WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post Reply
User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Hanco Elenbaas » Thu Jan 14, 2010 12:10

Henk Boers wrote:Persbericht: GIBO Groep WK Dammen 2011
Emmeloord, januari 2010

De Werelddambond (FMJD) heeft het Wereldkampioenschap Dammen 2011 aan Nederland toegewezen. Met deze toewijzing ziet de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB), die in 2011 het honderdjarig bestaan viert, haar wens in vervulling gaan.

De Stichting Aanzet heeft zich bij de KNDB kandidaat gesteld om dit WK te organiseren.
De KNDB heeft daarop, mede gezien de prima organisatie van het in 2008 door stichting Aanzet georganiseerde NK Dammen in de Noordoostpolder en de WK Dammen Match 2009 in Twente, besloten het WK 2011 aan de Stichting Aanzet toe te wijzen.

De Stichting Aanzet gaat dit WK Dammen 2011 organiseren. Zij doet dit in samenwerking met Tamek Damkring Marknesse, Damclub Emmeloord en Damclub Urk Aan Zet.

Het WK Dammen 2011 zal worden gehouden van zaterdag 7 tot en met woensdag 18 mei 2011 in de Beurszaal van theater ’t Voorhuys, Beursstraat 1 te Emmeloord en van donderdag 19 mei tot en met zaterdag 28 mei in De Koningshof op Urk. Er worden negentien ronden gespeeld en het evenement zal ruim drie weken duren. Op zondagen wordt er niet gespeeld.

De deelnemers aan het WK Dammen 2011 verblijven in het stijlvolle Best Western Hotel ’t Voorhuys dat gesitueerd is in het centrum van Emmeloord.

Verder heeft de KNDB besloten om de jubileumreceptie ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan tijdens het WK Dammen 2011 in Emmeloord te houden.

De twintig sterkste spelers ter wereld komen naar Emmeloord en Urk om te strijden om de wereldtitel. De partijen worden op elektronische borden gespeeld en zijn live op internet te volgen. Naast het WK Dammen 2011 organiseert het organisatiecomité ook een randprogramma met interessante damactiviteiten in Emmeloord en op Urk.

Het organisatiecomité van het WK Dammen 2011 bestaat uit:
IJsbrand Haven, voorzitter,
Henk Boers, secretaris,
Bart Jonker, penningmeester,
Joop Kip, adviseur.

In het comité van aanbeveling hebben zitting:
John Bos, gedeputeerde van de provincie Flevoland,
Jaap van der Est, wethouder van de gemeente Noordoostpolder,
Jaap Kroon, burgemeester van de gemeente Urk,
Harry Otten, President van de FMJD,
Johan Haijtink, voorzitter van de KNDB,
Henk Strookappe, regiodirecteur van hoofdsponsor GIBO Groep Accountants en Adviseurs,
Erik Hellendoorn, directeur van Best Western Hotel ’t Voorhuys,
Lida Stevens, mede-eigenaar van drukkerij Feiko Stevens.

De organisatie heeft de GIBO Groep bereid gevonden om hoofdsponsor worden. De GIBO Groep draagt het MKB en de agrarische branche een warm hart toe, onder andere in de Noordoostpolder en op Urk. Dit uit zich in een maatschappelijke betrokkenheid, ondermeer door sponsoring van het WK Dammen 2011. Verder stellen de gemeenten Noordoostpolder en Urk, de provincie Flevoland en het ministerie van VWS een bijdrage beschikbaar.

De gemeenten NOP en Urk zijn blij dat in hun gemeenten het WK dammen wordt gespeeld zeker omdat het de eerste keer is dat er in de gemeenten NOP en Urk een WK wordt georganiseerd. In de provincie Flevoland (Almere) vond in 2009 reeds het WK zoetwatervissen plaats.

Verslag van de persconferentie van 16 december 2009 in de Beurszaal van theater ’t Voorhuys:

Voorzitter IJsbrand Haven heette iedereen welkom. Hij was blij dat de aanwezigen gehoor gegeven hadden aan de uitnodiging van stichting Aanzet. Stichting Aanzet heeft vier doelstellingen: de damsport promoten, de regio promoten, evenementen van hoog niveau, uitstekende accommodaties. Het stichtingsbestuur bestaat volgens Haven uit professionele vrijwilligers.

Burgemeester Willem van Rappard had bij het NK 2008 al aangegeven dat het WK Dammen 2011 mogelijk in de gemeente NOP georganiseerd zou kunnen worden. Sinds januari 2009 is stichting Aanzet bezig met het onderzoeken naar de mogelijkheden. Zij had zich voorgenomen om voor eind december 2009 duidelijkheid te hebben voor wat betreft de benodigde financiën.

Dankzij de ondersteuning van de gemeente Noordoostpolder, de gemeente Urk, de provincie Flevoland en hoofdsponsor GIBO Groep is dat gelukt. Ook VWS wordt voor subsidie benaderd door de KNDB. Momenteel worden in de gemeenten Noordoostpolder en op Urk subsponsors benaderd.

Haven maakte vervolgens bekend dat het WK Dammen 2011 van 7 tot en met 28 mei 2011 in Emmeloord en op Urk wordt georganiseerd waarvan de eerste tien ronden in de Beurszaal van theater ’t Voorhuys van 7 tot en met 18 mei en de negen resterende ronden in De Koningshof op Urk van 19 tot en met 28 mei 2011.

Namens de FMJD sprak treasurer Frits Luteijn. Hij was blij dat de KNDB stichting Aanzet bereid gevonden heeft om de WK Dammen 2011 te organiseren. Hij ging kort in op het op het laatste moment gecancelde WK Dammen 2009 in Brazilië. Hij deelde mee groot vertrouwen te hebben in de Nederlandse organisatie.

Jaap van der Est, wethouder van de gemeente Noordoostpolder, herinnerde zich het eerste gesprek met Bart Jonker en Henk Boers. Zij hadden een idee om het eerste Wereldrecord Kloksimultaandammen in de gemeente NOP te organiseren. Er werd gesproken over een NK in 2008 en zelfs over het WK Dammen 2011. Ondertussen zijn er al twee recordpogingen georganiseerd en het NK Dammen 2008. Alle evenementen werden keurig georganiseerd en in een sportieve sfeer. En nu is het duidelijk dat ook het WK Dammen 2011 georganiseerd gaat worden. De trotse wethouder feliciteerde het bestuur van stichting Aanzet met het binnenhalen van het eerste Wereldkampioenschap in de gemeente Noordoostpolder. Hij is van mening dat niet alleen de buitensporten subsidie dienen te ontvangen, maar de binnensporten eveneens.

Van der Est: “Sport is een sociaal bindmiddel en een goede manier is om elkaar te ontmoeten. Ik ben blij met de samenwerking op sportgebied met buurgemeente Urk en wens de organisatie veel succes toe.”

Klaas Kramer, wethouder van de gemeente Urk, deelde mee dat ook Urk blij en trots is dat het WK Dammen 2011 op Urk georganiseerd wordt. In Urk werd niet veel gesproken, maar de toezegging was wel snel duidelijk. Ook Kramer was blij dat er op Urk een WK gehouden wordt. Wie had dat ooit gedacht: een WK Dammen op Urk? Het College van B&W was unaniem van mening dat door het WK Dammen 2011 Urk positief op de kaart gezet wordt. Urk heeft veel te bieden. Met: “Wij gaan ervoor en wij hopen dat het WK Dammen 2011 een groot succes mag worden,” besloot Kramer zijn toespraak.

Haven deelde mee dat er op voorstel van Kramer een wedstrijd wordt gespeeld tussen het College van B&W van Urk en van Noordoostpolder. Haven verdenkt Kramer ervan dat deze vroeger veel gedamd heeft op Urk.

Namens de KNDB sprak voorzitter Johan Haijtink. Hij deelde mee dat het jaar 2011 een magisch jaar is. Op 9 april 2011 bestaat de KNDB precies honderd jaar. Er is een speciale jubileumcommissie in het leven geroepen die al druk bezig is met het bedenken van allerlei evenementen. Het liefst zou de KNDB het WK Dammen in 2011 willen organiseren. Ondanks dat er bij de FMJD een verzoek lag van een Afrikaans land heeft de FMJD het verzoek van de KNDB gehonoreerd. Haijtink vatte het als volgt samen: “Oude sport op het nieuwe land.” Hij heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie tot een goed einde zal brengen. Hij heeft zelf al kunnen aanschouwen dat stichting Aanzet de organisatie voortvarend aanpakt. Haijtink is blij dat de gemeenten Urk en Noordoostpolder, de provincie Flevoland en hoofdsponsor GIBO bereid zijn om een steentje bij te dragen. Hij bood namens de KNDB stichting Aanzet ondersteuning aan en deelde mee dat ze bij de KNDB om hulp kunnen aankloppen.

Haven deelde mee dat er een aantal nevenactiviteiten georganiseerd gaan worden:
- sneldamkampioenschap van de provincie Flevoland;
- recordpoging kloksimultaandammen;
- het opzetten van de basisschoolkampioenschappen op Urk;
- simultaan door de eerste geplaatste Nederlandse speler.

Haven memoreerde aan de succesvolle basisschooltoernooien in Emmeloord. Waren er in 2006 slechts 24 deelnemers en in 2007 al 48 deelnemers, vorig jaar was dat uitgegroeid tot 152 deelnemers. Voor dit jaar hebben zich 164 enthousiaste deelnemers aangemeld. Grote stimulator van deze basisschooltoernooien is Jacob Poortinga, lid van Damclub Emmeloord.

Namens hoofdsponsor GIBO Groep sprak regiodirecteur Henk Strookappe. De GIBO Groep is blij dat ze een belangrijke sponsor zijn voor stichting Aanzet. Bij het NK Dammen 2008 was de GIBO Groep reeds sponsor en hadden ze gezien dat het toernooi goed georganiseerd was. De GIBO Groep toont steeds lokale betrokkenheid. Urk en NOP worden door het WK Dammen 2011 goed op de kaart gezet. GIBO heeft in Emmeloord 45 en op Urk 18 medewerkers in dienst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel van de GIBO Groep. De GIBO Groep is bezig om het papiergebruik zoveel mogelijk te beperken en de klanten toch efficiënt te adviseren. Dit alles is samen te vatten als maatschappelijke betrokkenheid. De GIBO Groep draagt het MKB en de agrarische branche een warm hart toe, onder andere in de Noordoostpolder en op Urk. Dit uit zich in de genoemde maatschappelijke betrokkenheid, ondermeer door sponsoring van het WK Dammen 2011.

De GIBO Groep gaat stichting Aanzet ondersteunen met het werven van subsponsors. Volgens Strookappe zorgt Stichting Aanzet goed voor haar sponsors. Ze hebben het gevoel dat ze voldoende aandacht krijgen. Tot slot wenste Strookappe de organisatie veel succes toe.

Namens Best Western Hotel ’t Voorhuys sprak sponsor Erik Hellendoorn. Hij deelde mee dat het de vierde keer wordt dat hij met de organisatie samenwerkt. Hij realiseert zich dat de organisatie er vele uren insteekt. Het is voor hem steeds een eer en het geeft hem veel plezier om zijn medewerking te mogen verlenen aan de prachtige evenementen die stichting Aanzet steeds binnen weet te halen.

Tot slot bedankte Haven alle aanwezigen en gaf de pers alle gelegenheid om vragen te stellen aan de organisatie en aan de sponsors.

=========================
Noot voor de redactie en niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
IJsbrand Haven, tel.: 0527-201600 of 06-51366112.


Henk Boers, gegevens zie onder.
Bart Jonker, tel.: 0527-201729 of 06-11003059.
Joop Kip, tel.: 0321-314324.

Met vriendelijke groeten,

Henk Boers, secretaris van Stichting Aanzet
De Moerasorchidee 19
8064 HN Zwartsluis
T: 038-3868015
M: 06-30670286
E: iboers@home.nl

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Hanco Elenbaas » Thu Jan 14, 2010 12:27

Image

Image

Image

Image

Image

Image


foto's: Gerrit Jan Pierik

User avatar
Kosmos
Posts: 7564
Joined: Mon Sep 29, 2003 15:21
Real name: Tj. Goedemoed
Location: Ktar
Contact:

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Kosmos » Fri Jan 15, 2010 21:32

Een groot compliment en mijn uiting van respect voor Henk Boers en IJsbrand Haven.
Dankzij deze klasbakken is er weer een WK.
Onlangs loofde de Stichting Aan Zet een prijs uit aan jeugdtrainer van Friesland, Gabriel Heerema, ook al zo'n goed initiatief!
Wat moesten we toch zonder onze polderjongens?
Heaven is no location, but a state of mind

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Hanco Elenbaas » Sat Jan 16, 2010 07:02

Kosmos wrote:Een groot compliment en mijn uiting van respect voor Henk Boers en IJsbrand Haven.
Dankzij deze klasbakken is er weer een WK.
Onlangs loofde de Stichting Aan Zet een prijs uit aan jeugdtrainer van Friesland, Gabriel Heerema, ook al zo'n goed initiatief!
Wat moesten we toch zonder onze polderjongens?
Vergeet Bart Jonker niet! Zijn helaas te vroeg overleden vader zou trots op hem zijn!

Image

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Hanco Elenbaas » Sat Jan 16, 2010 15:06

Op Urk.nl, woensdag 23 december 2009

WK dammen geldverspilling of een koopje?

Jannie Snoek (UG) vindt dat de gemeente geld verspilt aan de sponsoring van het WK dammen, dat in 2011 op Urk en in Emmeloord gehouden moet worden. Albert Woord (CU) zei tijdens de raadsvergadering van donderdag dat hij de steun 'een schijntje' vond.

Volgens Snoek gaat de sponsoring met een bedrag van 25.000 euro alle redelijkheid te boven: ,,Temeer omdat er maar twintig spelers meedoen aan het toernooi.” Woord begreep niets van de kritiek. ,,Met dit WK zetten we Urk internationaal op de kaart. En hoeveel mensen eraan meedoen, doet er helemaal niet toe. Het gaat om de impact.”

Wethouder Klaas Kramer was het daarmee eens: ,,We zijn er blij mee dat dit kampioenschap naar Urk komt. Hoe kunnen we Urk nu beter op de kaart zetten.”


User avatar
Kosmos
Posts: 7564
Joined: Mon Sep 29, 2003 15:21
Real name: Tj. Goedemoed
Location: Ktar
Contact:

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Kosmos » Sat Jan 16, 2010 19:33

Hanco Elenbaas wrote:
Kosmos wrote:Een groot compliment en mijn uiting van respect voor Henk Boers en IJsbrand Haven.
Dankzij deze klasbakken is er weer een WK.
Onlangs loofde de Stichting Aan Zet een prijs uit aan jeugdtrainer van Friesland, Gabriel Heerema, ook al zo'n goed initiatief!
Wat moesten we toch zonder onze polderjongens?
Vergeet Bart Jonker niet! Zijn helaas te vroeg overleden vader zou trots op hem zijn!

Image
Ook mijn complimenten aan Bart Jonker en Joop Kip.
Heaven is no location, but a state of mind

Alex
Posts: 1751
Joined: Thu Nov 20, 2003 12:52
Location: Den Haag

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Alex » Sun Jan 17, 2010 09:40

We krijgen eerst nog het WK Dammen voor junioren en meisjes 2010 in Naaldwijk
Last edited by Alex on Wed Jan 20, 2010 23:02, edited 1 time in total.

Jeepee
Posts: 60
Joined: Mon Jul 17, 2006 22:56
Location: Den Haag

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Jeepee » Wed Jan 20, 2010 18:48

zo heb ik in monster ook een WestlandsKampioenschap gefloten

Geb Kos
Posts: 361
Joined: Mon Nov 15, 2004 19:08
Location: Schalkhaar

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Geb Kos » Wed May 05, 2010 19:03

Persbericht, Henk Boers.

Urk, 5 mei 2010

Ton Sijbrands, oud-wereldkampioen dammen en de nummer een van de wereldratinglijst geeft dinsdagavond 18 mei 2010 een kloksimultaan in De Koningshof op Urk. Het is de eerste nevenactiviteit van het GIBO Groep WK Dammen 2011 die door Stichting Aanzet in samenwerking met damclub Urk Aan Zet, Damclub Emmeloord en Tamek Damkring Marknesse wordt georganiseerd.

Sijbrands neemt het op tegen o.a. Jan Marten van der Reest, Jacob Post en Teunis Snoek van Damclub Urk Aan Zet en tegen Wiebe van der Wijk, Alex Boxum en IJsbrand Haven van Damclub Emmeloord en Tamek Damkring Marknesse.

De kloksimultaan begint om 19.15 uur. De openingszet wordt verricht door Driek de Goede, vennoot van Tamek Groep accountants en belastingadviseurs en sponsor van de kloksimultaan.

Het GIBO Groep WK Dammen 2011 zal worden gehouden van zaterdag 7 tot en met woensdag 18 mei 2011 in de Beurszaal van theater ’t Voorhuys te Emmeloord en van donderdag 19 mei tot en met zaterdag 28 mei 2011 in De Koningshof op Urk. Er worden negentien ronden gespeeld en het evenement zal ruim drie weken duren. Op zondagen wordt er niet gespeeld.

De deelnemers aan het WK Dammen 2011 verblijven in het stijlvolle Best Western Hotel ’t Voorhuys dat gesitueerd is in het centrum van Emmeloord.

Publiek is van harte welkom. De toegang is gratis.
Attachments
Poster_simultaan_Ton_Sijbrands_op_Urk_18_mei_2010.gif
Poster_simultaan_Ton_Sijbrands_op_Urk_18_mei_2010.gif (89.69 KiB) Viewed 11790 times

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Piet Bouma » Tue May 18, 2010 21:30

Momenteel semi-live via Toernooibase vier partijen te bezichtigen van de kloksimultaan. Men is zo'n 1 1/2 uur bezig. Sijbrands heeft zijn eerste partij gewonnen.
https:toernooibase.kndb.nl More than 308.000 games on applet, more than 1.058.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.900 inserted tournaments!

Piet Bouma
Posts: 3533
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Piet Bouma » Wed Jul 21, 2010 23:26

Deze bokaal staat onder meer op het spel bij het WK Dammen 2011:

Image

Wiebe van der Wijk tijdens de persconferentie, waarbij bekend gemaakt
werd dat hij de sponsorplaats bij het WK 2011 verkrijgt:

Image
https:toernooibase.kndb.nl More than 308.000 games on applet, more than 1.058.000 results, more than 13.000 games broadcasted (semi-)live, more than 9.900 inserted tournaments!

User avatar
Kosmos
Posts: 7564
Joined: Mon Sep 29, 2003 15:21
Real name: Tj. Goedemoed
Location: Ktar
Contact:

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Kosmos » Thu Jul 22, 2010 00:03

Piet Bouma wrote:Deze bokaal staat onder meer op het spel bij het WK Dammen 2011:

Image

Wiebe van der Wijk tijdens de persconferentie, waarbij bekend gemaakt
werd dat hij de sponsorplaats bij het WK 2011 verkrijgt:

Image
Wel leuk voor Wiebe en die polderjongens natuurlijk, een plaatselijk favoriet.
Die polderboys hebben organisatorisch al zoveel voor het dammen gedaan, dat ze van mij (Maar dan noem je ook even een tolerant figuur :lol: ) wel een plaatselijke favoriet in mogen zetten.
Na 5 jaar absentie zal Wiebe toch wel even flink aan de bak moeten qua training.
Heaven is no location, but a state of mind

User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Hanco Elenbaas » Thu Jul 22, 2010 00:39


User avatar
Hanco Elenbaas
Posts: 18872
Joined: Tue Apr 22, 2003 14:49

Re: WK 2011 in Emmeloord en Urk

Post by Hanco Elenbaas » Thu Jul 22, 2010 00:48

De Telegraaf, wo 21 jul 2010, 23:42

WK dammen keuzeplaats naar polderjongen

Van onze Telesportredactie


Emmeloord/Urk - De sponsorplaats van het WK dammen 2011 is door de damorganisatie in overleg met de werelddambond (FMJD) woensdag gegeven aan voormalig jeugdwereldkampioen Wiebe van der wijk, die in 1999 jeugdwereldkampioen werd en vervolgens jaren niet meer actief was. De Fries woont tegenwoordig in Emmeloord en dit was de aanleiding om hem ‘polderjongen’ deze plaats te gunnen.


Image
Wiebe van der Wijk (tweede van links) bij behalen Jeugdwerelddamtitel in 1999.

Eerder was er ook contact met een andere oud-wereldkampioen, maar dit heeft geen vervolg gekregen. Het vorige WK in Brazilië is onlangs definitief afgeblazen en het is niet duidelijk of spelers die zich daar met veel moeite voor geplaatst hebben nog op de één of andere manier in beeld komen. Er lijkt een nieuw hoofdstuk in de damwereld te zijn gecreëerd , waarbij verworven rechten geen enkele waarborg zijn voor een sportief vervolg en ieder zijn eigen regels bepaald bij een denksport, waarin logica en intelligentie de boventoon zou moeten voeren. De KNDB was ook al niet zo blij met de keuze van Wiebe van der Wijk, die wel ambitieus is, maar buiten het kader van het topsportplan valt door te weinig deelname aan toernooien en trainingen. De damwereld slaagt er evenwel steeds opnieuw in om zichzelf met lastig te beoordelen verwikkelingen op te zadelen. Volgend jaar bestaat de KNDB 100 jaar en het WK is gepland van 7 t/m 28 mei 2011 in Emmeloord en Urk met als hoofdsponsor de Gibo-groep, gespecialiseerd in accountancy.

Post Reply