Transitie in de Sport

Post Reply
User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Fri Nov 16, 2018 16:07

transitie1.png
transitie1.png (235.34 KiB) Viewed 3820 timestransitie2.jpg
transitie2.jpg (168.38 KiB) Viewed 3820 times
Attachments
06a. Bestedingsplan en Richtlijnenboek 2019.pdf
(724.65 KiB) Downloaded 71 times
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Fri Feb 08, 2019 11:00

Inmiddels is de biljartbond begonnen met pooltafels het klaslokaal inschuiven. En gebruikt NOC*NSF het als voorbeeld.
Hopelijk hoef ik niet uit te leggen, hoe groot het voordeel van dammen ten opzichte van biljarten hier is.
nieuwsbrief1.png
nieuwsbrief1.png (307.87 KiB) Viewed 2433 times
nieuwsbrief2.png
nieuwsbrief2.png (93.34 KiB) Viewed 2433 times
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Fri Feb 08, 2019 11:06

studiosport1.png
studiosport1.png (1.32 MiB) Viewed 2430 times
studiosport2.png
studiosport2.png (1.98 MiB) Viewed 2430 times


..................................................!!!!
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 28, 2019 13:31

Uit de Sportinnovatie Nieuwsbrief van woensdag 20 februari 2019

dambondopbezoek.jpg
dambondopbezoek.jpg (167.49 KiB) Viewed 1910 times

KNDB Algemeen Directeur Arjan de Vries (links) op bezoek. Met de DamZ! DamSet heeft hij een verhaal in handen. "Kijk, zo hoog gaan we de DamZ! DamSet in ieder klaslokaal stapelen."

Saillante context:

1. KNDB Algemeen Directeur of KNDB voorzitter heeft geen contact gezocht met Paul van de Veen of mij. Ook niet voor bijeenkomst met deze NOC*NSF innovatie spin-off. Grote kans dat De Vries aan het pitchen was voor het op 23 februari 2019 nog maar eens gepresenteerde KNDB Aanvalsplan en niet voor de DamZ! strategie.

2. Sinds najaar 2017 pleitten Paul van de Veen en ik als DamZ! initiatiefnemers bij het KNDB-bestuur voor inspanning van het KNDB-bestuur voor het verkrijgen van NOC*NSF innovatie- en transitie fondsen in 2019.

3. In juni 2018 pleitten Paul van de Veen en ik hier in een brandbrief aan KNDB-bestuur en KNDB-bondsraad nogmaals voor. Het KNDB-bestuur toonde zich tot dan namelijk niet ontvankelijk voor onze verzoeken en weigerde structureel met ons in gesprek te gaan.

4. Het KNDB-bestuur weigerde aanvankelijk ook op onze juni-brief in te gaan. Omdat de bondsraad het bestuur hier opdracht toe gaf, antwoordde het bestuur eind juni alsnog. Het zag geen mogelijkheden bij NOC*NSF. En ook op ons andere verzoek - het overdragen van beheer en ontwikkeling van alles wat met damz.nl samenhangt aan Paul van de Veen en mij - wilde het bestuur niet ingaan. Ondanks een eind mei 2018 aan KNDB-bestuur gegeven positief advies voor overdracht door DamZ! verantwoordelijken Paul Visser en Rik Keurentjes.

5. Eind oktober 2018 nam het KNDB-bestuur alsnog contact met Paul en mij op. Of wij even wat informatie wilden aanleveren omdat het KNDB-bestuur een poging voor NOC*NSF fondsen voor DamZ! in 2019 wilde doen? Zo gezegd, zo gedaan. Enkele dagen later kwam het KNDB-bestuur bij ons terug: laat maar, de NOC*NSF deadline voor 2019 is inmiddels verstreken.

6. Op de KNDB Themadag 23 februari 2019 ('aanvalsplannen') kwam het KNDB bestuurslid jeugdzaken naar mij toe met de vraag wie damz.nl eigenlijk beheerde? Potsierlijk want in haar reactie op onze juni-brief berichtte het KNDB-bestuur niet tot overdracht aan Paul en mij te willen overgaan, omdat het bezig was de eigendomsrechten en beheer situaties van haar eigen damz.nl met bijbehorende applicaties te inventariseren.

7. Op diezelfde KNDB Themadag op 23 februari kwam de DamZ! strategie niet aan de orde. Centraal stond de aanpak van Regiowerking Noord. De kardinale fout van het KNDB-bestuur is niet dat zij de Regiowerking Noord aanpak omarmt maar dat zij zich niet in staat toont, de Regiowerking en DamZ! strategie in de juiste volgorde in elkaars verlengde te plaatsen.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 28, 2019 13:43

Visie

KNDB: zwem niet tegen de stroom in maar met de stroom mee!

De KNDB is een krimpende en vergrijzende organisatie in termen van zowel clubs, leden als kader. De al decennia gaande trend is: minder en grijzere vrijwilligers met minder tijd. Die trend houdt natuurlijk vanzelf een keer op. Bij nul. En dat nulpunt nadert. Tijd is daarmee een serieuze factor.

De KNDB echter blijft - met het trend brekende DamZ! concept en concrete resultaten voor handen - willens en wetens tegen de stroom inzwemmen. Bekend is waar je komt als je tegen de stroom (in dit geval de stroom van minder vrijwilligers met minder tijd) in zwemt: niet waar je wilt zijn. Terwijl je kunt sturen waar je uitkomt als je met de stroom mee zwemt. De DamZ! strategie doet exact dit want is speciaal ontworpen voor minder vrijwilligers met minder tijd.

Zie voor zeer uitgebreide uitleg, context en rapportage de DamZ! discussiedraad viewtopic.php?f=65&t=7851

De KNDB aanpak sluit het merendeel van de bij haar aangesloten clubs en leden uit van uitvoering van die aanpak

Concreet: de KNDB aanpak is geschikt voor maar een klein deel van de nog steeds 172 bij de KNDB aangesloten (en veelal zieltogende) clubs en 3500 leden. De KNDB aanpak vraagt simpelweg meer tijd, energie en geld dan veel mensen kunnen of willen geven. Door zoveel te vragen, sluit de KNDB strategie op voorhand het grootste deel van dammend Nederland uit van uitvoering van KNDB beleid. Zowel in termen van clubs als in termen van leden.

Op de thema bijeenkomst 23 februari 2019 vertelde de KNDB, dat de in maart 2018 aangekondigde KNDB aanvalsplannen voor Gelderland niet zijn uitgevoerd. De GDB is de grootste provinciale bond van Nederland. Eerder al gaf de PODB - projecteigenaar van de DamZ! DamSet en op een na grootste provinciale bond - aan de KNDB regio aanpak niet (meer) van de grond te kunnen krijgen in Overijssel. Ook vertelde de KNDB dat wat op 23 februari 2019 werd gepresenteerd, het resultaat was van een KNDB besluit uit december 2016. Aan het slot van de themadag bleek bovendien dat de KNDB nog vrijwilligers zocht voor haar plan om vrijwilligers aan het werk te zetten. Zogenaamde regio coördinatoren. Deze regio coördinatoren blijken nodig, omdat de werkgroep aanvalsplannen in de afgelopen anderhalf jaar weliswaar alle provinciale bonden en jeugdcoördinatoren had aangeschreven, maar hier geen antwoord op had gekregen. U begrijpt: dat ligt natuurlijk niet aan de levensvatbaarheid van de KNDB aanpak, maar aan de levenloosheid van de provinciale bonden. Die moeten gewoon wat levendiger worden en dan werkt de KNDB aanpak perfect. Tegen de stroom inzwemmen, niet met de stroom mee...

Tegelijkertijd werden het enorme bereik en de activatie van de DamZ! strategie doodgezwegen. Nut en noodzaak van een simpele DamZ! webpagina met een uitputtende landelijke DamZ! jeugddam kalender wordt (al jaren) door de KNDB niet ingezien. Zo'n kalenderpagina regelt meer coördinatie dan 12 ooit in te vullen vacatures voor regiocoördinatoren (die vervolgens weer andere vrijwilligers moeten vinden en aansturen) vooralsnog kunnen. Als zij er ooit zullen komen. Als 1 van de ondersteuners van het KNDB project 'Kader traint Kader' uit 2005 weet ik waar ik over praat. Inmiddels zijn we 14 jaar verder in die neergaande trend van vrijwilligers en hun beschikbare tijd.

Hoe dogmatischer en kanslozer willen we de KNDB visie anno 2019 hebben?!

De DamZ! strategie pakt de grootste gemene deler en benut deze

Concreet: de DamZ! strategie sluit geen enkele club en geen enkel KNDB-lid op voorhand uit van uitvoering. Want iedereen kan zich in termen van tijd, geld en energie veroorloven om 1 DamZ! DamSet aan te schaffen en aan een kind te geven. Dat is de basis van de DamZ! strategie. Waar door liefhebbers van 'beleid rijke acties en beleidsplannen' ontzettend veel bovenop gebouwd kan worden. In minder dan een jaar tijd doen 100 clubs, honderden vrijwilligers, 60 basisscholen en een handvol bedrijven mee. Helaas ondanks en niet dankzij de KNDB en het KNDB-bestuur. Het concept is bedacht in oktober 2017 en in april 2018 grotendeels ten uitvoer gebracht met honderden damliefhebbers op de been. Vergelijk dat met een besluit in december 2016, een 4-koppig bestuur en aankondiging van 12 nieuwe niet te vullen vrijwilligers vacatures in februari 2019. Om niet bestaande vrijwilligers te coördineren en aan te sturen. Ondertussen heeft het DamZ! concept deze zelfde vrijwilligers in honderdtallen geactiveerd en kunnen deze vrijwilligers uitstekend zelfstandig hun werk doen.

'het professionele lampje brandend houden zonder te verlichten'

Concreet: de KNDB als landelijke bond met verantwoordelijkheid voor al haar clubs en leden dient een strategie centraal te stellen, die zo veel mogelijk mensen activeert (DamZ!) binnen een zeer afzienbare termijn. Want op 31 december 2020 - het aflopen van de huidige NOC en VWS subsidie cycli - zou het lampje wel eens uit kunnen gaan. Zeker, omdat het lampje (van het KNDB professioneel apparaat) - als het dan niet uit wordt gedaan of gedimd - vervolgens weer tot en met 31 december 2024 brandend gehouden moet gaan worden. Met steeds verder afnemende inkomsten uit contributie, zie de niet aflatende trend van dalend ledental. Het KNDB professioneel apparaat - zo bleek zaterdag op de themadag ook weer - heeft echter geen begin van een idee hoe het tij te keren. Ook het KNDB-bestuur - met 3 leden aanwezig maar de gehele dag onhoor- en zichtbaar - heeft dat niet. En terwijl het 'professionele ' lampje brandend wordt gehouden zonder te verlichten, heeft de KNDB geen cent voor wat voor ondernemerschap ook. Als het KNDB-bestuur haar medewerkers wenst in te zetten om goedkeurend ja te knikken tegen een of meer externe initiatieven zonder te produceren denk ik dat het KNDB-bestuur er ook voor kan kiezen dat knikken zelf te doen. En de medewerkers te bedanken voor de bewezen diensten. Of het bestuur komt met een strategie die daadwerkelijk kans van slagen heeft en zet haar medewerkers daarop in.
Last edited by Marcel Kosters on Mon Mar 04, 2019 06:14, edited 5 times in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Fred van Amersfoort
Posts: 1767
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Transitie in de Sport

Post by Fred van Amersfoort » Thu Feb 28, 2019 14:24

Bedankt voor dit stuk Marcel. Ik krijg vanavond een terugkoppeling. Mijn club was met 2 mensen aanwezig. Ik begrijp een paar dingen niet zo goed. Er is een werkgroep Verenigingsondersteuning, niet betrokken bij de plannen. Er is een nieuwe damclub, toch vrij uniek lijkt me, ook niet betrokken. Er is DamZ. Idem. Ik heb besloten om mij kandidaat te stellen voor de bondsraad. Mijn indruk is dat bepaalde mensen binnen de KNDB cursussen willen geven, de docent willen zijn. Het spijt me geweldig maar ik heb geen behoefte aan coaching maar aan mensen op de directe vloer.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 28, 2019 16:49

Fred van Amersfoort wrote:
Thu Feb 28, 2019 14:24
(...) Mijn indruk is dat bepaalde mensen binnen de KNDB cursussen willen geven, de docent willen zijn. Het spijt me geweldig maar ik heb geen behoefte aan coaching maar aan mensen op de directe vloer.
Dat herken ik wel. Ik vind het door de KNDB niet inzien van het nut van een uitputtende DamZ! kalender op damz.nl een goed voorbeeld van deze docenten mentaliteit.

De KNDB vindt het opzetten van een kalender te veel werk maar is wel op zoek naar 12 niet bestaande regio coördinatoren die op hun beurt niet bestaande vrijwilligers moeten gaan aansturen en die zelf natuurlijk aangestuurd gaan worden door de 'Werkgroep KNDB Aanvalsplannen'. Dat is verspilde energie en wederom tegen de stroom inzwemmen.

Een landelijke DamZ! kalender is met een fractie van de tijd en met meer succes opgezet door dezelfde mensen die nu coördinatoren zoeken om deze op hun beurt weer "aan te sturen". Al inventariserend voor de kalender kunnen zij ook nog eens contact hebben met alles en iedereen die organiseert en vullen in 1 klap zelf die zo gewenste coördinerende rol in. Bovendien is het tastbare resultaat - een kalender- annex uitslagen pagina - een handige internet pagina die zonder verdere tussenkomst van vrijwilligers heel jeugd dammend Nederland bijeen coördineert. En dat is natuurlijk het doel: een kader extensieve landelijke organisatie van clubs, toernooien, trainingen en leden die om een website / kalender heen draait.
Last edited by Marcel Kosters on Mon Mar 04, 2019 06:18, edited 3 times in total.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 28, 2019 17:00

,,Als de DamZ! strategie zo sterk is en deze al vanzelf rolt, waarom maak je je dan druk om de KNDB?” Kan ik me voorstellen dat mensen denken.

Vooropgesteld: de DamZ! strategie is bedoeld om juist de KNDB en de landelijke organisatie van ons spel vooruit te helpen.

Wat vooralsnog bij de KNDB mist en wat de effectiviteit van de DamZ! strategie enorm zou kunnen versterken zijn in willekeurige volgorde:

- Onderkenning door KNDB-bestuur van de urgente situatie waarin de KNDB verkeert. En erkenning, dat KNDB visie en plannen volgens decennia oude dogma’s bewezen niet werken;
- Besef dat kader steeds weer het element is in de KNDB-plannen waarover de KNDB niet beschikt;
- Besef dat de KNDB daarom een ‘kader extensieve’ strategie nodig heeft;
- Besef dat de DamZ! strategie dit exact biedt;
- Besef dat de DamZ! doelgroep (tot en met 12 jaar) momenteel de enige makkelijke en in groot volume te bereiken doelgroep is die ook nog een kans biedt richting volwassen doelgroepen (de volwassenen rondom de kinderen). De doelgroep, die ook nog eens ‘de toekomst’ heeft.

En daarom:

- KNDB bestuursfocus op jeugd;
- KNDB bestuursfocus op DamZ! (tot en met 12 jaar)
- Vanuit bestuur en in samenwerking met jeugdcie ‘uitrollen’ van DamZ! in de KNDB organisatie. Denk bijvoorbeeld aan organiseren van alle KNDB schooldam wedstrijden op de DamZ! DamSet. En de events in DamZ! stijl aankleden. Te beginnen met al beschikbare DamZ! banieren. Denk aan het lokale organisaties helpen dan wel stimuleren eveneens op de DamZ! DamSet te organiseren.
- Communicatie van KNDB focus op jeugd en op DamZ! naar alle aangesloten clubs en leden;
- Focus op het stroomlijnen, verbeteren en ontwikkelen van alles wat op het internet met DamZ! samenhangt.
- Verdere afstemming tussen DamZ! en Regiowerking Noord tot stand helpen brengen. DamZ! de identiteit en marketing. Regiowerking Noord de educatieve methode en ondersteuning bij het opzetten van jeugdclubs.
- Afstemmen van Regiowerking boeken en DamMentor. Uniformeren van de presentatie.
- Dusdanig uitbouwen van bijvoorbeeld DamMentor dat een leerkracht samen met zijn / haar klas een jaar lang iedere week een uurtje kan (leren) dammen zonder zelf tevoren ooit een damschijf te hebben aangeraakt. En zo een deel van de 35.000 leerkrachten en hun didactisch vermogen voor de damsport mobilseren. Bedenk daarbij, dat de DamZ! DamSet nu al in forse hoeveelheid in de klassen van 60 scholen in Nederland aanwezig is. In combinatie met DamMentor op het digibord een niet te verslaan concept;
- Enig (bescheiden) durfkapitaal voor verdere ontwikkeling en productie van DamZ! producten ter versterking van de tastbare aanwezigheid. (De KNDB heeft 2500 euro uitgegeven aan 1 levensgroot Pinky pak dat op schaarse bemenste momenten een absolute (knuffel)hit is. Tegelijkertijd: 2500 euro’s kopen ook 1.000 pluchen Pinky knuffels met KNDB en DamZ! opdruk die het goed zouden kunnen doen bij met name de jongste leeftijdsgroep. En die de KNDB niet eens (alleen) zou hoeven weggeven maar ook prima zou kunnen verkopen. Zo is er nog veel en veel meer denkbaar wat aan de ene kant de symbolische merkwaarde van DamZ! en KNDB enorm versterkt en aan de andere kant voor een positief resultaat onder de streep zorgt.
- Bouwen van landelijke KNDB DamZ! organisatie op damz.nl. Te beginnen met een uitputtende landelijke damkalender op damz.nl met alle plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke events voor de doelgroep plus (Toernooibase) link naar de bijbehorende toernooi uitslagen.
- Het introduceren van nieuwe en slimme lidmaatschap vormen en -acties. Persoonlijke DamZ! leden, scholen en klassen die DamZ! lid kunnen zijn. Introductie acties. Ik meld onze nieuw binnen gekomen jeugdleden (die we tot en met 30 juni 2020 lid maken) pas per 1 juli bij de KNDB aan omdat de KNDB anders 2 maal contributie afdracht ophaalt daar waar wij met introductie lidmaatschap enkel het contributie bedrag van het nieuwe seizoen innen. Dat moet slimmer kunnen, zo dat de KNDB meteen kan ‘genieten’ van nieuw bij clubs binnen komende kinderen. Ik heb het nog maar niet eens gehad over die 300-400 kinderen die Regiowerking Noord structureel aan het dammen heeft en die zoals de zaken nu staan en gaan nooit lid van de KNDB zullen worden.
- Het zo inrichten van statuten en / of huishoudelijk reglement dat het bestuur ruimte en vrijheid heeft om met lidmaatschap vormen te experimenteren. Typerend is, dat de zieltogende KNDB in plaats van met overleving brengende voorstellen bezig is met het weer eens een puntje zuigen aan organisatiemodelletjes voor bondsraad en provinciale bonden. Pure bezigheidstherapie: zo hebben KNDB-bestuur en bondsraad toch het idee, iets te bereiken…

En zo zijn er nog wat voor de hand liggende en veelal flitsend snel en eenvoudig te realiseren (en aangedragen!!!) maatregelen die de KNDB al sinds oktober 2017 opzichtig faalt ter hand te nemen.

Dan heb ik het nog niet gehad over het jagen naar dan wel vinden van financiering via sponsoring en / of NOC*NSF. En het bijvoorbeeld ook in het volume van de DamZ! DamSet zelf investeren. De KNDB (voorzitter) heeft altijd de mond vol van ‘meerwaarde van het KNDB lidmaatschap’. Welnu. Koop DamZ! DamSets en geef deze - onder voorwaarden - aan clubs die deze willen hebben. Om er het schooldam kampioenschap op te spelen. Om cadeau te doen aan scholen in de directe omgeving van de club. Om wellicht - onder voorwaarden - deels te verkopen ten bate van de clubkas. Daarmee geeft de KNDB niet alleen zeer tastbare meerwaarde, maar zet de clubs ook aan het werk en geeft hen daarbij gereedschap (de DamZ! DamSet) om mee te werken. Geen kind gaat extra dammen als een club vrijwilliger met een KNDB beleidsplan in de hand staat te wapperen. En, zo is gebleken, geen vrijwilliger gaat uberhaupt ‘met de handen wapperen’ als hij een KNDB beleidsplan ziet. Zie het 4-koppige KNDB-bestuur en zie de 12 vacatures voor regio coordinator. Diezelfde vrijwilliger met een DamZ! DamSet in de hand heeft in no-time een kind aan iedere zijde van het bord aan het dammen.

Ik hoop zo een beetje de vraag te hebben beantwoord, welke rol de KNDB zou kunnen spelen en hoe zij daar haar voordeel mee zou kunnen doen. Ondertussen echter gaan we natuurlijk vrolijk verder met DamZ! ondanks en niet dankzij de KNDB.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Tue Mar 12, 2019 13:14

transitieindesport.jpg
transitieindesport.jpg (66.71 KiB) Viewed 1058 times


:D Uit de nieuwsbrief van de NOC*NSF Sportinnovatie Studio gisteren.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1851
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Transitie in de Sport

Post by Marcel Kosters » Thu Apr 04, 2019 11:44

sportinnovatiemeetup.jpg
sportinnovatiemeetup.jpg (215.68 KiB) Viewed 638 times

Artikel: https://sportinnovatie.studio/2019/03/2 ... van-boven/

Vorige week ben ik naar deze eerste 'meetup' geweest. Leuk: eerste wat ik zag was de DamZ! DamSet die ook daar al op tafel lag.
Bij de studio vertelden ze al alles over dammen en de damset te weten. Van Paul van de Veen of mij hadden ze nog niet gehoord.
Een interessante bijeenkomst met enkele bekenden.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply