Partijproblematiek

Post Reply
Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Mon Jan 08, 2018 17:57

TAILLE wrote:
Arjen wrote:
TAILLE wrote:
Damy proves the draw after the main variation:
32-27 17-21!! 27x16 19-23 etc. draw
Image
Oege Dijkstra / DP December 2017

Vandaag kwam ik Oege Dijkstra tegen bij de topwedstrijd DES Lunteren 1 - DC Fryslan. Hij wees me op iets heel bijzonders, wat mij nog niet eens was opgevallen. In De Problemist van December 2017 had hij bovenstaande 8x8 gepubliceerd. Onafhankelijk van elkaar waren we tegelijkertijd met hetzelfde idee bezig geweest!! En naar nu blijkt, is de zetting van Oege wel correct. Tsjonge.
As far as I am concerned, in order to avoid adding the moves 2-7 and 43-39 which do not look very interesting (?), I prefer the following diagram:
Image
I think your suggestion is right, Gérard. Thanks for that!

Piet Bouma
Posts: 3508
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Partijproblematiek

Post by Piet Bouma » Mon Jan 08, 2018 19:23

Piet Bouma wrote:Image
(Diagram: een fraaie partijcompositie van Hein Wilsens.)
Eerste on-line compositiewedstrijd Toernooibase!

Via Facebook kwam de suggestie om weer een compositiewedstrijd voor problemisten te organiseren. Na enig overleg organiseert Toernooibase een eerste experimentele on-line compositiewedstrijd partijproblematiek. De voorwaarden:

- er kunnen maximaal twee composities per auteur worden ingezonden
- problemen kunnen tot 1 maart in Toernooibase ingevoerd worden of met de oplossing toegezonden worden aan onderstaand e-mail adres
- de compositie mag niet eerder gepubliceerd zijn
- coproductie is niet toegestaan
- de compositie moet een partijachtige beginstand hebben, een herkenbare partijstructuur (bijv. klassiek of KVO etc.) levert bonuspunten bij de jurering op
- de compositie moet een eenduidige oplossing hebben en mag geen bijoplossing(en) bevatten. Een zuivere slotstand levert bonuspunten bij de jurering op
- de compositie mag geen dam in de beginstelling hebben
- de compositie hoeft niet te voldoen aan de zgn. Scherpe Regels (te vinden op http://cpi.fmjd.org/ri-rules-international-cpi/), al levert het wel extra bonuspunten op
- ingewikkelde standverklaringen en computerforcings worden negatief gewaardeerd

De composities kunnen door mensen met een account ingevoerd worden op Toernooibase link Posities onder de (auteurs)naam NN en bron Concours Toernooibase (zie hieronder schermprint van het uiteindelijke invulformulier). Handleiding is te vinden op http://toernooibase.kndb.nl/posities/op ... eiding.pdf vanaf pagina 4.
Een account kan aangevraagd worden via pboumaharl@hetnet.nl, maar desgewenst kunnen daar ook de composities met oplossing naar toegezonden worden.

Jurering: Arjen Timmer is bereid gevonden om als voorzitter van de jury te fungeren. Gestreefd wordt nog een tweede jurylid toe te voegen.
Prijzen: Deze eerste compositiewedstrijd wordt gehouden om de spreekwoordelijke ‘eeuwige roem’ tenzij eerdaags (voor 1 maart) nog sponsors zich aanmelden/worden gevonden.
Bekendmaking uitslag: waarschijnlijk in april tijdens het NK 2018 in Harlingen.


First on-line composition competition Toernooibase

At Facebook there was the suggestion to organize a composition competition for problemists. After some consultation, Toernooibase organizes a first experimental on-line game-like composition competition. The conditions:

- a maximum of two compositions can be submitted per author
- problems can be entered into Toernooibase up to 1 March or can be sent with the solution to the e-mail address below
- the composition may not have been published before
- coproduction is not permitted
- the composition must have a game-like starting position, a recognizable game structure (for example Classic or KVO etc.) provides bonus points for the judging
- the composition must have an unambiguous solution and may not contain any side solution. A pure final stand yields bonus points in the judging
- the composition may not have a King in its starting position
- the composition does not have to comply with the so-called Sharp Rules (to be found on http://cpi.fmjd.org/ri-rules-international-cpi/), although it does provide extra bonus points
- complex stand explanations and computer forcings are negatively valued

The compositions can be entered by people with an account on Toernooibase link Positions under the (author)name NN and source Concours Toernooibase (see screenshot of the final inputform below). Manual can be found at http://toernooibase.kndb.nl/posities/op ... Engels.pdf from page 4.
An account can be requested at e-mail adress pboumaharl@hetnet.nl, but if desired, the compositions can also be sent at this e-mail with a solution.

Judging: Arjen Timmer has decided to act as chairman of the jury. The aim is to add a second juror.
Prizes: This first composition competition is held for the 'eternal fame' unless (before 1 March) sponsors are registered / found.
Announcement of results: probably in April during the Dutch Championship 2018 in Harlingen.

Schermprint van invulformulier/Screenshot of inputform:

Image

Toelichting jurering: http://toernooibase.kndb.nl/invoer/uplo ... 202018.pdf


Namens de organisatie/On behalf of the organisation,

Piet Bouma, Arjen Timmer, Pim Meurs.
In overleg is besloten dat in verband met het meenemen van de aankondiging in De Problemist de inzendtermijn is verlengd tot 15 maart!

In consultation is decided that because of inclusion of this announcement in De Problemist, the submission deadline has been extended to 15 March!
https:toernooibase.kndb.nl More than 288.000 games on applet, more than 920.000 results, more than 11.000 games broadcasted semi-live, more than 8.400 inserted tournaments!

ildjarn
Posts: 1490
Joined: Tue Aug 22, 2006 15:38
Real name: Joost de Heer

Re: Partijproblematiek

Post by ildjarn » Wed Jan 31, 2018 23:57

Image
Lasst die Maschinen verhungern, Ihr Narren...
Lasst sie verrecken!
Schlagt sie tot -- die Maschinen!

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Tue Feb 06, 2018 21:14

Beste partijdammers, combinatieliefhebbers, damproblemisten, hoe u zich dan ook maar aangesproken voelt. Het aantal deelnemende composities, ingestuurd voor de eerste online (partij)compositiewedstrijd van Toernooibase, begint langzaam maar zeker te stijgen! Als jurylid moet ik natuurlijk ontzettend op mijn woorden letten, maar als ik u was, zou ik zeker even een kijkje nemen op de subpagina 'Posities' van Toernooibase. Het is nu al de moeite waard, en ik hoop dat u het de jury nog moeilijker gaat maken door óók mee te doen! De drempel om mee te doen is bewust zo laag mogelijk gehouden, kijk even naar de wedstrijdvoorwaarden, iedere inzending wordt sowieso gewaardeerd. Voor diegene die toch wat meer uitdaging wil, me dunkt dat het inmiddels al genoeg uitdaging is om een partijcompositie in te zenden die mee gaat dingen om de hoogste plaatsen.

Piet Bouma
Posts: 3508
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Partijproblematiek

Post by Piet Bouma » Tue Feb 06, 2018 23:08

Arjen wrote:Beste partijdammers, combinatieliefhebbers, damproblemisten, hoe u zich dan ook maar aangesproken voelt. Het aantal deelnemende composities, ingestuurd voor de eerste online (partij)compositiewedstrijd van Toernooibase, begint langzaam maar zeker te stijgen! Als jurylid moet ik natuurlijk ontzettend op mijn woorden letten, maar als ik u was, zou ik zeker even een kijkje nemen op de subpagina 'Posities' van Toernooibase. Het is nu al de moeite waard, en ik hoop dat u het de jury nog moeilijker gaat maken door óók mee te doen! De drempel om mee te doen is bewust zo laag mogelijk gehouden, kijk even naar de wedstrijdvoorwaarden, iedere inzending wordt sowieso gewaardeerd. Voor diegene die toch wat meer uitdaging wil, me dunkt dat het inmiddels al genoeg uitdaging is om een partijcompositie in te zenden die mee gaat dingen om de hoogste plaatsen.
Omdat vooral Evgraf Zubov en Herman Spanjer momenteel veel fantastische composities op eigen naam invoeren even een directe link naar Concours Toernooibase.
En dat zijn ook allemaal beauties!
https:toernooibase.kndb.nl More than 288.000 games on applet, more than 920.000 results, more than 11.000 games broadcasted semi-live, more than 8.400 inserted tournaments!

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Fri Feb 16, 2018 19:25

Naar aanleiding van een compositie van Roel Boomstra, die ik voorbij zag komen op toernooibase.kndb.nl, kwam ik tot de volgende 8x8.

Image
A.T. / 16-02-2018 / 8x8

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Mon Feb 19, 2018 06:51

Verbetering.

Image
A.T. / 18-02-2018 / 9x9

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Sat Feb 24, 2018 17:43

Image
A.T. / 23-02-2018 / 7x7

Het is meer een studie, dan een compositie.
Een hele kluif om de scherpe hoofdvariant te vinden... (?)

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Sat Mar 03, 2018 18:21

Het lijkt erop dat de studiestand toch te lastig is...
Voor de liefhebbers, de oplossing zet ik zo op Toernooibase!

Een nieuwe puzzel voor de stille toeschouwer:

Image
A.T. / 03-03-2018 / 8x8

edit: forcing faalt
Last edited by Arjen on Mon Mar 05, 2018 17:28, edited 1 time in total.

TAILLE
Posts: 968
Joined: Thu Apr 26, 2007 18:51
Location: FRANCE

Re: Partijproblematiek

Post by TAILLE » Sun Mar 04, 2018 12:48

Arjen wrote:Het lijkt erop dat de studiestand toch te lastig is...
Voor de liefhebbers, de oplossing zet ik zo op Toernooibase!

Een nieuwe puzzel voor de stille toeschouwer:

Image
A.T. / 03-03-2018 / 8x8
Oops, on 28-23 30-35? white has a beautiful combinaison ... but what about 28-23 13-19! with the idea 40-34 19x28 34x25 8-13 33x22 12-18 etc.
Gérard

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Mon Mar 05, 2018 10:37

TAILLE wrote:
Arjen wrote:Het lijkt erop dat de studiestand toch te lastig is...
Voor de liefhebbers, de oplossing zet ik zo op Toernooibase!

Een nieuwe puzzel voor de stille toeschouwer:

Image
A.T. / 03-03-2018 / 8x8
Oops, on 28-23 30-35? white has a beautiful combinaison ... but what about 28-23 13-19! with the idea 40-34 19x28 34x25 8-13 33x22 12-18 etc.
What is your opinion of 1.28-23 13-19 2.40-34 19x28 3.34x25 8-13 4.33x22 12-18 5.29-24! 18x27 6.24-20 13-18 7.20-15 7-11 8.25-20 14x25 9.15-10 25-30 10.10-4 etc.?

Gerrit Draaisma
Posts: 15
Joined: Thu Oct 12, 2017 16:28
Real name: Gerrit Draaisma

Re: Partijproblematiek

Post by Gerrit Draaisma » Mon Mar 05, 2018 15:07

Na 7.., 07-11? is de stand gewonnen. maar 7... 18-22! is remise. Verder kan zwart ook 6..., 13-19 spelen om remise te halen. (Bron: Kingsrow)

TAILLE
Posts: 968
Joined: Thu Apr 26, 2007 18:51
Location: FRANCE

Re: Partijproblematiek

Post by TAILLE » Mon Mar 05, 2018 16:04

Gerrit Draaisma wrote:Na 7.., 07-11? is de stand gewonnen. maar 7... 18-22! is remise. Verder kan zwart ook 6..., 13-19 spelen om remise te halen. (Bron: Kingsrow)
I agree entirely with you.
After 1.28-23 13-19 2.40-34 19x28 3.34x25 8-13 4.33x22 12-18 5.29-24! 18x27 6.24-20
black has exactly two moves to draw : 13-18 or 13-19
and after 13-18 7.20-15 then 18-22 (the only move to draw!) 39-33 (mandatory to avoid 22-28) 7-12 25-20 14x25 15-10 12-18!! 10-5 27-31 etc draw
Gérard

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Mon Mar 05, 2018 17:27

Thanks, Gerrit and Gérard.
Than my composition fails.

Arjen
Posts: 607
Joined: Fri Apr 30, 2004 11:22

Re: Partijproblematiek

Post by Arjen » Tue Mar 06, 2018 19:30

Image
A.T. / 06-03-2018 / 8x8

Deze is vooral bedoeld om de vieze nasmaak van de falende forcing weg te spoelen.
En ach, het is instructieve didactische problematiek, met een onbemind scherp slot!

Post Reply