Bondsraadsvergadering 20 juni

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Michel Stempher » Tue May 19, 2015 16:38

Op de KNDB-website staan inmiddels de vergaderstukken van 20 juni. Hierin onder andere de uitkomsten van de evaluatie van het nieuwe speeltempo in de Nationale Competitie, een voorstel tot aanpassing van de HF-Finale structuur van het NK Algemeen en een reglementswijziging met betrekking tot E-doping en hinderlijk gedrag.

Over dit laatste:

Code: Select all

De voorgestelde nieuwe tekst van artikel 16 SWR voorziet hierin.
Daarin wordt nu bepaald dat een speler tijdens de partij geen ingeschakeld digitaal apparaat (zoals een smartphone) bij zich mag hebben, op straffe van onmiddellijk partijverlies. Vanzelfsprekend doet de arbiter er verstandig aan dit bij de start van de wedstrijd nog wel even te vermelden, zodat alle spelers gewaarschuwd zijn, maar nodig is zo’n waarschuwing strikt genomen niet. De speler die tijdens de partij betrapt wordt op het bij zich hebben van een geactiveerde digitaal apparaat (bijvoorbeeld doordat zijn telefoon rinkelt, trilt of een oplichtend scherm laat zien) verliest voortaan automatisch de partij.
Wel zijn in artikel 16.2.c de woorden ‘zonder toestemming van de arbiter’ opgenomen, waarmee het voor de wedstrijdleiding mogelijk blijft om digitaal noteren op een tablet toe te staan.
Dit vind ik persoonlijk wel heel ver gaan. Als je verloren staat, zou je dus kunnen bluffen door de arbiter te roepen en te zeggen dat de mobiele telefoon van je tegenstander afging. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, waarmee hij dus in potentie fraude kan plegen, en hoeveel mensen zijn er nou die de telefoon helemaal uitzetten? Vaak zeggen arbiters nu dat de telefoon uit moet of op stil, maar dit laatste mag dan dus niet meer. Mocht het vals alarm zijn, dan zeg je gewoon dat je hallucineerde. Iedereen kan een keer iets verkeerd horen. :drinking:

En als je het dan toch zo strikt wilt hebben: je kunt op het toilet heel gemakkelijk je device aanzetten en na afloop weer uitzetten. Alsof iemand open en bloot gaat frauderen. Mooi voorbeeld van symboolbestrijding weer. Neem devices in en fouilleer voor ingang van toiletten als je het echt zo'n risico vindt (dan nog sluit je fraude niet 100% uit, maar verklein je de kans wel tot een absoluut minimum). Ik vind dit dus niet, maar als je het wel vindt slaat het nergens op dat je wel uitgezette smartphones bij je mag dragen. Om maar iets te noemen....

In het nieuwe artikel staat ook nog dat je bij het verlaten van de speelzaal de arbiter moet waarschuwen. Dus als je naar het toilet gaat of een kopje koffie ophaalt, moet je ook de arbiter inlichten. Ik zou er speelgebouw incl. rookruimte van maken. (door een arbiter eventueel ter plekke aan te vullen als blijkt dat het speelgebouw gigantisch is)

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Dieter » Wed May 20, 2015 12:11

Michel Stempher wrote:Op de KNDB-website staan inmiddels de vergaderstukken van 20 juni. Hierin onder andere de uitkomsten van de evaluatie van het nieuwe speeltempo in de Nationale Competitie, een voorstel tot aanpassing van de HF-Finale structuur van het NK Algemeen en een reglementswijziging met betrekking tot E-doping en hinderlijk gedrag.

Over dit laatste:

Code: Select all

De voorgestelde nieuwe tekst van artikel 16 SWR voorziet hierin.
Daarin wordt nu bepaald dat een speler tijdens de partij geen ingeschakeld digitaal apparaat (zoals een smartphone) bij zich mag hebben, op straffe van onmiddellijk partijverlies. Vanzelfsprekend doet de arbiter er verstandig aan dit bij de start van de wedstrijd nog wel even te vermelden, zodat alle spelers gewaarschuwd zijn, maar nodig is zo’n waarschuwing strikt genomen niet. De speler die tijdens de partij betrapt wordt op het bij zich hebben van een geactiveerde digitaal apparaat (bijvoorbeeld doordat zijn telefoon rinkelt, trilt of een oplichtend scherm laat zien) verliest voortaan automatisch de partij.
Wel zijn in artikel 16.2.c de woorden ‘zonder toestemming van de arbiter’ opgenomen, waarmee het voor de wedstrijdleiding mogelijk blijft om digitaal noteren op een tablet toe te staan.
Dit vind ik persoonlijk wel heel ver gaan. Als je verloren staat, zou je dus kunnen bluffen door de arbiter te roepen en te zeggen dat de mobiele telefoon van je tegenstander afging. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, waarmee hij dus in potentie fraude kan plegen, en hoeveel mensen zijn er nou die de telefoon helemaal uitzetten? Vaak zeggen arbiters nu dat de telefoon uit moet of op stil, maar dit laatste mag dan dus niet meer. Mocht het vals alarm zijn, dan zeg je gewoon dat je hallucineerde. Iedereen kan een keer iets verkeerd horen. :drinking:

En als je het dan toch zo strikt wilt hebben: je kunt op het toilet heel gemakkelijk je device aanzetten en na afloop weer uitzetten. Alsof iemand open en bloot gaat frauderen. Mooi voorbeeld van symboolbestrijding weer. Neem devices in en fouilleer voor ingang van toiletten als je het echt zo'n risico vindt (dan nog sluit je fraude niet 100% uit, maar verklein je de kans wel tot een absoluut minimum). Ik vind dit dus niet, maar als je het wel vindt slaat het nergens op dat je wel uitgezette smartphones bij je mag dragen. Om maar iets te noemen....

In het nieuwe artikel staat ook nog dat je bij het verlaten van de speelzaal de arbiter moet waarschuwen. Dus als je naar het toilet gaat of een kopje koffie ophaalt, moet je ook de arbiter inlichten. Ik zou er speelgebouw incl. rookruimte van maken. (door een arbiter eventueel ter plekke aan te vullen als blijkt dat het speelgebouw gigantisch is)
Ik begin langzaam te begrijpen dat steeds meer dammers het competitiedammen niet meer zien zitten.

Rob
Posts: 73
Joined: Sat Jan 17, 2009 20:05

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Rob » Wed May 20, 2015 16:22

[quote="Michel Stempher"]

Code: Select all

De voorgestelde nieuwe tekst van artikel 16 SWR voorziet hierin.
Daarin wordt nu bepaald dat een speler tijdens de partij geen ingeschakeld digitaal apparaat (zoals een smartphone) bij zich mag hebben, op straffe van onmiddellijk partijverlies. Vanzelfsprekend doet de arbiter er verstandig aan dit bij de start van de wedstrijd nog wel even te vermelden, zodat alle spelers gewaarschuwd zijn, maar nodig is zo’n waarschuwing strikt genomen niet. De speler die tijdens de partij betrapt wordt op het bij zich hebben van een geactiveerde digitaal apparaat (bijvoorbeeld doordat zijn telefoon rinkelt, trilt of een oplichtend scherm laat zien) verliest voortaan automatisch de partij.
Wel zijn in artikel 16.2.c de woorden ‘zonder toestemming van de arbiter’ opgenomen, waarmee het voor de wedstrijdleiding mogelijk blijft om digitaal noteren op een tablet toe te staan.
Het maken van reglementen is niet zo simpel. Bij dit artikel is het eerste wat mij triggert de tekst "geen ingeschakeld digitaal apparaat bij zich mag hebben". Volgens mij hebben de meeste mensen tegenwoordig een digitaal horloge. Moet je die dan uit zetten, als dat al kan, of als het niet kan inleveren? En misschien denk je dan, dat is onzinnig, maar de volgende vraag is dan "hoe zit het met smartwatches" waar je ook Whatsapp berichten op kunt ontvangen terwijl de bijbehorende telefoon in de zak van een supporter zit. Ik kom ook wel eens spelers tegen met een een koptelefoon op die waarschijnlijk muziek zitten te luisteren tijdens het spelen, maar voor hetzelfde geld worden daar openingsvarianten voorgelezen. Mag dat ook niet meer? En dan heb je ook nog zoiets als Google Glass, digitale gehoorapparaten, pacemakers etc.

Wellicht kunnen deelnemers aan de bondsraadvergadering hier nadere toelichting over vragen?

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Piet Bouma » Wed May 20, 2015 21:14

Dieter wrote:
Ik begin langzaam te begrijpen dat steeds meer dammers het competitiedammen niet meer zien zitten.
We worden inderdaad overstelpt met regeltjes. Probleem is natuurlijk dat het SWR moet gelden voor topwedstrijden, maar dan ook meteen van toepassing is op allerlei andere wedstrijden. Daarnaast is er ook nog een enorme teruggang in het aantal arbiters, dus wie handhaaft (vooral als een clublid de administratieve arbiterstaken overneemt)?”

Ik heb liever een arbiter, die fluit in de geest van de wedstrijd, en regeltjes aan zijn laars lapt als spelers ook geen problemen met bepaalde situaties hebben, dan iemand die met de letter van de wet allerlei verbodsbepalingen gaat handhaven.
https:toernooibase.kndb.nl More than 310.000 games on applet, more than 1.071.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Paul van de Veen » Wed May 20, 2015 21:28

Code: Select all

De Wedstrijdcommissie beveelt aan de provinciale bonden aan om ook in de provinciale
competities met een Fischer-tempo volgens het model “start-bedenktijd + 1 minuut per te
spelen zet” te werken. 
Is er dan iets mis met het speeltempo dat de Provinciale Dambonden in hun competities hebben vastgesteld? :roll:

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Piet Bouma » Wed May 20, 2015 21:35

Paul van de Veen wrote:

Code: Select all

De Wedstrijdcommissie beveelt aan de provinciale bonden aan om ook in de provinciale
competities met een Fischer-tempo volgens het model “start-bedenktijd + 1 minuut per te
spelen zet” te werken. 
Is er dan iets mis met het speeltempo dat de Provinciale Dambonden in hun competities hebben vastgesteld? :roll:
Tja, het enige wat ik kan bedenken is dat de provinciale verenigingen, die tot dusver geen digitale klokken hebben, deze nu ook kunnen aanschaffen.

Deze is ook wel leuk:

Code: Select all

Enkele verenigingen hebben erop aangedrongen om binnen de damsport eenheid in de
wedstrijdregels te bewaren door binnen de KNDB voor alle landelijke wedstrijden het 80 + 1
tempo als algemene standaard te blijven hanteren, en hiervan slechts af te stappen als de
Werelddambond tot een ander standaardtempo zou besluiten. Bij deze (ook elders in de
sportwereld algemeen gangbare) opvatting sluit de Wedstrijdcommissie zich van harte aan. 
Dit zou betekenen dat ook bij gelijk eindigen in punten, het door de KNDB afgeschafte "grootste aantal overwinningen" weer ingevoerd moet worden. En uiteraard de plusjes afgeschaft.....

Eigenlijk vind ik dat de wedstrijdcommissie deze algemene opmerkingen niet had moeten maken.
Ook over deze kun je redetwisten:

Code: Select all

De nationale competitie is binnen de KNDB één ongedeelde wedstrijdsoort waarvoor, ongeacht de klasse waarin men speelt, dezelfde regels behoren te gelden. De suggestie van een van de geënquêteerde verenigingen dat, “als de clubs in een bepaalde klasse in meerderheid een ander speeltempo wensen, het speeltempo ook per klasse verschillend mag zijn”, is daarmee in strijd. 
https:toernooibase.kndb.nl More than 310.000 games on applet, more than 1.071.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 10.000 inserted tournaments!

Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Paul van de Veen » Wed May 20, 2015 22:00

Code: Select all

De nationale competitie is binnen de KNDB één ongedeelde wedstrijdsoort waarvoor, ongeacht de klasse waarin men speelt, dezelfde regels behoren te gelden. 
Een leuk voorbeeld van andere regels is de Provinciale Bekercompetitie van Overijssel. Die wordt gespeeld "in 2 smaken". 1. De Bekercompetitie die een landelijk vervolg heeft. 2. De Bekercompetitie die puur provinciaal blijft. Daar hebben we al sinds heel lang de aardige regel dat bij gelijk eindigen het zwakste team doorbekert! Overijsselse folklore waar we bijzonder aan gehecht zijn. Heeft de KNDB allemaal niets mee te maken.

Code: Select all

De nationale competitie is binnen de KNDB één ongedeelde wedstrijdsoort... De suggestie van een van de geënquêteerde verenigingen dat het speeltempo ook per klasse verschillend mag zijn, is daarmee in strijd.
Nee, dat het één ongedeelde wedstrijdsoort is een opvatting van het KNDB bestuur. Die suggesties zijn met die opvatting in strijd. Dus worden die suggesties terzijde geschoven.

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Michel Stempher » Thu May 21, 2015 00:14

Bij de constatering dat het remisepercentage de laatste jaren gestegen is, die volgens de schrijver van het stuk "absoluut niet mag worden gebruikt om 80+1 af te schieten" (of iets wat hierop lijkt), lees ik ook nog eens een uitroepteken. Ik heb zo een vermoeden wie het stuk heeft geschreven. In elk geval een groot voorstander van 80+1 in de NC haha.

Paul van de Veen
Posts: 499
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Paul van de Veen » Thu May 21, 2015 00:40

Michel Stempher wrote:Bij de constatering dat het remisepercentage de laatste jaren gestegen is, die volgens de schrijver van het stuk "absoluut niet mag worden gebruikt om 80+1 af te schieten" (of iets wat hierop lijkt), lees ik ook nog eens een uitroepteken. Ik heb zo een vermoeden wie het stuk heeft geschreven. In elk geval een groot voorstander van 80+1 in de NC haha.
Ik voel geen haha. Een door de opsteller zelf erkend slechte enquete -understatement- is bepalend voor beslissing over het speeltempo. Droevig.

User avatar
Jan Pieter
Posts: 2430
Joined: Sat Sep 27, 2003 05:37
Real name: Jan Pieter Drost

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Jan Pieter » Thu May 21, 2015 14:05

Michel Stempher wrote:Bij de constatering dat het remisepercentage de laatste jaren gestegen is, die volgens de schrijver van het stuk "absoluut niet mag worden gebruikt om 80+1 af te schieten" (of iets wat hierop lijkt), lees ik ook nog eens een uitroepteken. Ik heb zo een vermoeden wie het stuk heeft geschreven. In elk geval een groot voorstander van 80+1 in de NC haha.
Dat is wel erg selectief geciteerd. De volledige tekst luidt:
Uit deze cijfers blijkt dat het remisepercentage in de periode 2011-2013 gemiddeld genomen lager
lag dan in de periode 2013-2015. Met name in de Ereklasse en in de Tweede klasse valt de stijging
in het remisepercentage op.
Toch volgt hieruit niet dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de overstap naar het nieuwe
speeltempo en de stijging van het remisepercentage. Want de tabel laat zien dat zich gedurende de
hele periode 2011-2015 elk jaar opnieuw (dus zonder opvallende “knik” op het breukvlak tussen
oud en nieuw tempo) een gestage stijging van het remisepercentage heeft voorgedaan:
van 42,8 %
naar 43,8 % naar 44,9 % naar 45,5 %. Een interessante ontwikkeling, die op zichzelf zeker nader
onderzoek waard is, maar die dus niet toegeschreven kan worden aan de verandering van het
speeltempo!

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Michel Stempher » Thu May 21, 2015 16:44

Jan Pieter wrote:
Michel Stempher wrote:Bij de constatering dat het remisepercentage de laatste jaren gestegen is, die volgens de schrijver van het stuk "absoluut niet mag worden gebruikt om 80+1 af te schieten" (of iets wat hierop lijkt), lees ik ook nog eens een uitroepteken. Ik heb zo een vermoeden wie het stuk heeft geschreven. In elk geval een groot voorstander van 80+1 in de NC haha.
Dat is wel erg selectief geciteerd. De volledige tekst luidt:
Uit deze cijfers blijkt dat het remisepercentage in de periode 2011-2013 gemiddeld genomen lager
lag dan in de periode 2013-2015. Met name in de Ereklasse en in de Tweede klasse valt de stijging
in het remisepercentage op.
Toch volgt hieruit niet dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de overstap naar het nieuwe
speeltempo en de stijging van het remisepercentage. Want de tabel laat zien dat zich gedurende de
hele periode 2011-2015 elk jaar opnieuw (dus zonder opvallende “knik” op het breukvlak tussen
oud en nieuw tempo) een gestage stijging van het remisepercentage heeft voorgedaan:
van 42,8 %
naar 43,8 % naar 44,9 % naar 45,5 %. Een interessante ontwikkeling, die op zichzelf zeker nader
onderzoek waard is, maar die dus niet toegeschreven kan worden aan de verandering van het
speeltempo!
Eens, maar verandert dit de zaak? Dat uitroepteken verraadt gewoon de persoonlijke voorkeur van degene die het rapport schreef. Een punt had evengoed de strekking van de zin duidelijk gemaakt. Ik weet het, ik ben een taalfetisjist.

playforstacks
Posts: 708
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by playforstacks » Thu May 21, 2015 18:35

Code: Select all

De voorgestelde nieuwe tekst van artikel 16 SWR voorziet hierin.
Daarin wordt nu bepaald dat een speler tijdens de partij geen ingeschakeld digitaal apparaat (zoals een smartphone) bij zich mag hebben, op straffe van onmiddellijk partijverlies. Vanzelfsprekend doet de arbiter er verstandig aan dit bij de start van de wedstrijd nog wel even te vermelden, zodat alle spelers gewaarschuwd zijn, maar nodig is zo’n waarschuwing strikt genomen niet. De speler die tijdens de partij betrapt wordt op het bij zich hebben van een geactiveerde digitaal apparaat (bijvoorbeeld doordat zijn telefoon rinkelt, trilt of een oplichtend scherm laat zien) verliest voortaan automatisch de partij.
Wel zijn in artikel 16.2.c de woorden ‘zonder toestemming van de arbiter’ opgenomen, waarmee het voor de wedstrijdleiding mogelijk blijft om digitaal noteren op een tablet toe te staan.
Iets aan e-doping doen is heel lastig dat geef ik direct toe. Maar diegene die dit voorgesteld heeft snapt niet waar het probleem zit wat betreft e-doping. De mensen waar de mobiel van aangaan doen niet aan e-doping. Als deze regel echt toegepast word zal die geen enkel valsspeler pakken maar juist de "oudjes" die geen flauw idee hebben hoe precies hun hyper moderne digitale apparaat werkt nullen bezorgen (ik voorspel enorm grote rellen en ruzies en lidmaatschap opzeggingen hierdoor). En daarnaast pakt het de wat onhandige types (zoals ik) die vergeten hun mobiel af te zetten maar op stil laten staan (en dan als gek gaan trillen opeens omdat de batterij bijna op blijkt te zijn).

Verder kan dit tot enorm groot onrechtgevoel leiden. Want heel vaak gaat zo'n digitaal apparaat aan als je ergens een iets langere tijd op drukt als je het dan gewoon, uitgeschakeld, in je broek hebt zitten kan het goed door een aparte zithouding opeens per ongeluk aan gaan.

Hoe moet het naar mijn mening dan wel: Het grootste risico waar e-doping kan plaats vinden is niet als jij tegenover je tegenstander zit. Naar mijn mening is de grootste kans op het gebruik van e-doping door iemand die een bezoek brengt naar het hokje van het zit-toilet, waar niemand kan zien wat je doet.
Op de eerste plaats moet je er voor zorgen dat de regels zo zijn gemaakt dat iemand waar onomstotelijk bewijs voor is van het gebruik van e-doping. Totaal publiekelijk afmaken zodat als een werkgever zijn naam googled als eerste hit ziet wat voor valsspeler diegene wel niet is. + hoogst mogelijk boete + nog alle manieren om zo iemand totaal aan te pakken in de openbaarheid (nooit meer aan wedstrijden mee doen dus sowieso , op de zwarte e-doping lijst).
Daarnaast lijkt het mij een goed idee dat het totaal verboden is om naar het gesloten zit-toilet met een digitaal apparaat te gaan. Ikzelf moet in minder dan 5% van mijn partijen een grote stop maken en volgens mij is dit vergelijkbaar met andere dammers. Dus die enkele keer dat je dan een kwartier in een afgesloten ruimte moet verblijven kun je best je elektronica aan een teamgenoot of arbiter geven lijkt mij. Daarnaast zouden arbiter ook veel vaker toiletten moeten inlopen en dit dan controleren aangezien arbiters toch eigenlijk niks meer hoeven doen tegenwoordig.

Maar dit voorstel moet afgeschoten worden want het pakt de valsspelers niet aan maar vooral de mensen die onhandig met digitale apparatuur zijn.

User avatar
Jan Pieter
Posts: 2430
Joined: Sat Sep 27, 2003 05:37
Real name: Jan Pieter Drost

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Jan Pieter » Thu May 21, 2015 18:54

Michel Stempher wrote:
Jan Pieter wrote:
Michel Stempher wrote:Bij de constatering dat het remisepercentage de laatste jaren gestegen is, die volgens de schrijver van het stuk "absoluut niet mag worden gebruikt om 80+1 af te schieten" (of iets wat hierop lijkt), lees ik ook nog eens een uitroepteken. Ik heb zo een vermoeden wie het stuk heeft geschreven. In elk geval een groot voorstander van 80+1 in de NC haha.
Dat is wel erg selectief geciteerd. De volledige tekst luidt:
Uit deze cijfers blijkt dat het remisepercentage in de periode 2011-2013 gemiddeld genomen lager
lag dan in de periode 2013-2015. Met name in de Ereklasse en in de Tweede klasse valt de stijging
in het remisepercentage op.
Toch volgt hieruit niet dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de overstap naar het nieuwe
speeltempo en de stijging van het remisepercentage. Want de tabel laat zien dat zich gedurende de
hele periode 2011-2015 elk jaar opnieuw (dus zonder opvallende “knik” op het breukvlak tussen
oud en nieuw tempo) een gestage stijging van het remisepercentage heeft voorgedaan:
van 42,8 %
naar 43,8 % naar 44,9 % naar 45,5 %. Een interessante ontwikkeling, die op zichzelf zeker nader
onderzoek waard is, maar die dus niet toegeschreven kan worden aan de verandering van het
speeltempo!
Eens, maar verandert dit de zaak? Dat uitroepteken verraadt gewoon de persoonlijke voorkeur van degene die het rapport schreef. Een punt had evengoed de strekking van de zin duidelijk gemaakt. Ik weet het, ik ben een taalfetisjist.
Ja, dat verandert nogal wat. Het was misschien niet je bedoeling, maar met het onvolledige citaat wekte je de indruk dat de schrijver op onheuse gronden een standpunt verdedigde. Nu blijft slechts staan dat hij enthousiast lijkt te zijn over een conclusie, hoewel je net zo goed zou kunnen verdedigen dat hij met het uitroepteken de aandacht wil vestigen op een bijzonder verschijnsel: sinds 80+1 is het remisepercentage hoger dan daarvoor, maar er is geen cijfermatige reden om aan te nemen dat 80+1 daarvan de oorzaak is!

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Michel Stempher » Fri May 22, 2015 00:45

Jan Pieter wrote: Ja, dat verandert nogal wat. Het was misschien niet je bedoeling, maar met het onvolledige citaat wekte je de indruk dat de schrijver op onheuse gronden een standpunt verdedigde. Nu blijft slechts staan dat hij enthousiast lijkt te zijn over een conclusie, hoewel je net zo goed zou kunnen verdedigen dat hij met het uitroepteken de aandacht wil vestigen op een bijzonder verschijnsel: sinds 80+1 is het remisepercentage hoger dan daarvoor, maar er is geen cijfermatige reden om aan te nemen dat 80+1 daarvan de oorzaak is!
Zo bijzonder is dat anders niet. En hoe is dit per klasse? Is het remisepercentage over de hele linie gegroeid of alleen in de ereklasse? Dat lijken me veel interessantere statistieken.. ik kan me zo voorstellen dat het niveauverschil op absoluut topniveau langzaam afbrokkelt doordat er steeds meer theorie beschikbaar komt.. Maar ja, als dit ook in de lagere klassen speelt, ligt het stijgende remisepercentage ook ergens anders aan. Ikzelf houd het nog op toeval trouwens..

Ik ben overigens wel blij met de conclusie, hoewel die hele enquête een poppenkast is geweest natuurlijk. Van tevoren kon je weten dat men nogal divers zou reageren en dat het oude tempo toch wel heel veel haken en ogen kent wat betreft de lange pauze. Nu is meten weten, maar ik had al wel ingecalculeerd dat slechts een klein gezelschap het oude tempo als perfect beoordeelt.

User avatar
Nescio
Posts: 310
Joined: Sat May 29, 2004 20:14
Location: Schiedam
Contact:

Re: Bondsraadsvergadering 20 juni

Post by Nescio » Fri May 22, 2015 10:48

Code: Select all

De voorgestelde nieuwe tekst van artikel 16 SWR voorziet hierin.
Daarin wordt nu bepaald dat een speler tijdens de partij geen ingeschakeld digitaal apparaat (zoals een smartphone) bij zich mag hebben, op straffe van onmiddellijk partijverlies. Vanzelfsprekend doet de arbiter er verstandig aan dit bij de start van de wedstrijd nog wel even te vermelden, zodat alle spelers gewaarschuwd zijn, maar nodig is zo’n waarschuwing strikt genomen niet. De speler die tijdens de partij betrapt wordt op het bij zich hebben van een geactiveerde digitaal apparaat (bijvoorbeeld doordat zijn telefoon rinkelt, trilt of een oplichtend scherm laat zien) verliest voortaan automatisch de partij.
Wel zijn in artikel 16.2.c de woorden ‘zonder toestemming van de arbiter’ opgenomen, waarmee het voor de wedstrijdleiding mogelijk blijft om digitaal noteren op een tablet toe te staan.
Tijdens beide zwangerschappen van mijn vrouw ontstond er een probleem toen ik met een wedstrijd bezig was (de eerste keer landelijk, de tweede keer provinciaal). De eerste keer was ik onbereikbaar omdat ik braaf de regels opvolgde. Laten we het erop houden, dit waren inpandig geen bonuspunten. Uiteindelijk kwam het in beide gevallen gelukkig allemaal goed.

Sindsdien heb ik besloten om nooit meer mijn telefoon uit te zeten, wie weet nog wat er ergens voor situtaie kan ontstaan die prioriteit heeft. Voor de wedstrijd gewoon zorgen dat dat ding vol zit en op stil zetten, dan haal je al het probleem van het onverwachte gezoem voor een deel weg.

En krampachtige regels maken voor 0,1% potentiële bedriegers, dat gaat me gewoon een aantal stappen te ver.
Behalve den man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter.

Post Reply