICT bij deze doelgroep. Zo snel mogelijk op de damserver het mogelijk maken om met teams toernooien te spelen, zodat je voortgezet onderwijs toernooien geheel geautomatiseerd (over de hele wereld tegen andere scholen) kunt spelen. Daarbij kijken of je de damserver niet in Facebook kunt integreren. Het moet nog gelikter, makkelijker en meer zichtbaar. Als damsport (en ook schaaksport en bridge) hebben we ten opzichte van andere spelletjes op Internet één voordeel, we zijn georganiseerd en kunnen daardoor ook makkelijker een toernooi-organisatie op internet neerzetten.

- kijk niet meer te traditioneel naar damclubs (het hebben van een eigen onderlinge competitie met een eigen clublokaal). Er zijn al flink wat verenigingen, die geen onderlinge competitie meer hebben, maar bijv. alleen maar in de clubcompetitie uitkomen. Het zijn groepjes van spelers, die wel onderlinge verbondenheid hebben (soms door de geldgever), maar of door afstanden, of door gebrek aan tijd mbt tot een vaste avond niet meer de traditionele verenigingsvorm hebben. Met inzet van ICT (ook weer de damserver, een eigen clubruimte, met eigen onderlinge competitie), zou je zulke verenigingen meer vorm kunnen geven.
Als je zulke innovatieve digitale clubs dan ook aan de KNDB kunt verbinden (eigen tarief voor gebruik van damserver) dan speel je denk ik in op de toekomst…

We hopen dat het Deltaplan een integraal plan wordt. We maken analyses van hoe de ledentallen en verspreiding van damverenigingen zich ontwikkelen en ontwikkeld hebben. Dat laat zien dat bij ongewijzigd beleid en de vergrijzing damclubs kleiner worden en deels ook worden opgeheven. We doen voorstellen over hoe de groei aan te pakken. Daar speelt ICT/internet ook en belangrijke rol in. Daar kunnen we jouw gedachten ook erg goed voor gebruiken. Als ik dammers spreek bestaan er verschillende beelden over het sociaal bijeenkomen en het digitale tijdperk. Maar die beelden kunnen goed naast elkaar blijven bestaan. Het maakt de damsport alleen maar aantrekkelijker.

Interessant is om te weten waarom jeugd gedurende de middelbare school sterk afhaakt. Ongetwijfeld is daar al onderzoek naar gedaan. De kunst is om jeugd langer bijeen te houden, door sterk te investeren in bijvoorbeld sociaal samenzijn. Sportvrienden en sportvriendinnen. Ongetwijfeld zijn er ervaringsdeskundigen op het Forum. Ben benieuwd naar hun analyses, best practices en suggesties.

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Sat Jan 05, 2013 15:45 
Offline

Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51
Posts: 586
Bijgaand een naar mijn idee goed plan. Leuke analyse en vooral ook veel meer concrete voorgenomen acties dan in het KNDB-meerjarenplan, dat vooralsnog meer documenten dan resultaten dreigt op te leveren.
Zie bijgevoegde documenten, het meerjarenplan van de Gelderse DamBond.
Vraag is natuurlijk wel, wat is er met het GDB-plan gebeurd?

Voor de volledigheid heb ik ook het meerjarenplan van de KNDB toegevoegd.


Attachments:
meerjarenplan2013_2016.pdf [1004.67 KiB]
Downloaded 197 times
bijlage_10a_bijlagen_beleidsnotitie_gdb_2010_tot_2015.pdf [443.26 KiB]
Downloaded 179 times
bijlage_10_beleidsnotitie_gdb_2010_tot_2015.pdf [690.74 KiB]
Downloaded 190 times
Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Thu Jan 10, 2013 06:45 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 491
Location: Katwijk aan de zee
Jaap van Galen wrote:
Bijgaand een naar mijn idee goed plan. Leuke analyse en vooral ook veel meer concrete voorgenomen acties dan in het KNDB-meerjarenplan, dat vooralsnog meer documenten dan resultaten dreigt op te leveren.
Zie bijgevoegde documenten, het meerjarenplan van de Gelderse DamBond.
Vraag is natuurlijk wel, wat is er met het GDB-plan gebeurd?

Voor de volledigheid heb ik ook het meerjarenplan van de KNDB toegevoegd.

De kunst blijft toch altijd om plannen te verzilveren. Met elkaar in gesprek gaan en acties ondernemen. Het plan van de Gelderse Dambond ziet er "gelikt" uit en terecht de vraag van Jaap over wat er met dit plan gaande is? In Groningen weet ik dat partijen met elkaar in gesprek zijn en voorzichtig acties ondernemen. Daar is de kunst ook om verenigingsoverstijgend met elkaar activiteiten te ontwikkelen in plaats van dit ieder voor zich te doen.
In mijn beleving kan en moet de KNDB hierin een grote rol is spelen. Waarom gaat de KNDB niet proactief menskracht en faciliteiten aanbieden om de flow aan te jagen? Er ligt binnen de KNDB genoeg op de plank aan trainingen en materiaal, waarmee jeugddammen, huisdamtoernooien, e.d. aangepakt kunnen worden. Een Deltaplan kan dan vooral gericht zijn om kansrijke situaties als Groningen en in Gelderland actief te faciliteren vanuit de KNDB. Daar is een werkgroep als Verenigingsondersteuning niet voldoende voor. En actie is echt nodig gezien de voortzetting van het ledental van de KNDB.

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Fri Jan 11, 2013 19:46 
Offline

Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Posts: 910
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen
Ik heb zojuist een 24-tal punten gezien met betrekking tot jeugd, ledenwerving, informatieverstrekking en andere dingen. Zijn deze ideeën afkomstig van deze werkgroep of zijn er meerdere werkgroepen bezig?


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Fri Jan 11, 2013 23:22 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13
Posts: 1642
Ik weet niet wat jij gezien hebt Michel maar het zou juist mooi zijn als er ook andere groepen actief zijn. Kun jij die 24 punten hier plaatsen? Het groepje van Jaap,Frans en ondergetekende is een leuk avontuur. Er zijn diverse ontmoetingen geweest en ik denk dat er een zeer praktisch werkplan uitkomt. Als je een avondje wilt meedenken ben je welkom Michel, dat geldt eigenlijk voor iedereen.


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Sat Jan 12, 2013 00:29 
Offline

Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Posts: 910
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen
Fred van Amersfoort wrote:
Ik weet niet wat jij gezien hebt Michel maar het zou juist mooi zijn als er ook andere groepen actief zijn. Kun jij die 24 punten hier plaatsen? Het groepje van Jaap,Frans en ondergetekende is een leuk avontuur. Er zijn diverse ontmoetingen geweest en ik denk dat er een zeer praktisch werkplan uitkomt. Als je een avondje wilt meedenken ben je welkom Michel, dat geldt eigenlijk voor iedereen.

Nou, ik zal het de forumlezer niet aandoen. Na te hebben gesproken met iemand anders (met communicatie-achtergrond) over deze plannen is onze eerste conclusie dat deze plannen niet heel veel goeds beloven voor de damsport. Deze persoon zal ze echter nog nader gaan bekijken. Tot die tijd lijkt het me niet verstandig om de punten hier te benoemen.

Ik weet zeker dat de werkgroep van jou en anderen tot veel betere aanbevelingen komt.


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Sat Jan 12, 2013 15:49 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 491
Location: Katwijk aan de zee
Michel Stempher wrote:
Fred van Amersfoort wrote:
Ik weet niet wat jij gezien hebt Michel maar het zou juist mooi zijn als er ook andere groepen actief zijn. Kun jij die 24 punten hier plaatsen? Het groepje van Jaap,Frans en ondergetekende is een leuk avontuur. Er zijn diverse ontmoetingen geweest en ik denk dat er een zeer praktisch werkplan uitkomt. Als je een avondje wilt meedenken ben je welkom Michel, dat geldt eigenlijk voor iedereen.

Nou, ik zal het de forumlezer niet aandoen. Na te hebben gesproken met iemand anders (met communicatie-achtergrond) over deze plannen is onze eerste conclusie dat deze plannen niet heel veel goeds beloven voor de damsport. Deze persoon zal ze echter nog nader gaan bekijken. Tot die tijd lijkt het me niet verstandig om de punten hier te benoemen.

Ik weet zeker dat de werkgroep van jou en anderen tot veel betere aanbevelingen komt.

Die betere aanbevelingen zijn op zichzelf niet zo moeilijk. We hebben al de nodige plannen gezien. De kunst is om zee tot uitvoering en resultaat te brengen. Het blijft mensenwerk. De kunst is dan ook om dammers te mobiliseren om actie te ondernemen en als het mogelijk is niet alleen voor de eigen vereniging maar ook voor andere verenigingen. We hebben voor ons Deltaplan ook iemand met communicatiekennis nodig. Want imagoverbetering naast propaganda/PR zijn belangrijke items voor een Deltaplan. Wie kent de PR niet door een helaas veel te vroeg overleden Jannus van der Wal. Hij haalde toentertijd TV praatprogramma's en de landelijke bladen bijvoorbeeld door zich te verslapen bij een NK.Dus communicatiedeskundigen, meldt je aan voor het Deltaplan!

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject: Re: Deltaplan
PostPosted: Sun Jan 13, 2013 08:05 
Offline
User avatar

Joined: Sun Feb 24, 2008 22:07
Posts: 676
Frans de Jonge wrote:
Michel Stempher wrote:
Fred van Amersfoort wrote:
Ik weet niet wat jij gezien hebt Michel maar het zou juist mooi zijn als er ook andere groepen actief zijn. Kun jij die 24 punten hier plaatsen? Het groepje van Jaap,Frans en ondergetekende is een leuk avontuur. Er zijn diverse ontmoetingen geweest en ik denk dat er een zeer praktisch werkplan uitkomt. Als je een avondje wilt meedenken ben je welkom Michel, dat geldt eigenlijk voor iedereen.

Nou, ik zal het de forumlezer niet aandoen. Na te hebben gesproken met iemand anders (met communicatie-achtergrond) over deze plannen is onze eerste conclusie dat deze plannen niet heel veel goeds beloven voor de damsport. Deze persoon zal ze echter nog nader gaan bekijken. Tot die tijd lijkt het me niet verstandig om de punten hier te benoemen.

Ik weet zeker dat de werkgroep van jou en anderen tot veel betere aanbevelingen komt.

Die betere aanbevelingen zijn op zichzelf niet zo moeilijk. We hebben al de nodige plannen gezien. De kunst is om zee tot uitvoering en resultaat te brengen. Het blijft mensenwerk. De kunst is dan ook om dammers te mobiliseren om actie te ondernemen en als het mogelijk is niet alleen voor de eigen vereniging maar ook voor andere verenigingen. We hebben voor ons Deltaplan ook iemand met communicatiekennis nodig. Want imagoverbetering naast propaganda/PR zijn belangrijke items voor een Deltaplan. Wie kent de PR niet door een helaas veel te vroeg overleden Jannus van der Wal. Hij haalde toentertijd TV praatprogramma's en de landelijke bladen bijvoorbeeld door zich te verslapen bij een NK.Dus communicatiedeskundigen, meldt je aan voor het Deltaplan!


Beste Frans, Bij communicatiedeskundigen denk ik aan Andrew Tjong a Ong (self made volgens mij). Bij de KNDB: Marcel Kosters?, mogelijk meer. Daarnaast Maarten Leeners, SNA, wil niet in een werkgroep zitten maar denkt en handelt graag mee. Groet, Daan


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 118 posts ]  Go to page 1 2 3 4 58 Next

All times are UTC+01:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited